หาความหมายภาษาไทย: ความสำคัญและความเป็นมา

ไทย ป.6 คลิป 5 เรื่อง “ความหมายของคำ” (ความหมายตรง ความหมายเปรียบเทียบ) - Youtube

วิชาภาษาไทย ชั้น ม.4 เรื่อง ลักษณะความหมายของคำ

Keywords searched by users: หาความหมายภาษาไทย: ความสำคัญและความเป็นมา พจนานุกรมไทย แปล ความ หมาย ชื่อ, หาความหมายพจนานุกรม, แปลความหมายพจนานุกรมไทย, คํา ศัพท์ภาษาไทย 100 คํา พร้อม ความ หมาย, คําศัพท์ไทย พร้อมความหมาย, พจนานุกรมไทย1000คำพร้อมความหมาย, คําศัพท์ไทย ความหมายดีๆ, แปลความหมายไทย

คำอธิบายเรื่อง หาความหมายภาษาไทย

ไทย ป.6 คลิป 5 เรื่อง “ความหมายของคำ” (ความหมายตรง ความหมายเปรียบเทียบ) - Youtube
ไทย ป.6 คลิป 5 เรื่อง “ความหมายของคำ” (ความหมายตรง ความหมายเปรียบเทียบ) – Youtube

คำอธิบายเรื่อง หาความหมายภาษาไทย

การหาความหมายของคำหรือข้อความในภาษาไทยเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม [1]. การอธิบายความหมายของคำหรือข้อความเป็นการให้คำอธิบายหรืออธิบายความหมายของคำหรือข้อความให้เข้าใจได้ [1]. การอธิบายความหมายของคำหรือข้อความนั้นสามารถทำได้โดยรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและเขียนอธิบายความหมายของคำศัพท์เหล่านั้น [1].

จุดประสงค์การเรียนรู้ในการหาความหมายของภาษาไทยมีดังนี้ [1]:

 1. อธิบายหลักการอธิบายความหมายของคำหรือข้อความได้
 2. รวบรวมคำศัพท์และเขียนอธิบายความหมายคำศัพท์จากเรื่องที่อ่านได้
 3. เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์จากการใช้คำและข้อความได้ถูกต้องเหมาะสม

การหาความหมายของคำหรือข้อความในภาษาไทยสามารถทำได้โดยการใช้วิธีต่างๆ เช่น [2]:

 1. อ่านและศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าใจความหมายของคำหรือข้อความ
 2. สอบถามผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอคำอธิบายหรือคำแนะนำในการเข้าใจความหมาย
 3. ใช้พจนานุกรมหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาความหมายของคำหรือข้อความ

การหาความหมายของคำหรือข้อความในภาษาไทยเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม [1]. การอธิบายความหมายของคำหรือข้อความเป็นการให้คำอธิบายหรืออธิคำอธิบายเรื่อง หาความหมายภาษาไทย

การหาความหมายของคำหรือข้อความในภาษาไทยเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม [1]. การอธิบายความหมายของคำหรือข้อความเป็นการให้คำอธิบายหรืออธิบายความหมายของคำหรือข้อความให้เข้าใจได้ [1]. นอกจากนี้ยังสามารถรวบรวมคำศัพท์และเขียนอธิบายความหมายของคำศัพท์จากเรื่องที่อ่านได้ [1].

จุดประสงค์การเรียนรู้ในการหาความหมายภาษาไทยมีดังนี้ [1]:

 1. อธิบายหลักการอธิบายความหมายของคำหรือข้อความได้
 2. รวบรวมคำศัพท์และเขียนอธิบายความหมายคำศัพท์จากเรื่องที่อ่านได้
 3. เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์จากการใช้คำและข้อความได้ถูกต้องเหมาะสม

การหาความหมายของคำหรือข้อความในภาษาไทยสามารถทำได้โดยการศึกษาคำศัพท์และความหมายของคำนั้น ๆ จากเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ เว็บไซต์ หรือบทความต่าง ๆ [2]. การอ่านและศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้เราเข้าใจความหมายของคำหรือข้อความได้มากขึ้น และสามารถอธิบายความหมายของคำหรือข้อความนั้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม [2].

การหาความหมายของคำหรือข้อความในภาษาไทยเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม [2]. การเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องจะช่วยให้เราสื่อสารได้เป็นอย่างดีและเข้าใจความ


Learn more:

 1. DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 2. เกร็ดความรู้ภาษาไทย ที่จะช่วยให้เข้าใจ และเรียนภาษาไทยได้ง่ายขึ้น – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. ทักษะภาษาไทยกับการใช้: 3. การอ่าน

การค้นหาความหมายภาษาไทยในพจนานุกรม Longdo Dictionary

การเขียน คำพ้องความหมาย ชุดที่ 2
การเขียน คำพ้องความหมาย ชุดที่ 2

การค้นหาความหมายภาษาไทยในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถหาความหมายของคำหรือวลีภาษาไทยได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยใช้เครื่องมือค้นหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ Longdo Dictionary ซึ่งเป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาและค้นหาความหมายของคำศัพท์ในหลายภาษา ต่อไปนี้คือขั้นตอนการค้นหาความหมายภาษาไทยในพจนานุกรม Longdo Dictionary:

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ Longdo Dictionary: เริ่มต้นโดยการเข้าสู่เว็บไซต์ Longdo Dictionary ที่ URL https://dict.longdo.com/

 2. ป้อนคำหรือวลีที่ต้องการค้นหา: ในช่องค้นหาที่มีอยู่ด้านบนของหน้าเว็บไซต์ ป้อนคำหรือวลีที่ต้องการค้นหาภาษาไทย

 3. กดปุ่มค้นหา: หลังจากป้อนคำหรือวลีที่ต้องการค้นหาเสร็จสิ้น ให้กดปุ่มค้นหาที่มีรูปของแว่นขยาย

 4. ดูผลลัพธ์การค้นหา: หลังจากกดปุ่มค้นหาแล้ว ระบบจะแสดงผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับคำหรือวลีที่คุณป้อนเข้าไป ผลลัพธ์จะปรากฏในรูปแบบของรายการคำศัพท์พร้อมความหมาย

 5. อ่านความหมายของคำหรือวลี: เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือคำหรือวลีที่ต้องการทราบความหมาย ระบบจะแสดงความหมายของคำหรือวลีนั้นๆ โดยอัตโนมัติ [1]

การค้นหาความหมายภาษาไทยในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการหาความหมายของคำหรือวลีภาษาไทย ผู้ใช้สามารถใช้บริการนี้เพื่อเข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น


Learn more:

 1. พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

การค้นหาความหมายภาษาไทยในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

เฉลยใบงานภาษาไทย ป.5 ใบงานที่ 1 การอธิบายความหมายของคำศัพท์ - Youtube
เฉลยใบงานภาษาไทย ป.5 ใบงานที่ 1 การอธิบายความหมายของคำศัพท์ – Youtube

การค้นหาความหมายภาษาไทยในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถานเป็นกระบวนการที่ผู้ค้นหาสามารถหาความหมายของคำศัพท์ภาษาไทยได้จากพจนานุกรมที่พัฒนาโดยราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้เป็นภาษาที่มีคุณภาพและมีความเข้าใจได้สูงขึ้น [1].

การค้นหาความหมายภาษาไทยในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถานสามารถทำได้ผ่านหลายช่องทาง เช่น ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยราชบัณฑิตยสถาน เพื่อให้ผู้ค้นหาสามารถค้นหาความหมายของคำได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย [1].

เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยราชบัณฑิตยสถานมีการออกแบบและพัฒนาให้มีความสะดวกในการใช้งาน โดยมีฟังก์ชันการค้นหาความหมายภาษาไทยที่ให้ผู้ใช้สามารถคัดลอกคำศัพท์ที่ต้องการตรวจสอบและวางในช่องค้นหาได้ และระบบจะแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำที่ค้นหาออกมา [1].

การค้นหาความหมายภาษาไทยในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถานมีความสำคัญอย่างมากในการเพิ่มความรู้และความเข้าใจในภาษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ หรือต้องการตรวจสอบความหมายของคำที่ไม่คุ้นเคย [1].


Learn more:

 1. ‎ราชบัณฑิตยฯโมไบล์: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ บน App Store

การใช้เว็บไซต์ Sanook Dictionary เพื่อค้นหาความหมายภาษาไทย

Altv ช่อง 4 - Learn Small: วิชา ภาษาไทย 'คำพ้อง'
Altv ช่อง 4 – Learn Small: วิชา ภาษาไทย ‘คำพ้อง’

การใช้เว็บไซต์ Sanook Dictionary เพื่อค้นหาความหมายภาษาไทย

Sanook Dictionary เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการพจนานุกรมออนไลน์ภาษาไทย ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์ไทยได้อย่างง่ายดาย โดยมีคำศัพท์ที่หลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ทางการแพทย์ คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ คำศัพท์ทางธุรกิจ และอื่น ๆ [1].

วิธีการใช้เว็บไซต์ Sanook Dictionary เพื่อค้นหาความหมายภาษาไทย:

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ Sanook Dictionary: เปิดเว็บเบราว์เซอร์และพิมพ์ URL ของ Sanook Dictionary (https://www.sanook.com/dictionary/) เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์.

 2. ค้นหาคำศัพท์: ในช่องค้นหาที่มีอยู่ด้านบนของหน้าเว็บ พิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาความหมายภาษาไทยลงไป เช่น เพื่อน หรือ รัก แล้วกดปุ่มค้นหา.

 3. ดูผลลัพธ์: เมื่อกดปุ่มค้นหา จะปรากฏผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่คุณค้นหา ผลลัพธ์จะแสดงคำศัพท์ที่คุณค้นหาพร้อมกับความหมายภาษาไทยและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้อง [1].

 4. ค้นหาคำศัพท์เพิ่มเติม: หากคุณต้องการค้นหาคำศัพท์เพิ่มเติม สามารถใช้ช่องค้นหาอีกครั้งหรือเลื่อนลงมาดูคำศัพท์ที่แนะนำ หรือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำที่คุณค้นหาได้เช่นกัน.

 5. อ่านคำศัพท์และตัวอย่างประโยค: เมื่อคุณเลือกคำศัพท์ที่ต้องการ คุณจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์นั้น รวมถึงความหมายภาษาไทยอย่างละเอียด และตัวอยการใช้เว็บไซต์ Sanook Dictionary เพื่อค้นหาความหมายภาษาไทย

Sanook Dictionary เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในการค้นหาความหมายของคำศัพท์ภาษาไทยออนไลน์ โดยมีคำศัพท์ที่หลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ทางการแพทย์ คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ คำศัพท์ทางธุรกิจ และอื่น ๆ [1].

วิธีการใช้เว็บไซต์ Sanook Dictionary เพื่อค้นหาความหมายภาษาไทยมีดังนี้:

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ Sanook Dictionary: เปิดเว็บเบราว์เซอร์และพิมพ์ URL ของ Sanook Dictionary ลงในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ของคุณ (https://www.sanook.com/dictionary/).

 2. ค้นหาคำศัพท์: ในช่องค้นหาที่มีอยู่ด้านบนของหน้าเว็บไซต์ Sanook Dictionary ให้พิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาความหมายภาษาไทยลงไป แล้วกดปุ่ม ค้นหา หรือกด Enter เพื่อเริ่มการค้นหา.

 3. ดูผลการค้นหา: เมื่อค้นหาคำศัพท์แล้ว จะปรากฏผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์นั้น ๆ บนหน้าเว็บไซต์ โดยผลลัพธ์จะแสดงคำศัพท์ที่ค้นหา คำแปลภาษาไทย และตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนั้น ๆ [1].

 4. อ่านความหมายและตัวอย่างประโยค: เมื่อเลือกคำศัพท์ที่ต้องการจากผลการค้นหา คุณสามารถอ่านความหมายของคำศัพท์นั้นในภาษาไทยได้ รวมถึงตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนั้น ๆ เพื่อให้คุณเข้าใจและนำไปใช้ได้ตรงประเด็น [1].

การใช้เว็บไซต์ Sanook Dictionary เพื่อค้นหาความหมายภาษาไทยเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ หรือตรวจสอบ


Learn more:

 1. พจนานุกรม ค้นหาคำศัพท์ออนไลน์ Dictionary Online พจนานุกรมไทย แปลไทย แปลภาษา ดิกชันนารี แปลศัพท์ พจนานุกรมออนไลน์ คำศัพท์ คำราชาศัพท์
 2. พจนานุกรม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. คำ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

การใช้เว็บไซต์ Dictionary.Orst.Go.Th เพื่อค้นหาความหมายภาษาไทย

ความหมายของคำว่า Bro - Pantip
ความหมายของคำว่า Bro – Pantip

การใช้เว็บไซต์ Dictionary.orst.go.th เพื่อค้นหาความหมายภาษาไทย

เว็บไซต์ Dictionary.orst.go.th เป็นระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ภาษาไทยที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการในการค้นหาความหมายของคำศัพท์ภาษาไทยอย่างง่ายและรวดเร็ว [1]. เว็บไซต์นี้มีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการหาความหมายของคำศัพท์ภาษาไทยที่ไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่แน่ใจในความหมายของคำนั้น ๆ

การใช้งานเว็บไซต์ Dictionary.orst.go.th มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้:

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ Dictionary.orst.go.th โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งานอยู่ปัจจุบัน
 2. ในหน้าแรกของเว็บไซต์ คุณจะพบกล่องค้นหาที่สามารถกรอกคำศัพท์ภาษาไทยที่คุณต้องการค้นหาได้
 3. กรอกคำศัพท์ภาษาไทยลงในกล่องค้นหาแล้วกดปุ่ม ค้นหา เพื่อเริ่มการค้นหา
 4. หลังจากกดปุ่ม ค้นหา เว็บไซต์จะแสดงผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่คุณค้นหาอยู่

ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงคำศัพท์ภาษาไทยที่คุณค้นหาพร้อมกับความหมายของคำนั้น ๆ [1]. นอกจากนี้ยังมีการแสดงตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนั้น ๆ เพื่อให้คุณเข้าใจการใช้งานและความหมายของคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น

การใช้เว็บไซต์ Dictionary.orst.go.th เพื่อค้นหาความหมายภาษาไทยมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยใหม่ ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือในการแปลคำศัพท์ภาษาไทยเป็นภาษาอื่น ๆ ที่สนใจ [การใช้เว็บไซต์ Dictionary.orst.go.th เพื่อค้นหาความหมายภาษาไทย

เว็บไซต์ Dictionary.orst.go.th เป็นระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ภาษาไทยที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการในการค้นหาความหมายของคำศัพท์ภาษาไทยอย่างง่ายและรวดเร็ว [1]. เว็บไซต์นี้มีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการหาความหมายของคำศัพท์ภาษาไทยที่ไม่ค่อยรู้จักหรือเข้าใจ หรือต้องการค้นหาคำทับศัพท์เพื่อใช้ในการเรียนรู้หรือการทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย [1].

วิธีการใช้เว็บไซต์ Dictionary.orst.go.th เพื่อค้นหาความหมายภาษาไทยมีดังนี้:

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ Dictionary.orst.go.th โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
 2. ในหน้าแรกของเว็บไซต์ คุณจะพบกล่องค้นหาที่สามารถกรอกคำศัพท์ภาษาไทยที่คุณต้องการค้นหาได้
 3. กรอกคำศัพท์ภาษาไทยลงในกล่องค้นหาแล้วกดปุ่ม ค้นหา เพื่อเริ่มการค้นหา
 4. เมื่อค้นหาเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่คุณค้นหาอยู่ในหน้าผลลัพธ์
 5. คุณสามารถเลือกผลลัพธ์ที่ตรงกับคำศัพท์ที่คุณต้องการได้ และระบบจะแสดงความหมายของคำศัพท์นั้นพร้อมกับตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนั้น ๆ [1].

การใช้เว็บไซต์ Dictionary.orst.go.th เพื่อค้นหาความหมายภาษาไทยเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการหาความหมายของคำศัพท์ภาษาไทยที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือคำศัพท์ท


Learn more:

 1. ระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วิธีการค้นหาความหมายภาษาไทยในพจนานุกรม

100 แคปชั่นภาษาอังกฤษ สั้นๆ ความหมายดี พร้อมคำแปล โพสต์รับปี 2023
100 แคปชั่นภาษาอังกฤษ สั้นๆ ความหมายดี พร้อมคำแปล โพสต์รับปี 2023

วิธีการค้นหาความหมายภาษาไทยในพจนานุกรม

การค้นหาความหมายของคำในพจนานุกรมเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ ขั้นตอนการค้นหาความหมายภาษาไทยในพจนานุกรมจึงเป็นสิ่งที่ควรรู้และเข้าใจ

นี่คือขั้นตอนการค้นหาความหมายภาษาไทยในพจนานุกรม:

 1. เลือกพจนานุกรมที่เหมาะสม: มีหลายพจนานุกรมที่มีคำศัพท์ภาษาไทย ดังนั้นคุณควรเลือกพจนานุกรมที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ เช่น พจนานุกรมภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ หรือพจนานุกรมภาษาไทย-ภาษาต่างประเทศ

 2. ค้นหาตามลำดับอักษร: เมื่อคุณเลือกพจนานุกรมที่เหมาะสม ให้ค้นหาคำที่ต้องการตามลำดับอักษร เริ่มต้นจากตัวอักษรแรกของคำ แล้วเลื่อนไปยังตัวอักษรถัดไปจนกว่าคุณจะพบคำที่ต้องการ

 3. อ่านคำจากพจนานุกรม: เมื่อคุณพบคำที่ต้องการในพจนานุกรม อ่านคำนั้นๆ เพื่อเข้าใจความหมายและการใช้งานของคำนั้น

 4. ตรวจสอบคำศัพท์เพิ่มเติม: ในพจนานุกรมอาจมีคำศัพท์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคำที่คุณกำลังค้นหา คุณสามารถตรวจสอบคำศัพท์เหล่านี้เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาที่คุณกำลังศึกษา

 5. อ่านตัวอย่างประโยค: ในพจนานุกรมอาจมีตัวอย่างประโยคที่ใช้คำที่คุณกำลังค้นหา อ่านตัวอย่างประโยคเหล่านี้เพื่อเข้าใจวิธีการใช้คำในบริบทต่างๆ

 6. อ้างอิงและเชื่อมโยง: วิธีการค้นหาความหมายภาษาไทยในพจนานุกรม

การค้นหาความหมายของคำในพจนานุกรมเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ ขั้นตอนการค้นหาความหมายภาษาไทยในพจนานุกรมมีความสำคัญ ซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. เลือกพจนานุกรมที่เหมาะสม: ในการค้นหาความหมายภาษาไทยในพจนานุกรม คุณควรเลือกใช้พจนานุกรมที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ เช่น พจนานุกรมภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ หรือพจนานุกรมภาษาไทย-ภาษาอื่น ๆ ที่คุณต้องการค้นหาคำศัพท์

 2. ค้นหาตามลำดับอักษร: เมื่อคุณเลือกพจนานุกรมที่เหมาะสม ให้ค้นหาคำศัพท์โดยเรียงลำดับตามอักษร ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการค้นหาคำว่า ความรัก ให้เริ่มต้นด้วยตัวอักษร ก และเลื่อนไปเรื่อย ๆ จนกว่าคุณจะพบคำที่ต้องการ

 3. อ่านคำศัพท์และความหมาย: เมื่อคุณพบคำที่ต้องการในพจนานุกรม อ่านคำศัพท์และความหมายที่ให้ไว้ให้ละเอียด ศึกษาความหมายและตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนั้น ๆ เพื่อให้คุณเข้าใจและใช้คำได้อย่างถูกต้อง

 4. ตรวจสอบการอ่านออกเสียง: ในพจนานุกรมบางเวอร์ชัน อาจมีการให้คำอธิบายวิธีอ่านออกเสียงของคำศัพท์ คุณสามารถศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์เหล่านี้เพื่อเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำไทยอย่างถูกต้อง

 5. ศึกษาคำที่เกี่ยวข้อง: เมื่อค้นหาคำศัพท


Learn more:

 1. DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 2. พจนานุกรม – วิกิพีเดีย

Categories: รวบรวม 61 หาความ หมาย ภาษา ไทย

วิชาภาษาไทย ชั้น ม.4 เรื่อง ลักษณะความหมายของคำ
วิชาภาษาไทย ชั้น ม.4 เรื่อง ลักษณะความหมายของคำ

See more: haiyensport.com/category/auto

พจนานุกรมไทย แปล ความ หมาย ชื่อ

พจนานุกรมไทย แปล ความหมาย ชื่อ

พจนานุกรมไทยเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการแปลความหมายของคำศัพท์และชื่อต่าง ๆ จากภาษาอื่นเป็นภาษาไทย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจความหมายและใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ พจนานุกรมไทยยังมีบทความและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและนำไปใช้ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกด้วย

ในพจนานุกรมไทย คำศัพท์และชื่อต่าง ๆ ถูกแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ เช่น คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ คำศัพท์ทางการแพทย์ คำศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ และอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์จากพจนานุกรมไทย:

 • มะม่วงหาว มะนาวโห่ [1]: ชื่อเต็มของมะม่วงหาวคือ มะม่วงไม่รู้หาว และมะนาวโห่คือ มะนาวไม่รู้โห่ ซึ่งเป็นผลไม้ในกลุ่มเบอร์รี่ชนิดหนึ่ง มีรสเปรี้ยว
 • ติมิ [1]: ชื่อปลาในคัมภีร์ไตรภูมิ
 • ติมิงคละ [1]: ชื่อปลาในคัมภีร์ไตรภูมิ

FAQ (คำถามที่พบบ่อย):

 1. พจนานุกรมไทยมีหมวดหมู่คำศัพท์อะไรบ้าง?
  พจนานุกรมไทยมีหมวดหมู่คำศัพท์ต่าง ๆ เช่น คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ คำศัพท์ทางการแพทย์ คำศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ และอื่น ๆ

 2. พจนานุกรมไทยช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายของคำศัพท์อย่างไร?
  พจนาพจนานุกรมไทย แปล ความหมาย ชื่อ

พจนานุกรมไทยเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการแปลความหมายของคำศัพท์และชื่อต่าง ๆ จากภาษาอื่นเป็นภาษาไทย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจความหมายและใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ พจนานุกรมไทยยังมีประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาไทยและเพิ่มคำศัพท์ใหม่ ๆ เข้าสู่ศัพท์ของเราด้วย

ในพจนานุกรมไทย ความหมายของคำศัพท์และชื่อต่าง ๆ จะถูกแปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย ๆ และสะดวกต่อการใช้งาน นอกจากนี้ พจนานุกรมยังมีตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์และชื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้เห็นภาพความหมายและวิธีการใช้งานของคำศัพท์นั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างคำศัพท์และชื่อต่าง ๆ ที่สามารถค้นหาได้ในพจนานุกรมไทย แปล ความหมาย ชื่อ ได้แก่

 1. มะม่วงหาว มะนาวโห่ [1]

  • ชื่อเต็ม: มะม่วงไม่รู้หาว มะนาวไม่รู้โห่
  • ความหมาย: ผลไม้ในกลุ่มเบอร์รี่ชนิดหนึ่ง มีรสเปรี้ยว
  • ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Carissa carandas
  • ชื่อสามัญ: Karanda, Carunda, Christ’s thorn, Bengal Currants
 2. ติมิ [1]

  • ชื่อปลาในคัมภีร์ไตรภูมิ
 3. ติมิงคละ [1]

  • ชื่อปลาในคัมภีร์ไตรภูมิ
 4. พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) (พศ.) [1]

  • ความหมาย: พนักงานมหาวิทยาลัยในส่วนงานคณะ
 5. มาริลิน มอนโร (อังกฤษ: Marilyn Monroe) หรือชื่อเกิด นอร์มา จีน มอร์เ


Learn more:

 1. ชื่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตั้งชื่อลูกตามความหมายมงคล ตั้งชื่อมงคลให้ลูก ไฮ-แฟมิลี่คลับ
 3. Google แปลภาษา
คำศัพท์ ภาษาไทย ป.2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดย พ.ศ.พัฒนา - พ.ศ.พัฒนา คู่มืออนุบาล ประถม มัธยม สอบเข้า ม.1, ม.4 แบบฝึกหัด เฉลยข้อสอบ Admission, Tcas
คำศัพท์ ภาษาไทย ป.2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดย พ.ศ.พัฒนา – พ.ศ.พัฒนา คู่มืออนุบาล ประถม มัธยม สอบเข้า ม.1, ม.4 แบบฝึกหัด เฉลยข้อสอบ Admission, Tcas
คำศัพท์ ภาษาไทย ป.5 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดย พ.ศ.พัฒนา - พ.ศ.พัฒนา คู่มืออนุบาล ประถม มัธยม สอบเข้า ม.1, ม.4 แบบฝึกหัด เฉลยข้อสอบ Admission, Tcas
คำศัพท์ ภาษาไทย ป.5 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดย พ.ศ.พัฒนา – พ.ศ.พัฒนา คู่มืออนุบาล ประถม มัธยม สอบเข้า ม.1, ม.4 แบบฝึกหัด เฉลยข้อสอบ Admission, Tcas
คำศัพท์ ภาษาไทย ป.4 โดย พ.ศ.พัฒนา - พ.ศ.พัฒนา คู่มืออนุบาล ประถม มัธยม สอบเข้า ม.1, ม.4 แบบฝึกหัด เฉลยข้อสอบ Admission, Tcas
คำศัพท์ ภาษาไทย ป.4 โดย พ.ศ.พัฒนา – พ.ศ.พัฒนา คู่มืออนุบาล ประถม มัธยม สอบเข้า ม.1, ม.4 แบบฝึกหัด เฉลยข้อสอบ Admission, Tcas
คำและความหมายของคำ (1) วันที่ 15 ต.ค.63 - Youtube
คำและความหมายของคำ (1) วันที่ 15 ต.ค.63 – Youtube
พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาไทย ป.3 - แบบฝึกหัด หนังสือเรียน และหนังสือเตรียมสอบทุกระดับชั้นในราคาพิเศษ
พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาไทย ป.3 – แบบฝึกหัด หนังสือเรียน และหนังสือเตรียมสอบทุกระดับชั้นในราคาพิเศษ
พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาไทย ป.4 - ศูนย์รวมหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย #Thaibookfair
พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาไทย ป.4 – ศูนย์รวมหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย #Thaibookfair
หน่วยที่ 17 คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน1 ภาษาไทย ป.2 - Youtube
หน่วยที่ 17 คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน1 ภาษาไทย ป.2 – Youtube
พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาไทย ป.2 - แบบฝึกหัด หนังสือเรียน และหนังสือเตรียมสอบทุกระดับชั้นในราคาพิเศษ
พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาไทย ป.2 – แบบฝึกหัด หนังสือเรียน และหนังสือเตรียมสอบทุกระดับชั้นในราคาพิเศษ
พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาไทย ป.3 - แบบฝึกหัด หนังสือเรียน และหนังสือเตรียมสอบทุกระดับชั้นในราคาพิเศษ
พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาไทย ป.3 – แบบฝึกหัด หนังสือเรียน และหนังสือเตรียมสอบทุกระดับชั้นในราคาพิเศษ
คำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - Youtube
คำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – Youtube
พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาไทย ป.3 - แบบฝึกหัด หนังสือเรียน และหนังสือเตรียมสอบทุกระดับชั้นในราคาพิเศษ
พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาไทย ป.3 – แบบฝึกหัด หนังสือเรียน และหนังสือเตรียมสอบทุกระดับชั้นในราคาพิเศษ
อัปเดต “ศัพท์ฮิต” ในโลกโซเชียล รับ “วันภาษาไทยแห่งชาติ”
อัปเดต “ศัพท์ฮิต” ในโลกโซเชียล รับ “วันภาษาไทยแห่งชาติ”
คำคมความหมายดี ๆ แคปชั่นความหมายดี ๆ เหมาะกับการลงโซเชียลเก๋ ๆ
คำคมความหมายดี ๆ แคปชั่นความหมายดี ๆ เหมาะกับการลงโซเชียลเก๋ ๆ
100 แคปชั่นภาษาอังกฤษ สั้นๆ ความหมายดี พร้อมคำแปล โพสต์รับปี 2023
100 แคปชั่นภาษาอังกฤษ สั้นๆ ความหมายดี พร้อมคำแปล โพสต์รับปี 2023
ความหมายของคำว่า Bro - Pantip
ความหมายของคำว่า Bro – Pantip
Altv ช่อง 4 - Learn Small: วิชา ภาษาไทย 'คำพ้อง'
Altv ช่อง 4 – Learn Small: วิชา ภาษาไทย ‘คำพ้อง’
เฉลยใบงานภาษาไทย ป.5 ใบงานที่ 1 การอธิบายความหมายของคำศัพท์ - Youtube
เฉลยใบงานภาษาไทย ป.5 ใบงานที่ 1 การอธิบายความหมายของคำศัพท์ – Youtube
การเขียน คำพ้องความหมาย ชุดที่ 2
การเขียน คำพ้องความหมาย ชุดที่ 2
ไทย ป.6 คลิป 5 เรื่อง “ความหมายของคำ” (ความหมายตรง ความหมายเปรียบเทียบ) - Youtube
ไทย ป.6 คลิป 5 เรื่อง “ความหมายของคำ” (ความหมายตรง ความหมายเปรียบเทียบ) – Youtube

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

คำอธิบายเรื่อง หาความหมายภาษาไทย
การค้นหาความหมายภาษาไทยในพจนานุกรม Longdo Dictionary
การค้นหาความหมายภาษาไทยในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
การใช้เว็บไซต์ Sanook Dictionary เพื่อค้นหาความหมายภาษาไทย
การใช้เว็บไซต์ Dictionary.orst.go.th เพื่อค้นหาความหมายภาษาไทย
วิธีการค้นหาความหมายภาษาไทยในพจนานุกรม

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *