ปากคีบ ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ปากคีบ Forceps ตะเกียง - Plantmedia ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล : Inspired By Lnwshop.Com

ศัพท์อังกฤษ ของใช้สำนักงาน Office Equipment (สำเนียงแบบอเมริกัน)

Keywords searched by users: ปากคีบ ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการใช้งานในชีวิตประจำวัน Tweezers

การแปลคำว่า ปากคีบ เป็นภาษาอังกฤษ

ปากคีบ Forceps ตะเกียง - Plantmedia ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล : Inspired By Lnwshop.Com
ปากคีบ Forceps ตะเกียง – Plantmedia ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล : Inspired By Lnwshop.Com

การแปลคำว่า ปากคีบ เป็นภาษาอังกฤษ

ปากคีบ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายส่วนของสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายปาก และใช้ในการเคลื่อนที่หรือสร้างกำลังผลักดันในสิ่งแวดล้อมของพวกเขา ซึ่งส่วนนี้สามารถพบได้ในสัตว์ที่มีความหลากหลาย เช่น ปลา กบ และนก ซึ่งส่วนนี้มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนที่และการหาอาหารของพวกเขา [1].

การแปลคำว่า ปากคีบ เป็นภาษาอังกฤษสามารถแปลได้เป็น gill หรือ gills ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายส่วนของสัตว์ที่ใช้ในการหายใจใต้น้ำ ซึ่งส่วนนี้สามารถพบได้ในปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำ [1].

ตัวอย่างประโยค:

 1. ปลามีปากคีบที่ช่วยในการหายใจใต้น้ำ [1].
 2. การทำงานของปากคีบในปลามีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนที่และการหาอาหาร [1].
 3. ปากคีบของปลาช่วยในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำ [1].

Learn more:

 1. ปากคีบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -ปากคีบ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Forceps แปลว่า ปากคีบ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

ความหมายของ ปากคีบ ในภาษาอังกฤษ

Stainless Steel Tweezers/Forceps Straight 48 Cm. ฟอร์เซป ปากคีบ ที่คีบ แบบปากตรง สำหรับให้อาหารสัตว์ จัดตู้ไม้น้ำ เก็บมูลสัตว์ ทำจากเหล็กสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน | Lazada.Co.Th
Stainless Steel Tweezers/Forceps Straight 48 Cm. ฟอร์เซป ปากคีบ ที่คีบ แบบปากตรง สำหรับให้อาหารสัตว์ จัดตู้ไม้น้ำ เก็บมูลสัตว์ ทำจากเหล็กสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน | Lazada.Co.Th

ความหมายของคำว่า ปากคีบ ในภาษาอังกฤษคือ forceps [1] หรือ คีม หรือ คีมหนีบ ในภาษาไทย [2] ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการจับและยึดวัตถุ เช่น ใช้ในการดึงเส้นใยหรือวัตถุต่างๆ ออกจากร่างกายของผู้ป่วย หรือใช้ในกระบวนการทำผ่าตัด ซึ่งปากคีบมักจะมีรูปร่างคล้ายกับคีมหนีบ โดยมีส่วนที่คล้ายกับแขนคีมที่ใช้ในการยึดวัตถุ และส่วนที่คล้ายกับปากคีมที่ใช้ในการเปิดและปิด

การใช้คำว่า ปากคีบ ในภาษาอังกฤษนั้นอาจพบได้ในบริบททางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคีมหรือปากคีบในกระบวนการทางการแพทย์ ซึ่งอาจเป็นคำที่ใช้ในวรรณกรรมทางการแพทย์หรือคำอธิบายเพิ่มเติมในหนังสือหรือบทความทางวิชาการ


Learn more:

 1. ปากคีบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. -ปากคีบ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปากคีบ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ตำแหน่งและการใช้งานของ ปากคีบ

เอสพีอี บ้านหม้อ จำหน่ายสวิทช์ สายไฟ สายสัญญาณ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิด ปากคีบ (Alligator Clip)
เอสพีอี บ้านหม้อ จำหน่ายสวิทช์ สายไฟ สายสัญญาณ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิด ปากคีบ (Alligator Clip)

ปากคีบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานช่างและการซ่อมบำรุงทุกสายงาน เพื่อช่วยในการหยิบจับวัตถุหรือชิ้นส่วนขนาดเล็ก ๆ ที่ยากต่อการจับได้ด้วยมือเปล่า ปากคีบมีลักษณะเป็นคีมที่ปลายมน โดยมีรูปทรงแบบต่าง ๆ และขนาดที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ตำแหน่งและการใช้งานของปากคีบ:

 1. การใช้งานปากคีบในงานช่าง:

  • ในงานช่างทั่วไป เช่น งานไฟฟ้า งานก่อสร้าง หรืองานซ่อมบำรุง เราสามารถใช้ปากคีบในการหยิบจับสายไฟ สกรู หรืออะไหล่ต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็ก ๆ ได้ง่ายและสะดวก [1].
  • ปากคีบยังสามารถใช้ในการปรับแต่งและปรับเปลี่ยนตำแหน่งของชิ้นส่วนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การปรับตั้งค่าสวิตช์หรือปุ่มกด [2].
 2. การใช้งานปากคีบในงานทางการแพทย์:

  • ในงานทางการแพทย์ ปากคีบมักถูกใช้ในการดูแลและรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะในการดูแลทางเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น การหยิบจับสายสวนทางเดินหู การนำเข้าสายสวนทางเดินจมูก หรือการนำเข้าสายสวนทางเดินเส้นเลือด .
 3. การใช้งานปากคีบในงานทางวิทยาศาสตร์:

  • ในงานทางวิทยาศาสตร์ ปากคีบมักถูกใช้ในการจับและย้ายสารเคมีหรือสารตัวอื่น ๆ ที่มีขนาดเล็ก ๆ เช่น การหยิบจับสารตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ หรือการจับและย้ายเซลล์ที่เล็กมาก .
 4. การใช้งานปากคีบในงานทางอุตสาหกรรม:

  • ในงานอุตสาหกรรม ปากคีบมักถูกใช้ในปากคีบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานช่างและอุตสาหกรรมเพื่อหยิบจับวัตถุหรือชิ้นส่วนขนาดเล็ก ๆ โดยมีรูปทรงและขนาดที่หลากหลายตามการใช้งานที่แตกต่างกัน [1]. ในบางที่อาจเรียกว่าแหนบนั้น [1]. ปากคีบมีความสำคัญในการทำงานของช่างและอุตสาหกรรมเพราะสามารถช่วยให้การหยิบจับวัตถุหรือชิ้นส่วนขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำและง่ายดาย [1].

ตำแหน่งและการใช้งานของปากคีบ:

 1. การหยิบจับ: ปากคีบใช้สำหรับหยิบจับวัตถุหรือชิ้นส่วนขนาดเล็ก ๆ โดยใช้ความแม่นยำในการควบคุมการหยิบจับ [1]. ปากคีบมีรูปทรงที่เหมาะสมในการหยิบจับวัตถุหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ และมีความทนทานที่สามารถใช้งานได้ในระยะเวลานาน [1].

 2. การปรับแต่ง: ปากคีบสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ [1]. สามารถปรับความห่างระหว่างปลายปากคีบได้เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดของวัตถุหรือชิ้นส่วนที่ต้องการหยิบจับ [1]. การปรับแต่งนี้ช่วยให้ปากคีบสามารถใช้งานกับวัตถุหรือชิ้นส่วนที่มีขนาดและรูปทรงที่หลากหลายได้ [1].

 3. การใช้งานในงานช่างและอุตสาหกรรม: ปากคีบมีการใช้งานหลากหลายในงานช่างและอุตสาหกรรม [1]. ตัวอย่างเช่นในงานช่างทางอิเล็กทรอนิกส์ ปากคีบสแตนเลสที่มีคุณสมบัติป้องกันการเป็นแม่เหล็ก (Anti-Magnetic) สามารถใช้ในการหยิบจับวัตถุหรือชิ้นส่วนที่มีความไวต่อแม่เหล็กสูง [1]. ในอุตสาหกรรมเครื่องบิน ปากคีบสามารถใช้ในการประกอบหรือแกะตัวชิ้นส่วนของเ


Learn more:

 1. หยิบง่ายเหมือนร่ายมนต์ EP.1 – ปากคีบดี ๆ ไม่ใช่แค่ในนิยาย
 2. Forcep: คีมคีบ, คีมคีบสําลี, คีมคีบสาร
 3. Forcep Jar: ฟอร์เซปจาร์, ที่ใส่ฟอร์เซป, ที่ใส่ปากคีบ

ประเภทและลักษณะของ ปากคีบ

Forcep Dressing ฟอร์เซฟมีเขียว ขนาด12.5 ซม ปากคีบสแตนเลส แหนบคีบ | Lazada.Co.Th
Forcep Dressing ฟอร์เซฟมีเขียว ขนาด12.5 ซม ปากคีบสแตนเลส แหนบคีบ | Lazada.Co.Th

ปากคีบเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการดึงหรือจับวัตถุต่างๆ ซึ่งมีหลายประเภทและลักษณะต่างๆ ตามการใช้งานและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ดังนี้:

 1. ปากคีบสำลี (Dressing Forceps): เป็นปากคีบที่มีลักษณะคล้ายกับด้ามมีด มีความยาวประมาณ 14 เซนติเมตร ใช้ในการจับและดึงสำลีหรือผ้าพันแผลเพื่อใช้ในการทำความสะอาดแผลหรือการแผ่กระจายยา [2].

 2. ปากคีบไม่มีเขี้ยว (Forceps without serrations): เป็นปากคีบที่ไม่มีลายเซอร์เรชันบนพื้นผิว ใช้ในการจับวัตถุที่มีความเรียบเนียน เช่น ใช้ในการจับสำลีหรือผ้าพันแผล [2].

การเลือกใช้ปากคีบที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการใช้งานที่ต้องการ ปากคีบสำลีมักนิยมใช้ในการทำความสะอาดแผลหรือการแผ่กระจายยา ในขณะที่ปากคีบไม่มีเขี้ยวมักนิยมใช้ในการจับวัตถุที่มีความเรียบเนียน เช่น สำลีหรือผ้าพันแผล [2].


Learn more:

 1. ปากคีบ Forcep Stainless – Labsister จำหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์คุณภาพดี ราคาถูก : Inspired by LnwShop.com
 2. ปากคีบไม่มีเขี้ยว DRESSING FORCEPS 14 cm. – Bcosmo
 3. ปากคีบสำลี (Forceps) – เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ศัลยกรรม และของใช้ผู้ป่วยผู้สูงอายุ :สยามเมดิคอลแคร์แอนด์ซัพพลาย : Inspired by LnwShop.com

การเลือกใช้ ปากคีบ ที่เหมาะสม

ปากคีบ Forceps ตะเกียง - Plantmedia ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล : Inspired By Lnwshop.Com
ปากคีบ Forceps ตะเกียง – Plantmedia ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล : Inspired By Lnwshop.Com

การเลือกใช้ ปากคีบ ที่เหมาะสม

การเลือกใช้ ปากคีบ ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่างและผู้ใช้งานต้องคำนึงถึง เนื่องจากปากคีบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการหยิบจับชิ้นส่วนหรืออะไหล่ขนาดเล็ก ๆ ซึ่งมีความหลากหลายในรูปทรง ขนาด และวัสดุที่ใช้ผลิต ดังนั้น การเลือกซื้อปากคีบที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย

เมื่อต้องการเลือกซื้อปากคีบที่เหมาะสม คุณสามารถพิจารณาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. พิจารณาวัสดุ (Materials):

  • สแตนเลส (Stainless Steel): ปากคีบที่ทำจากสแตนเลสเป็นที่นิยมเนื่องจากมีความแข็งแรง ทนทาน และไม่เป็นสนิม สามารถใช้งานกับชิ้นส่วนได้หลากหลายวัสดุ และมีคุณสมบัติการนำไฟฟ้า สามารถใช้แทนการกดปุ่มระบบไฟต่าง ๆ ได้
  • ทองเหลือง (Brass): ปากคีบที่ทำจากทองเหลืองมีคุณสมบัติการป้องกันการเป็นแม่เหล็กถึง 100% เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดอ่อน
  • อื่น ๆ: ยังมีปากคีบที่ทำจากวัสดุอื่น ๆ เช่น พลาสติก และโลหะอื่น ๆ ซึ่งมีความเหมาะสมกับงานที่ใช้งานเฉพาะทาง
 2. พิจารณาขนาด (Size):

  • ขนาดเล็ก: ปากคีบขนาดเล็กเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดและความแม่นยำสูง เช่น งานที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานที่ต้องการหยิบจับชิ้นส่วนขนาดเล็ก
  • ขนาดใหญ่: ปากคีบขนาดใหญ่เหมาะสำหรับงานที่ตการเลือกใช้ ปากคีบ ที่เหมาะสม

ปากคีบเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในงานช่างและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อหยิบจับชิ้นส่วนหรืออะไหล่ขนาดเล็ก ๆ ซึ่งมีรูปทรง ขนาด และวัสดุที่หลากหลายตามการใช้งานที่แตกต่างกัน [1]. การเลือกใช้ปากคีบที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่างและผู้ใช้งานควรพิจารณาอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานปากคีบนั้น ๆ

เมื่อเลือกซื้อปากคีบที่เหมาะสม คุณควรพิจารณาดังนี้:

 1. วัสดุ (Materials):

  • สแตนเลส (Stainless Steel): วัสดุที่นิยมใช้ในปากคีบเนื่องจากมีความแข็งแรง ทนทาน และไม่เป็นสนิม สามารถใช้งานกับชิ้นส่วนได้หลากหลายวัสดุ และทนต่อการเป็นแม่เหล็กได้ดี [1].
  • ทองเหลือง (Brass): วัสดุที่มีคุณสมบัติป้องกันการเป็นแม่เหล็กถึง 100% เหมาะสำหรับงานจับคีบหรือวัตถุที่ละเอียดอ่อน [2].
 2. ขนาด (Size):

  • ควรเลือกปากคีบที่มีขนาดเหมาะสมกับงานที่ต้องการใช้งาน ไม่ใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป เพื่อให้สามารถหยิบจับชิ้นส่วนได้อย่างแม่นยำและสะดวกสบาย [1].
 3. คุณภาพ:

  • เลือกซื้อปากคีบที่มีคุณภาพสูง เนื่องจากจะใช้งานได้ยาวนานและทนทานต่อการใช้งานในสภาวะที่ต้องใช้แรงมาก [1].
 4. ประเภทของปากคีบ:

  • ปากคีบที่เป็นแม่เหล็ก (Magnetic Tweezers): ถ้าคุณต้องการใช้งานกับชิ้นส่วนที่มีส่วนผสมโลหะหรือต้องใช้งานในสภาวะที่มีแรงแม่เหล็กสูง เลือกซื้อปากคีบที่เป็นแม่เหล็กเพื่อให

Learn more:

 1. หยิบง่ายเหมือนร่ายมนต์ EP.1 – ปากคีบดี ๆ ไม่ใช่แค่ในนิยาย
 2. หยิบง่ายเหมือนร่ายมนต์ EP.2 – ปากคีบดี ๆ มีจริงที่นี่!
 3. ปากคีบ แอลลิส (Forceps ALLIS Tissue) – jetmt

วิธีการใช้ ปากคีบ อย่างถูกต้อง

ปากคีบมีเขี้ยว ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ - ธ.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
ปากคีบมีเขี้ยว ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ – ธ.ค. 2023 | Lazada.Co.Th

วิธีการใช้ ปากคีบ อย่างถูกต้อง

ปากคีบเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการช่วยให้ผู้ป่วยหายใจได้เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคทางเดินหายใจ การใช้ปากคีบอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การช่วยหายใจเป็นไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ [2].

วิธีการใช้ ปากคีบ อย่างถูกต้อง:

 1. เตรียมปากคีบ:

  • ตรวจสอบปากคีบว่าสมบูรณ์และไม่มีชำรุด [2].
  • ล้างปากคีบด้วยน้ำและสบู่เพื่อทำความสะอาด [2].
  • ตรวจสอบว่าปากคีบพร้อมใช้งานและไม่มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ [2].
 2. การใส่ปากคีบ:

  • ใส่ปากคีบให้ถูกต้องตามขนาดและรูปร่างของปากคนไข้ [2].
  • ใช้มือหนึ่งหรือทั้งสองมือในการใส่ปากคีบ [2].
  • ใส่ปากคีบให้สนิทและไม่มีช่องว่างระหว่างปากคีบกับปากผู้ป่วย [2].
 3. การใช้ปากคีบในการช่วยหายใจ:

  • ใช้ปากคีบในการสร้างการหายใจเทียมให้กับผู้ป่วย [2].
  • ใช้ความกดอ่อนและความแข็งแรงของปากคีบในการสร้างการหายใจ [2].
  • ใช้ปากคีบในการควบคุมการหายใจของผู้ป่วยให้เป็นไปตามความต้องการ [2].
 4. การดูแลปากคีบหลังการใช้งาน:

  • หลังการใช้ปากคีบเสร็จสิ้น ต้องทำความสะอาดปากคีบโดยใช้น้ำและสบู่ [2].
  • ตรวจสอบปากคีบว่าไม่มีคราบหรือสิ่งสกปรกติดอยู่ [2].
  • เก็บปากคีบให้อยู่ในที่แห้งและสะอาด [2].

การใช้ ปากคีบ อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยหายใจได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามวิธีการใช้ ปากคีบ อย่างถูกต้อง

ปากคีบเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการช่วยในการหายใจหรือให้การช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการหายใจหรืออาจจะไม่สามารถหายใจได้เอง การใช้ปากคีบอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การช่วยหายใจเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย [2].

นี่คือขั้นตอนวิธีการใช้ ปากคีบ อย่างถูกต้อง:

 1. เตรียมปากคีบ:

  • ตรวจสอบปากคีบว่าสมบูรณ์และไม่มีชำรุด [2].
  • ล้างปากคีบด้วยน้ำและสบู่เพื่อทำความสะอาด [2].
  • ตรวจสอบว่าปากคีบมีขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วย [2].
 2. การใส่ปากคีบ:

  • วางปากคีบในปากของผู้ป่วยโดยให้ส่วนที่มีรูปร่างคล้ายกับหน้ากากอยู่ด้านนอก [2].
  • ใช้มือหนึ่งกดปากคีบให้แน่นเข้ากับใบหน้าของผู้ป่วย [2].
  • ใช้มืออีกข้างหนึ่งกดปากคีบให้แน่นเข้ากับคางของผู้ป่วย [2].
 3. การให้การช่วยหายใจ:

  • ใช้มือหนึ่งกดปากคีบให้แน่นเข้ากับใบหน้าของผู้ป่วย [2].
  • ใช้มืออีกข้างหนึ่งกดปากคีบให้แน่นเข้ากับคางของผู้ป่วย [2].
  • หากผู้ป่วยไม่หายใจเอง ให้พยายามใช้ปากคีบให้ผู้ป่วยหายใจโดยใช้ลมปากคีบ [2].
  • ตรวจสอบการหายใจของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง [2].
 4. การดูแลปากคีบ:

  • หลังใช้ปากคีบเสร็จสิ้น ให้ทำความสะอาดปากคีบโดยล้างด้วยน้ำและสบู่ [2].
  • ตรวจสอบปากคีบว่าไม่มีชำรุดหรือมีความเสียหาย [2].
  • จัดเก็บปากคีบให้เรียบร้อยและเก็บไ

Learn more:

 1. การพยาบาลเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ – Coggle Diagram
 2. Aseptic Technique and Prevention–Thai Language Pages 1-20 – Flip PDF Download | FlipHTML5
 3. การพยาบาลเกี่ยวกับ การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ – Coggle Diagram

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ ปากคีบ ในประโยคภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ ปากคีบ ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. The fish uses its gills to extract oxygen from the water through its gill slits. [1]
  (ปลาใช้ปากคีบเพื่อดูดออกซิเจนจากน้ำผ่านช่องปากคีบ)

 2. The divers scuba gear includes a regulator that allows them to breathe underwater by delivering air to their gills. [1]
  (อุปกรณ์ดำน้ำของนักดำน้ำรวมถึงเรกูเลเตอร์ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถหายใจใต้น้ำได้โดยส่งอากาศไปยังปากคีบของพวกเขา)

 3. The sharks powerful jaws and sharp teeth are designed to tear through its preys flesh. [1]
  (ปากคีบและฟันคมแหลมของฉลามถูกออกแบบให้สามารถแยกเนื้อเป็นชิ้นๆของเหยื่อได้)

 4. The tadpole uses its gills to breathe underwater until it undergoes metamorphosis into a frog. [1]
  (ลูกกบใช้ปากคีบเพื่อหายใจใต้น้ำจนกว่าจะเปลี่ยนร่างเป็นกบ)


Learn more:

 1. -ปากคีบ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปากคีบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปากคีบ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

Categories: ยอดนิยม 63 ปากคีบ ภาษาอังกฤษ

ศัพท์อังกฤษ ของใช้สำนักงาน office equipment (สำเนียงแบบอเมริกัน)
ศัพท์อังกฤษ ของใช้สำนักงาน office equipment (สำเนียงแบบอเมริกัน)

(n) forceps, See also: tweezers, Example: เวลาโดนผึ้งต่อยหรือทาแอลกอฮอล์พยายามดึงเหล็กในของแมลงที่ฝังคาผิวหนังอยู่โดยใช้ปากคีบ, Count Unit: อัน, Thai Definition: เครื่องคีบเป็นเหล็ก 2 ขา ส่วนมากมีปลายแหลม

See more: https://haiyensport.com/category/auto

Tweezers

หัวข้อหลัก: ทวีเซอร์

ทวีเซอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจับและดึงของเล็กๆ อย่างเช่นเส้นผมหรือวัตถุที่เล็กมาก ทวีเซอร์มีลักษณะเป็นแท่งยาวๆ โดยปลายของทวีเซอร์จะมีคีมเล็กๆ ที่ช่วยในการจับของได้อย่างแม่นยำ ทวีเซอร์มีความหลากหลายในรูปแบบและวัสดุที่ทำจาก ซึ่งแต่ละรูปแบบและวัสดุจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันไป ในบทความนี้เราจะพูดถึงทวีเซอร์ในลักษณะทั่วไป รวมถึงประโยชน์และวิธีการใช้งานทวีเซอร์อย่างถูกต้อง

เนื้อหา:

 1. ประโยชน์ของทวีเซอร์

 2. ประเภทของทวีเซอร์

 3. วัสดุที่ทำจาก

 4. วิธีการใช้งานทวีเซอร์

 5. คำแนะนำในการดูแลและเก็บรักษาทวีเซอร์

 6. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทวีเซอร์ (FAQ)

 7. ประโยชน์ของทวีเซอร์
  ทวีเซอร์มีประโยชน์มากมายในการใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ นี่คือบางประโยชน์ที่สำคัญของทวีเซอร์:

 • ใช้ในการจับและดึงของเล็กๆ อย่างแม่นยำ [1]
 • ช่วยในการเก็บรักษาความสะอาดของผิวหนัง โดยเฉพาะในการจับและถอดเส้นผมที่อยู่ในรูของผิวหนัง [1]
 • ใช้ในการทำเครื่องประดับ เช่น ในการจับและปรับแต่งเครื่องประดับเล็กๆ เช่น ตุ้มผมหรือเข็มขัด [1]
 • ใช้ในงานอาชีพที่ต้องการความแม่นยำ เช่น งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและอุปกรณ์เล็กๆ [2]
 1. ประเภทของทวีเซอร์
  ทวหัวข้อหลัก: ทวีเซอร์

ทวีเซอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจับและดึงของเล็กๆ อย่างเช่นขนคิ้ว หรือเม็ดสิว ซึ่งมีความสำคัญในการดูแลและปรับแต่งรูปร่างของเรา ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเกี่ยวกับทวีเซอร์อย่างละเอียด โดยอธิบายแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเลือกใช้และการดูแลทวีเซอร์อย่างถูกต้อง

เนื้อหา:

 1. ทวีเซอร์คืออะไร?

 2. ประเภทของทวีเซอร์
  2.1 ทวีเซอร์สำหรับความงาม
  2.2 ทวีเซอร์ทางการแพทย์
  2.3 ทวีเซอร์ทางอุตสาหกรรม

 3. วัสดุที่ใช้ในทวีเซอร์
  3.1 สแตนเลส
  3.2 ไทเทเนียม
  3.3 โครเมียม

 4. วิธีการใช้ทวีเซอร์อย่างถูกต้อง
  4.1 การทำความสะอาดทวีเซอร์
  4.2 การใช้ทวีเซอร์ในการปรับแต่งรูปร่าง

 5. เลือกซื้อทวีเซอร์อย่างไร?
  5.1 วัสดุที่เหมาะกับการใช้งาน
  5.2 ความคมของปลายทวีเซอร์
  5.3 ความสะดวกในการใช้งาน

 6. คำแนะนำในการดูแลทวีเซอร์
  6.1 การเก็บรักษาทวีเซอร์
  6.2 การตรวจสอบความคมของปลายทวีเซอร์
  6.3 การใช้ทวีเซอร์อย่างถูกต้อง

 7. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทวีเซอร์ (FAQs)

 8. ทวีเซอร์คืออะไร?
  ทวีเซอร์เป็นเครื่องมือที่มีรูปร่างคล้ายกรรไกร มีสองแขนงที่มีปลายแหลมเล็กๆ ใช้ในการจับและดึงของเล็กๆ เช่น ขนคิ้ว หรือเม็ดสิว [1].

 9. ประเภทของทวีเซอร์
  2.1 ทวีเซอร์สำหรับความงาม


Learn more:

 1. 3-9819-01 ไมสเตอร์ทวีเซอร์ TNF (ไททาเนียม) หมายเลข 0 【AXEL GLOBAL】อะโซน
 2. 6-7905-13 ไมสเตอร์ทวีเซอร์ TNF คลีนแพ็คหมายเลข 0C9 0C9-TNF 【AXEL GLOBAL】อะโซน
 3. ทวีเซอร์ บอทท่อมส์ – การวิเคราะห์แนวโน้ม – ตัวชี้วัดและสัญญาณ – TradingView
เอสพีอี บ้านหม้อ จำหน่ายสวิทช์ สายไฟ สายสัญญาณ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิด ปากคีบ (Alligator Clip)
เอสพีอี บ้านหม้อ จำหน่ายสวิทช์ สายไฟ สายสัญญาณ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิด ปากคีบ (Alligator Clip)
ปากคีบสำลีไม่มีเขี้ยว Dressing Forceps 25 Cm. - Bcosmo
ปากคีบสำลีไม่มีเขี้ยว Dressing Forceps 25 Cm. – Bcosmo
ปากคีบ Forceps ตะเกียง - Plantmedia ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล : Inspired By Lnwshop.Com
ปากคีบ Forceps ตะเกียง – Plantmedia ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล : Inspired By Lnwshop.Com
ปากคีบ Forceps ตะเกียง - Plantmedia ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล : Inspired By Lnwshop.Com
ปากคีบ Forceps ตะเกียง – Plantmedia ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล : Inspired By Lnwshop.Com
ปากคีบ Forceps ตะเกียง - Plantmedia ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล : Inspired By Lnwshop.Com
ปากคีบ Forceps ตะเกียง – Plantmedia ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล : Inspired By Lnwshop.Com
คีมจับเนื้อเยื่อ คีมคีบ Dressing Forceps 16 Cm.
คีมจับเนื้อเยื่อ คีมคีบ Dressing Forceps 16 Cm.
ปากคีบมีเขี้ยว ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ - ธ.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
ปากคีบมีเขี้ยว ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ – ธ.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
ปากคีบ Forceps ตะเกียง - Plantmedia ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล : Inspired By Lnwshop.Com
ปากคีบ Forceps ตะเกียง – Plantmedia ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล : Inspired By Lnwshop.Com
Forcep Dressing ฟอร์เซฟมีเขียว ขนาด12.5 ซม ปากคีบสแตนเลส แหนบคีบ | Lazada.Co.Th
Forcep Dressing ฟอร์เซฟมีเขียว ขนาด12.5 ซม ปากคีบสแตนเลส แหนบคีบ | Lazada.Co.Th
เอสพีอี บ้านหม้อ จำหน่ายสวิทช์ สายไฟ สายสัญญาณ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิด ปากคีบ (Alligator Clip)
เอสพีอี บ้านหม้อ จำหน่ายสวิทช์ สายไฟ สายสัญญาณ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิด ปากคีบ (Alligator Clip)
Stainless Steel Tweezers/Forceps Straight 48 Cm. ฟอร์เซป ปากคีบ ที่คีบ แบบปากตรง สำหรับให้อาหารสัตว์ จัดตู้ไม้น้ำ เก็บมูลสัตว์ ทำจากเหล็กสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน | Lazada.Co.Th
Stainless Steel Tweezers/Forceps Straight 48 Cm. ฟอร์เซป ปากคีบ ที่คีบ แบบปากตรง สำหรับให้อาหารสัตว์ จัดตู้ไม้น้ำ เก็บมูลสัตว์ ทำจากเหล็กสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน | Lazada.Co.Th
ปากคีบ Forceps ตะเกียง - Plantmedia ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล : Inspired By Lnwshop.Com
ปากคีบ Forceps ตะเกียง – Plantmedia ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล : Inspired By Lnwshop.Com

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

การแปลคำว่า ปากคีบ เป็นภาษาอังกฤษ
ความหมายของ ปากคีบ ในภาษาอังกฤษ
ตำแหน่งและการใช้งานของ ปากคีบ
ประเภทและลักษณะของ ปากคีบ
การเลือกใช้ ปากคีบ ที่เหมาะสม
วิธีการใช้ ปากคีบ อย่างถูกต้อง
ตัวอย่างประโยคที่ใช้ ปากคีบ ในประโยคภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *