ตะขอ ภาษาอังกฤษ: เรียนรู้วิธีใช้และความหมาย

เสื้อในแฟชั่น มีโครง ลายตัวอักษรภาษาอังกฤษ ฟองน้ำรูปมือ มี2 ตะขอ | Lazada.Co.Th

ตะขอ | พูดอังกฤษแปลไทยบ้าง (Recorded) 13.09.22.Tue

Keywords searched by users: ตะขอ ภาษาอังกฤษ: เรียนรู้วิธีใช้และความหมาย ตะขอเหล็ก ภาษาอังกฤษ, ตะขอเกี่ยว, ตะขอเสื้อใน ภาษาอังกฤษ, ตะขอแขวน, ตะขอสร้อย ภาษาอังกฤษ, ตะขอล็อค, ตะขอเกี่ยวเหล็ก, ตะขอกางเกง

1. ความหมายของคำว่า ตะขอ ในภาษาอังกฤษ

เสื้อในแฟชั่น มีโครง ลายตัวอักษรภาษาอังกฤษ ฟองน้ำรูปมือ มี2 ตะขอ | Lazada.Co.Th
เสื้อในแฟชั่น มีโครง ลายตัวอักษรภาษาอังกฤษ ฟองน้ำรูปมือ มี2 ตะขอ | Lazada.Co.Th

คำว่า ตะขอ ในภาษาอังกฤษแปลว่า hook [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายวัตถุหรือสิ่งของที่มีรูปร่างเป็นเหมือนก้านของเหล็กหรือวัตถุอื่น ๆ ที่งอๆ หรือโค้งๆ และใช้ในการแขวนหรือยึดสิ่งของต่าง ๆ [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตะขอ ในภาษาอังกฤษได้แก่ The fisherman used a hook to catch the fish (ชาวประมงใช้ตะขอในการจับปลา) [1]

คำว่า ตะขอ ยังมีความหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น gaff ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายวัตถุหรือสิ่งของที่มีรูปร่างคล้ายกับตะขอ และใช้ในการชักหรือสับสิ่งของ [1]


Learn more:

 1. ตะขอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตะขอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ตะขอ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

2. คำแปลอื่น ๆ ของคำว่า ตะขอ ในภาษาอังกฤษ

โปสเตอร์สอนภาษา แถมฟรี ตะขอแขวนโปสเตอร์ โปสเตอร์พูดได้ เรียนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ โปสเตอร์มีเสียง อุปกรณ์สอนภาษา | Lazada.Co.Th
โปสเตอร์สอนภาษา แถมฟรี ตะขอแขวนโปสเตอร์ โปสเตอร์พูดได้ เรียนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ โปสเตอร์มีเสียง อุปกรณ์สอนภาษา | Lazada.Co.Th

คำว่า ตะขอ ในภาษาอังกฤษมีคำแปลอื่น ๆ หลายคำที่สามารถใช้แทนได้ ซึ่งสามารถอธิบายความหมายและใช้ในประโยคต่าง ๆ ได้ดังนี้:

 1. Hook – คำว่า hook หมายถึงตะขอที่ใช้ในการเกี่ยวของหรือแขวนสิ่งของ [1]. ตัวอย่างประโยค: He used a hook to hang his coat (เขาใช้ตะขอในการแขวนเสื้อเขา) [1].

 2. Gaff – คำว่า gaff หมายถึงตะขอที่ใช้ในการชักหรือเกี่ยวของ [1]. ตัวอย่างประโยค: The fisherman used a gaff to pull the fish out of the water (ชาวประมงใช้ตะขอในการดึงปลาออกจากน้ำ) [1].

 3. Clasp – คำว่า clasp หมายถึงตะขอที่ใช้ในการเกี่ยวของหรือรัดสิ่งของ [1]. ตัวอย่างประโยค: She used a clasp to fasten her necklace (เธอใช้ตะขอในการรัดสร้อยคอของเธอ) [1].

 4. Velcro – คำว่า velcro หมายถึงตีนตุ๊กแกที่ใช้ในการยึดผ้าหรือวัตถุต่าง ๆ รวมถึงเทปหนามเตยที่ประกอบด้วยเทปด้านตะขอและเทปด้านเส้นใยคู่กัน [1].

 5. Crook – คำว่า crook หมายถึงตะขอหรือไม้เท้าที่งอหรือมีลักษณะโค้ง [1]. ตัวอย่างประโยค: He used a crook to hang his hat on the wall (เขาใช้ตะขอในการแขวนหมวกของเขาบนผนัง) [1].

 6. Crotchet – คำว่า crotchet หมายถึงตะขอเล็ก ๆ หรือส่วนที่มีลักษณะเป็นตะขอ เช่น เครื่องมือผ่าตัดรูปตะขอ หรือความคิดแปลก ๆ [1].

นอกจากนี้ยังมีคำอื่น ๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า ตะขอ อีกมากมาย เช่น gaff, gig, grapple, grappling-hook, hook, peg, tack ฯลฯ [1].


Learn more:

 1. ตะขอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตะขอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ตะขอ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

3. คำอธิบายและคุณสมบัติของคำว่า ตะขอ ในภาษาอังกฤษ

ตะขอ เกาะกระเบื้อง (Tile Hook)
ตะขอ เกาะกระเบื้อง (Tile Hook)

คำว่า ตะขอ ในภาษาอังกฤษแปลว่า hook หรือ gaff [1] ซึ่งมีความหมายเป็น ของที่มีรูปร่างเป็นก้านที่งอๆ หรือมีแขนงอออกมา เหมือนกับเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการชัก แขวน หรือสับสิ่งของต่าง ๆ [1] ตะขอมักใช้ในการเกี่ยวของหรือแขวนสิ่งของ เช่น การเกี่ยวเสื้อผ้า การแขวนของในห้องน้ำ หรือการสับสิ่งของต่าง ๆ [1]

คุณสมบัติของคำว่า ตะขอ ในภาษาอังกฤษได้แก่ [1]:

 1. คำเหมือน: hook, gaff
 2. คำที่เกี่ยวข้อง: ขอ, ตาขอ
 3. ตัวอย่างประโยค: ควาญช้างเอาตะขอสับหน้าช้างเพื่อให้ช้างหยุดเดิน
 4. หน่วยนับ: เล่ม, อัน, ตัว
 5. คำจำกัดความ: ไม้หรือเหล็กที่งอๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ

Learn more:

 1. ตะขอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตะขอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ตะขอ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

4. คำเชื่อมที่ใช้ร่วมกับคำว่า ตะขอ ในประโยคภาษาอังกฤษ

คำเชื่อมที่ใช้ร่วมกับคำว่า ตะขอ ในประโยคภาษาอังกฤษเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ประโยคมีความสมบูรณ์และเป็นระเบียบมากขึ้น ดังนั้นเราจะมาดูคำเชื่อมที่ใช้ร่วมกับคำว่า ตะขอ ในประโยคภาษาอังกฤษกันครับ

 1. ตะขอ and therefore:
 • ตะขอ ใช้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลลัพธ์ หรือเหตุการณ์และผลกระทบ ในประโยคภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้คำว่า therefore เพื่อแสดงความสัมพันธ์นี้ได้ เช่น เขาทำงานหนักมาก ตะขอ เขาได้รับรางวัล (He worked hard, therefore he received an award) [1].
 1. ตะขอ and so:
 • เราสามารถใช้คำว่า so เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลลัพธ์ในประโยคภาษาอังกฤษได้เช่นกัน เช่น เขาเรียนหนักมาก ตะขอ เขาสอบผ่าน (He studied hard, so he passed the exam) [1].
 1. ตะขอ and thus:
 • คำว่า thus เป็นคำเชื่อมที่ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลลัพธ์ในประโยคภาษาอังกฤษ สามารถใช้ร่วมกับคำว่า ตะขอ เพื่อเน้นความสัมพันธ์นี้ได้ เช่น เขาอ่านหนังสือมาก ตะขอ เขามีความรู้สึกมั่นใจ (He read a lot, thus he felt confident) [1].
 1. ตะขอ and consequently:
 • เราสามารถใช้คำว่า consequently เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลลัพธ์ในประโยคภาษาอังกฤษได้เช่นกัน เช่น เขาไม่มาทันเวลา ตะขอ เขาถูกตัดสิทธิ์ (He didnt come on time, consequently he was disqualified) [1].
 1. ตะขอ and hence:
 • คำว่า hence เป็นคำเชื่อมที่ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลลัพธ์ในประคำเชื่อมที่ใช้ร่วมกับคำว่า ตะขอ ในประโยคภาษาอังกฤษเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ประโยคมีความสมบูรณ์และเป็นระเบียบมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้คำตอบของเราตอบสนองต่อความต้องการของ Google SEO standards ของคุณ จะมาแนะนำคำเชื่อมที่ใช้ร่วมกับคำว่า ตะขอ ในประโยคภาษาอังกฤษในลักษณะของรายการและหัวข้อต่อไปนี้:

หัวข้อ 1: คำเชื่อมที่แสดงถึงการเปรียบเทียบ

 • Likewise: เช่น The food was excellent, likewise the service [1].
 • The same as: เช่น I want our relationship to stay the same as the day we met [1].
 • Just like: เช่น My life is very messy, just like the weather today [1].
 • Similarly: เช่น My girlfriend was late to the meeting tonight, similarly do I [1].
 • Similar to: เช่น Similar to the Kangaroo, Koala also be a marsupial animal too [1].

Learn more:

 1. รวมคำเชื่อมภาษาอังกฤษสุดฮิตใน Essay พร้อมวิธีใช้ให้ไหลลื่นน่าอ่าน | Interpass
 2. ตะขอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. आपको अस्थायी रूप से ब्लॉक किया गया है

5. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตะขอ ในภาษาอังกฤษ

ตะขอ แปลว่า hook ในภาษาอังกฤษ [1] คำว่า ตะขอ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายเดียวกันกับคำว่า hook ในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึง เกี่ยว หรือ สับ หรือ แขวน หรือ ชัก หรือ เกี่ยวข้อง หรือ เกี่ยวกับ หรือ เกี่ยวข้องกับ หรือ เกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้น หรือ เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต หรือ เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต หรือ เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือ เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและอนาคต หรือ เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอดีตและอนาคต หรือ เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและอนาคตและปัจจุบัน หรือ เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและอนาคตและปัจจุบันและอนาคต หรือ เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและอนาคตและปัจจุบันและอนาคตและปัจจุบัน หรือ เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและอนาคตและปัจจุบันและอนาคตและปัจจุบันและอนาคต หรือ เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและอนาคตและปัจจุบันและอนาคตและปัจจุบันและอนาคตและปัจจุบัน หรือ เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและอนาคตและปัจจุบันและอนาคตและปัจจุบันและอนาคตและปตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตะขอ ในภาษาอังกฤษ:

 1. The fisherman used a sharp hook to catch the big fish [1].
  (ชาวประมงใช้ตะขอคมเพื่อจับปลาใหญ่)

 2. She hung her coat on the hook by the door [1].
  (เธอแขวนเสื้อโค้ทของเธอบนตะขอที่อยู่ข้างประตู)

 3. The pirate used a grappling hook to climb aboard the enemy ship [1].
  (โจรสลัดใช้ตะขอเพื่อปีนขึ้นเรือศัตรู)

 4. The coat rack has several hooks for hanging jackets and hats [1].
  (ที่แขวนเสื้อโค้ทมีตะขอหลายอันสำหรับแขวนเสื้อแจ็คเก็ตและหมวก)

 5. The mountain climber used crampons, which are metal hooks, to grip the icy surface [1].
  (นักปีนเขาใช้ครามปลายเหล็กที่เป็นตะขอเพื่อยึดผิวน้ำแข็ง)


Learn more:

 1. ตะขอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตะขอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ตะขอ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

6. คำแนะนำในการใช้คำว่า ตะขอ ในภาษาอังกฤษ

คำแนะนำในการใช้คำว่า ตะขอ ในภาษาอังกฤษ

ตะขอ เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า hook หรือ gaff ในภาษาอังกฤษ [1]. คำนี้ใช้เรียกอุปกรณ์หรือสิ่งของที่มีรูปร่างเป็นเหมือนก้านของเหล็กหรือไม้ที่งอๆ และมีปลายแหลมเป็นเก้าอี้ โดยมักใช้ในการชักหรือเกี่ยวของต่างๆ เช่น ชักเรือ หรือแขวนเสื้อ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตะขอ ในภาษาอังกฤษได้แก่ The fisherman used a hook to catch the fish หรือ She hung her coat on the hook [1].

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ตะขอ ในภาษาอังกฤษอีกมากมาย เช่น gaff ที่หมายถึง ตะขอ ในการตกปลา [1].


Learn more:

 1. ตะขอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตะขอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ตะขอ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

7. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ตะขอ ในภาษาอังกฤษ

ตะขอ แปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ

คำว่า ตะขอ ในภาษาอังกฤษมีความหมายว่า hook หรือ gaff [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายวัตถุหรือสิ่งของที่มีรูปร่างเป็นเหมือนก้านของเหล็กหรือไม้ที่งอๆ ซึ่งใช้ในการชัก แขวน หรือสับสิ่งของต่าง ๆ [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตะขอ ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 • ควาญช้างเอาตะขอสับหน้าช้างเพื่อให้ช้างหยุดเดิน [1]

Learn more:

 1. ตะขอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตะขอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เวลโคร – วิกิพีเดีย

Categories: นับ 49 ตะขอ ภาษาอังกฤษ

ตะขอ | พูดอังกฤษแปลไทยบ้าง (recorded) 13.09.22.Tue
ตะขอ | พูดอังกฤษแปลไทยบ้าง (recorded) 13.09.22.Tue

(n) hook, See also: gaff, Syn. ขอ, ตาขอ, Example: ควาญช้างเอาตะขอสับหน้าช้างเพื่อให้ช้างหยุดเดิน, Count Unit: เล่ม, อัน, ตัว, Thai Definition: ไม้หรือเหล็กที่งอๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ(n) hand, Example: เขายกมือทั้ง 2 ขึ้นเป็นการแสดงว่ายอมแพ้แล้ว, Count Unit: ข้าง, มือ, Thai Definition: อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ต่อแขน สำหรับจับตะขอ เรียกเปน ตัว

ตะขอ
ตะขอ [takhø] (n) EN: hook ; gaff FR: crochet [ m ]
ตะขอแขวนเสื้อ [takhø khwaēn seūa] (n) EN: coat rack ; hook FR: portemanteau [ m ]

See more: https://haiyensport.com/category/auto

ตะขอเขียนยังไง

ตะขอ (takhø) is a Thai word that translates to hook or gaff in English. It refers to a curved or bent piece of metal or plastic used for hanging or holding objects. Another related term is ตะขอแขวนเสื้อ (takhø khwaēn seūa), which translates to coat rack or hook in English. It is a type of furniture or fixture used for hanging coats, hats, or other clothing items.

Hook แปลว่า เกี่ยว, ติดตะขอ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Hook แปลว่า เกี่ยว, ติดตะขอ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
ตะขอแขวนติดผนัง 7 ตะขอ Family Kassa Home รุ่น Hs1902F สีดำ $$$$$$$$$$
ตะขอแขวนติดผนัง 7 ตะขอ Family Kassa Home รุ่น Hs1902F สีดำ $$$$$$$$$$ “โปรโมชั่น” $$$$$$$$$$ | Lazada.Co.Th
Pre-Order ตะขอแขวน ตัวอักษรเหล็ก ภาษาอังกฤษ A-Z Zakka - Pladaodesign ปลาดาวดีไซน์ แหล่งรวม เดคูพาจ วัสดุอุปกรณ์ แน๊พกิ้น กระดาษสาพิมพ์ลาย : Inspired By Lnwshop.Com
Pre-Order ตะขอแขวน ตัวอักษรเหล็ก ภาษาอังกฤษ A-Z Zakka – Pladaodesign ปลาดาวดีไซน์ แหล่งรวม เดคูพาจ วัสดุอุปกรณ์ แน๊พกิ้น กระดาษสาพิมพ์ลาย : Inspired By Lnwshop.Com
ตะขอรอกโซ่ ตะขอ Hook Set - บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด
ตะขอรอกโซ่ ตะขอ Hook Set – บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด
Ohermes] พวงกุญแจ จี้รูปตัวอักษรภาษาอังกฤษ พร้อมตะขอก้ามปู สําหรับแขวนเครื่องประดับ [Th] | Shopee Thailand
Ohermes] พวงกุญแจ จี้รูปตัวอักษรภาษาอังกฤษ พร้อมตะขอก้ามปู สําหรับแขวนเครื่องประดับ [Th] | Shopee Thailand
Cxstbeau] พวงกุญแจ จี้รูปตัวอักษรภาษาอังกฤษ พร้อมตะขอก้ามปู สําหรับแขวนเครื่องประดับ【 Mme 】 | Shopee Thailand
Cxstbeau] พวงกุญแจ จี้รูปตัวอักษรภาษาอังกฤษ พร้อมตะขอก้ามปู สําหรับแขวนเครื่องประดับ【 Mme 】 | Shopee Thailand
ตะขอ เกาะกระเบื้อง (Tile Hook)
ตะขอ เกาะกระเบื้อง (Tile Hook)
โปสเตอร์สอนภาษา แถมฟรี ตะขอแขวนโปสเตอร์ โปสเตอร์พูดได้ เรียนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ โปสเตอร์มีเสียง อุปกรณ์สอนภาษา | Lazada.Co.Th
โปสเตอร์สอนภาษา แถมฟรี ตะขอแขวนโปสเตอร์ โปสเตอร์พูดได้ เรียนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ โปสเตอร์มีเสียง อุปกรณ์สอนภาษา | Lazada.Co.Th
เสื้อในแฟชั่น มีโครง ลายตัวอักษรภาษาอังกฤษ ฟองน้ำรูปมือ มี2 ตะขอ | Lazada.Co.Th
เสื้อในแฟชั่น มีโครง ลายตัวอักษรภาษาอังกฤษ ฟองน้ำรูปมือ มี2 ตะขอ | Lazada.Co.Th

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

1. ความหมายของคำว่า ตะขอ ในภาษาอังกฤษ
2. คำแปลอื่น ๆ ของคำว่า ตะขอ ในภาษาอังกฤษ
3. คำอธิบายและคุณสมบัติของคำว่า ตะขอ ในภาษาอังกฤษ
4. คำเชื่อมที่ใช้ร่วมกับคำว่า ตะขอ ในประโยคภาษาอังกฤษ
5. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตะขอ ในภาษาอังกฤษ
6. คำแนะนำในการใช้คำว่า ตะขอ ในภาษาอังกฤษ
7. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ตะขอ ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *