ปั่นป่วนภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าตื่นเต้น

Maelstrom แปลว่า น้ำวน, กระแสน้ำวน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

เรียนภาษาอังกฤษ ความปั่นป่วน

Keywords searched by users: ปั่นป่วนภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าตื่นเต้น ก่อกวน ภาษาอังกฤษ, วุ่นวาย ภาษาอังกฤษ, ท้องไส้ปั่นป่วน ภาษาอังกฤษ, ปั่นป่วน คือ, สับสนหมายถึง, ระทวย หมายถึง, จรรโลง หมายถึง, ปาฏิหาริย์ หมายถึง

การแปลคำว่า ปั่นป่วน เป็นภาษาอังกฤษ

Maelstrom แปลว่า น้ำวน, กระแสน้ำวน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Maelstrom แปลว่า น้ำวน, กระแสน้ำวน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

การแปลคำว่า ปั่นป่วน เป็นภาษาอังกฤษมีความหมายว่า agitated [1] หรือ disturbed [1] หมายถึงสภาวะที่ผู้คนรู้สึกไม่สงบหรือไม่มั่นใจ ซึ่งอาจเกิดจากความสับสน ความวุ่นวาย หรือความตื่นเต้น [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปั่นป่วน ในประโยคภาษาไทยคือ ข่าวลือนี้แพร่สะพัดจนทำให้ตลาดหุ้นปั่นป่วนไปทั่ว [2] ซึ่งในประโยคนี้หมายถึงว่าข่าวลือที่กระจายออกไปได้ส่งผลให้ตลาดหุ้นเข้าสภาวะที่ไม่สงบหรือวุ่นวายทั่วไป

คำว่า ปั่นป่วน ยังมีความหมายเพิ่มเติมอีกด้วย เช่น ป่วนปั่น [2] หมายถึงสภาวะที่สับสนวุ่นวายผิดปกติ หรือเคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงผิดปกติ [2]


Learn more:

 1. ปั่นป่วน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ปั่นป่วน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปั่นป่วน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของ ปั่นป่วน ในภาษาอังกฤษ

ท้องร้อง ท้องเสีย ท้องผูก ปวดท้อง ท้องไส้ปั่นป่วน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ท้องร้อง ท้องเสีย ท้องผูก ปวดท้อง ท้องไส้ปั่นป่วน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ความหมายของคำว่า ปั่นป่วน ในภาษาอังกฤษคือ upset stomach [1]. คำว่า upset หมายถึงการรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่พอใจ ส่วนคำว่า stomach หมายถึงท้อง. ดังนั้น upset stomach หมายความว่า รู้สึกไม่สบายใจหรือไม่พอใจที่เกี่ยวกับส่วนของท้อง.

เมื่อคุณรู้สึกปั่นป่วนในท้อง อาจมีอาการเจ็บท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หรืออาจเป็นอาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร [1].

นอกจากคำว่า upset stomach คุณยังสามารถใช้ประโยค I have a stomachache เพื่อแสดงความรู้สึกท้องไม่สบาย [1].


Learn more:

 1. Upset stomach… – English for you แบ่งปันเทคนิคภาษาอังกฤษ
 2. ความปั่นป่วน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปั่นป่วน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

วิธีใช้คำว่า ปั่นป่วน ในประโยคภาษาอังกฤษ

วิธีใช้คำว่า ปั่นป่วน ในประโยคภาษาอังกฤษ

คำว่า ปั่นป่วน เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงสภาวะที่มีความวุ่นวาย สับสน หรือเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงผิดปกติ [2] คำนี้สามารถนำมาใช้ในประโยคภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความวุ่นวายหรือความสับสนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดังนี้:

 1. The situation at the airport was in turmoil due to the sudden cancellation of multiple flights. [1]
  (สถานการณ์ที่สนามบินกลายเป็นความวุ่นวายเนื่องจากการยกเลิกเที่ยวบินหลายเที่ยว)

 2. The stock market experienced turbulence after the unexpected announcement from the companys CEO. [1]
  (ตลาดหุ้นประสบความปั่นป่วนหลังจากประกาศที่ไม่คาดคิดจากประธานบริษัท)

 3. The students emotions were in turmoil as they awaited the announcement of the exam results. [2]
  (อารมณ์ของนักเรียนอยู่ในสภาวะปั่นป่วนในระหว่างรอการประกาศผลสอบ)

 4. The political situation in the country has been turbulent for the past few months. [2]
  (สถานการณ์การเมืองในประเทศมีความปั่นป่วนตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา)


Learn more:

 1. turbulence (【คำนาม】ความวุ่นวาย, ความปั่นป่วน ) ความหมาย, วิธี …
 2. ปั่นป่วน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ความปั่นป่วน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ปั่นป่วน ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ปั่นป่วน ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ปั่นป่วน ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้เพื่ออธิบายความหมายและความเกี่ยวข้องของคำนี้ได้ ดังนี้:

 1. Agitation: ความปั่นป่วน [1]

  • ความอลหม่าน
  • ความสับสนวุ่นวาย
  • Synonyms: excitement, stir
  • Antonyms: calm, peacefulness, fluster
 2. Turmoil: ความสับสนวุ่นวาย [1]

  • ความยุ่งเหยิง
  • ความปั่นป่วน
  • Synonyms: disturbance, upset
  • Antonyms: calmness
 3. Confusion: ความสับสน [2]

  • ความยุ่งเหยิง
  • ความวุ่นวาย
  • ความโกลาหล
  • Synonyms: disorder, turbulence, commotion
  • Antonyms: order, calmness
 4. Frantic: ปั่นป่วน [2]

  • เคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงผิดปรกติ
  • สับสนวุ่นวายผิดปรกติ
  • Synonyms: be agitated, feel uneasy
  • Example: ข่าวลือนี้แพร่สะพัดจนทำให้ตลาดหุ้นปั่นป่วนไปทั่ว

คำศัพท์เหล่านี้เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายความหมายและความเกี่ยวข้องของคำว่า ปั่นป่วน ในภาษาไทย ซึ่งสามารถใช้ในบทความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้


Learn more:

 1. ความปั่นป่วน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความ …
 2. ปั่นป่วน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปั่นป่วน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปั่นป่วน ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปั่นป่วน ในภาษาอังกฤษ:

 1. The news spread like wildfire, causing the stock market to go into a frenzy [1].
 2. The rumors have created a lot of confusion, making people feel uneasy [1].
 3. The situation is so chaotic that its hard to make sense of whats going on [1].
 4. The constant agitation and turbulence in the city have left the residents feeling unsettled [1].
 5. The market has been in a state of turmoil, with prices fluctuating wildly [1].

Learn more:

 1. ปั่นป่วน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปั่นป่วน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปั่นป่วน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

Categories: นับ 92 ปั่นป่วน ภาษา อังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ  ความปั่นป่วน
เรียนภาษาอังกฤษ ความปั่นป่วน

(v) be frantic, See also: feel uneasy, confusing, be agitated, Syn. ป่วนปั่น, สับสน, วุ่นวาย, Example: ข่าวลือนี้แพร่สะพัดจนทำให้ตลาดหุ้นปั่นป่วนไปทั่ว, Thai Definition: สับสนวุ่นวายผิดปกติ, เคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงผิดปกติ ปั่นป่วน

See more: https://haiyensport.com/category/auto

ก่อกวน ภาษาอังกฤษ

ก่อกวน ภาษาอังกฤษ

เมื่อคุณค้นหาคำว่า ก่อกวน ภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ [1] คุณจะพบว่าคำว่า ก่อกวน ในภาษาอังกฤษมีความหมายเป็น agitate หรือ stir up trouble ซึ่งหมายความว่าการกระตุ้นหรือการทำให้เกิดความรำคาญหรือไม่สงบ [1] ในภาษาอังกฤษอีกทั้งยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ก่อกวน เช่น disturb หรือ annoy [1] ซึ่งมีความหมายที่คล้ายคลึงกันกับคำว่า ก่อกวน ในภาษาไทย

การใช้คำว่า ก่อกวน ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 • ผู้ไม่ประสงค์ดีก่อกวนความสงบสุขของประชาชน [1]
 • เด็กหนุ่มเก่งก่อกวนครูในห้องเรียน [1]

นอกจากนี้ยังมีคำอื่น ๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ เช่น รังควาน หรือ รบกวน [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายการกระตุ้นหรือการทำให้เกิดความรำคาญหรือไม่สงบเช่นกัน

FAQ (คำถามที่พบบ่อย):

 1. คำว่า ก่อกวน ในภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร?
 • คำว่า ก่อกวน ในภาษาอังกฤษแปลว่า agitate หรือ stir up trouble ซึ่งหมายความว่าการกระตุ้นหรือการทำให้เกิดความรำคาญหรือไม่สงบ [1]
 1. คำว่า ก่อกวน ในภาษาอังกฤษมีคำที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีกไหม?
 • ในภาษาอังกฤษยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ก่อกวน เช่น disturb หรือ annoy [1] ซึ่งมีความหมายที่คล้ายคลึงกันกับคำว่า ก่อกวน ในภาษาไทย

Learn more:

 1. ก่อกวน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ก่อกวน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กวนตีน กวนประสาท กวนโอ๊ย รบกวน พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

วุ่นวาย ภาษาอังกฤษ

วุ่นวาย ภาษาอังกฤษ

วุ่นวายเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายสภาวะที่มีความสับสนหรือความยุ่งเหยิง ซึ่งสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้เป็น disorder, confusion, หรือ jumble [1] คำว่า วุ่นวาย ใช้ในบริบทที่มีความสับสนหรือความรกเริง อาจเกิดจากสภาวะที่ไม่เป็นระเบียบหรือความไม่เป็นระเบียบ หรืออาจเกิดจากความยุ่งเหยิงในการดำเนินชีวิตประจำวัน [1]

ตัวอย่างประโยค:

 • ห้องนี้มีความวุ่นวายมาก เราต้องทำความสะอาด [1]
 • การจราจรในเมืองใหญ่ส่งผลให้ถนนเต็มไปด้วยความวุ่นวาย [1]

FAQ (คำถามที่พบบ่อย):

Q: วุ่นวายแปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ?
A: วุ่นวายแปลว่า disorder, confusion, หรือ jumble [1]

Q: วุ่นวายหมายความว่าอย่างไร?
A: วุ่นวายหมายถึงสภาวะที่มีความสับสนหรือความยุ่งเหยิง [1]


Learn more:

 1. ความวุ่นวาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. วุ่นวาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว-วุ่นวาย
Tense Up แปลว่า ปั่นป่วน, ตึงเครียด, วิตก | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Tense Up แปลว่า ปั่นป่วน, ตึงเครียด, วิตก | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
50 แคปชั่นวาเลนไทน์ ภาษาอังกฤษ 2023 บอกรักแฟน หวานๆ ภาษาอังกฤษ
50 แคปชั่นวาเลนไทน์ ภาษาอังกฤษ 2023 บอกรักแฟน หวานๆ ภาษาอังกฤษ
รวม ❝การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ❞ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
รวม ❝การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ❞ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
Idiom ที่ได้ใช้แน่นอน! ใช้บอกความรู้สึกโหวงๆ หวิวๆ ปั่นป่วนไปหม๊ดดด | 1 Minute This And That - Youtube
Idiom ที่ได้ใช้แน่นอน! ใช้บอกความรู้สึกโหวงๆ หวิวๆ ปั่นป่วนไปหม๊ดดด | 1 Minute This And That – Youtube
ท้องร้อง ท้องเสีย ท้องผูก ปวดท้อง ท้องไส้ปั่นป่วน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ท้องร้อง ท้องเสีย ท้องผูก ปวดท้อง ท้องไส้ปั่นป่วน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
Maelstrom แปลว่า น้ำวน, กระแสน้ำวน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Maelstrom แปลว่า น้ำวน, กระแสน้ำวน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

การแปลคำว่า ปั่นป่วน เป็นภาษาอังกฤษ
ความหมายของ ปั่นป่วน ในภาษาอังกฤษ
วิธีใช้คำว่า ปั่นป่วน ในประโยคภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ปั่นป่วน ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปั่นป่วน ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *