ขาดการติดต่อ ภาษาอังกฤษ: วิธีแก้ไขปัญหาและเรียนรู้เพื่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ

\”เราจะติดต่อกันทางไหนดี\” ในภาษาอังกฤษ | Englishmunmun #คําศัพท์ภาษาอังกฤษ #English #ภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: ขาดการติดต่อ ภาษาอังกฤษ: วิธีแก้ไขปัญหาและเรียนรู้เพื่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ ภาษาอังกฤษ, เบอร์ติดต่อไม่ได้ ภาษาอังกฤษ, โทรไม่ติด ภาษาอังกฤษ, ฉันโทรหาคุณไม่ติด ภาษาอังกฤษ, ไม่รับสาย ภาษาอังกฤษ

เนื้อหาของ Url พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

เนื้อหาของ URL พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

URL ในเนื้อหาของพจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ เป็นส่วนที่สำคัญในการเข้าถึงและใช้บริการของพจนานุกรม Longdo Dictionary ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการแปลภาษาและค้นหาคำศัพท์ในหลายภาษาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมัน [1].

เนื้อหาของ URL พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ มีความสำคัญอย่างมากในการให้ข้อมูลและความหมายของคำหรือวลีที่ผู้ใช้ต้องการแปลหรือค้นหา โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อความที่ต้องการแปลหรือค้นหาลงใน URL ของ Longdo Dictionary แล้วระบบจะทำการแสดงผลความหมายของคำหรือวลีนั้นๆ อัตโนมัติ [1].

คุณสมบัติของ URL พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ มีดังนี้ [1]:

 • แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ เพียงวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย
 • สนับสนุนเว็บหลากภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมัน
 • ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน ในฐานข้อมูลของ Longdo ได้แก่ Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น
 • แสดงได้ทั้งความหมายของคำเดี่ยว และคำผสม ได้อย่างถูกต้อง
 • แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้

การใช้งาน URL พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ ง่ายและสะดวก โดยผู้ใช้เพียงแค่ป้อนข้อความหรือ URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการแปลหรือค้นหาลงในช่องใส่ข้อควาเนื้อหาของ URL พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

URL ในทางเทคนิคหมายถึง Uniform Resource Locator หรือที่เรียกกันว่าลิงก์หรือที่อยู่ของเว็บไซต์ ในกรณีของพจนานุกรม Longdo Dictionary ที่เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแปลภาษาและคำศัพท์ นั่นหมายความว่า URL ของ Longdo Dictionary จะเป็นที่อยู่ของเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้าถึงเนื้อหาของพจนานุกรมนี้ได้

เนื้อหาของ URL พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ มีความหลากหลายและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน โดยมีลักษณะดังนี้:

 1. การแปลภาษา: เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแปลภาษาได้อย่างง่ายดาย โดยให้ความหมายของคำหรือวลีในหลายภาษา ซึ่งปัจจุบัน Longdo Dictionary สนับสนุนภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่นและเยอรมัน [1].

 2. ค้นหาความหมาย: ผู้ใช้สามารถค้นหาความหมายของคำหรือวลีจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน ซึ่งรวมถึง Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น [1].

 3. ความหมายของคำเดี่ยวและคำผสม: Longdo Dictionary สามารถแสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสมได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น Secretary of State แปลว่า รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ และ High school แปลว่า โรงเรียนมัธยมปลาย [1].

 4. การแสดงความหมายของคำที่แปรรูป: เมื่อผู้ใช้วางเมาส์ไว้บนคำที่ไม่มีในพจนานุกรม Longdo Dictionary ระบบจะแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมโดยอัตโนมัติ [1].

 5. บริการอื่นๆ: Longdo Dictionary ยังมีบริการเสริมอื่นๆ เช่น Long


Learn more:

 1. -url- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. URL แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. url คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมคำศัพท์ที่ถูกเพิ่มโดยสมาชิก

ความหมายของ ขาดการติดต่อ ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ขาดการติดต่อ ในภาษาอังกฤษหมายถึง lose contact with หรือ fall out of contact with [1]. คำนี้ใช้เพื่อแสดงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่สามารถติดต่อกับบุคคลหรือกลุ่มคนใดๆได้ ซึ่งอาจเกิดจากการสูญเสียข้อมูลการติดต่อหรือการไม่สามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์หรืออีเมลล์

ตัวอย่างประโยค:

 • เมื่อย้ายที่ทำงานไปกรุงเทพฯ เขาก็ขาดการติดต่อกับครอบครัวที่อยู่ในต่างจังหวัด [1].

Learn more:

 1. ขาดการติดต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความ …
 2. ขาดการติดต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ขาดการติดต่อ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขาดการติดต่อ ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขาดการติดต่อ ในภาษาอังกฤษคือ I havent heard from him for weeks. There has been a lack of communication between us. [1] ประโยคนี้หมายถึงว่าผู้พูดไม่ได้รับข่าวสารหรือการติดต่อจากคนอื่นมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว และมีขาดการติดต่อระหว่างเขากับคนอื่นๆ

การใช้คำว่า ขาดการติดต่อ ในประโยคอาจมีหลายรูปแบบ ดังนั้นเรามาดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมที่ใช้คำนี้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. Due to the lack of communication, the project was delayed. [1]
  (เนื่องจากขาดการติดต่อกัน โครงการถูกล่าช้า)

 2. The company lost a lot of customers because of the lack of communication with their clients. [1]
  (บริษัทสูญเสียลูกค้าจำนวนมากเนื่องจากขาดการติดต่อกับลูกค้าของพวกเขา)

 3. The couples relationship suffered due to a lack of communication and understanding. [1]
  (ความสัมพันธ์ของคู่รักเสียเปรียบเนื่องจากขาดการติดต่อและความเข้าใจกัน)

 4. The teams performance was affected by the lack of communication among its members. [1]
  (ประสิทธิภาพของทีมถูกกระทบเนื่องจากขาดการติดต่อระหว่างสมาชิกในทีม)

 5. The student failed the group project because of his lack of communication with his teammates. [1]
  (นักเรียนล้มเหลวในโครงการกลุ่มเนื่องจากขาดการติดต่อกับเพื่อนร่วมทีม)


Learn more:

 1. ขาดการติดต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ขาดการติดต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รวม 100 สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ + ตัวอย่าง – MyLearnVille

การแปลคำศัพท์ ขาดการติดต่อ จากพจนานุกรม Longdo Dictionary

การแปลคำศัพท์ ขาดการติดต่อ จากพจนานุกรม Longdo Dictionary หมายถึงสถานการณ์ที่ไม่มีการสื่อสารหรือการติดต่อกันเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การสูญหายของสัญญาณสื่อสาร ปัญหาเทคนิค หรือปัญหาทางความสามารถของอุปกรณ์ต่างๆ [1].

การแปลคำศัพท์นี้สามารถใช้ในบริบทต่างๆ เช่น:

 • การแปลคำศัพท์ ขาดการติดต่อ ในบริบทของเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงสถานการณ์ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายได้ เช่น เมื่ออุปกรณ์เครือข่ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไวไฟได้ [1].
 • การแปลคำศัพท์ ขาดการติดต่อ ในบริบทของการสื่อสารระหว่างบุคคล หมายถึงสถานการณ์ที่ไม่มีการติดต่อหรือสื่อสารกันระหว่างบุคคล ซึ่งอาจเกิดจากการไม่ตอบกลับข้อความหรือการไม่รับโทรศัพท์ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขาดการติดต่อ:

 1. เมื่อเราอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่เข้าถึง การติดต่อกับคนอื่นๆ อาจเกิดขึ้นเป็น ขาดการติดต่อ [1].
 2. หากคุณไม่ได้รับข้อความหรือสายโทรศัพท์จากฉัน กรุณาตรวจสอบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ ขาดการติดต่อ หรือไม่ [1].

Learn more:

 1. ขาดการติดต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ขาดการติดต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

คำที่เกี่ยวข้องกับ ขาดการติดต่อ ในภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องกับ ขาดการติดต่อ ในภาษาอังกฤษคือ Lack of communication. คำนี้ใช้เพื่ออธิบายถึงสถานการณ์ที่ไม่มีการสื่อสารหรือการติดต่อกันเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาเทคนิคนำไปสู่การขาดการติดต่อ หรือปัญหาทางการสื่อสารระหว่างบุคคล การขาดการติดต่อสามารถทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาด ความไม่สบายใจ หรือความไม่พอใจระหว่างกันและกันได้ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขาดการติดต่อ ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 • The lack of communication between the team members led to misunderstandings and delays in the project. [1]
 • The companys failure to address the customers concerns resulted in a lack of communication and loss of trust. [1]

Learn more:

 1. ขาดการติดต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ขาดการติดต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รวม 100 สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ + ตัวอย่าง – MyLearnVille

คำแนะนำในการใช้ ขาดการติดต่อ ในสื่อสารภาษาอังกฤษ

คำแนะนำในการใช้ ขาดการติดต่อ ในสื่อสารภาษาอังกฤษ

การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน แต่บางครั้งอาจเกิดข้อบกพร่องที่ทำให้เกิดการขาดการติดต่อในสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจส่งผลให้การทำงานไม่ราบรื่นหรือขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองได้ ดังนั้น เราจึงมีคำแนะนำเพื่อช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้:

 1. ฟังและอ่านเนื้อหาภาษาอังกฤษ: ฟังและอ่านเนื้อหาภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ เช่น ฟังเพลงภาษาอังกฤษ, ดูซีรีส์หรือภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจและปรับปรุงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณได้ [1].

 2. เรียนรู้คำศัพท์และวลีพื้นฐาน: เรียนรู้คำศัพท์และวลีพื้นฐานที่ใช้ในการสื่อสารที่ทำงาน เช่น คำศัพท์เกี่ยวกับงานที่คุณทำ, คำถามที่พบบ่อย, และวลีที่ใช้ในการขอความช่วยเหลือ [2].

 3. ฝึกพูดภาษาอังกฤษ: ฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ เช่น ร่วมกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ, สนทนากับเพื่อนร่วมงานที่เก่งภาษาอังกฤษ, หรือใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ [1].

 4. อ่านและเขียนเอกสารภาษาอังกฤษ: อ่านและเขียนเอกสารภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ เช่น อ่านบทความหรือหนังสือภาษาอังกฤษ, เขียนอีเมลหรือรายงานภาษาอังกฤษ เพื่อปรับปรุงทักษะการคำแนะนำในการใช้ ขาดการติดต่อ ในสื่อสารภาษาอังกฤษ

การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน แต่บางครั้งอาจเกิดข้อบกพร่องในการติดต่อทางภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดหรือขาดโอกาสในการทำงานได้ ดังนั้น เราจึงมีคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อไปนี้คือคำแนะนำเหล่านั้น:

 1. ฟังก์ชันของภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจ [1]

  • ใช้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน
  • ใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าและคู่ค้าต่างชาติ
  • เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเอกสารทางธุรกิจ เช่น อีเมล รายงาน และเอกสารประกอบการประชุม
 2. คำศัพท์และวลีที่ใช้บ่อยในการสื่อสารทางธุรกิจ [2]

  • Greetings: สวัสดี, สวัสดีตอนเช้า/บ่าย/ค่ำ, สวัสดีทุกคน
  • Introductions: ยินดีที่ได้รู้จัก, ฉันชื่อ…
  • Asking for information: คุณรู้จักว่า…, คุณทราบไหมว่า…, คุณสามารถช่วยฉันได้ไหม
  • Making requests: ฉันขอร้อง, คุณสามารถช่วยฉันทำ…ได้ไหม, คุณสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหม
  • Giving instructions: คุณต้อง…, โปรดทำ…, คุณควร…
  • Expressing gratitude: ขอบคุณมาก, ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ, ขอบคุณที่ให้คำแนะนำ
 3. การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมลทางธุรกิจ [1]

  • ใช้คำนำหน้าที่เหมาะสม เช่น Dear Mr./Ms./Dr.
  • แสดงความเคารพและสุภาพในการแสดงคำขอและขอบคุณ
  • ใช้ภ

Learn more:

 1. ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
 2. 50 วลีภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานที่โดดเด่นแบบมือโปร – JobsDB ไทย

คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ขาดการติดต่อ ในภาษาอังกฤษ

คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ขาดการติดต่อ ในภาษาอังกฤษ

การติดต่อเป็นสิ่งสำคัญที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัย การติดต่อสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การโทรศัพท์ การส่งข้อความ การใช้แชทออนไลน์ หรือการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้น [1].

คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ขาดการติดต่อ ในภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. Communication (การสื่อสาร)
 2. Connectivity (การเชื่อมต่อ)
 3. Interaction (การปฏิสัมพันธ์)
 4. Engagement (การเกี่ยวข้อง)
 5. Collaboration (การร่วมมือ)
 6. Relationship (ความสัมพันธ์)
 7. Networking (การสร้างเครือข่าย)
 8. Reachability (ความสามารถในการติดต่อถึง)

เหล่าคำสำคัญเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ ขาดการติดต่อ เนื่องจากการขาดการติดต่ออาจส่งผลให้เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น ความเข้าใจผิดพลาด การสื่อสารที่ไม่รวดเร็ว หรือการสูญเสียโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์และการร่วมมือกับผู้อื่น [1].


Learn more:

 1. ขาดการติดต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ขาดการติดต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รวม 100 สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ + ตัวอย่าง – MyLearnVille

Categories: รวบรวม 57 ขาดการติดต่อ ภาษาอังกฤษ

\
\”เราจะติดต่อกันทางไหนดี\” ในภาษาอังกฤษ | Englishmunmun #คําศัพท์ภาษาอังกฤษ #english #ภาษาอังกฤษ

(v) lose contact with, See also: fall out of contact with, Syn. ไม่ติดต่อ, Ant. มีการติดต่อ, ติดต่อ, Example: หลังจากมาทำงานที่กรุงเทพฯ เขาก็ขาดการติดต่อกับทางบ้านที่ต่างจังหวัด คลังศัพท์ไทย (สวทช.)

See more: https://haiyensport.com/category/auto

ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

การติดต่อคุณหรือคนอื่นๆ เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเรา แต่บางครั้งเราอาจพบปัญหาที่ทำให้เราไม่สามารถติดต่อคนนั้นได้ ภาษาอังกฤษมีวลีที่ใช้ในการแสดงความไม่สามารถติดต่อคนอื่นได้ ซึ่งเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวลีนี้ในบทความนี้

 1. ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ (I cant reach you)

  • วลีนี้ใช้เมื่อเราต้องการบอกคนอื่นว่าเราไม่สามารถติดต่อเขาได้ [1]
 2. ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ทางโทรศัพท์ (I cant reach you by phone)

  • เมื่อเราไม่สามารถติดต่อคนอื่นได้ทางโทรศัพท์ วลีนี้จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม [1]
 3. ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ทางอีเมล (I cant reach you by email)

  • เมื่อเราไม่สามารถติดต่อคนอื่นได้ทางอีเมล วลีนี้จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม [1]
 4. ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ (I cant reach you through social media)

  • เมื่อเราไม่สามารถติดต่อคนอื่นได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม วลีนี้จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม [1]
 5. ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ทางการแชทสด (I cant reach you through live chat)

  • เมื่อเราไม่สามารถติดต่อคนอื่นได้ทางการแชทสด วลีนี้จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม [1]

FAQ (คำถามที่พบบ่อย):

คำถาม: ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันไม่สามารถติดต่อคนอื่นได้?
คำตอบ: หากคุณไม่สามารถติดต่อคนอื่นได้ คุณสามารถลองใช้ช่องทางติดต่ออื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ หัวข้อหลัก: ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

การติดต่อคนอื่นเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเรา แต่บางครั้งเราอาจพบว่าเราไม่สามารถติดต่อคนที่เราต้องการได้ ภาษาอังกฤษมีวลีที่ใช้ในการแสดงความไม่สามารถติดต่อคนอื่นได้ ซึ่งเราจะพูดถึงในบทความนี้

 1. ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ (I cant reach you) [1]

  • วลีนี้ใช้เมื่อเราต้องการติดต่อคนอื่น แต่ไม่สามารถทำได้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ผิดพลาด หรือคนที่เราต้องการติดต่อไม่รับสาย
 2. ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ทางอีเมล (I cant reach you via email) [1]

  • วลีนี้ใช้เมื่อเราพยายามติดต่อคนอื่นทางอีเมล แต่ไม่สามารถส่งข้อความหรือติดต่อได้
 3. ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ทางโทรศัพท์ (I cant reach you by phone) [1]

  • วลีนี้ใช้เมื่อเราพยายามติดต่อคนอื่นทางโทรศัพท์ แต่ไม่สามารถติดต่อหรือสนทนากับคนนั้นได้
 4. ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ (I cant reach you on social media) [1]

  • วลีนี้ใช้เมื่อเราพยายามติดต่อคนอื่นผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ หรืออินสตาแกรม แต่ไม่สามารถติดต่อหรือสื่อสารกับคนนั้นได้

FAQ (คำถามที่พบบ่อย):

คำถาม: ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันไม่สามารถติดต่อคนที่ฉันต้องการได้?
คำตอบ: หากคุณไม่สามารถติดต่อคนที่คุณต้องการได้ คุณสามารถลองวิธีการต่อไปนี้:

 • ลองใช้ช่องทางติดต่ออื่น ๆ เช่น อีเมล หรือสื่อสังคมออนไลน์ [

Learn more:

 1. ฉันไม่สามารถติดต่อ (chan mai samant titto) แปลว่า – การแปลภาษาอังกฤษ
 2. ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ แปลว่า – การแปลภาษาอังกฤษ
 3. เนื่องจากฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ทางโทรศัพท์ การแปล – เนื่องจากฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ทางโทรศัพท์ อังกฤษ วิธีการพูด

เบอร์ติดต่อไม่ได้ ภาษาอังกฤษ

เบอร์ติดต่อไม่ได้ ภาษาอังกฤษ

การพบกับเบอร์ติดต่อที่ไม่สามารถติดต่อได้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆ ในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นการโทรผิดหมายเบอร์หรือเบอร์ที่ไม่มีคนรับสาย หากคุณพบเบอร์ติดต่อไม่ได้ในภาษาอังกฤษ คุณอาจกังวลว่าควรพูดอะไรให้เหมาะสม ในบทความนี้เราจะมาแนะนำวลีและประโยคที่เหมาะสมในการรับสายโทรศัพท์เมื่อคุณพบเบอร์ติดต่อไม่ได้ในภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตอบกลับได้อย่างสุภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าควรพูดอะไรให้ถูกต้องและสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน [2].

วลีและประโยคที่เหมาะสมในการรับสายโทรศัพท์เมื่อคุณพบเบอร์ติดต่อไม่ได้ในภาษาอังกฤษ:

 1. Hello, this is [Your Name]. How may I assist you? – สวัสดีครับ/ค่ะ นี่คือ [ชื่อของคุณ] มีอะไรให้ช่วยครับ/ค่ะ? [2]
 2. Im afraid you have dialed the wrong number. May I know who you were trying to reach? – ขอโทษครับ/ค่ะ คุณโทรผิดเบอร์ครับ/ค่ะ ผม/ดิฉันสามารถทราบได้ไหมว่าคุณพยายามโทรหาใครครับ/ค่ะ? [2]
 3. Im really Sorry, but this is not the number you are looking for. Is there anything else I can assist you with? – ขอโทษครับ/ค่ะ แต่นี่ไม่ใช่เบอร์ที่คุณต้องการครับ/ค่ะ มีอะไรที่ผม/ดิฉันสามารถช่วยเหลือคุณได้อีกไหมครับ/ค่ะ? [2]
 4. Im afraid you have reached the wrong person. Can you please confirm the number you dialed? – ขอโทษครับ/ค่ะ คุณโทรผิดคนครับ/ค่ะ คุณสามารถยืนยันเบอร์ที่คุณโทรหาได้ไหมครับ/ค่ะ? [2]
 5. Im Sorry, but I think there might be a mistake. Can you please double-check the number you dialed? – เบอร์ติดต่อไม่ได้ ภาษาอังกฤษ

การพบกับเบอร์ติดต่อที่ไม่สามารถติดต่อได้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆ ในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นการโทรผิดหมายเบอร์หรือเบอร์ที่ไม่มีคนรับสาย หากคุณพบเบอร์ติดต่อไม่ได้ในภาษาอังกฤษ คุณอาจกำลังตัดสินใจว่าควรพูดอะไรให้เหมาะสมและสุภาพ ในบทความนี้เราจะมาแนะนำวลีและประโยคที่เกี่ยวข้องกับการพบเบอร์ติดต่อไม่ได้ในภาษาอังกฤษให้คุณได้ศึกษาและนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและสุภาพ [2].

วลีและประโยคที่ใช้เมื่อต้องการสอบถามว่าต้องการพูดสายกับใคร:

 1. Who do you want to speak to? – คุณต้องการพูดสายกับใคร?
 2. What number are you trying to call? – คุณพยายามโทรหาเบอร์อะไร?
 3. Whom would you like to call? – คุณต้องการโทรหาใคร?

วลีและประโยคที่ใช้เมื่อต้องการให้คนอื่นพูดสายกับปลายทางได้ถูกต้อง:

 1. Excuse me, can you say it again, please? – ขอโทษครับ/ค่ะ คุณสามารถพูดอีกครั้งได้ไหมครับ/ค่ะ?

วลีและประโยคที่ใช้เมื่อต้องการแจ้งว่าโทรผิดหมายเบอร์:

 1. Sorry, you have a wrong call. – ขอโทษครับ/ค่ะ คุณโทรผิดหมายเบอร์ครับ/ค่ะ.
 2. Sorry, you have a wrong number. – ขอโทษครับ/ค่ะ คุณโทรผิดหมายเบอร์ครับ/ค่ะ.
 3. Sorry, this is not the number you intended to call. – ขอโทษครับ/ค่ะ นี่ไม่ใช่หมายเลขที่คุณตั้งใจจะโทรครับ/ค่ะ.
 4. Sorry, wrong one. – ขอโทษครับ/ค่ะ โทรผิดหมายเบอร์ครับ/ค่ะ.
 5. You have dialed a wrong number. – คุณโทรผิดหมายเบอร์ครับ/ค่ะ.
 6. I think you have to try a different number. – ฉันคิดว่าคุณควรลองโ

Learn more:

 1. รวมวลีเด็ดการโทรและการรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ
 2. 10 ประโยคภาษาอังกฤษ รับสายโทรศัพท์เมื่อคนโทรมาผิด – 31 มกราคม 2561
 3. การใช้โทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
รวม 100 สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ + ตัวอย่าง - Mylearnville
รวม 100 สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ + ตัวอย่าง – Mylearnville
เรียนภาษาอังกฤษ Headway Intermediate Vocabulary Unit 10 (English - Thai) - Youtube
เรียนภาษาอังกฤษ Headway Intermediate Vocabulary Unit 10 (English – Thai) – Youtube
อ่านขาด ภาษาอังกฤษ ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ - ธ.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
อ่านขาด ภาษาอังกฤษ ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ – ธ.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

เนื้อหาของ URL พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
ความหมายของ ขาดการติดต่อ ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขาดการติดต่อ ในภาษาอังกฤษ
การแปลคำศัพท์ ขาดการติดต่อ จากพจนานุกรม Longdo Dictionary
คำที่เกี่ยวข้องกับ ขาดการติดต่อ ในภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการใช้ ขาดการติดต่อ ในสื่อสารภาษาอังกฤษ
คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ขาดการติดต่อ ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *