ไปราชการภาษาอังกฤษ: วิธีเตรียมตัวและเทคนิคสำหรับการเรียนรู้

เรื่องที่ต้องเน้นในการเตรียมสอบภาษาอังกฤษ (สนาม ก.พ. ท้องถิ่น และราชการ)

เรื่องที่ต้องเน้นในการเตรียมสอบภาษาอังกฤษ (สนาม ก.พ. ท้องถิ่น และราชการ)

Keywords searched by users: ไปราชการภาษาอังกฤษ: วิธีเตรียมตัวและเทคนิคสำหรับการเรียนรู้

1. ความหมายของไปราชการในภาษาอังกฤษ

ความหมายของไปราชการในภาษาอังกฤษ

ไปราชการในภาษาอังกฤษแปลว่า official duty หรือ government service [1]. คำว่า ไปราชการ เป็นคำที่ใช้ในบริบทของการทำงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ ซึ่งอาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ เช่น ข้าราชการ, พนักงานราชการ, หรือผู้บริหารราชการ [1].

คำว่า ไปราชการ มักถูกใช้ในบริบทของการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือประชุมในสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ไปราชการ ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 • The government officials are going on an official duty to attend an international conference [1].
 • The ambassador is traveling abroad for government service [1].

Learn more:

 1. ไปราชการ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรทราบและใช้ในการแปลอยู่เสมอ – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
 3. แหล่งข้อมูล EDD ภาษาไทย

2. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าไปราชการในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ไปราชการ ในภาษาอังกฤษ:

 1. The government officials went on an official trip to promote bilateral relations [1].
  (เจ้าหน้าที่รัฐบาลไปราชการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

 2. The ambassador is scheduled to go on a diplomatic mission to strengthen ties with neighboring countries [1].
  (ทูตจะไปราชการทางการทูตเพื่อเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน)

 3. The prime minister is going on an official visit to discuss trade agreements with foreign leaders [1].
  (นายกรัฐมนตรีกำลังไปราชการเพื่อพูดคุยเรื่องข้อตกลงการค้ากับผู้นำต่างประเทศ)

 4. The delegation from Thailand went on a state visit to strengthen political and economic cooperation [1].
  (คณะผู้แทนจากประเทศไทยไปราชการเพื่อเสริมความร่วมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจ)


Learn more:

 1. ไปราชการ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรทราบและใช้ในการแปลอยู่เสมอ – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
 3. อยากบอกว่า “ไปทำธุระ” อย่าใช้ Do business

3. การใช้คำว่าไปราชการในบริบทต่างๆ

การใช้คำว่า ไปราชการ เป็นคำที่ใช้ในบริบทต่างๆ และมีความหมายที่หลากหลาย โดยทั่วไปแล้ว การใช้คำว่า ไปราชการ หมายถึงการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับราชการหรือรัฐบาลในระดับต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการเดินทางไปปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการต่างๆ หรือการเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ การใช้คำว่า ไปราชการ นั้นมักจะใช้ในบริบททางการที่เกี่ยวข้องกับราชการหรือรัฐบาลเท่านั้น

เพื่อให้เนื้อหาตรงกับมาตรฐาน SEO ของ Google นั้น คุณสามารถทำตามแนวทางดังต่อไปนี้:

 1. การค้นหาและเลือกคำสำคัญ (Keywords Research):

  • ค้นหาคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ โดยใช้เครื่องมือค้นหาคำสำคัญออนไลน์ เช่น Google Keyword Planner หรือ SEMrush.
  • เลือกคำสำคัญที่มีปริมาณการค้นหาสูงและความแข็งแกร่งในตลาด.
 2. การเขียนเนื้อหา (Content Writing):

  • เน้นการเขียนเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน.
  • ใช้คำสำคัญในเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ควรใช้เกินไปหรือซ้ำซ้อน.
  • สร้างเนื้อหาที่มีความยาวเพียงพอ โดยคำนึงถึงความสนใจและความต้องการของผู้อ่าน.
 3. การเขียน Meta Tags:

  • ใส่คำสำคัญใน Meta Title และ Meta Description ของหน้าเว็บ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาของ Google.
  • ใช้ Meta Title ที่มีความยาวไม่เกิน 60 ตัวอักษรและ Meta Description ที่มีความยาวไม่เกิน 160 ตัวอักษร.
 4. การสร้างลิงก์ (Link Building):

  • สร้างลิงก์ภายในเว็บไซต์ของคุณเพื่อการใช้คำว่า ไปราชการ เป็นคำที่ใช้ในบริบทต่างๆ และมีความหมายที่หลากหลาย โดยทั่วไปแล้ว การใช้คำว่า ไปราชการ หมายถึงการเดินทางไปทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่หรือองค์กรทางราชการ ซึ่งอาจเป็นการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการท้องถิ่น เช่น ไปราชการที่อำเภอ หรือการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการที่สูงกว่า เช่น ไปราชการที่กระทรวง หรือการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการที่สูงที่สุด เช่น ไปราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี

การใช้คำว่า ไปราชการ ในบริบทต่างๆ สามารถเป็นไปได้ในหลายประเภทของการใช้งาน เช่น

 1. การใช้คำว่า ไปราชการ ในบทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยว: ในบทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ อาจมีการใช้คำว่า ไปราชการ เพื่ออธิบายถึงการเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักในระดับราชการ เช่น ไปราชการที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) หรือไปราชการที่พระบรมมหาราชวัง

 2. การใช้คำว่า ไปราชการ ในบทความเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ: ในบทความที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อาจมีการใช้คำว่า ไปราชการ เพื่ออธิบายถึงการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่หรือองค์กรทางราชการต่างๆ เช่น ไปราชการที่กรมการปกครอง หรือไปราชการที่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 3. การใช้คำว่า ไปราชการ ในบทความเกี่ยวกับการเมือง: ในบทความที่เกี่ยวกับการเมือง อาจมีการใช้คำว่า ไปราชการ เพื่ออธิบา

4. คำแปลอื่นๆ ที่อาจใช้แทนคำว่าไปราชการในภาษาอังกฤษ

คำแปลอื่นๆ ที่อาจใช้แทนคำว่า ไปราชการ ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้แทนได้ ขึ้นอยู่กับบริบทและความหมายที่ต้องการเน้น ดังนี้:

 1. Official visit – ใช้เมื่อมีการเดินทางไปเยี่ยมชมหรือประชุมทางการที่เกี่ยวข้องกับงานราชการ [1].
 2. Diplomatic mission – ใช้เมื่อมีการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตหรือการเคลื่อนย้ายทางการทูต [1].
 3. Government business – ใช้เมื่อมีการเดินทางไปปฏิบัติงานทางราชการหรือการประชุมที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล [1].
 4. State visit – ใช้เมื่อมีการเดินทางไปเยี่ยมชมประเทศอื่นๆ ในฐานะของผู้แทนรัฐบาล [1].
 5. Official duty – ใช้เมื่อมีการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ทางราชการหรือการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานราชการ [1].

Learn more:

 1. ไปราชการ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. Google แปลภาษา

5. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับไปราชการในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับไปราชการในภาษาอังกฤษ

การทำงานในส่วนของไปราชการในประเทศไทยมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในภาษาอังกฤษที่ควรรู้และใช้ในการแปลอยู่เสมอ ดังนี้:

 1. ที่ว่าการอำเภอ – District Office [1]
 2. ฝ่ายทะเบียนราษฎร – Civil Registration Section [1]
 3. ฝ่ายทะเบียนและบัตร – Registration and Identification Card Section [1]
 4. ฝ่ายทะเบียนทั่วไป – General Registration Section [1]
 5. งานบัตรประจำตัวประชาชน – Identification Card Subsection [1]
 6. กิ่งอำเภอ – Minor District [1]
 7. ตำบล – Subdistrict [1]
 8. หมู่บ้าน – Village [1]
 9. นายอำเภอ – District Chief [1]
 10. ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ – Minor District Chief [1]
 11. ปลัดอำเภอ – Deputy District Chief [1]
 12. นายทะเบียนอำเภอ – District Registrar [1]
 13. ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ – Assistant District Registrar [1]
 14. ปลัดอำเภออาวุโส – Senior Deputy District Chief [1]
 15. กำนัน – Subdistrict Headman [1]
 16. ผู้ใหญ่บ้าน – Village Headman [1]
 17. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน – Assistant Village Headman [1]
 18. เทศบาล – Municipality [1]
 19. สำนักงานเทศบาล – Municipality Office [1]
 20. นายแพทย์ – Medical Doctor [1]
 21. ทันตสาธารณสุข – Dental Health Care Technician [1]
 22. ทันตอนามัย – Dental Hygiene Technician [1]
 23. ทันตแพทย์ – Dentist [1]
 24. เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล – Assistant Sanitary District Officer [1]
 25. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล – Sanitary District Officer [1]
 26. นักวิชาการสุขาภิบาล – Sanitation Researcher [1]
 27. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ – Assistant Health Promotion Officer [1]
 28. เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ – Health Promotion Officer [1]
 29. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ – Health Promotion Technical Officer [1]
 30. ผดุงครรภ์สาธารณสุข – Midwife [1]
 31. เจ้าหน้าที่พยาบาล – Nursing Technician [1]
 32. พยาบาลเทคนิค – Technical Nurse [1]
 33. พยาบาลวิชาชีพ – Professional Nurse [1]
 34. ผู้ช่วยเภสัชกร – Assistant Pharmacist [1]

คำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับไปราชการในภาษาอังกฤษ

การทำงานในส่วนของไปราชการในประเทศไทยมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในภาษาอังกฤษที่ควรรู้และใช้ในการแปลอยู่เสมอ ดังนี้:

 1. ที่ว่าการอำเภอ – District Office [1]
 2. ฝ่ายทะเบียนราษฎร – Civil Registration Section [1]
 3. ฝ่ายทะเบียนและบัตร – Registration and Identification Card Section [1]
 4. ฝ่ายทะเบียนทั่วไป – General Registration Section [1]
 5. งานบัตรประจำตัวประชาชน – Identification Card Subsection [1]
 6. กิ่งอำเภอ – Minor District [1]
 7. ตำบล – Subdistrict [1]
 8. หมู่บ้าน – Village [1]
 9. นายอำเภอ – District Chief [1]
 10. ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ – Minor District Chief [1]
 11. ปลัดอำเภอ – Deputy District Chief [1]
 12. นายทะเบียนอำเภอ – District Registrar [1]
 13. ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ – Assistant District Registrar [1]
 14. ปลัดอำเภออาวุโส – Senior Deputy District Chief [1]
 15. กำนัน – Subdistrict Headman [1]
 16. ผู้ใหญ่บ้าน – Village Headman [1]
 17. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน – Assistant Village Headman [1]
 18. เทศบาล – Municipality [1]
 19. สำนักงานเทศบาล – Municipality Office [1]
 20. นายแพทย์ – Medical Doctor [1]
 21. ทันตสาธารณสุข – Dental Health Care Technician [1]
 22. ทันตอนามัย – Dental Hygiene Technician [1]
 23. ทันตแพทย์ – Dentist [1]
 24. เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล – Assistant Sanitary District Officer [1]
 25. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล – Sanitary District Officer [1]
 26. นักวิชาการสุขาภิบาล – Sanitation Researcher [1]
 27. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ – Assistant Health Promotion Officer [1]
 28. เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ – Health Promotion Officer [1]
 29. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ – Health Promotion Technical Officer [1]
 30. ผดุงครรภ์สาธารณสุข – Midwife [1]
 31. เจ้าหน้าที่พยาบาล – Nursing Technician [1]
 32. พยาบาลเทคนิค – Technical Nurse [1]
 33. พยาบาลวิชาชีพ – Professional Nurse [1]
 34. ผู้ช่วยเภสัชกร – Assistant Pharmacist [1]

คำศัพท์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของภา


Learn more:

 1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรทราบและใช้ในการแปลอยู่เสมอ – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
 2. รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง
 3. ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ – กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

6. เทคนิคและวิธีการใช้งานคำว่าไปราชการในภาษาอังกฤษ

เทคนิคและวิธีการใช้งานคำว่า ไปราชการ ในภาษาอังกฤษ

การใช้งานคำว่า ไปราชการ ในภาษาอังกฤษนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการเขียนและสื่อสารในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการเข้ารับราชการทางราชการ ดังนั้น เราจำเป็นต้องรู้จักเทคนิคและวิธีการใช้งานคำนี้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สื่อสารและเขียนเอกสารในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีความคล่องตัว

นี่คือเทคนิคและวิธีการใช้งานคำว่า ไปราชการ ในภาษาอังกฤษ:

 1. ใช้คำว่า go on official duty หรือ go on a government mission เพื่อแสดงถึงการไปรับราชการทางราชการ [1].

  • ตัวอย่างประโยค: The Prime Minister is going on official duty to attend an international conference.
 2. ใช้คำว่า serve in a government position เพื่อแสดงถึงการทำงานในตำแหน่งราชการ [1].

  • ตัวอย่างประโยค: She has served in various government positions throughout her career.
 3. ใช้คำว่า perform official duties เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1].

  • ตัวอย่างประโยค: The ambassador is performing official duties in the foreign country.
 4. ใช้คำว่า attend a government function เพื่อแสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางราชการ [1].

  • ตัวอย่างประโยค: The minister will attend a government function to celebrate the national holiday.
 5. ใช้คำว่า go on a diplomatic mission เพื่อแสดงถึงการไปรับราชการทางการทูต [1].

  • ตัวอย่างประโยค: The ambassador is going on a diplomatic mission to strengthen bilateral relations.
 6. ใช้คำว่า undertake an official visit เพื่อแสดงถึงการเข้ารับราชการทางการเมือง [1].

  • ตัวอย่างประโยค: The president will undertake an official visit to discuss trade agreements.
 7. ใช้คำว่า perform government duties เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1].

  • ตัวอย่างประโยค: The civil servant is performing government duties to ensure public services.
 8. ใช้คำว่า carry out official responsibilities เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1].

  • ตัวอย่างประโยค: The minister is carrying out his official responsibilities to address the current issues.

เทคนิคและวิธเทคนิคและวิธีการใช้งานคำว่า ไปราชการ ในภาษาอังกฤษ

การใช้งานคำว่า ไปราชการ ในภาษาอังกฤษนั้นสามารถนำมาใช้ในหลายบริบทและสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้:

 1. การใช้งานคำว่า ไปราชการ เพื่ออธิบายการเดินทางไปทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานราชการ โดยมักใช้คำว่า go on official duty หรือ go on a government mission เช่น

  • The Prime Minister is going on official duty to attend the international conference [1].
  • The government officials went on a government mission to inspect the development project [1].
 2. การใช้งานคำว่า ไปราชการ เพื่ออธิบายการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางการทหาร โดยมักใช้คำว่า go on military duty เช่น

  • The soldiers are going on military duty to protect the border [1].
  • The general went on a military duty to inspect the troops [1].
 3. การใช้งานคำว่า ไปราชการ เพื่ออธิบายการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางการทางศาสนา โดยมักใช้คำว่า go on religious duty เช่น

  • The monk is going on religious duty to visit the temple in the neighboring province [1].
  • The priest went on a religious duty to perform a ceremony at the church [1].
 4. การใช้งานคำว่า ไปราชการ เพื่ออธิบายการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางการทางธุรกิจ โดยมักใช้คำว่า go on business trip เช่น

  • The CEO is going on a business trip to meet with potential investors [1].
  • The sales team went on a business trip to promote the companys products [1].

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์เกี่ยวข้องที่สามารถใช้เพิ่มเติมเพื่อเสริมความหมายของคำว่า ไปราชการ ได้ เช่น official trip (การเดินทางทางราชการ), government assignment (การมอบหมายงานทางราชการ), official visit (การเยี่ยมชมทางราชการ) ฯลฯ


Learn more:

 1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรทราบและใช้ในการแปลอยู่เสมอ – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

7. ข้อควรระวังในการใช้คำว่าไปราชการในภาษาอังกฤษ

ข้อควรระวังในการใช้คำว่า ไปราชการ ในภาษาอังกฤษ

การแปลคำหรือวลีจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เนื่องจากความแตกต่างในวัฒนธรรมและการใช้ภาษาของทั้งสองภาษา ดังนั้น การใช้คำว่า ไปราชการ ในภาษาอังกฤษต้องระวังและใช้ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดพลาดหรือการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง

นี่คือข้อควรระวังในการใช้คำว่า ไปราชการ ในภาษาอังกฤษ:

 1. ควรใช้คำว่า official visit แทน

  • เพื่อให้คำแปลมีความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับในภาษาอังกฤษ คำว่า official visit เป็นคำที่ใช้บ่อยในการแปลคำว่า ไปราชการ ในบริบททางการทูตหรือการเมือง [1].
 2. ระวังการใช้คำว่า business trip

  • คำว่า business trip ใช้ในกรณีที่การเดินทางเกี่ยวกับงานหรือธุรกิจ ไม่ใช่เพียงแค่การไปราชการทางการทูตหรือการเมือง [1].
 3. ระวังความหมายที่แตกต่างของคำว่า official duty

  • คำว่า official duty ใช้ในกรณีที่เน้นการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตหรือการเมือง แต่ไม่ได้เน้นเรื่องการเดินทางเป็นหลัก [1].
 4. คำแปลอื่นๆ

  • อาจใช้คำว่า official mission หรือ official travel ในบางกรณี แต่ควรใช้คำว่า official visit เป็นหลัก [1].

การใช้คำว่า ไปราชการ ในภาษาอังกฤษต้องพิจารณาตามบริบทและความเหมาะสม เพื่อให้คำแปลมีความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับในภาษาอังกฤษ


Learn more:

 1. ไปราชการ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรทราบและใช้ในการแปลอยู่เสมอ – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

Categories: แบ่งปัน 24 ไปราชการ ภาษาอังกฤษ

เรื่องที่ต้องเน้นในการเตรียมสอบภาษาอังกฤษ (สนาม ก.พ. ท้องถิ่น และราชการ)
เรื่องที่ต้องเน้นในการเตรียมสอบภาษาอังกฤษ (สนาม ก.พ. ท้องถิ่น และราชการ)

(v) on duty as a civil servant, Example: พ่อต้องไปราชการต่างประเทศหลายเดือน, Thai Definition: ไปทำกิจที่เป็นการงานของรัฐบาลหรือของพระเจ้าแผ่นดิน ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles. **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**Public officers

เจ้าหน้าที่ของรัฐ [TU Subject Heading]ติดราชการ (v) be occupied with government duty, See also: be bound by pressure of official business, Example: การประชุมครั้งนี้ไม่เต็มคณะเนื่องจากกรรมการบางท่านติดราชการ, Thai Definition: ติดงานในหน้าที่ ทางราชการ

ราชการ [rātchakān] (n, exp) EN: public administration ; public service ; government service ; service of the crown FR: administration publique [ f ] ; fonction publique [ f ] ; service public [ m ] ; service du gouvernement [ m ]
ราชการพลเรือน [rātchakān phonlareūoen] (n, exp) EN: civil service

See more: https://haiyensport.com/category/auto

Public Officer คืออาชีพอะไร

เจ้าหน้าที่ของรัฐคืออาชีพที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานและบริการต่อประชาชนในส่วนของรัฐ ซึ่งมีหลายประเภทและสาขางานต่างๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Public Officer ในภาษาอังกฤษ [1].

เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่สำคัญในการดำเนินงานและบริการต่อประชาชนในหลายสาขางาน เช่น

 • การบริหารงานท้องถิ่น
 • การบริหารงานทางการเงินและการบัญชีของรัฐ
 • การบริหารงานทางกฎหมายและการยุติสัญญา
 • การบริหารงานทางการศึกษา
 • การบริหารงานทางสาธารณสุขและการแพทย์
 • การบริหารงานทางการคมนาคมและการขนส่ง
 • การบริหารงานทางการพัฒนาที่ดินและสิ่งแวดล้อม
 • การบริหารงานทางการท่องเที่ยวและกีฬา
 • การบริหารงานทางการอาชีวศึกษาและการอบรม
 • การบริหารงานทางการเกษตรและการประมง
 • การบริหารงานทางการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • การบริหารงานทางการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การบริหารงานทางการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

นอกจากนี้ยังมีหลายสาขางานอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ในการดำเนินงานและบริการต่อประชาชนอีกมากมาย [1].


Learn more:

 1. -public officer- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความ …
 2. public officer แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. งานประชาสัมพันธ์ ทำอะไร ? และมีประเภทไหนบ้าง – JobsDB ไทย
คู่มือคำศัพท์ไทย อังกฤษสำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ | Pdf
คู่มือคำศัพท์ไทย อังกฤษสำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ | Pdf
เอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ - กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
เอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ – กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
ตัวอย่าง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ไฟล์ Word บันทึกข้อความ พร้อมรายงาน - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการเป็นครูมืออาชีพ
ตัวอย่าง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ไฟล์ Word บันทึกข้อความ พร้อมรายงาน – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

1. ความหมายของไปราชการในภาษาอังกฤษ
2. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าไปราชการในภาษาอังกฤษ
3. การใช้คำว่าไปราชการในบริบทต่างๆ
4. คำแปลอื่นๆ ที่อาจใช้แทนคำว่าไปราชการในภาษาอังกฤษ
5. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับไปราชการในภาษาอังกฤษ
6. เทคนิคและวิธีการใช้งานคำว่าไปราชการในภาษาอังกฤษ
7. ข้อควรระวังในการใช้คำว่าไปราชการในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *