ยับยั้งภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับสำหรับการพัฒนาทักษะภาษา

Enzymes-008 : ตัวยับยั้ง และการยับยั้งแบบแข่งขัน Inhibitors and Competitive inhibition

Enzymes-008 : ตัวยับยั้ง และการยับยั้งแบบแข่งขัน Inhibitors And Competitive Inhibition

Keywords searched by users: ยับยั้งภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับสำหรับการพัฒนาทักษะภาษา ยับยั้ง คือ, ยับยั้งชั่งใจ ภาษาอังกฤษ, Inhibit, ขัดข้อง, ถี่ถ้วน, ป้องกัน หมายถึง

ยับยั้ง ภาษาอังกฤษ: แปลว่าอะไร

ยับยั้ง ภาษาอังกฤษ: แปลว่าอะไร

เมื่อคุณค้นหาคำว่า ยับยั้ง ภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ Longdo Dictionary คุณจะพบว่าไม่มีผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง [1]. อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการทราบความหมายของคำว่า ยับยั้ง ในภาษาอังกฤษ นี่คือคำอธิบายที่เกี่ยวข้อง:

คำว่า ยับยั้ง ในภาษาอังกฤษแปลว่า inhibit หรือ suppress ซึ่งหมายถึงการหยุดหรือยับยั้งการกระทำหรือกระบวนการใด ๆ ให้เกิดขึ้นต่อไป [2]. คำนี้ใช้ในบริบททางวิทยาศาสตร์และการแพทย์เป็นอย่างมาก เช่น ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง (inhibit cancer cell growth) หรือยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ (inhibit enzyme activity) [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ยับยั้ง ในภาษาอังกฤษ:

 • The drug can inhibit the growth of bacteria. [2]
  (ยาสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้)
 • The enzyme inhibitor can suppress the activity of the enzyme. [2]
  (สารยับยั้งเอนไซม์สามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ได้)

Learn more:

 1. ยับยั้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ยับยั้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ยับยั้ง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ความหมายของคำว่า ยับยั้ง

ความหมายของคำว่า ยับยั้ง ในภาษาไทยหมายถึงการหยุดหรือรั้งรอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือการกดขาดหรือยับยั้งการเกิดหรือการพัฒนาของสิ่งต่างๆ [1] คำว่า ยับยั้ง สามารถใช้ในหลายบริบทและสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้:

 1. ยับยั้งการกระทำหรือการเคลื่อนไหว: ในกรณีที่ใช้ในบริบทนี้ ยับยั้ง หมายถึงการหยุดหรือรั้งรอการกระทำหรือการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ [1] ตัวอย่างเช่น ถ้าไม่ได้เขายับยั้งข้อผิดพลาด เรื่องก็คงไม่จบง่ายๆ แบบนี้หรอก [1]

 2. ยับยั้งการคิดหรือการตัดสินใจ: ในกรณีที่ใช้ในบริบทนี้ ยับยั้ง หมายถึงการคิดรอบคอบหรือการตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนที่จะดำเนินการ [1] ตัวอย่างเช่น ถ้าเด็กคนใดรู้จักยับยั้งชั่งใจ แสดงว่าเด็กคนนั้นมีพัฒนาการทางอารมณ์ [1]

 3. ยับยั้งการเกิดหรือการพัฒนา: ในกรณีที่ใช้ในบริบทนี้ ยับยั้ง หมายถึงการหยุดหรือรั้งรอการเกิดหรือการพัฒนาของสิ่งต่างๆ เพื่อให้ไม่เกิดผลเสียหรือความเสียหาย [1] ตัวอย่างเช่น การใช้สารเคมีเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในพืช [1]

 4. ยับยั้งการกระจายของสารหรือสิ่งต่างๆ: ในกรณีที่ใช้ในบริบทนี้ ยับยั้ง หมายถึงการหยุดหรือรั้งรอการกระจายของสารหรือสิ่งต่างๆ เพื่อให้ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือมนุษย์ [1] ตัวอย่างเช่น การใช้หน้ากากอนามัยเพื่อยับยั้งการกระจายของเชื้อโรค [1]


Learn more:

 1. ยับยั้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ยับยั้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ยับยั้ง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ยับยั้ง

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ยับยั้ง ในประโยคภาษาไทยมีหลายแบบ โดยคำว่า ยับยั้ง หมายถึงการหยุดหรือยับยั้งการเกิดหรือเกิดขึ้นอย่างชั่วคราว ดังนั้น ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ยับยั้ง สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้ดังนี้:

 1. ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา:
 • เราใช้สารเคมีเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในพืช [1].
 • การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดหนึ่งเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในแปลงปลูก [1].
 1. ยับยั้งการแพร่เชื้อของโรค:
 • การล้างมือเป็นอย่างดีเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถยับยั้งการแพร่เชื้อของโรคได้ [1].
 • การใส่หน้ากากอนามัยเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถยับยั้งการแพร่เชื้อของโรคได้ [1].
 1. ยับยั้งการกระทำหรือการดำเนินการ:
 • การตรวจสอบและตรวจสอบเอกสารเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถยับยั้งการกระทำผิดกฎหมายได้ [1].
 • การใช้กฎหมายเพื่อยับยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง [1].
 1. ยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูล:
 • การบล็อกหรือปิดกั้นเว็บไซต์เพื่อยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม [1].
 • การใช้เทคโนโลยีเพื่อยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย [1].

Learn more:

 1. ยับยั้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ยับยั้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ยับยั้ง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำว่า ยับยั้ง

พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการแปลภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่า ยับยั้ง ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบางครั้งที่เราอาจไม่เข้าใจความหมายอย่างแท้จริง ดังนั้น เราจะมาดูความหมายและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ยับยั้ง จากพจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำว่า ยับยั้ง ในพจนานุกรม Longdo Dictionary แปลว่า restrain หรือ ยั้ง [1] ซึ่งหมายความว่าหยุดไว้ ชะงักไว้ หรือรั้งรอไว้ เพื่อป้องกันหรือยับยั้งสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ หรือเพื่อควบคุมสิ่งต่างๆ ให้เกิดผลที่เราต้องการ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ยับยั้ง ในพจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ ได้แก่

 • ถ้าไม่ได้เขายับยั้งข้อผิดพลาด เรื่องก็คงไม่จบง่ายๆ แบบนี้หรอก [1]
 • ถ้าเด็กคนใดรู้จักยับยั้งชั่งใจ แสดงว่าเด็กคนนั้นมีพัฒนาการทางอารมณ์ [1]

นอกจากนี้ ยังมีคำว่า ยับยั้งชั่งใจ ซึ่งในพจนานุกรม Longdo Dictionary แปลว่า restrain หรือ ไตร่ตรอง [1] หมายความว่าคิดรอบคอบก่อนทำ หรือคิดทบทวนดูผลดีผลเสียให้รอบคอบก่อนที่จะทำอะไรลงไป [1]


Learn more:

 1. ยับยั้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ยับยั้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

การใช้คำว่า ยับยั้ง ในประโยค

การใช้คำว่า ยับยั้ง ในประโยค

คำว่า ยับยั้ง เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงการหยุดหรือรั้งรอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือการกดขาดหรือยับยั้งสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมหรือกีดกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้น การใช้คำว่า ยับยั้ง ในประโยคจะมีความหมายและการใช้งานที่หลากหลาย ตัวอย่างประโยคและความหมายของคำว่า ยับยั้ง สามารถอธิบายได้ดังนี้:

 1. การหยุดหรือรั้งรอสิ่งที่ไม่พึงประสงค์:
 • ถ้าไม่ได้เขายับยั้งข้อผิดพลาด เรื่องก็คงไม่จบง่ายๆ แบบนี้หรอก [1]
 • เขาต้องการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค [2]
 1. การกดขาดหรือยับยั้งสิ่งที่เกิดขึ้น:
 • การยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง [2]
 • การใช้ยาเพื่อยับยั้งอาการปวดท้อง [2]
 1. การควบคุมหรือกีดกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์:
 • การยับยั้งการกระทำที่ไม่เหมาะสม [2]
 • เด็กคนนั้นมีพัฒนาการทางอารมณ์เพราะรู้จักยับยั้งชั่งใจ [2]

Learn more:

 1. ยับยั้ง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 2. ยับยั้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ยับยั้ง แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

Categories: สรุป 42 ยับยั้ง ภาษาอังกฤษ

Enzymes-008 : ตัวยับยั้ง และการยับยั้งแบบแข่งขัน Inhibitors and Competitive inhibition
Enzymes-008 : ตัวยับยั้ง และการยับยั้งแบบแข่งขัน Inhibitors and Competitive inhibition

(v) restrain, See also: suppress, hold back, Syn. ยั้ง, Example: ถ้าไม่ได้เขายับยั้งข้อผิดพลาด เรื่องก็คงไม่จบง่ายๆ แบบนี้หรอก, Thai Definition: หยุดไว้, ชะงักไว้ ตัวยับยั้ง

See more: haiyensport.com/category/auto

ยับยั้ง คือ

ยับยั้ง คืออะไร?

ยับยั้งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในหลายบริบทและสาขาวิชาต่างๆ เพื่ออธิบายการหยุดหรือยับยั้งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือการกดขี่หรือควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้น ในบางกรณี ยับยั้งอาจหมายถึงการยับยั้งอารมณ์หรือความคิดเช่นกัน ในบทความนี้เราจะสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับคำว่า ยับยั้ง ในแง่ของการหยุดหรือยับยั้งสิ่งต่างๆ ในหลายๆ บริบทที่เกี่ยวข้องกับคำนี้ [1]

การยับยั้งสามารถเกิดขึ้นในหลายสถานการณ์และสาขาวิชาต่างๆ เช่น การยับยั้งอารมณ์หรือความรู้สึก เช่น เมื่อเราพบกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เราอาจจะยับยั้งความโกรธหรือความรู้สึกอื่นๆ เพื่อให้เราสามารถควบคุมตัวเราเองได้ การยับยั้งอารมณ์หรือความรู้สึกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาทักษะทางสังคมและการปรับตัวในสังคม [1]

อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งคือการยับยั้งการกระทำหรือการพึ่งพาตนเอง เช่น เมื่อเราต้องการยับยั้งความอยากอาหารหรือความอยากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อเรา เราอาจใช้การยับยั้งเพื่อควบคุมพฤติกรรมของเราให้เหมาะสม [1]

ในสาขาวิชาอื่นๆ เช่น การแพทย์ การวิทยาศาสตร์ และการเทคโนโลยี คำว่า ยับยั้ง มักถูกใช้ในบริบทของการหยุดหรือยับยั้งกระบวนการหรือสิ่งต่างๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เช่น การยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายับยั้ง คืออะไร?

ในภาษาไทยคำว่า ยับยั้ง หมายถึงการหยุดหรือรั้งรอไว้ เป็นการกดขาดหรือควบคุมอะไรบางอย่างให้หยุดหรือระงับการดำเนินการต่อไป [1] คำว่า ยับยั้ง สามารถใช้ในหลายบริบทและสถานการณ์ต่างๆ เช่น ยับยั้งความคิด, ยับยั้งอารมณ์, ยับยั้งการกระทำ, ยับยั้งการเจริญเติบโต, และอื่นๆ ซึ่งการยับยั้งนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรหรือสังคม [1]

การยับยั้งสามารถมีผลกระทบที่หลากหลายต่อบุคคลหรือองค์กร โดยอาจเป็นผลกระทบที่ดีหรือเสียขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของการยับยั้งนั้นๆ การยับยั้งอาจช่วยให้เกิดการควบคุมตนเอง หรือช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินการบางอย่าง อย่างไรก็ตาม การยับยั้งอาจเกิดความขัดแย้งหรือความไม่พอใจในบางกรณี ซึ่งอาจต้องพิจารณาให้ดีว่าการยับยั้งนั้นเหมาะสมหรือไม่กับสถานการณ์และวัตถุประสงค์ที่ต้องการ [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ยับยั้ง:

 • ถ้าไม่ได้เขายับยั้งข้อผิดพลาด เรื่องก็คงไม่จบง่ายๆ แบบนี้หรอก [1]
 • ถ้าเด็กคนใดรู้จักยับยั้งชั่งใจ แสดงว่าเด็กคนนั้นมีพัฒนาการทางอารมณ์ [1]

Learn more:

 1. ยับยั้ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. การยับยั้ง – วิกิพีเดีย
 3. ยับยั้ง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
Restriction แปลว่า การยับยั้ง, การควบคุม, การกำหนดขอบเขต | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Restriction แปลว่า การยับยั้ง, การควบคุม, การกำหนดขอบเขต | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
แคริสม่า ผ้าเปียกสูตรยับยั้งแบคทีเรีย 10 แผ่น - Big C Online
แคริสม่า ผ้าเปียกสูตรยับยั้งแบคทีเรีย 10 แผ่น – Big C Online

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ยับยั้ง ภาษาอังกฤษ: แปลว่าอะไร
ความหมายของคำว่า ยับยั้ง
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ยับยั้ง
พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำว่า ยับยั้ง
การใช้คำว่า ยับยั้ง ในประโยค

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *