คน พาล แปล ว่า: ความหมายและความสำคัญของคำว่า คน พาล

คนพาล…อย่าเจอ อย่าเห็น อย่าได้ยิน | พระพุทธเจ้าสอนวิธีสังเกตคนพาล

Keywords searched by users: คน พาล แปล ว่า: ความหมายและความสำคัญของคำว่า คน พาล ลักษณะคนพาล, คนพาล คําอ่าน, คนพาล สะกด ว่า, คบคนพาล หมายถึง, คนพาลคือใคร, พฤติกรรม ของคนพาล 10 ข้อ, พาลคนอื่น, คนพาล แต่งประโยค

คน พาล แปล ว่า: คำนิยามและความหมาย

ผญา อย่าสิหวนหาเชื้อคนพาลเว้าบ่แม่น - อีสานร้อยแปด
ผญา อย่าสิหวนหาเชื้อคนพาลเว้าบ่แม่น – อีสานร้อยแปด

คน พาล แปลว่าอะไร: คำนิยามและความหมาย

คำว่า คน พาล เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายเป็น คนชั่วร้าย หรือ คนเกเร [1] คำนี้มักถูกใช้ในบริบทที่อธิบายเกี่ยวกับคนที่มีพฤติกรรมไม่ดี หรือทำผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นคนที่มีความรุนแรง หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คน พาล ได้แก่ คบคนพาลพาลพาไปหาผิด ซึ่งหมายความว่าคนที่เกี่ยวข้องกับคนเลวหรือคนชั่วร้าย [1]


Learn more:

 1. คนพาล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. คนพาล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คนพาล คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

คน พาล ในแง่ของคำศัพท์และภาษา

คำพังเพย: คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
คำพังเพย: คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล หมายถึงอะไร? | Wordy Guru

คำว่า คนพาล เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายเกี่ยวกับบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่ดีหรือไม่เหมาะสมตามความสุจริต หรืออาจเป็นคนที่มีความเสียหายต่อสังคม คำว่า คนพาล มักถูกใช้เพื่อเรียกชื่อคนที่มีพฤติกรรมไม่ดี เช่น คนเลว คนเกเร หรือคนเลวร้าย [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คนพาล ได้แก่ นิทานเรื่องนี้ให้คติสอนใจถึงการหลีกเลี่ยงการทำความชั่วคบคนดีหลีกหนีคนพาลซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี [1].

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า คนพาล ได้แก่ คนเลว แปลว่าคนที่มีความชั่วร้ายหรือไม่ดี [1] และ คนเกเร แปลว่าคนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือไม่ดี [1].


Learn more:

 1. คนพาล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คนพาล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. #นิมฺมโลตอบโจทย์ #ทั้งคนพาลและบัณทิตพบได้ในใจตน #คนพาล #บัณฑิต #มงคลชีวิต ??? #ถาม : คนแบบไหนเรียกว่า “คนพาล”? #ตอบ : วิธีสังเกต “คนพาล” ก็คือ “คนที่ไม่สร้างประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่น” ไม่สร้างประโยชน์ให้กับตนเอง.. ก็เช่นว่า :- ขี้เกียจ, เกียจคร้านการงาน ถ้าเป็นเด็ก ก็ขี้เกียจเรียนหนังสือ ตื่นนอนสาย ไม่ทำการบ้าน ก็เป็นเด็กพาล แค่อย่างเดียว แค่ข้อแรกนะ! เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคนพาล ก็คือ เกียจคร้านการงาน ถ้าเป็นคนอายุมากแล้ว วัยทำงานแล้ว ก็คือ เกียจคร้านในการหาทรัพย์ ไม่แสวงหาทรัพย์ใหม่ นี่คือลักษณะที่ ๑ ของคนพาลนะ ลักษณะที่ ๒ คือ ทรัพย์เดิม ๆ ที่มีอยู่ก็ไม่รักษา สินทรัพย์ที่ตัวเองที่มีอยู่ก็ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ไม่รักษาให้ดี ไม่ใช้จ่ายตามที่จำเป็น ใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่าย ของใหม่ก็ไม่หา ของเก่าก็ไม่รักษา นี่คือลักษณะคนพาลในแง่ของการครองเรือน ถ้าในแง่ของทั่ว ๆ ไป คนพาลก็คือ คนที่ไม่ทำบุญ ไม่เสริมสิ่งดีงามให้กับชีวิตของตัวเอง ไม่แสวงหาวิธีที่จะสร้างบุญกุศล ไม่แสวงหาวิธีที่จะรักษากายวาจาที่จะให้มีศีล ไม่แสวงหาวิธีที่จะสร้างบารมีด้วยการให้ทานบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ช่วยเหลือผู้คนที่เกี่ยวข้องในสังคม คือเราอยู่ด้วยกัน ถ้าไม่ผูกจิตใจกัน ไม่ให้ของซึ่งกันและกัน ก็ไม่สร้างมิตร สร้างแต่ศัตรู ไม่สร้างมิตร ก็เป็นคนพาลอย่างหนึ่งแล้วนะ ไปสร้างศัตรูอีก ก็เป็นคนพาลอีกแบบหนึ่ง สรุปง่าย ๆ ก็คือว่า คนพาลแบบฆราวาส ก็คือไม่รักษาทรัพย์ และไม่แสวงหาทรัพย์ คนพาลแบบทั่ว ๆ ไป ก็คือว่า ทำบาป และไม่ทำบุญ บุญก็ไม่ทำ แล้วยังทำบาปอีก ! บุญไม่ทำ .. นี่ก็แย่อย่างหนึ่งแล้ว คือไม่พัฒนาตนเองในการให้ทาน รักษาศีล เจริญปัญญา แถมยังทำตัวเองให้ตกต่ำมากขึ้น ด้วยการไปทำบาป เอาเวลาที่ไม่ทำบุญนั้นไปทำบาป ! ถ้าอยู่นิ่ง ๆ เสีย..ก็ยังนับว่าเสียเวลา คนอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าเสียเวลานะ ไม่ทำบุญเลย แต่ไม่ทำบาป เกิดมาเสียเวลา ก็ไม่ถูกยกย่องว่าเป็นบัณฑิต “บัณฑิต” ก็คือ ผู้ที่ใช้เวลาในชีวิตนี้ทำบุญและละบาป จริง ๆ ละบาปก่อน ! พระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปก่อน แล้วค่อยทำบุญ ถ้าเป็นบัณฑิตชั้นเลิศเลย ก็คือว่า ยังทำจิตใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสต่าง ๆ ด้วย “คนพาล” จะตรงข้ามกับ “บัณฑิตทั้งหลาย” ตรงที่ว่า แทนที่จะเอาเวลาไปทำบุญ กลับไปทำบาป ไม่ทำบุญแล้วยังสั่งสมบาปไปเรื่อย ๆ แถมยังทำจิตใจให้เศร้าหมองมากขึ้น ๆ ด้วยการมีกิเลสสะสมไปเรื่อย ๆ โดยไม่เห็นโทษของกิเลสนั้น นอกจากนี้ยังรู้สึกว่า ‘ฉันยิ่งใหญ่ ฉันทำอะไรก็ได้ ฉันทำแล้วไม่มีใครกล้าขัดขวาง’ สั่งสมกิเลสและลำพองในความมีกิเลสของตัว นี่คือ “คนพาลที่มืดบอด” “คนพาลที่มืดบอด” จะมีคำศัพท์เฉพาะเจาะจงว่า “อันธพาล” อันธ แปลว่า มืด ทึบ ถ้าเป็นป่าก็เรียกว่า อันธวัน แปลว่า ป่ามืดทึบ คนพาลที่มืดบอด มืดบอดอย่างนี้นะ บางทีพระพุทธเจ้ามาสอนก็ยังไม่เชื่อ เป็นคนพาลแบบนี้ควรเลี่ยง *** พระพุทธเจ้าสอนในมงคล ๓๘ ก่อนที่จะไปคบบัณฑิต เลี่ยงคนพาลให้ได้ก่อน มองให้ออกก่อนว่าคนพาลมีลักษณะเป็นอย่างนี้ ก็อย่าไปคบ แล้วจึงจะมองออกว่าบัณฑิตมีลักษณะเป็นอย่างไร จึงค่อยไปคบหา แล้วจะเริ่มมองออกมากขึ้นว่า คนไหนควรเลี่ยง? คนไหนควรคบ? *** ถ้าได้เริ่มศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะสามารถแยกแยะได้ว่า คนไหนเป็นคนพาล? คนไหนเป็นบัณฑิต? และที่สำคัญที่สุด .. มองตัวเองให้ออกว่า บางขณะตนเองก็เป็นพาล บางขณะก็เป็นบัณฑิต บางขณะที่เป็นพาล ก็ไม่เอากับมัน จิตใจที่เป็นพาลในตัวของเรา ถ้ามันเกิดขึ้นมา เห็นแล้วไม่เอา เราไม่คบกับพาลที่อยู่ในใจตนเองด้วย เวลามีบัณฑิต ก็คือมีความคิดดี ปรารถนาดีอะไรขึ้นมา .. คบมันไว้ บัณฑิตในใจต้องคบให้มาก และหาให้บ่อย ๆ พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล เรียบเรียงจากตอบปัญหาธรรม รายการคนตัวเบา EP.74 ลิงค์รายการ https://www.youtube.com/watch?v=eXTa7_If2vA&t=24s (นาทีที่ 6.40-11.20 ) – นิมฺมโล

ความสัมพันธ์ระหว่างคน พาล และคำอื่นๆ

คำไทย On X:
คำไทย On X: “พาโล อปริณายโก [อ่านว่า พา-โล อะ-ปะ-ริ-นา-ยะ-โก] เป็นพุทธศาสนสุภาษิต มีความหมายว่า “คนโง่ คนพาล ไม่ควรเป็นผู้นำ” #คำไทย Https://T.Co/Tzwiatssko” / X

ความสัมพันธ์ระหว่างคน พาล และคำอื่นๆ

คนพาลเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากคนทั่วไป พวกเขามักมีใจขุ่นมัวเป็นปกติ ทำให้มีความเห็นผิด ยึดถือค่านิยมผิดๆ และมีวินิจฉัยเสีย ซึ่งอาจทำให้พวกเขาไม่รู้ว่าอะไรดี อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ [1].

ลักษณะของคนพาล:

 • ชอบคิดชั่วเป็นปกติ: คนพาลมักมีความคิดละโมบอยากได้ในทางทุจริต คิดพยาบาทปองร้าย และคิดเห็นผิดเป็นปกติ [2].
 • ชอบพูดชั่วเป็นปกติ: พวกเขามักพูดปด พูดคำหยาบ พูดส่อเสียดยุยง และพูดเพ้อเจ้อ [2].
 • ชอบทำชั่วเป็นปกติ: พวกเขามักเกะกะเกเร กินเหล้าเมายา ชอบล้างผลาญชีวิตคนและสัตว์ ลักทรัพย์ และฉุดคร่าอนาจาร [2].

คนพาลมีความสัมพันธ์กับคนทั่วไปได้ อาจเป็นญาติพี่น้อง สามีภรรยา ครูอาจารย์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง [2]. แต่ไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์กับเราหรือไม่ พวกเขามักมีลักษณะที่แตกต่างจากคนทั่วไป และมักมีความเห็นผิดเป็นปกติ [1].

ความสัมพันธ์ระหว่างคนพาลและคำอื่นๆ:

 • คนพาลชอบแนะนำสิ่งที่ไม่ควรแนะนำ เช่น แนะนำให้ดื่มน้ำเมา เที่ยวกลางคืน เล่นการพนัน เป็นต้น [1].
 • คนพาลมักทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ไม่ใช่ธุระ ไม่ใช่หน้าที่ที่ควรทำ แต่มักทำในสิ่งไม่ควรทำ [1].
 • คนพาลมีความเห็นผิดและมีคำสอนที่ผิด พวกเขาเป็นมิจฉาทิฐิ แนะนำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับควาความสัมพันธ์ระหว่างคน พาล และคำอื่นๆ

คนพาลเป็นคนที่มีลักษณะพึ่งพาใจขุ่นมัวเป็นปกติ ทำให้มีความเห็นผิด ยึดถือค่านิยมผิดๆ และมีวินิจฉัยเสีย ซึ่งคนพาลมักจะไม่รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ [2]. ตัวอย่างเช่น บัณฑิตอาจเห็นว่า เหล้า เป็นสิ่งที่ไม่ดี ทำให้ขาดสติ และเสื่อมความเป็นมนุษย์ แต่คนพาลกลับเห็นว่า เหล้า เป็นของประเสริฐ เป็นเครื่องกระชับมิตร หรือเป็นสัญลักษณ์แห่งความฉิบหาย [2].

ลักษณะของคนพาล:

 • ชอบคิดชั่วเป็นปกติ: คนพาลมักคิดละโมบอยากได้ในทางทุจริต คิดพยาบาทปองร้าย และมีความเห็นผิดเป็นปกติ [2].
 • ชอบพูดชั่วเป็นปกติ: คนพาลมักพูดปด พูดคำหยาบ พูดส่อเสียดยุยง และพูดเพ้อเจ้อ [2].
 • ชอบทำชั่วเป็นปกติ: คนพาลมักเกะกะเกเร กินเหล้าเมายา ชอบล้างผลาญชีวิตคนและสัตว์ ลักทรัพย์ ฉุดคร่าอนาจาร และทำความเสียหายต่อสังคม [2].

คนพาลมีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ได้แก่:

 • ญาติพี่น้อง: คนพาลอาจเป็นญาติของเรา เช่น พี่น้อง หรือญาติใกล้ชิด [2].
 • สามีภรรยา: คนพาลอาจเป็นคู่สมรสของเรา [2].
 • ครูอาจารย์: คนพาลอาจเป็นครูหรืออาจารย์ที่มีความสัมพันธ์กับเรา [2].
 • ผู้มีการศึกษาสูง: คนพาลอาจมีการศึกษาสูงและมีความรู้ความสามารถในหลายด้าน [2].
 • ตำแหน่งหน้าที่การงานสูง: คนพาลอาจมีตำแหน่งหน้า

Learn more:

 1. มงคลที่ ๑ – Google Slides
 2. มงคลที่ 1 ไม่คบคนพาล – พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ | LINE TODAY SHOWCASE | LINE TODAY
 3. ชีวิตอันธพาล

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คน พาล

พาล
พาล” ภาษาอีสาน – อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คนพาล ในประโยคภาษาไทยมีดังนี้:

 1. นิทานเรื่องนี้ให้คติสอนใจถึงการหลีกเลี่ยงการทำความชั่วคบคนดีหลีกหนีคนพาลซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี [1].
 2. คุณคนพาล อิจฉาฮะ? [1]
 3. ดังนั้นกลับมาว่าคนพาลเก่าในเมืองใช่มั้ย? [1]
 4. เราพร้อม… …แต่ที่ตระเตรียมนี้หนึ่งที่หมายความว่า I ไม่มีนาฬิกาคนพาลเหล่านี้ [1]
 5. เรามีคนพาลในมือ [1]
 6. เธอกำลังจะบอกว่าต้องเป็นคนพาลแบบนี้น่ะเหรอ ถึงเหมาะกับเธอน่ะ? เราไม่ได้สั่งนะครับ [1]
 7. ฉันไม่ปล่อยหรอก เจ้าคนพาล มาสู้กันเลยสิ ออกไปนะ! [1]
 8. ไอ้คนพาล ทำไมต้องตะโกนด้วย? [1]
 9. ไม่ … คุณบัตเตอร์ฟิลด์ จะเป็นคนพาลูกกลับบ้าน [1]
 10. คุณเป็นคนพาลูกค้าเข้ามาใช่ไหม? [1]

Learn more:

 1. คนพาล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คนพาล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คนพาล แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ความแตกต่างระหว่างคน พาล และคำที่คล้ายกัน

ความแตกต่างระหว่างคนดีกับคนพาล และคำที่คล้ายกัน

คนดีและคนพาลเป็นคำที่ใช้ในการบ่งบอกถึงลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้นเราจะมาสำรวจความแตกต่างระหว่างคนดีกับคนพาล และคำที่คล้ายกันในแง่ของคุณสมบัติและพฤติกรรมต่างๆ ดังนี้:

คนดี:

 • คนดีมักมีความอดทนสูงและความอดกลั้นมาก ไม่แสดงอารมณ์โกรธหรือความไม่พอใจออกมาเสมอ [1]
 • คนดีมีความเป็นมิตรและใจกว้าง ยกเว้นกรณีที่ถูกทำร้ายหรือเหยียดหยามอย่างรุนแรง ในกรณีนี้อาจมีการแสดงอารมณ์โกรธและความไม่พอใจ [1]
 • คนดีมักให้อภัยและไม่ผูกโกรธ พร้อมที่จะเชื่อมเข้าหาคนอื่นโดยไม่ยากเมื่อใจสงบและมีความเป็นมิตร [1]
 • คนดีมีความอดทนและความอดกลั้นสูง สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างสงบเสงี่ยม [1]

คนพาล:

 • คนพาลมักขาดความอดทนและความอดกลั้น มักแสดงอาการโกรธอยู่เสมอและโกรธง่าย แต่หายยาก [1]
 • คนพาลมักผูกโกรธและใจเจ็บย่อมไม่อภัยให้ใครง่ายๆ เมื่อเขาวิวาทกับคนพาลอื่นๆ จะมีเหตุการณ์ที่บานปลายและเวรของเขาจะพอกพูนและแตกกัน [1]
 • คนพาลมักมีนิสัยชอบแกล้งและรังแกผู้อื่น และมีนิสัยเกเรชอบหาเรื่องผู้อื่น [2]
 • คนพาลมักเกเรระรานหาเรื่องคนอื่นไปทั่วอย่างไม่มีเหตุผล [2]

คำที่คล้ายกัน:

 • พาลพาโล: เป็นคำที่ใช้ในการบ่งบอกถึงการรังแกและเอาเปรียบผู้อื่น [2]
 • เความแตกต่างระหว่างคนดีกับคนพาลและคำที่คล้ายกัน

คนดีและคนพาลเป็นคำที่ใช้ในการบ่งบอกถึงลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้นเราจะมาสำรวจความแตกต่างระหว่างคนดีกับคนพาลและคำที่คล้ายกันในรายละเอียดต่อไปนี้:

คนดี:

 • คนดีเป็นคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี พฤติกรรมของคนดีมักเน้นไปที่ความเมตตาและการช่วยเหลือผู้อื่น พวกเขามักจะมีความอดทนสูงและไม่แสดงอารมณ์โกรธอย่างเผชิญหน้า นอกจากนี้คนดียังมีความสามารถในการให้อภัยและสร้างความสันติภาพในความสัมพันธ์กับผู้อื่น [1]

คนพาล:

 • คนพาลเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีและมักเกเรต่อผู้อื่น พวกเขามักแสดงอาการโกรธอยู่เสมอและมีความยากที่จะผูกโกรธและให้อภัยใคร่ครวญ คนพาลมักเร่งรีบในการวิวาทและมักเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งและความแตกแยกในความสัมพันธ์ [1]

ความแตกต่างระหว่างคนดีกับคนพาล:

 • คนดีมีความอดทนสูงและไม่แสดงอารมณ์โกรธอย่างเผชิญหน้า ในขณะที่คนพาลมักแสดงอาการโกรธอยู่เสมอและมีความยากที่จะผูกโกรธและให้อภัยใคร่ครวญ [1]
 • คนดีมีความสามารถในการให้อภัยและสร้างความสันติภาพในความสัมพันธ์กับผู้อื่น ในขณะที่คนพาลมักเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งและความแตกแยกในความสัมพันธ์ [1]

คำที่คล้ายกัน:

 • คำที่คล้ายกันกับคนดีคือ คนดีใจ ซึ่งหมายถ

Learn more:

 1. บทความส่องธรรม ล้ำภาษิต : แม้ทะเลาะกัน คนดีกับคนพาล ก็ต่างกัน
 2. พาล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำแนะนำในการใช้คำว่า คน พาล

คำแนะนำในการใช้คำว่า คนพาล ในภาษาไทย

คำว่า คนพาล เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายเกี่ยวกับบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่ดี หรือมีความเสียหายต่อสังคม ดังนั้น การใช้คำว่า คนพาล ควรใช้ในบริบทที่เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อป้องกันการใช้คำที่ไม่เหมาะสมหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพลาด

นอกจากนี้ คำว่า คนพาล ยังมีความหมายเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรม ดังนั้น การใช้คำว่า คนพาล ควรใช้ในกรณีที่ต้องการเน้นถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบุคคลนั้น ๆ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คนพาล:

 • เราควรหลีกเลี่ยงการสมาคมกับคนพาลที่อาจทำให้เราเสียหายได้ [1]
 • การเลือกเพื่อนร่วมงานที่ดีสามารถป้องกันการมีคนพาลในที่ทำงาน [2]

คำแนะนำในการใช้คำว่า คนพาล:

 1. ใช้คำว่า คนพาล เมื่อต้องการอธิบายเกี่ยวกับบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่ดีหรือมีความเสียหายต่อสังคม
 2. ใช้คำว่า คนพาล ในบริบทที่เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อป้องกันการใช้คำที่ไม่เหมาะสมหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพลาด
 3. ควรใช้คำว่า คนพาล เมื่อต้องการเน้นถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบุคคลนั้น ๆ

Learn more:

 1. คนพาล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คนพาล คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. คนพาล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความเชื่อผิดๆที่เกี่ยวข้องกับคน พาล

ความเชื่อผิดๆที่เกี่ยวข้องกับคนพาล

ความเชื่อผิดๆที่เกี่ยวข้องกับคนพาลเป็นความเชื่อที่มีความเห็นผิดพลาดและยึดถือค่านิยมผิดๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่นได้ คนพาลมักมีลักษณะเป็นคนที่มีใจขุ่นมัวอยู่เสมอ ทำให้ไม่สามารถควบคุมใจให้คิดไปในทางที่ถูกต้องได้ และมักมีลักษณะวิปริตผิดจากคนทั่วไป โดยมีลักษณะดังนี้:

 1. ชอบคิดชั่ว: คนพาลมักมีความคิดที่เลวร้ายและไม่ดีต่อผู้อื่น อาจคิดละโมบอยากได้ในทางทุจริต คิดพยาบาทปองร้าย หรือคิดเห็นผิดเป็นชอบ

 2. ชอบพูดชั่ว: คนพาลมักมีพฤติกรรมการพูดที่ไม่เหมาะสม อาจพูดปด พูดคำหยาบ พูดส่อเสียดยุยง หรือพูดเพ้อเจ้อ

 3. ชอบทำชั่ว: คนพาลมักมีพฤติกรรมการกระทำที่ไม่ดีต่อตนเองและผู้อื่น อาจเกะกะเกเร กินเหล้าหรือยา ชอบล้างผลาญชีวิตคนและสัตว์ ลักทรัพย์ ฉุดคร่าอนาจาร เป็นต้น

โทษของความเป็นคนพาล:

 1. มีความเห็นผิดและก่อให้เกิดความทุกข์ใจแก่ตนเอง
 2. เสียชื่อเสียงและถูกติฉินนินทา
 3. ไม่มีคนนับถือและถูกเกลียดชัง
 4. หมดสิริมงคลและสง่าราศี
 5. เสี่ยงต่อความชั่วเภทภัยทั้งหลาย
 6. ทำลายประโยชน์ของตนเองและโลกนี้
 7. ทำลายวงศ์ตระกูลของตนเอง
 8. เมื่อละโลกไปแล้วมีอบายภูมิเป็นที่ไป

วิธีสังเกตคนพาล:
คนพาลมักมีพฤติกรรมต่อไปนี้:

 1. ชอบชักนำในทางความเชื่อผิดๆที่เกี่ยวข้องกับคนพาล

ความเชื่อผิดๆที่เกี่ยวข้องกับคนพาลเป็นความเชื่อที่มีความเห็นผิดพลาดและยึดถือค่านิยมผิดๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่นได้ คนพาลมักมีลักษณะเป็นคนที่มีใจขุ่นมัวอยู่เสมอ ทำให้ไม่สามารถควบคุมใจให้คิดไปในทางที่ถูกต้องได้ และมักมีลักษณะวิปริตผิดจากคนทั่วไป โดยมีลักษณะดังนี้:

 1. ชอบคิดชั่ว: คนพาลมักมีความคิดที่เป็นชั่วเป็นปกติ เช่น คิดละโมบอยากได้ในทางทุจริต คิดพยาบาทปองร้าย คิดเห็นผิดเป็นชอบ ฯลฯ [1].

 2. ชอบพูดชั่ว: คนพาลมักมีความกระทำที่เป็นชั่วเป็นปกติในการพูด ได้แก่ พูดปด พูดคำหยาบ พูดส่อเสียดยุยง พูดเพ้อเจ้อ ฯลฯ [1].

 3. ชอบทำชั่ว: คนพาลมักมีความกระทำที่เป็นชั่วเป็นปกติ เช่น เกะกะเกเร กินเหล้าเมายา ชอบล้างผลาญชีวิตคนและสัตว์ ลักทรัพย์ ฉุดคร่าอนาจาร ฯลฯ [1].

โทษของความเป็นคนพาล:

 1. มีความเห็นผิด: คนพาลมักก่อให้เกิดความเสียหายและทุกข์ใจต่อตนเอง [1].

 2. เสียชื่อเสียง: คนพาลมักถูกติฉินนินทาและสูญเสียความนับถือจากผู้อื่น [1].

 3. ไม่มีคนนับถือ: คนพาลมักถูกเกลียดชังและไม่มีคนนับถือ [1].

 4. หมดสิริมงคลและสง่าราศี: คนพาลจะสูญเสียความโชคลาภและความสง่าราศี [1].

 5. ความชั่วเภทภัย: คนพาลอาจเสี่ยงต่อความชั่วร้ายและภัยทั้งหลาย [1].


Learn more:

 1. มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า :มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
 2. ภัยที่น่ากลัวที่สุด
 3. [พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ] คนพาล คือใคร ? คนพาล คือคนที่มีใจขุ่นมัวเป็นปกติ เป็นผลให้มีความเห็นผิด ยึดถือค่านิยมผิดๆ และมีวินิจฉัยเสีย คือไม่รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรควร อะไรไม่ควร เช่น บัณฑิตเห็นว่า “เหล้า” เป็นของไม่ดี ทำให้

Categories: อัปเดต 97 คน พาล แปล ว่า

คนพาล...อย่าเจอ อย่าเห็น อย่าได้ยิน | พระพุทธเจ้าสอนวิธีสังเกตคนพาล
คนพาล…อย่าเจอ อย่าเห็น อย่าได้ยิน | พระพุทธเจ้าสอนวิธีสังเกตคนพาล

ชั่วร้าย, เกเร, เกะกะ, เช่น คนพาล. พาล ๒, พาลา น. คนชั่วร้าย, คนเกเร, เช่น คบคนพาลพาลพาไปหาผิด.

See more: haiyensport.com/category/auto

ลักษณะคนพาล

เนื้อหา: ลักษณะคนพาลในพระพุทธศาสนาเถรวาท

ในพระพุทธศาสนาเถรวาทมีการกล่าวถึงลักษณะคนพาลซึ่งเป็นคนที่มีความชั่วช้าในจิตใจและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น ลักษณะคนพาลมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากคนทั่วไป ซึ่งสามารถรู้จักได้จากพฤติกรรมและความคิดของพวกเขา [2].

ลักษณะคนพาลมีลักษณะเด่นอยู่ 3 ประการ คือ [2]:

 1. คิดชั่ว: คนพาลมีจิตคิดที่ชั่วร้ายและอยากได้ในทางทุจริต เช่น ละโมบอยากได้ของคนอื่น
 2. พูดชั่ว: คนพาลมีพูดที่มีวจีทุจริต เช่น พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ
 3. ทำชั่ว: คนพาลมีพฤติกรรมที่มีกายทุจริต เช่น การฆ่าสัตว์ การโกง การฉ้อโกง

นอกจากนี้ เรายังสามารถรู้จักคนพาลได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แยกต่างหากจากคนทั่วไป [2]:

 1. ชอบชักนำในทางที่ผิด: คนพาลมักชักนำผู้อื่นในทางที่ผิด และมักเป็นคนที่เห็นแก่ตัว
 2. ชอบยุให้เขาแตกแยกและมีนิสัยอิจฉา: คนพาลมักยุให้ผู้อื่นแยกแยะกันและมีนิสัยอิจฉา และมักมีจิตใจคอคับแคบ
 3. ชอบทำ พูด คิด แต่เรื่องชั่วร้าย: คนพาลมักทำ พูด และคิดเรื่องที่เป็นอันตรายและชั่วร้าย แต่ในใจคิดว่าเป็นเรื่องดี
 4. ชอบเสแสร้งสร้างภาพให้ดูดี: คนพาลมักเสแสร้งสร้างภาพให้ดูดีแต่แท้จริงแล้วจิตใจมักมาก และมีความทะยานอยาเนื้อหา: ลักษณะคนพาลในพระพุทธศาสนาเถรวาท

ในพระพุทธศาสนาเถรวาทมีการกล่าวถึงลักษณะคนพาลซึ่งเป็นคนที่มีความชั่วช้าในจิตใจและพฤติกรรม คนพาลมักมีลักษณะเด่นที่แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนชั่วช้า ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้:

 1. คิดชั่ว: คนพาลมักมีจิตคิดที่ชั่วร้ายและอยากได้สิ่งของของคนอื่น [1].
 2. พูดชั่ว: เขามักมีพูดที่เต็มไปด้วยคำพูดที่เจ้าชู้และเสียดสีผู้อื่น [2].
 3. ทำชั่ว: คนพาลมักมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายและทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน [2].

การรู้จักคนพาลสามารถทำได้โดยสังเกตพฤติกรรมของเขา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้:

 1. ชอบชักนำในทางที่ผิด: คนพาลมักมีความเจ้าชู้และมักเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเอง [2].
 2. ชอบยุให้เขาแตกแยกและมีนิสัยอิจฉา: เขามักมีความเจ็บและความอิจฉาใจคอคับแคบ [2].
 3. ชอบทำ พูด คิด แต่เรื่องชั่วร้าย: เขามักมีความเจ็บและความอิจฉาใจคอคับแคบ แต่กลับคิดเห็นว่าเป็นเรื่องดี [2].
 4. ชอบเสแสร้งสร้างภาพให้ดูดี: เขามักมีความเจ็บและความอิจฉาใจคอคับแคบ แต่กลับคิดเห็นว่าเป็นเรื่องดี แต่แท้จริงแล้วจิตใจโสมมักมาก ทะยานอยาก [2].
 5. ชอบทำตนให้ระเมิดกฎเกณฑ์ กติกา ระเบียบ วินัย: เขามักมีความเจ็บและความอิจฉาใจคอคับแคบ แต่กลับคิดเห็นว่าเป็นเรื่องดี [2].
 6. ชอบสร้างปัญหาให้แก่คนรอบข้างและตัวเอง: เข

Learn more:

 1. แนวคิดการไม่คบคนพาลในพระพุทธศาสนาเถรวาท
 2. อย่าคบคนพาล! พุทธะอิสระ แนะวิธีดู 3 ลักษณะเด่น 7 พฤติธรรมชัด
 3. ลักษณะของคนพาล – GotoKnow
พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ] คนพาล คือใคร ? คนพาล คือคนที่มีใจขุ่นมัวเป็นปกติ เป็นผลให้มีความเห็นผิด ยึดถือค่านิยมผิดๆ และมีวินิจฉัยเสีย คือไม่รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรควร อะไรไม่ควร เช่น บัณฑิตเห็นว่า “เหล้า” เป็นของไม่ดี ทำให้
พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ] คนพาล คือใคร ? คนพาล คือคนที่มีใจขุ่นมัวเป็นปกติ เป็นผลให้มีความเห็นผิด ยึดถือค่านิยมผิดๆ และมีวินิจฉัยเสีย คือไม่รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรควร อะไรไม่ควร เช่น บัณฑิตเห็นว่า “เหล้า” เป็นของไม่ดี ทำให้
คนพาลไม่ต้องการเหตุผล การพูดด้วยเหตุและผลกับคนพาลจึงใช้
คนพาลไม่ต้องการเหตุผล การพูดด้วยเหตุและผลกับคนพาลจึงใช้
คำพังเพย: คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
คำพังเพย: คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
ความรู้ที่เกิดแก่คนพาล
ความรู้ที่เกิดแก่คนพาล
ร่ายยาว] โคลงโลกนิติ บทที่ ๑๖ คนใดแสวงเสพด้วย คนพาล เฑียรฆ์ทุกข์อาจดลดาล เดือนร้อน ใครเสพถ้วยยลญาณ เปรมปราชญ์ เฑียรฆ์ทุกข์ย่อมเสวยสุขซ้อน แช่มช้อยสวัสดี ฯ (สำนวนเก่า)
ร่ายยาว] โคลงโลกนิติ บทที่ ๑๖ คนใดแสวงเสพด้วย คนพาล เฑียรฆ์ทุกข์อาจดลดาล เดือนร้อน ใครเสพถ้วยยลญาณ เปรมปราชญ์ เฑียรฆ์ทุกข์ย่อมเสวยสุขซ้อน แช่มช้อยสวัสดี ฯ (สำนวนเก่า)
บทความความหมายของกัลยาณมิตร : คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบกัลยาณมิตรชีวิตสดใส
บทความความหมายของกัลยาณมิตร : คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบกัลยาณมิตรชีวิตสดใส
พาล
พาล” ภาษาอีสาน – อีสานร้อยแปด
คำไทย On X:
คำไทย On X: “พาโล อปริณายโก [อ่านว่า พา-โล อะ-ปะ-ริ-นา-ยะ-โก] เป็นพุทธศาสนสุภาษิต มีความหมายว่า “คนโง่ คนพาล ไม่ควรเป็นผู้นำ” #คำไทย Https://T.Co/Tzwiatssko” / X
คำพังเพย: คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
คำพังเพย: คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
ผญา อย่าสิหวนหาเชื้อคนพาลเว้าบ่แม่น - อีสานร้อยแปด
ผญา อย่าสิหวนหาเชื้อคนพาลเว้าบ่แม่น – อีสานร้อยแปด

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

คน พาล แปล ว่า: คำนิยามและความหมาย
คน พาล ในแง่ของคำศัพท์และภาษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคน พาล และคำอื่นๆ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คน พาล
ความแตกต่างระหว่างคน พาล และคำที่คล้ายกัน
คำแนะนำในการใช้คำว่า คน พาล
ความเชื่อผิดๆที่เกี่ยวข้องกับคน พาล

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *