จับจด: เคล็ดลับสำหรับการจับจดสิ่งที่คุณไม่ควรพลาด

จับจด” นิสัยนี้เจริญยาก!!! แต่แก้ได้ | #อย่าหาว่าน้าสอน - Youtube

“จับจด” นิสัยนี้เจริญยาก!!! แต่แก้ได้ | #อย่าหาว่าน้าสอน

Keywords searched by users: จับจด: เคล็ดลับสำหรับการจับจดสิ่งที่คุณไม่ควรพลาด นิสัย จับจด คือ, หยิบโหย่ง, เหลาะแหละ, คาบลูกคาบดอก, เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ, จับเจ่า แปลว่า, เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ หมายถึง, รวนเร แปลว่า

การแปลคำว่าจับจด

จับจด” นิสัยนี้เจริญยาก!!! แต่แก้ได้ | #อย่าหาว่าน้าสอน - Youtube
จับจด” นิสัยนี้เจริญยาก!!! แต่แก้ได้ | #อย่าหาว่าน้าสอน – Youtube

การแปลคำว่า จับจด ในภาษาไทยหมายถึงการเก็บข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในภายหลัง ซึ่งอาจมีความหมายเช่นเดียวกับการจดบันทึกหรือการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการอ้างอิงหรือการตรวจสอบในอนาคต [1].

การแปลคำว่า จับจด นั้นสามารถใช้ในหลายบริบทและสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้:

 1. การแปลคำว่า จับจด ในการทำงานหรือการศึกษา: ในบริบทของการทำงานหรือการศึกษา การแปลคำว่า จับจด หมายถึงการบันทึกข้อมูลหรือข้อความที่สำคัญเพื่อใช้ในภายหลัง เช่น การจับจดข้อมูลการวิจัย การจับจดข้อความที่สอนในห้องเรียน เป็นต้น [2].

 2. การแปลคำว่า จับจด ในการท่องเที่ยว: ในบริบทของการท่องเที่ยว การแปลคำว่า จับจด หมายถึงการบันทึกข้อมูลหรือข้อความที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น การจับจดสถานที่ท่องเที่ยวที่สนใจ การจับจดประสบการณ์ท่องเที่ยว เป็นต้น [2].

 3. การแปลคำว่า จับจด ในการทำงานทางธุรกิจ: ในบริบทของการทำงานทางธุรกิจ การแปลคำว่า จับจด หมายถึงการบันทึกข้อมูลหรือข้อความที่เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น การจับจดข้อมูลลูกค้า การจับจดข้อมูลการตลาด เป็นต้น [2].

การแปลคำว่า จับจด เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและสามารถใช้ในหลายบริบทตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น การเลือกใช้คำแปลที่เหมาะสมกับบริบทและความหมายที่ต้องการเสมอเป็นสิ่งสำคัญ [2].


Learn more:

 1. จับจด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. จับจด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. จับจด คือ ความหมาย แปลว่า ตัวอย่าง

ความหมายของคำว่าจับจด

เงินทองต้องวางแผน By Kate Pichayapat] •ฝึกฝนศิลปะของการทำไม่เสร็จ• อาจจะฟังดูแปลกๆ หลายคนคงนึกเถียงในใจ ทำอะไรก็ต้องทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นสิ ก็เราถูกฝึกฝนมาแบบนี้ คนทำอะไรไม่จบเป็นคนจับจด มิใช่หรือ
เงินทองต้องวางแผน By Kate Pichayapat] •ฝึกฝนศิลปะของการทำไม่เสร็จ• อาจจะฟังดูแปลกๆ หลายคนคงนึกเถียงในใจ ทำอะไรก็ต้องทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นสิ ก็เราถูกฝึกฝนมาแบบนี้ คนทำอะไรไม่จบเป็นคนจับจด มิใช่หรือ

คำว่า จับจด ในภาษาไทยมีความหมายว่าการบันทึกข้อมูลหรือเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบต่างๆ [1]. คำนี้มักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการจดบันทึกข้อมูลหรือการเก็บรักษาข้อมูลที่สำคัญ เช่น การจับจดข้อมูลการซื้อขาย, การจับจดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, หรือการจับจดข้อมูลทางการแพทย์ [2].

การจับจดเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลที่สำคัญ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานหรืออ้างอิงในอนาคตได้ การจับจดข้อมูลสามารถทำได้ในรูปแบบต่างๆ เช่นการเขียนลงในกระดาษ, การบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์, หรือการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล [1].

การจับจดข้อมูลมีประโยชน์อย่างมากในหลายด้าน เช่น:

 • ช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต
 • เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจ
 • เป็นการเก็บรักษาข้อมูลที่สำคัญเพื่อป้องกันการสูญหายหรือสูญเสียข้อมูล [2].

Learn more:

 1. จับจด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. จับจด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. นิยามของคำว่า จับจด | Dek-D.com

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าจับจด

ผู้ใหญ่ก็เป็นสมาธิสั้นได้นะ | Wealthi
ผู้ใหญ่ก็เป็นสมาธิสั้นได้นะ | Wealthi

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จับจด คือประโยคที่ใช้เพื่อแสดงถึงการบันทึกข้อมูลหรือเก็บข้อมูลไว้เพื่อใช้ในภายหลัง โดยมักใช้ในบริบทของการเรียนรู้หรือการทำงานที่ต้องจดบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในอนาคต

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จับจด:

 1. ในการอ่านหนังสือเรียน ควรจับจดข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ [1].
 2. ผู้เรียนควรจับจดคำสำคัญในการบรรยายของอาจารย์เพื่อใช้ในการฝึกทบทวน [2].
 3. การจับจดข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนและการดำเนินงาน [1].
 4. ความสำเร็จในการทำงานขึ้นอยู่กับการจับจดและการนำข้อมูลมาใช้ให้เหมาะสม [2].

Learn more:

 1. จับจด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. จับจด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. จับจด แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่าจับจด

จับจด | พอดแคสต์
จับจด | พอดแคสต์

อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า จับจด

คำว่า จับจด เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายหลากหลาย โดยมักจะใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการทำไม่จริงจังหรือการเปลี่ยนงานบ่อย ๆ [1] คำนี้สามารถใช้แทนคำอื่น ๆ เช่น จระทก หรือ จระเทิน ซึ่งมีความหมายที่คล้ายคลึงกัน [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จับจด:

 • เขาเป็นคนที่จับจดงานบ่อย ๆ และไม่ค่อยทำอย่างจริงจัง [1]
 • ผู้นำทีมมีลักษณะที่จับจดงานและเปลี่ยนแผนบ่อย ๆ [2]

Learn more:

 1. จับจด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. จับจด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. นิยามของคำว่า จับจด | Dek-D.com

วิธีใช้คำว่าจับจดในบริบทที่แตกต่างกัน

วิธีใช้คำว่า จับจด ในบริบทที่แตกต่างกัน

คำว่า จับจด เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้ ดังนั้น เราจะมาดูวิธีใช้คำว่า จับจด ในบริบทที่แตกต่างกันได้อย่างละเอียดดังนี้:

 1. จับจดในการเรียนรู้:

  • ในบริบทของการเรียนรู้ คำว่า จับจด หมายถึงการบันทึกข้อมูลหรือความรู้ที่ได้รับเพื่อใช้ในการศึกษาหรืออ้างอิงในภายหลัง [1].
  • ตัวอย่างประโยค: เมื่อเราเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ เราควรจับจดคำศัพท์ที่เรายังไม่รู้เพื่อศึกษาในภายหลัง [1].
 2. จับจดในการประชุมหรือการประชุมสัมมนา:

  • ในบริบทของการประชุมหรือการประชุมสัมมนา คำว่า จับจด หมายถึงการบันทึกข้อมูลหรือข้อความที่สำคัญในระหว่างการประชุมเพื่อใช้ในการสรุปผลหรืออ้างอิงในภายหลัง [1].
  • ตัวอย่างประโยค: ในการประชุมสัมมนา คุณควรจับจดข้อความที่สำคัญเพื่อใช้ในการเตรียมรายงานสรุปผล [1].
 3. จับจดในการทำงาน:

  • ในบริบทของการทำงาน คำว่า จับจด หมายถึงการบันทึกข้อมูลหรือข้อความที่สำคัญเพื่อใช้ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบในภายหลัง [1].
  • ตัวอย่างประโยค: ในการทำงานที่มีความซับซ้อน เราควรจับจดข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบในภายหลัง [1].
 4. จับจดในการเดินทาง:

  • ในบริบทของการเดินทาง คำว่า จับจด หมายถึงการบันทึกข้อมูลหรือข้อความที่สำคัญเกี่ยวกับการเดินทาง เช่น สถานที่ที่ต้องการไป, เวลาออกเดินทาง, หรือราวิธีใช้คำว่า จับจด ในบริบทที่แตกต่างกัน

คำว่า จับจด เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้ ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจและใช้คำนี้ได้อย่างถูกต้อง ต่อไปนี้คือวิธีใช้คำว่า จับจด ในบริบทที่แตกต่างกัน:

 1. ในบริบทของการเรียนรู้หรือการศึกษา:

  • จับจด หมายถึงการเขียนบันทึกหรือจดบันทึกเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราได้เรียนรู้ เพื่อให้เราสามารถทบทวนและจดจำได้ในภายหลัง [1].
  • เช่น เมื่อเราอ่านหนังสือหรือเรียนวิชาใดๆ เราสามารถใช้วิธีการ จับจด เพื่อจดบันทึกสิ่งที่เราได้เรียนรู้ เช่น การจับจดสรุปหัวข้อหลัก หรือการจับจดข้อสรุปสำคัญ [1].
 2. ในบริบทของการทำงานหรือการทำธุรกิจ:

  • จับจด หมายถึงการบันทึกข้อมูลหรือข้อความที่สำคัญเพื่อใช้ในการทำงานหรือการดำเนินธุรกิจต่อไป [1].
  • เช่น ในการประชุมหรือการสนทนาทางธุรกิจ เราสามารถใช้วิธีการ จับจด เพื่อบันทึกข้อมูลหรือข้อความที่สำคัญ เพื่อใช้ในการตัดสินใจหรือการวางแผนในอนาคต [1].

Learn more:

 1. จับจด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. จับจด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ความหมายที่หลากหลายของคำว่า “Best Practices” – GotoKnow

Categories: นับ 50 จับจด

“จับจด” นิสัยนี้เจริญยาก!!! แต่แก้ได้ | #อย่าหาว่าน้าสอน
“จับจด” นิสัยนี้เจริญยาก!!! แต่แก้ได้ | #อย่าหาว่าน้าสอน

See more: https://haiyensport.com/category/auto

นิสัย จับจด คือ

นิสัย จับจด คืออะไร?

นิสัย จับจด เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคลที่มีความเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นเอกสิทธิ์ที่แตกต่างจากคนอื่น ๆ นิสัย จับจด สามารถแสดงถึงลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางบุคลิกภาพ หรือพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของบุคคลนั้น ๆ นิสัย จับจด สามารถเป็นเอกลักษณ์ที่ดีหรือเสียขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละคน

นิสัย จับจด อาจเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพของบุคคล เช่น ความสูง ความอ้วนหรือผอม สีผม รูปร่าง หรือลักษณะทางสุขภาพอื่น ๆ [1]

นิสัย จับจด ยังสามารถเกี่ยวข้องกับลักษณะทางบุคลิกภาพของบุคคล เช่น ลักษณะใบหน้า ลักษณะการแต่งกาย ลักษณะการพูด หรือลักษณะการพึ่งพาตัวเอง นิสัย จับจด ในเชิงบุคลิกภาพสามารถสร้างความประทับใจและเป็นตัวแทนของบุคคลนั้น ๆ [1]

นิสัย จับจด ยังสามารถเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล เช่น นิสัยในการทำงาน นิสัยในการปฏิบัติตนในสังคม นิสัยในการจัดการเวลา หรือนิสัยในการเรียนรู้ พฤติกรรมเหล่านี้สามารถแสดงถึงคุณลักษณะและความเป็นอยู่ของบุคคลนั้น ๆ [1]

นิสัย จับจด สามารถเป็นเอกลักษณ์ที่ดีหรือเสียขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละคน การมีนิสัย จับจด ที่ดีสามารถช่วยให้บุคคลมีความเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจและน่าประทับใจ อย่างไรก็ตาม การมีนิสัย จับจด ที่ไม่เหมาะสมหรือเสียอาจสนิสัย จับจด คืออะไร?

นิสัย จับจด เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคลที่มีความเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นเอกสิทธิ์ที่แตกต่างจากคนอื่น ๆ นิสัย จับจด สามารถใช้เพื่ออธิบายคนที่มีลักษณะหรือพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น การเปลี่ยนงานบ่อย ๆ, การจระทกหรือจระเทิน [1].

นิสัย จับจด มักถูกใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพูดถึงความสามารถหรือลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของบุคคล นิสัย จับจด สามารถเป็นที่นิยมในการพูดถึงคุณสมบัติหรือพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของบุคคลในสังคมไทย [2].

นิสัย จับจด อาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปในบริบทที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ความหมายของนิสัย จับจด นั้นมักจะเกี่ยวข้องกับลักษณะหรือพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของบุคคล ซึ่งอาจเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบขึ้นอยู่กับบริบทและการใช้งาน [3].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. นิสัย จับจด มีความสำคัญอย่างไร?

  • นิสัย จับจด เป็นลักษณะหรือพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของบุคคล ซึ่งช่วยให้เราสามารถรู้จักและเข้าใจบุคคลนั้นได้ดีขึ้น นิสัย จับจด สามารถช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ [1].
 2. นิสัย จับจด สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?

  • นิสัย

Learn more:

 1. จับจด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. แก้นิสัย จับจด By น้าเน็ก
 3. นิยามของคำว่า จับจด | Dek-D.com

หยิบโหย่ง

หยิบโหย่ง คืออะไร?

หยิบโหย่ง เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคนหรือกลุ่มคนมีความสุขหรือรู้สึกดีอย่างมาก โดยมักจะใช้ในบริบทของการทำกิจกรรมหรือการสำเร็จงานที่สำคัญ [1].

หยิบโหย่ง มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับความสุขและความพึงพอใจ ซึ่งอาจเกิดจากความสำเร็จในการทำงานหรือการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ [1]. การหยิบโหย่งสามารถเป็นผลมาจากความพยายามและการทำงานหนักที่สุดของบุคคลหรือกลุ่มคน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการทำงานทีมหรือการพัฒนาทักษะใหม่ๆ [1].

หยิบโหย่ง ในบางครั้งอาจเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการทำธุรกิจหรือการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลงทุนหรือการทำกำไรจากการซื้อขาย [1]. การหยิบโหย่งในเชิงธุรกิจสามารถเป็นผลมาจากการวางแผนอย่างรอบคอบและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ [1].

หยิบโหย่ง ยังสามารถเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในด้านส่วนตัว เช่น การทำงานอิสระหรือการสร้างธุรกิจของตนเอง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นและความพยายามในการต่อสู้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. หยิบโหย่ง คืออะไร?

  • หยิบโหย่ง หมายถึงสถานการณ์ที่คนหรือกลุ่มคนมีความสุขหรือรู้สึกดีอย่างมาก [1].
 2. หยิบโหย่ง เกี่ยวกับความสำเร็จอย่างไร?

  • หยิบโหย่ง เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการทำงานหรือการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งหยิบโหย่ง คืออะไร?

หยิบโหย่ง เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคนหรือกลุ่มคนมีความสุขหรือรู้สึกดีอย่างมาก โดยมักใช้ในบริบทของการทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสุขหรือความสนุกสนาน เช่น การเล่นเกมส์ การเที่ยวเล่น หรือการทำกิจกรรมที่ชอบ [1].

หยิบโหย่ง มีความหมายที่ใกล้เคียงกับคำว่า เพลิดเพลิน หรือ สนุกสนาน แต่มักมีความหมายที่เน้นความสุขและความพอใจมากกว่า [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หยิบโหย่ง:

 • เมื่อได้รับของขวัญที่ตัวเองต้องการมา ฉันรู้สึกหยิบโหย่งมากๆ [1].
 • เมื่อเล่นเกมส์กับเพื่อน ฉันรู้สึกหยิบโหย่งและมีความสุขอย่างมาก [1].

Learn more:

 1. หยิบโหย่ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หยิบหย่ง, หยิบโหย่ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หยิบโหย่ง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
จับจด” นิสัยนี้เจริญยาก!!! แต่แก้ได้ | #อย่าหาว่าน้าสอน - Youtube
จับจด” นิสัยนี้เจริญยาก!!! แต่แก้ได้ | #อย่าหาว่าน้าสอน – Youtube
จิตจับจด ทำอย่างไร จึงจะแน่วแน่ครับ ? มันส่งผลถึงชีวิตที่จับจด มาตั้งแต่เด็ก? - Youtube
จิตจับจด ทำอย่างไร จึงจะแน่วแน่ครับ ? มันส่งผลถึงชีวิตที่จับจด มาตั้งแต่เด็ก? – Youtube
รักลูก The Expert Talk Ep.68 : เลี้ยงลูกแบบหมอเดว “ไม่จับจด ไม่เอาแต่ใจ รู้ผิดชอบชั่วดี” - Youtube
รักลูก The Expert Talk Ep.68 : เลี้ยงลูกแบบหมอเดว “ไม่จับจด ไม่เอาแต่ใจ รู้ผิดชอบชั่วดี” – Youtube
Wordy Guru On X:
Wordy Guru On X: “Dabble At แปลว่า ทำเล่นๆ, ทำแบบจับจด, จับจด, ทำไม่จริงจัง ประเภท Phrv #Enthdictionary Https://T.Co/Saibmxplut Https://T.Co/Ccup46Tqtc” / X
จับจด | พอดแคสต์
จับจด | พอดแคสต์
ผู้ใหญ่ก็เป็นสมาธิสั้นได้นะ | Wealthi
ผู้ใหญ่ก็เป็นสมาธิสั้นได้นะ | Wealthi
เงินทองต้องวางแผน By Kate Pichayapat] •ฝึกฝนศิลปะของการทำไม่เสร็จ• อาจจะฟังดูแปลกๆ หลายคนคงนึกเถียงในใจ ทำอะไรก็ต้องทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นสิ ก็เราถูกฝึกฝนมาแบบนี้ คนทำอะไรไม่จบเป็นคนจับจด มิใช่หรือ
เงินทองต้องวางแผน By Kate Pichayapat] •ฝึกฝนศิลปะของการทำไม่เสร็จ• อาจจะฟังดูแปลกๆ หลายคนคงนึกเถียงในใจ ทำอะไรก็ต้องทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นสิ ก็เราถูกฝึกฝนมาแบบนี้ คนทำอะไรไม่จบเป็นคนจับจด มิใช่หรือ
จับจด” นิสัยนี้เจริญยาก!!! แต่แก้ได้ | #อย่าหาว่าน้าสอน - Youtube
จับจด” นิสัยนี้เจริญยาก!!! แต่แก้ได้ | #อย่าหาว่าน้าสอน – Youtube

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

การแปลคำว่าจับจด
ความหมายของคำว่าจับจด
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าจับจด
อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่าจับจด
วิธีใช้คำว่าจับจดในบริบทที่แตกต่างกัน

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *