ถูกปรับภาษาอังกฤษ: อัปเดตวิธีการเรียนรู้ภาษาให้ง่ายขึ้น

เทคนิคคิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้ลื่นไหล ไม่ติดแปลในหัว | How to learn 🧠

เทคนิคคิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้ลื่นไหล ไม่ติดแปลในหัว | How To Learn 🧠

Keywords searched by users: ถูกปรับภาษาอังกฤษ: อัปเดตวิธีการเรียนรู้ภาษาให้ง่ายขึ้น ต้องเสียค่าปรับ ภาษาอังกฤษ, ค่าปรับ ภาษาอังกฤษ pantip

ความหมายของ ถูก

ความหมายของคำว่า ถูก ในภาษาไทยมีหลายความหมายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ตามที่เราจะได้เห็นในตัวอย่างประโยคต่อไปนี้:

 1. ถูก (กริยา) – แปลว่า touch หรือ สัมผัส [1]

  • ตัวอย่างประโยค: มือของผมบังเอิญไปถูกเขา แค่นี้เขาก็หันมาจ้องหน้าผม
 2. ถูก (กริยา) – แปลว่า be at odds หรือ ไม่เข้ากัน [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ได้เพิ่งโกรธกัน คู่นี้เขาไม่ถูกกันมานานแล้ว
 3. ถูก (กริยา) – แปลว่า be cheap หรือ ราคาถูก [1]

  • ตัวอย่างประโยค: การใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวทำงานแบบรวมศูนย์ นอกจากถูกกว่าแล้ว ระบบยังเชื่อถือได้มากกว่าอีกด้วย
 4. ถูก (กริยา) – แปลว่า agree upon หรือ ยอมรับ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: การตัดสินใจของเขาถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้ว

นอกจากนี้ยังมีความหมายอื่น ๆ ของคำว่า ถูก ในภาษาไทยที่ใช้ในบริบทต่าง ๆ อีกมากมาย และสามารถตรวจสอบได้จากแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่แสดงในส่วนท้ายของคำตอบนี้ [1].


Learn more:

 1. -ถูก- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ถูก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อะไรคือการถูกล่วงละเมิดทางเพศ? | 1800RESPECT

ความหมายของ ปรับ

ความหมายของ ปรับ ในภาษาไทยหลายครั้งอาจมีความหมายที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบริบทและวงการที่ใช้คำนี้ ดังนั้นเราจะมาดูความหมายของ ปรับ ในหลาย ๆ แง่มุมตามผลการค้นหาที่ได้จากเว็บไซต์พจนานุกรมและราชบัณฑิตยสถาน ดังนี้:

 1. ปรับ (v) level [1]

  • หมายถึงการทำให้เรียบ โดยใช้คำอื่น ๆ เช่น smooth, even, flatten
  • ตัวอย่างประโยค: ชาวไร่ชาวนาปรับหน้าดินเพื่อเตรียมการปลูกพืชครั้งใหม่
 2. ปรับ (v) adjust [1]

  • หมายถึงการแก้ไขหรือปรับปรุง เพื่อให้เข้ากับสภาพหรือลักษณะที่เหมาะสม
  • ตัวอย่างประโยค: กระทรวงศึกษาธิการปรับหลักสูตรการศึกษาใหม่ให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน
 3. ปรับ (v) fine [1]

  • หมายถึงการลงโทษให้ใช้เงินเพราะทำผิด
  • ตัวอย่างประโยค: ตำรวจปรับผู้ที่ขับรถฝ่าฝืนไฟแดงเป็นจำนวนเงิน 500 บาท
 4. ปรับตัว (v) adjust oneself [1]

  • หมายถึงการปรับนิสัยหรือพฤติกรรมตามสภาพแวดล้อม
  • ตัวอย่างประโยค: จิ้งจกปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่มันอยู่
 5. ปรับโทษ (v) fine [1]

  • หมายถึงการกำหนดโทษที่จะลง
  • ตัวอย่างประโยค: เขาถูกปรับโทษร้อยบาทฐานขับรถโดยประมาท
 6. ปรับปรุง (v) adjust [1]

  • หมายถึงการแก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น
  • ตัวอย่างประโยค: เกษตรกรควรขอคำแนะนำจากนักวิชาการด้านดินเพื่อปรับปรุงดินให้เหมาะต่อการทำทุ่งหญ้า
 7. ปรับพื้น (v) level the ground [1]

  • หมายถึงการทำให้พื้นเรียบ
  • ตความหมายของคำว่า ปรับ ในภาษาไทยหลายครั้งอาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้ ดังนั้นเราจะมาทำความเข้าใจความหมายของคำว่า ปรับ จากพจนานุกรมและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้คุณเข้าใจได้อย่างชัดเจน ต่อไปนี้คือความหมายของคำว่า ปรับ ในภาษาไทย:
 8. ปรับ (v) – ทำให้เรียบ, ทำให้เสมอ, เกลี่ย [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ชาวไร่ชาวนาปรับหน้าดินเพื่อเตรียมการปลูกพืชครั้งใหม่ [1]
  • ความหมาย: ใช้ในกรณีที่ต้องการทำให้สิ่งต่าง ๆ เรียบเสมอ หรือเกลี่ยเพื่อให้เข้ากับสภาพหรือลักษณะที่เหมาะสม
 9. ปรับ (v) – แก้ไข, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: กระทรวงศึกษาธิการปรับหลักสูตรการศึกษาใหม่ให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน [1]
  • ความหมาย: ใช้ในกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ดียิ่งขึ้นหรือเข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลง
 10. ปรับ (v) – วางโทษ, ลงโทษ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ตำรวจปรับผู้ที่ขับรถฝ่าฝืนไฟแดงเป็นจำนวนเงิน 500 บาท [1]
  • ความหมาย: ใช้ในกรณีที่ต้องการลงโทษหรือวางโทษให้กับบุคคลที่กระทำผิด
 11. ปรับตัว (v) – ปรับนิสัย, ปรับพฤติกรรม [1]

  • ตัวอย่างประโยค: จิ้งจกปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่มันอยู่ [1]
  • ความหมาย: ใช้ในกรณีที่ต้องการปรับเปลี่ยนนิสัยหรือพฤติกรรมตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
 12. ปรับโทษ (v) – ลงโทษให้ใช้เงินเพราะทำผิด


Learn more:

 1. ปรับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปรับ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. บทความMD 102 หลักการเจริญสมาธิภาวนา : ความหมายของการปรับกาย

การใช้คำว่า ปรับ ในภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า ปรับ ในภาษาอังกฤษมีหลายความหมายและใช้ได้ในหลายบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. adjust (กริยา): หมายถึง ปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ เพื่อให้เข้ากับสภาวะหรือสถานการณ์ใหม่ [1]. ตัวอย่างประโยค: He adjusted the temperature of the air conditioner to make the room cooler (เขาปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้ห้องเย็นขึ้น) [1].

 2. adjustment (คำนาม): หมายถึง การปรับเปลี่ยนหรือการแก้ไขสิ่งต่างๆ เพื่อให้เข้ากับสภาวะหรือสถานการณ์ใหม่ [1]. ตัวอย่างประโยค: The adjustment of the schedule was necessary due to unforeseen circumstances (การปรับตารางเวลาเป็นเรื่องจำเป็นเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด) [1].

 3. adaptable (คำคุณศัพท์): หมายถึง สามารถปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนได้เพื่อเข้ากับสภาวะหรือสถานการณ์ต่างๆ [1]. ตัวอย่างประโยค: She is an adaptable person who can easily adjust to new environments (เธอเป็นคนที่ปรับตัวได้ง่ายและเข้ากับสภาวะใหม่ได้) [1].

 4. maladjusted (คำคุณศัพท์): หมายถึง ซึ่งปรับตัวได้ยากหรือไม่เข้ากับสภาวะหรือสถานการณ์ต่างๆ [1]. ตัวอย่างประโยค: Socially maladjusted children may have difficulty fitting in with their peers (เด็กที่ปรับตัวได้ยากทางด้านสังคมอาจมีความยากลำบากในการเข้ากับเพื่อนร่วมชั้น) [1].


Learn more:

 1. adjust แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปรับเปลี่ยน คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ความหมายของภาษาอังกฤษ Adjust

ความหมายของคำว่า adjust ในภาษาอังกฤษหมายถึงการปรับตัวหรือการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาวะหรือสถานการณ์ใหม่ ซึ่งอาจเป็นการปรับตัวทางกายหรือทางจิตใจเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า adjust ได้แก่

 • เมื่อเราย้ายไปอยู่ในประเทศต่างประเทศ เราจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างจากประเทศเกิดเพื่อให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ [2].
 • การเปลี่ยนงานใหม่อาจต้องการเราที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงานและสถานการณ์ใหม่ที่ต้องเรียนรู้และปรับตัว [1].

ดังนั้น คำว่า adjust ในภาษาอังกฤษมีความหมายเกี่ยวกับการปรับตัวหรือการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาวะหรือสถานการณ์ใหม่ ซึ่งอาจเป็นการปรับตัวทางกายหรือทางจิตใจเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป [1].


Learn more:

 1. adjust แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. adjust แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. adjust คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ.สอ เสถบุตร

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ถูก และ ปรับ ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ถูก และ ปรับ ในภาษาอังกฤษ:

 1. การซื้อของออนไลน์ถูกปรับให้สามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน [1].
 2. ราคาน้ำมันถูกปรับลงเมื่อมีการเพิ่มการผลิต [1].
 3. ผู้เล่นฟุตบอลถูกปรับโทษเนื่องจากการกระทำไม่เหมาะสม [1].
 4. ระบบการเรียนการสอนถูกปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนทุกคน [1].
 5. การใช้งานโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ถูกปรับเพื่อเพิ่มความปลอดภัย [1].

Learn more:

 1. ถูกปรับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ถูกปรับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 50 สำนวนภาษาอังกฤษ สำนวนดี ความหมายโดน พร้อมคำแปล ใช้ได้ทั้งเรียน และ ทำงาน – OnDemand

คำแนะนำในการใช้ ถูก และ ปรับ ในภาษาอังกฤษ

คำแนะนำในการใช้ ถูก และ ปรับ ในภาษาอังกฤษ

การใช้คำแนะนำในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้สื่อสารได้อย่างถูกต้องและเข้าใจกันได้ นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำในการปรับปรุงการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น ดังนั้น เราจะมาดูคำแนะนำเหล่านี้ในรายละเอียดต่อไปนี้:

 1. การใช้คำแนะนำในภาษาอังกฤษ:
 • คำแนะนำ (suggestion) หมายถึง คำแนะนำหรือคำเกริ่นนำที่ให้กับผู้อื่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น [1]
 • คำแนะนำการใช้ (instructions) หมายถึง คำแนะนำที่ให้แก่ผู้ใช้เพื่อให้เข้าใจวิธีการใช้สิ่งต่างๆ อย่างถูกต้อง [1]
 1. คำแนะนำในการปรับปรุงการใช้ภาษาอังกฤษ:
 • การอ่านและฟังภาษาอังกฤษ: การอ่านและฟังภาษาอังกฤษเป็นวิธีที่ดีในการปรับปรุงทักษะการใช้ภาษา โดยอ่านหนังสือ บทความ หรือฟังเพลงและวิดีโอภาษาอังกฤษ [1]
 • การเขียนและพูดภาษาอังกฤษ: การเขียนและพูดภาษาอังกฤษเป็นวิธีที่ดีในการปรับปรุงทักษะการใช้ภาษา โดยเราสามารถเขียนบทความ หรือพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนหรือครอบครัวเพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษา [1]
 • การศึกษาภาษาอังกฤษ: การศึกษาภาษาอังกฤษเป็นวิธีที่ดีในการปรับปรุงทักษะการใช้ภาษา โดยเราสามารถเรียนภาษาอังกฤษผ่านหนังสือเรียน คอร์สออนไลน์ หรือเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนหรือสถาบันการศคำแนะนำในการใช้ ถูก และ ปรับ ในภาษาอังกฤษ

การใช้คำแนะนำในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้เข้าใจและใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำในการปรับปรุงทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ข้อควรระวังและวิธีปรับปรุงในการใช้คำแนะนำในภาษาอังกฤษมีดังนี้:

 1. คำแนะนำในการใช้ (Instructions)
 • คำแนะนำในการใช้เป็นข้อควรระวังที่สำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ [1].
 • ให้ใช้คำแนะนำในการใช้เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้อง [1].
 • คำแนะนำในการใช้ช่วยให้เราเข้าใจวิธีการใช้ภาษาอังกฤษในทุกๆ สถานการณ์ [1].
 1. คำแนะนำในการปรับปรุง (Improvement Tips)
 • คำแนะนำในการปรับปรุงช่วยให้เราพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น [1].
 • ใช้คำแนะนำในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ [1].
 • คำแนะนำในการปรับปรุงช่วยให้เราเก่งกว่าเดิมในการใช้ภาษาอังกฤษ [1].

Learn more:

 1. คำแนะนำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. 10 คำในภาษาอังกฤษที่มักใช้กันผิดๆ (และวิธีใช้ให้ถูกต้อง) ‹ GO Blog | EF ประเทศไทย
 3. รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำวิจารณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ประชุม คำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้บ่อย

Categories: สำรวจ 73 ถูก ปรับ ภาษา อังกฤษ

เทคนิคคิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้ลื่นไหล ไม่ติดแปลในหัว | How to learn 🧠
เทคนิคคิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้ลื่นไหล ไม่ติดแปลในหัว | How to learn 🧠

(v) be fined, Example: เมื่อวานผมถูกปรับ เพราะขับรถผ่าไฟแดง พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

See more: haiyensport.com/category/auto

ต้องเสียค่าปรับ ภาษาอังกฤษ

เรื่อง ต้องเสียค่าปรับ ภาษาอังกฤษ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีความสำคัญในการเข้าใจเกี่ยวกับการต้องเสียค่าปรับในภาษาอังกฤษ ในบทความนี้เราจะพาท่านไปทำความรู้จักกับคำว่า ต้องเสียค่าปรับ และแนะนำวิธีการใช้งานในประเด็นนี้อย่างละเอียด โดยครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ท่านต้องการ

หัวข้อหลัก: ต้องเสียค่าปรับ ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

 1. ความหมายของคำว่า ต้องเสียค่าปรับ [1]

 2. การใช้งานคำว่า ต้องเสียค่าปรับ ในประโยค [1]

 3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ต้องเสียค่าปรับ [1]

 4. วิธีการชำระค่าปรับในภาษาอังกฤษ [1]

 5. คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องเสียค่าปรับ [1]

 6. ความหมายของคำว่า ต้องเสียค่าปรับ

  • ต้องเสียค่าปรับ หมายถึงการต้องชำระเงินเป็นค่าปรับเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อความผิดที่ทำไป ซึ่งอาจเกิดจากการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ [1].
 7. การใช้งานคำว่า ต้องเสียค่าปรับ ในประโยค

  • คำว่า ต้องเสียค่าปรับ สามารถใช้ในประโยคเพื่ออธิบายถึงการต้องชำระเงินเป็นค่าปรับที่ต้องรับผิดชอบ [1].
 8. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ต้องเสียค่าปรับ

  • หากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ คุณอาจต้องเสียค่าปรับ [1].
  • การขาดความระมัดระวังอาจทำให้คุณต้องเสียค่าปรับ [1].
 9. วิธีการชำระค่าปรับในภาษาอังกฤษ

  • วิธีการชำระค่าปรับในภาษาอังกฤษสามารถทำได้โดยการติดต่อเรื่อง ต้องเสียค่าปรับ ภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต้องชำระเงินเป็นค่าปรับในกรณีที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎระเบียบในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นเรื่องที่คนหลายคนอาจสงสัยและต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ในบทความนี้เราจะมาสอดคล้องกับความต้องการของคุณ โดยให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตามมาตรฐาน SEO ของ Google โดยให้ความยาวขั้นต่ำ 1000 คำ และรวมส่วน FAQ ที่สอดคล้องกับเรื่องนี้

หัวข้อหลัก: ต้องเสียค่าปรับ ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

I. ความหมายของ ต้องเสียค่าปรับ ภาษาอังกฤษ

 • ค่าปรับในภาษาอังกฤษหมายถึงการต้องชำระเงินเป็นค่าปรับในกรณีที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎระเบียบในภาษาอังกฤษ [1].

II. กรณีที่ต้องเสียค่าปรับในภาษาอังกฤษ

 • ตัวอย่างของกรณีที่ต้องเสียค่าปรับในภาษาอังกฤษได้แก่ การละเมิดกฎจราจร เช่น การขับรถเร็วเกินกำหนด การไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร หรือการไม่ใส่เข็มขัดนิรภัย [1].

III. วิธีการชำระค่าปรับในภาษาอังกฤษ

 • วิธีการชำระค่าปรับในภาษาอังกฤษอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของค่าปรับ โดยสามารถชำระผ่านทางธนาคาร หรือผ่านระบบออนไลน์ได้ [1].

IV. ผลกระทบของการต้องเสียค่าปรับในภาษาอังกฤษ

 • การต้องเสียค่าปรับในภาษาอังกฤษอาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตประจำวันของบุคคลที่ต้องชำระค่าปรับ [1].

V. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยว


Learn more:

 1. เสียค่าปรับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เสียค่าปรับ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. คำว่า เสียค่าปรับ ( V ) ในภาษาอังกฤษ
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำวิจารณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ประชุม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษใช้บ่อย
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำวิจารณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ประชุม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษใช้บ่อย
จดด่วน 7 โปรแกรมอ่านภาษาอังกฤษได้ “ถูกต้องโดยไม่ต้องปรับ”
จดด่วน 7 โปรแกรมอ่านภาษาอังกฤษได้ “ถูกต้องโดยไม่ต้องปรับ”
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี! ปูพื้นฐาน/ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษภายใน 4 ชั่วโมง แบบเริ่มจาก 0 - Youtube
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี! ปูพื้นฐาน/ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษภายใน 4 ชั่วโมง แบบเริ่มจาก 0 – Youtube
รวมศัพท์แสลงใหม่ๆ ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ อย่าหาทำ แกง ฯลฯ ภาษาอังกฤษคืออะไรนะ
รวมศัพท์แสลงใหม่ๆ ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ อย่าหาทำ แกง ฯลฯ ภาษาอังกฤษคืออะไรนะ
แบบฝึกภาษาอังกฤษแนวเข้ม ป.4 - ศูนย์รวมหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย #Thaibookfair
แบบฝึกภาษาอังกฤษแนวเข้ม ป.4 – ศูนย์รวมหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย #Thaibookfair

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ความหมายของ ถูก
ความหมายของ ปรับ
การใช้คำว่า ปรับ ในภาษาอังกฤษ
ความหมายของภาษาอังกฤษ Adjust
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ถูก และ ปรับ ในภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการใช้ ถูก และ ปรับ ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *