พาชี แปลว่าอะไร? ความหมายและการใช้งาน

คำนี้แปลว่าอะไร 10 ข้อ EP2 ภาษาไทย

คำนี้แปลว่าอะไร 10 ข้อ Ep2 ภาษาไทย

Keywords searched by users: พาชี แปลว่าอะไร? ความหมายและการใช้งาน คชาแปลว่า, อาชาแปลว่า, ไพรี แปลว่า, โมรี แปลว่า, ยุทธนา แปลว่า, ปักษาแปลว่า, มรณา แปลว่า, รวีแปลว่า

1. พาชี แปลว่าอะไร

พาชี แปลว่าอะไร?

พาชี เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย และสามารถใช้ในบริบทต่างๆ ดังนั้นเราจะมาทำความเข้าใจความหมายของคำว่า พาชี ในทางที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. พาชี ในความหมายทางศาสนา: พาชี หมายถึง ผู้ที่ได้รับการบวชเป็นพระศาสนิกชน ซึ่งมีหน้าที่ในการศึกษาศาสนา และปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาที่ตนเชื่อฟัง [1].

 2. พาชี ในความหมายทางวัฒนธรรม: พาชี หมายถึง ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านใดด้านหนึ่ง และมีความสามารถในการแนะนำและช่วยเหลือผู้อื่นในด้านนั้น [2].

 3. พาชี ในความหมายทางภาษา: พาชี หมายถึง การพาไป หรือการนำไปในทางที่ต้องการ โดยมักใช้ในบริบทของการนำทางหรือการเดินทาง [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พาชี:

 • พระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบของพาชีที่มีความสงบและสุขใจ [1].
 • พาชีที่มีประสบการณ์มากจะสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมได้ [2].
 • ฉันจะพาชีคุณไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ [2].

Learn more:

 1. พาชี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -พาชี- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พาชี – วิกิพจนานุกรม

2. พาชี มีความหมายอย่างไร

พาชี มีความหมายว่าอะไร?

พาชี เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่างๆ ดังนั้นเราจะมาทำความเข้าใจความหมายของคำว่า พาชี ในแง่ที่สำคัญต่อไปนี้

 1. พาชี เป็นคำที่ใช้ในบทสนทนาหรือการสนทนาทั่วไป ในกรณีนี้ พาชี หมายถึงการพาคนอื่นเดินทางหรือเคลื่อนที่ไปในที่หนึ่ง โดยมักใช้ในบทสนทนาระหว่างคนสองคนหรือกลุ่มคน [1]

ตัวอย่างประโยค:

 • เราจะไปเที่ยวที่สวนสัตว์ด้วยกันไหม? ถ้าใช่ ฉันจะพาชีคุณไป [1]
 1. พาชี เป็นคำที่ใช้ในบทกวีหรือบทเพลงไทย ในกรณีนี้ พาชี หมายถึงการพาคนอื่นเดินทางหรือเคลื่อนที่ไปในที่หนึ่ง โดยมักใช้ในบทกวีหรือบทเพลงที่มีลักษณะเพลงพื้นบ้าน [2]

ตัวอย่างประโยค:

 • พาชีเดินทางไปยังภาคใต้ เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติและวัฒนธรรมที่นี่ [2]
 1. พาชี เป็นคำที่ใช้ในบทความหรือบทความวิชาการ ในกรณีนี้ พาชี หมายถึงการนำคนหรือกลุ่มคนไปสู่ทางที่ดีและเป็นประโยชน์ โดยมักใช้ในบทความที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม [1]

ตัวอย่างประโยค:

 • การศึกษามีบทบาทสำคัญในการพาชีคนให้มีความรู้และความเข้าใจที่ดีขึ้น [1]

Learn more:

 1. พาชี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -พาชี- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พาชี – พจนานุกรมไทย-ไทย หมายถึง/ความหมาย

3. พาชี ตัวอย่างประโยค

พาชี คือคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า คำพูดหรือคำสั่งที่ใช้เรียกให้คนอื่นทำบางสิ่งหรือพาไปทำบางสิ่ง โดยมักจะใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการนำทางหรือการแนะนำ นอกจากนี้ พาชียังสามารถใช้เพื่อเรียกร้องหรือเรียกให้คนอื่นทำตามคำสั่งของเราได้ด้วย [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พาชี ได้แก่ [1]:

 1. พาชีเด็กๆ ไปเที่ยวสวนสนุกในวันหยุดนี้
 2. คุณอยากไปร้านอาหารไหน? ฉันพาชีคุณไปที่ร้านอาหารอร่อยที่สุดในเมือง
 3. พาชีเพื่อนไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ใหม่

ในประโยคที่ 1, พาชี ใช้เพื่อเรียกร้องให้คนอื่นพาเด็กๆ ไปเที่ยวสวนสนุกในวันหยุด
ในประโยคที่ 2, พาชี ใช้เพื่อเรียกร้องให้คนอื่นพาเราไปที่ร้านอาหารอร่อยที่สุดในเมือง
ในประโยคที่ 3, พาชี ใช้เพื่อเรียกร้องให้คนอื่นพาเพื่อนไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ใหม่


Learn more:

 1. พาชี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. 3 คำเชื่อมสุดเจ๋ง ที่ช่วยยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคุณ
 3. คำไวพจน์

4. พาชี ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

พาชี ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

พาชี ในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นคำศัพท์ที่อาจไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก ดังนั้นเราจะมาสำรวจความหมายและการใช้งานของคำนี้ในพจนานุกรม Longdo Dictionary ให้เข้าใจมากขึ้น

ความหมายของ พาชี ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

 • พาชี (noun): คนที่มีความรู้หรือความชำนาญในสาขาอาชีพหรืองานที่เฉพาะเจาะจง [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พาชี ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

 • เขาเป็นพาชีที่มีความชำนาญในการทำธุรกิจ [1]
 • คุณควรหาพาชีที่มีความรู้เฉพาะด้านเพื่อให้ได้คำแนะนำที่ถูกต้อง [1]

Learn more:

 1. พาชี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -พาชี- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

5. พาชี ในแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ

พาชีเนียน (Pacinian corpuscles) เป็นตัวรับแรงกลที่อยู่ในผิวหนังและเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย เม็ดพาชีเนียนมีหน้าที่ตรวจจับและตอบสนองต่อแรงสั่นและการเปลี่ยนแรงดัน โดยเฉพาะแรงสั่นที่มีความถี่สูง [1]. ในบางแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ ยังกล่าวถึงการพบเม็ดพาชีเนียนในส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย เช่น ผิวหนังที่มีผมหรือขน, ปลอกหุ้มข้อต่อ, เยื่อหุ้มกระดูก, ทรวงอก, อวัยวะเพศ, และอวัยวะภายในบางส่วน [2].

โครงสร้างของเม็ดพาชีเนียนมีลักษณะเป็นรูปวงรีทรงกระบอกยาว ๆ ซึ่งมีขนาดใหญ่และมีแคปซูลที่หุ้มปลาย โดยแคปซูลนี้มีหน้าที่ขยายและกรองแรงสั่นความถี่สูง . แต่ละเม็ดพาชีเนียนจะมีแอกซอนวิ่งมาเชื่อมเพียงแค่ใยเดียว และแอกซอนที่เชื่อมกับเม็ดพาชีเนียนจะไม่แตกสาขา ซึ่งเป็นใยประสาทที่เรียกว่า Rapidly Adapting type 2 (RA2) fiber .

การไวแรงสั่นของเม็ดพาชีเนียนทำให้เราสามารถตรวจจับลักษณะลายผิวของวัตถุที่ลูบได้ เช่น หยาบหรือเกลี้ยง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการใช้เครื่องมือ . นอกจากนี้เม็ดพาชีเนียนยังมีลานรับสัญญาณที่ใหญ่ตรงผิวหนัง โดยส่วนตรงกลางจะไวที่สุด เพราะมีขนาดใหญ่และสามารถแยกศึกษาได้ .

การวิจัยเกี่ยวกับเม็ดพาชีเนียนยังคงดำเนินต่อไปเพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับหน้าที่และความสำคัญของพาชีเนียนในร่างกายมนุษย์ และการประยุกต์ใช้ในงานทางการแพทย์และวิทพาชีเนียน (Pacinian corpuscles) เป็นตัวรับแรงกลที่อยู่ในผิวหนังและเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมีหน้าที่ตรวจจับและตอบสนองต่อแรงสั่นและการเปลี่ยนแรงดัน [1]. ในบทความนี้จะนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพาชีเนียนจากแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ เพื่อให้คุณอ่านได้อ่านรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้.

โครงสร้างของพาชีเนียน:

 • เม็ดพาชีเนียนมีขนาดใหญ่และมีรูปร่างเป็นวงรีทรงกระบอกยาว [1].
 • แคปซูลของพาชีเนียนเป็นชั้นเป็นวงร่วมศูนย์กลางที่มีเซลล์สร้างเส้นใยและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแบบเส้นใย [1].
 • เม็ดพาชีเนียนแต่ละอันมีแอกซอนวิ่งมาเชื่อมเพียงแค่ใยเดียว [1].

หน้าที่ของพาชีเนียน:

 • พาชีเนียนมีหน้าที่ตรวจจับแรงสั่นและการเปลี่ยนแรงดัน [1].
 • พาชีเนียนสามารถตรวจจับลักษณะลายผิวของวัสดุที่ลูบได้ เช่น หยาบหรือเกลี้ยง [1].
 • พาชีเนียนเป็นตัวรับแรงกลที่ปรับตัวเร็ว (rapidly adapting) [1].

แหล่งอ้างอิงอื่น ๆ:

 1. เม็ดพาชีเนียน – วิกิพีเดีย [1]
  • บทความจากวิกิพีเดียเกี่ยวกับพาชีเนียน ซึ่งระบุถึงโครงสร้างและหน้าที่ของพาชีเนียน.

Learn more:

 1. เม็ดพาชีเนียน – วิกิพีเดีย
 2. Burapha University Research Information: โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการของห้างเทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส (Tesco Lotus Express) เขตพื้นที่เทศบาลตำบลภาชี สาขาภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6. พาชี ในท้องถิ่นไทย

พาชีในท้องถิ่นไทย

พาชีในท้องถิ่นไทยเป็นกลุ่มผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสืบสานและรักษาวัฒนธรรมไทยในระดับท้องถิ่น พาชีเป็นคำที่ใช้เรียกนักศึกษาศาสนาที่ได้รับการศึกษาและฝึกฝนในศาสนาพุทธ ซึ่งมีหน้าที่ในการสอนและแนะนำปรัชญาแห่งพุทธศาสนาแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่พวกเขาอาศัยอยู่ [1].

พาชีในท้องถิ่นไทยมีบทบาทสำคัญในการสืบสานและรักษาวัฒนธรรมไทยในระดับท้องถิ่น โดยพาชีจะมีหน้าที่ในการสอนและแนะนำปรัชญาแห่งพุทธศาสนาแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่พวกเขาอาศัยอยู่ พาชีในท้องถิ่นไทยมีบทบาทสำคัญในการสืบสานและรักษาวัฒนธรรมไทยในระดับท้องถิ่น โดยพาชีจะมีหน้าที่ในการสอนและแนะนำปรัชญาแห่งพุทธศาสนาแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่พวกเขาอาศัยอยู่ [1].

พาชีในท้องถิ่นไทยมีบทบาทสำคัญในการสืบสานและรักษาวัฒนธรรมไทยในระดับท้องถิ่น โดยพาชีจะมีหน้าที่ในการสอนและแนะนำปรัชญาแห่งพุทธศาสนาแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่พวกเขาอาศัยอยู่ พาชีในท้องถิ่นไทยมีบทบาทสำคัญในการสืบสานและรักษาวัฒนธรรมไทยในระดับท้องถิ่น โดยพาชีจะมีหน้าที่ในการสอนและแนะนำปรัชญาแห่งพุทธศาสนาแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่พวกเขาอาศัยอยู่ [1].


Learn more:

 1. มณฑลเทศาภิบาล – วิกิพีเดีย
 2. Anda Disekat Sementara Waktu
 3. ❤️วันนี้ (6 ต.ค.) อำเภอภาชี ได้นำเยาวชนโครงการ #สานใจไทยสู่ใจใต้ #ครอบครัวอุปถัมภ์อำเภอภาชี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยวิถี 5ส. ณ วัดพระแก้ว ตำบลกระจิว โดยมี นายอำเภอภาชี เป็นปร…

Categories: ยอดนิยม 40 พาชี แปลว่า

คำนี้แปลว่าอะไร 10 ข้อ EP2 ภาษาไทย
คำนี้แปลว่าอะไร 10 ข้อ EP2 ภาษาไทย

See more: https://haiyensport.com/category/auto

พาชีมีความหมายตรงกับอะไร

พาชี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …

พาชี ในภาษาไทยมีความหมายเป็น ม้า [1]. คำว่า พาชี เป็นคำไวพจน์ที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายหรือแสดงถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ม้า โดยมักใช้ในบริบททางการเกษตรและการขนส่ง [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • ฉันเห็นพาชีวิ่งอยู่ในทุ่งนา [1].
 • เกษตรกรใช้พาชีในการเคลื่อนย้ายเครื่องมือและวัตถุดิบในฟาร์ม [1].

Learn more:

 1. พาชี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. -พาชี- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พาชี หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
สุรา นารี พาชี กีฬาบัตร
สุรา นารี พาชี กีฬาบัตร

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

1. พาชี แปลว่าอะไร
2. พาชี มีความหมายอย่างไร
3. พาชี ตัวอย่างประโยค
4. พาชี ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
5. พาชี ในแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ
6. พาชี ในท้องถิ่นไทย

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *