พายุ ไต้ฝุ่น ภาษาอังกฤษ: พื้นที่เผชิญกับภัยพิบัติและการแปลงเป็นภาษาอังกฤษ

กรมอุตุฯ อัปเดตเส้นทางพายุ

พายุแบบต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไรกันบ้างนะ? | English On Earth

Keywords searched by users: พายุ ไต้ฝุ่น ภาษาอังกฤษ: พื้นที่เผชิญกับภัยพิบัติและการแปลงเป็นภาษาอังกฤษ พายุโซนร้อน ภาษาอังกฤษ, ไต้ฝุ่น ภาษาจีน, Typhoon, พายุงวงช้าง ภาษาอังกฤษ, พายุเฮอริเคน, ไต้ฝุ่น ดารา, Hurricane คือ, พายุไต้ฝุ่น คือ

การแปลคำศัพท์เกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นเป็นภาษาอังกฤษ

กรมอุตุฯ อัปเดตเส้นทางพายุ
กรมอุตุฯ อัปเดตเส้นทางพายุ “ทกซูรี” หลังทวีกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุ่น | Thaiger ข่าวไทย

การแปลคำศัพท์เกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นเป็นภาษาอังกฤษ

พายุไต้ฝุ่น (Dust storm) เป็นปรากฏการณ์ทางอากาศที่เกิดขึ้นเมื่อลมแรงพอที่จะยกฝุ่นและเกลือในพื้นที่แห่งหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้มีการเกิดพายุที่มีฝุ่นลอยอยู่ในอากาศ พายุไต้ฝุ่นมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการแห้งและมีลมแรง ซึ่งสามารถกระจายไปถึงพื้นที่กว้างขนาดใหญ่ได้ [1].

การแปลคำศัพท์เกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นเป็นภาษาอังกฤษมีดังนี้:

 1. พายุไต้ฝุ่น – Dust storm
 2. ฝุ่นลอย – Dust haze
 3. ลมพายุ – Storm wind
 4. การกระจายฝุ่น – Dust dispersion
 5. การลดการเกิดฝุ่น – Dust reduction
 6. การป้องกันฝุ่น – Dust prevention
 7. การควบคุมฝุ่น – Dust control
 8. การเตือนภัยฝุ่น – Dust warning
 9. การสำรวจฝุ่น – Dust monitoring
 10. การประเมินความเสี่ยงจากฝุ่น – Dust risk assessment

Learn more:

 1. พายุไต้ฝุ่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -typhoon- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ไต้ฝุ่น คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของพายุไต้ฝุ่นในภาษาอังกฤษ

ชนิดของพายุ ประเภทของพายุ และการกำเนิดของพายุประเภทต่างๆ
ชนิดของพายุ ประเภทของพายุ และการกำเนิดของพายุประเภทต่างๆ

ความหมายของพายุไต้ฝุ่นในภาษาอังกฤษ

พายุไต้ฝุ่นในภาษาอังกฤษเรียกว่า Dust storm หรือ Sandstorm ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อลมแรงพอที่จะยกเอาฝุ่นหรือทรายในพื้นผิวดินขึ้นสูงขึ้นในอากาศ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ที่มีฝุ่นหรือทรายมาก ๆ เช่นทะเลทราย ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หรือทะเลทรายในทวีปอเมริกาเหนือ [1].

พายุไต้ฝุ่นมักเกิดขึ้นในภูมิภาคที่มีอากาศแห้งและลมแรง เมื่อลมพัดผ่านพื้นที่ที่มีฝุ่นหรือทรายสะสมอยู่ ฝุ่นหรือทรายจะถูกยกขึ้นสูงขึ้นในอากาศและเป็นเมฆของฝุ่นหรือทรายที่ก่อให้เกิดพายุไต้ฝุ่น พายุไต้ฝุ่นมักมีลักษณะลมพัดแรงและมองไม่เห็นแสงอาทิตย์เนื่องจากฝุ่นหรือทรายที่อยู่ในอากาศ [1].

ผลกระทบของพายุไต้ฝุ่นสามารถเกิดขึ้นทั้งในเขตชายฝั่งและเขตทะเล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ ฝุ่นหรือทรายที่อยู่ในอากาศสามารถกระทบต่อทางเดินหายใจและสายตาของมนุษย์ อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ และอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคทางเดินหายใจ เช่น หวัดนก หรือโรคหวัดธรรมดา นอกจากนี้ พายุไต้ฝุ่นยังสามารถทำให้มีการลดการมองเห็นและเกิดอาการคันตาได้ [1].

นอกจากผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์แล้ว พายุไต้ฝุ่นยังสามารถกระทบต่อสิ่งแวดล้อมความหมายของพายุไต้ฝุ่นในภาษาอังกฤษ

พายุไต้ฝุ่นในภาษาอังกฤษเรียกว่า Dust storm หรือ Sandstorm ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อลมแรงพอที่จะยกเกลือดินหรือทรายในพื้นที่แห่งหนึ่งขึ้นสู่อากาศ ซึ่งส่งผลให้มีการกระจายของฝุ่นหรือทรายในบริเวณใกล้เคียง พายุไต้ฝุ่นมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีทรายหรือเกลือดินมาก เช่น ทะเลทราย ทะเลเกลือ หรือที่มีการเกษตรอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่ง [1].

ความเสี่ยงจากพายุไต้ฝุ่น

พายุไต้ฝุ่นสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมได้ ซึ่งอาจมีผลกระทบที่รุนแรงต่อคนที่อาศัยในพื้นที่ที่เกิดพายุไต้ฝุ่น ผลกระทบที่พบบ่อยสำหรับคนที่อาศัยในพื้นที่ที่มีพายุไต้ฝุ่นเกิดขึ้นได้แก่ [1]:

 1. ปัญหาการหายใจ: ฝุ่นหรือทรายที่กระจายอาจทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นมีปัญหาการหายใจ เช่น หายใจลำบาก ไอแห้ง หรืออาจเป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด หรือการติดเชื้อทางเดินหายใจ

 2. ปัญหาสายตา: ฝุ่นหรือทรายที่กระจายอาจทำให้เกิดการระคายเคืองในตา หรืออาจเป็นสาเหตุของการติดเชื้อในตา เช่น ติดเชื้อชนิดของตุ่มตา

 3. ปัญหาสุขภาพทั่วไป: การอยู่ในสภาวะที่มีฝุ่นหรือทรายกระจายอาจทำให้เกิดอาการเจ็บคอ ไอ จาม หรืออาจมีผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น อาการท้องเสีย

การป้องกันและจัดการกับพายุ


Learn more:

 1. พายุไต้ฝุ่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พายุไต้ฝุ่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พายุไต้ฝุ่น – วิกิพีเดีย

ข้อมูลเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นในภาษาอังกฤษ

เจาะลึกความรู้เรื่อง
เจาะลึกความรู้เรื่อง “พายุ” @@@ – Pantip

ข้อมูลเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นในภาษาอังกฤษ

พายุไต้ฝุ่น (Dust storm) เป็นปรากฏการณ์ทางอากาศที่เกิดขึ้นเมื่อลมแรงพอที่จะยกเอาฝุ่นและทรายในพื้นผิวดินขึ้นสู่อากาศ ซึ่งส่งผลให้มีฝุ่นลอยอยู่ในบริเวณที่มีพายุไต้ฝุ่นเกิดขึ้น พายุไต้ฝุ่นสามารถเกิดขึ้นได้ในท้องทะเลทราย หรือในพื้นที่ที่มีการเกิดฝุ่นและทรายอยู่มาก ๆ เช่นที่ทะเลทรายในทะเลแดง ทะเลทรายในทะเลอาหรับ และทะเลทรายในทะเลแอตแลนติก [1].

พายุไต้ฝุ่นมีผลกระทบต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เกิดพายุไต้ฝุ่น ฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศสามารถกระทบต่อคุณภาพอากาศ โดยทำให้มีความหม่นหมองและมองเห็นได้ลำบาก นอกจากนี้ ฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศยังสามารถกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีโรคทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด หรือโรคปอดเรื้อรัง [2].

การเตรียมความพร้อมก่อนพายุไต้ฝุ่นเข้ามาในพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ การติดตามข้อมูลเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นจากแหล่งข้อมูลทางอากาศยานพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญอีกด้วย .


Learn more:

 1. พายุไต้ฝุ่น – วิกิพีเดีย
 2. พายุไต้ฝุ่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เรียนรู้เกี่ยวกับไต้ฝุ่นให้มากขึ้น – ข้อมูล | NHK WORLD-JAPAN Live & Programs

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นในภาษาอังกฤษ

พายุไต้ฝุ่น (Dust storm) เป็นปรากฏการณ์ทางอากาศที่เกิดขึ้นเมื่อลมแรงพอที่จะยกเก็บฝุ่นและเกิดการเคลื่อนไหวของฝุ่นในอากาศ ซึ่งส่งผลให้มีการเกิดพายุไต้ฝุ่นที่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม พายุไต้ฝุ่นมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีภูมิอากาศแห้งและมีฝุ่นในพื้นที่รอบๆ

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นในภาษาอังกฤษ:

 1. Dust storms can cause reduced visibility and respiratory problems [1].
 2. During a dust storm, it is important to stay indoors and avoid unnecessary travel [1].
 3. The strong winds of a dust storm can cause damage to buildings and infrastructure [1].
 4. Dust storms are more common in arid regions with loose soil and dry conditions [1].
 5. Dust storms can carry pollutants and allergens, affecting air quality and health [1].
 6. Dust storms can have economic impacts, disrupting transportation and agriculture [1].
 7. Dust storms can travel long distances, affecting areas far from their source [1].
 8. Dust storms can be predicted and monitored using weather satellites and ground-based sensors [1].
 9. Dust storms are a natural phenomenon, but human activities such as deforestation and land degradation can contribute to their occurrence [1].
 10. Dust storms can be mitigated through land management practices, such as planting vegetation to stabilize soil [1].

Learn more:

 1. พายุไต้ฝุ่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -typhoon- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รวม 41 คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ ที่อยากเก่งภาษาอังกฤษต้องรู้เอาไว้เลย…!! | Scholarship.in.th

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพายุไต้ฝุ่นในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพายุไต้ฝุ่นในภาษาอังกฤษ

พายุไต้ฝุ่น (Dust storm) เป็นปรากฏการณ์ทางอากาศที่เกิดขึ้นเมื่อลมแรงพอที่จะยกฝุ่นและเก็บรวมกันในอากาศ ซึ่งส่งผลให้มีการกระจายฝุ่นในพื้นที่ใกล้เคียง พายุไต้ฝุ่นมักเกิดขึ้นในภูมิภาคที่มีทะเลทรายหรือพื้นที่แห้งและมีลมแรง ซึ่งสามารถก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ลดการมองเห็น, ลดคุณภาพอากาศ, และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ [1].

นี่คือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพายุไต้ฝุ่นในภาษาอังกฤษ:

 1. Dust storm – พายุไต้ฝุ่น [1]
 2. Sandstorm – พายุทราย [1]
 3. Dust cloud – เมฆฝุ่น [1]
 4. Dust haze – หมอกฝุ่น [1]
 5. Dust particles – อนุภาคฝุ่น [1]
 6. Dust mask – หน้ากากป้องกันฝุ่น [1]
 7. Dust devil – พายุทรายเล็ก [1]
 8. Dust deposition – การสะสมฝุ่น [1]
 9. Dust control – การควบคุมฝุ่น [1]
 10. Dust monitoring – การตรวจสอบฝุ่น [1]

Learn more:

 1. พายุไต้ฝุ่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. รู้ไว้ใช่ว่า 6 คำศัพท์เรียก พายุ ในภาษาอังกฤษ
 3. รวม 41 คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ ที่อยากเก่งภาษาอังกฤษต้องรู้เอาไว้เลย…!! | Scholarship.in.th

วิธีการเตรียมตัวและป้องกันจากพายุไต้ฝุ่นในภาษาอังกฤษ

วิธีการเตรียมตัวและป้องกันจากพายุไต้ฝุ่น

พายุไต้ฝุ่นเป็นภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณที่มีลมแรงและฝุ่นละอองสูง การเตรียมตัวและป้องกันจากพายุไต้ฝุ่นเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น นี่คือวิธีการเตรียมตัวและป้องกันจากพายุไต้ฝุ่น:

 1. ติดตามข้อมูลอากาศ: ตรวจสอบข้อมูลอากาศและพยากรณ์อากาศเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นที่อาจเกิดขึ้น [1]. การติดตามข้อมูลอากาศจะช่วยให้คุณทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันและการพยากรณ์เพื่อให้คุณสามารถเตรียมตัวได้ทันทีเมื่อพายุเข้ามาใกล้.

 2. เตรียมอุปกรณ์ป้องกัน: คุณควรเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเพื่อปกป้องร่างกายจากฝุ่นละอองที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ อุปกรณ์ที่ควรมีได้แก่ หน้ากากอนามัย N95 หรือมาตรฐานสูงกว่า, แว่นตากันฝุ่น, และถุงมือ [2].

 3. ปิดหน้าต่างและประตู: เมื่อพายุไต้ฝุ่นเข้ามาใกล้ คุณควรปิดหน้าต่างและประตูเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการเข้ามาในบ้าน [2]. คุณยังสามารถใช้ผ้าชุบน้ำหรือผ้าเช็ดหน้าเพื่อปิดรูช่องว่างที่มีระหว่างหน้าต่างและประตูเพิ่มความปลอดภัย.

 4. อยู่ในอาคาร: หากคุณอยู่ในอาคารระหว่างพายุไต้ฝุ่น คุณควรอยู่ในห้องที่ปิดกั้นฝุ่นละอองได้ดีที่สุด เช่น ห้องนอนหรือห้องนั่งเล่น คุณยังควรปิดประตูและหน้าต่างเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการเข้ามาในอาคาร [2วิธีการเตรียมตัวและป้องกันจากพายุไต้ฝุ่น

พายุไต้ฝุ่นเป็นภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในบางพื้นที่ ซึ่งการเตรียมตัวและป้องกันจากพายุไต้ฝุ่นเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น นี่คือวิธีการเตรียมตัวและป้องกันจากพายุไต้ฝุ่นที่คุณสามารถทำได้:

 1. ติดตามข้อมูลอากาศ: ตรวจสอบข้อมูลอากาศและพยากรณ์อากาศเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นที่อาจเกิดขึ้น [1]. การติดตามข้อมูลอากาศจะช่วยให้คุณทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันและการพยากรณ์เพื่อให้คุณสามารถเตรียมตัวได้ทันทีเมื่อพายุเข้ามาใกล้.

 2. เตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน: คุณควรเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟฉาย แบตเตอรี่สำรอง อาหารและน้ำดื่มสำรอง ยาประจำตัว และอุปกรณ์การแพทย์พื้นฐาน [2]. การเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินจะช่วยให้คุณมีความพร้อมในกรณีฉุกเฉินและสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ในระหว่างพายุ.

 3. ปรับปรุงบ้านเรือน: ตรวจสอบและปรับปรุงความแข็งแรงของบ้านเรือน เช่น ตรวจสอบหลังคา ผนัง และหน้าต่างเพื่อให้มั่นคงและสามารถรับมือกับพายุได้ [2]. การปรับปรุงบ้านเรือนจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากพายุไต้ฝุ่นเช่นการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือน.

 4. จัดการสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน: ตรวจสอบและจัดการสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน เช่น ต้นไม้ สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความ


Learn more:

 1. เรียนรู้ รับมือพายุ ลดเสี่ยงอันตราย – tonthongchai.go.th
 2. เปิดวิธีรับมือ “พายุโนรู” ป้องกันอันตรายยามฉุกเฉิน-อย่าละเลยคำเตือน : PPTVHD36
 3. การเตรียมพร้อมรับมือพายุลมแรงที่เกิดจากไต้ฝุ่น – ข้อมูล | NHK WORLD-JAPAN Live & Programs

การรายงานสภาพอากาศและการติดตามพายุไต้ฝุ่นในภาษาอังกฤษ

การรายงานสภาพอากาศและการติดตามพายุไต้ฝุ่น

การรายงานสภาพอากาศและการติดตามพายุไต้ฝุ่นเป็นกระบวนการที่สำคัญในการประเมินและติดตามสภาพอากาศและพายุไต้ฝุ่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและการดำเนินการในกรณีที่พายุไต้ฝุ่นเข้าสู่พื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่ การรายงานสภาพอากาศและการติดตามพายุไต้ฝุ่นมีหลายแหล่งที่ให้ข้อมูลและสถานการณ์อากาศที่แน่นอน ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสภาพอากาศและพายุไต้ฝุ่นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ [1].

เส้นทางเดินพายุ

 • เส้นทางเดินพายุคือเส้นทางที่พายุไต้ฝุ่นเคลื่อนที่ตามมา [1].
 • การติดตามเส้นทางเดินพายุช่วยให้ผู้รับผิดชอบสามารถประเมินและติดตามพายุไต้ฝุ่นได้อย่างแม่นยำและทันเวลา [1].

รัศมีเส้นแนวลมแรง

 • รัศมีเส้นแนวลมแรงคือรัศมีที่กำหนดของลมแรงที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่น [1].
 • การติดตามรัศมีเส้นแนวลมแรงช่วยให้ผู้รับผิดชอบสามารถประเมินและติดตามพายุไต้ฝุ่นได้อย่างแม่นยำและทันเวลา [1].

ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต

 • ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคตคือการทำนายและระบุตำแหน่งที่พายุไต้ฝุ่นจะเคลื่อนที่ไปในอนาคต [1].
 • การติดตามตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคตช่วยให้ผู้รับผิดชอบสามารถวางแผนและดำเนินการในการรับมือกับพายุไต้ฝุ่นได้อย่างมีประสิทการรายงานสภาพอากาศและการติดตามพายุไต้ฝุ่น

การรายงานสภาพอากาศและการติดตามพายุไต้ฝุ่นเป็นส่วนสำคัญของการจัดการสภาพอากาศในประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่ในการเฝ้าระวังและพยากรณ์อากาศเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามแผนการจัดการสภาพอากาศได้อย่างเหมาะสม [1].

เส้นทางเดินพายุ

 • เส้นทางเดินพายุคือเส้นที่พายุไต้ฝุ่นเคลื่อนที่ตามในระบบอากาศ โดยมีการติดตามและบันทึกเส้นทางเพื่อให้สามารถทำนายและประเมินผลกระทบของพายุได้ [1].

รัศมีเส้นแนวลมแรง

 • รัศมีเส้นแนวลมแรงคือรัศมีที่กำหนดขอบเขตของลมแรงที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่น ซึ่งสามารถใช้ในการประเมินความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุได้ [1].

ตำแหน่งพยากรณ์ของพายุในอนาคต

 • การติดตามและพยากรณ์ตำแหน่งของพายุในอนาคตเป็นส่วนสำคัญในการจัดการสภาพอากาศ ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลเส้นทางเดินพายุและรัศมีเส้นแนวลมแรงเพื่อทำนายตำแหน่งที่พายุอาจเคลื่อนที่ไปในอนาคต [1].

เส้นทางพยากรณ์

 • เส้นทางพยากรณ์คือเส้นที่กำหนดเส้นทางที่พายุอาจเคลื่อนที่ไปในอนาคต ซึ่งสามารถใช้ในการประเมินความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุได้ [1].

หย่อมความกดอากาศต่ำ

 • หย่อมความกดอากาศต่ำคือพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำกว่ารอบๆ

Learn more:

 1. ระบบเฝ้าระวัง ติดตามและพยากรณ์อากาศ สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
 2. เช็กเส้นทางพายุไต้ฝุ่น ขนุน เปลี่ยนทิศเข้าญี่ปุ่น ไม่กระทบไทย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส
 3. ติดตามสภาพอากาศ

Categories: แบ่งปัน 65 พายุ ไต้ฝุ่น ภาษา อังกฤษ

พายุแบบต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไรกันบ้างนะ? | English on Earth
พายุแบบต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไรกันบ้างนะ? | English on Earth

[phāyu taifun] (n, exp) EN: typhoon ; tropical storm FR: typhon [ m ] ; tempête tropicale [ f ]นอกจากระดับความรุนแรงของพายุแล้ว พายุหมุนเขตร้อนจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันตามแหล่งกำเนิด คือ หากเกิดขึ้นในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิก และทะเลจีนใต้ เรียก “ไต้ฝุ่น” (Typhoon) เกิดขึ้นที่ อ่าวเบงกอล ทะเลอาหรับ เรียก “ไซโคลน” (Cyclone) เกิดขึ้นที่มหาสมุทรแอตแลนติก ทะเลแคริบเบียน เรียก “เฮอร์ริเคน” (Hurricane) ในพื้นที่ทะเล …Hurricane จะกว้างได้หลายร้อยกิโลเมตร ขณะที่ Tornado จะกว้างแค่ไม่ถึง 1 กิโลเมตร เท่านั้น – Hurricane จะกำเนิดในมหาสมุทร แต่ Tornado จะเกิดบนแผ่นดิน – Hurricane จะอยู่ได้นาน 1 – 2 สัปดาห์ พยากรณ์การเกิดได้ก่อน 4 – 5 วัน แต่ Tornado แค่ 1 ชั่วโมงกว่า ๆ ก็สลายตัวแล้ว และแทบไม่รู้ล่วงหน้าเลย แค่ 2 ชั่วโมงก็เกิดได้แล้ว

See more: haiyensport.com/category/auto

ไต้ฝุ่น ไซโคลน เฮอริเคน แตกต่างกันอย่างไร

พายุหมุนเขตร้อน หรือ ไซโคลน ไต้ฝุ่น เฮอริเคน เป็นปรากฏการณ์สภาพอากาศที่มีลักษณะเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกันตามแหล่งกำเนิดของพายุและพื้นที่ที่เกิดขึ้น [1].

 1. ไต้ฝุ่น (Typhoon):

  • ไต้ฝุ่นเกิดขึ้นในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ [1].
  • ชื่อท้องถิ่นที่ใช้เรียกพายุในพื้นที่นี้คือ ไต้ฝุ่น (Typhoon) [1].
  • พายุไต้ฝุ่นมีความรุนแรงสูงและเสี่ยงต่อความเสียหายที่มากกว่าพายุอื่น ๆ [1].
 2. ไซโคลน (Cyclone):

  • ไซโคลนเกิดขึ้นในพื้นที่มหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลแคริบเบียน [1].
  • ชื่อท้องถิ่นที่ใช้เรียกพายุในพื้นที่นี้คือ ไซโคลน (Cyclone) [1].
  • พายุไซโคลนมีความรุนแรงและเสี่ยงต่อความเสียหายที่สูง [1].
 3. เฮอริเคน (Hurricane):

  • เฮอริเคนเกิดขึ้นในพื้นที่ทะเลอาหรับและอ่าวเบงกอล [1].
  • ชื่อท้องถิ่นที่ใช้เรียกพายุในพื้นที่นี้คือ เฮอริเคน (Hurricane) [1].
  • เฮอริเคนเป็นพายุที่มีความรุนแรงและเสี่ยงต่อความเสียหายที่สูง [1].

ระดับความรุนแรงของพายุแตกต่างกันไปตามความเร็วลมที่ศูนย์กลางของพายุ โดยพายุทอร์นาโดเป็นพายุที่มีความรุนแรงมากที่สุด มีความเร็วลมสูงสุดถึง 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง [2].


Learn more:

 1. เฮอริเคน หรือ ไต้ฝุ่น หรือ ไซโคลน กันแน่
 2. ระดับพายุไต้ฝุ่น และระดับพายุหมุนเขตร้อนต่างๆ มีอะไรบ้าง
 3. พายุไต้ฝุ่น เฮอริเคน ไซโคลน – GotoKnow
Typhoon แปลว่า ไต้ฝุ่น | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Typhoon แปลว่า ไต้ฝุ่น | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
อัปเดต เส้นทางพายุไต้ฝุ่นทกซูรี เตือนไปจีน 1-2 วันนี้ เช็กสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง | Thaiger ข่าวไทย
อัปเดต เส้นทางพายุไต้ฝุ่นทกซูรี เตือนไปจีน 1-2 วันนี้ เช็กสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง | Thaiger ข่าวไทย
รู้ไว้ใช่ว่า 6 คำศัพท์เรียก
รู้ไว้ใช่ว่า 6 คำศัพท์เรียก “พายุ” ในภาษาอังกฤษ
ข่าวพายุโนรู กรมอุตุฯ ประกาศเตือน ฉบับที่ 4 ทั่วไทยเตรียมรับฝนตกหนัก
ข่าวพายุโนรู กรมอุตุฯ ประกาศเตือน ฉบับที่ 4 ทั่วไทยเตรียมรับฝนตกหนัก
พายุหมุนเขตร้อน - วิกิพีเดีย
พายุหมุนเขตร้อน – วิกิพีเดีย
พายุในถ้วยชา?: สำนวนพายุในภาษาอังกฤษ
พายุในถ้วยชา?: สำนวนพายุในภาษาอังกฤษ
เจาะลึกความรู้เรื่อง
เจาะลึกความรู้เรื่อง “พายุ” @@@ – Pantip
ชนิดของพายุ ประเภทของพายุ และการกำเนิดของพายุประเภทต่างๆ
ชนิดของพายุ ประเภทของพายุ และการกำเนิดของพายุประเภทต่างๆ
กรมอุตุฯ อัปเดตเส้นทางพายุ
กรมอุตุฯ อัปเดตเส้นทางพายุ “ทกซูรี” หลังทวีกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุ่น | Thaiger ข่าวไทย

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

การแปลคำศัพท์เกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นเป็นภาษาอังกฤษ
ความหมายของพายุไต้ฝุ่นในภาษาอังกฤษ
ข้อมูลเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพายุไต้ฝุ่นในภาษาอังกฤษ
วิธีการเตรียมตัวและป้องกันจากพายุไต้ฝุ่นในภาษาอังกฤษ
การรายงานสภาพอากาศและการติดตามพายุไต้ฝุ่นในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *