วินาที ภาษาอังกฤษ: ทำความเข้าใจภาษาอังกฤษในเสียงเดียว

การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ

การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: วินาที ภาษาอังกฤษ: ทำความเข้าใจภาษาอังกฤษในเสียงเดียว 3 วินาที ภาษาอังกฤษ, 20 วินาที ภาษาอังกฤษ, 1 นาที ภาษาอังกฤษ, 5 นาที ภาษาอังกฤษ ย่อ, วินาที แปล, ชั่วโมงภาษาอังกฤษ, 1 ชั่วโมง ภาษาอังกฤษ ย่อ, 2 ชั่วโมง ภาษาอังกฤษ ย่อ

การแปลคำว่า วินาที เป็นภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า วินาที เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า วินาที เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงหน่วยเวลาที่เล็กที่สุด ซึ่งมักใช้ในการวัดเวลาที่สั้นมาก ๆ หน่วยของวินาทีเท่ากับ 1/60 ของนาที หรือ 1/3600 ของชั่วโมง

การแปลคำว่า วินาที เป็นภาษาอังกฤษสามารถแปลได้เป็น second โดยคำว่า second เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงหน่วยเวลาที่เล็กที่สุดเช่นกัน ซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งวินาที

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า วินาที และ second ในประโยคเดียวกันได้แก่ การวัดเวลาในการแข่งขันวิ่งสั้นมีความเร็วสูงถึง 10 วินาที หรือ The time measurement in a short-distance race can be as fast as 10 seconds [1].


Learn more:

 1. วินาที แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -วินาที- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. [หลงไปในประวัติศาสตร์ by หมอเอ้ว ชัชพล] ⌚️ ทำไมคำว่า second จึงมีความหมายได้ทั้ง วินาที และ ลำดับที่ 2 เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคำว่า วินาที ในภาษาอังกฤษจึงใช้คำว่า second ที่แปลว่า ลำดับที่ 2 ?

ความหมายของคำว่า วินาที ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า วินาที ในภาษาอังกฤษ

วินาที เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาอังกฤษ second ซึ่งมีความหมายว่าหนึ่งในหนึ่งร้อยสิบของนาที หรือเป็นหนึ่งในหกสิบของนาที ในระบบเวลาที่ใช้ทั่วไปในทุกวันนี้ 1 นาทีมี 60 วินาที [1].

คำว่า วินาที นี้มักถูกใช้ในหลายสถานการณ์และวงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น:

 1. การวัดเวลา: วินาทีเป็นหน่วยเวลาที่ใช้ในการวัดเวลาที่สั้นๆ เช่น การวัดเวลาในการแข่งขันกีฬา การวัดเวลาในการทำงาน หรือการวัดเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ [1].
 2. การคำนวณความเร็ว: วินาทีเป็นหน่วยเวลาที่ใช้ในการคำนวณความเร็ว เช่น ความเร็วของรถยนต์ ความเร็วของเครื่องบิน หรือความเร็วของการเคลื่อนที่ในวงการวิทยาศาสตร์ [1].
 3. การบันทึกเหตุการณ์: วินาทีเป็นหน่วยเวลาที่ใช้ในการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น การบันทึกเหตุการณ์ในกีฬา การบันทึกเหตุการณ์ในการทำงาน หรือการบันทึกเหตุการณ์ในการทดลองวิทยาศาสตร์ [1].

ดังนั้น คำว่า วินาที เป็นคำที่มีความสำคัญและถูกใช้ในหลายสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน และมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการวัดเวลา การคำนวณความเร็ว และการบันทึกเหตุการณ์ [1].


Learn more:

 1. วินาที แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -วินาที- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. วินาที คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

วิธีการใช้คำว่า วินาที ในประโยคภาษาอังกฤษ

วินาที คือหน่วยเวลาที่เป็นส่วนหนึ่งของนาฬิกา ซึ่งใช้ในการวัดเวลาที่สั้นมาก ๆ หนึ่งวินาทีเท่ากับ 1/60 ของนาที หรือ 1/3600 ของชั่วโมง [1].

การใช้คำว่า วินาที ในประโยคภาษาอังกฤษมีหลายรูปแบบ โดยมักใช้ร่วมกับคำกริยาหรือคำนามที่เกี่ยวข้องกับเวลา ดังนี้:

 1. ใช้กับคำกริยา:
 • I will be there in a few seconds. (ฉันจะมาถึงในไม่กี่วินาที) [1]
 • She counted down from ten to zero, and then the race began. (เธอนับถอยหลังจากสิบถึงศูนย์ แล้วการแข่งขันเริ่มต้น) [1]
 • He timed himself to see how fast he could run 100 meters. (เขาจับเวลาตัวเองเพื่อดูว่าวิ่ง 100 เมตรได้เร็วแค่ไหน) [1]
 1. ใช้กับคำนาม:
 • The microwave heats up food in just a few seconds. (ไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนขึ้นในไม่กี่วินาที) [1]
 • The car accelerated from 0 to 60 miles per hour in a matter of seconds. (รถยนต์เร่งความเร็วจาก 0 ถึง 60 ไมล์ต่อชั่วโมงในเพียงไม่กี่วินาที) [1]
 • The lightning struck the tree, and it split in seconds. (ฟ้าผ่าโค้งต้นไม้ และต้นไม้แตกออกเสียงดังในไม่กี่วินาที) [1]

การใช้คำว่า วินาที ในประโยคภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องที่ธรรมดาและเป็นประจำในการแสดงเวลาที่สั้น ๆ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การใช้คำว่า วินาที ในประโยคภาษาอังกฤษนั้นไม่มีกฎหรือกำหนดที่เข้มงวด และสามารถปรับใช้ได้ตามบริบทและความเหมาะสมของประโยคนั้น ๆ [1].


Learn more:

 1. วินาที แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. บอกเวลาภาษาอังกฤษ การอ่านเวลา+เขียนเวลาภาษาอังกฤษ PM AM – BestKru
 3. อ่านเวลาและพูดเกี่ยวกับเวลาได้อย่างไร? วิธีการบอกเวลาภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า วินาที ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า วินาที ในภาษาอังกฤษ:

 1. Ill be there in a second. (ฉันจะมาถึงในอีกไม่กี่วินาที) [1]
 2. Wait a second, I need to grab my keys. (รอสักครู่นะ ฉันต้องไปหยิบกุญแจ) [1]
 3. She finished the race in a matter of seconds. (เธอจบการแข่งขันในเวลาเพียงไม่กี่วินาที) [1]
 4. The car accelerated from 0 to 60 miles per hour in just a few seconds. (รถยนต์เร่งความเร็วจาก 0 ถึง 60 ไมล์ต่อชั่วโมงในเพียงไม่กี่วินาที) [1]
 5. I blinked and the moment was gone in a split second. (ฉันขยิบตาและช่วงเวลานั้นหายไปในเสี้ยววินาที) [1]

Learn more:

 1. วินาที แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -วินาที- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. วินาที คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า วินาที ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า วินาที ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่เราสามารถใช้เพื่ออธิบายหน่วยเวลานี้ได้ ดังนี้:

 1. Seconds (sec or s) คือหน่วยเวลาที่เราใช้ในการวัดเวลาที่ผ่านไป หนึ่งวินาทีมีค่าเท่ากับ 1 วินาที [1].
 2. Milliseconds (msec) คือหน่วยเวลาที่เล็กกว่าวินาที หนึ่งวินาทีมีค่าเท่ากับ 1,000 มิลลิวินาที [1].
 3. Minutes (min) คือหน่วยเวลาที่ใช้ในการวัดเวลาที่ผ่านไป หนึ่งนาทีมีค่าเท่ากับ 60 วินาที [1].

ดังนั้น เมื่อพูดถึงคำว่า วินาที เราสามารถใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเพื่ออธิบายหน่วยเวลานี้ในภาษาอังกฤษได้ [1].


Learn more:

 1. หน่วยเวลา ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง และคำย่อ – Pantip
 2. วินาที แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. -วินาที- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

การอ่านและเขียนเวลาในรูปแบบ วินาที ในภาษาอังกฤษ

การอ่านและเขียนเวลาในรูปแบบวินาทีในภาษาอังกฤษ

การอ่านและเขียนเวลาในรูปแบบวินาทีเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเวลาอย่างแม่นยำ ในภาษาอังกฤษ เวลาถูกแสดงในรูปแบบ 24 ชั่วโมง และมักจะใช้รูปแบบที่มีชั่วโมง นาที และวินาที

ขั้นตอนแรกในการอ่านและเขียนเวลาในรูปแบบวินาทีในภาษาอังกฤษคือการเรียนรู้ตัวเลขภาษาอังกฤษ ตัวเลขที่ใช้ในการอ่านและเขียนเวลาในภาษาอังกฤษมีตั้งแต่ 0 ถึง 59 โดยมักจะใช้ตัวเลขหลักสิบในการบอกเวลา ตัวอย่างเช่น:

 • 10:15 อ่านว่า ten fifteen [1]
 • 8:30 อ่านว่า eight thirty [1]
 • 2:45 อ่านว่า two forty-five [1]

นอกจากนี้ เวลาในรูปแบบวินาทียังสามารถใช้รูปแบบที่มีเวลาเป็นทศวรรษได้ ตัวอย่างเช่น:

 • 9:10:25 อ่านว่า nine ten twenty-five [1]
 • 4:30:50 อ่านว่า four thirty fifty [1]

เมื่อเราเข้าใจตัวเลขภาษาอังกฤษแล้ว เราสามารถอ่านและเขียนเวลาในรูปแบบวินาทีได้ ต่อไปนี้คือวิธีการอ่านและเขียนเวลาในรูปแบบวินาทีในภาษาอังกฤษ:

 1. อ่านชั่วโมงก่อนแล้วตามด้วยนาทีและวินาที (ชั่วโมง + นาที + วินาที)

  • 10:15:30 อ่านว่า ten fifteen thirty [1]
  • 8:30:45 อ่านว่า eight thirty forty-five [1]
  • 2:45:10 อ่านว่า two forty-five ten [1]
 2. อ่านชั่วโมงก่อนแล้วตามด้วยนาที และวินาที (ชั่วโมง + นาที : วินาที)

  • 10:15:30 อ่านว่า ten fifteen : thirtyการอ่านและเขียนเวลาในรูปแบบวินาทีในภาษาอังกฤษ

การอ่านและเขียนเวลาในรูปแบบวินาทีเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเวลาอย่างแม่นยำ ในภาษาอังกฤษ เวลาถูกแสดงในรูปแบบ 24 ชั่วโมง และมักจะมีการอ่านเวลาในรูปแบบวินาทีเพื่อให้แสดงถึงความแม่นยำในการบอกเวลา [1].

ขั้นตอนในการอ่านและเขียนเวลาในรูปแบบวินาทีในภาษาอังกฤษ:

 1. อ่านและเขียนชั่วโมง: ในการอ่านและเขียนชั่วโมงในภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเลข 1-12 และคำว่า oclock ต่อท้าย เช่น 1 oclock หรือ 12 oclock [1].

 2. อ่านและเขียนนาที: ในการอ่านและเขียนนาทีในภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเลข 1-59 และคำว่า minutes ต่อท้าย เช่น 10 minutes past 2 หรือ 25 minutes to 6 [1].

 3. อ่านและเขียนวินาที: ในการอ่านและเขียนวินาทีในภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเลข 1-59 และคำว่า seconds ต่อท้าย เช่น 30 seconds past 9 หรือ 45 seconds to 12 [1].

การอ่านและเขียนเวลาในรูปแบบวินาทีในภาษาอังกฤษสามารถใช้รูปแบบต่อไปนี้:

 • ใช้คำว่า past เมื่อเวลาเป็นนาทีที่ผ่านมา เช่น 10 minutes past 3 หมายถึง 3 โมง 10 นาที.
 • ใช้คำว่า to เมื่อเวลาเป็นนาทีที่จะถึง เช่น 20 minutes to 5 หมายถึง 5 โมง 20 นาที.

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบอื่น ๆ ที่ใช้ในการอ่านและเขียนเวลาในภาษาอังกฤษ เช่น:

 • ใช้คำว่า quarter เมื่อเวลาเป็น 15 นาที เช่น

Learn more:

 1. บอกเวลาภาษาอังกฤษ การอ่านเวลา+เขียนเวลาภาษาอังกฤษ PM AM – BestKru
 2. อ่านเวลาและพูดเกี่ยวกับเวลาได้อย่างไร? วิธีการบอกเวลาภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน
 3. เวลาภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านบอกเวลาภาษาอังกฤษง่ายๆที่ซู้ด มาดูกันเล้ย – ภาษาอังกฤษออนไลน์

คำแนะนำในการใช้คำว่า วินาที ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

คำแนะนำในการใช้คำว่า วินาที ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

การใช้คำว่า วินาที ในภาษาอังกฤษนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากคำนี้มีความหมายที่แตกต่างจากภาษาไทยบางส่วน ดังนั้น เพื่อให้การใช้คำนี้ถูกต้องตามมาตรฐาน SEO ของ Google นี่คือคำแนะนำในการใช้คำว่า วินาที ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง:

 1. การแปลความหมายของคำ วินาที ในภาษาอังกฤษ:

  • วินาที ในภาษาอังกฤษแปลว่า second [1].
  • คำว่า second เป็นคำนามที่ใช้ในการวัดเวลา โดยมีค่าเท่ากับ 1/60 ของนาที [1].
 2. การใช้คำว่า วินาที ในประโยคภาษาอังกฤษ:

  • ในประโยคภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้คำว่า วินาที ในหลายทางอย่างได้ เช่น:
   • Please wait for a few seconds. (โปรดรอสักครู่) [1].
   • He finished the race in just a few seconds. (เขาจบการแข่งขันในเวลาเพียงไม่กี่วินาที) [1].
 3. การใช้คำว่า วินาที ในคำสั่งเสียง:

  • ในกรณีที่ใช้คำสั่งเสียง เราสามารถใช้คำว่า วินาที ในการให้คำสั่งเสียงเพื่อให้ผู้ใช้ทำบางสิ่งบางอย่างในเวลาที่กำหนด เช่น:
   • Count to ten in three seconds. (นับจากหนึ่งถึงสิบภายในสามวินาที) [1].
   • Take a deep breath and hold it for five seconds. (หายใจเข้าลึกและค้างไว้เป็นเวลาห้าวินาที) [1].

Learn more:

 1. วินาที แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. [หลงไปในประวัติศาสตร์ by หมอเอ้ว ชัชพล] ⌚️ ทำไมคำว่า second จึงมีความหมายได้ทั้ง วินาที และ ลำดับที่ 2 เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคำว่า วินาที ในภาษาอังกฤษจึงใช้คำว่า second ที่แปลว่า ลำดับที่ 2 ?
 3. อ่านเวลาและพูดเกี่ยวกับเวลาได้อย่างไร? วิธีการบอกเวลาภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน

Categories: สรุป 26 วินาที ภาษาอังกฤษ

การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ
การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ

(n) second, Example: ตาของคนเราจะกระพริบอยู่ตลอดเวลา โดยเฉลี่ยทุกๆ 5 วินาที เพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงน้ำบนดวงตา, Thai Definition: ส่วน 1 ใน 60 ของนาทีM = ล้าน ตัวอักษรย่อ M ถือว่าเป็นอักษรย่อที่เข้าใจง่ายที่สุด เพราะย่อมาจากคำว่า Million ที่แปลว่า “ล้าน” เวลานำมาใช้ก็ง่ายๆ เลย เพียงนำคำว่าล้านใส่แทนที่ M หรือจะเติม 000,000 ก็ได้ อย่างเช่น 1M คือ 1 ล้าน หรือ 1,000,000, 10M เท่ากับ 10 ล้าน หรือ 10,000,000 ง่ายเท่านี้เอง(n) วินาที (คำไม่เป็นทางการ), Syn. second.

See more: haiyensport.com/category/auto

1M คือเวลาไหน

หมายถึงอะไรคำว่า 1M ในประเทศไทย?

เมื่อคุณพบคำว่า 1M ในประเทศไทย คำว่า M ในที่นี้หมายถึง ล้าน [2]. คำว่า M เป็นตัวอักษรย่อที่เข้าใจง่ายที่สุด เพราะมาจากคำว่า Million ซึ่งแปลว่า ล้าน [2]. เมื่อนำคำว่า ล้าน มาใช้แทนที่ M หรือเติม 000,000 หลังจากตัวเลขก็จะเป็นการแสดงจำนวนเงินหรือจำนวนสิ่งของที่มีมูลค่าเป็นล้านบาทหรือล้านชิ้น [2].

ตัวอย่างการใช้คำว่า 1M คือ 1 ล้านหรือ 1,000,000 และ 10M เท่ากับ 10 ล้านหรือ 10,000,000 [2].


Learn more:

 1. Marketeer Online – Facebook
 2. k คือเท่าไร ? มาทำความเข้าใจกับความหมายของตัวอักษรย่อในโลกดิจิทัลกันเถอะ
 3. หลัก k คือเท่าไร ? m หมายถึงอะไร ? ภาษาดิจิตอลเข้าใจง่ายนิดเดียว
Sec แปลว่า วินาที (คำไม่เป็นทางการ) | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Sec แปลว่า วินาที (คำไม่เป็นทางการ) | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
3วินาทีประโยคภาษาอังกฤษ+Cdbooks | ร้านหนังสือนายอินทร์
3วินาทีประโยคภาษาอังกฤษ+Cdbooks | ร้านหนังสือนายอินทร์
เพิ่งรู้คำว่าิ Size ที่แปลว่า ขนาด การเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องคือ ไซซ์ ไม่ใช่ ไซส์ (ใช้ผิดมาตลอดเหรอเนี่ย) - Pantip
เพิ่งรู้คำว่าิ Size ที่แปลว่า ขนาด การเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องคือ ไซซ์ ไม่ใช่ ไซส์ (ใช้ผิดมาตลอดเหรอเนี่ย) – Pantip
การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษด้วยวิธีต่างๆ
การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษด้วยวิธีต่างๆ
แฟลชเด็กคำทั่วไปการออกกำลังกายBookวินาทีเกรดภาษาอังกฤษOriginalรุ่นSight Words: เกรด2 Bab Editionโรงเรียนประถมศึกษาหนังสือเรียนเครื่องช่วยในการสอนครอบครัวหนังสือออกกำลังกายรุ่นOriginalคำศัพท์ ภาษาอังกฤษการเรียนรู้หนังสือ | Lazada.Co.Th
แฟลชเด็กคำทั่วไปการออกกำลังกายBookวินาทีเกรดภาษาอังกฤษOriginalรุ่นSight Words: เกรด2 Bab Editionโรงเรียนประถมศึกษาหนังสือเรียนเครื่องช่วยในการสอนครอบครัวหนังสือออกกำลังกายรุ่นOriginalคำศัพท์ ภาษาอังกฤษการเรียนรู้หนังสือ | Lazada.Co.Th
โปสเตอร์คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สภาพอากาศและฤดูกาล | Lazada.Co.Th
โปสเตอร์คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สภาพอากาศและฤดูกาล | Lazada.Co.Th

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

การแปลคำว่า วินาที เป็นภาษาอังกฤษ
ความหมายของคำว่า วินาที ในภาษาอังกฤษ
วิธีการใช้คำว่า วินาที ในประโยคภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า วินาที ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า วินาที ในภาษาอังกฤษ
การอ่านและเขียนเวลาในรูปแบบ วินาที ในภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการใช้คำว่า วินาที ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *