ข้าวหลามตัด ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้รสชาติของอาหารไทยในต่างแดน

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับหิมะ – Line อิโมจิ | Line Store

รูปร่างรูปทรง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ L Learn Shapes

Keywords searched by users: ข้าวหลามตัด ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้รสชาติของอาหารไทยในต่างแดน ดอกจิก ภาษาอังกฤษ, สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด, โพธิ์ดํา ภาษาอังกฤษ, ข้าวหลาม ภาษาอังกฤษ, ไพ่ ภาษาอังกฤษ, ข้าวหลามตัด ไพ่, สี่เหลี่ยมเปียกปูน ภาษาอังกฤษ, วงรีภาษาอังกฤษ

คำว่า ข้าวหลามตัด (N) ในภาษาอังกฤษ

ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับหิมะ – Line อิโมจิ | Line Store
ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับหิมะ – Line อิโมจิ | Line Store

คำว่า ข้าวหลามตัด เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง และไม่มีคำแปลที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม สามารถอธิบายความหมายและคุณสมบัติของคำนี้ได้ดังนี้:

คำว่า ข้าวหลามตัด (N) ในภาษาไทยมีความหมายว่า ข้าวที่ถูกตัดหรือตีเป็นเส้นเล็กๆ โดยใช้เครื่องตัดข้าวหลาม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดข้าวให้เป็นเส้นเล็กๆ ที่มีความยาวและความกว้างเท่ากัน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการทำอาหารหลายชนิด เช่น ข้าวเหนียวหลามตัด ข้าวเหนียวหมูทอดหลามตัด และอื่นๆ [1].

คำว่า ข้าวหลามตัด เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเท่านั้น และไม่มีคำแปลที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม คำนี้สามารถอธิบายความหมายและคุณสมบัติของคำนี้ให้เข้าใจได้โดยใช้คำอื่นๆ เช่น rice noodles หรือ thin rice noodles เพื่อให้ผู้ที่ไม่เคยพบคำว่า ข้าวหลามตัด เข้าใจความหมายและลักษณะของคำนี้ได้ง่ายขึ้น [1].


Learn more:

 1. ข้าวหลามตัด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำว่า ข้าวหลามตัด ( N ) ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ข้าวหลามตัด (N) ในภาษาไทย

ชิ้นส่วนเหล็กดัด ดาว แบน พระจันทร์เสี้ยว ดอกซากุระ โบว์ ข้าวหลามตัด แพ็ค 10/20/30 ชิ้น | Shopee Thailand
ชิ้นส่วนเหล็กดัด ดาว แบน พระจันทร์เสี้ยว ดอกซากุระ โบว์ ข้าวหลามตัด แพ็ค 10/20/30 ชิ้น | Shopee Thailand

ความหมายของคำว่า ข้าวหลามตัด ในภาษาไทยเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อของพืชหนึ่งที่มีลักษณะเด่นคือใบมีรูปร่างคล้ายกับใบข้าว และมีขอบใบที่แหลมคม ดังนั้นเรียกว่า ข้าวหลามตัด [1].

คำว่า ข้าวหลามตัด เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเท่านั้น และไม่มีความหมายในภาษาอื่น ๆ [1].

นอกจากนี้ ข้าวหลามตัด ยังเป็นชื่อของเพลงที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในวงการดนตรีไทย โดยเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักในวงการดนตรีไทย [2].


Learn more:

 1. ข้าวหลามตัด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ความหมายของไพ่ 1 สำรับที่คุณอาจไม่รู้
 3. ข้าวหลาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำที่คล้ายกันกับ ข้าวหลามตัด (N) ในภาษาอังกฤษ

คำที่คล้ายกันกับ ข้าวหลามตัด (N) ในภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหาคำว่า ข้าวหลามตัด (N) ในภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้คำศัพท์ rice stalk เพื่ออธิบายคำนี้ในภาษาอังกฤษได้ [1]. คำว่า rice stalk หมายถึงส่วนของต้นข้าวที่เหลือหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ซึ่งประกอบด้วยลำต้นและใบข้าวที่ยังไม่ได้ถูกตัดออก [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • Farmers cut the rice stalks after harvesting the rice. [1]
 • The rice stalks are used as animal feed or for making crafts. [1]

Learn more:

 1. ข้าวหลามตัด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำว่า สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ( N ) ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ข้าวหลามตัด (N)

ข้าวหลามตัด (N) คือคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดข้าวหลาม ซึ่งเป็นกิ่งหรือก้านของข้าวที่ยังไม่ได้ถูกตัดออกจากต้นข้าว ข้าวหลามตัดมักถูกใช้ในการทำฟางหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหลายชนิด เช่น ข้าวหลามตัดที่ถูกบดเป็นแป้งข้าวหลามตัด ที่ใช้ในการทำขนมหรือผลิตเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ข้าวหลามตัดยังมีความสำคัญในการใช้เป็นปุ๋ยหรืออินทรียวัตถุในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ข้าวหลามตัด (N):

 1. ฉันใช้ข้าวหลามตัดในการทำขนมเป็นอาหารว่าง [2].
 2. การใช้ข้าวหลามตัดเป็นปุ๋ยช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน [1].
 3. ผู้เกษตรใช้ข้าวหลามตัดเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ [2].
 4. ข้าวหลามตัดเป็นส่วนสำคัญในการผลิตเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวาน [1].

Learn more:

 1. ข้าวหลามตัด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ข้าวหลามตัด คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. ข้าวหลามตัด คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับ ข้าวหลามตัด (N)

คำศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับ ข้าวหลามตัด (N)

ข้าวหลามตัดเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายเครื่องดื่มที่ทำจากข้าวหลามตัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยและมีความสำคัญอย่างมากในการเตรียมพระราชพิธี พิธีกรรม และงานเฉลิมฉลองต่างๆ

นี่คือคำศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับ ข้าวหลามตัด (N):

 1. ข้าวหลามตัด (ข้าวหลามตัด) – คำนามที่ใช้เรียกเครื่องดื่มที่ทำจากข้าวหลามตัด [1].
 2. หลามตัด (หลามตัด) – คำนามที่ใช้เรียกส่วนของต้นข้าวที่ตัดออกมาใช้ในการทำข้าวหลามตัด [1].
 3. ข้าวหลามตัดเหลือง (ข้าวหลามตัดเหลือง) – คำนามที่ใช้เรียกข้าวหลามตัดที่มีสีเหลือง [1].
 4. ข้าวหลามตัดดำ (ข้าวหลามตัดดำ) – คำนามที่ใช้เรียกข้าวหลามตัดที่มีสีดำ [1].
 5. ข้าวหลามตัดขาว (ข้าวหลามตัดขาว) – คำนามที่ใช้เรียกข้าวหลามตัดที่มีสีขาว [1].
 6. ข้าวหลามตัดเหลืองอ่อน (ข้าวหลามตัดเหลืองอ่อน) – คำนามที่ใช้เรียกข้าวหลามตัดที่มีสีเหลืองอ่อน [1].
 7. ข้าวหลามตัดเหลืองเข้ม (ข้าวหลามตัดเหลืองเข้ม) – คำนามที่ใช้เรียกข้าวหลามตัดที่มีสีเหลืองเข้ม [1].
 8. ข้าวหลามตัดแดง (ข้าวหลามตัดแดง) – คำนามที่ใช้เรียกข้าวหลามตัดที่มีสีแดง [1].
 9. ข้าวหลามตัดสีส้ม (ข้าวหลามตัดสีส้ม) – คำนามที่ใช้เรียกข้าวหลามตัดที่มีสีส้ม [1].
 10. ข้าวหลามตัดสีเขียว (ข้าวหลามตัดสีเขียว) – คำนามที่ใช้เรียกข้าวหลามตัดที่มีสีเขียว [1].

Learn more:

 1. ข้าวหลาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ข้าวหลามตัด คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. glutinous แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายของคำว่า คนเก็บตัว ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า คนเก็บตัว ในภาษาอังกฤษคือ introvert หรือ a person who is more focused on their own thoughts and feelings rather than on external stimuli. คำว่า introvert มาจากคำศัพท์ภาษาละติน intro- ซึ่งหมายถึง ภายใน และ vertere ซึ่งหมายถึง เปลี่ยน ดังนั้น introvert หมายความว่า คนที่เปลี่ยนไปยังภายในตนเอง [1].

คนเก็บตัวมักจะมีลักษณะที่ชอบอยู่คนเดียวหรือกับกลุ่มเล็กๆ และมักจะมีพลังงานที่เต็มไปด้วยเมื่ออยู่คนเดียว พวกเขามักจะชอบทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิดและการสร้างสรรค์ เช่น อ่านหนังสือ ฟังเพลง หรือทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ [1].

นอกจากนี้ คนเก็บตัวยังมักจะมีความสามารถในการฟังและเข้าใจคนอื่นได้ดี เพราะพวกเขามักจะให้ความสำคัญกับความรู้สึกและความคิดของตนเอง และมักจะมีความอ่อนไหวต่อการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น [1].

นอกจากนี้ ความหมายของคำว่า คนเก็บตัว อาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปในบางกรณี ขึ้นอยู่กับบุคคลและบริบทที่ใช้ ดังนั้น การใช้คำนี้ควรพิจารณาตามบริบทและความเหมาะสม [1].


Learn more:

 1. คนเก็บตัว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -คนเก็บตัว- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. introvert คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ.สอ เสถบุตร

พจนานุกรมไทย/อังกฤษออนไลน์

พจนานุกรมไทย/อังกฤษออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยสามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ที่มีให้บริการในรูปแบบพจนานุกรมออนไลน์

คุณสมบัติของพจนานุกรมไทย/อังกฤษออนไลน์:

 1. ค้นหาคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย [1]
 2. แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย [1]
 3. มีความหมายและตัวอย่างการใช้คำศัพท์ [1]
 4. สามารถแสดงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและคำที่แนะนำให้ใช้แทนได้ [1]
 5. มีการอัปเดตคำศัพท์ใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ได้มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน [1]

วิธีการใช้งานพจนานุกรมไทย/อังกฤษออนไลน์:

 1. เข้าสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันพจนานุกรมไทย/อังกฤษออนไลน์
 2. ป้อนคำศัพท์ที่ต้องการแปลหรือค้นหาในช่องค้นหา
 3. รอสักครู่เพื่อให้ระบบค้นหาและแสดงผลลัพธ์
 4. เลือกคำศัพท์ที่ต้องการแปลหรือดูความหมายเพิ่มเติม
 5. อ่านความหมายและตัวอย่างการใช้คำศัพท์ที่แสดงผลลัพธ์

Learn more:

 1. พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย – แอปพลิเคชันใน Google Play
 3. ‎ดิกชันนารี อังกฤษ-ไทย – บน App Store

Categories: นับ 97 ข้าวหลามตัด ภาษาอังกฤษ

รูปร่างรูปทรง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ l Learn shapes
รูปร่างรูปทรง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ l Learn shapes

(n) trapezoid, See also: diamond (shape), Example: รูปร่างของว่าวอีลุ้มเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด, Thai Definition: สี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง 4 เท่ากัน มีมุมป้าน 2 มุม มุมแหลม 2 มุม สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด

See more: haiyensport.com/category/auto

ดอกจิก ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: ดอกจิก ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

ดอกจิกเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามและเป็นที่นิยมในการปลูกในสวนหรือในกระถาง ดอกจิกมีลักษณะทรงกลมและมีสีสันสวยงามที่หลากหลาย ดอกจิกมีความหมายทางวิชาศาสตร์ว่า Daisy ในภาษาอังกฤษ [1] ดอกจิกเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความรัก และความสดใส [1]

ดอกจิกมีลักษณะทางกายภาพที่น่าสนใจ มีกลีบดอกจำนวนมาก แต่ละกลีบมีรูปร่างเรียบง่ายและเป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนกลางของดอกจิกมีจุดสีเหลืองอ่อน ซึ่งเป็นส่วนที่เกิดจากเกสรของดอก ดอกจิกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของมัน [1]

ดอกจิกมีความหมายทางวัฒนธรรมและศาสนาในหลายประเทศ ในภาษาอังกฤษ ดอกจิกมักถูกใช้ในการแสดงความรักและความหลงใหล และบางครั้งก็ถูกใช้ในการแสดงความเสียใจ [1] ในภาษาไทย ดอกจิกมักถูกใช้ในการแสดงความรักและความหลงใหล และบางครั้งก็ถูกใช้ในการแสดงความเสียใจ [1]

ดอกจิกเป็นดอกไม้ที่มีความหมายทางวัฒนธรรมและศาสนาในหลายประเทศ ดอกจิกถูกใช้ในงานศพในบางประเทศเพื่อแสดงความเสียใจและความเศร้าในการลาออกจากโลกนี้ [1] นอกจากนี้ ดอกจิกยังถูกใช้ในงานแต่งงานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์และความรักที่แท้จริง [1]

FAQ (คำถามที่พบบ่อย):

 1. ดอกจิกคืออะไร?
 • ดอกจิกเป็นดอกไม้ที่มีลักษณะทรงกลมและมีสดอกจิก ภาษาอังกฤษ

ดอกจิกเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามและเป็นที่นิยมในการปลูกในสวนหรือในกระถางเพื่อให้เพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่ ดอกจิกมีลักษณะที่เป็นรูปกลมและมีสีสันสวยงาม มักจะมีสีส้ม สีเหลือง สีชมพู หรือสีขาว ดอกจิกมีลำต้นที่แข็งแรงและสูง และมีใบที่เป็นรูปรี ดอกจิกมีลักษณะที่เป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อ และมีกลิ่นหอมอ่อนๆที่ส่งออกมาเมื่อดอกบาน [1].

การปลูกดอกจิกในสวนหรือในกระถางมีขั้นตอนที่ง่ายและสามารถทำได้เอง ดอกจิกสามารถปลูกได้ในที่ร่มหรือที่มีแสงอ่อน แต่จะเติบโตและบานดอกดีที่สุดในที่ที่ได้รับแสงแดดตลอดวันหรืออยู่ในที่ที่มีแสงแดดเช้าและแสงแดดบางส่วนในช่วงบ่าย ดอกจิกต้องการดินที่ร่วนซุยและมีการระบายน้ำดี การให้น้ำให้ดอกจิกควรทำให้เปียกชุ่มแต่ไม่ควรให้น้ำท่วมล้น การให้ปุ๋ยให้ดอกจิกควรใช้ปุ๋ยสูตรเสมอหรือปุ๋ยที่มีส่วนผสมของฟอสฟอรัสสูง เพื่อส่งเสริมให้ดอกบานออกมามากขึ้น [1].

ดอกจิกในภาษาอังกฤษเรียกว่า Chrysanthemum ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษากรีก โดย Chrysos หมายถึง ทอง และ Anthemon หมายถึง ดอกไม้ ดังนั้น คำว่า Chrysanthemum หมายถึง ดอกไม้ทอง หรือ ดอกจิก ในภาษาไทย [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. ดอกจิกมีสีสันอะไรบ้าง?

  • ดอกจิกมีสีส้ม สีเหลือง สีชมพู และสีขาว [1].
 2. ดอกจิกต้องการสภาพแวดล้อมอย่าง


Learn more:

 1. ดอกจิก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ดอกจิก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ความหมายของไพ่ 1 สำรับที่คุณอาจไม่รู้

สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด

สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด

สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีความยาวของด้านทุกด้านเท่ากัน และมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน โดยมีลักษณะเส้นทแยงมุมที่ตัดกันเป็นมุมฉาก [1]. รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่นิยมใช้ในคณิตศาสตร์และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและการคำนวณพื้นที่ของรูปร่างต่าง ๆ [2].

สมบัติของสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด:

 • ความยาวของด้านทุกด้านเท่ากัน
 • ด้านตรงข้ามขนานกัน
 • เส้นทแยงมุมที่ตัดกันเป็นมุมฉาก
 • มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน [1]

การคำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด:
มีหลายวิธีในการคำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ดังนี้:

 1. การใช้ความยาวของด้าน: พื้นที่ของสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเท่ากับผลคูณระหว่างความยาวของด้านและความสูงของรูปสี่เหลี่ยม .
 2. การใช้เส้นทแยงมุม: พื้นที่ของสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเท่ากับครึ่งหนึ่งของผลคูณของเส้นทแยงมุมที่ตัดกันเป็นมุมฉาก .

FAQ (คำถามที่พบบ่อย):

 1. สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดมีลักษณะอย่างไร?
 • สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดมีความยาวของด้านทุกด้านเท่ากัน และมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน โดยมีเส้นทแยงมุมที่ตัดกันเป็นมุมฉาก [1].
 1. สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?
 • สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดมีคุณสมบัติดังนี้: ความยาวของด้านทุกด้านเท่ากัน, ด้านตรงข้ามขนานกัน, เส้นทแยงมุมที่ตัดกันเป็นมุมฉาก, และมุมตรงข้ามมสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด

สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีความยาวของด้านทุกด้านเท่ากัน และมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน โดยมีลักษณะเส้นทแยงมุมที่ตัดกันเป็นมุมฉาก [1]. รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่นิยมใช้ในคณิตศาสตร์และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและการคำนวณพื้นที่ของรูปร่าง [1].

สมบัติของสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด:

 • ความยาวของด้านทุกด้านเท่ากัน
 • ด้านตรงข้ามขนานกัน
 • เส้นทแยงมุมที่ตัดกันเป็นมุมฉาก
 • มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน [1]

การคำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด:
มีหลายวิธีในการคำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ดังนี้:

 1. การใช้ความยาวของด้าน: พื้นที่ของสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเท่ากับผลคูณระหว่างความยาวของด้านกับความสูงของรูปสี่เหลี่ยม .
 2. การใช้เส้นทแยงมุม: พื้นที่ของสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเท่ากับครึ่งหนึ่งของผลคูณของเส้นทแยงมุมที่ตัดกันเป็นมุมฉาก .

FAQ (คำถามที่พบบ่อย):

 1. สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดมีลักษณะอย่างไร?

  • สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดมีความยาวของด้านทุกด้านเท่ากัน และมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน โดยมีเส้นทแยงมุมที่ตัดกันเป็นมุมฉาก [1].
 2. สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

  • สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดมีคุณสมบัติดังนี้: ความยาวของด้านทุกด้านเท่ากัน, ด้านตรงข้ามขนานกัน, เส้นทแยงมุมที่ตัดกันเป็นมุมฉาก, และมุมตรงข้ามมีขนาด

Learn more:

 1. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน – วิกิพีเดีย
 2. 1,082,639 รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด Images, Stock Photos, 3D objects, & Vectors | Shutterstock
 3. ภาพ ภาพสต็อก วัตถุ 3 มิติและเวกเตอร์เกี่ยวกับ รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด 1,082,639 รายการ | Shutterstock
ข้าวหลามตัด - วิกิพจนานุกรม
ข้าวหลามตัด – วิกิพจนานุกรม
อยากทราบคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับไพ่ค่ะ - Pantip
อยากทราบคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับไพ่ค่ะ – Pantip
Trapezoid แปลว่า สี่เหลี่ยมคางหมู | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Trapezoid แปลว่า สี่เหลี่ยมคางหมู | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
หน้าไพ่ - วิกิพีเดีย
หน้าไพ่ – วิกิพีเดีย
Tutustory 图图是道] [[ รูปทรงเรขาคณิตภาษาจีนเรียกยังไงนะ? | รูปร่างและรูปทรงใน ภาษาจีน 形状 ]] #เนื้อหาภาษาจีน #รูปทรงภาษาจีน #สร้างภาพเล่าเรื่อง #图图是道
Tutustory 图图是道] [[ รูปทรงเรขาคณิตภาษาจีนเรียกยังไงนะ? | รูปร่างและรูปทรงใน ภาษาจีน 形状 ]] #เนื้อหาภาษาจีน #รูปทรงภาษาจีน #สร้างภาพเล่าเรื่อง #图图是道
Deli สมุดจดการบ้านสำหรับนักเรียนประถมสมุดจดภาษาอังกฤษ32K สมุดจดภาษาอังกฤษ ลายตารางข้าวหลามตัดหนังวัวหนาพิเศษขนาด A5 | Lazada.Co.Th
Deli สมุดจดการบ้านสำหรับนักเรียนประถมสมุดจดภาษาอังกฤษ32K สมุดจดภาษาอังกฤษ ลายตารางข้าวหลามตัดหนังวัวหนาพิเศษขนาด A5 | Lazada.Co.Th
ชิ้นส่วนเหล็กดัด ดาว แบน พระจันทร์เสี้ยว ดอกซากุระ โบว์ ข้าวหลามตัด แพ็ค 10/20/30 ชิ้น | Shopee Thailand
ชิ้นส่วนเหล็กดัด ดาว แบน พระจันทร์เสี้ยว ดอกซากุระ โบว์ ข้าวหลามตัด แพ็ค 10/20/30 ชิ้น | Shopee Thailand
ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับหิมะ – Line อิโมจิ | Line Store
ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับหิมะ – Line อิโมจิ | Line Store

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

คำว่า ข้าวหลามตัด (N) ในภาษาอังกฤษ
ความหมายของ ข้าวหลามตัด (N) ในภาษาไทย
คำที่คล้ายกันกับ ข้าวหลามตัด (N) ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ข้าวหลามตัด (N)
คำศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับ ข้าวหลามตัด (N)
ความหมายของคำว่า คนเก็บตัว ในภาษาอังกฤษ
พจนานุกรมไทย/อังกฤษออนไลน์

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *