มณเฑียร แปลว่า: ความหมายและบทบาทในวัฒนธรรมไทย

ความหมายของปราสาทและราชมณเฑียร | รายการไทยศึกษา

ความหมายของปราสาทและราชมณเฑียร | รายการไทยศึกษา

Keywords searched by users: มณเฑียร แปลว่า: ความหมายและบทบาทในวัฒนธรรมไทย มณเฑียร ภาษาอังกฤษ, มหัศจรรย์แปลว่า, รามัญหมายถึง, มณเฑียร ข้าวมันไก่, สักการะบูชาหมายถึง, เอมอร อ่านว่า, ทำเนียบ คือ, มธุรส แปลว่า

มณเฑียร แปลว่าอะไร

มณเฑียร แปลว่าอะไร

การค้นหาคำว่า มณเฑียร แปลว่าอะไร เป็นการต้องการทราบความหมายของคำว่า มณเฑียร ในภาษาไทย ซึ่งเป็นคำที่มักใช้ในบทสวดมนต์และพิธีทางศาสนา ในที่นี้เราจะมาสำรวจความหมายและการใช้งานของคำว่า มณเฑียร ในภาษาไทย

คำว่า มณเฑียร ในภาษาไทยมีความหมายว่า ผู้ที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพนับถือในฐานะของผู้ที่มีความบริสุทธิ์ มักใช้ในบทสวดมนต์และพิธีทางศาสนา เช่น มณเฑียรพระพุทธเจ้า หมายถึง พระพุทธเจ้าที่มีความบริสุทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือ

การใช้งานคำว่า มณเฑียร มักเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและศาสนา โดยมักใช้ในบทสวดมนต์ พิธีทางศาสนา และการเรียกเกียรติให้แก่พระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและนับถือต่อพระพุทธเจ้า


Learn more:

 1. มณเฑียร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มณเฑียร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. มณเฑียร แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ มณเฑียร | ชื่อมงคล

ความหมายของ มณเฑียร

ความหมายของคำว่า มณเฑียร ในภาษาไทยเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและมีความสำคัญในหลายด้าน ดังนี้:

 1. มณเฑียรในศาสนา: ในศาสนาพุทธ มณเฑียรหมายถึง สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์หรือภาพแทนของพระพุทธเจ้า ซึ่งมักจะเป็นรูปปั้นหรือภาพวาดของพระพุทธเจ้าที่ถูกนำมาใช้ในการสวดมนต์หรือทำพิธีต่างๆ [1].

 2. มณเฑียรในวรรณคดี: ในวรรณคดีไทยโบราณ มณเฑียรหมายถึง สิ่งที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพนับถือ อาทิ พระเจ้า ผู้มีอำนาจสูงสุดในราชวงศ์ หรือผู้ที่มีศักดิ์สูงสุดในสังคม [2].

 3. มณเฑียรในภาษาไทยสมัยใหม่: ในภาษาไทยสมัยใหม่ มณเฑียรหมายถึง สิ่งที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง อาทิ ผู้ที่มีอำนาจหรือตำแหน่งสูงในองค์กรหรือสังคม หรือสิ่งที่มีคุณค่าและส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองและสังคม [2].

 4. มณเฑียรในภาษาอื่น: ในภาษาอื่นๆ มณเฑียรอาจมีความหมายที่แตกต่างกันไป อย่างเช่น ในภาษาสันสกฤต มณเฑียรหมายถึง สิ่งที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพนับถือ หรือในภาษาจีน มณเฑียรหมายถึง สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์หรือภาพแทนของพระเจ้าหรือผู้มีอำนาจสูงสุด [2].

ดังนั้น คำว่า มณเฑียร มีความหมายที่หลากหลายและขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ ซึ่งสามารถเป็นหมายถึงสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์หรือภาพแทนของพระเความหมายของคำว่า มณเฑียร ในภาษาไทยนั้นหมายถึงคนที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพของผู้คนในสังคม มณเฑียรมักจะเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสูง มีอำนาจ หรือมีความสำคัญในสังคม ซึ่งคำว่า มณเฑียร มาจากศาสนาพุทธศาสนา โดยมีความหมายเชื่อมโยงกับคำว่า มณี ซึ่งหมายถึงวัตถุมงคลหรือวัตถุที่มีค่าและมีความสำคัญ ดังนั้นคำว่า มณเฑียร จึงมีความหมายว่าบุคคลที่มีค่าและมีความสำคัญเหมือนวัตถุมงคล [1].

คำว่า มณเฑียร มักถูกใช้ในบริบททางศาสนา โดยเฉพาะในการเรียกนักธรรม สังคมพุทธศาสนามักจะเคารพและเรียกให้กับพระธรรมาภิเษก หรือผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในศาสนามากกว่า ซึ่งมีความสำคัญและเป็นแหล่งแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนในสังคม [2].


Learn more:

 1. มณเฑียร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มณเฑียร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. มณเฑียร แปลว่า? เกิดวันอังคาร | โหรา ๙๙

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มณเฑียร

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มณเฑียร

คำว่า มณเฑียร เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายว่า ผู้ที่มีความสงบและมีความเสียสละในการรับศีลธรรม [1] คำนี้มักถูกใช้ในบทสวดมนต์และบทสวดพระอธิษฐานในพระพุทธศาสนา เพื่อเสริมสร้างความสงบและความเสียสละในชีวิตประจำวันของผู้ศึกษาธรรมชาติ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มณเฑียร:

 1. เมื่อเข้าสู่วัด ให้เราเป็น มณเฑียร และให้ความเคารพกับพระพุทธรูป [1].
 2. การปฏิบัติธรรมจำเป็นต้องมี มณเฑียร เพื่อให้เกิดความสงบและความเสียสละในใจ [1].
 3. การทำบุญและการให้ทานเป็นตัวอย่างของความเสียสละและความมณเฑียร [1].
 4. ผู้ที่มีจิตใจ มณเฑียร จะมีความสุขและความสงบในชีวิต [1].

Learn more:

 1. มณเฑียร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มณเฑียร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. มณเฑียร แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ มณเฑียร | ชื่อมงคล

มณเฑียร ในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

เมื่อค้นหาคำว่า มณเฑียร ในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน จากผลการค้นหาใน Google พบว่ามีผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง 2 รายการ [1][2] ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการเขียนเนื้อหาตามที่ผู้ใช้ต้องการ ดังนี้:

หัวข้อ: มณเฑียร ในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

เนื้อหา:
พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานเป็นทรัพยากรที่มีคำศัพท์และคำแปลในภาษาไทย ซึ่งเป็นผลงานของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาสูงสุดในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสมในทุกสถานการณ์ รวมถึงการใช้คำศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงในหลากหลายสาขาวิชาต่างๆ

การใช้งานของพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานมีความสำคัญอย่างมากในหลายด้าน เช่น:

 1. การศึกษาและการวิจัย: นักศึกษาและนักวิจัยสามารถใช้พจนานุกรมเพื่อหาคำแปลหรือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือการเรียนการสอนในสาขาต่างๆ [2].
 2. การแปลภาษา: นักแปลภาษาสามารถใช้พจนานุกรมเพื่อค้นหาคำแปลหรือคำศัพท์ที่เหมาะสมในการแปลเอกสารหรือบทความ [1].
 3. การเรียนรู้ภาษาไทย: นักเรียนและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ หรือคำศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงสามารถใช้พจนานุกรมเพื่อเสริมสร้างคำศัพท์และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง [2].

ดังนั้น พจนเมื่อค้นหาคำว่า มณเฑียร ในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน จากผลการค้นหา พบว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหลายแหล่งที่น่าสนใจ เราจะมาสรุปและอธิบายเนื้อหาให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน SEO ของ Google ดังนี้:

หัวข้อ: มณเฑียร ในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

เนื้อหา:

 1. ความหมายของคำว่า มณเฑียร [1]

  • ในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน คำว่า มณเฑียร มีความหมายว่า เรือนหลวง หรือ พระราชมนเทียร โบราณ [1]
 2. การใช้คำว่า มณเฑียร ในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน [1]

  • ในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน คำว่า มณเฑียร ถูกใช้ในทางประวัติศาสตร์และวรรณกรรมเพื่ออธิบายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรือนหลวงหรือพระราชมนเทียร โบราณ [1]
 3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มณเฑียร [1]

  • เมื่อสมัยโบราณ มณเฑียรเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาและพระราชพิธีต่างๆ

Learn more:

 1. มนเทียร – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน – Sanook
 2. มณเฑียร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. มณเฑียร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

มณเฑียร ในพจนานุกรม Lexitron ไทย-อังกฤษ

มณเฑียร ในพจนานุกรม LEXiTRON ไทย-อังกฤษ

พจนานุกรม LEXiTRON ไทย-อังกฤษ เป็นทรัพยากรที่มีคำศัพท์และคำแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งรวบรวมคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายเป็นภาษาอังกฤษอย่างละเอียดและครอบคลุม [1].

คำว่า มณเฑียร ในพจนานุกรม LEXiTRON ไทย-อังกฤษ มีความหมายว่า palace หรือ วัง ในภาษาอังกฤษ [1]. คำศัพท์นี้เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายสถานที่ที่เป็นที่อยู่ของกษัตริย์หรือผู้มีอำนาจสูงสุดในระบบการปกครอง [1]. นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ มณเฑียร อย่าง มนทิร, มนเทียร, มันทิร, วัง, มณฑิร, มันทิราลัย, เรือนหลวง เป็นต้น [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มณเฑียร ในพจนานุกรม LEXiTRON ไทย-อังกฤษ คือ ทหารเปิดโขลนทวารเข้าไปในพระราชมณเฑียรสถานเพื่อลักทรัพย์สิน [1]. ประโยคนี้อธิบายถึงการกระทำของทหารที่เข้าไปในสถานที่ที่เป็นที่อยู่ของกษัตริย์เพื่อลักทรัพย์สิน [1].


Learn more:

 1. มณเฑียร คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 2. มณเฑียร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. มณเฑียร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำอื่นที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกับ มณเฑียร

คำอื่นที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกับ มณเฑียร ในภาษาไทยมีหลายคำที่สามารถใช้แทนคำนี้ได้ ซึ่งมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับคำว่า มณเฑียร หรือมีความคล้ายคลึงกันในบางประการ ดังนี้:

 1. มนุษย์เศรษฐกิจ: เป็นคำที่ใช้เรียกผู้ที่มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจหรือการทำธุรกิจอย่างเป็นเลิศ [1].
 2. มนุษย์เศรษฐศาสตร์: เป็นคำที่ใช้เรียกผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์ [1].
 3. มนุษย์เศรษฐี: เป็นคำที่ใช้เรียกผู้ที่มีความมั่งคั่งหรือมีความร่ำรวยในด้านเศรษฐกิจ [1].
 4. มนุษย์ที่มีความสำเร็จ: เป็นคำที่ใช้เรียกผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การงาน หรือชีวิตส่วนตัว [1].

Learn more:

 1. มณเฑียร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ประมวลคำภาษาบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ | PALIdict
 3. บ้าน – วิกิพจนานุกรม

Categories: นับ 75 มณเฑียร แปลว่า

ความหมายของปราสาทและราชมณเฑียร | รายการไทยศึกษา
ความหมายของปราสาทและราชมณเฑียร | รายการไทยศึกษา

See more: https://haiyensport.com/category/auto

มณเฑียรความหมายว่าอะไร

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น เราจะเขียนย่อหน้าดังนี้:

คำว่า มณเฑียร ในภาษาไทยมีความหมายว่า พระราชมณเฑียร หรือ พระราชมนเทียร [1]. คำนี้ใช้เพื่ออธิบายเรือนหลวงที่ใช้เป็นที่ประทับประจำของพระมหากษัตริย์ในประเทศไทย [1]. ในอดีตคำนี้ยังมีการใช้ว่า พระราชมณเฑียร [1].


Learn more:

 1. มณเฑียร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มณเฑียร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. มณเฑียร แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ มณเฑียร | ชื่อมงคล

คำว่าทะมัดทะแมงเขียนยังไง

การเขียนคำว่า ทะมัดทะแมง ในภาษาไทย

คำว่า ทะมัดทะแมง เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายหลากหลาย ดังนั้นการเขียนคำนี้จะขึ้นอยู่กับความหมายและบริบทที่ใช้ ต่อไปนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนคำว่า ทะมัดทะแมง ในภาษาไทย:

 1. ความหมายของคำว่า ทะมัดทะแมง [2]:

  • คล่องแคล่ว
  • กระฉับกระเฉง
  • ไม่เก้งก้าง
  • ขึงขัง
  • เอาจริงเอาจัง
 2. การใช้คำว่า ทะมัดทะแมง ในประโยค [2]:

  • ทำงานทะมัดทะแมง
  • ท่าทางทะมัดทะแมง
  • แต่งตัวทะมัดทะแมง
  • ถะมัดถะแมง
 3. คำที่เกี่ยวข้องกับ ทะมัดทะแมง [2]:

  • ถะมัดถะแมง
  • กระฉับกระเฉง
  • คล่องแคล่ว
  • ขึงขัง

Learn more:

 1. แบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
 2. ทะมัดทะแมง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ทะมัดทะแมง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
พระมหามณเฑียร - วิกิพีเดีย
พระมหามณเฑียร – วิกิพีเดีย
พระมหามณเฑียร - วิกิพีเดีย
พระมหามณเฑียร – วิกิพีเดีย
พระที่นั่งในหมู่พระมหามณเฑียร
พระที่นั่งในหมู่พระมหามณเฑียร
พระที่นั่งในหมู่พระมหามณเฑียร
พระที่นั่งในหมู่พระมหามณเฑียร
เฉลิมพระราชมณเฑียร” พิธีขึ้นบ้านใหม่ของพระราชา คติความเชื่อที่ต้องอุ้มแมวและไก่ร่วมพิธี
เฉลิมพระราชมณเฑียร” พิธีขึ้นบ้านใหม่ของพระราชา คติความเชื่อที่ต้องอุ้มแมวและไก่ร่วมพิธี

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

มณเฑียร แปลว่าอะไร
ความหมายของ มณเฑียร
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มณเฑียร
มณเฑียร ในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
มณเฑียร ในพจนานุกรม LEXiTRON ไทย-อังกฤษ
คำอื่นที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกับ มณเฑียร

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *