คลอดบุตรภาษาอังกฤษ: ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในกระบวนการคลอด

ตั้งท้องมั้ย คลอดเมื่อไหร่ ภาษาอังกฤษว่่อย่างไร

ตั้งท้องมั้ย คลอดเมื่อไหร่ ภาษาอังกฤษว่่อย่างไร

Keywords searched by users: คลอดบุตรภาษาอังกฤษ: ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในกระบวนการคลอด คลอดลูก ภาษาอังกฤษ pantip, ลาคลอดลูก ภาษาอังกฤษ, ภรรยาคลอดลูก ภาษาอังกฤษ, ฉันเพิ่งคลอดลูก ภาษาอังกฤษ, ฉันคลอดลูก ภาษาอังกฤษ, ผ่าคลอด ภาษาอังกฤษ, ห้องคลอด ภาษาอังกฤษ, การคลอดปกติ normal labor

ความหมายของคำว่า คลอด

ความหมายของคำว่า คลอด ในภาษาไทยหมายถึงการให้กำเนิดของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะการเกิดของเด็กแรกเกิด [2] ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญและธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์ที่มีระยะเวลาและขั้นตอนที่ต้องผ่านมาก่อนที่จะเกิดเด็กหรือลูกน้อย [1].

การคลอดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ โดยเมื่อเกิดการตั้งครรภ์แล้ว ลูกน้อยจะเจริญเติบโตในครรภ์ของแม่ จนกระทั่งถึงเวลาที่พร้อมที่จะเกิด [2]. กระบวนการคลอดมีหลายขั้นตอน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การเปิดระบบท่อน้ำครรภ์ (cervical dilation) การผ่าตัดท่อน้ำครรภ์ (expulsion) และการเกิดหลังคลอด (placental delivery) [2].

ในกระบวนการคลอด การเปิดระบบท่อน้ำครรภ์เป็นขั้นแรกที่เกิดขึ้น โดยระยะเวลาและวิธีการเปิดระบบท่อน้ำครรภ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาประมาณ 12-24 ชั่วโมงในผู้ที่คลอดครั้งแรก และสั้นลงในครั้งต่อไป [2].

หลังจากการเปิดระบบท่อน้ำครรภ์เสร็จสิ้น ขั้นตอนถัดไปคือการผ่าตัดท่อน้ำครรภ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ลูกน้อยจะถูกดันออกมาจากครรภ์ผ่านท่อน้ำครรภ์ และอาจใช้เวลาประมาณ 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมง [2].

เมื่อลูกน้อยเกิดออกมาแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการเกิดหลังคลอด ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อพลาซมาและเยื่อหุ้มของท่อน้ำครรภ์ถูกขับออกมาพร้อมกับเลือด [ความหมายของคำว่า คลอด ในภาษาไทยเป็นคำที่ใช้ในบริบทของการให้กำเนิดเด็กหรือสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงลูกด้วยนมหลังจากการตั้งครรภ์ [1] การคลอดเป็นกระบวนการที่สำคัญและธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต เช่น มนุษย์ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ

เนื่องจากคำว่า คลอด เป็นคำที่มีความหมายหลากหลาย ดังนั้นเราจะมาดูความหมายและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับคำว่า คลอด ในประโยคที่แตกต่างกันไป:

 1. คลอด (v) หมายถึงการให้กำเนิดลูกหรือสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงลูกด้วยนม [1]

  • ตัวอย่างประโยค: คนไข้เจ็บท้องอยู่นานพอตี 4 ก็คลอดเด็กออกมา [1]
 2. คลอด (v) หมายถึงการเกิดขึ้น เช่น การเกิดของเด็กหรือสิ่งมีชีวิต [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เมื่อไหร่เด็กจะคลอด – คงอีก 2 หรือ 3 เดือน ฉันไม่แน่ใจ [2]
 3. คลอดลูก (v) หมายถึงการให้กำเนิดลูก [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เธอคลอดลูกก่อนกำหนด [1]

นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า คลอด อีกมากมาย เช่น การคลอดบุตร, การคลอดโดยใช้คีมดึง, การคลอดก่อนกำหนด เป็นต้น [1]


Learn more:

 1. คลอด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. การคลอด – วิกิพีเดีย
 3. รวมความหมายของการ “ฝันว่าคลอดลูก” ทั้งคนท้องและไม่ได้ท้อง

กระบวนการคลอดบุตร

กระบวนการคลอดบุตรเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่มดลูกบีบตัวในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ทารกที่อยู่ในครรภ์ออกมาจากโพรงมดลูกและเจริญเติบโตภายนอกร่างกายของมารดา [1]. กระบวนการคลอดบุตรมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะหลัก ได้แก่ ระยะเตรียมตัว, ระยะคลอด, และระยะหลังคลอด [2].

ระยะเตรียมตัว:

 • ในระยะนี้มารดาจะเริ่มมีอาการเตรียมตัวคลอด เช่น มดลูกหดตัวเป็นพักๆ ท้องแข็งขึ้น และมีอาการปวดท้อง [2].
 • มารดาควรพยายามหาท่าที่สบายและผ่อนคลาย เช่น นั่งบนลูกบาศก์หรือใช้ที่รองรับสำหรับคลอด [2].
 • การหายใจลึกๆ และการหายใจออกเป็นช้าๆ จะช่วยให้มารดาผ่อนคลายและสบายตัวมากขึ้น [2].

ระยะคลอด:

 • ในระยะนี้มารดาจะมีการบีบตัวมดลูกอย่างแรงขึ้น เพื่อดันทารกออกมาจากโพรงมดลูก [1].
 • มารดาจะมีอาการเจ็บครรภ์คลอด ซึ่งอาจเป็นอาการปวดท้องแบบคลื่นไส้หรือปวดท้องแบบต่อเนื่อง [1].
 • การคลอดธรรมชาติไม่ใช้ยาชา แต่มีการใช้เทคนิคและการช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้กระบวนการคลอดเป็นไปได้อย่างปลอดภัย [2].
 • การคลอดธรรมชาติอาจใช้เวลานานหรือสั้นขึ้นขึ้นอยู่กับบุคลากรทางการแพทย์และสภาวะของมารดา [2].

ระยะหลังคลอด:

 • หลังจากทารกคลอดแล้ว มารดาจะมีการคลอดเลือดหรือน้ำคร่ำ ซึ่งเป็นกระบวนการธรรมชาติที่ช่วยลดการอักเสบและช่วยให้ร่างกายกลับสู่สภาวะปกระบวนการคลอดบุตรเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่มดลูกบีบตัวในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ทารกที่อยู่ในครรภ์ออกมาจากโพรงมดลูกมาเจริญเติบโตภายนอกร่างกาย [1]. กระบวนการคลอดบุตรมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งจะแบ่งออกเป็นระยะต่างๆ ดังนี้:
 1. ระยะเตรียมตัวก่อนคลอด:

  • ในระยะนี้ มดลูกจะเริ่มมีการหดตัวเป็นพักๆ และสตรีจะรู้สึกว่าท้องแข็ง [2].
  • อาจมีอาการเจ็บครรภ์เริ่มแรก เป็นเครื่องหมายว่าการคลอดอาจเริ่มเร็วขึ้น [2].
 2. ระยะคลอด:

  • ในระยะนี้ มดลูกจะเริ่มเคลื่อนไหวลงมาในช่องคลอด และมีการหดตัวแรงขึ้น [2].
  • สตรีจะรู้สึกเจ็บครรภ์และมีความต้องการกรีดช่องคลอด [2].
  • การคลอดธรรมชาติไม่จำเป็นต้องใช้ยาชาเพื่อลดความเจ็บปวด [2].
  • การคลอดธรรมชาติอาจใช้เวลานานหรือสั้นขึ้นขึ้นอยู่กับบุตรและสภาพร่างกายของสตรี [2].
 3. ระยะหลังคลอด:

  • หลังจากคลอดเสร็จสิ้น มดลูกจะถูกตัดสายสะดือและเชื่อมต่อกับแม่ [2].
  • สตรีจะมีการเล็บครอบช่องคลอดเพื่อช่วยให้ช่องคลอดหายใจและหายใจได้สะดวก [2].
  • สตรีจะมีการเล็บครอบช่องคลอดเพื่อช่วยให้ช่องคลอดหายใจและหายใจได้สะดวก [2].
  • หลังคลอด สตรีจะมีการเล็บครอบช่องคลอดเพื่อช่วยให้ช่องคลอดหายใจและหายใจได้สะดวก [2].

การคลอดธรรมชาติเป็นกระบวนการธรรมชาติที่สำคัญและสำหรับบางคนอาจมีความกังวลหรือกลั


Learn more:

 1. การคลอด การคลอดบุตร Childbirth – หาหมอ.com
 2. ขั้นตอนการคลอดธรรมชาติเป็นอย่างไร? คลอดธรรมชาติ เจ็บไหม? คลอดธรรมชาติ ฉีดยาชาไหม? คลอดธรรมชาติ ต้องกรีดช่องคลอดไหม ใช้อะไรกรีด? | HDmall
 3. คลอดลูกมีทางเลือกในการคลอดอะไรบ้างวิธีคลอดลูก ไฮ-แฟมิลี่คลับ

การเตรียมตัวก่อนคลอด

การเตรียมตัวก่อนคลอดเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับแม่ที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการคลอดบุตร การเตรียมตัวให้พร้อมจะช่วยให้แม่มือใหม่มีความมั่นใจและเตรียมความพร้อมในการเอาชีวิตรอดในช่วงเวลาหลังคลอด ดังนั้น ของใช้ที่คุณแม่ควรเตรียมตัวก่อนคลอดจะมีหลายสิ่งที่ควรพร้อมใช้งาน ดังนี้:

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนคลอดสำหรับแม่:

 1. เสื้อผ้าและชุดคลุม: คุณแม่ควรเตรียมเสื้อผ้าที่สะดวกและสบายตัวในช่วงเวลาคลอด รวมถึงชุดคลุมหลังคลอดที่ให้ความอบอุ่นและสะดวกสบาย [2].
 2. ผ้าอ้อมสำหรับแม่: คุณแม่ควรเตรียมผ้าอ้อมที่เหมาะสมสำหรับใช้ในช่วงเวลาหลังคลอด [2].
 3. ผ้าห่อตัวลูก: เตรียมผ้าห่อตัวลูกที่อ่อนโยนและสะดวกสบายสำหรับลูกน้อย [2].
 4. ผ้าเปียก: เตรียมผ้าเปียกไว้เพื่อใช้เช็ดทำความสะอาดตัวเองหลังคลอด [2].
 5. อุปกรณ์อาบน้ำ: เตรียมอุปกรณ์อาบน้ำเช่นเจลอาบน้ำและแชมพูสำหรับเด็กทารก ฟองน้ำ อ่างอาบน้ำ และผ้าขนหนู [2].
 6. โลชั่นหรือออยล์ทาตัวสำหรับเด็ก: เตรียมโลชั่นหรือออยล์ทาตัวสำหรับเด็กเพื่อรักษาผิวหนังและช่วยให้ผิวนุ่มและชุ่มชื่น [2].
 7. แอลกอฮอล์และสำลีสำหรับเช็ดสะดือ: เตรียมแอลกอฮอล์และสำลีสำหรับเช็ดสะดือหลังคลอด [2].
 8. ผ้าก็อชเช็ดลิ้น: เตรียมผ้าก็อชเช็ดลิ้นสำหรับทำความสะอาดลิ้นของลูกน้อย [2].
 9. Car seat ประเภท Infant Seat: เตรียม Car seat ประเภท Infant Seat สำหรับเด็กแรกเกิดเพื่การเตรียมตัวก่อนคลอดเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับแม่ที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการคลอดบุตร การเตรียมตัวให้พร้อมจะช่วยให้แม่มือใหม่มีความมั่นใจและเตรียมความพร้อมในการดูแลลูกน้อยในช่วงเริ่มต้นของชีวิต ดังนั้น ของใช้ที่ควรเตรียมตัวก่อนคลอดจะมีอะไรบ้าง? ดังนี้คือรายละเอียดของของใช้ที่คุณแม่ควรเตรียมตัวก่อนคลอด:

สิ่งที่ควรเตรียมตัวก่อนคลอดสำหรับแม่:

 1. ผ้าอ้อมสำหรับเด็กแรกเกิด [2]
 2. ผ้าห่อตัวลูก [2]
 3. เสื้อผ้าสำหรับใส่ออกจากโรงพยาบาล รวมถึงถุงเท้า ถุงมือ และหมวกกันลม [2]
 4. ผ้าเปียกไว้เช็ดทำความสะอาด [2]
 5. อุปกรณ์อาบน้ำ เช่น เจลอาบน้ำและแชมพูสำหรับเด็กทารก ฟองน้ำ อ่างอาบน้ำ และผ้าขนหนู [2]
 6. โลชั่นหรือออยล์ทาตัวสำหรับเด็ก [2]
 7. แอลกอฮอล์และสำลีสำหรับเช็ดสะดือ [2]
 8. ผ้าก็อชเช็ดลิ้น [2]
 9. Car seat ประเภท Infant Seat สำหรับเด็กแรกเกิด [2]

สิ่งที่ควรเตรียมตัวสำหรับลูกน้อยหลังคลอด:

 1. อุปกรณ์ชำระร่างกาย เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน และผ้าขนหนู [2]
 2. ชุดคลุม ผ้าคลุม(ให้นม) และเสื้อผ้าสำหรับใช้สวมกลับบ้าน (ควรคำนึงถึงความสะดวกในการให้นมลูกด้วย) [2]
 3. เสื้อชั้นในให้นมลูกและกางเกงในคนท้อง [2]
 4. แผ่นซับน้ำนม [2]
 5. ผ้าอนามัยหลังคลอด หรือผ้าอนามัยชนิดหนา [2]
 6. แผ่นรัดหน้าท้องหลังคลอด (ซึ่งแล้วแต่ความต้องการของคุณแม่ แต่หากใช้จะช่ว

Learn more:

 1. สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนคลอด ควรมีอะไรบ้าง ไฮ-แฟมิลี่คลับ
 2. ของใช้เตรียมคลอด ที่คุณแม่มือใหม่ต้องรู้-MamyPoko Thailand
 3. ของใช้ที่คุณแม่มือใหม่ ควรเตรียมไว้ก่อนคลอด

สัญญาณบอกว่าเริ่มต้นคลอด

สัญญาณบอกว่าเริ่มต้นคลอดเป็นสัญญาณที่คุณแม่ควรรับรู้และสังเกตเพื่อเตรียมพร้อมในการคลอดลูกได้ทันเวลา การรู้จักและเข้าใจสัญญาณเหล่านี้จะช่วยให้คุณแม่สามารถรับมือและตอบสนองต่อสัญญาณเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ดังนั้น ข้อควรระวังคือคุณแม่ควรรับรู้และสังเกตเหล่านี้เพื่อเตรียมพร้อมในการคลอดลูกได้ทันเวลา:

 1. อาการท้องลด: เป็นอาการที่คุณแม่รู้สึกว่าท้องมีขนาดเล็กลง และรู้สึกโล่ง ไม่อึดอัด หายใจสะดวกขึ้น [1].

 2. มีเมือกไหลออกมาทางช่องคลอด: เมื่อใกล้เวลาคลอด ปากมดลูกจะเริ่มเปิดและบาง และเมือกที่เรียกว่า mucus plug ที่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในมดลูกจะหลุดออกมา บางครั้งอาจมีเลือดผสมออกมาด้วย [1].

 3. การเจ็บท้องจริง: คุณแม่จะรู้สึกเจ็บเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและเริ่มถี่ขึ้น อาการเจ็บท้องจริงก่อนการคลอดจะคล้ายกับตอนที่เจ็บท้องมีประจำเดือน แต่จะเริ่มปวดถี่แรงขึ้นเป็นจังหวะ [1].

 4. ท้องเสีย: อาการท้องเสียเป็นอีกหนึ่งสัญญาณของการใกล้คลอด ร่างกายจะปล่อยสารโพรสตาแกลนดินซึ่งเป็นสาเหตุทำให้มดลูกหดตัว หากมีอาการท้องเสียมาก ร่างกายจะขาดน้ำอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการบีบตัวของมดลูกอันนำไปสู่การคลอดได้ [1].

 5. ปวดหลัง: อาการปวดหลังเป็นอาการทั่วไปที่มักเกิดกับแม่ท้อง แต่หากเริ่มมีอาการปวดหลังรุนแรงมากขึ้นสัญญาณบอกว่าเริ่มต้นคลอดเป็นสัญญาณที่คุณแม่ควรรับรู้และสังเกตเพื่อเตรียมพร้อมในการคลอดลูกได้ทันเวลา การรู้จักและเข้าใจสัญญาณเหล่านี้จะช่วยให้คุณแม่สามารถรับมือและตอบสนองต่อสัญญาณเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

นี่คือสัญญาณบอกว่าเริ่มต้นคลอดที่คุณแม่ควรรู้:

 1. อาการท้องลด: เป็นอาการที่คุณแม่รู้สึกว่าท้องมีขนาดเล็กลง และรู้สึกโล่ง ไม่อึดอัด ซึ่งเกิดจากทารกในครรภ์เคลื่อนศีรษะลงมาอยู่บริเวณอุ้งเชิงกราน [1].

 2. มีเมือกไหลออกมาทางช่องคลอด: เมื่อใกล้เวลาคลอด ปากมดลูกจะเริ่มเปิดและบาง และเมือกที่เรียกว่า mucus plug ที่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในมดลูกจะหลุดออกมา บางครั้งอาจมีเลือดผสมออกมาด้วย [1].

 3. การเจ็บท้องจริง: คุณแม่จะรู้สึกเจ็บเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและเริ่มถี่ขึ้น อาการเจ็บท้องจริงก่อนการคลอดจะคล้ายกับตอนที่เจ็บท้องมีประจำเดือน แต่จะเริ่มปวดถี่แรงขึ้นเป็นจังหวะ [1].

 4. ท้องเสีย: การท้องเสียเป็นอีกหนึ่งสัญญาณของการใกล้คลอด ร่างกายจะปล่อยสารโพรสตาแกลนดินซึ่งเป็นสาเหตุทำให้มดลูกหดตัว หากมีอาการท้องเสียมาก ร่างกายจะขาดน้ำอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการบีบตัวของมดลูกอันนำไปสู่การคลอดได้ [1].

 5. ปวดหลัง: อาการปวดหลังเป็นอาการทั่วไปที่มักเกิดกับแม่ท้อง แต่หากเริ่มมีอาการปวดหลังรุนแรงม


Learn more:

 1. 6สัญญาณเตือนการใกล้คลอด ที่คุณแม่ควรรู้
 2. สัญญาณเตือนคุณแม่ใกล้คลอด เตรียมพร้อมได้ทันเวลา | รพ.นครธน | NAKORNTHON HOSPITAL
 3. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด ที่คุณแม่ต้องระวัง – โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

ขั้นตอนการคลอด

ขั้นตอนการคลอดธรรมชาติเป็นกระบวนการที่สำคัญและต้องมีการเตรียมตัวอย่างดีเพื่อให้การคลอดเป็นไปได้อย่างปลอดภัยและสุขภาพดีทั้งสำหรับแม่และทารกในครรภ์ ขั้นตอนการคลอดธรรมชาติสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ระยะเจ็บท้อง, ระยะเบ่งคลอด, และการคลอดรก [1].

 1. ระยะเจ็บท้อง:

  • เจ็บท้องเป็นระยะแรกของการคลอด ในช่วงนี้คุณแม่จะรู้สึกเจ็บท้องเตือน อาจมีอาการปวดหลัง ปวดเตือน เจ็บท้องเตือน และอาจมีการไหลออกมาจากช่องคลอดเป็นน้ำหรือเลือด ปากมดลูกจะเริ่มเปิดตั้งแต่ 1-10 เซนติเมตร หากมีอาการเหล่านี้คุณแม่ควรรีบไปโรงพยาบาล [1].
 2. ระยะเบ่งคลอด:

  • เมื่อปากมดลูกเปิดอย่างเต็มที่และคุณแม่สุขภาพดี การคลอดอาจเริ่มขึ้นได้เร็วมากขึ้น ในช่วงนี้คุณแม่จะรู้สึกเจ็บปวดที่ระยะปากมดลูกเปิดทีละน้อยๆ มดลูกจะหดรัดตัวอย่างสม่ำเสมอและเร็วขึ้น ซึ่งช่วงนี้อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง แพทย์อาจให้ยาบรรเทาอาการเจ็บท้องคลอดทางเส้นเลือดหรือใช้การบล็อกหลังเพื่อระงับอาการเจ็บปวด [2].
 3. การคลอดรก:

  • เมื่อมดลูกเตรียมพร้อมที่จะคลอด คุณแม่อาจรู้สึกถึงการคลอดรก ซึ่งเป็นการบีบตัวของมดลูกเพื่อเตรียมตัวสำหรับการคลอดจริงๆ ในช่วงนี้คุณแม่จะรู้สึกถึงความกดที่ช่องคลอด และอาจมีการคลอดรกออกมา หากมีอาการเหล่านี้คุณแม่ควรรีบไปโรงพยาบาล [1].

การคลอดธรรขั้นตอนการคลอดธรรมชาติเป็นกระบวนการที่สำคัญและต้องมีการเตรียมตัวอย่างดีเพื่อให้การคลอดเป็นไปได้อย่างปลอดภัยและเรียบร้อย ขั้นตอนการคลอดธรรมชาติสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ระยะเจ็บท้อง, ระยะเบ่งคลอด, และการคลอดรก [1].

 1. ระยะเจ็บท้อง:

  • เจ็บท้องเป็นระยะแรกของการคลอด ในช่วงนี้คุณแม่จะรู้สึกเจ็บท้องเตือน อาจมีอาการปวดหลัง ปวดเตือน เจ็บท้องเตือน และอาจมีน้ำหรือเลือดไหลออกมาจากช่องคลอด ปากมดลูกจะเปิดตั้งแต่ 1-10 เซนติเมตร หากมีอาการเหล่านี้คุณแม่ควรรีบไปโรงพยาบาล [1].
 2. ระยะเบ่งคลอด:

  • เมื่อปากมดลูกเปิดอย่างเต็มที่และคุณแม่สุขภาพดี แข็งแรง การคลอดอาจเริ่มขึ้นได้เร็วมากขึ้น ในช่วงนี้คุณแม่จะรู้สึกเจ็บปวดที่ระยะปากมดลูกเปิดทีละน้อยๆ และเจ็บปวดจะเพิ่มมากขึ้นและถี่ขึ้น ช่วงเวลานี้อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง แพทย์อาจให้ยาบรรเทาอาการเจ็บท้องคลอดทางเส้นเลือด หากมีอาการปวดรุนแรงอาจใช้การบล็อกหลังเพื่อระงับอาการเจ็บปวด [1].
 3. การคลอดรก:

  • ระหว่างระยะเบ่งคลอดและการคลอดจริง อาจมีการคลอดรกเกิดขึ้น รกคือการคลอดเศษเนื้อเยื่อที่เหลือจากการคลอด การคลอดรกอาจเกิดขึ้นในระยะเบ่งคลอดหรือระหว่างการคลอด และอาจมีเลือดออกมากับรก หากมีการคลอดรกคุณแม่ควรรายงานให้แพทย์ทราบเพื่อให้ได้รับการดูแลเพิ่มเติม [1].

การคลอดธรรมชาต


Learn more:

 1. คลอดธรรมชาติ-ผ่าคลอด มีขั้นตอนอย่างไร เลือกแบบไหนดี
 2. ขั้นตอนการคลอดธรรมชาติเป็นอย่างไร? คลอดธรรมชาติ เจ็บไหม? คลอดธรรมชาติ ฉีดยาชาไหม? คลอดธรรมชาติ ต้องกรีดช่องคลอดไหม ใช้อะไรกรีด? | HDmall
 3. 3 ขั้นตอนการคลอด | Nestlé Mom & Me

การดูแลหลังคลอด

การดูแลหลังคลอดเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการฟื้นตัวของคุณแม่หลังจากการคลอดเสร็จสิ้น ในช่วงระยะเวลานี้ ร่างกายของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ต้องการการดูแลเพิ่มเติมเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น ขอแนะนำวิธีการดูแลหลังคลอดที่คุณแม่ควรรู้และปฏิบัติตามเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณแม่หลังคลอดได้ดังนี้:

 1. การดูแลแผลผ่าตัดหรือแผลฝีเย็บ:

  • ควรล้างแผลผ่าตัดหรือแผลฝีเย็บด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนโดยใช้มือล้างอย่างสะอาด [2].
  • ควรเปลี่ยนผ้ายางอนามัยหรือผ้าสะอาดบนแผลฝีเย็บเมื่อมีการระบายเลือด [2].
  • ควรตรวจสอบแผลฝีเย็บเพื่อตรวจสอบสัญญาณอาการอักเสบหรือการติดเชื้อ [2].
 2. การดูแลเรื่องอาหาร:

  • ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสมดุลย์ เช่น ผัก ผลไม้ และอาหารที่มีใยอาหารเพียงพอ [2].
  • ควรดื่มน้ำมากเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ [2].
 3. การพักผ่อน:

  • ควรให้เวลาให้กับตัวเองในการพักผ่อนเพียงพอ เพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวได้ดีขึ้น [2].
  • ควรนอนพักในระหว่างวันเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ [2].
 4. การดูแลน้ำคาวปลา:

  • ในช่วงระยะหลังคลอด คุณแม่อาจมีการระบายน้ำคาวปลา ซึ่งเป็นสิ่งปกติ [2].
  • น้ำคาวปลาจะมีลักษณะเป็นเมือกสดและเปลี่ยนเป็นเลือดเก่า ๆ ต่อมาจะเป็นน้ำคาวปลาใด ๆ และควรหมดไปในระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาการดูแลหลังคลอดเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการฟื้นตัวของคุณแม่หลังจากการคลอดเสร็จสิ้น การดูแลที่เหมาะสมและถูกต้องจะช่วยให้คุณแม่ฟื้นตัวได้รวดเร็วและมีสุขภาพดีในระยะยาว ดังนั้น ขอแนะนำวิธีการดูแลหลังคลอดที่คุณแม่ควรรู้และปฏิบัติตามได้ดังนี้:
 5. การดูแลแผลผ่าตัดหรือแผลฝีเย็บ:

  • ควรรักษาแผลผ่าตัดหรือแผลฝีเย็บให้สะอาดและแห้งและเปลี่ยนผ้าอนามัยทุกวัน [2].
  • หากมีอาการบวมหรือแดงรอบแผลผ่าตัด ควรปรึกษาแพทย์ทันที [2].
 6. การดูแลน้ำคาวปลา:

  • น้ำคาวปลาเป็นน้ำที่ออกมาหลังคลอด ควรเปลี่ยนผ้าอนามัยทุกครั้งหลังการถ่ายอุจจาระหรือการล้างสาว [2].
  • หากมีการออกน้ำคาวปลาที่มีสีแดงหรือมีกลิ่นเหม็น ควรปรึกษาแพทย์ [2].
 7. การดูแลระบบทางเดินปัสสาวะ:

  • ควรดื่มน้ำเพียงพอเพื่อป้องกันการเกิดอาการปัสสาวะอย่างรุนแรง [2].
  • หากมีอาการปัสสาวะที่เจ็บปวดหรือมีเลือดปน ควรปรึกษาแพทย์ [2].
 8. การดูแลการอุจจาระ:

  • ควรรับประทานอาหารที่มีใยอาหารเพียงพอและดื่มน้ำเพียงพอเพื่อป้องกันอาการท้องผูก [2].
  • หากมีอาการท้องผูกรุนแรงหรือมีอาการเลือดออกในอุจจาระ ควรปรึกษาแพทย์ [2].
 9. การดูแลการให้นม:

  • การให้นมบุตรเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลหลังคลอด ควรให้นมแม่เป็นหลักและให้นมบ่อยครั้ง [2].
  • หากไม่สามารถให้นมแม่ได้ สามารถใช้นมผงดัดแปลงสำหรับทารกเป็นทางเลือก [2].
 10. การพักผ่อน:

  • คว

Learn more:

 1. การดูแลตนเองหลังคลอด (Postpartum Self-Care)
 2. การปฏิบัติตัวของคุณแม่หลังคลอด | Bangkok Hospital
 3. 7 วิธีดูแลตัวเองหลังคลอด ที่คุณแม่ควรรู้และพร้อมรับมือ | จอห์นสัน เบบี้

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการคลอดบุตรในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการคลอดบุตรในภาษาอังกฤษ

การคลอดบุตรเป็นกระบวนการที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายและเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนี้ ดังนั้น เราจะมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการคลอดบุตรในภาษาอังกฤษกันครับ

 1. Childbearing – การคลอดบุตร [1]
 2. Childbirth – การคลอดบุตร [1]
 3. Vaginal birth – การคลอดบุตรผ่านทางช่องคลอด [1]
 4. Parturition – การคลอดบุตร [1]
 5. Pregnancy – การตั้งครรภ์ [2]
 6. To get someone pregnant – ทำให้คนอื่นท้อง [2]
 7. To be pregnant – ท้อง [2]
 8. To be xxx months pregnant with someone – ท้องคนอื่นเป็นเวลา xxx เดือน [2]
 9. To give birth to someone / to deliver someone – ให้กำเนิด(คลอด)คนอื่น [2]
 10. To be due – กำหนดการ [2]
 11. Labour – กระบวนการในการคลอดลูก [2]
 12. Home birth – การคลอดลูกในบ้าน [2]
 13. Hospital birth – การคลอดลูกที่โรงพยาบาล [2]
 14. Natural birth / Vaginal birth – การคลอดโดยธรรมชาติผ่านทางช่องคลอด [2]
 15. Cesarean-section / C-section – การคลอดโดยการผ่าตัด [2]
 16. Midwife – นางพยาบาลผดุงครรภ์ / หมอตำแย [2]
 17. Obstetrician – สูตินรีแพทย์ [2]

Learn more:

 1. การคลอดบุตร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความ …
 2. English bit by bit: คำและวลีในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์
 3. การคลอด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: ยอดนิยม 70 คลอด บุตร ภาษา อังกฤษ

ตั้งท้องมั้ย คลอดเมื่อไหร่ ภาษาอังกฤษว่่อย่างไร
ตั้งท้องมั้ย คลอดเมื่อไหร่ ภาษาอังกฤษว่่อย่างไร

(n) childbirth, See also: childbearing, Example: การคลอดบุตรในสมัยโบราณต้องพึ่งหมอตำแย

See more: haiyensport.com/category/auto

คลอดลูก ภาษาอังกฤษ Pantip

คลอดลูก ภาษาอังกฤษ pantip

คลอดลูกเป็นกระบวนการที่สำคัญในชีวิตของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ภาษาอังกฤษมักใช้คำว่า childbirth เพื่ออธิบายกระบวนการนี้ [1]. ในภาษาอังกฤษยังมีคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคลอดลูก เช่น delivery หมายถึงการนำส่งลูก [1] และ labor หมายถึงกระบวนการคลอดลูกที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดและความพยายาม [1].

ในกระบวนการคลอดลูก มีหลายวิธีที่สามารถใช้ได้ วิธีหนึ่งคือการคลอดลูกผ่าคลอด (C-section) ซึ่งเป็นกระบวนการผ่าตัดที่ใช้ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงหรือปัญหาทางการแพทย์ที่ทำให้ไม่สามารถคลอดลูกได้ตามวิธีธรรมชาติ [2]. วิธีการคลอดลูกอื่นๆ ที่ใช้ในกรณีที่ไม่มีปัญหาสุขภาพคือการคลอดลูกทางช่องคลอด (vaginal delivery) [2].

การตั้งครรภ์และการคลอดลูกเป็นกระบวนการที่ธรรมชาติและธรรมดาในชีวิตของมนุษย์ แต่ก็มีคำถามและข้อสงสัยที่ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อาจมี เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกระบวนการคลอดลูก ดังนั้น ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้:

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการคลอดลูก:

 1. การตั้งท้องและการคลอดลูกมีความแตกต่างกันอย่างไร?
 • การตั้งท้องหมายถึงการมีทารกในครรภ์ในครรภ์ [2] ในขณะที่การคลอดลูกหมายถึงกระบวนการที่ทารกออกมาจากครรภ์ [1]. การตั้งท้องเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการคลอดลูก ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการตั้งครรภ์ [2].
 1. การคลคลอดลูก ภาษาอังกฤษ pantip

คลอดลูกเป็นกระบวนการที่สำคัญในชีวิตของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ภาษาอังกฤษมักใช้คำว่า childbirth เพื่ออธิบายกระบวนการนี้ [1]. ในภาษาอังกฤษยังมีคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคลอดลูก เช่น delivery หมายถึงการนำส่งลูก [1] และ labor หมายถึงกระบวนการคลอดลูกที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดและความพยายาม [1].

ในกระบวนการคลอดลูก มีหลายวิธีที่สามารถใช้ได้ วิธีหนึ่งคือการคลอดลูกผ่าคลอด (C-section) ซึ่งเป็นกระบวนการผ่าตัดที่ใช้ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงหรือปัญหาทางการแพทย์ที่ทำให้ไม่สามารถคลอดลูกได้ตามวิธีธรรมชาติ [2]. วิธีการคลอดลูกอื่นๆ ที่ใช้ในกรณีที่ไม่มีความเสี่ยงสูงมากนัก ได้แก่ การคลอดลูกทางช่องคลอด (vaginal delivery) และการคลอดลูกทางช่องคลอดโดยใช้เครื่องช่วย (assisted vaginal delivery) เช่น การใช้แรงกระตุ้นด้วยฉ่องสายระเบิด (forceps) หรือการใช้สายระเบิดทางช่องคลอด (vacuum extraction) [1].

ในกระบวนการคลอดลูก มีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่ผู้หญิงต้องผ่าน เริ่มต้นด้วยการเปิดระยะคลอด (dilation) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปากมดลูกเริ่มเปิดขยาย เพื่อให้ลูกน้อยสามารถผ่านไปยังช่องคลอดได้ [1]. หลังจากนั้น จะเกิดการบีบตัวของมดลูก (contractions) ซึ่งเป็นการบีบตัวของกล้ามเนื้อมดลูกเพื่อดันลูกออกมา [1]. เมื่อลูกเกิดออกมาแล้ว จะเกิดกระบวนการขับเคลื่อนเศษพลาสติกหรือเลือดที่เหลือออกมา (placenta delivery) [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. คลอดล

Learn more:

 1. คลอดลูก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตั้งท้องมั้ย คลอดเมื่อไหร่ ภาษาอังกฤษว่าย่างไร
 3. ภาวะน้ำคร่ำอุดตันหลอดเลือดที่ปอดขณะคลอด (Amniotic fluid embolism)
มิลูมินาอาจเป็นแนวทางในการคลอดบุตรหนังสือภาษาอังกฤษดั้งเดิม | Lazada.Co.Th
มิลูมินาอาจเป็นแนวทางในการคลอดบุตรหนังสือภาษาอังกฤษดั้งเดิม | Lazada.Co.Th
คำอวยพรเด็กแรกเกิด ภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย New Baby Wishes
คำอวยพรเด็กแรกเกิด ภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย New Baby Wishes
ลากิจ ภาษาอังกฤษ ลาพักร้อน ลางาน ลาป่วย ลาเรียน ลาคลอด สารพัดลา ใช้คำว่าอะไร… - ภาษาอังกฤษออนไลน์
ลากิจ ภาษาอังกฤษ ลาพักร้อน ลางาน ลาป่วย ลาเรียน ลาคลอด สารพัดลา ใช้คำว่าอะไร… – ภาษาอังกฤษออนไลน์
วิธีเบิกเงินประกันสังคม 'ค่าคลอดบุตร' กี่วันได้ เช็กขั้นตอนยื่นเอกสารที่นี่
วิธีเบิกเงินประกันสังคม ‘ค่าคลอดบุตร’ กี่วันได้ เช็กขั้นตอนยื่นเอกสารที่นี่

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ความหมายของคำว่า คลอด
กระบวนการคลอดบุตร
การเตรียมตัวก่อนคลอด
สัญญาณบอกว่าเริ่มต้นคลอด
ขั้นตอนการคลอด
การดูแลหลังคลอด
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการคลอดบุตรในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *