โรคไข้หวัดใหญ่ในภาษาอังกฤษ: ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้

How to ป่วยไข้หวัดใหญ่ จะอธิบายอาการเป็นภาษาอังกฤษยังไง | English on Earth

How To ป่วยไข้หวัดใหญ่ จะอธิบายอาการเป็นภาษาอังกฤษยังไง | English On Earth

Keywords searched by users: โรคไข้หวัดใหญ่ในภาษาอังกฤษ: ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้ ไข้หวัดใหญ่ ภาษาอังกฤษ อ่านว่า, เขาเป็นไข้หวัดใหญ่ ภาษาอังกฤษ, โรคไข้หวัดใหญ่ อาการ, ไข้หวัดใหญ่ระบาด ภาษาอังกฤษ, ไข้หวัดใหญ่ ภาษาอังกฤษ ตัว ย่อ, ไข้หวัด ภาษาอังกฤษ, ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ a ภาษาอังกฤษ, Influenza

ความหมายของโรคไข้หวัดใหญ่ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของโรคไข้หวัดใหญ่ในภาษาอังกฤษ (The meaning of COVID-19 in English)

COVID-19 คือโรคระบาดที่เกิดขึ้นจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่เรียกว่า Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) [1]. โรคนี้สามารถแพร่กระจายได้ผ่านการสัมผัสกับวัตถุที่มีเชื้อโรค เช่น ละอองทางเดินหายใจ และมีลักษณะเฉพาะเช่น มีไข้ ไอ สูญเสียความสามารถในการรับรสหรือกลิ่น และหายใจเหนื่อย [1].

โรค COVID-19 สามารถมีอาการเด่น ๆ ได้แก่:

 • ไข้
 • ไอ
 • อ่อนเพลีย
 • สูญเสียความสามารถในการรับรสหรือกลิ่น [3]

นอกจากนี้ยังมีอาการที่ไม่พบบ่อย เช่น:

 • เจ็บคอ
 • ปวดหัว
 • ปวดเมื่อยตามร่างกาย
 • ท้องเสีย
 • ผื่นบนผิวหนังหรือการเปลี่ยนสีของนิ้วมือหรือนิ้วเท้า
 • ตาแดงหรือระคายเคือง [3]

อาการรุนแรงของโรค COVID-19 สามารถเกิดขึ้นได้ดังนี้:

 • หายใจลำบากหรือหายใจเหนื่อย
 • สูญเสียการพูดหรือเคลื่อนไหวหรือสับสน
 • ปวดหน้าอก [3]

หากมีอาการรุนแรงควรพบแพทย์ทันที และควรโทรแจ้งก่อนเข้าพบแพทย์หรือสถานพยาบาล [3].

โรค COVID-19 สามารถแพร่กระจายได้ในระยะเวลาประมาณ 5-6 วันหลังจากการติดเชื้อ แต่อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 14 วัน [3].


Learn more:

 1. COVID-19 Definition & Meaning – Merriam-Webster
 2. COVID-19 Definition & Usage Examples | Dictionary.com
 3. Coronavirus

สาเหตุและตัวอย่างเชื้อไข้หวัดใหญ่

สาเหตุและตัวอย่างเชื้อไข้หวัดใหญ่

เชื้อไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสชนิด Influenza virus ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้หลายทาง เช่น ผ่านทางการสัมผัสเชื้อที่เกาะอยู่บนพื้นผิวสิ่งของแล้วสัมผัสดวงตา ปาก หรือจมูก หรือผ่านทางการสูดดมเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศ [1].

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่มักเริ่มแสดงอาการอย่างฉับพลันและรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา อาการที่พบบ่อยได้แก่ [2]:

 • มีไข้ หนาวสั่น และเหงื่อออก
 • ปวดศีรษะและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 • เจ็บคอและไอแห้ง
 • ปวดตา
 • มีน้ำมูก จาม
 • หายใจถี่
 • ท้องเสียและอาเจียนซึ่งพบได้บ่อยในเด็ก

สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน ควรไปพบแพทย์โดยทันที เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอก หายใจถี่ ภาวะเวียนศีรษะ ชัก หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง โรคประจำตัวกำเริบหรือทรุดตัว [2].

สาเหตุของโรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากการสัมผัสเชื้อไวรัสจากละอองฝอยในอากาศ เมื่อผู้ป่วยไอ จาม หรือพูดคุย หรือสัมผัสเชื้อที่ติดอยู่บนพื้นผิวของวัตถุ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือคีย์บอร์ด โรคไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ 1 วันก่อนแสดงอาการ และยังสามารถแพร่เชื้อได้ต่อไปอีก 5 วันหลังแสดงอาการ ผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องจะสามารถแพร่เชื้อได้นานกว่า [2].

การรักสาเหตุและตัวอย่างเชื้อไข้หวัดใหญ่

เชื้อไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสชนิด Influenza ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ในร่างกายผ่านทางเดินหายใจ โดยเฉพาะทางเดินหายใจบนลำคอและปอด [1]. โรคนี้สามารถแพร่กระจายได้หลายทาง เช่น การสัมผัสเชื้อไวรัสที่เกาะอยู่บนพื้นผิวสิ่งของแล้วสัมผัสดวงตา ปาก หรือจมูก หรือการสูดดมเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศ [1].

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่มักเริ่มแสดงอาการอย่างฉับพลันและรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา อาการที่พบบ่อยได้แก่ [2]:

 • มีไข้ หนาวสั่น และเหงื่อออก
 • ปวดศีรษะและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 • เจ็บคอและไอแห้ง
 • ปวดตา
 • มีน้ำมูก จาม
 • หายใจถี่
 • ท้องเสียและอาเจียนซึ่งพบได้บ่อยในเด็ก

สำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงขึ้นได้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต [2]. ดังนั้น หากผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้ ควรรีบพบแพทย์ทันที:

 • เจ็บหน้าอก หายใจถี่
 • เวียนศีรษะ
 • ชัก
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง
 • โรคประจำตัวกำเริบหรือทรุดตัว [2]

สาเหตุของโรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากการสัมผัสเชื้อไวรัสจากละอองฝอยในอากาศ เมื่อผู้ป่วยไอ จาม หรือพูดคุย หรือสัมผัสเชื้อที่ติดอยู่บนพื้นผิวของวัตถุ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือคีย์บอร์ด [2]. ผู้ป่วยสามาร


Learn more:

 1. ไข้หวัดใหญ่ (Flu, Influenza) – อาการ, สาเหตุ, การรักษา – Pobpad
 2. โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) อาการ สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง การรักษาและการป้องกัน | MedPark Hospital
 3. สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย on Mobile

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) สามารถแบ่งออกเป็นหลายอาการตามความรุนแรงของโรค และอาการที่พบอาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล ดังนี้:

 1. ไข้: ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มักจะมีไข้สูง โดยอาจมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 38 องศาเซลเซียส [1].
 2. อาการทางเดินหายใจ: ผู้ป่วยอาจมีอาการจาม น้ำมูกไหล และเจ็บคอ [2].
 3. อาการทางเมื่อยกล้ามเนื้อ: ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และอ่อนแรง [2].
 4. อาการทางเดินหายใจล่าง: ผู้ป่วยอาจมีอาการไอแห้ง หรือไอมีเสมหะ [2].
 5. อาการอื่น ๆ: ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการเจ็บคอ ปวดตา หนาวสั่น และเหงื่อออก [2].

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา และอาจส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกอ่อนแรงและไม่สบายตัว อาการทั้งหมดจะเริ่มแสดงอาการภายใน 1-4 วันหลังจากการติดเชื้อ [2].

หากคุณมีอาการเหล่านี้ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม [2]. อาการของโรคไข้หวัดใหญ่อาจเป็นอันตรายและมีภาวะแทรกซ้อนได้ ดังนั้น หากมีอาการรุนแรงหรือมีปัญหาสุขภาพร่วมอื่น ๆ ควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว [2].


Learn more:

 1. ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) | โรงพยาบาลเปาโล – Paolo Hospital
 2. โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) อาการ สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง การรักษาและการป้องกัน | MedPark Hospital
 3. ไข้หวัดใหญ่ มีอาการอย่างไร? – โรงพยาบาลศิครินทร์

วิธีป้องกันและการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่

วิธีป้องกันและการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza Virus) ซึ่งมีสายพันธุ์หลายชนิด เช่น A, B, และ C [2]. โรคนี้สามารถระบาดได้อย่างกว้างขวางและมีความรุนแรงตั้งแต่เป็นอาการเล็กน้อยจนถึงอาการรุนแรงและสามารถทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ [2].

วิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่:

 1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี [1]. การฉีดวัคซีนจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ วัคซีนจะถูกปรับปรุงให้เข้ากับสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในแต่ละปี [2].
 2. ล้างมือให้สะอาดโดยใช้น้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล (Alcohol Gel) อย่างสม่ำเสมอ [1]. การล้างมือจะช่วยล้างเชื้อไวรัสที่อาจติดมากับมือให้หายไป และลดโอกาสในการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่.
 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณดวงตา จมูก หรือปาก [1]. เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อได้ผ่านทางเหล่านี้ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณดวงตา จมูก หรือปากเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ.
 4. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ [1]. หากมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในบ้านหรือในสถานที่ที่คุณไป เช่น โรงเรียนหรือที่ทำงาน ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสและอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ.

วิธีการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่:

 1. พักวิธีป้องกันและการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza Virus) ซึ่งมีสายพันธุ์หลายชนิด แต่สายพันธุ์ที่พบบ่อยคือ A และ B [2]. โรคนี้สามารถติดต่อผ่านทางการหายใจ เช่น การไอ การจาม หรือการพูดคุยกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ [1].

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่:

 1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี: การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ดี [1]. วัคซีนจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อสร้างภูมิต้านทานต่อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และลดความรุนแรงของอาการเมื่อติดเชื้อ [2].

 2. ล้างมือให้สะอาด: การล้างมือเป็นวิธีที่สำคัญในการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ [1]. ควรล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือถ้าไม่มีสบู่แล้วให้ใช้แอลกอฮอล์เจล (Alcohol Gel) ในการล้างมือแทน [2].

 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณดวงตา จมูก หรือปาก: เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อได้ผ่านทางเหล่านี้ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณดวงตา จมูก หรือปากโดยเฉพาะเมื่อมือยังไม่ได้ล้างมือ [1].

 4. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่: หากมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในบ้านหรือในสถานที่ที่คุณไป เช่น ที่ทำงานหรือที่เรียน ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ [2].

การรักษาโรค


Learn more:

 1. รู้ไว้! ป้องกันไข้หวัดใหญ่ระบาด | โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 2. “ โรคไข้หวัดใหญ่ “ รู้ไว้ป้องกันได้ง่ายนิดเดียว | โรงพยาบาลเปาโล – Paolo Hospital
 3. ไข้หวัดใหญ่อันตรายถึงชีวิต แต่ป้องกันได้ | Bangkok Hospital

คำแนะนำในการรับมือกับโรคไข้หวัดใหญ่

คำแนะนำในการรับมือกับโรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza Virus) ซึ่งมีอาการที่รุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา และสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการรับมือกับโรคไข้หวัดใหญ่เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ดังนี้:

 1. ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยทั่วไป:

  • ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์เจลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% [1].
  • เว้นระยะห่างจากผู้ที่มีอาการป่วย เช่น หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย [1].
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก หรือปากโดยใช้มือ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของที่อาจมีเชื้อโรคติดมา เช่น ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ โทรศัพท์ รีโมตโทรทัศน์ เป็นต้น [3].
 2. รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่:

  • การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพ โดยควรฉีดวัคซีนทุกปี เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่พบในฤดูกาลนั้นๆ [3].
 3. รักษาสุขภาพร่างกาย:

  • รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ [1].
 4. การใช้หน้ากากอนามัย:

  • การใช้หน้ากากอนามัยสามารถช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรงคำแนะนำในการรับมือกับโรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza Virus) ซึ่งมักเกิดระหว่างฤดูกาลฝนและฤดูหนาว โรคนี้มีอาการรุนแรงและสามารถเกิดโรคแทรกซ้อนได้ ดังนั้นการรับมือกับโรคไข้หวัดใหญ่เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดความรุนแรงของอาการ ดังนี้คือคำแนะนำในการรับมือกับโรคไข้หวัดใหญ่:

 1. ป้องกันการติดเชื้อ:

  • ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือใช้เจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์สูง [1].
  • เว้นระยะห่างจากผู้ที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เมตร [1].
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสตามสิ่งของที่อาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ เช่น ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ โทรศัพท์ และของเล่น [3].
 2. สวมหน้ากากอนามัย:

  • สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหรือมีการรวมตัวกันของคนมาก [1].
  • ใส่หน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพและสามารถป้องกันละอองน้ำมูกและละอองน้ำลายได้ [1].
 3. รักษาสุขอนามัย:

  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีสารอาหารที่สามารถเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้ เช่น ผักและผลไม้สด [1].
  • ดื่มน้ำมากเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในร่างกาย [1].
  • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากสามารถทำลายระบบภูมิคุ้มกันได้ [1].
 4. ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ:

  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร

Learn more:

 1. รู้ไว้! ป้องกันไข้หวัดใหญ่ระบาด | โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 2. การดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ | โรงพยาบาลพญาไท
 3. ไข้หวัดใหญ่อันตรายถึงชีวิต แต่ป้องกันได้ | Bangkok Hospital

คำแนะนำในการดูแลตัวเองและผู้อื่นเมื่อเป็นโรคไข้หวัดใหญ่

คำแนะนำในการดูแลตัวเองและผู้อื่นเมื่อเป็นโรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถติดต่อได้ง่ายและมีการระบาดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว การดูแลตัวเองและผู้อื่นเมื่อเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและลดความรุนแรงของอาการ ดังนั้น นี่คือคำแนะนำในการดูแลตัวเองและผู้อื่นเมื่อเป็นโรคไข้หวัดใหญ่:

 1. อยู่บ้านและพักผ่อนให้เพียงพอ: เมื่อเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ควรอยู่บ้านและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายมีพลังงานในการต่อสู้กับเชื้อไวรัส [1].

 2. ดื่มน้ำมากๆ: การดื่มน้ำมากช่วยในการบำบัดอาการของไข้หวัดใหญ่ และช่วยล้างเชื้อไวรัสออกจากร่างกาย [1].

 3. รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์: ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ผัก ผลไม้ และอาหารที่มีประโยชน์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน [1].

 4. สวมหน้ากากอนามัย: การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะหรือใกล้ผู้อื่นช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส [1].

 5. ล้างมือบ่อยๆ: ควรล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือใช้เจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อล้างเชื้อไวรัสออกจากมือ [1].

 6. เว้นระยะห่างจากผู้อื่น: ควรเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส [1].

 7. หลีกเลี่ยงการสัมผัสตามหน้า: หลีกเลี่ยงการสัมผัสตาด้วยมือ หรือการขยคำแนะนำในการดูแลตัวเองและผู้อื่นเมื่อเป็นโรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถติดต่อได้ง่ายและมีการระบาดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ดังนั้นการดูแลตัวเองและผู้อื่นเมื่อเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและลดความรุนแรงของอาการ ดังนี้คือคำแนะนำในการดูแลตัวเองและผู้อื่นเมื่อเป็นโรคไข้หวัดใหญ่:

 1. อยู่บ้านและพักผ่อนให้เพียงพอ: เมื่อเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ควรอยู่บ้านและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายมีพลังงานในการต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้น [1].

 2. ดื่มน้ำมากๆ: การดื่มน้ำมากๆ ช่วยในการละลายเสมหะและเพิ่มความชุ่มชื้นในทางเดินหายใจ ทำให้ระบบทางเดินหายใจทำงานได้ดีขึ้น [1].

 3. รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์: ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ผักและผลไม้สด เพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย [1].

 4. สวมหน้ากากอนามัย: การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะหรือใกล้ผู้อื่น ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ [1].

 5. ล้างมือบ่อยๆ: ควรล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ซึ่งช่วยในการฆ่าเชื้อโรค [1].

 6. เว้นระยะห่างจากผู้อื่น: ควรเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ [1].

 7. หลีกเลี่ยงการสัมผ


Learn more:

 1. รู้ไว้! ป้องกันไข้หวัดใหญ่ระบาด | โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 2. ไข้หวัดใหญ่อันตรายถึงชีวิต แต่ป้องกันได้ | Bangkok Hospital
 3. โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) อาการ สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง การรักษาและการป้องกัน | MedPark Hospital

Categories: รวบรวม 65 โรค ไข้หวัดใหญ่ ภาษา อังกฤษ

How to ป่วยไข้หวัดใหญ่ จะอธิบายอาการเป็นภาษาอังกฤษยังไง | English on Earth
How to ป่วยไข้หวัดใหญ่ จะอธิบายอาการเป็นภาษาอังกฤษยังไง | English on Earth

influenza. (n) โรคไข้หวัดใหญ่, Syn. severe cold, flu.ไข้หวัดใหญ่จะแบ่งเป็น 3 สายพันธุ์หลัก คือ สายพันธุ์ A (Influenza A) สายพันธุ์ B (Influenza B) และสายพันธุ์ C (Influenza C) โดยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A กับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B (Influenza B) คือสายพันธุ์ที่พบบ่อยที่สุด โดยอาการไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A จะมีความรุนแรงมากที่สุด และสามารถระบาดได้ทั่วโลก ส่วนสายพันธุ์ B จะระบาด …โรคไข้หวัดใหญ่” เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในโรคยอดฮิตติดดาว ที่มีผู้ป่วยครองอันดับสถิติการป่วยกันมากที่สุดแทบจะทุกโรง พยาบาล แต่คุณเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า เจ้าไข้หวัดใหญ่ที่ว่านี้ มีทั้งหมดกี่สายพันธุ์กันแน่

See more: haiyensport.com/category/auto

Influenza A Bต่างกันยังไง

ไข้หวัดใหญ่แบ่งเป็นสายพันธุ์ A และ B ต่างกันอย่างไร?

ไข้หวัดใหญ่ในคนแบ่งออกเป็นสายพันธุ์ A, B, และ C โดยสายพันธุ์ A และ B เป็นสายพันธุ์ที่พบบ่อยที่สุด [1]. ในที่นี้เราจะมาเน้นสายพันธุ์ A และ B เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสองสายพันธุ์นี้ได้มากขึ้น.

ความแตกต่างระหว่างไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B:

 1. ความรุนแรง: ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A มีความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ B [2]. สายพันธุ์ A สามารถกลายพันธุ์และก่อให้เกิดการติดเชื้อในวงกว้าง และสามารถระบาดได้ทั้งในคนและสัตว์ [2]. ส่วนสายพันธุ์ B เกิดได้กับคนเท่านั้นและมีการเปลี่ยนแปลงของไวรัสได้ช้ากว่าสายพันธุ์ A [2].
 2. การแพร่เชื้อ: สายพันธุ์ A สามารถแพร่เชื้อได้ทั่วโลก ในขณะที่สายพันธุ์ B มักจะระบาดในพื้นที่จำกัด [1].
 3. การแบ่งออกเป็นชนิดย่อย: สายพันธุ์ A แบ่งออกเป็นหลายซับไทป์ ซึ่งซับไทป์ที่พบบ่อยที่สุดคือ H1N1 และ H3N2 [1]. ส่วนสายพันธุ์ B แบ่งออกเป็น 2 lineages คือ Victoria และ Yamagata [1].

อาการของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B:

 • อาการของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B มักมีความคล้ายกัน ตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงขั้นรุนแรง โดยอาการที่พบบ่อยได้แก่ไข้, คัดจมูก, น้ำมูกไหล, ไอ, คอแห้ง, ความเมื่อยล้า, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, และอาจมีอาการท้องเสียได้ [2].

สรุป:

 • ไข้หวัดใหญ่แบ่งเป็นสายพันไข้หวัดใหญ่แบ่งเป็นสายพันธุ์ A และ B ต่างกันอย่างไร?

ไข้หวัดใหญ่ในคนแบ่งออกเป็นสายพันธุ์ A, B, และ C [1]. ในที่นี้เราจะสนใจเฉพาะสายพันธุ์ A และ B เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่พบบ่อยที่สุด [1].

ความแตกต่างระหว่างไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B คือ [2]:

 1. ความรุนแรง: ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A มีความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ B [2]. สายพันธุ์ A สามารถก่อให้เกิดการระบาดได้ทั่วโลก และมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนและอาการโรคประจำตัวกำเริบมากกว่าสายพันธุ์ B [3].
 2. การแพร่เชื้อ: สายพันธุ์ A สามารถกลายพันธุ์และแพร่เชื้อในวงกว้างได้ ไม่ว่าจะเป็นในคนหรือสัตว์ เช่น หมู นก [2]. ส่วนสายพันธุ์ B เกิดได้กับคนเท่านั้นและมีการเปลี่ยนแปลงของไวรัสช้ากว่าสายพันธุ์ A [2].
 3. สายพันธุ์ย่อย: สายพันธุ์ A แบ่งออกเป็นหลายซับไทป์ ซึ่งซับไทป์ที่พบบ่อยที่สุดคือ H1N1 และ H3N2 [1]. ส่วนสายพันธุ์ B แบ่งออกเป็น 2 lineages คือ Victoria และ Yamagata [1].

อาการของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B มีความคล้ายคลึงกัน ตามแต่สภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล [2].


Learn more:

 1. ไข้หวัดใหญ่ โรคหวัดที่ต้องระวัง – โรงพยาบาลบางปะกอก 3
 2. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A แตกต่างจาก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B อย่างไร – Hello Khunmor
 3. เข้าใจ…โรคไข้หวัดใหญ่
ไข้เลือดออกเชื้อไวรัสแดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever) - Bangkok Hospital Pattaya
ไข้เลือดออกเชื้อไวรัสแดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever) – Bangkok Hospital Pattaya
Kasemrad Hospital Prachachuen | Health Articles -> โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่” style=”width:100%” title=”Kasemrad Hospital Prachachuen | Health Articles -> โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่”><figcaption>Kasemrad Hospital Prachachuen | Health Articles -> โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่</figcaption></figure>
</div>
<p>See more here: <a href=haiyensport.com

สารบัญ

ความหมายของโรคไข้หวัดใหญ่ในภาษาอังกฤษ
สาเหตุและตัวอย่างเชื้อไข้หวัดใหญ่
อาการของโรคไข้หวัดใหญ่
วิธีป้องกันและการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่
คำแนะนำในการรับมือกับโรคไข้หวัดใหญ่
คำแนะนำในการดูแลตัวเองและผู้อื่นเมื่อเป็นโรคไข้หวัดใหญ่

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *