เขมา อ่านว่า: ความหมายและไอเดียที่น่าสนใจในภาษาไทย

ธรรมชาติของรู้ พ.ศ.๒๕๒๖ เขมานันทะ

ธรรมชาติของรู้ พ.ศ.๒๕๒๖ เขมานันทะ

Keywords searched by users: เขมา อ่านว่า: ความหมายและไอเดียที่น่าสนใจในภาษาไทย เข-มา แปลว่า สบายใจ, วัดเขมา อ่านว่า, ต้นเขมา อ่านว่า, ขะ เหมา หมาย ถึง, เพลาอ่านว่า, เขมาเพลา อ่านว่า, เขมา แปลว่า ดํา, โกฐเขมา อ่านว่า

เขมา: ความหมายและคำจำกัดความ

เขมา: ความหมายและคำจำกัดความ

เขมา เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและสามารถใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. เกี่ยวกับความสบายใจและความพ้นภัย: เขมาในทางความหมายนี้หมายถึงความสบายใจและความพ้นภัย [1]. ในบางกรณี เขมาอาจหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและความสุข [1].

 2. เกี่ยวกับการเจริญเติบโต: เขมาอาจใช้เพื่อแสดงถึงการเจริญเติบโตและความก้าวหน้าในชีวิต [1].

 3. เกี่ยวกับการเจริญรุ่งเรือง: เขมาอาจใช้เพื่อแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและความรุ่งเรืองในด้านต่างๆ เช่น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตทางวัฒนธรรม หรือการเจริญเติบโตทางสังคม [1].

 4. เกี่ยวกับการเจริญสมอง: เขมาอาจใช้เพื่อแสดงถึงการเจริญสมองและความฉลาด [1].

 5. เกี่ยวกับการเจริญอารมณ์: เขมาอาจใช้เพื่อแสดงถึงการเจริญอารมณ์และความสุขในชีวิต [1].

คำจำกัดความเพิ่มเติม:

 • เขมาในบางกรณีอาจมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า เกษม ซึ่งหมายถึงความสบายใจและความพ้นภัย [1].

Learn more:

 1. เขมา – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน – Sanook
 2. -เขมา- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เขม-, เขมา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขมา

เขมาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทย ซึ่งมีแหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมที่สามารถใช้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเขมาได้ ดังนี้:

 1. วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร [1]

  • วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหารเป็นวัดโบราณที่สร้างในสมัยอยุธยาหรือก่อนสมัยอยุธยา
  • เป็นวัดหลวงในสมัยอยุธยาและเป็นวัดที่อยู่ในสังกัดบัญชีกฐินหลวงของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์
  • วัดเขมาภิรตารามมีความสำคัญเนื่องจากมีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
 2. หนังสือ เขมา: ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดย อาจารย์ดร. สมพงษ์ สุวรรณศรี [1]

  • เป็นหนังสือที่สอดคล้องกับเรื่องเขมาทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
  • มีข้อมูลเกี่ยวกับตำนานและประวัติของเขมาในประวัติศาสตร์ไทย
  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเขมา
 3. บทความ เขมา: ตำนานและความเชื่อ ในเว็บไซต์ Thai2Siam [1]

  • เป็นบทความที่สรุปเรื่องราวและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเขมา
  • มีข้อมูลเกี่ยวกับตำนานเขมาในวรรณคดีไทยและวรรณคดีท้องถิ่น
  • อธิบายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าอู่ทองและพระประธานเขมา

Learn more:

 1. วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร – วิกิพีเดีย

ประโยคตัวอย่างที่ใช้คำว่าเขมา

เขมาเป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่าการกระทำให้ผู้อื่นเสียสติหรือสมาธิ หรือการทำให้ผู้อื่นเสียความมั่นใจหรือความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีการหลอกลวงหรือการใช้คำพูดที่ไม่เป็นธรรม หรือการใช้กำลังใจให้ผู้อื่นทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเขมา:

 1. เขาใช้คำพูดที่เขมาเพื่อปลอมแปลงความจริง [2].
 2. ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญในการเขมาคนอื่นให้เชื่อเรื่องที่ไม่เป็นจริง [1].
 3. การใช้เทคนิคการเขมาเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมในการสื่อสาร [2].
 4. เขาใช้คำพูดที่เขมาเพื่อเอาชนะคู่แข่งในการเจรจาต่อรอง [1].

Learn more:

 1. -เขมา- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เขมา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำพ้องรูป – วิกิพีเดีย

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเขมา

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเขมา

เขมาเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงการทำอาหารหรือการปรุงอาหารให้สุกและอร่อยขึ้น ดังนั้น คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเขมาจะเป็นคำที่ใช้ในบริบทของการทำอาหาร ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ได้ดังนี้:

 1. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการปรุงอาหาร:
 • ผัด (Stir-fry)
 • ต้ม (Boil)
 • ทอด (Deep-fry)
 • นึ่ง (Steam)
 • ย่าง (Grill)
 • อบ (Bake)
 • แช่ (Marinate)
 • คลุก (Mix)
 • ตำ (Pound)
 • หมัก (Season)
 • ปิ้ง (Roast)
 • ตุ๋น (Simmer)
 • ผัดพริก (Stir-fry with chili)
 • ทอดกรอบ (Crispy-fry)
 • นึ่งน้ำ (Boil in water)
 • ย่างเนื้อ (Grill meat)
 • อบไอน้ำ (Steam with aromatic herbs)
 • แช่น้ำปลา (Marinate with fish sauce)
 • คลุกเคล้า (Mix thoroughly)
 • ตำให้ละเอียด (Pound until fine)
 • หมักให้เข้ากัน (Season to blend flavors)
 • ปิ้งให้สุก (Roast until cooked)
 • ตุ๋นให้เข้มข้น (Simmer until rich)
 1. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ:
 • เนื้อ (Meat)
 • ไก่ (Chicken)
 • กุ้ง (Shrimp)
 • ปลา (Fish)
 • ผัก (Vegetables)
 • ผลไม้ (Fruits)
 • ข้าว (Rice)
 • แป้ง (Flour)
 • น้ำตาล (Sugar)
 • เกลือ (Salt)
 • น้ำมัน (Oil)
 • พริก (Chili)
 • กระเทียม (Garlic)
 • หอมใหญ่ (Onion)
 • ผักชี (Cilantro)
 • มะนาว (Lime)
 • มะเขือเทศ (Tomato)
 • ขิง (Ginger)
 • ตะไคร้ (Lemongrass)
 • ใบมะกรูด (Kaffir lime leaves)
 • ใบโหระพา (Thai basil)
 • ใบกะเพรา (Holy basil)
 • ใบมะกรูด (Kaffir lime leaves)
 • ใบมะนาว (Lime leaves)
 1. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการทำอาหาร:
 • กระทะ (Pan)
 • หม้อ (Pot)
 • ช้อน (Spoon)
 • ส้อม (Fork)
 • มีด (Knife)
 • จาน (Plate)
 • ถ้วย (Bowl)
 • แก้ว (Glass)
 • หม้อหุงข้าว (Rice cooker)
 • เตาอบ (Oven)
 • เตาแก๊ส (Gas stove)
 • เตาไฟฟ้า (Electric stove)
 • เคคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเขมา

เขมาเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงการปรุงอาหารหรือการทำอาหารให้สุกและอร่อยขึ้น ดังนั้น คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเขมาจะเป็นคำที่ใช้ในบริบทของการทำอาหาร ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ได้ดังนี้:

 1. การเตรียมอาหาร:
 • หั่น (Cut)
 • บด (Crush)
 • คั่ว (Roast)
 • ต้ม (Boil)
 • ผัด (Stir-fry)
 • ทอด (Fry)
 • ตุ๋น (Stew)
 • ย่าง (Grill)
 • นึ่ง (Steam)
 • ปิ้ง (Barbecue)
 • ลวก (Blanch)
 • แช่ (Soak)
 • หมัก (Marinate)
 • คลุก (Mix)
 • คน (Beat)
 • ตี (Whisk)
 • หมั่น (Knead)
 • หมัด (Pound)
 • หมั่น (Grate)
 • หยอด (Drop)
 • หมั่น (Sprinkle)
 • หยอก (Squeeze)
 • หยอด (Pour)
 • หยอด (Drizzle)
 • หยอด (Drip)
 • หยอด (Add)
 • หยอด (Season)
 • หยอด (Garnish)
 • หยอด (Decorate)
 • หยอด (Serve)
 1. อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำอาหาร:
 • กระทะ (Pan)
 • หม้อ (Pot)
 • ช้อน (Spoon)
 • ส้อม (Fork)
 • มีด (Knife)
 • ตะหลิว (Spatula)
 • ตะเกียบ (Tongs)
 • ครก (Mortar and pestle)
 • เครื่องปั่น (Blender)
 • เครื่องตำ (Food processor)
 • เครื่องคั่ว (Oven)
 • เตา (Stove)
 • เตาอบ (Baking oven)
 • เตาแก๊ส (Gas stove)
 • เตาไฟฟ้า (Electric stove)
 • เตาไมโครเวฟ (Microwave)
 • เตาปิ้งขนมปัง (Toaster)
 • เตาปิ้งหม้อหุงข้าว (Rice cooker)
 • เตาปิ้งไข่ (Egg cooker)
 • เตาปิ้งขนมปัง (Bread maker)
 • เตาปิ้งคุกกี้ (Cookie oven)
 • เตาปิ้งพิซซ่า (Pizza oven)
 • เตาปิ้งเนื้อสัตว์ (Grill)
 1. วัตถุดิบ:
 • เนื้อ (Meat)
 • ปลา (Fish)
 • กุ้ง (Shrimp)
 • หมู (Pork)
 • ไก่ (Chicken)
 • เป็ด (Duck)
 • ไข่ (Egg)
 • นม (Milk)
 • น้ำตาล (Sugar)
 • เกลือ (Salt)
 • พริกไทย (Pepper)
 • ผัก (Vegetables)
 • ผลไม้ (Fruits)
 • แป้ง (Flour)
 • น้ำมัน (Oil)
 • น้ำ

Learn more:

 1. รวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการทำอาหารในภาษาอังกฤษ🧑‍🍳 | แกลเลอรีที่โพสต์โดย KANsi🌼 | Lemon8
 2. ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในภาษาไทย | PALIdict
 3. รวม 10 คำศัพท์ยอดฮิตติดหูคนไทยในวงการดิจิทัล – FINNOMENA

คำแนะนำในการใช้คำว่าเขมา

คำแนะนำในการใช้คำว่า เขมา

เขมา เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เนื้อหาของคุณตอบสนองต่อมาตรฐาน SEO ของ Google ได้ นี่คือเนื้อหาที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคำว่า เขมา ที่ตรงตามมาตรฐาน SEO ของ Google:

หัวข้อที่ 1: ความหมายของคำว่า เขมา

 • เขมา ในภาษาไทยหมายถึงการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ [2]
 • คำว่า เขมา เป็นคำที่ใช้ในทางเชิงวรรณคดีและการพูดคุยประจำวัน [1]

หัวข้อที่ 2: การใช้คำว่า เขมา ในประโยค

 • เขมาเป็นคำที่ใช้ในประโยคเพื่ออธิบายการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เขมา ได้แก่ เขาเขมาสุรามากเกินไป [2]

หัวข้อที่ 3: คำแนะนำในการใช้คำว่า เขมา

 • ใช้คำว่า เขมา ในบริบทที่เหมาะสม เช่น เรื่องการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ [2]
 • ใช้คำว่า เขมา ในประโยคที่มีความหมายชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสน [1]

Learn more:

 1. -เขมา- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เขม-, เขมา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พระเขมาเถรี – วิกิพีเดีย

เขมาในประเภทคำพ้องรูป

เขมาในประเภทคำพ้องรูป

คำพ้องรูปเป็นคำที่เขียนรูปหรือออกเสียงตรงกัน แต่ความหมายต่างกัน ในภาษาไทยมีคำพ้องรูปที่เราใช้ในการสื่อสารและเขียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งคำพ้องรูปสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งในที่นี้เราจะมาพูดถึงเฉพาะเรื่อง เขมาในประเภทคำพ้องรูป ซึ่งเป็นคำพ้องรูปที่มีความหมายและการออกเสียงที่ต่างกัน โดยทำให้บุคคลทั่วไปมักจะอ่านผิดหรือเขียนผิดได้เสมอๆ [1].

ตัวอย่างของคำพ้องรูปที่เราใช้ในประเทศไทยได้แก่ [2]:

 1. เขมา – อ่านว่า เข-มา แต่มีความหมายต่างกัน
  • เขมา – แปลว่า ความสบายใจ
  • เขมา – แปลว่า ขะ-เหมา หมายถึง สีดำ

การใช้คำพ้องรูปในประโยค:

 • เมื่อเราพูดถึงคำพ้องรูป เขมา ในประเภทความสบายใจ เราสามารถใช้ในประโยคได้เช่น เขมาในชีวิตประจำวันของเราคือการอ่านหนังสือ [2].
 • ในกรณีที่พูดถึงคำพ้องรูป เขมา ในประเภทสีดำ เราสามารถใช้ในประโยคได้เช่น เขมาเป็นสีที่มืดและเป็นสีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต [2].

สรุป
คำพ้องรูปเป็นคำที่เขียนรูปหรือออกเสียงตรงกัน แต่มีความหมายและการออกเสียงที่ต่างกัน ในประเทศไทยมีคำพ้องรูปที่เราใช้ในการสื่อสารและเขียนเป็นจำนวนมาก และคำพ้องรูป เขมา เป็นตัวอย่างหนึ่งของคำพ้องรูปที่มีความหมายและการออกเสียงที่แตกต่างกัน [1][2].


Learn more:

 1. เรียนภาษาไทยกับพี่มัส: คำพ้องรูปและคำพ้องเสียง
 2. คำพ้องรูป – ClassStart Books
 3. คำพ้องรูป-คำพ้องเสียง ความเหมือนบนความต่าง – GotoKnow

การใช้คำว่าเขมาในสำนวนและประโยคที่เกี่ยวข้อง

การใช้คำว่า เขมา ในสำนวนและประโยคที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของภาษาไทยที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบและใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของคนไทย. คำว่า เขมา มักใช้เพื่อแสดงถึงการกระทำหรือการพูดที่มีเจตนาหลอกลวงหรือหลอกเอาใจผู้อื่น หรือการใช้คำพูดที่ไม่ตรงไปตรงมา โดยมักจะมีความเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงหรือการเล่ห์เหลี่ยมในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันของคนไทย.

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เขมา ในสำนวนไทย:

 1. เขมาใจ – หมายถึง การหลอกลวงหรือการเล่ห์เหลี่ยมใจของบุคคลอื่น [1]
 2. เขมาปาก – หมายถึง การพูดโกหกหรือการใช้คำพูดที่ไม่ตรงไปตรงมา [1]
 3. เขมาใส่ – หมายถึง การใช้กลวิธีหรือการหลอกลวงให้ผู้อื่นเชื่อและทำตามตามคำสั่ง [1]

การใช้คำว่า เขมา ในสำนวนและประโยคที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนไทย ซึ่งสำนวนเหล่านี้มักถูกนำมาใช้ในการสื่อสารและเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวัน เพื่อเตือนให้คนอื่นระวังหรือรู้สึกตื่นเต้นต่อสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายหรือเสี่ยง [1]


Learn more:

 1. รวม 30 สำนวนไทย พร้อมความหมายน่ารู้ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
 2. รวม 100 สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ + ตัวอย่าง – MyLearnVille
 3. 10 สำนวนภาษาพูดอังกฤษแบบเจ้าของภาษา

Categories: ยอดนิยม 56 เขมา อ่านว่า

ธรรมชาติของรู้ พ.ศ.๒๕๒๖ เขมานันทะ
ธรรมชาติของรู้ พ.ศ.๒๕๒๖ เขมานันทะ

อย่างที่ ๒ อ่านออกเสียงว่า ขะ-เหฺมา. ออกเสียง ข ซึ่งเป็นอักษรสูงนำอักษร ม ซึ่งเป็นอักษรต่ำชนิดอักษรเดี่ยว ประสมกับสระเอา. คำว่า เขมา (อ่านว่า ขะ-เหฺมา) เป็นคำที่มาจากภาษาเขมร เขฺมา (อ่านว่า ขะ-เมา) แปลว่า ดำ. คำว่า เขมา ปรากฏในคำว่า โกฐเขมา (อ่านว่า โกด-ขะ-เหฺมา ) เป็นชื่อรากแห้งของไม้ล้มลุกที่นำมาเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง.เขมา อ่านว่า (เข-มา) หมายถึง เกษม ความสบายใจ ความพ้นภัย เขมา อ่านว่า ขะ-เหมา หมายถึง ดา เพลา อ่านว่า เพ-ลา หมายถึง กาล , คราว เพลา อ่านว่า เพลา หมายถึง เบาลง เสลา อ่านว่า เส-ลา หมายถึง ภูเขา เสลา อ่านว่า สะ-เหลา หมายถึง สวยงาม เสมา อ่านว่า เส-มา หมายถึง สีมา เครื่องหมายบอกเขตโบสถ์ เสมา สะ-เหมา หมายถึง หญ้า(ขะเหฺม่า) น. ละอองดำ ๆ ที่เกิดจากควันไฟหรือดินปืน.

See more: https://haiyensport.com/category/auto

ขะเหมาแปลว่าอะไร

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับคำว่า ขะเหมา และความหมายของคำที่เกี่ยวข้อง จึงได้ทำการเรียงลำดับข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาให้เป็นรายการดังนี้:

คำว่า ขะเหมา แปลว่าอะไร?

 • ขะเหมา อ่านว่า (เข-มา) หมายถึง เกษม ความสบายใจ ความพ้นภัย [1].
 • ขะเหมา อ่านว่า ขะ-เหมา หมายถึงดาเพลา อ่านว่า เพ-ลา หมายถึง กาล, คราว [1].
 • ขะเหมา อ่านว่า เพลา หมายถึง เบาลง [1].
 • ขะเหมา อ่านว่า เสลา หมายถึง ภูเขา [1].
 • ขะเหมา อ่านว่า สะ-เหลา หมายถึง สวยงาม [1].
 • ขะเหมา อ่านว่า เส-มา หมายถึง สีมา [1].
 • ขะเหมา เป็นเครื่องหมายบอกเขตโบสถ์ [1].
 • ขะเหมา อ่านว่า สะ-เหมา หมายถึง หญ้า [1].

Learn more:

 1. -เขมา- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เขม่า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำพ้องรูป – ClassStart Books

เขม่า อ่าน ว่า อะไร

เขม่า อ่านว่าอะไร

เขม่า (Soot) คือกลุ่มของอนุภาคคาร์บอนที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของไฮโดรคาร์บอน [1]. อนุภาคเขม่ามักเป็นละอองดำๆ ที่เกิดขึ้นจากควันไฟหรือดินปืน [2]. เขม่าเกิดขึ้นเมื่อเชื้อเพลิงไม่ได้เผาไหม้เต็มที่ ทำให้เกิดการสะสมของอนุภาคคาร์บอนที่ยังไม่ได้เผาไหม้ในบริเวณเปลวไฟ ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีออกซิเจนเพียงพอในการเผาไหม้ [1].

เขม่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ โดยเฉพาะเมื่อถูกหายใจเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ อาจเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งหรือโรคทางปอด [2]. นอกจากนี้ เขม่ายังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษทางอากาศ [1].


Learn more:

 1. เขม่า – วิกิพีเดีย
 2. เขม่า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เขม่า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
เรียนภาษาไทยกับพี่มัส: คำพ้องรูปและคำพ้องเสียง
เรียนภาษาไทยกับพี่มัส: คำพ้องรูปและคำพ้องเสียง
ประวัติวัด Ep.36 วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร | พันโท สุธี สุขสากล - Youtube
ประวัติวัด Ep.36 วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร | พันโท สุธี สุขสากล – Youtube
รีวิวทุกอย่างที่อ่านออก] 'เป็นเราคือพิเศษ' ก่อนที่จะให้ใครเห็นคุณค่าของเรา เราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองก่อน
รีวิวทุกอย่างที่อ่านออก] ‘เป็นเราคือพิเศษ’ ก่อนที่จะให้ใครเห็นคุณค่าของเรา เราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองก่อน

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

เขมา: ความหมายและคำจำกัดความ
แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขมา
ประโยคตัวอย่างที่ใช้คำว่าเขมา
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเขมา
คำแนะนำในการใช้คำว่าเขมา
เขมาในประเภทคำพ้องรูป
การใช้คำว่าเขมาในสำนวนและประโยคที่เกี่ยวข้อง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *