อนุกูล แปลว่า: ความหมายและความสำคัญในวงการศึกษา

ฝันที่แปลว่าเธอ #นุอนุกูล #นุเพลงเอก #cover

ฝันที่แปลว่าเธอ #นุอนุกูล #นุเพลงเอก #Cover

Keywords searched by users: อนุกูล แปลว่า: ความหมายและความสำคัญในวงการศึกษา สมร หมายถึง, อสงไขย แปลว่า, พิพัฒน์ แปลว่า, ตรีชา แปลว่า, บริรักษ์ แปลว่า, ผดุง แปลว่า, บำราศ แปลว่า, หุบห้อง แปลว่า

ความหมายของอนุกูล

ความหมายของคำว่า อนุกูล ในภาษาไทยหมายถึง ความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะและลักษณะของสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน [1]. คำว่า อนุกูล มักถูกใช้ในบริบททางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด [2].

ตัวอย่างของความหมายของ อนุกูล ได้แก่ [2]:

 1. ในทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คำว่า อนุกูล ใช้เพื่ออธิบายชุดของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และมาจากสายพันธุ์เดียวกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสกุลหรือสายพันธุ์ย่อย ๆ ได้ เช่น มนุษย์เป็นสกุลหลักของอนุกูล Homo ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสายพันธุ์ย่อย ๆ เช่น Homo sapiens (มนุษย์), Homo neanderthalensis (มนุษย์นีแอนเดอร์แทล), และอื่น ๆ.
 2. ในทางวัฒนธรรม คำว่า อนุกูล ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวหรือญาติพี่น้องที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และมาจากต้นกำเนิดเดียวกัน เช่น ครอบครัวอนุกูลของเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก.

Learn more:

 1. -อนุกูล- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อนุกูล แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ อนุกูล | ชื่อมงคล
 3. อนุกูล หาความหมายและตรวจสอบชื่อ

อนุกูลในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

อนุกูลในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร เป็นพจนานุกรมที่มีความสำคัญในการแปลคำศัพท์และวลีภาษาไทยเป็นภาษาไทย โดยมีอ.เปลื้อง ณ นครเป็นผู้รวบรวมและจัดทำพจนานุกรมนี้ขึ้นมา

ความสำคัญของอนุกูลในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

 1. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแปลคำศัพท์และวลีภาษาไทยเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม [1].
 2. เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้ที่ต้องการความแม่นยำในการแปลคำศัพท์และวลีภาษาไทย [1].
 3. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและมีความเหมาะสม [2].

วิธีการใช้งานอนุกูลในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ของพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร.
 2. ป้อนคำศัพท์หรือวลีภาษาไทยที่ต้องการแปลลงในช่องค้นหา.
 3. กดปุ่มค้นหาหรือกด Enter เพื่อดำเนินการค้นหา.
 4. รอสักครู่ให้ระบบแสดงผลการแปลคำศัพท์หรือวลีภาษาไทย.
 5. อ่านและศึกษาความหมายของคำศัพท์หรือวลีภาษาไทยที่แสดงผล.

Learn more:

 1. -อนุกูล- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เปลื้อง ณ นคร – วิกิพีเดีย
 3. อนุกูล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าอนุกูล

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อนุกูล ในประโยคภาษาไทยมีดังนี้:

 1. การศึกษาเกี่ยวกับอนุกูลเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะของเด็ก [2].
 2. ครูใช้วิธีการอนุกูลเพื่อสร้างสภาวะการเรียนรู้ที่เต็มเปี่ยมได้ [1].
 3. การให้ความรู้แก่ผู้อื่นเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีความรู้และอนุกูล [2].
 4. การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกระบวนการที่ต้องอนุกูลอย่างต่อเนื่อง [1].
 5. การอนุกูลเป็นการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้กับการเรียนรู้ในอนาคต [2].

Learn more:

 1. -อนุกูล- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อนุกูล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อนุกูล แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ อนุกูล | ชื่อมงคล

ความหมายของอนุกูลจากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ Lexitron

ความหมายของอนุกูลจากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

อนุกูล ในพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON มีความหมายว่า help หรือ เกื้อกูล [1] ซึ่งหมายถึงการสนับสนุนหรือช่วยเหลือในเชิงที่ดี โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือสนับสนุนคนหรือกลุ่มคนในการทำสิ่งต่างๆ ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อนุกูล คือ โปรดช่วยกันอนุกูลเด็กกำพร้าและคนพิการ [1]


Learn more:

 1. อนุกูล คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 2. -อนุกูล- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อนุกูล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายของอนุกูลในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

ความหมายของอนุกูลในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

อนุกูลเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นพจนานุกรมทางการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย ซึ่งมีความหมายดังนี้:

 1. อนุกูล (เกื้อกูล, สงเคราะห์) [1]: ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน อนุกูลมีความหมายเป็น เกื้อกูล หรือ สงเคราะห์ ซึ่งหมายถึงการสืบสานและส่งต่อความรู้ ความเชื่อ และประสบการณ์ที่มีค่าของบรรพบุรุษให้กับคนรุ่นหลังโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือสูญหาย

 2. อนุกูลในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน [1]: ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน อนุกูลถูกนำมาใช้เพื่อให้ความหมายเกี่ยวกับการสืบทอดความรู้และประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่มุ่งเน้นการสืบทอดความรู้และประสบการณ์ทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษให้แก่คนรุ่นหลัง

 3. ความสำคัญของอนุกูลในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน [1]: อนุกูลในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานมีความสำคัญอย่างมากในการสืบทอดและสร้างสรรค์ความรู้และประสบการณ์ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาและการวิจัยทางวัฒนธรรม อนุกูลช่วยให้เราสามารถเข้าถึงและเรียนรู้เรื่องราว ประเพณี ศิลปะ ความเชื่อ และความรู้ทางวัฒนธรรมต่างๆ ที่มีค่าและสำคัญในสังคมไทย


Learn more:

 1. -อนุกูล- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. อนุกูล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เสด็จสู่แดนสรวง: ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ – คณะผู้เขียนหลายท่าน – Google Books

Categories: อัปเดต 64 อนุกูล แปลว่า

ฝันที่แปลว่าเธอ #นุอนุกูล #นุเพลงเอก #cover
ฝันที่แปลว่าเธอ #นุอนุกูล #นุเพลงเอก #cover

See more: haiyensport.com/category/auto

สมร หมายถึง

สมร หมายถึงอะไร?

สมร เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในภาษาไทย โดยมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้ ดังนี้

 1. สมร หมายถึง การรบ การสงคราม [1]

  • ในคำศัพท์บาลีและสันสกฤต สมร หมายถึงการรบหรือการสงคราม [1]
 2. สมร หมายถึง นางงามซึ่งเป็นที่รัก [1]

  • ในบาลีและสันสกฤต สมร หมายถึงนางงามซึ่งเป็นที่รัก [1]
 3. สมร หมายถึง การแต่งงาน [2]

  • ในบาลีและสันสกฤต สมร หมายถึงการแต่งงานหรือการสมรส [2]
 4. สมร หมายถึง ความสามารถ [2]

  • ในบาลีและสันสกฤต สมร หมายถึงความสามารถ [2]
 5. สมร หมายถึง การร่วมคิดร่วมกัน [2]

  • ในบาลีและสันสกฤต สมร หมายถึงการร่วมคิดร่วมกันหรือการร่วมมือ [2]
 6. สมร หมายถึง ความเหมาะสมกับราคา [2]

  • ในบาลีและสันสกฤต สมร หมายถึงความเหมาะสมกับราคาที่ตั้งไว้ [2]
 7. สมร หมายถึง สนามรบ [2]

  • ในบาลีและสันสกฤต สมร หมายถึงสนามรบหรือสมรภูมิ [2]

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q: สมร หมายถึงอะไร?
A: สมร มีความหมายหลากหลาย ได้แก่ การรบ การสงคราม, นางงามซึ่งเป็นที่รัก, การแต่งงาน, ความสามารถ, การร่วมคิดร่วมกัน, ความเหมาะสมกับราคา, และสนามรบ [1][2].


Learn more:

 1. สมร คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 2. สมร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สมร แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ สมร | ชื่อมงคล
อนุกูล ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
อนุกูล ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ระยะทำใจ - กัน นภัทร | Cover By นุ อนุกูล (เพลงเอก) - Youtube
ระยะทำใจ – กัน นภัทร | Cover By นุ อนุกูล (เพลงเอก) – Youtube

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ความหมายของอนุกูล
อนุกูลในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าอนุกูล
ความหมายของอนุกูลจากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
ความหมายของอนุกูลในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *