พระอุโบสถภาษาอังกฤษ: เรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษในพระอุโบสถ

English On Tour l ตอน สอนภาษาอังกฤษสำหรับการกราบพระในอุโบสถ l EP.2

English On Tour L ตอน สอนภาษาอังกฤษสำหรับการกราบพระในอุโบสถ L Ep.2

Keywords searched by users: พระอุโบสถภาษาอังกฤษ: เรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษในพระอุโบสถ วิหาร ภาษาอังกฤษ, โบสถ์วัด ภาษาอังกฤษ, พระภาษาอังกฤษ, พระประธาน ภาษาอังกฤษ, สวดมนต์ ภาษาอังกฤษ, สร้าง พระ ภาษาอังกฤษ, วัดไทย ภาษาอังกฤษ, วันพระ ภาษาอังกฤษ Pantip

ความหมายของพระ อุโบสถ ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของพระอุโบสถในภาษาอังกฤษ

พระอุโบสถ (Ubosot) เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาไทย และไม่มีคำแปลตรงในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม สามารถอธิบายความหมายของพระอุโบสถในภาษาอังกฤษได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญในศาสนาพุทธศาสนาที่ใช้ในการปฏิบัติธรรม และใช้ในการทำพิธีสำคัญของพระภิกษุสงฆ์

คำว่า อุโบสถ มาจากภาษาสันสกฤตภาษาบาลี ซึ่งในภาษาบาลีมีคำว่า uposatha ซึ่งหมายถึงวันพระ หรือวันที่พระภิกษุสงฆ์จะทำพิธีสำคัญ และในภาษาไทยเรียกวันพระว่า วันอุโบสถ ซึ่งเป็นวันที่ศาสนาพุทธศาสนาจะมีการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการ

พระอุโบสถเป็นสถานที่สำคัญในวัฒนธรรมพุทธศาสนา ซึ่งใช้ในการทำพิธีสำคัญ เช่น พิธีบวงสรวงพระ พิธีบวงสรวงพระองค์ และพิธีบวงสรวงพระภิกษุสงฆ์ นอกจากนี้ พระอุโบสถยังเป็นสถานที่ที่ศาสนาพุทธศาสนาใช้ในการสอนธรรมและปฏิบัติธรรม ซึ่งสามารถเรียนรู้และฝึกฝนในการปฏิบัติธรรมได้ในพระอุโบสถ


Learn more:

 1. อุโบสถ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. พระอุโบสถ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อุโบสถ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

วิธีการแปลคำว่าพระ อุโบสถ เป็นภาษาอังกฤษ

วิธีการแปลคำว่า พระอุโบสถ เป็นภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า พระอุโบสถ เป็นภาษาอังกฤษสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความหมายและบทบาทของคำนั้นในบริบทที่ใช้ ดังนี้คือวิธีการแปลที่เป็นไปได้:

 1. Lord Buddha

  • คำว่า พระอุโบสถ ในบางกรณีอาจถูกแปลเป็น Lord Buddha ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้า ผู้สร้างศาสนาพุทธ และเป็นผู้สร้างคำสอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เป็นที่ดีแก่มนุษย์ทั้งหลาย [1].
 2. Holy Relics

  • อีกความหมายของคำว่า พระอุโบสถ คือ Holy Relics ซึ่งหมายถึงวัตถุศิลป์หรือวัตถุศีลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า อาทิเช่น ศาลาวัด หรือวัตถุที่เก็บรวบรวมจากพระพุทธเจ้า เช่น ศาลาวัด หรือวัตถุที่เก็บรวบรวมจากพระพุทธเจ้า [1].

Learn more:

 1. พระอุโบสถ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อุโบสถ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. อุโบสถ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

การใช้คำว่าพระ อุโบสถ ในบทสวดมนต์และพิธีศาสนาภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า พระ อุโบสถ ในบทสวดมนต์และพิธีศาสนาภาษาอังกฤษ

พระ อุโบสถ (Phra Ubosot) เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายห้องที่ใช้ในพิธีสังฆกรรมของศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการบูชาและปฏิบัติธรรม ในภาษาอังกฤษ เราสามารถแปลคำว่า พระ อุโบสถ ได้ว่า ordination hall หรือ ordination pavilion ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการบูชาและปฏิบัติพระธรรมของพระสงฆ์ และใช้ในพิธีสังฆกรรมเมื่อมีการบวชเป็นพระภิกษุหรือพระภิกษัตริย์

ในบทสวดมนต์และพิธีศาสนาภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้คำว่า พระ อุโบสถ ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. บทสวดพาหุงฯ (Pahung Chant) [2]

  • ในบทสวดพาหุงฯ เราสามารถใช้คำว่า พระ อุโบสถ เพื่ออธิบายสถานที่ที่ใช้ในการบูชาและปฏิบัติพระธรรม ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการทำพิธีสังฆกรรม
 2. พิธีสังฆกรรม (Ordination Ceremony) [1]

  • ในพิธีสังฆกรรม เราสามารถใช้คำว่า พระ อุโบสถ เพื่ออธิบายสถานที่ที่ใช้ในการบวชเป็นพระภิกษุหรือพระภิกษัตริย์ ซึ่งเป็นการเป็นสมาชิกของศาสนาพุทธ

Learn more:

 1. ศีล 8 คำอาราธนาศีล 8 พร้อมคำแปล
 2. Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice
 3. วัดพระธรรมกาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพระ อุโบสถ ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพระ อุโบสถ ในภาษาอังกฤษ

พระพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติไทย ดังนั้นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพระ อุโบสถ ในภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีความสำคัญ ดังนี้:

 1. พระพุทธเจ้า (The Lord Buddha) [1]
 2. พระ (monk) [1]
 3. สามเณร (novice) [1]
 4. พุทธศาสนิกชน (Buddhist) [1]
 5. เด็กวัด (temple boy) [1]
 6. วัด (temple) [1]
 7. เจดีย์ (pagoda) [1]
 8. อุโบสถ (chapel) [1]
 9. พร (blessing) [1]
 10. ศีล (precept) [1]
 11. พระพุทธรูป (The Buddha image/The Buddha statue) [1]
 12. พระเครื่อง (small Buddha image used as amulet) [1]
 13. เครื่องรางของขลัง (amulet) [1]
 14. พระบรมสารีริกธาตุ (relics) [1]
 15. รอยพระพุทธบาท (Buddhas footprint) [1]
 16. บาตรพระ (alms bowl) [1]
 17. ดอกบัว (lotus flower) [1]
 18. ธูป (incense stick(s)) [1]
 19. เทียน (candle(s)) [1]
 20. กระถางธูป (incense burner) [1]
 21. สายสิญจน์ (sacred cord) [1]
 22. น้ำมนต์ (holy water) [1]
 23. ทำบุญ (make merit) [1]
 24. ใส่บาตร (offer food to the monk(s)) [1]
 25. กราบพระ/ไหว้พระ (pay respect to the monk/The Buddha image) [1]
 26. อธิษฐาน/สวดมนต์ (pray) [1]
 27. บริจาค (donate) [1]
 28. ปิดทอง (บนองค์พระ) (put gold leaf onto The Buddha image/The Buddha statue/to gild) [1]
 29. กรวดน้ำ (pour water of dedication/to make a libation) [1]
 30. จุดธูป (light the incense sticks) [1]
 31. จุดเทียน (light the candle) [1]
 32. นิมนต์พระ (invite the monk(s)) [1]
 33. พระสวดมนต์ (chant) [1]
 34. ฟังเทศน์ (listen to the sermon) [1]
 35. รดน้ำมนต์ (sprinkle the holy water) [1]
 36. รับพรจากพระ (Receive blessing from the monk(s)) [1]

คำศัพท์เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของศาสนาพุทธและวัฒนธรรมไทย คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพระ อุโบสถ ในภาษาอังกฤษ

พระพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติไทย ดังนั้นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพระ อุโบสถ ในภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีความสำคัญ ดังนี้:

 1. พระพุทธเจ้า (The Lord Buddha) [1]
 2. พระ (monk) [1]
 3. สามเณร (novice) [1]
 4. พุทธศาสนิกชน (Buddhist) [1]
 5. เด็กวัด (temple boy) [1]
 6. วัด (temple) [1]
 7. เจดีย์ (pagoda) [1]
 8. อุโบสถ (chapel) [1]
 9. พร (blessing) [1]
 10. ศีล (precept) [1]
 11. พระพุทธรูป (The Buddha image/The Buddha statue) [1]
 12. พระเครื่อง (small Buddha image used as amulet) [1]
 13. เครื่องรางของขลัง (amulet) [1]
 14. พระบรมสารีริกธาตุ (relics) [1]
 15. รอยพระพุทธบาท (Buddhas footprint) [1]
 16. บาตรพระ (alms bowl) [1]
 17. ดอกบัว (lotus flower) [1]
 18. ธูป (incense stick(s)) [1]
 19. เทียน (candle(s)) [1]
 20. กระถางธูป (incense burner) [1]
 21. สายสิญจน์ (sacred cord) [1]
 22. น้ำมนต์ (holy water) [1]
 23. ทำบุญ (make merit) [1]
 24. ใส่บาตร (offer food to the monk(s)) [1]
 25. กราบพระ/ไหว้พระ (pay respect to the monk/The Buddha image) [1]
 26. อธิษฐาน/สวดมนต์ (pray) [1]
 27. บริจาค (donate) [1]
 28. ปิดทอง (บนองค์พระ) (put gold leaf onto The Buddha image/The Buddha statue)/to gild [1]
 29. กรวดน้ำ (pour water of dedication/to make a libation) [1]
 30. จุดธูป (light the incense sticks) [1]
 31. จุดเทียน (light the candle) [1]
 32. นิมนต์พระ (invite the monk(s)) [1]
 33. พระสวดมนต์ (chant) [1]
 34. ฟังเทศน์ (listen to the sermon) [1]
 35. รดน้ำมนต์ (sprinkle the holy water) [1]
 36. รับพรจากพระ (Receive blessing from the monk(s)) [1]

แหล่งข้อมูล:
[1] WeGoInter.com – เรียนต่อต่างประเทศ
[2] TakeMeTours Blog


Learn more:

 1. มาเรียนรู้ 36 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ “วัดและพระพุทธศาสนา” กันดีกว่า!! | WeGoInter.com – เรียนต่อต่างประเทศ
 2. Temple/ Palace Vocabularies – TakeMeTours Blog
 3. คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน วันวิสาขบูชา

ความเชื่อและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับพระ อุโบสถ ในวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ

ความเชื่อและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับพระอุโบสถในวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ

พระอุโบสถเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างมากในวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ มีความเชื่อและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับพระอุโบสถที่ได้รับความเคารพและสำคัญมากมาย ดังนี้:

 1. ความเชื่อในพระอุโบสถ: ในวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ คนมักมีความเชื่อที่เข้าใจว่าพระอุโบสถเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือ มีความเชื่อว่าพระอุโบสถเป็นที่อยู่ของพระเจ้าและเป็นสถานที่ที่สะท้อนความบริสุทธิ์และความสงบเรียบร้อยของจิตใจ [1].

 2. ค่านิยมในการเคารพพระอุโบสถ: ในวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ คนมักมีค่านิยมที่สูงในการเคารพพระอุโบสถ ซึ่งสามารถแสดงออกทางพฤติกรรมได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การกราบไหว้บูชา การบริจาคในตู้บริจาค การเคารพพระอุโบสถเป็นต้น [1].

 3. ความสำคัญของพระอุโบสถ: พระอุโบสถมีความสำคัญอย่างมากในวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพระเจ้า และเป็นสถานที่ที่สะท้อนความบริสุทธิ์และความสงบเรียบร้อยของจิตใจ คนมักมีความเคารพและเคลื่อนไหวอย่างสูงส่งในการเข้าพระอุโบสถ และมีการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับพระอุโบสถอย่างเป็นทางการ [1].

 4. การสืบทอดความเชื่อและค่านิยม: ความเชื่อและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับพระอุโบสถได้รับการสืบทอดต่อกันมาตัความเชื่อและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับพระอุโบสถในวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ

พระอุโบสถเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพบูชาในวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ ความเชื่อและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับพระอุโบสถมีหลายประการ ซึ่งจะถูกสืบทอดและปฏิบัติตามมาตรฐานทางศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชนที่นับถือพระอุโบสถนั้น ดังนี้:

 1. ความเชื่อในพระอุโบสถ: ในวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ ความเชื่อในพระอุโบสถมีความสำคัญอย่างมาก พระอุโบสถถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพบูชา ผู้คนมักมีความเชื่อว่าพระอุโบสถเป็นที่อยู่ของพระเจ้าและเป็นที่ตั้งของพระองค์ ซึ่งจะมีพิธีกรรมและกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพระอุโบสถ เช่น การบูชาพระอุโบสถ การทำบุญ และการสวดมนต์ [1]

 2. ค่านิยมในการเคารพพระอุโบสถ: ในวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ ค่านิยมในการเคารพพระอุโบสถมีความสำคัญอย่างมาก ผู้คนมักมีความเคารพและเคลื่อนไหวอย่างสุภาพต่อพระอุโบสถ ซึ่งอาจแสดงออกผ่านการกราบไหว้ การบูชา การสวดมนต์ และการทำบุญตามประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระอุโบสถ นอกจากนี้ ค่านิยมอื่นๆ เช่น ความเคารพต่อพระองค์ ความเคารพต่อพระศาสนา และความเคารพต่อผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุดในศาสนาอาจเกี่ยวข้องกับพระอุโบสถด้วย [1]

 3. พิธีกรรมและกิจกรรมทางศาสนา: ในวัฒ


Learn more:

 1. MCU Digital Collections –

การใช้พระ อุโบสถ ในสถาปัตยกรรมและออกแบบภาษาอังกฤษ

การใช้พระอุโบสถในสถาปัตยกรรมและออกแบบภาษาอังกฤษ

พระอุโบสถเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในสถาปัตยกรรมและออกแบบภาษาอังกฤษ การใช้พระอุโบสถให้เหมาะสมและถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้สื่อถึงความเคารพและความสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ ดังนั้น ในการออกแบบสถาปัตยกรรมและใช้ภาษาอังกฤษ เราควรใส่ใจในการใช้พระอุโบสถอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งสามารถทำได้โดยการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 1. การใช้พระอุโบสถในสถาปัตยกรรม:

  • ในสถาปัตยกรรมไทย พระอุโบสถมักถูกใช้ในการสร้างวัดและอาคารที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารสำคัญเช่น อุโบสถ หรือพระบรมรูป
  • การใช้พระอุโบสถในสถาปัตยกรรมควรให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์และความสวยงาม โดยใช้เทคนิคและกระบวนการที่เหมาะสมในการสร้างพระอุโบสถ เช่น การใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีและการออกแบบที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่น
 2. การใช้พระอุโบสถในออกแบบภาษาอังกฤษ:

  • ในการใช้พระอุโบสถในออกแบบภาษาอังกฤษ เราควรใส่ใจในการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพระอุโบสถอย่างถูกต้อง และเลือกใช้คำที่สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน
  • เราควรใช้พระอุโบสถในออกแบบภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับบทความหรือเนื้อหาที่เรากำลังเขียน โดยใช้พระอุโบสถใการใช้พระอุโบสถในสถาปัตยกรรมและออกแบบภาษาอังกฤษ

พระอุโบสถเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในสถาปัตยกรรมและออกแบบภาษาอังกฤษ การใช้พระอุโบสถให้เหมาะสมและถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้สื่อถึงความเคารพและความสัญญาณทางศาสนาอย่างถูกต้อง ดังนั้น ในการออกแบบสถาปัตยกรรมและเขียนภาษาอังกฤษ เราควรใช้พระอุโบสถให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการต่าง ๆ ดังนี้:

 1. การใช้พระอุโบสถในสถาปัตยกรรม:

  • ในสถาปัตยกรรมไทย เราสามารถใช้พระอุโบสถในการตกแต่งอาคารได้หลากหลายวิธี อาจเป็นการใช้พระอุโบสถเป็นส่วนหนึ่งของหลังคา หรือเป็นส่วนหนึ่งของประตูหรือหน้าต่างของอาคาร [1].
  • การใช้พระอุโบสถในสถาปัตยกรรมสามารถสร้างความสงบและเคารพในบรรยากาศของอาคารได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัดและอาคารที่เกี่ยวข้องกับศาสนา [1].
 2. การใช้พระอุโบสถในออกแบบภาษาอังกฤษ:

  • เมื่อเราเขียนภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้พระอุโบสถในการเพิ่มความเคารพและความสัญญาณทางศาสนาในข้อความได้ โดยใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เช่น temple (วัด), shrine (ศาล), altar (ห้องบูชา) เป็นต้น [2].
  • การใช้พระอุโบสถในออกแบบภาษาอังกฤษสามารถช่วยให้ข้อความดูเป็นศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพได้มากขึ้น โดยเฉพาะในบทความที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและวัฒนธรรม [2].

การใช้พระอ


Learn more:

 1. HISTORY : Wat Rong Khun (White Temple), Chaing Rai, Thailand – Steemit
 2. Discover | The Grand Palace
 3. รายละเอียด – ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย : ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

Categories: รวบรวม 69 พระ อุโบสถ ภาษา อังกฤษ

English On Tour l ตอน สอนภาษาอังกฤษสำหรับการกราบพระในอุโบสถ l EP.2
English On Tour l ตอน สอนภาษาอังกฤษสำหรับการกราบพระในอุโบสถ l EP.2

[phra-ubōsot] (n) EN: Buddhist temple.

See more: haiyensport.com/category/auto

วิหาร ภาษาอังกฤษ

วิหาร ภาษาอังกฤษ

วิหาร (vihara) เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาสันสกฤตและภาษาปาลี ซึ่งมีความหมายว่า วัด หรือ ที่อยู่ของพระสงฆ์ [1]. วิหารเป็นสถานที่ที่สำคัญในศาสนาพุทธ ซึ่งใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและใช้ในการปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญในการทำพิธีทางศาสนาและกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ด้วย [1].

วิหารมักจะมีโครงสร้างที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ เช่น มีหอคอยสูง มีประตูทางเข้าที่สวยงาม และมีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายใน นอกจากนี้ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ เช่น ภาพเขียน รูปปั้น และสิ่งประดิษฐ์ทางศาสนาอื่น ๆ ซึ่งมีความสำคัญในการปฏิบัติธรรมและการสร้างสรรค์ในศาสนาพุทธ [1].

วิหารมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะและหน้าที่ที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. วิหารหลวง: เป็นวิหารที่ตั้งอยู่ด้านท้ายของพระสถูปเจดีย์หรือพระปรางค์ มักมีโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เป็นสถานที่สำคัญในการทำพิธีทางศาสนาและกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ [1].

 2. วิหารยอด: เป็นวิหารที่มียอดเป็นรูปทรงต่าง ๆ เช่น เจดีย์หรือปรางค์ ถ้ายอดทรงเจดีย์จะเรียกว่า วิหารยอดเจดีย์ ถ้ายอดทรงปรางค์จะเรียกว่า วิหารยอดปรางค์ [1].

 3. วิหารราย: เป็นวิหารขนาดใกล้เคียงกับวิหารน้อย ตั้งเรียงรายภายในพุทธาวาสโดยรอบ หรือใช้เป็นศวิหาร ภาษาอังกฤษ

วิหาร คืออะไร?

วิหารเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางศาสนาในศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับปฏิบัติธรรม และประดิษฐานพระพุทธรูป วิหารมักจะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะไทย ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย [1].

วิหารในภาษาอังกฤษเรียกว่า vihara ซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตและภาษาปาลี ในภาษาอังกฤษคำว่า vihara มักถูกใช้ในบทความที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ และมีความหมายเดียวกันกับคำว่า วัด ในภาษาไทย [1].

ความหมายของวิหารในภาษาอังกฤษ

 • วิหาร (vihara): temple [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า วิหารในภาษาอังกฤษ

 1. The vihara is a place of worship for Buddhists. [1]
  (วิหารเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน)

 2. The vihara is beautifully decorated with intricate carvings. [1]
  (วิหารมีการตกแต่งด้วยการแกะสลักที่ละเอียดอ่อนและสวยงาม)

 3. The vihara houses a large Buddha image. [1]
  (วิหารมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่)

 4. The vihara is a peaceful place for meditation. [1]
  (วิหารเป็นสถานที่ที่เงียบสงบสำหรับการสมาธิ)


Learn more:

 1. วิหาร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. วิหาร คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. เคยสงสัยมั้ยว่า Basilica / Cathedral / Chapel / Abbey ต่างกันอย่างไร? แปลเป็นไทยว่าอะไร? มาดูกัน!! – whereami.world
Buddhist Temple แปลว่า โบสถ์ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Buddhist Temple แปลว่า โบสถ์ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
File:Watphomap.Png - Wikimedia Commons
File:Watphomap.Png – Wikimedia Commons
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับพระและวัดในพระพุทธศาสนา
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับพระและวัดในพระพุทธศาสนา
สาระหลากด้าน ✓]
สาระหลากด้าน ✓] “รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา” (English For Buddhism) ภาษาไม่จำกัดศาสนา นับถือศาสนาใดก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ ครั้งนี้เรามีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาแนะนำ ไว้สำหรับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ความหมายของพระ อุโบสถ ในภาษาอังกฤษ
วิธีการแปลคำว่าพระ อุโบสถ เป็นภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่าพระ อุโบสถ ในบทสวดมนต์และพิธีศาสนาภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพระ อุโบสถ ในภาษาอังกฤษ
ความเชื่อและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับพระ อุโบสถ ในวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ
การใช้พระ อุโบสถ ในสถาปัตยกรรมและออกแบบภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *