สกล แปลว่า: ความหมายและบทบาทในภาษาไทย (20 คำ)

บ้านพี่สกลหนาวเเล้ว - MAN'R x BEARING ft ท้าวคำสิงห์ x ขยะหน้าต้นไม้ (​ Official MV )

บ้านพี่สกลหนาวเเล้ว – Man’R X Bearing Ft ท้าวคำสิงห์ X ขยะหน้าต้นไม้ (​ Official Mv )

Keywords searched by users: สกล แปลว่า: ความหมายและบทบาทในภาษาไทย (20 คำ) สกล คําราชาศัพท์, สกนธ์ แปลว่า, ทรงสกลแปลว่าอะไร, ร้องทูลพระองค์ทรงสกล หมายถึง, สมา แปลว่า, สงกา แปลว่า, สากล แปลว่า, กรรมแปลว่า

สกล แปลว่าอะไร

สกล แปลว่าอะไร

สกล เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหรือตรวจสอบ [1]. คำว่า สกล มักใช้ในบริบททางวิทยาศาสตร์และการวิจัย เพื่ออธิบายกระบวนการหรือวิธีการในการตรวจสอบความถูกต้อง หรือการตรวจสอบความเป็นไปได้ของสิ่งต่างๆ [2].

ตัวอย่างประโยค:

 • การวิจัยนี้มีการใช้เครื่องมือสกลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล [1].
 • การทดสอบความเป็นไปได้ของสมมติฐานนั้นต้องใช้วิธีการสกล [2].

Learn more:

 1. สกล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สกล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สกล แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ สกล | ชื่อมงคล

ความหมายของคำว่า สกล

คำว่า สกล เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและน่าสนใจ ดังนั้นเราจะมาสำรวจความหมายและความสำคัญของคำว่า สกล ในภาษาไทยต่อไปนี้

ความหมายของคำว่า สกล [1]:

 • สกล เป็นคำที่มาจากภาษาบาลี ซึ่งมีความหมายว่า สิ่งที่เป็นธรรมชาติ หรือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติทั้งทางกายภาพและจิตใจ

ความสำคัญของคำว่า สกล [2]:

 • คำว่า สกล เป็นคำที่มีความหมายที่สำคัญในภาษาไทย เนื่องจากมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและความเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆ
 • คำว่า สกล ใช้ในบริบทต่างๆ เช่น สกลนคร (ชื่อจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย) หรือ สกลมหาสังข์ (ชื่อเขตที่ตั้งของเทศบาลนครสกลนคร)
 • คำว่า สกล ยังมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบและเรียบง่าย ซึ่งส่งผลให้คำนี้ถูกนำมาใช้ในบริบททางศาสนาและสังคม

Learn more:

 1. สกล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สกล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สกล แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ สกล | ชื่อมงคล

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สกล

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สกล มีดังนี้:

 1. สกลเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยแปลว่า สิ่งที่เป็นปกติ หรือ สิ่งที่เป็นธรรมชาติ [1].

  • ตัวอย่างประโยค: ความสกลของธรรมชาติคือความงดงามและความสงบเสงี่ยม [1].
 2. สกลยานุภาพเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยแปลว่า สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและเป็นธรรมชาติ [2].

  • ตัวอย่างประโยค: สกลยานุภาพในประเทศไทยมีหลายแห่ง เช่น เขาใหญ่ น้ำตก และหมู่เกาะที่สวยงาม [2].
 3. สกลวัฒนธรรมเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยแปลว่า วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักของสถานที่หนึ่ง [1].

  • ตัวอย่างประโยค: สกลวัฒนธรรมของไทยมีความหลากหลายและน่าสนใจ เช่น การแต่งกายท้องถิ่น การละเล่นดนตรี และการทำอาหารพื้นเมือง [1].
 4. สกลธรรมชาติเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยแปลว่า สิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อม [2].

  • ตัวอย่างประโยค: การอนุรักษ์สกลธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างสุขภาพที่ดี [2].

Learn more:

 1. สกล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สกล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. จังหวัดสกลนคร – วิกิพีเดีย

พจนานุกรม Longdo Dictionary เรื่อง สกล

พจนานุกรม Longdo Dictionary เรื่อง สกล เป็นหนึ่งในบริการที่ Longdo Dictionary ให้บริการในการแปลภาษาและค้นหาคำศัพท์ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ [1].

พจนานุกรม Longdo Dictionary เรื่อง สกล มีความสามารถในการแสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติเมื่อนำเมาส์ไปวางบนคำหรือวลีที่ต้องการทราบความหมาย โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใดๆ [1].

คุณสมบัติและการใช้งานของพจนานุกรม Longdo Dictionary เรื่อง สกล มีดังนี้:

 1. แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ: เพียงวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย ระบบจะทำการแนบความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาของเว็บภาษาต่างประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น [1].
 2. สนับสนุนเว็บหลากภาษา: ปัจจุบันรองรับภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่นและเยอรมัน [1].
 3. ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน: ในฐานข้อมูลของ Longdo มีการรวบรวมพจนานุกรมหลายชุด เช่น Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น [1].
 4. แสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสม: สามารถแสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสมได้อย่างถูกต้อง เช่น Secretary of State=รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ, High school=โรงเรียนมัธยมปลาย [1].
 5. แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรม: เมื่อวางเมาส์ไว้บนพจนานุกรม Longdo Dictionary เรื่อง สกล

พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการแปลภาษาและค้นหาคำศัพท์ในภาษาไทยและภาษาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเยอรมัน [1].

คุณสมบัติของพจนานุกรม Longdo Dictionary

 • แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ เพียงวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย [1].
 • สนับสนุนเว็บหลากภาษา ซึ่งปัจจุบันรองรับภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเยอรมัน [1].
 • ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน ในฐานข้อมูลของ Longdo ได้แก่ Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น [1].
 • แสดงได้ทั้งความหมายของคำเดี่ยว และคำผสม ได้อย่างถูกต้อง เช่น Secretary of State=รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ, High school=โรงเรียนมัธยมปลาย [1].
 • แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ เช่น เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำว่า executed/abusing ซึ่งไม่มีในพจนานุกรม เครื่องจะแสดงความหมายของคำว่า execute/abuse ให้โดยอัตโนมัติ [1].

วิธีใช้งาน

 1. ให้ป้อนคำหรือวลีที่ต้องการแปลหรือค้นหาลงในช่องค้นหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของ Longdo Dictionary [1].
 2. เมื่อป้อนคำหรือวลีเสร็จสิ้น ให้กด Enter หรือคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อแสดงผลลัพธ์ [1].
 3. ผลลัพธ์จะแสดงความหมายของคำหรือวลีที่ค้นหา รวมถึงตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนั้นๆ [1].

Learn more:

 1. สกล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -สกล- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ‎Longdo Dict on the App Store

การใช้คำว่า สกล ในประโยค

การใช้คำว่า สกล ในประโยค

คำว่า สกล เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายว่า ที่เป็นรูปแบบหรือลักษณะที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป [1] ในประโยคภาษาไทย เราสามารถใช้คำว่า สกล ในหลายบทบาทและประเด็นต่างๆ ดังนี้:

 1. สกลเป็นคำนามที่ใช้ในการอธิบายสิ่งที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป หรือเป็นแบบฉบับที่เป็นที่ยอมรับในสังคม ตัวอย่างเช่น:

  • การศึกษาเกี่ยวกับสกลของวัฒนธรรมไทย
  • สกลของการใช้ภาษาไทยในสื่อมวลชน
 2. สกลเป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการบรรยายสิ่งที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป หรือเป็นแบบฉบับที่เป็นที่ยอมรับในสังคม ตัวอย่างเช่น:

  • การแสดงความคิดเห็นที่เป็นสกล
  • การปฏิบัติตามหลักสกลของสังคม
 3. สกลเป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายความสมบูรณ์และครอบคลุมของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตัวอย่างเช่น:

  • การเขียนรายงานที่เป็นสกล
  • การวาดภาพที่เป็นสกล
 4. สกลเป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการบรรยายสิ่งที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป หรือเป็นแบบฉบับที่เป็นที่ยอมรับในสังคม ตัวอย่างเช่น:

  • การปฏิบัติตามหลักสกลของสังคม
  • การแสดงความคิดเห็นที่เป็นสกล

Learn more:

 1. สกล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สกล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำที่มาจากภาษาสันสกฤต

คำแปลอื่นๆ ของคำว่า สกล

คำว่า สกล เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย และสามารถแปลได้เป็นคำอื่นๆ ที่มีความหมายใกล้เคียง ดังนี้:

 1. สกล (Sakon): คำนี้เป็นชื่อเมืองในจังหวัดสกลนคร ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย [2].

 2. สกล (Sakol): คำนี้เป็นชื่อผู้ชายในภาษาไทย [2].

 3. สกล (Sakol): คำนี้เป็นคำสรรพนามในภาษาไทยที่ใช้เรียกผู้ชายที่มีตำแหน่งสูง หรือเป็นผู้นำในองค์กรหรือองค์กรธุรกิจ [2].

 4. สกล (Sakol): คำนี้เป็นคำนามในภาษาไทยที่ใช้เรียกชื่อของคนหรือสิ่งของที่มีคุณค่าและมีความสำคัญ [2].

 5. สกล (Sakol): คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ในภาษาไทยที่ใช้เรียกสิ่งที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ [2].

 6. สกล (Sakol): คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ในภาษาไทยที่ใช้เรียกสิ่งที่มีความสมบูรณ์และไม่มีข้อบกพร่อง [2].


Learn more:

 1. สกล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สกล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สกล แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ สกล | ชื่อมงคล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า สกล

สกลนคร เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าสนใจมากมาย ดังนั้น การค้นหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า สกล เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมาก นอกจากข้อมูลที่ได้จากการค้นหาเบื้องต้นแล้ว ยังมีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถให้ข้อมูลที่ลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับคำว่า สกล ตามนี้

 1. วิกิพีเดีย: วิกิพีเดียเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความเป็นเอกลักษณ์และครอบคลุมทุกประเด็น คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดสกลนครได้ในหน้า จังหวัดสกลนคร บนวิกิพีเดีย [1].

 2. เว็บไซต์ท่องเที่ยว: เว็บไซต์ท่องเที่ยวต่าง ๆ มักจะมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัด คุณสามารถค้นหาเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับสกลนครเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้.

 3. ห้องสมุด: ห้องสมุดในพื้นที่ของคุณอาจมีหนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสกลนคร คุณสามารถติดต่อห้องสมุดท้องถิ่นเพื่อสอบถามเพิ่มเติม.


Learn more:

 1. จังหวัดสกลนคร – วิกิพีเดีย
 2. สกลนคร เมืองแห่งครามและแหล่งวัฒนธรรมอีสาน
 3. สกล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: รายละเอียด 78 สกล แปลว่า

บ้านพี่สกลหนาวเเล้ว - MAN'R x BEARING ft ท้าวคำสิงห์ x ขยะหน้าต้นไม้ (​ Official MV )
บ้านพี่สกลหนาวเเล้ว – MAN’R x BEARING ft ท้าวคำสิงห์ x ขยะหน้าต้นไม้ (​ Official MV )

See more: https://haiyensport.com/category/auto

ชื่อสกล แปลว่าอะไร

ชื่อสกล แปลว่าอะไร

เมื่อค้นหาคำว่า ชื่อสกล แปลว่าอะไร ผลการค้นหาพบว่าคำว่า สกล ในภาษาไทยมีความหมายว่า เต็มบริบูรณ์, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น [1]. อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เจอยังไม่เพียงพอที่จะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่กล่าวถึงได้ดียิ่งขึ้น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า สกล:

 • สกล เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายว่า เต็มบริบูรณ์, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น [1].
 • คำว่า สกล สามารถใช้ในบริบทต่างๆ เช่น ในการอธิบายสิ่งของที่ครบถ้วนทั้งหมด หรือในการสรุปสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเรื่องราวหนึ่ง [1].

Learn more:

 1. สกล – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน – Sanook
 2. สกล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สกล แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ สกล | ชื่อมงคล
ไทย | Ppt
ไทย | Ppt
ภาษาภูไท รวมคำศัพท์น่ารู้ พร้อมคำแปล - อีสานร้อยแปด
ภาษาภูไท รวมคำศัพท์น่ารู้ พร้อมคำแปล – อีสานร้อยแปด

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

สกล แปลว่าอะไร
ความหมายของคำว่า สกล
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สกล
พจนานุกรม Longdo Dictionary เรื่อง สกล
การใช้คำว่า สกล ในประโยค
คำแปลอื่นๆ ของคำว่า สกล
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า สกล

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *