พิจารณา แปลว่า: การเข้าใจความหมายและการวิเคราะห์ในสิ่งที่สำคัญ

พิจารณา (Consider) | First Anuwat「Official Audio」 - Youtube

รายการคุยกะแม่ Ep.10 | การพิจารณาคืออะไร? สำคัญยังไงในชีวิต?

Keywords searched by users: พิจารณา แปลว่า: การเข้าใจความหมายและการวิเคราะห์ในสิ่งที่สำคัญ เสน่ห์หมายถึง, พิจารณา แปลอังกฤษ, หงุดหงิดหมายถึง, การพิจารณา, พิจารณาอนุมัติ ภาษาอังกฤษ, อุปสรรค หมายถึง, พจนานุกรม คือ, เนื้อหา หมายถึง

พิจารณา แปลว่าอะไร

พิจารณา (Consider) | First Anuwat「Official Audio」 - Youtube
พิจารณา (Consider) | First Anuwat「Official Audio」 – Youtube

พิจารณา แปลว่าอะไร

พิจารณา เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่าการพิจารณาหรือการตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นรายละเอียด [1] การพิจารณาสามารถใช้ในหลายบริบทและสถานการณ์ต่างๆ เช่นในการตรวจสอบข้อเสนอหรือแผนการ, การตรวจสอบคดีทางกฎหมาย, การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ, หรือการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มความรู้ [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พิจารณา:

 • หิ่นตอง แปลว่า พิจารณาไตรตรอง [1]
 • ชำระความ แปลว่า พิจารณาตัดสิน [1]
 • ทบทวนนโยบาย แปลว่า พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง [1]

การพิจารณาเป็นกระบวนการที่สำคัญในการตัดสินใจหรือการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นรายละเอียด การพิจารณาอาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง, การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, การประเมินค่าต้นทุนหรือผลกระทบทางเศรษฐกิจ หรือการตรวจสอบความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ต่างๆ [2]


Learn more:

 1. พิจารณา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พิจารณา คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. พิจารณา แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ความหมายของ พิจารณา

ความหมายของ พิจารณา ในภาษาไทยหมายถึงการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องราวหรือสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสม [1] การพิจารณาสามารถเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือการวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบหรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พิจารณา:

 1. ในการตัดสินใจซื้อรถใหม่ คุณควรพิจารณาความต้องการและงบประมาณของคุณ [1]
 2. คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอทุนการศึกษาจากนักศึกษาทั้งหมด [2]

การพิจารณาสามารถเกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น:

 • ในสายอาชีพทางกฎหมาย การพิจารณาเป็นกระบวนการที่สำคัญในการตัดสินใจของศาล [2]
 • ในสายอาชีพทางการแพทย์ การพิจารณาเป็นกระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลประโยชน์และความเสี่ยงของการรักษา [2]

Learn more:

 1. พิจารณา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พิจารณา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พิจารณา คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พิจารณา

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พิจารณา

คำว่า พิจารณา เป็นคำกริยาที่ใช้ในการแสดงถึงการพิจารณาหรือการพิจารณาเพื่อตัดสินใจหรือตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้ในบทสนทนาทั่วไปหรือในบทความทางวิชาการได้ตามความเหมาะสม ดังนี้:

 1. ฉันกำลังพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางอาชีพของฉันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น [1]
 2. ผู้กำหนดนโยบายกำลังพิจารณาหลายมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ [1]
 3. การพิจารณาเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีความรับผิดชอบ [2]
 4. คณะกรรมการจะพิจารณาข้อเสนอและตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการใหม่ [2]
 5. การพิจารณาความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ [2]

Learn more:

 1. consider (【คำกริยา】พิจารณา ) ความหมาย, วิธีใช้ และวิธีออกเสียง
 2. พิจารณา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. -พิจารณา- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานเกี่ยวกับ พิจารณา

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานเกี่ยวกับ พิจารณา เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการหาความหมายและคำแปลของคำว่า พิจารณา ในภาษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจในการศึกษาและวิจัยในสาขาต่างๆ เช่น กฎหมาย การเมือง และศิลปะ

พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานเกี่ยวกับ พิจารณา มีคำแปลและความหมายของคำว่า พิจารณา ที่มาจากหลากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือ ดังนี้:

 1. หิ่น [1]

  • พิจารณา เช่น หิ่นตอง แปลว่า พิจารณาไตรตรอง
 2. ชำระ [1]

  • พิจารณาตัดสิน เช่น ชำระความ
 3. ทบทวน [1]

  • พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เช่น ทบทวนนโยบาย

นอกจากนี้ ยังมีคำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า พิจารณา ในภาษาไทย เช่น:

 • Cost-Minimization [1]

  • พิจารณาขนาดต้นทุนเพื่อทราบแน่ว่าประโยชน์ที่ได้ในการแพทย์
 • Cost-Utility Analysis [1]

  • พิจารณาต้นทุนโดยวัดผลลัพท์เป็นคุณภาพชีวิตที่ปรับและการวิเคราะห์ต้นทุนและความสามารถในการทำงานในการแพทย์
 • Job Description [1]

  • พิจารณาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการทำรายละเอียดของงานในการแพทย์

นอกจากนี้ ยังมีคำว่า พิจารณา ในคำศัพท์และประโยคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน


Learn more:

 1. พิจารณา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พิจารณา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน – วิกิพีเดีย

การใช้คำว่า พิจารณาในประโยค

การใช้คำว่า พิจารณา ในประโยคเป็นสิ่งที่สำคัญในการสื่อสารภาษาไทย โดยคำว่า พิจารณา มีความหมายว่าการตรวจสอบหรือการพิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสม [2] ดังนั้น เมื่อใช้คำว่า พิจารณา ในประโยค จะช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามความต้องการของผู้ฟังหรือผู้อ่าน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พิจารณา ได้แก่ [1] :

 1. ฉันกำลังพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางอาชีพของฉันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น
 2. Policymakers are considering a number of measures to stimulate the countrys economy. ผู้กำหนดนโยบายกำลังพิจารณาหลายมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

การใช้คำว่า พิจารณา ในประโยคสามารถนำมาใช้ในหลายบทสนทนาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนงาน, การพิจารณาเรื่องนโยบาย, การพิจารณาเรื่องคดี, การพิจารณาเรื่องการลงทุน เป็นต้น [2]


Learn more:

 1. consider (【คำกริยา】พิจารณา ) ความหมาย, วิธีใช้ และวิธีออกเสียง
 2. พิจารณา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พิจารณา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: รวบรวม 55 พิจารณา แปลว่า

รายการคุยกะแม่ Ep.10 | การพิจารณาคืออะไร? สำคัญยังไงในชีวิต?
รายการคุยกะแม่ Ep.10 | การพิจารณาคืออะไร? สำคัญยังไงในชีวิต?

See more: haiyensport.com/category/auto

การพิจารณาหมายถึงอะไร

การพิจารณาหมายถึงอะไร?

การพิจารณาหมายถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นในศาลเมื่อศาลต้องตัดสินหรือจำหน่ายคดี ซึ่งมีหลายขั้นตอนและข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม [1]. ในกระบวนการพิจารณาคดีในศาล มีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้:

 1. การเริ่มต้นกระบวนการพิจารณา: ศาลจะเริ่มกระบวนการพิจารณาเมื่อได้รับคดีหรือข้อพิพาทที่ต้องพิจารณา โดยศาลจะต้องตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี [1].

 2. การสืบพยาน: ศาลจะสืบพยานเพื่อเก็บข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี ซึ่งอาจเป็นการฟังคำให้การของพยานหรือการตรวจสอบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ [2].

 3. การแถลงการณ์ของคู่ความ: คู่ความในคดีจะได้รับโอกาสแถลงการณ์เพื่อให้ศาลเข้าใจเหตุการณ์และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี [2].

 4. การพิจารณาและตัดสิน: ศาลจะพิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับและตัดสินในเรื่องที่เป็นพิจารณา โดยอาจเป็นการตัดสินให้เป็นทางการหรือออกคำสั่งเพื่อจำหน่ายคดี [1].

 5. สิ้นสุดกระบวนการพิจารณา: กระบวนการพิจารณาสิ้นสุดลงเมื่อศาลได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดและคู่ความได้แถลงการณ์ ถ้าหากมี และศาลได้ตัดสินในเรื่องที่เป็นพิจารณา [2].


Learn more:

 1. พิจารณา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล …
 2. พิจารณา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พิจารณา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

พิจารณา แปลว่าอะไร ในพจนานุกรม

พิจารณา แปลว่าอะไร ในพจนานุกรม

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔พิจาร, พิจารณ์, พิจารณา (พิจาน, พิจาระนา) ก.ตรวจตรา, ตริตรอง, สอบสวน [1]. คำว่า พิจารณา ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลาย โดยมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาหรือตรวจสอบเรื่องราวต่าง ๆ อย่างละเอียดและรอบคอบ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พิจารณา ได้แก่ [1]:

 • ศาลจะพิจารณาคดีในวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [1].
 • กรรมการจะพิจารณาข้อเสนอโครงการในการปรับปรุงระบบการทำงาน [1].

Learn more:

 1. พิจารณา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พิจารณา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พิจารณา คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
หลักพิจารณาความถูกต้องดีงาม
หลักพิจารณาความถูกต้องดีงาม
เหตุลดโทษ หรือ เหตุบรรเทาโทษ : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร ? - สำนักงานกิจการยุติธรรม
เหตุลดโทษ หรือ เหตุบรรเทาโทษ : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร ? – สำนักงานกิจการยุติธรรม
คำสั่งระหว่างพิจารณา คือ - Srisunglaw - สำนักงาน พิศิษฐ์ ศรีสังข์ ทนายความ
คำสั่งระหว่างพิจารณา คือ – Srisunglaw – สำนักงาน พิศิษฐ์ ศรีสังข์ ทนายความ
Nez Legal Translation] เวลาทำสัญญากับคู่ค้าต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ หลายคนอาจสะดุดตากับคำว่า “Consideration” ในสัญญาหน้าแรก เช่น “Now, Therefore, In Consideration Of The Mutual Agreements Herein Contained,….”
Nez Legal Translation] เวลาทำสัญญากับคู่ค้าต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ หลายคนอาจสะดุดตากับคำว่า “Consideration” ในสัญญาหน้าแรก เช่น “Now, Therefore, In Consideration Of The Mutual Agreements Herein Contained,….”
พิจารณา (Consider) | First Anuwat「Official Audio」 - Youtube
พิจารณา (Consider) | First Anuwat「Official Audio」 – Youtube

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

พิจารณา แปลว่าอะไร
ความหมายของ พิจารณา
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พิจารณา
พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานเกี่ยวกับ พิจารณา
การใช้คำว่า พิจารณาในประโยค

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *