ที่ระลึกภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการมีส่วนร่วม

น่ารู้นะ 50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษอุปกรณ์ของใช้ในห้องพักโรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มีคำว่าอะไรบ้าง

ของที่ระลึก ภาษาอังกฤษ // Daily English ใครๆก็พูดได้

Keywords searched by users: ที่ระลึกภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการมีส่วนร่วม เก็บไว้เป็นที่ระลึก ภาษาอังกฤษ, ของขวัญที่ระลึก ภาษาอังกฤษ, ของที่ระลึก ภาษาอังกฤษ อ่าน ว่า, ของที่ระลึก ภาษาอังกฤษ pantip, พิธีมอบของที่ระลึก ภาษาอังกฤษ, ของที่ระลึก ภาษาอังกฤษ souvenir, ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ภาษาอังกฤษ, ของที่ระลึก คือ

การแปลคำว่า ที่ระลึก ในภาษาอังกฤษ

น่ารู้นะ 50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษอุปกรณ์ของใช้ในห้องพักโรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มีคำว่าอะไรบ้าง
น่ารู้นะ 50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษอุปกรณ์ของใช้ในห้องพักโรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มีคำว่าอะไรบ้าง

การแปลคำว่า ที่ระลึก ในภาษาอังกฤษคือ souvenir, token, memento, หรือ keepsake [1]. คำว่า ที่ระลึก เป็นคำที่ใช้เรียกอาวุธหรือของที่เก็บไว้เพื่อระลึกถึงสถานที่หรือเหตุการณ์ที่ผ่านมา หรือเพื่อเป็นการระลึกถึงความทรงจำที่สำคัญในอดีต [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ที่ระลึก ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ I bought a souvenir from my trip to Paris (ฉันซื้อของที่ระลึกจากการเดินทางไปปารีส) หรือ This locket is a keepsake from my grandmother (ตลับนี้เป็นของที่ระลึกจากย่าของฉัน) [1].

การแปลคำว่า ที่ระลึก ในภาษาอังกฤษยังมีคำอื่น ๆ ที่ใช้แทนได้ เช่น memento หมายถึง ของที่ระลึกถึงอดีต หรือ memorial หมายถึง สิ่งเตือนความจำ [1].


Learn more:

 1. ที่ระลึก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ที่ระลึก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ที่ระลึก แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

คำแปลของ ที่ระลึก ในภาษาอังกฤษ

คำแปลของ ที่ระลึก ในภาษาอังกฤษคือ souvenir หรือ memento [1]. คำว่า ที่ระลึก เป็นคำที่ใช้เรียกอาวุธหรือวัตถุที่ใช้เก็บรักษาความทรงจำในเหตุการณ์หรือสถานที่ที่สำคัญ โดยมักจะเป็นของขวัญหรือสิ่งของที่คนเก็บไว้เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์หรือสถานที่นั้น ซึ่งส่วนมากจะมีลักษณะเป็นของที่มีค่าความหมายสำคัญและมีความสำคัญต่อผู้ครอบครอง [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ที่ระลึก ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. I bought a souvenir from my trip to Paris. (ฉันซื้อที่ระลึกจากการเดินทางไปปารีส)
 2. She keeps a memento of her wedding day in a special box. (เธอเก็บที่ระลึกของวันแต่งงานของเธอในกล่องพิเศษ)

Learn more:

 1. ของที่ระลึก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ของที่ระลึก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ของที่ระลึก คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ความหมายของ ที่ระลึก ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า ที่ระลึก ในภาษาอังกฤษคือ memento หรือ souvenir [1]. คำว่า ที่ระลึก เป็นคำที่ใช้เรียกอาวุธที่ใช้ในการระลึกถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ผ่านมา หรือสิ่งที่ใช้เก็บรักษาความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่สำคัญในอดีต [1].

ที่ระลึกสามารถเป็นสิ่งของหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ต้องการระลึกถึง อาจเป็นของขวัญที่ได้รับจากบุคคลอื่น เช่น ตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้ในงานเฉลิมฉลอง หรือเหรียญที่ได้รับในการแข่งขันกีฬา หรืออาจเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานที่หรือเหตุการณ์ที่สำคัญ เช่น ภาพถ่ายที่ถ่ายขึ้นในที่สำคัญ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการระลึกถึงสถานที่สำคัญ เช่น ป้ายทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยว [1].

การรักษาที่ระลึกเป็นสิ่งสำคัญในการเก็บรักษาความทรงจำและเชื่อมโยงกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ผ่านมา ที่ระลึกสามารถเป็นของขวัญที่มีค่าอย่างสูงสำหรับผู้รับ และสามารถเป็นสิ่งที่ใช้ในการแสดงความรู้สึกหรือความสำคัญต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ผ่านมาได้ [1].


Learn more:

 1. ของที่ระลึก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ของที่ระลึก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ของที่ระลึก คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ที่ระลึก ในภาษาอังกฤษ

ที่ระลึก (souvenir) เป็นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกวัตถุหรือของที่เก็บไว้เพื่อระลึกถึงสถานที่หรือเหตุการณ์ที่ผ่านมา ซึ่งมักจะมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า ของที่ระลึก หรือ ของที่เป็นอนุสรณ์ ในภาษาไทย [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ที่ระลึก ในภาษาอังกฤษ:

 1. I bought a keychain as a souvenir from my trip to Paris. [1]
  (ฉันซื้อกุญแจรูปที่ระลึกจากการเดินทางไปปารีส)

 2. She keeps a photo album filled with souvenirs from her travels. [1]
  (เธอเก็บอัลบั้มรูปที่มีของที่ระลึกจากการเดินทางของเธอ)

 3. The museum gift shop sells various souvenirs, such as postcards and magnets. [1]
  (ร้านขายของที่ระลึกที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์มีขายสินค้าที่ระลึกต่าง ๆ เช่น การ์ดโปสการ์ดและแม่เหล็ก)

 4. I always bring back a souvenir for my family whenever I travel abroad. [1]
  (ฉันมักจะนำของที่ระลึกกลับมาให้ครอบครัวเมื่อฉันเดินทางไปต่างประเทศ)


Learn more:

 1. ที่ระลึก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ที่ระลึก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ที่ระลึก แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

พจนานุกรมออนไลน์ที่แปลคำว่า ที่ระลึก ในภาษาอังกฤษ

พจนานุกรมออนไลน์ที่แปลคำว่า ที่ระลึก ในภาษาอังกฤษคือ memento หรือ souvenir [1]. คำว่า ที่ระลึก ในภาษาอังกฤษมีความหมายเป็นสิ่งของหรือวัตถุที่ใช้เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์หรือสถานที่ที่ผ่านมา หรือเพื่อรองรับความทรงจำในอนาคต [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • I bought a keychain as a memento of my trip to Thailand. (ฉันซื้อกุญแจพกพาเป็นที่ระลึกของการเดินทางไปประเทศไทย) [1].
 • She keeps a photograph as a memento of her wedding day. (เธอเก็บรูปถ่ายเป็นที่ระลึกของวันแต่งงาน) [1].

Learn more:

 1. ที่ระลึก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ที่ระลึก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Google แปลภาษา

การใช้คำว่า ที่ระลึก ในทางวิชาการและวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า ที่ระลึก ในทางวิชาการและวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษ

ที่ระลึก เป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า memorial ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมักถูกใช้ในทางวิชาการและวัฒนธรรมเพื่ออธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์หรือบุคคลที่สำคัญในอดีต หรือเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

ในทางวิชาการ, คำว่า ที่ระลึก อาจถูกใช้ในหลายรูปแบบ เช่น การสร้างอนุสรณ์หรืออนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ หรือการตั้งแผ่นหินหรือแผ่นทองเพื่อระลึกถึงบุคคลที่มีความสำคัญในวงกว้าง เช่น นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานที่สำคัญ หรือ นักเขียนที่มีผลงานวรรณกรรมที่สำคัญ

ในทางวัฒนธรรม, คำว่า ที่ระลึก อาจใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับพิธีกรรมหรือกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์หรือบุคคลที่สำคัญ อาทิเช่น งานรำลึกถึงวันสงกรานต์ หรืองานรำลึกถึงวันประชาธิปไตย

การใช้คำว่า ที่ระลึก ในทางวิชาการและวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ความหมายและวัตถุประสงค์ของการระลึกถึงเหตุการณ์หรือบุคคลที่สำคัญถูกเข้าใจอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่เป็นไปตามมาตรฐาน SEO ของ Google เพื่อให้เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสามารถปรากฏในผลการค้นหการใช้คำว่า ที่ระลึก ในทางวิชาการและวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษ

ที่ระลึก เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า memorial ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมักถูกใช้ในทางวิชาการและวัฒนธรรมเพื่ออธิบายถึงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์หรือบุคคลที่สำคัญในอดีต หรือเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองหรือเชิดชูความทรงจำ

ในทางวิชาการ, คำว่า ที่ระลึก อาจถูกใช้ในหลายรูปแบบ เช่น การสร้างอนุสรณ์หรืออนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ หรือการสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญ อีกทั้งยังมีการใช้คำว่า ที่ระลึก เพื่ออธิบายถึงงานศิลปะหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์หรือบุคคลที่สำคัญ

ในทางวัฒนธรรม, คำว่า ที่ระลึก อาจถูกใช้ในการเฉลิมฉลองหรือเชิดชูความทรงจำ เช่น การจัดงานระลึกถึงวันสำคัญในประวัติศาสตร์ หรือการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีต

การใช้คำว่า ที่ระลึก ในทางวิชาการและวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ความหมายและวัตถุประสงค์ของงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเป็นที่เข้าใจได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังต้องมีการสื่อสารและการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้คนเข้าใจและรับรู้ถึงความสำคัญและความหมายของ ที่ระล

Categories: ยอดนิยม 20 ที่ ระลึก ภาษา อังกฤษ

ของที่ระลึก ภาษาอังกฤษ // Daily English ใครๆก็พูดได้
ของที่ระลึก ภาษาอังกฤษ // Daily English ใครๆก็พูดได้

(n) souvenir, See also: token, memento, keepsake, Syn. ของที่ระลึก[thīraleuk] (n) EN: souvenir ; token ; memento ; keepsake.(n) souvenir, See also: keepsake, Example: เขาใช้เวลาว่างในการเขียนรูปขายให้นักท่องเที่ยวเป็นของที่ระลึก, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: สิ่งของต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงว่าได้เคยทำอย่างใดอย่างหนึ่ง คลังศัพท์ไทย (สวทช.)

See more: https://haiyensport.com/category/auto

ที่ระลึกเขียนยังไง

วิธีเขียนที่ระลึกให้ผู้รับ

การเขียนที่ระลึกให้ผู้รับเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจและความรู้สึกพิเศษให้กับผู้รับของขวัญ ด้วยคำพูดที่เขียนออกมาอย่างสร้างสรรค์และจริงใจ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สัญลักษณ์หรือภาพวาดเพื่อเสริมความหมายและความลึกซึ้งของข้อความได้อีกด้วย

วิธีการเขียนที่ระลึกให้ผู้รับสามารถรับรู้ความรู้สึกและความหมายของข้อความได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถใช้คำอวยพรหรือคำที่เกี่ยวข้องกับโอกาสหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ เพื่อให้ผู้รับรู้สึกว่าได้รับความสำคัญและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้ของของขวัญ

ตัวอย่างข้อความที่ระลึกให้ผู้รับ:

 1. ข้อความที่ระลึกให้ผู้รับในโอกาสวันเกิด:
 • สุขสันต์วันเกิดนะครับ/ค่ะ ขอให้คุณมีความสุขและสำเร็จในทุกๆ วันของชีวิต [2]
 • ขอให้คุณมีความสุขและสำเร็จในทุกๆ วันของปีนี้ สุขสันต์วันเกิดครับ/ค่ะ [2]
 1. ข้อความที่ระลึกให้ผู้รับในโอกาสวันแม่:
 • ขอบคุณแม่ที่เป็นแม่ที่ดีและอบอุ่นตลอดเวลา ขอให้คุณมีความสุขและสุขภาพที่แข็งแรงเสมอ สุขสันต์วันแม่ครับ/ค่ะ [2]
 • แม่คือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา ขอให้คุณมีความสุขและสุขภาพที่แข็งแรงเสมอ สุขสันต์วันแม่ครับ/ค่ะ [2]

Learn more:

 1. 20 ข้อความแทนใจ เขียนการ์ดได้ทุกโอกาส
 2. 30 คำอวยพรปีใหม่ ผู้ใหญ่ 2567 ส่งให้ผู้ใหญ่ เจ้านาย สุภาพ ความหมายดี
 3. 60+ ความปรารถนาและคำพูดเกษียณอายุที่ดีที่สุดสำหรับงานเลี้ยงอำลา – AhaSlides

ของที่ระลึก เรียกว่าอะไร

ของที่ระลึก เรียกว่าอะไร

ของที่ระลึกคือสิ่งของที่เก็บไว้เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์หรือสถานที่ที่เราเคยไปหรือเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งมักจะมีความหมายทางพอเข้าใจและมีค่าความหมายสำคัญต่อเรา [1]. ของที่ระลึกสามารถเป็นอะไรก็ได้ เช่น ของเล่นที่เราเคยเล่นในวัยเด็ก, รูปถ่ายที่เก็บไว้จากการเดินทาง, หรือสิ่งของที่เราได้รับเป็นของขวัญจากคนพิเศษ [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • เมื่อเขามองไปที่ของที่ระลึกที่เก็บอยู่บนชั้นวาง ความทรงจำเกี่ยวกับการเดินทางที่สุดท้ายก็กลับมาอย่างสดใส [1].

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:

 • ของระลึก
 • ของเป็นที่ระลึก
 • ของที่เก็บไว้เป็นที่ระลึก

Learn more:

 1. ของที่ระลึก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ของที่ระลึก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ของที่ระลึก คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
In Memoriam แปลว่า เพื่อระลึกถึง, ด้วยความระลึกถึง | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
In Memoriam แปลว่า เพื่อระลึกถึง, ด้วยความระลึกถึง | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Gift แปลว่า ของขวัญ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Gift แปลว่า ของขวัญ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
ฝากซื้อ ฝากทำ ใช้คำไหน ภาษาอังกฤษคือ - Youtube
ฝากซื้อ ฝากทำ ใช้คำไหน ภาษาอังกฤษคือ – Youtube
14ชิ้นทารกแรกเกิดบันทึกรายเดือนการ์ดที่ระลึกแฮนด์เมดการ์ดเด็กตัวอักษร ภาษาอังกฤษเดือนการ์ดไม้ | Lazada.Co.Th
14ชิ้นทารกแรกเกิดบันทึกรายเดือนการ์ดที่ระลึกแฮนด์เมดการ์ดเด็กตัวอักษร ภาษาอังกฤษเดือนการ์ดไม้ | Lazada.Co.Th
Gvc4261 ภาษาอังกฤษ ไม้กางเขน ของที่ระลึก ผู้ชาย ศาสนา ผู้หญิง หนังสือกระดาษขนาดเล็ก จี้ห้อยกระเป๋า พวงกุญแจพระคัมภีร์ไบเบิล พวงกุญแจรถ พวงกุญแจ | Lazada.Co.Th
Gvc4261 ภาษาอังกฤษ ไม้กางเขน ของที่ระลึก ผู้ชาย ศาสนา ผู้หญิง หนังสือกระดาษขนาดเล็ก จี้ห้อยกระเป๋า พวงกุญแจพระคัมภีร์ไบเบิล พวงกุญแจรถ พวงกุญแจ | Lazada.Co.Th
น่ารู้นะ 50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษอุปกรณ์ของใช้ในห้องพักโรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มีคำว่าอะไรบ้าง
น่ารู้นะ 50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษอุปกรณ์ของใช้ในห้องพักโรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มีคำว่าอะไรบ้าง

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

การแปลคำว่า ที่ระลึก ในภาษาอังกฤษ
คำแปลของ ที่ระลึก ในภาษาอังกฤษ
ความหมายของ ที่ระลึก ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ที่ระลึก ในภาษาอังกฤษ
พจนานุกรมออนไลน์ที่แปลคำว่า ที่ระลึก ในภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่า ที่ระลึก ในทางวิชาการและวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *