นราธิวาส ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการสื่อสารในโลกสองภาษา

ทำยังไงถึงจะอ่านภาษาอังกฤษได้ | ชื่อ77จังหวัดภาษาอังกฤษ | ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

ทำยังไงถึงจะอ่านภาษาอังกฤษได้ | ชื่อ77จังหวัดภาษาอังกฤษ | ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: นราธิวาส ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการสื่อสารในโลกสองภาษา นราธิวาส ภาษาอังกฤษ ตัวย่อ, นราธิวาส แปลว่าอะไร, นรา แปลว่า, ปัตตานี ภาษาอังกฤษ, สุไหงโกลก ภาษาอังกฤษ, ยะลา ภาษาอังกฤษ, ข้อมูลจังหวัดนราธิวาส, 13 อําเภอนราธิวาส

พจนานุกรม Longdo Dictionary

พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาและคำศัพท์ในหลากหลายภาษา โดยเน้นการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ อีกทั้งยังรองรับภาษาอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่นและเยอรมัน [1].

คุณสมบัติของ Longdo Dictionary:

 1. การแปลภาษาอัตโนมัติ: ผู้ใช้สามารถป้อนข้อความหรือประโยคที่ต้องการแปลและพจนานุกรมจะแสดงผลลัพธ์การแปลอัตโนมัติให้เร็วและสะดวก [1].
 2. ความหมายและคำศัพท์ที่ครอบคลุม: Longdo Dictionary มีฐานข้อมูลพจนานุกรมหลากหลายชุด เช่น Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาความหมายของคำหรือวลีจากหลายแหล่งพจนานุกรมพร้อมๆกันได้ [1].
 3. ความหมายของคำผสม: Longdo Dictionary สามารถแสดงความหมายของคำผสมได้อย่างถูกต้อง เช่น Secretary of State=รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ, High school=โรงเรียนมัธยมปลาย [1].
 4. ความหมายของคำที่แปรรูป: เมื่อผู้ใช้วางเมาส์ไว้บนคำที่ไม่มีในพจนานุกรม ระบบจะแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมให้โดยอัตโนมัติ [1].
 5. บริการเสริม: Longdo Dictionary ยังมีบริการเสริมอื่นๆ เช่น Vocabulary ที่แสดงสรุปรายการคำศัพท์พร้อมความหมาย และ Pronunciation Guide ที่แสดงคำอ่านของคำในเว็บหรือข้อความที่ป้อนให้ [1].

การใช้งาน Longdo Dictionary:

 1. ป้อนข้อความหรือคำที่ต้องการแปลในช่องค้นหา.
 2. เลือกภาษาต้นฉบับและภาษาปลายทางที่ต้องการแปล.
 3. กดปุ่ม แปล เพื่อดำเนินการแปล.
 4. ผลลัพธ์การแปลจะแสดงขพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาและคำศัพท์ในหลากหลายภาษา โดยเน้นการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ พจนานุกรม Longdo Dictionary มีความเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Longdo เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงความหมายและคำแปลได้อย่างง่ายดาย [1].

คุณสมบัติของพจนานุกรม Longdo Dictionary:

 1. การแปลภาษา: พจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถแปลคำและประโยคจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ [1].
 2. ความหมายและคำแปล: พจนานุกรม Longdo Dictionary มีการแสดงความหมายและคำแปลของคำศัพท์และประโยคให้ผู้ใช้ได้เข้าใจอย่างถูกต้อง [1].
 3. ความหมายของคำผสม: พจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถแสดงความหมายของคำผสมได้อย่างถูกต้อง เช่น Secretary of State แปลว่า รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ [1].
 4. ความหมายของคำที่แปรรูป: พจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ เช่น เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำว่า executed/abusing ซึ่งไม่มีในพจนานุกรม เครื่องจะแสดงความหมายของคำว่า execute/abuse ให้โดยอัตโนมัติ [1].
 5. ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุด: พจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน ในฐานข้อมูลของ Longdo ได้ เช่น Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น [1].

การใช้งานพจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพียงป้อนคำหรือประโยคที่ต้องการแปล


Learn more:

 1. พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ‎Longdo Dict on the App Store
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

วิกิพีเดีย

วิกิพีเดียคือโครงการที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสารานุกรมที่เสรีในทุกภาษาทั่วโลก [2] โครงการนี้เริ่มต้นด้วยวิกิพีเดียภาษาอังกฤษในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2544 [2] และในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2544 โครงการได้รับการเข้าร่วมจากวิกิพีเดียภาษาเยอรมัน และไม่นานหลังจากนั้นก็มีการเข้าร่วมจากภาษาอื่นๆ อีกมากมาย [2]

ขณะนี้ มีวิกิพีเดียในภาษาต่างๆ มีทั้งหมด 325 ภาษาที่มีบทความมากกว่า 100 บทความ และ 170 ภาษาที่มีบทความมากกว่า 10,000 บทความ และ 71 ภาษาที่มีบทความมากกว่า 100,000 บทความ [2] ในธันวาคม พ.ศ. 2566 มีทั้งหมด 339 ภาษาที่มีวิกิพีเดีย โดยรวมกันมีบทความทั้งสิ้น 62,157,142 บทความ [2]

วิกิพีเดียได้รับการยอมรับและความสนใจจากผู้ใช้งานมากมาย โดยในปี พ.ศ. 2547 วิกิพีเดียได้รับรางวัล Webby Award ในหมวด ชุมชน และ Prix Ars Electronica ในหมวด ชุมชนดิจิทัล [2] ในปี พ.ศ. 2558 วิกิพีเดียได้รับรางวัล Erasmus Prize จากสมาคมวิกิพีเดีย [2]


Learn more:

 1. Wikipedia
 2. วิกิพีเดีย – Meta
 3. ‎วิกิพีเดีย บน App Store

ความหมายของนราธิวาส

ความหมายของนราธิวาส

นราธิวาสเป็นชื่อของจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย [1] ชื่อนราธิวาสมีความหมายที่น่าสนใจ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่นี้

 1. ความหมายของชื่อนราธิวาส

  • ชื่อเดิมของพื้นที่นี้คือ เมอนารา หรือ เมอนารอ ซึ่งมีความหมายว่า หอคอย [1]
  • ชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธจะเรียกว่า บางนรา หรือ บางนาค [1]
  • ในปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองขึ้นใหม่ว่า นราธิวาส ซึ่งมีความหมายว่า ที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชน [1]
 2. ประวัติของจังหวัดนราธิวาส

  • จังหวัดนราธิวาสมีฐานะเป็นเมืองหนึ่งในอาณาจักรลังกาสุกะซึ่งมีฐานะเป็นเมืองตั้งแต่อดีต [1]
  • พบหลักฐานโบราณคดีบางส่วน เช่น ซากเจดีย์ 3 องค์บริเวณวัดเขากง อายุ 1,300 ปี [1]
  • ในอดีตเป็นอำเภอหนึ่งในเมืองสายบุรีและระแงะ [1]
  • ปัจจุบันเป็นจังหวัดที่มีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน [1]
 3. ลักษณะภูมิศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยว

  • จังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมลายู [1]
  • มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย [1]
  • มีทิศเหนือติดต่อกับจังหความหมายของนราธิวาส

นราธิวาสเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมลายู และเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย [1]. ชื่อเดิมของพื้นที่นี้คือ เมอนารา หรือ เมอนารอ ซึ่งมีความหมายว่า หอคอย [1]. ในปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองขึ้นใหม่ว่า นราธิวาส ซึ่งมีความหมายว่า ที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชน [1].

ประวัติของนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาสมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ โดยเดิมเป็นเพียงเมืองหนึ่งในอาณาจักรลังกาสุกะซึ่งพบหลักฐานโบราณคดีค่อนข้างน้อย เช่น ซากเจดีย์ 3 องค์บริเวณวัดเขากง อายุ 1,300 ปี และพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์นิกายมนตยานบริเวณวัดเขากงเช่นกัน [2]. ต่อมาก็กลายเป็นอำเภอหนึ่ง เรียกว่า อำเภอบางนรา ขึ้นกับเมืองสายบุรี และต่อมาได้โอนไปขึ้นกับเมืองระแงะ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดหัวเมืองเช่นกัน [2].

ที่ตั้งและลักษณะภูมิศาสตร์

จังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมลายู และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย [1]. ทางรถยนต์จากกรุงเทพมหานครมีระยะทางประมาณ 1,149 กิโลเมตร [1]. จังหวัดนราธิวาสมีเนื้อที่ประมาณ 4,475.43 ตารางกิ


Learn more:

 1. จังหวัดนราธิวาส – วิกิพีเดีย
 2. ฐานข้อมูลท้องถิ่น ภาคใต้ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ม.อ. – Southern Information @Clib PSU
 3. ประวัติจังหวัดนราธิวาส ดินแดนใต้ วัฒนธรรมงาม เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

การแปลคำว่า นราธิวาส เป็นภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า นราธิวาส เป็นภาษาอังกฤษ

นราธิวาส (Narathiwat) เป็นชื่อของจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มและมีทะเลสาบอยู่ใกล้เคียง [1].

การแปลคำว่า นราธิวาส เป็นภาษาอังกฤษสามารถแปลได้ว่า Narathiwat [1]. คำว่า Narathiwat เป็นการอ่านและแปลตรงตามเสียงของคำ นราธิวาส ในภาษาไทย โดยใช้ตัวอักษรและการออกเสียงในภาษาอังกฤษเพื่อเข้าใจความหมายของคำนี้ในภาษาอังกฤษ [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • นราธิวาสเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย (Narathiwat is a province located in the southern region of Thailand) [1].

Learn more:

 1. นราธิวาส แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. นราธิวาส แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. นราธิวาส คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า นราธิวาส

นราธิวาส คือคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า เมืองหลวง หรือ เมืองใหญ่ ซึ่งมักใช้เพื่ออ้างถึงเมืองหลวงของประเทศหรือเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ นราธิวาสเป็นคำที่มีความสำคัญในประเทศไทยเนื่องจากเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า นราธิวาส:

 1. นราธิวาสเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา [1].
 2. นราธิวาสเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญในประเทศไทย [1].
 3. นราธิวาสมีสถาปัตยกรรมที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของเมืองหลวงไทย [1].

Learn more:

 1. นราธิวาส แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. นราธิวาส แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. นราธิวาส คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย [1] จังหวัดนี้มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดปัตตานี ทางทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยและรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย ทางทิศใต้ติดต่อกับรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย และทางทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดยะลา [1]

นราธิวาสมีเนื้อที่ประมาณ 4,475.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,797,143.75 ไร่ [1] พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นป่าไม้และภูเขา โดยมีป่าพรุประมาณ 361,860 ไร่ [1] จังหวัดนี้มีภูเขาสันกาลาคีรีซึ่งเป็นแนวกั้นพรมแดนไทย-มาเลเซีย [1] นอกจากนี้ยังมีที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำ 4 สาย คือ แม่น้ำบางนรา แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำตากใบ และแม่น้ำโก-ลก [1]

จังหวัดนราธิวาสมีประชากรจำนวน 812,924 คน โดยแบ่งเป็นชาย 402,020 คน และหญิง 410,905 คน [1] จังหวัดนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในภาคใต้ [1]

ประวัติของจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาสมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ในอดีตเดิมเป็นเพียงเมืองหนึ่งในอาณาจักรลังกาสุกะซึ่งพบหลักฐานโบราณคดีบางส่วน เช่น ซากเจดีย์ 3 องค์บริเข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย [1] จังหวัดนี้มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดปัตตานี ทางทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยและรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย ทางทิศใต้ติดต่อกับรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย และทางทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดยะลา [1]

นราธิวาสมีเนื้อที่ประมาณ 4,475.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,797,143.75 ไร่ [1] พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นป่าไม้และภูเขา โดยมีป่าพรุประมาณ 361,860 ไร่ [1] จังหวัดนี้มีภูเขาสันกาลาคีรีซึ่งเป็นแนวกั้นพรมแดนไทย-มาเลเซีย และมีลักษณะพื้นที่ที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก [1] ในส่วนของพื้นที่ราบ จังหวัดนราธิวาสอยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและมีราบลุ่มบริเวณแม่น้ำ 4 สาย คือ แม่น้ำบางนรา แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำตากใบ และแม่น้ำโก-ลก [1]

จังหวัดนราธิวาสมีประชากรประมาณ 812,924 คน โดยแบ่งเป็นชาย 402,020 คน และหญิง 410,905 คน [1] จังหวัดนี้มีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน [1]

ประวัติของจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาสมีประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรลังกาสุกะซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณในภาคใ


Learn more:

 1. จังหวัดนราธิวาส – วิกิพีเดีย
 2. ประวัติจังหวัดนราธิวาส ดินแดนใต้ วัฒนธรรมงาม เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
 3. หน้าหลัก – เทศบาลเมืองนราธิวาส

Categories: รายละเอียด 100 นราธิวาส ภาษา อังกฤษ

ทำยังไงถึงจะอ่านภาษาอังกฤษได้ | ชื่อ77จังหวัดภาษาอังกฤษ | ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ
ทำยังไงถึงจะอ่านภาษาอังกฤษได้ | ชื่อ77จังหวัดภาษาอังกฤษ | ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

(n) Narathiwat, Syn. จังหวัดนราธิวาส, Count Unit: จังหวัด, Thai Definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคใต้ติดชายแดนของประเทศมาเลเซีย

See more: haiyensport.com/category/auto

นราธิวาส ภาษาอังกฤษ ตัวย่อ

นราธิวาส ภาษาอังกฤษ ตัวย่อ

นราธิวาสเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ภาษาอังกฤษของนราธิวาสมีตัวย่อว่า NWT [1] นราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีความเป็นพิเศษเนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนกับประเทศมาเลเซีย และมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับนราธิวาส ภาษาอังกฤษ ตัวย่ออย่างละเอียดเพื่อให้คุณเข้าใจและรู้จักจังหวัดนี้ได้มากขึ้น

นราธิวาส (Narathiwat) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 4,475 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 800,000 คน [1] จังหวัดนี้มีชายแดนกับประเทศมาเลเซีย และเป็นจังหวัดที่มีการกำหนดเขตพิเศษในรูปแบบของเขตพื้นที่พิเศษสำหรับการปกครองตนเอง ซึ่งเรียกว่า เขตปกครองอำเภอนราธิวาส หรือ เขตปกครองอำเภอสามัคคี [1]

นราธิวาสมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น วัดสุวรรณาราม ที่เป็นวัดที่สำคัญและมีความสวยงาม และเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชอบไปเยือน [1] นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น อุทยานแห่งชาติหาดใหญ่-สุราษฎร์ธานี แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทั้งหาดทรายขาวและภูเขาที่สวยงาม [1]

นราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวันราธิวาส ภาษาอังกฤษ ตัวย่อ

นราธิวาสเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความเฉพาะเจาะจงและน่าสนใจมากมาย นราธิวาสมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวมุสลิมที่สำคัญในประเทศไทย ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับนราธิวาส ภาษาอังกฤษ ตัวย่อ อย่างละเอียดและเป็นรายละเอียด

นราธิวาส ภาษาอังกฤษ ตัวย่อคือ NWT [1] ซึ่งเป็นตัวย่อที่ใช้แทนชื่อจังหวัดนราธิวาสในภาษาอังกฤษ ตัวย่อนี้มีความสำคัญในการใช้งานทางราชการและการสื่อสารระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการระบุที่อยู่หรือสถานที่ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนราธิวาส

นอกจากนี้ นราธิวาสยังมีตัวย่ออื่นที่ใช้บ่อย ๆ อย่างเช่น NWT ซึ่งเป็นตัวย่อที่ใช้ในระบบเลขที่จังหวัดของประเทศไทย และ TH-96 ซึ่งเป็นรหัสทางสถิติของนราธิวาส [1] การใช้ตัวย่อเหล่านี้ช่วยให้การสื่อสารและการระบุที่อยู่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

นราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น วัดใหญ่ที่สำคัญ เช่น วัดเจดีย์หลวง วัดมะลิวัลย์ และวัดสุเทพราชวรวิหาร นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม เช่น อุทยานแห่งชาติหาดให


Learn more:

 1. รวมตัวย่อภาษาอังกฤษทั้ง 77 จังหวัดของไทย ความรอบรู้ที่ควรจำไว้ใช้งานให้ถูกต้อง | Scholarship.in.th
 2. นราธิวาส คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมข้อมูลจังหวัดประเทศไทย
 3. อักษรย่อภาษาอังกฤษ – ไทย จังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย – MODIFY: Technology News
จังหวัดนราธิวาส - วิกิพีเดีย
จังหวัดนราธิวาส – วิกิพีเดีย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - วิกิพีเดีย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ – วิกิพีเดีย
อักษรย่อภาษาอังกฤษ – ไทย ของทุกจังหวัดในประเทศไทย | Wordy Guru
อักษรย่อภาษาอังกฤษ – ไทย ของทุกจังหวัดในประเทศไทย | Wordy Guru

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

พจนานุกรม Longdo Dictionary
วิกิพีเดีย
ความหมายของนราธิวาส
การแปลคำว่า นราธิวาส เป็นภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า นราธิวาส
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวัดนราธิวาส

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *