ชั่วโมงบิน: เคล็ดลับในการจัดการเวลาการเดินทางที่เหนื่อยล้า

นักบินทีขับเครื่องรุ่นหนี่งมานานเช่น 747 จนมีตำแหน่งเป็นกัปตันแล้ว ถ้าเปลี่ยนมาขับรุ่นอื่น จะยังได้ตำแหน่งเดิมไหมครับ - Pantip

Bomway – ชั่วโมงบิน (Prod.By Texm)

Keywords searched by users: ชั่วโมงบิน: เคล็ดลับในการจัดการเวลาการเดินทางที่เหนื่อยล้า

ความหมายของชั่วโมงบิน

นักบินทีขับเครื่องรุ่นหนี่งมานานเช่น 747 จนมีตำแหน่งเป็นกัปตันแล้ว ถ้าเปลี่ยนมาขับรุ่นอื่น จะยังได้ตำแหน่งเดิมไหมครับ - Pantip
นักบินทีขับเครื่องรุ่นหนี่งมานานเช่น 747 จนมีตำแหน่งเป็นกัปตันแล้ว ถ้าเปลี่ยนมาขับรุ่นอื่น จะยังได้ตำแหน่งเดิมไหมครับ – Pantip

ความหมายของชั่วโมงบิน คืออะไร?

ชั่วโมงบินในภาษาไทยมีความหมายว่า ประสบการณ์หรือความชำนาญในการทำงาน [1] ซึ่งในบริบทของการใช้คำว่า ชั่วโมงบิน นั้นมักจะเกี่ยวข้องกับการทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบิน เช่น นักบินอากาศยาน หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการบินอย่างชำนาญ [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ชั่วโมงบิน:

 • เขามีชั่วโมงบินมากกว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ [2]
 • สู้เขาไม่ได้เพราะชั่วโมงบินเราน้อยกว่า [1]

Learn more:

 1. ชั่วโมงบิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ชั่วโมงบิน คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. -ชั่วโมงบิน- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

วิธีการนับชั่วโมงบิน

วิธีการนับชั่วโมงบิน

การนับชั่วโมงบินเป็นกระบวนการที่สำคัญในอุตสาหกรรมการบิน เพื่อให้สามารถติดตามและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของนักบินได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ดังนั้น วิธีการนับชั่วโมงบินจึงมีความสำคัญมาก โดยมีขั้นตอนดังนี้:

 1. การเริ่มต้นนับชั่วโมงบิน:

  • นับชั่วโมงบินเริ่มต้นที่เครื่องบินเริ่มเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรบิน
  • นับชั่วโมงบินตั้งแต่เครื่องบินเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง
 2. การนับชั่วโมงบินระหว่างเที่ยวบิน:

  • นับชั่วโมงบินระหว่างเที่ยวบินตั้งแต่เครื่องบินออกจากจุดหมายปลายทางก่อนเที่ยวบินถัดไป
  • นับชั่วโมงบินระหว่างเที่ยวบินในกรณีที่เครื่องบินต้องทำการหยุดพักเพื่อเติมเชื้อเพลิงหรือทำการบำรุงรักษา
 3. การนับชั่วโมงบินรวม:

  • นับชั่วโมงบินรวมทั้งหมดที่เครื่องบินทำการบินในรอบเดือน
  • นับชั่วโมงบินรวมทั้งหมดที่เครื่องบินทำการบินในรอบปี
 4. การบันทึกชั่วโมงบิน:

  • บันทึกชั่วโมงบินในบันทึกการบินของนักบิน ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการบินของนักบิน
  • บันทึกชั่วโมงบินในระบบคอมพิวเตอร์ของสายการบิน ซึ่งใช้ในการติดตามและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการบินของนักบิน

การนับชั่วโมงบินเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องมีความระมัดระวัง เนื่องจากชั่วโมงบินมีผลต่อความปลอดภัยและสภาพร่างกายของนักบิน นักบินจำเป็นต้องปฏวิธีการนับชั่วโมงบิน

การนับชั่วโมงบินเป็นกระบวนการที่สำคัญในอุตสาหกรรมการบิน เพื่อให้สามารถติดตามและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของนักบินได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ดังนั้น วิธีการนับชั่วโมงบินจึงมีความสำคัญมากในการบริหารจัดการเครื่องบินและนักบินในสายการบิน

นี่คือวิธีการนับชั่วโมงบินที่สามารถปฏิบัติได้ในอุตสาหกรรมการบิน:

 1. ชั่วโมงบิน (Flight Hour)

  • ชั่วโมงบินหมายถึงเวลาที่นักบินใช้ในการบินจริงๆ ตั้งแต่เครื่องบินออกจากสนามบินเริ่มต้น จนถึงเครื่องบินลงสนามบินปลายทาง [1].
  • ชั่วโมงบินนับเฉพาะเวลาที่เครื่องบินอยู่ในอากาศ ไม่รวมเวลาที่เครื่องบินทำการจอดหรือรอในที่จอด [1].
  • ชั่วโมงบินเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพของนักบินและเครื่องบิน รวมถึงการคำนวณค่าจ้างและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง [1].
 2. ชั่วโมงปฏิบัติหน้าที่ (Duty Hour)

  • ชั่วโมงปฏิบัติหน้าที่หมายถึงเวลาที่นักบินทำงานทั้งหมดในแต่ละวัน รวมถึงเวลาที่ไม่ได้บิน เช่น เวลาในเครื่องฝึกบินจำลอง (Flight Simulator) และเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน [1].
  • ชั่วโมงปฏิบัติหน้าที่รวมถึงเวลาที่นักบินต้องอยู่ในสถานะตื่นตัวและพร้อมทำงาน รวมถึงเวลาในการพักผ่อน (Rest Period) [1].
  • ชั่วโมงปฏิบัติหน้าที่มีความสำคัญในการควบคุมความเมื่อยล้าและความเครียดของนักบิน เพื่อให้การบินปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน [1].
 3. ข้อ


Learn more:

 1. การคิดชั่วโมงบิน เราคิดกันอย่างไร? แล้วทำไม นักบินถึงบินเยอะๆไม่ได้ – Engineer Tutor
 2. แอร์โฮสเตสและสจ๊วตบินเดือนละกี่ชั่วโมง – WingsGen by Wings Project.
 3. [Medium size Pilot] ในหนึ่งวันทำงานของนักบิน เขาทำอะไรกันบ้างน้อ? การเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นการเดินทางที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดในปัจจุบัน

การหารสองจำนวนชั่วโมงบินเมื่อมีการบิน 2 คน

การหารสองจำนวนชั่วโมงบินเมื่อมีการบิน 2 คน

เมื่อมีการบินสองคนและต้องการหาระยะทางหรือชั่วโมงบินที่จะใช้ในการเดินทาง สามารถทำได้โดยการคำนวณตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบตารางเวลาการบิน: ก่อนอื่นให้ตรวจสอบตารางเวลาการบินของสายการบินที่คุณต้องการใช้บริการ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของสายการบินนั้น ๆ [1].

 2. เลือกเส้นทางการบิน: เลือกเส้นทางการบินที่คุณต้องการเดินทาง โดยพิจารณาตำแหน่งต้นทางและปลายทางของคุณ และตรวจสอบเวลาบินที่เหมาะสมสำหรับคุณ [1].

 3. คำนวณเวลาบิน: เมื่อคุณเลือกเส้นทางการบินและตรวจสอบเวลาบินที่เหมาะสม ให้นำเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการบินทั้งสองคนมาคำนวณเพื่อหาระยะทางหรือชั่วโมงบินที่จะใช้ โดยลบเวลาเริ่มต้นจากเวลาสิ้นสุด หรือลบเวลาสิ้นสุดจากเวลาเริ่มต้น แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาคูณด้วย 60 เพื่อแปลงเป็นนาทีหรือชั่วโมง [2].

ตัวอย่างการคำนวณ:

 • ถ้าเวลาเริ่มต้นของการบินคนที่หนึ่งคือ 08:00 น. และเวลาสิ้นสุดของการบินคนที่หนึ่งคือ 10:30 น. ให้นำ 10:30 น. ลบด้วย 08:00 น. จะได้ผลลัพธ์เป็น 02:30 น. หรือ 2 ชั่วโมง 30 นาที [2].

 • ถ้าเวลาเริ่มต้นของการบินคนที่หนึ่งคือ 14:45 น. และเวลาสิ้นสุดของการบินคนที่หนึ่งคือ 17:15 น. ให้นำ 17:15 น. ลบด้วย 14:45 น. จะได้ผลลัพธ์เป็น 02:30 น. หรือ 2 ชั่วโมง 30 นาที [2].

การหารสองจำนวนชั่วโมงบินเมื่อการหารสองจำนวนชั่วโมงบินเมื่อมีการบิน 2 คน

เมื่อมีการบินสองคนและต้องการหาระยะทางหรือชั่วโมงบินที่จะใช้ในการเดินทาง สามารถทำได้โดยการตรวจสอบตารางเวลาการบินของสายการบินที่ต้องการใช้บริการ ซึ่งสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของสายการบินนั้นๆ [1].

วิธีการหาระยะทางหรือชั่วโมงบินที่จะใช้ในการเดินทางสองคน สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้:

 1. เข้าสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของสายการบินที่ต้องการใช้บริการ.
 2. เลือกตั้งค่าการค้นหาเที่ยวบินโดยระบุสนามบินต้นทางและสนามบินปลายทาง.
 3. เลือกวันที่และเวลาที่ต้องการเดินทาง.
 4. เลือกจำนวนผู้โดยสารเป็น 2 คน.
 5. คลิกที่ปุ่มค้นหาหรือค้นหาตารางเวลาบิน.
 6. ตรวจสอบตารางเวลาบินที่แสดงผลและบันทึกช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางของคุณ.

การหาระยะทางหรือชั่วโมงบินที่จะใช้ในการเดินทางสองคนจะช่วยให้คุณวางแผนการเดินทางได้อย่างถูกต้องและมั่นใจในเวลาที่จะใช้ในการเดินทาง นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบตารางเวลาบินของสายการบินต่างๆเพื่อหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณได้อีกด้วย [2].


Learn more:

 1. ไฟลท์หลังเที่ยงคืน : ดูยังไงไม่ให้ไปสนามบินผิดวัน!
 2. มือใหม่หัดขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ

หน่วยงานที่บันทึกชั่วโมงบินของนักบิน

หน่วยงานที่บันทึกชั่วโมงบินของนักบินคือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบันทึกและตรวจสอบชั่วโมงบินของนักบินที่ทำงานในสายการบินต่างๆ ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของการบิน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับการบิน เพื่อให้มั่นใจว่าการบินเป็นไปตามกฎหมายและมีความปลอดภัยสูงสุด [1].

หน่วยงานที่บันทึกชั่วโมงบินของนักบินสามารถมีได้หลายหน่วยงาน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ดังนี้:

 1. กรมการบินพลเรือน: เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่รับผิดชอบในการควบคุมและกำกับดูแลการบินทางพลเรือนในประเทศไทย หน่วยงานนี้มีหน้าที่ในการบันทึกและตรวจสอบชั่วโมงบินของนักบินที่ทำงานในสายการบินทางพลเรือน [2].

 2. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย: เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและควบคุมการบินทางพลเรือนในประเทศไทย หน่วยงานนี้มีหน้าที่ในการตรวจสอบและบันทึกชั่วโมงบินของนักบินที่ทำงานในสายการบินทางพลเรือน [2].

 3. สำนักงานการบินพลเรือน: เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมและกำกับดูแลการบินทางพลเรือนในประเทศไทย หน่วยงานนี้มีหน้าที่ในการตรวจสอบและบันทึกชั่วโมงบินของนักบินที่ทำงานในสายการบินทางพลเรือน [2].

 4. สายการบิน: ทุกสายการบินจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบันทึกและตรวจสอบชั่วโมงบินของนักบินที่ทำงานในหน่วยงานที่บันทึกชั่วโมงบินของนักบินในอุตสาหกรรมการบินของไทยเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้สายการบินสามารถติดตามและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชั่วโมงบินของนักบินได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ หน่วยงานเหล่านี้มีหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมการบินของนักบินเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานของสายการบิน ดังนั้น ในบทความนี้จะกล่าวถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกชั่วโมงบินของนักบินในอุตสาหกรรมการบินของไทยตามผลการค้นหาที่ได้รับจาก Google [1][2].

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกชั่วโมงบินของนักบินได้แก่:

 1. กรมการบินพลเรือน (กพท.): หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบการบินของนักบินในอุตสาหกรรมการบินของไทย [2].

 2. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย: เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบินในประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมการบินของนักบิน [2].

 3. สายการบินนกแอร์: เป็นสายการบินที่ต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชั่วโมงบินของนักบินให้กับกรมการบินพลเรือน และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย [1].

หน่วยงานเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบและควบคุมการบินของนักบินเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานของสายการบิน การบันทึกชั่วโมงบินของนักบินเป็นข้อมูลที่สำคัญในการตรวจสอบว่านักบินบินเกินเวลาที่กำหนดหรือไม่ หากพบว่านักบินบินเกินเวลาจริง


Learn more:

 1. สรุปข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมการบินของไทย ประ
 2. คมนาคมลุยสอบชั่วโมงบินกัปตันนกแอร์ ยกเลิกไฟล์ทต้องชดเชย1,200บ.

จำนวนชั่วโมงบินที่บินใน 1 เดือน

จำนวนชั่วโมงบินที่บินใน 1 เดือน

การบินเป็นอาชีพที่น่าตื่นเต้นและนับถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญสูง นักบินต้องมีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการบินเพื่อให้การเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นไปอย่างปลอดภัยและเป็นระเบียบ ในประเทศไทย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้กำหนดเกณฑ์และข้อกำหนดในการจำกัดชั่วโมงการบินของนักบิน ซึ่งจะมีการจำกัดตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

 1. การบินภายใน 7 วัน: นักบินต้องไม่เกิน 34 ชั่วโมงบิน [2].
 2. การบินภายใน 28 วัน: นักบินต้องไม่เกิน 110 ชั่วโมงบิน [2].
 3. การบินภายใน 365 วัน: นักบินต้องไม่เกิน 1,000 ชั่วโมงบิน [2].

นักบินจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อให้การบินเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีความเสถียรภาพ นอกจากนี้ จำนวนชั่วโมงบินที่นักบินบินใน 1 เดือนยังขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องบินที่นักบินบินด้วย และระยะทางที่บินไปและกลับ

ตัวอย่างเช่น นักบินที่บินเครื่องบินขนาดเล็กเช่น B-737 หรือ A-320 ที่มีการเติมน้ำมันน้อยและบินในระยะทางใกล้ๆ อาจบินได้ประมาณ 30-40 ชั่วโมงต่อเดือน [1] โดยในแต่ละเที่ยวบินอาจใช้เวลาเพียง 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม นักบินที่บินเครื่องบินขนาดใหญ่เช่น B-747 หรือ A-340 ที่บินไปกลับในระยะทางไกล อาจบินได้ถึง 10 ชั่วโมงต่อเที่ยวบิน และในเดือนที่มีการบิน 4 เที่ยวบิน นักบินอาจำนวนชั่วโมงบินที่บินใน 1 เดือน

การบินเป็นอาชีพที่น่าตื่นเต้นและนับถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญสูง นักบินต้องมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการบินเพื่อให้การบินเป็นไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักบิน จำนวนชั่วโมงบินที่บินใน 1 เดือนเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องคำนึงถึง เนื่องจากมีผลต่อการทำงานและสิทธิประโยชน์ของนักบินเอง

ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) พ.ศ. 2559 กำหนดให้นักบินทำการบินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจำนวนชั่วโมงบินที่บินใน 1 เดือนจะต้องไม่เกินกำหนดที่กำหนดไว้ ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

 1. สายการบินจัดให้นักบินทำการบินได้ภายใน 7 วัน ต้องไม่เกิน 34 ชั่วโมงบิน [2].
 2. สายการบินจัดให้นักบินทำการบินได้ภายใน 28 วัน ต้องไม่เกิน 110 ชั่วโมงบิน [2].
 3. สายการบินจัดให้นักบินทำการบินได้ภายใน 365 วัน ต้องไม่เกิน 1,000 ชั่วโมงบิน [2].

นักบินจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในระยะเวลาที่กำหนดและไม่เกินจำนวนชั่วโมงบินที่กำหนดไว้ เพื่อให้การบินเป็นไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จำนวนชั่วโมงบินที่บินใน 1 เดือนยังขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องบินที่บินด้วย และลักษณะของการบิน เช่น การบินในเครื่องบินขนาดเล็กอาจมีจำนวนชั่วโมงบินน้อยกว่าการบินในเครื่องบินขนาดใหญ่ [1].

การบินเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถและควา


Learn more:

 1. นักบินบินกันเดือนละกี่ชั่วโมงครับ
 2. [Medium size Pilot] ในหนึ่งวันทำงานของนักบิน เขาทำอะไรกันบ้างน้อ? การเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นการเดินทางที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดในปัจจุบัน

ข้อจำกัดในการนับชั่วโมงบิน

ข้อจำกัดในการนับชั่วโมงบิน

การนับชั่วโมงบินเป็นเรื่องสำคัญในอุตสาหกรรมการบิน เนื่องจากช่วยให้เราสามารถติดตามและจัดการเวลาการบินของนักบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การนับชั่วโมงบินยังมีข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติตามตามกฎหมายและมาตรฐานขององค์กรการบิน ซึ่งจะมีผลต่อความปลอดภัยและสุขภาพของนักบินเอง ดังนั้น ข้อจำกัดในการนับชั่วโมงบินมีดังนี้:

 1. ชั่วโมงบินต่อเดือน: นักบินต้องปฏิบัติหน้าที่บินในระยะเวลาที่กำหนด โดยกฎหมายกำหนดให้ชั่วโมงบินต่อเดือนไม่เกิน 110 ชั่วโมง [1]. ชั่วโมงบินคือเวลาที่นับตั้งแต่เริ่มบินจริงๆ จนถึงเวลาที่ลงสนามบินปลายทางและชั่วโมงที่ทำงานอื่นๆ รวมถึงการเรียนการสอน การอบรม และเวลาในเครื่องฝึกบินจำลอง (Flight Simulator) [1].

 2. ชั่วโมงปฏิบัติหน้าที่: นักบินต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่ทำการบิน โดยกฎหมายกำหนดให้ชั่วโมงปฏิบัติหน้าที่ต่อเดือนไม่เกิน 150 ชั่วโมง [1]. ชั่วโมงปฏิบัติหน้าที่รวมถึงชั่วโมงบินและเวลาทำงานอื่นๆ เช่น การเตรียมเครื่องบินก่อนบิน การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องบิน และการบำรุงรักษาเครื่องบิน [1].

 3. ช่วงเวลาพัก: เพื่อให้นักบินมีความพร้อมและสภาพร่างกายที่ดีในการบิน กฎหมายกำหนดให้นักบินมีระยะเวลาพัก (Rest Period) ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องมีเวลาพักอย่างน้อย 10 ชั่วโมงต่อวัน และมีเวลาพักยาวสุด 7 ข้อจำกัดในการนับชั่วโมงบิน

การนับชั่วโมงบินเป็นเรื่องสำคัญที่มีข้อจำกัดตามกฎหมายและมาตรฐานของอุตสาหกรรมการบิน เพื่อให้การบินปลอดภัยและประสิทธิภาพ นักบินต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อย่างเคร่งครัด ดังนั้น ข้อจำกัดในการนับชั่วโมงบินมีดังนี้:

 1. ชั่วโมงบิน (Flight Hour): นักบินต้องไม่บินเกิน 110 ชั่วโมงต่อเดือน [1]. ชั่วโมงบินนับตั้งแต่เวลาที่เครื่องบินเริ่มเคลื่อนที่จากสนามบินเริ่มต้น จนถึงเวลาที่เครื่องบินลงสนามบินปลายทาง รวมถึงเวลาที่เครื่องบินอยู่ในกระบวนการบิน ซึ่งรวมถึงเวลาที่เครื่องบินอยู่ในอากาศและเวลาที่เครื่องบินทำการจอด การนับชั่วโมงบินเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจสอบสภาพเครื่องบินและการบำรุงรักษา

 2. ชั่วโมงปฏิบัติหน้าที่ (Duty Hour): นักบินต้องไม่ทำงานเกิน 150 ชั่วโมงต่อเดือน [1]. ชั่วโมงปฏิบัติหน้าที่รวมถึงชั่วโมงบินและเวลาที่ใช้ในการทำงานอื่น ๆ เช่น การเรียนการสอน การเข้าอบรม และเวลาในเครื่องฝึกบินจำลอง (Flight Simulator) การจำกัดชั่วโมงปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้นักบินมีเวลาในการพักผ่อนเพียงพอ เพื่อลดความเครียดและความล้าที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานต่อเนื่องนานเกินไป

 3. ระยะเวลาพัก (Rest Period): นักบินต้องมีระยะเวลาพักก่อนการบินต่อไป [1]. ระยะเวลาพักจะช่วยให้นักบินได้พักผ่อนและฟื้นความพร้อมก่อนการบินต่อไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธ


Learn more:

 1. การคิดชั่วโมงบิน เราคิดกันอย่างไร? แล้วทำไม นักบินถึงบินเยอะๆไม่ได้ – Engineer Tutor

Categories: ยอดนิยม 50 ชั่วโมงบิน

BOMWAY - ชั่วโมงบิน (PROD.BY TEXM)
BOMWAY – ชั่วโมงบิน (PROD.BY TEXM)

See more: https://haiyensport.com/category/auto

Little Man ชั่วโมงบินน้อยแต่มีรักเต็มร้อยให้คุณ เล่ม 2E-Books | ร้านหนังสือนายอินทร์
Little Man ชั่วโมงบินน้อยแต่มีรักเต็มร้อยให้คุณ เล่ม 2E-Books | ร้านหนังสือนายอินทร์
ทดลองอ่าน Little Man ชั่วโมงบินน้อยแต่มีรักเต็มร้อยให้คุณ เล่ม 3 บทที่ 63 | Jamsai
ทดลองอ่าน Little Man ชั่วโมงบินน้อยแต่มีรักเต็มร้อยให้คุณ เล่ม 3 บทที่ 63 | Jamsai
Plane Fpv : เครื่องบินปีก Fpv บินเล่น เก็บชั่วโมงบิน แนะนำกับเพื่อนๆที่สนใจ - Youtube
Plane Fpv : เครื่องบินปีก Fpv บินเล่น เก็บชั่วโมงบิน แนะนำกับเพื่อนๆที่สนใจ – Youtube
สมาคมนักบินไทยกังวลสายการบินบันทึกชั่วโมงบินไม่ตรงความเป็นจริง | Thai Pbs News ข่าวไทยพีบีเอส
สมาคมนักบินไทยกังวลสายการบินบันทึกชั่วโมงบินไม่ตรงความเป็นจริง | Thai Pbs News ข่าวไทยพีบีเอส
ชั่วโมงบินต่างกัน - รวมข่าวเกี่ยวกับ
ชั่วโมงบินต่างกัน – รวมข่าวเกี่ยวกับ “ชั่วโมงบินต่างกัน” เรื่องราวของ ชั่วโมงบินต่างกัน
นักบินทีขับเครื่องรุ่นหนี่งมานานเช่น 747 จนมีตำแหน่งเป็นกัปตันแล้ว ถ้าเปลี่ยนมาขับรุ่นอื่น จะยังได้ตำแหน่งเดิมไหมครับ - Pantip
นักบินทีขับเครื่องรุ่นหนี่งมานานเช่น 747 จนมีตำแหน่งเป็นกัปตันแล้ว ถ้าเปลี่ยนมาขับรุ่นอื่น จะยังได้ตำแหน่งเดิมไหมครับ – Pantip

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ความหมายของชั่วโมงบิน
วิธีการนับชั่วโมงบิน
การหารสองจำนวนชั่วโมงบินเมื่อมีการบิน 2 คน
หน่วยงานที่บันทึกชั่วโมงบินของนักบิน
จำนวนชั่วโมงบินที่บินใน 1 เดือน
ข้อจำกัดในการนับชั่วโมงบิน

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *