น้ำซึม ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยไม่ต้องใช้เครื่องหมาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ \”น้ำดื่ม\” : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

Keywords searched by users: น้ำซึม ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยไม่ต้องใช้เครื่องหมาย ท่อน้ำรั่ว ภาษาอังกฤษ

ความหมายของน้ำซึมในภาษาอังกฤษ

ความหมายของน้ำซึมในภาษาอังกฤษ

น้ำซึมในภาษาอังกฤษแปลว่า capillary action หรือ capillarity [1]. น้ำซึมเป็นกระบวนการที่น้ำสามารถเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงในท่อน้ำเล็กๆ หรือช่องระหว่างเซลล์ของวัตถุได้โดยไม่ต้องใช้แรงโน้มถ่วง น้ำซึมเกิดจากแรงตึงผิวของน้ำที่ทำให้น้ำสามารถเคลื่อนที่ตามพื้นผิวของวัตถุได้ [1].

น้ำซึมมีความสำคัญในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์วัสดุ ดังนั้น ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำซึมในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็น [1].

น้ำซึมมีบทบาทสำคัญในการขนส่งน้ำและสารอาหารในพืช โดยเฉพาะในต้นไม้ที่สูงมาก น้ำซึมช่วยในการเคลื่อนที่ของน้ำและสารอาหารจากรากไปยังส่วนอื่นของต้นไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1].

น้ำซึมยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนการดูดซึมของน้ำในพืช โดยเฉพาะในพืชที่มีส่วนบนสูงเช่นต้นไม้ น้ำซึมช่วยในการดูดน้ำจากรากขึ้นไปยังส่วนบนของพืช และช่วยในการควบคุมการสูญเสียน้ำผ่านการระเหย [1].

นอกจากนี้ น้ำซึมยังมีบทบาทในการเคลื่อนที่ของน้ำในดิน โดยเฉพาะในดินที่มีโครงสร้างเช่นทรายหรือดินร่วน น้ำซึมช่วยในการกระจายน้ำในดินและการเติมน้ำให้แก่พืช [1].

น้ำซึมยังมีบทบาทในการเคลื่อนที่ของน้ำในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต น้ำซึมช่วยในการเคลื่อนที่ความหมายของน้ำซึมในภาษาอังกฤษ

น้ำซึมในภาษาอังกฤษแปลว่า capillary action หรือ capillarity [1]. น้ำซึมเป็นกระบวนการที่น้ำสามารถเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงในท่อน้ำเล็กๆ หรือช่องระหว่างเซลล์หรือเส้นใยได้โดยไม่ต้องใช้แรงโน้มถ่วง [1]. กระบวนการนี้เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างผิวของน้ำและผิวของวัตถุที่มีช่องว่างเล็กๆ เช่น เส้นใยพืชหรือท่อน้ำในพืช [1].

น้ำซึมเป็นกระบวนการที่สำคัญในชีวิตประจำวัน เราสามารถเห็นกระบวนการนี้เกิดขึ้นในหลายสถานการณ์ เช่น เมื่อเราวางกระดาษที่มีขอบเปียกไว้บนพื้นหิน น้ำซึมจะเคลื่อนที่ขึ้นไปในกระดาษและพื้นหิน [1]. น้ำซึมยังเป็นกระบวนการที่ช่วยให้น้ำและสารอาหารสามารถเคลื่อนที่ได้ในพืช โดยน้ำซึมจะเคลื่อนที่ขึ้นไปในรากพืชผ่านท่อน้ำและเส้นใย [1].

น้ำซึมเป็นผลมาจากแรงดึงดูดระหว่างผิวของน้ำและผิวของวัตถุที่มีช่องว่างเล็กๆ ซึ่งเกิดจากแรงตึงผิว (surface tension) ของน้ำ [1]. แรงตึงผิวเกิดจากการมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของน้ำกันเอง ทำให้ผิวของน้ำมีความตึงตัว [1]. เมื่อน้ำเข้าสู่ช่องว่างเล็กๆ น้ำจะเคลื่อนที่ขึ้นไปในช่องว่างโดยตลอดทาง จนกระทั่งน้ำเต็มช่องว่าง [1].

น้ำซึมมีความสำคัญในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเคลื่อนที่ของน้ำในพืช การดูดซึมของพืช หรือการดูดซึมของกระดาษ น้ำซึมยังมีบทบาทในการส่งน้ำแ


Learn more:

 1. น้ำซึม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. น้ำซึม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. น้ำซึม คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างการใช้คำว่าน้ำซึมในประโยคภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหาคำว่า น้ำซึม ในประโยคภาษาอังกฤษ จะพบว่าคำนี้มักถูกใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการซึมซับหรือการดูดซึมของของเหลวหรือสิ่งของต่างๆ ดังนั้น ตัวอย่างการใช้คำว่า น้ำซึม ในประโยคภาษาอังกฤษอาจมีดังนี้:

 1. The sponge absorbed the water and became saturated. [1]
  ฟองน้ำดูดซึมน้ำและเต็มไปด้วยน้ำ

 2. The rainwater seeped into the ground and formed puddles. [1]
  น้ำฝนซึมลงดินและเกิดเป็นบ่อน้ำ

 3. The fabric is made of a special material that allows it to absorb and wick away moisture. [1]
  ผ้านี้ทำจากวัสดุพิเศษที่ช่วยให้สามารถดูดซึมและขจัดความชื้นได้

 4. The paper towel quickly soaks up any spills. [1]
  กระดาษเช็ดมือดูดซึมของที่รั่วไหลได้อย่างรวดเร็ว

 5. The oil slowly permeated through the fabric, leaving a stain. [1]
  น้ำมันซึมผ่านผ้าเบาๆอย่างช้าๆ และทิ้งเป็นคราบ

 6. The scent of the flowers wafted through the air, creating a pleasant atmosphere. [1]
  กลิ่นหอมของดอกไม้ซึมผ่านอากาศและสร้างบรรยากาศที่น่าพอใจ

 7. The ink spread across the paper, creating a beautiful watercolor effect. [1]
  หมึกกระจายไปทั่วกระดาษและสร้างเอฟเฟกต์สีน้ำสวยงาม

 8. The news quickly permeated through the community, causing a stir. [1]
  ข่าวระลอกไปทั่วชุมชนอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความสั่นสะเทือน

 9. The aroma of freshly brewed coffee filled the room, enticing everyone inside. [1]
  กลิ่นหอมของกาแฟที่ชงใหม่เต็มห้อง ดึงดูดให้ทุกคนภายใน

 10. The paint slowly seeped into the cracks of the wall, creating an interesting pattern. [1]
  สีทาซึมเข้าไปในรอยร้าวของผนังอย่างช้าๆ และสร้างลวดลายที่น่าสนใจ


Learn more:

 1. น้ำซึม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. น้ำซึม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. น้ำซึม คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ความสำคัญของน้ำซึมในภาษาอังกฤษ

ความสำคัญของน้ำซึมในภาษาอังกฤษ

น้ำซึม (Idioms) เป็นส่วนหนึ่งของภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญอย่างมากในการเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง น้ำซึมเป็นคำหรือวลีที่มีความหมายที่แตกต่างจากความหมายของคำหรือวลีประเภทอื่น ๆ ในภาษาอังกฤษ และบางครั้งอาจไม่สามารถแปลตรงตามความหมายของคำหรือวลีนั้น ๆ ได้โดยตรง [1].

ความสำคัญของน้ำซึมในภาษาอังกฤษ:

 1. เพื่อเข้าใจความหมายที่ถูกต้อง: การทราบและเข้าใจน้ำซึมในภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจความหมายที่ถูกต้องของคำหรือวลีนั้น ๆ และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง [1].

 2. เพื่อใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว: การรู้จักและใช้น้ำซึมในภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และสื่อสารได้เป็นอย่างดีกับผู้คนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ [1].

 3. เพื่อเข้าใจวัฒนธรรมและสังคม: น้ำซึมในภาษาอังกฤษมักเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและสังคมของชุมชนที่ใช้ภาษานั้น ๆ การรู้จักและเข้าใจน้ำซึมในภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราเข้าใจวัฒนธรรมและสังคมของชุมชนนั้น ๆ ได้มากขึ้น [1].

 4. เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: การรู้จักและใช้น้ำซึมในภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้และสื่อสารได้มความสำคัญของน้ำซึมในภาษาอังกฤษ

น้ำซึม (Idioms) เป็นส่วนหนึ่งของภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญอย่างมากในการเข้าใจและใช้ภาษาในทางประสาทสัมผัส น้ำซึมเป็นคำหรือวลีที่มีความหมายที่แตกต่างจากความหมายของคำตามปกติ และมักจะใช้ในบริบทที่เฉพาะเจาะจง การเรียนรู้และเข้าใจน้ำซึมในภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทที่ต้องการ

ความสำคัญของน้ำซึมในภาษาอังกฤษ:

 1. เพิ่มความหลากหลายในการใช้ภาษา: น้ำซึมช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยที่เราสามารถใช้น้ำซึมเพื่อเสริมความหมายหรือสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นในบริบทที่ต้องการ [1].

 2. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ: การใช้น้ำซึมในภาษาอังกฤษช่วยให้เราสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่เราสามารถใช้น้ำซึมในการสื่อสารความรู้สึก ความคิดเห็น หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างชัดเจน [1].

 3. เพิ่มความน่าสนใจในการใช้ภาษา: การใช้น้ำซึมในภาษาอังกฤษช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการใช้ภาษา โดยที่เราสามารถใช้น้ำซึมในการสร้างความสนุกสนาน ความตลกขบขัน หรือความเฉลียวฉลาดในการสื่อสาร [1].

 4. เพิ่มความเข้าใจในวัฒนธรรม: การเรียนรู้น้ำซึมในภาษาอังกฤษช่วยเพิ่มความเข้าใจในวั


Learn more:

 1. น้ำซึม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. น้ำซึม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. น้ำซึม คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำซึมในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำซึมในภาษาอังกฤษ

น้ำซึม (Capillary action) เป็นปรากฏการณ์ที่น้ำสามารถเคลื่อนที่ขึ้นไปตามรูเล็กๆ หรือช่องว่างระหว่างเส้นใยหรือเซลล์ได้โดยไม่ต้องใช้แรงโน้มถ่วง ซึ่งเกิดจากแรงตึงผิว (surface tension) และแรงดึงดูด (capillary force) ของน้ำ [1].

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำซึมในภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. Capillary: เป็นคำนามที่ใช้เรียกช่องว่างระหว่างเส้นใยหรือเซลล์ที่น้ำสามารถเคลื่อนที่ขึ้นไปในนั้นได้ [1].
 2. Surface tension: เป็นคำนามที่ใช้เรียกแรงตึงผิวของน้ำที่ทำให้น้ำมีความตึงตัวและสามารถเคลื่อนที่ขึ้นไปตามช่องว่างได้ [1].
 3. Capillary force: เป็นคำนามที่ใช้เรียกแรงดึงดูดที่ทำให้น้ำสามารถเคลื่อนที่ขึ้นไปในช่องว่างได้ [1].
 4. Wicking: เป็นคำกริยาที่ใช้เรียกการเคลื่อนที่ของน้ำขึ้นไปในช่องว่างระหว่างเส้นใยหรือเซลล์ [1].
 5. Porosity: เป็นคำนามที่ใช้เรียกคุณสมบัติของวัตถุที่มีช่องว่างหรือรูเล็กๆ ที่น้ำสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ [1].

Learn more:

 1. น้ำซึม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. การรั่วซึม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Area Which Water Always Ooze Out แปลว่า น้ำซึม | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

วิธีการเรียนรู้และปรับใช้คำว่าน้ำซึมในประโยคภาษาอังกฤษ

วิธีการเรียนรู้และปรับใช้คำว่า น้ำซึม ในประโยคภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้และปรับใช้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีความหมายที่ถูกต้อง ในกรณีที่เราต้องการเรียนรู้และปรับใช้คำว่า น้ำซึม ในประโยคภาษาอังกฤษ นี่คือวิธีการที่เราสามารถทำได้:

 1. ความหมายของ น้ำซึม ในภาษาอังกฤษ:

  • คำว่า น้ำซึม ในภาษาอังกฤษมีความหมายเกี่ยวกับการซึมผ่านหรือการแทรกซึมเข้าไปในสิ่งต่าง ๆ [1].
  • น้ำซึมสามารถใช้เพื่ออธิบายการซึมผ่านของของเหลวหรือสารต่าง ๆ เข้าไปในวัตถุหรือพื้นผิว [1].
 2. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า น้ำซึม ในประโยคภาษาอังกฤษ:

  • The rainwater percolates through the soil and replenishes the underground water sources. [1]
  • The coffee grounds allow the hot water to permeate, creating a rich and flavorful brew. [1]
 3. วิธีการเรียนรู้และปรับใช้คำว่า น้ำซึม ในประโยคภาษาอังกฤษ:

  • อ่านและศึกษาตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า น้ำซึม ในประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าใจความหมายและวิธีการใช้งานของคำนี้ในบริบทต่าง ๆ [1].
  • ฝึกการใช้คำว่า น้ำซึม ในประโยคภาษาอังกฤษโดยการเขียนประโยคตามแบบอย่างที่ได้เรียนรู้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการใช้คำนี้ในการสื่อสาร [1].
  • ฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อฝึกการใช้คำว่า น้ำซึม ในประโยคภาษาอังกฤษ โดยฟังบทสนทนาหรือวิดีโอที่มีการวิธีการเรียนรู้และปรับใช้คำว่า น้ำซึม ในประโยคภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้และปรับใช้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีความหมายที่ถูกต้อง ในกรณีที่เราต้องการเรียนรู้และปรับใช้คำว่า น้ำซึม ในประโยคภาษาอังกฤษ นี่คือวิธีการที่เราสามารถทำได้:

 1. ความหมายของ น้ำซึม ในภาษาอังกฤษ:

  • คำว่า น้ำซึม ในภาษาอังกฤษมีความหมายเกี่ยวกับการซึมผ่านหรือการแทรกซึมเข้าไปในสิ่งต่าง ๆ [1].
  • อาจใช้ในบริบททางกายภาพหรือเคมีเพื่ออธิบายการซึมผ่านของของเหลวหรือก๊าซเข้าสู่สิ่งแวดล้อม [1].
 2. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า น้ำซึม:

  • Water can permeate through the soil and reach the underground water source. (น้ำสามารถซึมผ่านดินและเข้าถึงแหล่งน้ำใต้ดินได้) [1].
  • The smell of coffee permeated the room. (กลิ่นกาแฟซึมผ่านห้อง) [1].
 3. วิธีการเรียนรู้และปรับใช้คำว่า น้ำซึม:

  • อ่านและศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ น้ำซึม เช่น permeate, penetration, percolate เพื่อเข้าใจความหมายและวิธีการใช้งานของคำเหล่านี้ [1].
  • ฟังและอ่านประโยคที่ใช้คำว่า น้ำซึม ในบทสนทนาหรือบทความ เพื่อเข้าใจวิธีการใช้คำนี้ในบริบทต่าง ๆ [1].
  • ใช้คำศัพท์ในประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ น้ำซึม ในการสนทนาหรือเขียนเพื่อฝึกการใช้คำนี้ในประโยคจริง [1].

Learn more:

 1. ซึมผ่าน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

แหล่งข้อมูลและพจนานุกรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำซึมในภาษาอังกฤษ

น้ำซึม (Seepage) คือการเคลื่อนที่ของน้ำที่เกิดขึ้นผ่านวัสดุหรือสิ่งของใดสิ่งหนึ่งโดยที่ไม่มีการสร้างแร่ธาตุใดๆ หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพของวัสดุนั้นๆ [1]. น้ำซึมเป็นปัญหาที่สำคัญในการวางแผนและการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะในการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เขื่อน ท่อระบายน้ำ และทางระบายน้ำ ซึ่งการเข้าใจและการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับน้ำซึมเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาและการวางแผนในการจัดการน้ำให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1].

นี่คือแหล่งข้อมูลและพจนานุกรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำซึมในภาษาอังกฤษ:

 1. Seepage ในพจนานุกรม Longdo Dictionary: เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ให้ความหมายของคำศัพท์ seepage และตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้ [1].

Learn more:

 1. น้ำซึม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. นิเวศวิทยา – วิกิพีเดีย

Categories: รวบรวม 61 น้ำซึม ภาษา อังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ \
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ \”น้ำดื่ม\” : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

Seep Water. น้ำซึม, Example: น้ำที่ไหลซึมผ่านหรือลอดใต้เขื่อน [สิ่งแวดล้อม] interflow.๑. ปลดปล่อย, ไหลออก๒. สิ่งปลดปล่อย, สิ่งไหลออก, สิ่งปล่อยไหล๓. จำหน่าย (ออกจากโรงพยาบาล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]ก. ปลื้มใจ สบายใจ ภูมิใจ ปีติยินดี.

See more: https://haiyensport.com/category/auto

Discharge หมายถึงอะไร

คำว่า Discharge ในภาษาอังกฤษมีความหมายหลายแบบ ดังนี้:

 1. ปลดปล่อย, ไหลออก: ในทางทั่วไป, discharge หมายถึงการปลดปล่อยหรือไหลออกจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง [1]. เช่น เมื่อเราพูดถึง discharge water หมายความว่าการปลดปล่อยน้ำออกมา.

 2. สิ่งปลดปล่อย, สิ่งไหลออก: discharge ยังหมายถึงสิ่งที่ไหลออกมาจากสิ่งหนึ่ง [1]. เช่น เมื่อเราพูดถึง discharge of electricity หมายความว่าการไหลออกของกระแสไฟฟ้า.

 3. จำหน่าย (ออกจากโรงพยาบาล): ในทางการแพทย์, discharge หมายถึงการจำหน่ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล [1]. เช่น เมื่อแพทย์พูดถึง patient discharge หมายความว่าการจำหน่ายผู้ป่วย.


Learn more:

 1. DISCHARGE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. discharge คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย LEXiTRON
 3. discharge คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ.สอ เสถบุตร

อิ่มใจปลื้มใจยินดีหมายถึงอะไร

เมื่อค้นหาคำว่า อิ่มใจปลื้มใจยินดีหมายถึงอะไร จากผลการค้นหาพบว่าไม่มีผลลัพธ์ที่แสดงผลอยู่ [1] ซึ่งอาจเกิดจากคำค้นหาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอในการค้นหาความหมายของวลีนี้

อย่างไรก็ตาม หากต้องการอธิบายความหมายของวลี อิ่มใจปลื้มใจยินดี ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น สามารถเพิ่มข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมได้ดังนี้:

คำวลี อิ่มใจปลื้มใจยินดี เป็นคำวลีที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงความสุขและความพอใจที่สูงสุด มักใช้เมื่อมีความสำเร็จหรือความสุขที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง โดยมีความหมายดังนี้:

 1. อิ่มใจ: เป็นคำกริยาที่หมายถึงความพอใจและความสุขที่เต็มที่ [1]
 2. ปลื้มใจ: เป็นคำกริยาที่หมายถึงความพอใจและความสุขที่สูงสุด [1]
 3. ยินดี: เป็นคำกริยาที่หมายถึงความสุขและความพอใจที่เกิดขึ้นเมื่อพบเหตุการณ์ที่ดีหรือเป็นประโยชน์ [1]

ดังนั้น อิ่มใจปลื้มใจยินดี หมายถึงความสุขและความพอใจที่สูงสุดเมื่อพบเหตุการณ์ที่ดีหรือเป็นประโยชน์ในช่วงเวลาหนึ่ง [1]


Learn more:

 1. อิ่มใจ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปลื้มใจ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ความหมายของคำว่า อิ่มใจ, อิ่มอกอิ่มใจ
น้ำซึม หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
น้ำซึม หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
น้ำบาดาล - วิกิพีเดีย
น้ำบาดาล – วิกิพีเดีย
การเขียนป้ายเตือนเป็นภาษาอังกฤษ รบกวนช่วยแปลทีค่ะ - Pantip
การเขียนป้ายเตือนเป็นภาษาอังกฤษ รบกวนช่วยแปลทีค่ะ – Pantip
วิชาชีววิทยา 3 | Sudarat Mangmi
วิชาชีววิทยา 3 | Sudarat Mangmi
เรียนพิเศษภาษาอังกฤษอุทัยธานี โทร 098-2143575 รับสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่บ้าน ทำงาน เรียนต่างประเทศ - สอนภาษาอังกฤษ : Inspired By Lnwshop.Com
เรียนพิเศษภาษาอังกฤษอุทัยธานี โทร 098-2143575 รับสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่บ้าน ทำงาน เรียนต่างประเทศ – สอนภาษาอังกฤษ : Inspired By Lnwshop.Com

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ความหมายของน้ำซึมในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างการใช้คำว่าน้ำซึมในประโยคภาษาอังกฤษ
ความสำคัญของน้ำซึมในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำซึมในภาษาอังกฤษ
วิธีการเรียนรู้และปรับใช้คำว่าน้ำซึมในประโยคภาษาอังกฤษ
แหล่งข้อมูลและพจนานุกรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำซึมในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *