วิลาวัณย์ แปลว่า: ศิลปะแห่งความรู้สึกในสายตา

หัวใจพิการ : นุช วิลาวัลย์ อาร์ สยาม [Lyric Video]

หัวใจพิการ : นุช วิลาวัลย์ อาร์ สยาม [Lyric Video]

Keywords searched by users: วิลาวัณย์ แปลว่า: ศิลปะแห่งความรู้สึกในสายตา วิลา แปลว่า, มโน แปลว่า, วิลาสินี แปลว่า, อินทรีย์ แปลว่า, ปรปักษ์ แปลว่า, วิฬาร์ แปลว่า, สาคร แปลว่า, อัมพร แปลว่า

วิลาวัณย์ แปลว่าในพจนานุกรม Longdo

วิลาวัณย์ แปลว่าในพจนานุกรม Longdo

วิลาวัณย์ เป็นคำศัพท์ที่สืบทอดมาจากภาษาสันสกฤต โดยมีความหมายว่า งามยิ่ง หรือ งามเลิศ [1]. คำว่า วิลาวัณย์ นี้มักใช้ในบทกวีและวรรณกรรมเพื่อเสริมความงามและเลิศระดับสูงของสิ่งต่างๆ ที่กล่าวถึง

ในพจนานุกรม Longdo คำว่า วิลาวัณย์ ถูกแปลว่า งามยิ่ง หรือ งามเลิศ [1]. การแปลนี้เป็นการสืบทอดความหมายตามแหล่งข้อมูลที่เป็นที่น่าเชื่อถือ


Learn more:

 1. วิลาวัณย์ – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน – Sanook
 2. วิลาวัณย์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. วิลาวัณย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

วิลาวัณย์ ความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

วิลาวัณย์ ความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

วิลาวัณย์ เป็นคำที่พบในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน โดยมีความหมายว่า งามยิ่ง งามเลิศ [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อพูดถึงความงามและความเลิศของสิ่งต่างๆ


Learn more:

 1. วิลาวัณย์ – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน – Sanook
 2. วิลาวัณย์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ความหมายของคำว่า วิลาวัณย์

วิลาวัณย์ ความหมายจากพจนานุกรม Lexitron ไทย-อังกฤษ

วิลาวัณย์ คือคำศัพท์ที่มีความหมายในภาษาไทยว่า ความสุข หรือ ความสำเร็จ [1]. คำว่า วิลาวัณย์ มาจากภาษาสันสกฤตภาษาบาลี วิลาวัณย์ (Vilāvana) ซึ่งมีความหมายเดียวกัน [1].

การค้นหาในพจนานุกรม LEXiTRON ไทย-อังกฤษ เพื่อหาความหมายของคำว่า วิลาวัณย์ จะได้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์นี้ [1]. อย่างไรก็ตาม ความหมายของคำศัพท์อาจมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทและการใช้งานในประโยค เพราะฉะนั้น ความหมายที่แน่นอนของคำว่า วิลาวัณย์ ควรต้องพิจารณาจากบริบทที่ใช้ในประโยคนั้นๆ [1].


Learn more:

 1. วิลาวัณย์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. วิลาวัณย์ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

วิลาวัณย์ ความหมายจากพจนานุกรม วัดชื่อคำศัพท์ภาษาไทย

วิลาวัณย์ คือคำที่มีความหมายในพจนานุกรมภาษาไทย แต่เพื่อให้คำตอบมีความครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาใน Google จะต้องมีเนื้อหาที่มีความลึกลงไปอีก

วิลาวัณย์ คือคำที่มีความหมายในพจนานุกรมภาษาไทย แต่เพื่อให้คำตอบมีความครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาใน Google จะต้องมีเนื้อหาที่มีความลึกลงไปอีก

วิลาวัณย์ เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย แต่ไม่สามารถหาความหมายจากพจนานุกรมได้ ซึ่งอาจเป็นคำที่ใช้ในภาษาพื้นเมืองหรือภาษาท้องถิ่น ที่ไม่ได้รับการบันทึกในพจนานุกรมที่เป็นที่รู้จักทั่วไป


Learn more:

 1. วิลาวัณย์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ลาวัณย์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

วิลาวัณย์ ความหมายจากเว็บไซต์ 79Hora.Com

วิลาวัณย์ ความหมายจากเว็บไซต์ 79hora.com

วิลาวัณย์เป็นชื่อที่มีความหมายว่า งามยิ่ง หรือ งามเลิศ ซึ่งเหมาะกับเพศหญิง [2]. ชื่อนี้มีคำอ่านภาษาไทยว่า วิ-ลา-วัน และคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wi La Wan [2].

ความหมายของชื่อวิลาวัณย์มีความสัมพันธ์กับดวงชะตากำเนิด ซึ่งเป็นหลักศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน [2]. ดังนั้นการตีความความหมายของชื่อวิลาวัณย์จึงต้องพิจารณาจากความหมายของตัวเลขในชื่อด้วย [2].

ตามหลักศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน [2], ชื่อวิลาวัณย์จะมีอันดับที่แสดงให้เห็นเป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อมาวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง [2].

นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ว่าชื่อวิลาวัณย์สามารถมีผลในด้านต่างๆ ดังนี้ [2]:

 1. ทรัพย์สินการเงิน: ชื่อวิลาวัณย์มีความสัมพันธ์กับทรัพย์สินการเงิน [2].
 2. ชื่อเสียงความสำเร็จ: ชื่อวิลาวัณย์มีความสัมพันธ์กับชื่อเสียงความสำเร็จ [2].
 3. สุขภาพอุบัติเหตุ: ชื่อวิลาวัณย์มีความสัมพันธ์กับสุขภาพอุบัติเหตุ [2].

อย่างไรก็ตาม, หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้ายและเจ้าอารมณ์ [2]. หมายเลขนี้อาจทำให้ชีวิตเกิดความทุกข์เป็นสองเท่า และมีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บหนักๆ [2]. อีกทั้งยังมีความเชื่อว่าผู้ที่มีหมายเลข วิลาวัณย์ ความหมายจากเว็บไซต์ 79hora.com

วิลาวัณย์เป็นชื่อที่มีความหมายว่า งามยิ่ง หรือ งามเลิศ ซึ่งเหมาะกับเพศหญิง . ชื่อนี้มีคำอ่านภาษาไทยว่า วิ-ลา-วัน และคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wi La Wan .

ความหมายของชื่อวิลาวัณย์มีความสัมพันธ์กับดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน . ดังนั้นเว็บไซต์ 79hora.com ได้ให้บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐาน และตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดเพื่อให้ได้ชื่อที่ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ [1][2].

นอกจากนี้เว็บไซต์ยังมีบริการอื่นๆ เช่น ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด ในแต่ละสัปดาห์หรือเดือน [1]. นอกจากนั้นยังมีบริการฟรีอีกด้วย เช่น วอลเปเปอร์ยิปซีมงคลที่สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล เพื่อปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ [1].

นอกจากนี้ยังมีบริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดเลข 7 ตัว 9 ฐาน [2]. บริการนี้ช่วยให้ได้ชื่อที่ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ และมีรายชื่อตัวอย่างที่แสดงให้เห็น [2]. นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ เช่น บริการดูดวง [2].

ดังนั้น วิลาวัณย์ เป็นชื่อที่มีความหมายว่า งามยิ่ง หรือ งามเลิศ และเว็บไซต์ 79hora.com ได้ให้บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐาน และตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดเพื่อให้ได้ชื่อที่ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ [1][2].


Learn more:

 1. วิลาวัณย์ หาความหมายและตรวจสอบชื่อ
 2. วิลาวัลย์ หาความหมายและตรวจสอบชื่อ
 3. ลาวัลย์ หาความหมายและตรวจสอบชื่อ

Categories: แบ่งปัน 72 วิลาวัณย์ แปลว่า

หัวใจพิการ : นุช วิลาวัลย์ อาร์ สยาม [Lyric Video]
หัวใจพิการ : นุช วิลาวัลย์ อาร์ สยาม [Lyric Video]

See more: haiyensport.com/category/auto

วิลา แปลว่า

วิลา แปลว่าอะไร?

วิลา แปลว่า villa ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความหมายเป็น บ้านพัก โดยเฉพาะบ้านพักที่มีขนาดใหญ่ หรือบ้านพักชานเมืองหรือชนบท [1] คำว่า วิลา นี้มาจากภาษาอังกฤษ villa ซึ่งเป็นคำย่อมาจากคำว่า villa urbana ที่ใช้ในสมัยโรมันโบราณ และได้รับการนำมาใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงบ้านพักที่มีความหรูหราและสวยงาม [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า วิลา:

 • เราได้จองวิลาสวยๆ สำหรับการเดินทางที่ปารีส [1]
 • วิลาที่ตั้งอยู่ในที่สวยงามและเงียบสงบ [2]

Learn more:

 1. villa แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. วิลา หาความหมายและตรวจสอบชื่อ
 3. วิลาวรรณ แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ วิลาวรรณ | ชื่อมงคล

มโน แปลว่า

มโน แปลว่าอะไร?

ในภาษาไทยคำว่า มโน มีความหมายหลากหลาย และสามารถใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. มโน (n) – ใจ [1]

  • คำว่า มโน ในที่นี้หมายถึงใจหรือจิตใจของมนุษย์
  • เป็นคำที่ใช้ในบาลีภาษา
 2. มโนช (n) – ความรัก [1]

  • คำว่า มโนช หมายถึงความรักหรือความหลงใหลในบาลีภาษา
 3. มโนรถ (n) – ความหวัง [1]

  • คำว่า มโนรถ หมายถึงความหวังหรือความปรารถนาในบาลีภาษา
 4. มโนรม (adj) – น่ารัก [1]

  • คำว่า มโนรม หมายถึงสิ่งที่น่ารักหรือน่าชื่นชอบในบาลีภาษา
 5. มโนหร (adj) – สวย [1]

  • คำว่า มโนหร หมายถึงสิ่งที่สวยหรือน่าดึงดูดใจในบาลีภาษา
 6. มโนคติ (n) – ความคิด [1]

  • คำว่า มโนคติ หมายถึงความคิดหรือแนวคิดในบาลีภาษา
 7. มโนชญ์ (adj) – งาม [1]

  • คำว่า มโนชญ์ หมายถึงสิ่งที่งามหรือน่าพอใจใจในบาลีภาษา
 8. มโนภาพ (n) – จินตภาพ [1]

  • คำว่า มโนภาพ หมายถึงจินตภาพหรือภาพในใจในบาลีภาษา
 9. มโนมัย (adj) – ซึ่งสำเร็จด้วยใจ [1]

  • คำว่า มโนมัย หมายถึงสิ่งที่สำเร็จด้วยใจในบาลีภาษา
 10. มโนมัย (n) – ความสำเร็จด้วยใจ [1]

  • คำว่า มโนมัย หมายถึงความสำเร็จที่มาจากใจในบาลีภาษา

FAQ

Q: มโน แปลว่าอะไร?
A: คำว่า มโน ในภาษาไทยมีหลายความหมาย ได้แก่ ใจ, ความรัก, ความหวัง, # มโน แปลว่าอะไร

ในภาษาไทยคำว่า มโน มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. มโน (n) – ใจ [1]

  • ในคำศัพท์นี้ มโน หมายถึงใจหรือความคิดที่อยู่ในใจของเรา
 2. มโนช (n) – ความรัก [1]

  • มโนช หมายถึงความรักหรือความห่วงใย
 3. มโนรถ (n) – ความหวัง, ความประสงค์, ความใฝ่ฝัน [1]

  • มโนรถ หมายถึงความหวังหรือความประสงค์ที่เราต้องการให้เกิดขึ้น
 4. มโนรม (adj) – น่ารัก, สวยงาม [1]

  • มโนรม หมายถึงสิ่งที่น่ารักหรือสวยงาม
 5. มโนหร (adj) – สวยงาม, น่ารัก [1]

  • มโนหร หมายถึงสิ่งที่สวยงามหรือน่ารัก
 6. มโนคติ (n) – ความคิด [1]

  • มโนคติ หมายถึงความคิดหรือความคิดเห็น
 7. มโนภาพ (n) – จินตภาพ, ภาพในใจ [1]

  • มโนภาพ หมายถึงภาพในใจหรือจินตภาพ
 8. มโนมัย (adj) – ซึ่งสำเร็จด้วยใจ [1]

  • มโนมัย หมายถึงสิ่งที่สำเร็จด้วยใจ
 9. มโนมัย (n) – ความสำเร็จด้วยใจ [1]

  • มโนมัย หมายถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นด้วยใจ

นอกจากนี้ยังมีคำว่า มโน ที่ใช้ในคำสั่ง อย่ามโน หมายถึงไม่จินตนาการหรือคิดเองโดยปราศจากข้อเท็จจริง [1]

ตัวอย่างประโยค

 • เขามีความมโนที่เป็นอยู่เสมอ [1]
 • ความมโนชของเขาต่อคนรอบข้างเป็นอย่างดี [1]
 • เธอมีความมโนรถที่สูงมาก [1]
 • สวนนี้มีดอกไม้ที่มโนรมมาก [1]
 • เธ

Learn more:

 1. มโน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มโน – วิกิพีเดีย
 3. อย่ามโน
วิลาวัณย์
วิลาวัณย์” ภาษาอีสาน – อีสานร้อยแปด
วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ กัปตันแห่ง 7 เซียน L Stadiumth
วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ กัปตันแห่ง 7 เซียน L Stadiumth

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

วิลาวัณย์ แปลว่าในพจนานุกรม Longdo
วิลาวัณย์ ความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
วิลาวัณย์ ความหมายจากพจนานุกรม LEXiTRON ไทย-อังกฤษ
วิลาวัณย์ ความหมายจากพจนานุกรม วัดชื่อคำศัพท์ภาษาไทย
วิลาวัณย์ ความหมายจากเว็บไซต์ 79hora.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *