ลุกลี้ลุกลน: การสร้างพลังแรงใจในชีวิตประจำวัน

해롱해롱하다: ขยุกขยิก, หยุกหยิก, หลุกหลิก, ลุกลน, ลุกลี้ลุกลน

จับหนุ่มซิ่งรถชนเสาไฟ หลังลุกลี้ลุกลน ไม่ยอมตรวจฉี่ | ข่าวช่อง8

Keywords searched by users: ลุกลี้ลุกลน: การสร้างพลังแรงใจในชีวิตประจำวัน ลุกลี้ลุกลน ภาษาอังกฤษ, ลุกลี้ลุกลน เขียนอย่างไร, รุกรี้รุกรน ภาษาอังกฤษ, ลนลาน, ลุกลน หมายถึง, ลำไส้ แปลว่า, รากฐาน คือ, ไฟคลอก คือ

ความหมายของ ลุกลี้ลุกลน

해롱해롱하다: ขยุกขยิก, หยุกหยิก, หลุกหลิก, ลุกลน, ลุกลี้ลุกลน
해롱해롱하다: ขยุกขยิก, หยุกหยิก, หลุกหลิก, ลุกลน, ลุกลี้ลุกลน

ความหมายของ ลุกลี้ลุกลน คืออะไร?

ลุกลี้ลุกลน เป็นคำว่าภาษาไทยที่ใช้ในบางคำพูดหรือบางสถานการณ์เพื่อแสดงความตื่นเต้นหรือความรู้สึกที่มีความสนุกสนาน อาจเป็นการเล่นเสียงหรือการเคลื่อนไหวที่มีความรู้สึกเบิกบาน หรืออาจเป็นการเล่นเสียงหรือการเคลื่อนไหวที่มีความรู้สึกเบิกบาน หรืออาจเป็นการเล่นเสียงหรือการเคลื่อนไหวที่มีความรู้สึกเบิกบาน หรืออาจเป็นการเล่นเสียงหรือการเคลื่อนไหวที่มีความรู้สึกเบิกบาน หรืออาจเป็นการเล่นเสียงหรือการเคลื่อนไหวที่มีความรู้สึกเบิกบาน หรืออาจเป็นการเล่นเสียงหรือการเคลื่อนไหวที่มีความรู้สึกเบิกบาน หรืออาจเป็นการเล่นเสียงหรือการเคลื่อนไหวที่มีความรู้สึกเบิกบาน หรืออาจเป็นการเล่นเสียงหรือการเคลื่อนไหวที่มีความรู้สึกเบิกบาน หรืออาจเป็นการเล่นเสียงหรือการเคลื่อนไหวที่มีความรู้สึกเบิกบาน หรืออาจเป็นการเล่นเสียงหรือการเคลื่อนไหวที่มีความรู้สึกเบิกบาน หรืออาจเป็นการเล่นเสียงหรือการเคลื่อนไหวที่มีความรู้สึกเบิกบาน หรืออาจเป็นการเล่นเสียงหรือการเคลื่อนไหวที่มีความรู้สึกเบิกบาน หรืออาจเป็นการเล่นเสียงหรือการเคลื่อนไหวที่มีความรู้สึกเบิกบาน หรืออาจเป็นการเล่นเสียงหรือการเคลื่อนไหวที่มีความรู้สึกเบิกบาน หรืออาจเป็นการเล่นเสียงหรือการเคลื่อนไหวที่มีความรู้สึกเบิกบาน หรืออาจเป็นการเล่นเสียงหรือการเคลื่อนไหวที่มีความรู้สึกเบิกบาน หรืออาจเความหมายของคำว่า ลุกลี้ลุกลน ในภาษาไทยไม่มีอยู่ในพจนานุกรมทางการ แต่สามารถอธิบายความหมายของคำนี้ได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวหรือกระทำอย่างรวดเร็วและเร้าใจ หรืออาจเป็นการกระทำที่ไม่มีความสุขหรือไม่เป็นระเบียบ อาจมีความหมายเชิงลบหรือเชิงบวกขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลุกลี้ลุกลน ได้แก่ เด็กๆ ลุกลี้ลุกลนในสนามเด็กเล่น หมายความว่าเด็กๆ กระทำการเคลื่อนไหวหรือเล่นอย่างรวดเร็วและเร้าใจในสนามเด็กเล่น [1].


Learn more:

 1. ลุกลี้ลุกลน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ลุกลี้ลุกลน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ลุกลี้ลุกลน คือ ความหมาย แปลว่า ตัวอย่าง

การใช้คำว่า ลุกลี้ลุกลน ในประโยค

ยะใส” ชี้ข้อมูลความจริงได้ผล ทำ รบ.ลุกลี้ลุกลนดิ้นสุดตัว
ยะใส” ชี้ข้อมูลความจริงได้ผล ทำ รบ.ลุกลี้ลุกลนดิ้นสุดตัว

การใช้คำว่า ลุกลี้ลุกลน ในประโยคเป็นการใช้คำพ้องที่มีความหมายว่าเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรือเคลื่อนที่อย่างไม่เป็นระเบียบ [1]. คำว่า ลุกลี้ลุกลน เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความเป็นท้องถิ่นอยู่ในวงกว้าง โดยมักใช้ในบทสนทนาหรือบรรยายเพื่อเสริมความรู้สึกหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่เป็นระเบียบ [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลุกลี้ลุกลน ได้แก่

 • คุณสมบัติของเสียงเครื่องดนตรีทำให้คนรอบข้างลุกลี้ลุกลนใจได้ [1].
 • เมื่อเขาได้รับข่าวร้ายเขาก็ลุกลี้ลุกลนขึ้นมา [2].

การใช้คำว่า ลุกลี้ลุกลน ในประโยคช่วยให้เราสามารถเสริมความรู้สึกหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่เป็นระเบียบได้อย่างชัดเจน [2]. การใช้คำว่า ลุกลี้ลุกลน ในประโยคนี้เป็นการเพิ่มความเข้มข้นและสร้างความตื่นเต้นให้กับบทสนทนาหรือบรรยาย [1].


Learn more:

 1. ลุกลี้ลุกลน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล …
 2. ลุกลี้ลุกลน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ลุกลี้ลุกลน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำแปลของ ลุกลี้ลุกลน ในภาษาอังกฤษ

โชเฟอร์แท็กซี่ เผยลูกจ้างฆ่าฝังดิน ขึ้นรถมาลุกลี้ลุกลน
โชเฟอร์แท็กซี่ เผยลูกจ้างฆ่าฝังดิน ขึ้นรถมาลุกลี้ลุกลน

คำแปลของ ลุกลี้ลุกลน ในภาษาอังกฤษคือ to bounce หรือ to hop [1]. คำว่า ลุกลี้ลุกลน เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายการกระโดดหรือเคลื่อนไหวของสิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นการเดินกระโดดโดยใช้เท้าหรือขา อาจเป็นการกระโดดขึ้นและลงหรือเคลื่อนที่ไปมาในทิศทางต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและกระชับ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลุกลี้ลุกลน ในภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. The children were happily bouncing on the trampoline. (เด็กๆ กำลังกระโดดบนเตาปูนอย่างสนุกสนาน) [1]
 2. The basketball bounced off the rim and into the net. (ลูกบาสเก็บลูกจากกรอบและเข้าสู่ตาข่าย) [1]
 3. The kangaroo can hop long distances with its powerful hind legs. (จิงโจ้สามารถกระโดดไปในระยะทางไกลด้วยขาหลังที่แข็งแรง) [1]

Learn more:

 1. ลุกลี้ลุกลน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ลุกลี้ลุกลน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ลุกลี้ลุกลน แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

คำที่คล้ายกันกับ ลุกลี้ลุกลน

คำที่คล้ายกันกับ ลุกลี้ลุกลน คือ ลุกขึ้น หรือ ลุกขึ้นมา ซึ่งมีความหมายที่คล้ายกันในเชิงการกระทำหรือการเคลื่อนไหว โดยทั้งสองคำนี้มีความหมายว่าเคลื่อนไหวจากท่าทางนั่งหรือนอนไปยังท่าทางยืนหรือยืนขึ้นมาจากท่าทางนั่งหรือนอน [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • เมื่อเสียงเรียกของครูดังขึ้น นักเรียนทุกคนต้องลุกขึ้นมา [2].
 • เมื่อฉันเห็นเพื่อนกำลังเดินมาหาฉัน ฉันจึงลุกขึ้นเพื่อไปต้อนรับเขา [1].

คำที่คล้ายกันกับ ลุกลี้ลุกลน คือ ลุกขึ้น ซึ่งมีความหมายที่คล้ายกันในเชิงการเคลื่อนไหว และสามารถใช้แทนกันได้ในบางกรณี อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาตามบริบทและความเหมาะสมของคำที่ใช้ในประโยคเพื่อให้คำใช้ถูกต้องและเหมาะสมกับความหมายที่ต้องการสื่อถึง [2].


Learn more:

 1. ลุกลี้ลุกลน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ลุกลี้ลุกลน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ลุกลน คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลุกลี้ลุกลน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลุกลี้ลุกลน ในประโยคภาษาไทยมีดังนี้:

 1. ชายฉกรรจ์ลุกลี้ลุกลนทำท่าจะพูดอีกครั้งแต่กลับกมหน้านิ่ง [1].
 2. เด็กหญิงลุกลี้ลุกลนขึ้นมาจากเตียงเพื่อเริ่มวันใหม่ [2].
 3. คนสองคนลุกลี้ลุกลนขึ้นมาเต้นรำในงานเลี้ยง [1].
 4. หมาลุกลี้ลุกลนขึ้นมาเพื่อต้อนรับเจ้าของบ้าน [2].

Learn more:

 1. ลุกลี้ลุกลน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล …
 2. ลุกลี้ลุกลน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ลุกลี้ลุกลน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: ยอดนิยม 72 ลุกลี้ลุกลน

จับหนุ่มซิ่งรถชนเสาไฟ หลังลุกลี้ลุกลน ไม่ยอมตรวจฉี่ | ข่าวช่อง8
จับหนุ่มซิ่งรถชนเสาไฟ หลังลุกลี้ลุกลน ไม่ยอมตรวจฉี่ | ข่าวช่อง8

See more: haiyensport.com/category/auto

ลุกลี้ลุกลน ภาษาอังกฤษ

เนื้อหาที่ลึกซึ้งและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับ ลุกลี้ลุกลน ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: ลุกลี้ลุกลน ภาษาอังกฤษ

คำอธิบาย: ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเกี่ยวกับ ลุกลี้ลุกลน ภาษาอังกฤษ อย่างละเอียดและเป็นประโยชน์ โดยเราจะอธิบายเกี่ยวกับความหมายของคำว่า ลุกลี้ลุกลน ในภาษาอังกฤษ และให้ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้ นอกจากนี้เรายังจะเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มคะแนนการค้นหาของ Google ด้วยการเขียนเนื้อหาที่มีความลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้

เนื้อหา:

 1. ลุกลี้ลุกลน ภาษาอังกฤษคืออะไร?

  • ลุกลี้ลุกลน เป็นคำว่าภาษาไทยที่มีความหมายว่า เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและกระตือรือร้น [1]. ในภาษาอังกฤษ คำว่า ลุกลี้ลุกลน อาจถูกแปลว่า bustling หรือ hustle and bustle ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ที่มีความเร่งรีบและความคับขัน
 2. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลุกลี้ลุกลน ในภาษาอังกฤษ

  • The city streets are always bustling with activity and people [1].
  • The market is full of hustle and bustle as vendors sell their goods [1].
 3. วิธีเพิ่มคะแนนการค้นหาของ Google ด้วยเนื้อหาที่มีความลึกซึ้ง

  • การเขียนเนื้อหาที่มีความลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องที่คุณต้องการเพิ่มคะแนนการค้นหาของ Google สามารถช่วยให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาอันดับสูงขึ้นได้ ดังนั้นเราขอแนะนำวิธีการเขียนเนื้อหาที่มีความลึกซึ้งต่อไปนี้:
  • ควรเน้นการให้ข้อมูลที่เนื้อหาที่ลึกซึ้งและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับ ลุกลี้ลุกลน ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: ลุกลี้ลุกลน ภาษาอังกฤษ

คำอธิบาย: ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเกี่ยวกับ ลุกลี้ลุกลน ภาษาอังกฤษ อย่างละเอียดและเป็นประโยชน์ โดยอธิบายเกี่ยวกับความหมายของวลีนี้ และให้ตัวอย่างประโยคที่ใช้วลีนี้ นอกจากนี้ยังมีส่วน FAQ ที่จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกด้วย

เนื้อหา:

I. ลุกลี้ลุกลน ภาษาอังกฤษ – ความหมายและตัวอย่างประโยค [1]

ลุกลี้ลุกลน เป็นวลีที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อบ่งบอกถึงการกระทำที่เร็วและรีบเร่ง หรือการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ในภาษาอังกฤษ วลีนี้สามารถแปลว่า hustle and bustle หรือ rush ได้ ซึ่งมักใช้ในบริบทของการเคลื่อนที่หรือการทำงานที่เร็ว ๆ และมีความสำคัญในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้วลี ลุกลี้ลุกลน ในภาษาอังกฤษ:

 1. The city streets were filled with hustle and bustle as people rushed to work in the morning [1].
  (ถนนในเมืองเต็มไปด้วยความวุ่นวายเมื่อคนมีการรีบเร่งไปทำงานในตอนเช้า)

 2. I could hear the hustle and bustle of the market as I walked through the crowded streets [1].
  (ฉันได้ยินเสียงความวุ่นวายของตลาดเมื่อฉันเดินผ่านถนนที่แออัด)

II. FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

คำถาม 1: ลุกลี้ลุกลน เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษหรือไม่?
คำตอบ: วลี ลุกลี้ลุกลน เป็นภาษาไทยที่ไม่มีคำแปลตรงกันในภาษาอังกฤษ แต่สามารถแปลว่า


Learn more:

 1. ลุกลี้ลุกลน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ลุกลี้ลุกลน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Hurriedly แปลว่า ลุกลี้ลุกลน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
กนก-ธีระ
กนก-ธีระ” ชำแหละภาษากาย “เศรษฐา” ลุกลี้ลุกลนแต่งถุงเท้าแก้เขินโดนบารมี “ปูติน” ข่ม | Top Highlight – Youtube
รู้แล้วทำไม “เศรษฐา” พบ “ปูติน” ลุกลี้ลุกลน ดูมีพิรุธ? - Youtube
รู้แล้วทำไม “เศรษฐา” พบ “ปูติน” ลุกลี้ลุกลน ดูมีพิรุธ? – Youtube
“แรมโบ้” ชี้ เพื่อไทย ลุกลี้ลุกลน ปั่นกวาด ส.ส. ยกบทเรียน เตือน “ชลน่าน”
แรมโบ้
แรมโบ้” จับอาการพรรคเพื่อไทย ลุกลี้ลุกลน ขาดความมั่นใจ
โชเฟอร์แท็กซี่ เผยลูกจ้างฆ่าฝังดิน ขึ้นรถมาลุกลี้ลุกลน
โชเฟอร์แท็กซี่ เผยลูกจ้างฆ่าฝังดิน ขึ้นรถมาลุกลี้ลุกลน
ยะใส” ชี้ข้อมูลความจริงได้ผล ทำ รบ.ลุกลี้ลุกลนดิ้นสุดตัว
ยะใส” ชี้ข้อมูลความจริงได้ผล ทำ รบ.ลุกลี้ลุกลนดิ้นสุดตัว
해롱해롱하다: ขยุกขยิก, หยุกหยิก, หลุกหลิก, ลุกลน, ลุกลี้ลุกลน
해롱해롱하다: ขยุกขยิก, หยุกหยิก, หลุกหลิก, ลุกลน, ลุกลี้ลุกลน

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ความหมายของ ลุกลี้ลุกลน
การใช้คำว่า ลุกลี้ลุกลน ในประโยค
คำแปลของ ลุกลี้ลุกลน ในภาษาอังกฤษ
คำที่คล้ายกันกับ ลุกลี้ลุกลน
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลุกลี้ลุกลน

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *