สามี แปล อังกฤษ: คำว่า สามี ในภาษาอังกฤษคืออะไร?

N๗๘: บทสนทนา Eng: สามี-ภรรยา | เรียนภาษาอังกฤษ กับ อ.พิบูลย์ แจ้งสว่าง

N๗๘: บทสนทนา Eng: สามี-ภรรยา | เรียนภาษาอังกฤษ กับ อ.พิบูลย์ แจ้งสว่าง

Keywords searched by users: สามี แปล อังกฤษ: คำว่า สามี ในภาษาอังกฤษคืออะไร? คุณสามี ภาษาอังกฤษ, สามี ภาษาอังกฤษ อ่าน ว่า, สามีที่รัก ภาษาอังกฤษ, สามี แปลว่า, สามี ภาษาอังกฤษ แสลง, สามี แปลว่า ผู้เลี้ยง, สามีภาษาอังกฤษ ย่อ, สามีของฉัน ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ สามี ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า สามี ในภาษาอังกฤษแปลว่า husband [1]. คำว่า สามี เป็นคำนามที่ใช้ในการอธิบายชายที่เป็นคู่สมรสของหญิง [1]. ในภาษาอังกฤษ, คำว่า สามี มักถูกใช้ในบทสนทนาทั่วไปและเอกสารทางกฎหมายเพื่ออธิบายบุคคลที่เป็นคู่สมรสของผู้หญิง [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สามี ในภาษาอังกฤษได้แก่:

 • My husband is a doctor. (สามีของฉันเป็นแพทย์) [1]
 • She introduced her husband to me. (เธอแนะนำสามีของเธอให้ฉันทราบ) [1]
 • They have been happily married for 10 years. (พวกเขาแต่งงานกันมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว) [1]

Learn more:

 1. สามี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สามี คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. 7 คุณสมบัติ “สามีในฝัน” ดีต่อใจ ❤️ | แกลเลอรีที่โพสต์โดย dearlynicha | Lemon8

คำแปลของ สามี เป็นภาษาอังกฤษ

คำแปลของ สามี เป็นภาษาอังกฤษคือ husband [1]. คำว่า สามี ใช้เรียกผู้ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง หรือเป็นคู่สมรสกัน [1]. นอกจากนี้ยังมีคำว่า husband and wife หรือ ผัวเมีย เป็นคำที่ใช้เรียกคู่สมรสทั้งสองฝ่าย [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สามี ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่:

 • My husband is a hardworking man who provides for our family. (สามีของฉันเป็นคนที่ทำงานหนักเพื่อส่งเสริมครอบครัวของเรา) [1].
 • She introduced me to her husband at the party. (เธอแนะนำผมต่อสามีของเธอในงานเลี้ยง) [1].

Learn more:

 1. สามี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สามี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สามี คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สามี ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สามี ในภาษาอังกฤษมีดังนี้:

 1. My husband is a hardworking man who provides for our family [1].
  (สามีของฉันเป็นคนที่ทำงานหนักเพื่อให้ครอบครัวเราได้มีความเป็นอยู่)

 2. I love spending quality time with my husband on the weekends [1].
  (ฉันรักที่จะใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับสามีของฉันในวันหยุด)

 3. Its important to have open communication with your husband to maintain a healthy relationship [1].
  (การสื่อสารอย่างเปิดเผยกับสามีเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและสมดุล)

 4. My husband surprised me with a romantic dinner for our anniversary [1].
  (สามีของฉันทำให้ฉันตกใจด้วยการจัดเลี้ยงอาหารโรแมนติกในวันครบรอบการแต่งงานของเรา)

 5. I am grateful for the love and support my husband gives me every day [1].
  (ฉันขอบคุณสำหรับความรักและการสนับสนุนที่สามีของฉันให้กับฉันทุกวัน)


Learn more:

 1. สามี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สามี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สามี คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

แหล่งอ้างอิงที่ใช้ในการแปลคำว่า สามี เป็นภาษาอังกฤษ

หากคุณกำลังมองหาแหล่งอ้างอิงที่ใช้ในการแปลคำว่า สามี เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ตอบสนองต่อมาตรฐาน SEO ของ Google ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นี่คือข้อมูลที่คุณต้องการ:

หากคุณต้องการหาแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือเพื่อแปลคำว่า สามี เป็นภาษาอังกฤษ คุณสามารถใช้เว็บไซต์ Longdo Dictionary ซึ่งเป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่มีคำศัพท์และคำแปลในหลากหลายภาษา [1].

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เว็บไซต์อื่น ๆ เช่น Google Translate, Oxford Learners Dictionary, Cambridge Dictionary, Merriam-Webster Dictionary เป็นต้น เพื่อหาคำแปลและคำจำกัดความของคำว่า สามี ในภาษาอังกฤษ [1].


Learn more:

 1. สามี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำที่คล้ายกันหรือเกี่ยวข้องกับคำว่า สามี ในภาษาอังกฤษ

คำที่คล้ายกันหรือเกี่ยวข้องกับคำว่า สามี ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษมีคำที่คล้ายกันหรือเกี่ยวข้องกับคำว่า สามี ซึ่งหมายถึงคนชายที่เป็นคู่ครองของหญิง หรือคู่สมรส ดังนี้:

 1. Husband: เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในทางที่เป็นทางการมากที่สุด แปลว่า สามี [1] โดยมักใช้ในประโยคเช่น My husband is a doctor (สามีของฉันเป็นหมอ) หรือ She is married to her husband (เธอแต่งงานกับสามีของเธอ)

 2. Spouse: เป็นคำที่ใช้ในทางที่เป็นทางการ แปลว่า สามีหรือภรรยา [1] คำนี้ใช้เพื่ออธิบายคู่สมรสทั้งสองฝ่าย โดยไม่ได้ระบุเพศของคู่สมรส ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้ได้แก่ Both spouses work full-time (ทั้งสองคู่สมรสทำงานเต็มเวลา)


Learn more:

 1. สามี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ภาษาอังกฤษกับคู่ชีวิต – AFTERKLASS เว็บให้ความรู้สำหรับวัยรุ่น
 3. คำเรียกแฟนภาษาอังกฤษ ความหมายน่ารักๆ แฟนภาษาอังกฤษเขียนแบบไหน – BestKru

คำศัพท์ที่ผู้เรียนควรรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า สามี ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่ผู้เรียนควรรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า สามี ในภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า สามี ในภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจและสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสามีได้อย่างถูกต้องและมีความรู้ความเข้าใจอย่างเหมาะสม ดังนั้น นี่คือคำศัพท์ที่ผู้เรียนควรรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า สามี ในภาษาอังกฤษ:

 1. Husband [1]: คำนี้หมายถึง สามี ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายชายที่เป็นคู่ครองของหญิง ในบางกรณีอาจใช้คำว่า ผัว แทนกันได้

ตัวอย่างประโยค:

 • My husband is a doctor. [1]
  (สามีของฉันเป็นแพทย์)
 1. Spouse: คำนี้หมายถึง สามีหรือภรรยา ในภาษาอังกฤษ [1]

 2. Husband and wife: คำนี้หมายถึง ผัวเมีย ในภาษาอังกฤษ [1]


Learn more:

 1. สามี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สามี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รวม 48 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้เรียกความสัมพันธ์ของ “สมาชิกในครอบครัว” | Scholarship.in.th

วิธีใช้คำว่า สามี ในประโยคในภาษาอังกฤษ

วิธีใช้คำว่า สามี ในประโยคในภาษาอังกฤษ

คำว่า สามี ในภาษาอังกฤษแปลว่า husband [1] ซึ่งเป็นคำนามที่ใช้ในการอธิบายชายที่เป็นคู่ครองของหญิง ในประโยคในภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้คำว่า husband เพื่ออธิบายความเกี่ยวข้องกับสามีได้ ดังตัวอย่างประโยคด้านล่าง:

 1. My husband is a doctor. (สามีของฉันเป็นหมอ) [2]
 2. She loves her husband very much. (เธอรักสามีของเธอมาก) [2]
 3. They have been married for 10 years. (พวกเขาแต่งงานกันมาเป็นเวลา 10 ปี) [2]
 4. Her husband is a great cook. (สามีของเธอเป็นเชฟที่ยอดเยี่ยม) [2]
 5. I am going on a vacation with my husband. (ฉันกำลังจะไปเที่ยวกับสามี) [2]

ในประโยคในภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้คำว่า husband เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับชายที่เป็นคู่ครองของเธอ และใช้ในประโยคที่เกี่ยวข้องกับสามีได้ตามความเหมาะสม


Learn more:

 1. husband (【คำนาม】สามี ) ความหมาย, วิธีใช้ และวิธีออกเสียง
 2. สามี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สามี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: ยอดนิยม 56 สามี แปล อังกฤษ

N๗๘: บทสนทนา Eng: สามี-ภรรยา | เรียนภาษาอังกฤษ กับ อ.พิบูลย์ แจ้งสว่าง
N๗๘: บทสนทนา Eng: สามี-ภรรยา | เรียนภาษาอังกฤษ กับ อ.พิบูลย์ แจ้งสว่าง

(n) husband, Syn. ผัว, Ant. ภรรยา, ภริยา, Example: สามีต้องขยันทำงานตัวเป็นเกลียว เพื่อหาเงินมาผ่อนบ้านในแต่ละเดือน, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต) สามีภรรยา (n) husband and wife, Syn. ผัวเมีย, Example: พ่อแม่ไม่ยินยอมให้ทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยา, Count Unit: คู่

See more: https://haiyensport.com/category/auto

คุณสามี ภาษาอังกฤษ

คุณสามี ภาษาอังกฤษ

คุณสามี ภาษาอังกฤษ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารในภาษาอังกฤษกับคู่สมรสหรือสามีของตนเอง ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเกี่ยวกับคุณสามี ภาษาอังกฤษอย่างละเอียด โดยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และช่วยให้คุณเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

หัวข้อหลัก: คุณสามี ภาษาอังกฤษ
เป้าหมายของบทความ: ให้คำแนะนำ และข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนด
จำนวนคำขั้นต่ำ: 1000 คำ
ภาษา: ภาษาไทย
รูปแบบ: ข้อมูลที่ละเอียด, คุณต้องให้ข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด อธิบายแนวคิดและหลักการอย่างชัดเจนและเป็นรายละเอียด

เรามาเริ่มต้นด้วยการอธิบายเกี่ยวกับคำว่า คุณสามี ในภาษาอังกฤษ ในภาษาอังกฤษ คำว่า คุณสามี จะถูกแปลว่า husband ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกผู้ชายที่เป็นคู่สมรสของผู้หญิง คำว่า คุณสามี เป็นคำที่ใช้ในบริบทของความสัมพันธ์ทางคู่สมรส และมักถูกใช้ในการเรียกชื่อหรือพูดถึงคู่สมรสของตนเอง

ในภาษาอังกฤษ มีคำว่า คุณสามี ที่ใช้ในการเรียกและพูดถึงคู่สมรสอย่างหลากหลาย ดังนี้:

 1. Husband: คำว่า husband เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อเรียกผู้ชายที่เป็นคู่สมรสของผู้หญิง [1].
 2. Spouse: คำว่า spouse เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อเรียกคู่สมรสทั้งผูคุณสามี ภาษาอังกฤษ

คุณสามี ภาษาอังกฤษ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารในภาษาอังกฤษกับคู่สมรสหรือคนรักของตน ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเกี่ยวกับคุณสามี ภาษาอังกฤษอย่างละเอียด โดยให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ ตามที่คุณต้องการ

หัวข้อหลัก: คุณสามี ภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์ของบทความ: ให้คำแนะนำ และข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เพื่ออธิบายแนวคิดและหลักการเฉพาะทาง
จำนวนคำขั้นต่ำ: 1000 คำ
ภาษา: ภาษาไทย
สไตล์: ข้อมูลละเอียดอ่อน คุณต้องให้ข้อมูลละเอียดอ่อนเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด อธิบายแนวคิดและหลักการอย่างชัดเจนและเป็นรายละเอียด

คุณสามี ภาษาอังกฤษ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารในภาษาอังกฤษกับคู่สมรสหรือคนรักของตน การสื่อสารในภาษาอังกฤษกับคู่สมรสหรือคนรักของเราเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้เข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันได้มากขึ้น ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเกี่ยวกับคุณสามี ภาษาอังกฤษอย่างละเอียด โดยให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ ตามที่คุณต้องการ

คุณสามี ภาษาอังกฤษ หมายถึง คนรักหรือคู่สมรสของคุณที่สามารถสื่อสารในภาษาอังกฤษได้ การสื่อสารในภาษาอังกฤษกับคู่สมรสหรือคนรักของคุณเ


Learn more:

 1. 30 คำใช้เรียกแฟน ที่รัก ภาษาอังกฤษ ความหมายน่ารักๆ มีอะไรบ้าง?
 2. HUBBY แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำเรียกแฟนภาษาอังกฤษ ความหมายน่ารักๆ แฟนภาษาอังกฤษเขียนแบบไหน – BestKru
คำเรียกแฟนภาษาอังกฤษ ความหมายน่ารักๆ แฟนภาษาอังกฤษเขียนแบบไหน – Bestkru
คำเรียกแฟนภาษาอังกฤษ ความหมายน่ารักๆ แฟนภาษาอังกฤษเขียนแบบไหน – Bestkru
50 แคปชั่นวันเกิดแฟน อวยพรวันเกิดแฟน ภาษาอังกฤษ ความหมายดี
50 แคปชั่นวันเกิดแฟน อวยพรวันเกิดแฟน ภาษาอังกฤษ ความหมายดี
20 แคปชั่นแฟน ภาษาอังกฤษ น่ารัก กวนๆ หวานๆ บอกรักแฟนด้วยแคปชั่นภาษาอังกฤษ ความรัก
20 แคปชั่นแฟน ภาษาอังกฤษ น่ารัก กวนๆ หวานๆ บอกรักแฟนด้วยแคปชั่นภาษาอังกฤษ ความรัก
60 ประโยคบอกรัก ภาษาอังกฤษ ประโยคบอกรักแฟนสั้นๆ เท่ๆ แต่ซึ้งมาก
60 ประโยคบอกรัก ภาษาอังกฤษ ประโยคบอกรักแฟนสั้นๆ เท่ๆ แต่ซึ้งมาก
45 คำคมภาษาอังกฤษ สำหรับคู่รัก แคปชั่นวันครบรอบ คำอวยพรวันเกิดแฟน หรือวันพิเศษต่างๆ
45 คำคมภาษาอังกฤษ สำหรับคู่รัก แคปชั่นวันครบรอบ คำอวยพรวันเกิดแฟน หรือวันพิเศษต่างๆ

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ความหมายของ สามี ในภาษาอังกฤษ
คำแปลของ สามี เป็นภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สามี ในภาษาอังกฤษ
แหล่งอ้างอิงที่ใช้ในการแปลคำว่า สามี เป็นภาษาอังกฤษ
คำที่คล้ายกันหรือเกี่ยวข้องกับคำว่า สามี ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่ผู้เรียนควรรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า สามี ในภาษาอังกฤษ
วิธีใช้คำว่า สามี ในประโยคในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *