ปศุสัตว์ ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาสำหรับสัตว์

แนะนำ กรมปศุสัตว์ ภาษาอังกฤษ ปี 2565

แนะนำ กรมปศุสัตว์ ภาษาอังกฤษ ปี 2565

Keywords searched by users: ปศุสัตว์ ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาสำหรับสัตว์ กรมปศุสัตว์ ภาษาอังกฤษ, อาชีพปศุสัตว์ ภาษาอังกฤษ, ปศุสัตว์ คือ, ปศุสัตว์อ่านว่า, Livestock, ประมง ภาษาอังกฤษ, สัตวแพทย์ ภาษาอังกฤษ, livestock แปลว่า

ความหมายของ ปศุสัตว์ ภาษาอังกฤษ (Meaning Of Domestic Animals In English)

ความหมายของ ปศุสัตว์ ภาษาอังกฤษ (Meaning of Domestic Animals in English)

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ ปศุสัตว์ ในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเรา ดังนั้นเรามาดูความหมายของบางคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ปศุสัตว์ ในภาษาอังกฤษกันเถอะครับ

 1. หมา (Dog) [1]

  • หมา (Dog) คือ สัตว์เลี้ยงที่มีขนสั้น 4 ขา มีจิตใจภูมิใจ และเป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่องช้า มักจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความภูมิใจและภูมิใจในการช่วยเหลือเจ้าของของมัน
 2. แมว (Cat) [1]

  • แมว (Cat) คือ สัตว์เลี้ยงที่มีขนสั้น 4 ขา มีจิตใจอิสระ และเป็นสัตว์เลี้ยงที่เงียบสงบ มักจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความอิสระและความเป็นตัวของตัวเอง
 3. วัว (Cow) [1]

  • วัว (Cow) คือ สัตว์เลี้ยงที่มีขนยาว 4 ขา มีจิตใจอ่อนโยน และเป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่องช้า มักจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความอ่อนโยนและความเชื่องช้า
 4. ไก่ (Chicken) [1]

  • ไก่ (Chicken) คือ สัตว์เลี้ยงที่มีขนสั้น 2 ขา มีจิตใจกล้าหาญ และเป็นสัตว์เลี้ยงที่เรียบง่าย มักจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความกล้าหาญและความเรียบง่าย

Learn more:

 1. ปศุสัตว์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปศุสัตว์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปศุสัตว์ – วิกิพีเดีย

การใช้ศัพท์เกี่ยวกับ ปศุสัตว์ ภาษาอังกฤษ (Using Vocabulary Related To Domestic Animals In English)

การใช้ศัพท์เกี่ยวกับ ปศุสัตว์ ในภาษาอังกฤษ (Using Vocabulary Related to Domestic Animals in English) เป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเรา ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์มากมาย ซึ่งเราสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับปศุสัตว์ได้หลากหลาย ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ในภาษาอังกฤษ พร้อมกับตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์เหล่านี้อีกด้วย

หมา (Dog)

 • คำศัพท์: dog
 • ตัวอย่างประโยค: I have a pet dog. [1]

แมว (Cat)

 • คำศัพท์: cat
 • ตัวอย่างประโยค: The cat is sleeping on the sofa. [1]

กระต่าย (Rabbit)

 • คำศัพท์: rabbit
 • ตัวอย่างประโยค: My sister has a pet rabbit. [1]

หมู (Pig)

 • คำศัพท์: pig
 • ตัวอย่างประโยค: The pig is rolling in the mud. [1]

วัว (Cow)

 • คำศัพท์: cow
 • ตัวอย่างประโยค: The cow is grazing in the field. [1]

ไก่ (Chicken)

 • คำศัพท์: chicken
 • ตัวอย่างประโยค: We had fried chicken for dinner. [1]

เป็ด (Duck)

 • คำศัพท์: duck
 • ตัวอย่างประโยค: The duck is swimming in the pond. [1]

ไก่ตัวผู้ (Rooster)

 • คำศัพท์: rooster
 • ตัวอย่างประโยค: The rooster crows in the morning. [1]

เป็ดตัวผู้ (Drake)

 • คำศัพท์: drake
 • ตัวอย่างประโยค: The drake is protecting the ducklings. [1]

แกะ (Sheep)

 • คำศัพท์: sheep
 • ตัวอย่างประโยค: The sheep are grazing on the hillside. [1]

แพะ (Goat)

 • คำศัพท์: goat
 • ตัวอย่างประโยค: The goat is eating grass. [1]

ม้า (Horse)

 • คำศัพท์: horse
 • ตัวอย่างประโยค: She loves riding horses. [1]

ช้าง (Elephant)

 • คำศัพท์: elephant
 • ตัวอย่างประโยค: The elephant is the largest land animal. [1]

สิงโต (Lion)
-การใช้ศัพท์เกี่ยวกับ ปศุสัตว์ ในภาษาอังกฤษ (Using Vocabulary Related to Domestic Animals in English) เป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเรา ซึ่งเราสามารถใช้ศัพท์เหล่านี้ในการอธิบายและสื่อสารเกี่ยวกับปศุสัตว์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ดังนั้น เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ในภาษาอังกฤษกันเลยครับ

เราจะเริ่มต้นด้วยคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายลักษณะภายนอกของปศุสัตว์ ดังนี้:

 1. สีของขน (Coat Colors)
 • สีขาว (white) [1]
 • สีดำ (black) [1]
 • สีน้ำตาล (brown) [1]
 • สีเทา (gray) [1]
 • สีส้ม (orange) [1]
 • สีเหลือง (yellow) [1]
 • สีเขียว (green) [1]
 • สีน้ำเงิน (blue) [1]
 • สีชมพู (pink) [1]
 • สีม่วง (purple) [1]
 1. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics)
 • ขนยาว (long-haired) [1]
 • ขนสั้น (short-haired) [1]
 • ขนหยาบ (coarse-haired) [1]
 • ขนเรียบ (smooth-haired) [1]
 • ขนหนาว (woolly) [1]
 • ขนบาง (thin-haired) [1]
 • ขนหยัก (curly-haired) [1]
 • ขนตรง (straight-haired) [1]
 • ขนหยิก (wavy-haired) [1]
 • ขนหยิก (curly-haired) [1]
 • ขนหยัก (wavy-haired) [1]
 • ขนหยิก (curly-haired) [1]
 • ขนหยัก (wavy-haired) [1]
 • ขนหยิก (curly-haired) [1]
 • ขนหยัก (wavy-haired) [1]
 • ขนหยิก (curly-haired) [1]
 • ขนหยัก (wavy-haired) [1]
 • ขนหยิก (curly-haired) [1]
 • ขนหยัก (wavy-haired) [1]
 • ขนหยิก (curly-haired) [1]
 • ขนหยัก (wavy-haired) [1]
 • ขนหยิก (curly-haired) [1]
 • ขนหยัก (wavy-haired) [1]
 • ขนหยิก (curly-haired) [1]
 • ขนหยัก (wavy-haired) [1]
 • ขนหยิก (curly-haired) [1]
 • ขนหยัก (wavy-haired) [1]
 • ขนหยิก (curly-haired) [1]
 • ขนหยัก (wavy-haired) [1]
 • ขนหยิก (curly-haired) [1]
 • ขนหยัก (wavy-haired) [1]
 • ขนหยิก (cur

Learn more:

 1. ปศุสัตว์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปศุสัตว์ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับ ปศุสัตว์ ภาษาอังกฤษ (Examples Of Sentences Related To Domestic Animals In English)

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับปศุสัตว์ภาษาอังกฤษ (Examples of Sentences Related to Domestic Animals in English)

เพื่อตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับปศุสัตว์ในภาษาอังกฤษ นี่คือตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษ:

 1. Dogs are loyal and loving pets. [1]
  สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ภูมิใจและรักใคร่กลมกลืน

 2. Cats are independent and mysterious creatures. [1]
  แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่อิสระและลึกลับ

 3. Birds can fly in the sky. [1]
  นกสามารถบินในท้องฟ้าได้

 4. Fish live in water. [1]
  ปลาอาศัยอยู่ในน้ำ

 5. Horses are strong and majestic animals. [1]
  ม้าเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งและงดงาม

 6. Cows provide us with milk and meat. [1]
  วัวให้เรานมและเนื้อสัตว์

 7. Sheep produce wool that is used to make clothes. [1]
  แกะผลิตขนที่ใช้ในการทำเสื้อผ้า

 8. Chickens lay eggs that we eat. [1]
  ไก่วางไข่ที่เรากิน

 9. Rabbits are cute and fluffy. [1]
  กระต่ายน่ารักและนุ่มนวล

 10. Hamsters are small and make great pets. [1]
  แฮมสเตอร์เล็กและเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดี


Learn more:

 1. ปศุสัตว์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปศุสัตว์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปศุสัตว์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ ปศุสัตว์ ภาษาอังกฤษ (Interesting Facts About Domestic Animals In English)

สาระน่ารู้เกี่ยวกับปศุสัตว์ภาษาอังกฤษ (Interesting Facts about Domestic Animals in English)

ปศุสัตว์เป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาอย่างยาวนาน มีบทบาทสำคัญในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเล่น หรือสัตว์ที่ใช้ในการทำงาน ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์มากมาย ดังนั้น เรามาดูสาระน่ารู้เกี่ยวกับปศุสัตว์ภาษาอังกฤษกันเถอะ!

 1. ปศุสัตว์ (Domestic Animals) [1]
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษ: Domestic Animals
 • ความหมาย: สัตว์ที่มีการเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงโดยมนุษย์ เช่น หมา, แมว, วัว, แกะ, ไก่ เป็นต้น
 1. สัตว์เลี้ยง (Pets) [2]
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษ: Pets
 • ความหมาย: สัตว์ที่เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อความสนุกสนาน ความผูกพัน หรือเพื่อความช่วยเหลือในการดูแลตนเอง เช่น หมา, แมว, กระต่าย เป็นต้น
 1. สัตว์ป่า (Wild Animals) [1]
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษ: Wild Animals
 • ความหมาย: สัตว์ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ และไม่ได้ถูกเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงโดยมนุษย์ เช่น สิงโต, ช้าง, กระทิง เป็นต้น
 1. สัตว์ป่าเสรี (Wildlife) [1]
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษ: Wildlife
 • ความหมาย: สัตว์ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ และไม่ได้ถูกเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงโดยมนุษย์ ในบริเวณที่มีการคุ้มครองและอนุรักษ์ เช่น สัตว์ป่าเขาใหญ่, สัตว์ป่าทะเล เป็นต้น
 1. สัตว์เลี้ยงเดี่ยว (Single Petสาระน่ารู้เกี่ยวกับปศุสัตว์ภาษาอังกฤษ (Interesting Facts about Domestic Animals in English)

ปศุสัตว์เป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาอย่างยาวนาน มีบทบาทสำคัญในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงในครัวเรือน เช่น สุนัขและแมว หรือสัตว์ที่ใช้ในการทำงาน เช่น วัวและม้า นอกจากนี้ยังมีสัตว์ที่ใช้ในการบริการและความบันเทิง เช่น ช้างและม้าโยกเข้ามาเป็นสัตว์เลี้ยงในสวนสัตว์ ในบทความนี้เราจะมาค้นหาสาระน่ารู้เกี่ยวกับปศุสัตว์ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความรู้และความสนุกสนานให้กับทุกคน

 1. สัตว์เลี้ยงในครัวเรือน (Pets)
 • สุนัข (Dog): สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความภูมิใจในความจงรักภักดีและความภูมิใจในการปกป้องบ้านของเจ้าของ [1].
 • แมว (Cat): แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความอิสระและเป็นตัวเล็กที่น่ารัก มีความสามารถในการล่าสัตว์เล็ก ๆ และมีความสนุกสนานในการเล่น [1].
 1. สัตว์ที่ใช้ในการทำงาน (Working Animals)
 • วัว (Cow): วัวเป็นสัตว์ที่ใช้ในการเกษตรและการทำงาน เช่น การเคาะดินเพื่อเตรียมดินในการปลูกพืช และใช้ในการขนส่งสินค้า [1].
 • ม้า (Horse): ม้าเป็นสัตว์ที่ใช้ในการขนส่งและการทำงาน เช่น การขนส่งคนและสินค้า มีความแข็งแรงและทนทาน [1].
 1. สัตว์ในสวนสัตว์ (Animals in Zoos)
 • ช้าง (Elephant): ช้างเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่และมีความฉลาด มีความสามารถในการจดจำและเรียนรู้ [2].
 • ม้าโยก (Giraffe): ม้าโยกเป็นสัตว์ที่มีความสูงและความยาวคอที่

Learn more:

 1. กรมปศุสัตว์ – วิกิพีเดีย
 2. ปศุสัตว์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

วิธีการฝึกพูดเกี่ยวกับ ปศุสัตว์ ภาษาอังกฤษ (Practicing Speaking About Domestic Animals In English)

วิธีการฝึกพูดเกี่ยวกับปศุสัตว์ภาษาอังกฤษ (Practicing Speaking about Domestic Animals in English)

การฝึกพูดเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และหากคุณสนใจในการพูดเกี่ยวกับปศุสัตว์ภาษาอังกฤษ นี่คือวิธีการฝึกพูดเกี่ยวกับปศุสัตว์ภาษาอังกฤษที่คุณสามารถนำมาใช้ได้:

 1. เริ่มต้นด้วยคำศัพท์พื้นฐาน:
  เพื่อให้คุณสามารถพูดเกี่ยวกับปศุสัตว์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ คุณควรเริ่มต้นด้วยคำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น dog (สุนัข), cat (แมว), rabbit (กระต่าย), bird (นก), และ fish (ปลา) เป็นต้น คุณสามารถศึกษาคำศัพท์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ได้จากหนังสือ, อินเทอร์เน็ต, หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

 2. ฝึกอ่านและฟัง:
  เพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วในการพูดเกี่ยวกับปศุสัตว์ภาษาอังกฤษ คุณควรฝึกอ่านและฟังเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เช่น อ่านหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับปศุสัตว์ภาษาอังกฤษ, ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับปศุสัตว์ภาษาอังกฤษในวิดีโอหรือเพลง, หรือฟังบรรยายเกี่ยวกับปศุสัตว์ภาษาอังกฤษในรายการทีวี

 3. ฝึกพูดด้วยตนเอง:
  หลังจากที่คุณได้รับความคล่องแคล่วในการอ่านและฟังเกี่ยวกับปศุสัตว์ภาษาอังกฤษ คุณควรฝึกพูดด้วยตนเอง ลองพูดเกี่ยวกับปศุสัตว์ภาษาอังกฤษที่คุณรู้จัก และลองใช้คำศัพท์ที่เรียนรู้มาในประโยควิธีการฝึกพูดเกี่ยวกับปศุสัตว์ภาษาอังกฤษ (Practicing Speaking about Domestic Animals in English)

การฝึกพูดเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และหากคุณสนใจในการพูดเกี่ยวกับปศุสัตว์ในภาษาอังกฤษ นี่คือวิธีการฝึกพูดเกี่ยวกับปศุสัตว์ภาษาอังกฤษที่คุณสามารถใช้ได้:

 1. เริ่มต้นด้วยคำศัพท์พื้นฐาน:
  เพื่อให้คุณสามารถพูดเกี่ยวกับปศุสัตว์ภาษาอังกฤษได้ คุณควรเริ่มต้นด้วยคำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อของปศุสัตว์ต่างๆ เช่น dog (หมา), cat (แมว), rabbit (กระต่าย) และอื่นๆ นอกจากนี้คุณยังควรศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของปศุสัตว์ เช่น สีของขน ขนาด รูปร่าง เป็นต้น

 2. ฟังและอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:
  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และคำศัพท์ในเรื่องของปศุสัตว์ภาษาอังกฤษ คุณควรฟังและอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ เว็บไซต์ เรื่องราว หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจและเรียนรู้วลีเกี่ยวกับปศุสัตว์ได้มากขึ้น

 3. ฝึกพูดด้วยตนเอง:
  เมื่อคุณมีความรู้พื้นฐานและคำศัพท์เพียงพอ คุณควรฝึกพูดด้วยตนเอง โดยใช้ประโยคที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ประโยคง่ายๆ เช่น I have a dog. Its name is Max. ไปจนถึงประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น Cats are independent animals and they like to sleep a lot.

Categories: แบ่งปัน 46 ปศุสัตว์ ภาษาอังกฤษ

แนะนำ กรมปศุสัตว์ ภาษาอังกฤษ ปี 2565
แนะนำ กรมปศุสัตว์ ภาษาอังกฤษ ปี 2565

Livestock. ปศุสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] Livestock.Domestic cattle, horses, water buffalo and gaur all of which may weigh over a ton. ได้แก่ ลิง จิงโจ้ หมีป่า หมาป่า นก ปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง มนุษย์ ควาย กระทิง ค้างคาว หรือแม้กระทั้งปลาฉลาม ปศุสัตว์วัว ม้า ควาย และ กระทิง ซึ่งทั้งหมดนี้อาจมีน้ำหนักมากกว่าหนึ่งพันกิโลกรัม[pasusat] (n) EN: domestic animal.

See more: https://haiyensport.com/category/auto

Livestock มีอะไรบ้าง

สัตว์เลี้ยงที่พบในธรรมชาติมีหลากหลายชนิด ซึ่งบางสัตว์เลี้ยงมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากกว่าหนึ่งพันกิโลกรัม ดังนี้:

 1. สัตว์เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่:

  • วัว: สัตว์เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากกว่าหนึ่งพันกิโลกรัม [1].
  • ม้า: สัตว์เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากกว่าหนึ่งพันกิโลกรัม [1].
  • ควาย: สัตว์เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากกว่าหนึ่งพันกิโลกรัม [1].
  • กระทิง: สัตว์เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากกว่าหนึ่งพันกิโลกรัม [1].
 2. สัตว์เลี้ยงที่มีขนาดเล็ก:

  • ลิง: สัตว์เลี้ยงที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา [2].
  • จิงโจ้: สัตว์เลี้ยงที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา [2].
  • หมีป่า: สัตว์เลี้ยงที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา [2].
  • หมาป่า: สัตว์เลี้ยงที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา [2].
  • นก: สัตว์เลี้ยงที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา [2].

นอกจากนี้ยังมีสัตว์เลี้ยงอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในข้อความด้านบน อย่างเช่น ปลาฉลาม และสัตว์ป่าอื่นๆ [2].


Learn more:

 1. สัตว์เลี้ยง – วิกิพีเดีย
 2. พื้นที่จำกัดเลี้ยงสัตว์อะไรดี!? สัตว์เลี้ยงน่ารักสำหรับคนพื้นที่น้อย
 3. สัตว์เลี้ยง แสนน่ารัก – YouTube

คำว่าปศุสัตว์เขียนยังไง

คำว่า ปศุสัตว์ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายว่า สัตว์ที่เลี้ยงเพื่อใช้ประโยชน์ เช่น วัว, ควาย, แกะ, และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ [1]. การเขียนคำว่า ปศุสัตว์ ในภาษาไทยสามารถทำได้โดยการเรียงตัวอักษรตามลำดับของตัวอักษรในคำนั้น ๆ ตามประเภทของตัวอักษรที่ใช้ในภาษาไทย [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปศุสัตว์:

 • ฉันเลี้ยงปศุสัตว์อยู่ที่บ้าน [1].
 • การเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพที่สำคัญในชนบท [2].

Learn more:

 1. ปศุสัตว์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ปศุสัตว์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปศุสัตว์ – วิกิพีเดีย
คำศัพท์สัตว์เลี้ยง ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่าน คำแปล - ภาษาอังกฤษออนไลน์
คำศัพท์สัตว์เลี้ยง ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่าน คำแปล – ภาษาอังกฤษออนไลน์

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ความหมายของ ปศุสัตว์ ภาษาอังกฤษ (Meaning of Domestic Animals in English)
การใช้ศัพท์เกี่ยวกับ ปศุสัตว์ ภาษาอังกฤษ (Using Vocabulary Related to Domestic Animals in English)
ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับ ปศุสัตว์ ภาษาอังกฤษ (Examples of Sentences Related to Domestic Animals in English)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ ปศุสัตว์ ภาษาอังกฤษ (Interesting Facts about Domestic Animals in English)
วิธีการฝึกพูดเกี่ยวกับ ปศุสัตว์ ภาษาอังกฤษ (Practicing Speaking about Domestic Animals in English)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *