พักอาศัย ภาษาอังกฤษ: วิธีเตรียมตัวให้พร้อมในการออกไปต่างประเทศ

คำศัพท์

คำว่า \”เช่าที่พักอาศัย\” ในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (5 ธ.ค. 63)

Keywords searched by users: พักอาศัย ภาษาอังกฤษ: วิธีเตรียมตัวให้พร้อมในการออกไปต่างประเทศ พักอาศัยชั่วคราว ภาษาอังกฤษ, อยู่อาศัย ภาษาอังกฤษ, พักอาศัย หมายถึง, ผู้พักอาศัย ภาษาอังกฤษ, พักอาศัย ภาษาจีน, ที่พักอาศัย, ที่พัก ภาษาอังกฤษ, ที่อยู่อาศัย ภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง

ความหมายของพักอาศัยในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์
คำศัพท์ “สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม” ในภาษาอังกฤษ | สาระน่ารู้จาก Chris Jobs – Youtube

ความหมายของพักอาศัยในภาษาอังกฤษ

พักอาศัยในภาษาอังกฤษแปลว่า residence, domicile, habitation, home, หรือ house [1]. คำว่า residence หมายถึงที่ที่เราอาศัยอยู่หรือที่พักอาศัยของเรา ซึ่งอาจเป็นบ้านหรืออพาร์ทเมนต์ ในขณะที่คำว่า domicile หมายถึงที่อยู่หลักของเราที่เราจดทะเบียนอยู่ ส่วนคำว่า habitation หมายถึงที่ที่เราอาศัยอยู่ ซึ่งอาจเป็นบ้านหรืออพาร์ทเมนต์ และคำว่า home หมายถึงบ้านหรือที่พักอาศัยที่เป็นส่วนตัวของเรา [2].

การพักอาศัยเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา เพราะเป็นสถานที่ที่เราสามารถพักผ่อนและรับแรงบันดาลใจได้ นอกจากนี้ พักอาศัยยังเป็นสถานที่ที่เราสร้างความสัมพันธ์และความรักของครอบครัว และเป็นที่อยู่ของเราที่เราสามารถแสดงออกถึงตัวตนและสิ่งที่เราคิดเห็นได้ [1].


Learn more:

 1. พักอาศัย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. พักอาศัย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พักอาศัย แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

คำแปลอื่นๆ ของพักอาศัยในภาษาอังกฤษ

99 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน มีมากมายครบครัน - ภาษาอังกฤษออนไลน์
99 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน มีมากมายครบครัน – ภาษาอังกฤษออนไลน์

คำแปลอื่นๆ ของ พักอาศัย ในภาษาอังกฤษมีหลายคำศัพท์ที่สามารถใช้แทนคำนี้ได้ ดังนี้:

 1. Stay: คำนี้หมายถึงการอยู่อาศัยหรือพักอาศัยในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง [1].
 2. Live: หมายถึงการอาศัยอยู่ในสถานที่นั้นๆ ในระยะยาว [1].
 3. Reside: หมายถึงการอาศัยอยู่ในสถานที่นั้นๆ ในระยะยาว โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในที่พักที่เป็นที่อาศัยหลัก [1].
 4. Lodge: หมายถึงการพักอาศัยชั่วคราวหรือการเช่าที่พักในระยะสั้น ๆ [1].
 5. Habitat: หมายถึงสถานที่ที่สัตว์หรือพืชอาศัยอยู่ [1].
 6. Dwelling: หมายถึงที่อาศัยหรือที่พักอาศัย [1].
 7. Residence: หมายถึงที่อาศัยหรือที่พักอาศัย [1].
 8. House: หมายถึงบ้านหรือที่พักอาศัย [1].
 9. Home: หมายถึงบ้านหรือที่พักอาศัย [1].
 10. Abode: หมายถึงที่อาศัยหรือที่พักอาศัย [1].

ดังนั้น คำแปลอื่นๆ ของ พักอาศัย ในภาษาอังกฤษมีหลายคำศัพท์ที่สามารถใช้แทนคำนี้ได้ แต่ลักษณะและบริบทของประโยคจะช่วยกำหนดคำที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละกรณี


Learn more:

 1. พักอาศัย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. บ้านพักอาศัย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Types of Housing (ที่อยู่อาศัย) ~ English Conversation

คำศัพท์ความสัมพันธ์กับพักอาศัยในภาษาอังกฤษ

สัญญาเช่าห้องพัก Word(Doc) และ Pdf - แบบฟอร์ม
สัญญาเช่าห้องพัก Word(Doc) และ Pdf – แบบฟอร์ม

คำศัพท์ความสัมพันธ์กับพักอาศัยในภาษาอังกฤษ

การเข้าพักอาศัยในโรงแรมหรือที่พักต่างๆ เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันอยู่ในชีวิตประจำวัน ในการพักอาศัยในภาษาอังกฤษนั้นมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการจองห้องพัก การเช็คอิน การเช็คเอาท์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการเข้าใจและสื่อสารในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยในภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น [1].

นี่คือบางคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยในภาษาอังกฤษ:

 1. Accommodation (ที่พัก): สถานที่หรือสิ่งที่ใช้ในการพักอาศัย เช่น โรงแรม, บ้านพัก, ห้องพัก, ห้องเช่า เป็นต้น [1].
 2. Reservation (การจอง): กระบวนการหรือการกรอกข้อมูลเพื่อจองห้องพักล่วงหน้า [1].
 3. Check-in (เช็คอิน): กระบวนการลงทะเบียนเข้าพักที่โรงแรมหรือที่พัก [1].
 4. Check-out (เช็คเอาท์): กระบวนการยกเลิกการเข้าพักและชำระเงินก่อนออกจากที่พัก [1].
 5. Room service (บริการห้องพัก): บริการที่ให้บริการในห้องพัก เช่น อาหารและเครื่องดื่ม, ทำความสะอาด, และบริการอื่นๆ [1].
 6. Amenities (สิ่งอำนวยความสะดวก): สิ่งของหรือบริการที่มีให้ในที่พัก เช่น สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, ร้านอาหาร เป็นต้น [1].
 7. Single room (ห้องเดี่ยว): ห้องพักที่มีเพียงหนึ่งเตียง [1].
 8. Double room (ห้องคู่): ห้องพักที่มีเตียงคู่สำหรับสองคน [1].
 9. Suite (สวีท): ห้องพักที่มีพื้นที่กว้างขึ้นและมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เช่น ห้องนั่งเล่น, ห้องครัว เป็นต้น [1].
 10. Complimentary breakfast (อาหารเช้าฟคำศัพท์ความสัมพันธ์กับพักอาศัยในภาษาอังกฤษ

การเข้าพักอาศัยในโรงแรมหรือที่พักต่างๆ เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันอยู่ในปัจจุบัน และในการพูดคุยหรือจองห้องพักกับบุคคลอื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษ เราอาจต้องใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยในโรงแรม ดังนั้น ขอนำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยในภาษาอังกฤษให้ทราบดังนี้:

 1. Accommodation [1]: ที่พัก
 2. Hotel [1]: โรงแรม
 3. Room [1]: ห้อง
 4. Reservation [1]: การจอง
 5. Check-in [1]: เข้าพัก
 6. Check-out [1]: ยกเลิกการเข้าพัก
 7. Reception [1]: สถานที่ต้อนรับแขก
 8. Front desk [1]: เคาน์เตอร์ต้อนรับ
 9. Key card [1]: บัตรกุญแจ
 10. Single room [1]: ห้องเดี่ยว
 11. Double room [1]: ห้องคู่
 12. Suite [1]: ห้องสวีท
 13. Amenities [1]: สิ่งอำนวยความสะดวก
 14. Breakfast [1]: อาหารเช้า
 15. Room service [1]: บริการห้องพัก

Learn more:

 1. 100 คำศัพท์ที่ใช้ในโรงแรม [ครบเท่าที่จะหาได้] | by The Pool Villa | Medium
 2. 15 ศัพท์ภาษาอังกฤษบอก สถานะความรัก อยากรู้นักระหว่างเราคืออะไรกันแน่?
 3. พักอาศัย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้พร้อมคำว่า พักอาศัย ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้พร้อมคำว่า พักอาศัย ในภาษาอังกฤษ:

 1. I have found a new place to stay. Its a cozy apartment in the city center. [1]
  (ฉันได้หาที่พักใหม่แล้ว มันเป็นอพาร์ทเมนต์ที่อบอุ่นอยู่ในใจกลางเมือง)

 2. She decided to live abroad and find a new residence in a foreign country. [1]
  (เธอตัดสินใจอยู่ต่างประเทศและหาที่อยู่ใหม่ในประเทศต่าง)

 3. During my vacation, I stayed at a beautiful beachfront villa. [1]
  (ระหว่างการเที่ยวปลายปีของฉัน ฉันพักอาศัยที่วิลล่าติดทะเลที่สวยงาม)

 4. They are looking for a temporary place to reside until they find a permanent home. [1]
  (พวกเขากำลังมองหาที่พักชั่วคราวจนกว่าจะหาบ้านถาวร)


Learn more:

 1. พักอาศัย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Types of Housing (ที่อยู่อาศัย) ~ English Conversation
 3. ที่พักอาศัย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำจำกัดความของพักอาศัยในพจนานุกรมอื่นๆ

คำจำกัดความของพักอาศัยในพจนานุกรมอื่นๆ

เมื่อค้นหาคำว่า พักอาศัย ในพจนานุกรมอื่นๆ จะพบว่ามีคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับคำนี้อยู่หลายคำ ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจความหมายและความสัมพันธ์ของคำนี้ได้มากขึ้น ดังนี้

 1. พักอาศัย [1]

  • คำจำกัดความ: การอยู่อาศัยหรือการพักอาศัยในที่ใดที่หนึ่ง
  • ตัวอย่างประโยค: เขาเข้าพักอาศัยในบ้านใหม่เมื่อเดือนที่แล้ว
 2. ที่อยู่อาศัย [1]

  • คำจำกัดความ: สถานที่ที่ใช้เป็นที่อยู่หรือที่พักอาศัย
  • ตัวอย่างประโยค: เขามีที่อยู่อาศัยที่สวยงามบนภูเขา
 3. ที่พัก [1]

  • คำจำกัดความ: สถานที่ที่ใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว
  • ตัวอย่างประโยค: เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ เราต้องหาที่พักที่สะดวกสบาย
 4. บ้าน [1]

  • คำจำกัดความ: สถานที่ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว
  • ตัวอย่างประโยค: เขากำลังกลับบ้านหลังจากทำงาน
 5. อาศัย [1]

  • คำจำกัดความ: การอยู่อาศัยหรือการพักอาศัยในที่ใดที่หนึ่ง
  • ตัวอย่างประโยค: เขาต้องการสถานที่ที่สงบเพื่ออาศัยอยู่

Learn more:

 1. พักอาศัย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พักอาศัย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พักอาศัย คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้คำว่า พักอาศัย ในภาษาอังกฤษ

คำว่า พักอาศัย ในภาษาอังกฤษแปลว่า stay หรือ live [1] ซึ่งมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยหรือการพักอาศัยในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านหรือที่อยู่อาศัย [1]

นอกจากคำว่า stay และ live คำอื่นที่เกี่ยวข้องกับ พักอาศัย ในภาษาอังกฤษได้แก่ reside และ dwell [1] ซึ่งมีความหมายที่คล้ายคลึงกัน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พักอาศัย ในภาษาอังกฤษได้แก่

 • I stay in a hotel when I travel. (ฉันพักอาศัยในโรงแรมเมื่อฉันเดินทาง) [1]
 • He lives in a small apartment in the city. (เขาอาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนต์ขนาดเล็กในเมือง) [1]

นอกจากนี้ยังมีคำว่า บ้านพักอาศัย ในภาษาอังกฤษแปลว่า residence หรือ domicile [1] ซึ่งใช้เพื่ออธิบายสถานที่ที่ใช้เป็นที่อยู่หรือที่พักอาศัย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บ้านพักอาศัย ในภาษาอังกฤษได้แก่

 • His residence is a luxurious mansion. (ที่อยู่อาศัยของเขาคือบ้านหลังหนึ่งที่หรูหรา) [1]
 • They have a beautiful domicile in the countryside. (พวกเขามีที่อยู่อาศัยที่สวยงามในชนบท) [1]

Learn more:

 1. พักอาศัย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ภาษาอังกฤษ กับ ที่อยู่อาศัย
 3. พักอาศัย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: สรุป 35 พักอาศัย ภาษาอังกฤษ

คำว่า \
คำว่า \”เช่าที่พักอาศัย\” ในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (5 ธ.ค. 63)

(v) stay, See also: live, reside, Syn. พัก, อาศัย, อยู่อาศัย, อาศัยอยู่, Example: ภารโรงพักอาศัยอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการ, Thai Definition: พักพิงอยู่ที่ตรงนั้น ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles.

See more: haiyensport.com/category/auto

พักอาศัยชั่วคราว ภาษาอังกฤษ

พักอาศัยชั่วคราว ภาษาอังกฤษ

พักอาศัยชั่วคราว หมายถึงการพักอาศัยในสถานที่หนึ่งโดยเป็นการชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งสามารถใช้คำว่า Temporary Accommodation เพื่อแปลให้เป็นภาษาอังกฤษได้ [1]. การพักอาศัยชั่วคราวสามารถเกิดขึ้นในหลายสถานการณ์ เช่น เมื่อมีการเดินทางไกลและต้องการหาที่พักชั่วคราวในสถานที่ปลอดภัย หรือเมื่อมีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงบ้านและต้องการหาที่พักชั่วคราวขณะที่งานกำลังดำเนินอยู่ [1].

ในปัจจุบัน มีหลายทางเลือกสำหรับการพักอาศัยชั่วคราวในภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. Temporary Housing: คือ ที่พักชั่วคราวที่มีให้เช่าเพื่อการพักอาศัยชั่วคราว ซึ่งสามารถเช่าได้ตามความต้องการของผู้เช่า โดยมักจะมีบริการพื้นที่ใช้สอยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ [1].

 2. Serviced Apartments: คือ หอพักที่มีบริการเช่นเดียวกับโรงแรม แต่มีขนาดใหญ่กว่าและมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น โดยมักจะมีห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว และพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมสำหรับการพักอาศัยชั่วคราว [1].

 3. Extended Stay Hotels: คือ โรงแรมที่มีบริการพักอาศัยชั่วคราวในระยะเวลาที่ยาวนานกว่าโรงแรมปกติ โดยมักจะมีห้องพักที่มีพื้นที่ใหญ่กว่าและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว และพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ ที่เหมาะสำหรพักอาศัยชั่วคราว ภาษาอังกฤษ

พักอาศัยชั่วคราว หมายถึงการพักอาศัยในสถานที่หนึ่งโดยเป็นการชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งสามารถใช้คำว่า Temporary Accommodation เพื่อแปลในภาษาอังกฤษได้ [1]. การพักอาศัยชั่วคราวสามารถเกิดขึ้นในหลายสถานการณ์ เช่น เมื่อเราต้องการพักอาศัยในสถานที่ใหม่ก่อนที่จะได้หาที่อยู่ถาวร หรือเมื่อเราต้องการพักอาศัยในสถานที่ใกล้เคียงกับสถานที่ทำงานหรือที่เราต้องการไปในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น [1].

การพักอาศัยชั่วคราวสามารถทำได้ในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การเช่าห้องพักหรือบ้านชั่วคราว การใช้บริการโรงแรมหรือที่พักอื่นๆ ที่มีการให้บริการพักอาศัยชั่วคราว หรือแม้กระทั่งการพักอาศัยกับญาติหรือเพื่อนที่มีสถานที่ว่างเปล่าสำหรับเรา [1].

การพักอาศัยชั่วคราวมีความสำคัญในหลายสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเที่ยวหรือทำงานในสถานที่ต่างประเทศ การเรียนหรือศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งการเคลื่อนย้ายที่อยู่ในเมืองเพื่อเข้าทำงานในสถานที่ใหม่ [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. พักอาศัยชั่วคราวมีราคาเท่าไหร่?
  ราคาของการพักอาศัยชั่วคราวขึ้นอยู่กับสถานที่และบริการที่เราเลือกใช้ ราคาสามารถแปรผันได้ตามความต้องการและความสะดวกสบายของเรา แต่ส่วนใหญ่ราคาจะถูกกำหนดโดยระยะเวลาที่เราต้องการพักอาศัย ระยะเวลายาวนานกว่าจะมีราคาที่ถูกลง [1].

 2. การจองที่พั


Learn more:

 1. พักชั่วคราว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ที่พักชั่วคราว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พักชั่วคราว
Abide แปลว่า อยู่, อาศัย, พักอาศัย, อาศัยอยู่ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Abide แปลว่า อยู่, อาศัย, พักอาศัย, อาศัยอยู่ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่พักอาศัย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่พักอาศัย
Denizen แปลว่า ผู้อาศัย, ผู้พักพิง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Denizen แปลว่า ผู้อาศัย, ผู้พักพิง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่พักอาศัย (Habitation) สิ่งก่อสร้างแบบต่างๆ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่พักอาศัย (Habitation) สิ่งก่อสร้างแบบต่างๆ
สัญญาเช่า ในประเทศไทย | ดาวน์โหลดเอกสารที่สามารถแก้ไขได้ (อังกฤษ/ไทย)
สัญญาเช่า ในประเทศไทย | ดาวน์โหลดเอกสารที่สามารถแก้ไขได้ (อังกฤษ/ไทย)
สัญญาเช่าห้องพัก Word(Doc) และ Pdf - แบบฟอร์ม
สัญญาเช่าห้องพัก Word(Doc) และ Pdf – แบบฟอร์ม
99 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน มีมากมายครบครัน - ภาษาอังกฤษออนไลน์
99 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน มีมากมายครบครัน – ภาษาอังกฤษออนไลน์
คำศัพท์
คำศัพท์ “สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม” ในภาษาอังกฤษ | สาระน่ารู้จาก Chris Jobs – Youtube

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ความหมายของพักอาศัยในภาษาอังกฤษ
คำแปลอื่นๆ ของพักอาศัยในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ความสัมพันธ์กับพักอาศัยในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้พร้อมคำว่า พักอาศัย ในภาษาอังกฤษ
คำจำกัดความของพักอาศัยในพจนานุกรมอื่นๆ
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้คำว่า พักอาศัย ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *