ใจเบา หมายถึงการมีความสบายใจที่เบาบาง

The ORGANICE 185 - เทคนิคเขียนอะไรให้ใจเบา

The Organice 185 – เทคนิคเขียนอะไรให้ใจเบา

Keywords searched by users: ใจเบา หมายถึงการมีความสบายใจที่เบาบาง หลายใจ หมายถึง, อย่า ใจเบา หมาย ถึง, เบาใจ หมายถึง, พกนุ่น หมายถึง, ใจง่าย หมายถึง, ใจหนักแน่น หมายถึง, ทักษะ หมายถึง, ใจเบา แต่งประโยค

ความหมายของ ใจเบา

ความหมายของคำว่า ใจเบา ในภาษาไทยหมายถึงสภาวะที่ใจของเรามีความสบาย ผ่อนคลาย ไม่มีความกังวลหรือภาระหนักหน่วงใดๆ [1]. เมื่อใจของเราเบาสบาย จะรู้สึกสดชื่น มีความสุข และมีพลังในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตได้มากขึ้น [2].

ในชีวิตประจำวัน เราอาจพบเห็นคำว่า ใจเบา ในบริบทต่างๆ เช่น เราอาจพูดถึงความสบายใจหลังจากทำงานหนักๆ หรือหลังจากได้พบกับเพื่อนที่เรารัก [1]. ในบางครั้ง เราอาจใช้คำว่า ใจเบา เพื่อบอกถึงความสงบและความสุขที่เรารู้สึกในช่วงเวลาที่เราอยู่ในธรรมชาติ หรือเมื่อเราได้พบกับสถานที่ที่เราชื่นชอบ [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ใจเบา:

 • เมื่อฉันได้ลงจากงานที่ยุ่งเหยิง ใจของฉันกลับเบาสบาย [2].
 • เดินเล่นในสวนสาธารณะช่วยให้ใจของฉันเบาสบายมาก [1].

ในสรุป คำว่า ใจเบา ในภาษาไทยหมายถึงสภาวะที่ใจของเรามีความสบาย ผ่อนคลาย และไม่มีความกังวลหรือภาระหนักหน่วงใดๆ [1]. เมื่อใจของเราเบาสบาย เราจะรู้สึกสดชื่น มีความสุข และมีพลังในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตได้มากขึ้น [2].


Learn more:

 1. ใจเบา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ใจเบา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ใจเบา แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ความหมายของ หมายถึง

ความหมายของ หมายถึง ในภาษาไทยหมายความว่าเป็นการอธิบายหรือกำหนดความหมายของคำหรือประโยคให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง [1] คำว่า หมายถึง เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายความหมายของคำหรือประโยคที่ต้องการให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจได้อย่างถูกต้อง โดยมักใช้ในบทความ คำถาม หรือคำอธิบายต่าง ๆ [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หมายถึง:

 • คำว่า รัก หมายถึงความรู้สึกของความห่วงใยและความอบอุ่นต่อผู้อื่น [1]
 • การเรียนรู้หมายถึงกระบวนการสะสมความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ [2]

การใช้คำว่า หมายถึง เป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจความหมายของคำหรือประโยคได้อย่างชัดเจน และช่วยลดความกำกวมในการเข้าใจความหมายที่อาจเป็นไปได้หลากหลาย [1]


Learn more:

 1. หมายถึง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ความหมาย คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. ความหมาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำแปลของ ใจเบา ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

คำแปลของ ใจเบา ในพจนานุกรม Longdo Dictionary คืออะไร?

ในพจนานุกรม Longdo Dictionary คำว่า ใจเบา มีความหมายว่า รู้สึกสบายใจ ไม่มีความกังวลหรือภาระหนักใจ [1]. คำนี้เป็นคำที่ใช้ในบริบทที่แสดงถึงสภาวะทางจิตใจที่เบาสบายและไม่มีความกังวลหรือภาระหนักใจเกิดขึ้น [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ใจเบา ในพจนานุกรม Longdo Dictionary:

 • เมื่อได้ยินข่าวดีเกี่ยวกับงานที่ได้รับ ใจเบาขึ้นทันที [1].
 • การออกกำลังกายช่วยให้รู้สึกใจเบาและผ่อนคลาย [1].

Learn more:

 1. ใจเบา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play
 3. Longdo Dictionary – Chrome เว็บสโตร์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ใจเบา

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ใจเบา ในประโยคภาษาไทยมีดังนี้:

 1. เมื่อเขาได้ยินข่าวดีนั้น ใจเบาของเขาก็เต็มไปด้วยความสุข [1].
 2. เมื่อเดินในสวนสาธารณะ ฉันรู้สึกใจเบาและผ่อนคลาย [1].
 3. การทำโยคะช่วยให้ใจเบาและสงบ [2].
 4. เมื่อเรามองวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ใจเบาของเราก็เต็มไปด้วยความสุข [2].
 5. เมื่อได้ยินเสียงของนกสวยงาม ใจเบาของฉันก็เต็มไปด้วยความสุข [2].

Learn more:

 1. ใจเบา – พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON – Sanook
 2. ใจเบา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ใจเบา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายของ ใจเบา จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ความหมายของคำว่า ใจเบา จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายว่า ไม่ยั้งคิด และ เชื่อง่าย [1]. คำว่า ใจเบา เป็นคำที่ใช้เรียกอารมณ์หรือสภาวะที่เกิดขึ้นในใจของคน ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับความผ่อนคลาย ความสงบ หรือความสบายใจที่ไม่มีความกังวลหรือภาระหนักในใจ

ในชีวิตประจำวัน เราอาจพบเห็นคำว่า ใจเบา ในบริบทต่างๆ เช่น เมื่อเราได้รับข่าวดี หรือเมื่อเราได้พบกับสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและสบายใจ อาจจะเป็นการได้พบเพื่อนที่เราคิดถึง หรือเป็นการทำกิจกรรมที่เราชื่นชอบ ทั้งนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ ของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ใจเบา

การมีใจเบามักเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการ เนื่องจากใจที่เบาจะช่วยให้เรามีความสุขและความสบายใจมากขึ้น การมีใจเบาอาจช่วยลดความเครียด ความกังวล และความเป็นห่วงใยที่อยู่ในใจ เราอาจมองเห็นสิ่งเล็กๆ ในชีวิตที่ทำให้เรารู้สึกดี และเราสามารถฝึกฝนให้มีใจเบาได้ด้วยการพักผ่อน การทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ การออกกำลังกาย หรือการฝึกสติ

สรุปความหมายของคำว่า ใจเบา จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานคือ ไม่ยั้งคิด และ เชื่อง่าย ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกอารมณ์หรือสภาวะที่เกิดขึ้นในใจของคน และมักเกี่ยวข้องกับความผ่อนคลาย ความสงบ หรือความสบายใจที่ไม่มีความกังวลหรือภาระหนักในใจ

ความหมายของคำว่า ใจเบา จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายว่า ไม่ยั้งคิด และ เชื่อง่าย [1]. คำว่า ใจเบา เป็นคำที่ใช้ในบางคำสำคัญเพื่ออธิบายสภาวะทางจิตใจที่เป็นบวก หมายความว่าเมื่อใจของเราเบาสบาย จะไม่มีความรู้สึกหนักหน่วง หรือกังวล แต่มีความสุขและความสงบ [2].

การมีใจเบาสบายสามารถช่วยให้เรามีการมองโลกในแง่ที่ดีขึ้น และมีสมาธิในการตัดสินใจ นอกจากนี้ ใจเบายังช่วยลดความเครียดและสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน [2].

นอกจากนี้ คำว่า ใจเบา ยังสามารถใช้ในบางกรณีเพื่ออธิบายความเชื่อง่าย หมายความว่าเมื่อเรามีใจเบา เราจะเชื่อง่ายต่อสิ่งที่เราได้ยินหรือเห็น และไม่มีความคิดเชิงลบหรือความสงสัยอยู่ในใจ [1].

ดังนั้น คำว่า ใจเบา มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางจิตใจที่เบาสบาย ไม่มีความรู้สึกหนักหน่วง และเชื่อง่าย [1] [2].


Learn more:

 1. ใจเบา – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน – Sanook
 2. ใจเบา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ใจเบา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายของ ใจเบา จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ Lexitron

ความหมายของคำว่า ใจเบา ตามพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON หมายถึงการเป็นคนที่เชื่อง่ายและมีความเป็นมิตรต่อผู้อื่น [1] คนที่มีใจเบามักจะเชื่อคนอื่นง่ายๆ และมีความเป็นมิตรต่อผู้อื่น ใจเบาเป็นคำที่ใช้เรียกผู้คนที่มีความเชื่อง่ายและเป็นมิตร ซึ่งอาจเป็นจุดเด่นหรือจุดอ่อนของบุคคลนั้น ๆ ได้ตามบุคลิกภาพและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ใจเบา จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON คือ เธอมักจะใจเบาชอบเชื่อคนอื่นง่ายๆ [1]


Learn more:

 1. ใจเบา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 2. ใจเบา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ใจเบา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายของ ใจเบา จากพจนานุกรมในเว็บไซต์ Wiktionary

ความหมายของคำว่า ใจเบา จากพจนานุกรมในเว็บไซต์ Wiktionary ยังไม่มีข้อมูลที่เป็นทางการให้เราสามารถอ้างอิงได้ [1]. อย่างไรก็ตาม เราสามารถให้ความหมายของคำนี้ในลักษณะทั่วไปได้ว่าเป็นสภาวะที่ใจของเรามีความเบาสบาย ไม่มีความรู้สึกหนักหน่วง หรือกังวลอย่างมากมาย [1].

เมื่อใจของเราเบาสบาย จะรู้สึกสดชื่นและมีความสุข ไม่มีภาระหน้าที่หรือปัญหาที่กังวลใจ และสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสงบเรียบร้อย [1]. ในบางครั้ง เราอาจรู้สึกใจเบาเมื่อได้พบกับสิ่งที่ชอบ หรือเมื่อเราได้ทำสิ่งที่ชอบและทำให้ตัวเองรู้สึกดี [1].

ในทางกลับกัน ใจที่หนักหน่วงหรือกังวลอาจทำให้เรารู้สึกไม่สบาย มีความเครียด หรือมีความกังวลอยู่ตลอดเวลา [1]. การรู้สึกใจเบาสบายจึงเป็นสิ่งที่ควรพยายามสร้างขึ้นในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เรามีความสุขและความเป็นอยู่ที่ดี [1].


Learn more:

 1. Calaméo – ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์ใบลานภาษาเขมร

Categories: สำรวจ 68 ใจเบา หมาย ถึง

The ORGANICE 185 - เทคนิคเขียนอะไรให้ใจเบา
The ORGANICE 185 – เทคนิคเขียนอะไรให้ใจเบา

See more: haiyensport.com/category/auto

หลายใจ หมายถึง

หลายใจ หมายถึงอะไร?

หลายใจ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงใจง่ายหรือเอาแน่ไม่ได้ [1] คนที่หลายใจจะมีความไม่มั่นคงในการตัดสินใจหรือเปลี่ยนแปลงใจได้อย่างรวดเร็ว [2] หลายใจสามารถใช้เพื่ออธิบายคนที่เปลี่ยนใจบ่อยครั้งหรือไม่มีความมั่นคงในความเชื่อหรือความตัดสินใจของตนเอง [3]

การเป็นคนหลายใจอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และการทำงานของบุคคลนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์รักษาความสัมพันธ์ที่ยาวนาน คนหลายใจอาจทำให้คู่ครองหรือคนรอบข้างรู้สึกไม่มั่นคงหรือไม่มีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์นั้น ๆ [3]

การเป็นคนหลายใจอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ความไม่มั่นคงในตัวเอง ความกลัวที่จะตัดสินใจผิด ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรือความไม่มั่นคงในความเชื่อหรือค่านิยมของตนเอง [2]

การจัดการกับคนหลายใจอาจเป็นที่ท้าทาย แต่มีวิธีที่สามารถช่วยให้คนหลายใจเริ่มมีความมั่นคงในการตัดสินใจและเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ได้ ดังนี้:

 1. สำรวจและเข้าใจตนเอง: ค้นหาสาเหตุที่ทำให้คุณเป็นคนหลายใจ และพยายามเข้าใจความรู้สึกและความคิดของตนเองในแต่ละช่วงเวลา

 2. กำหนดเป้าหมายและค่านิยมชีวิต: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและค่านิยมชีวิตที่สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของคุณ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

 3. ฝึกฝนในการตัดสหลายใจ หมายถึงอะไร?

หลายใจ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงใจง่ายหรือเอาแน่ไม่ได้ [1] คนที่หลายใจจะมีความไม่มั่นคงในการตัดสินใจหรือเปลี่ยนแปลงใจได้อย่างรวดเร็ว [2] ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความสับสนหรือความสับสนใจในการตัดสินใจ [3]

การเป็นคนหลายใจอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ความไม่มั่นคงในตัวเอง ความกังวลหรือความกลัวที่จะตัดสินใจผิด ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว หรือความสนใจที่แตกต่างกันในเรื่องต่างๆ [2]

การเป็นคนหลายใจอาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์และการทำงานของบุคคล อาจทำให้เกิดความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ หรือส่งผลให้เกิดความสับสนใจในการทำงาน [3]

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. คนหลายใจคืออะไร?
  คนหลายใจหมายถึงคนที่มีความไม่มั่นคงในการตัดสินใจหรือเปลี่ยนแปลงใจได้อย่างรวดเร็ว [2]

 2. การเป็นคนหลายใจสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่?
  ใช่ การเป็นคนหลายใจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่อาจจำเป็นต้องพัฒนาความมั่นคงในตัวเองและการตัดสินใจ [2]

 3. การเป็นคนหลายใจส่งผลกระทบอย่างไร?
  การเป็นคนหลายใจอาจส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ หรือส่งผลให้เกิดความสับสนใจในการทำงาน [3]


Learn more:

 1. หลายใจ – วิกิพจนานุกรม – Wiktionary
 2. หลายใจ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. Happy Media: คนหลายใจ?

อย่า ใจเบา หมาย ถึง

อย่า ใจเบา หมายถึงอะไร?

อย่า ใจเบา เป็นสำนวนที่ใช้ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า ไม่ควรเชื่อง่ายหรือไม่ควรเอาใจใส่เบาๆ เมื่อเผชิญกับสถานการณ์หรือปัญหาที่ซับซ้อนหรือมีความสำคัญ สำนวนนี้เป็นการเตือนให้เรามีความระมัดระวังและคิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจหรือกระทำอะไร

ในชีวิตประจำวัน เราอาจพบเห็นสำนวนนี้ในบทสนทนาหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่สำคัญ เช่น เรื่องการเงิน, การตัดสินใจในการเลือกทางเลือกต่างๆ หรือการเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อน

การใช้สำนวน อย่า ใจเบา นั้นเป็นการเตือนให้เราไม่เร่งรีบในการตัดสินใจหรือกระทำ แต่ควรทำการวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ การใช้สำนวนนี้จะช่วยให้เรามีการตัดสินใจที่มีความรอบคอบและมั่นใจมากขึ้น

ตัวอย่างประโยคที่ใช้สำนวน อย่า ใจเบา ได้แก่ เมื่อเราต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน อย่าใจเบา ควรศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์อย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจ [1]

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

คำถาม: สำนวน อย่า ใจเบา มีความหมายเหมือนกับสำนวนอื่นๆ ในภาษาไทยหรือไม่?
คำตอบ: สำนวน อย่า ใจเบา มีความหมายที่ใกล้เคียงกับสำนวน อย่าเชื่อง่าย หรือ อย่าเอาใจใส่เบาๆ ซึ่งมีความหมายที่คล้ายคลึงกัน แต่อาจมีบางคำที่มีความหมายที่แตกต่างกันไป

คำถาม: สำนวน อย่า ใจเบา มีความหมายในภาษาอื่นๆ หรือไม่อย่า ใจเบา หมายถึงอะไร?

อย่า ใจเบา เป็นสำนวนที่ใช้ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า ไม่ควรเชื่อง่ายหรือไม่ควรเอาใจใส่น้อยลง ควรมีการคิดอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องต่างๆ [1]. สำนวนนี้เป็นการเตือนให้เราไม่เชื่อง่ายหรือไม่คิดอย่างลึกซึ้งในเรื่องต่างๆ และควรมีการคิดอย่างรอบคอบและระมัดระวังในการตัดสินใจหรือการกระทำต่างๆในชีวิตประจำวัน [2].

การใช้สำนวน อย่า ใจเบา สามารถนำมาใช้ในหลายสถานการณ์ เช่น เมื่อเราต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ หรือเมื่อเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องการความระมัดระวัง เราควรจะไม่ใจเบาหรือเชื่อง่าย แต่ควรมีการคิดอย่างรอบคอบและพิจารณาดีๆก่อนตัดสินใจ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้สำนวน อย่า ใจเบา ได้แก่

 • เมื่อเราได้รับข่าวร้าย เราควรจะไม่ใจเบา แต่ควรมีการคิดอย่างรอบคอบและพิจารณาดีๆก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไป [2].
 • เมื่อเราต้องเผชิญกับความลำบากในชีวิต เราควรจะไม่ใจเบา แต่ควรมีการคิดอย่างรอบคอบและพิจารณาดีๆก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะจัดการกับสถานการณ์นั้นอย่างไร [1].

สำนวน อย่า ใจเบา เป็นสำนวนที่มีความหมายสอดคล้องกับการให้ความสำคัญกับการคิดอย่างรอบคอบและการพิจารณาในการตัดสินใจต่างๆในชีวิตประจำวัน การใช้สำนวนนี้อาจช่วยให้เรามีการคิดอย่างรอบคอบและระมัดระวังในการตัดสินใจต่างๆ และช่วยให้เราไม่เชื่อง่ายหรือไม่คิดอย่างลึกซึ้งในเรื่องต


Learn more:

 1. ใจเบา – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน – Sanook
 2. ใจเบา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ใจเบา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ความหมายของ ใจเบา
ความหมายของ หมายถึง
คำแปลของ ใจเบา ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ใจเบา
ความหมายของ ใจเบา จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
ความหมายของ ใจเบา จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
ความหมายของ ใจเบา จากพจนานุกรมในเว็บไซต์ Wiktionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *