กำชับภาษาอังกฤษ: ทำไมควรเรียนภาษาอังกฤษ?

English Lesson (ภาษาอังกฤษ101) | Shawanwit Poomsa-ad | TEDxKhonKaenU

English Lesson (ภาษาอังกฤษ101) | Shawanwit Poomsa-Ad | Tedxkhonkaenu

Keywords searched by users: กำชับภาษาอังกฤษ: ทำไมควรเรียนภาษาอังกฤษ? เน้นย้ำ ภาษาอังกฤษ, กำชับ คือ, เน้น ภาษาอังกฤษ, reiterate แปลว่า, กระชับ แปลว่า, Emphasize แปล, Reiterate, กําชับ ภาษาจีน

คำจำกัดความของ กำชับ ในภาษาอังกฤษ

คำจำกัดความของ กำชับ ในภาษาอังกฤษ

กำชับ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า reiterate, urge, repeat, emphasize, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly, หรือ exhort ในภาษาอังกฤษ [1].

คำว่า reiterate หมายถึงการพูดซ้ำอีกครั้งเพื่อเน้นความสำคัญ หรือการย้ำอีกครั้ง [1]. ในทางเดียวกัน กำชับ ใช้ในบริบทที่เหมือนกัน เช่น เมื่อเราต้องการให้คนอื่นทำตามคำสั่งหรือคำแนะนำของเรา หรือเมื่อเราต้องการเน้นความสำคัญของเรื่องที่กำลังพูดถึง [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กำชับ ในภาษาอังกฤษ:

 • The teacher reiterated the importance of studying for the upcoming exam. [1]
 • The manager emphasized the need for punctuality in the workplace. [1]
 • The coach repeatedly instructed the players on the proper technique. [1]

Learn more:

 1. กำชับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. กำชับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กำชับ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กำชับ ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กำชับ ในภาษาอังกฤษ (Examples of sentences using the word กำชับ in English):

 1. The police officer handcuffed the suspect and led him to the police car [1].
  (เจ้าหน้าที่ตำรวจกำชับผู้ต้องสงสัยและนำไปยังรถตำรวจ)

 2. The security guard quickly restrained the unruly customer and escorted him out of the store [1].
  (พนักงานรักษาความปลอดภัยกำชับลูกค้าที่ไม่สุภาพและนำออกจากร้าน)

 3. The teacher had to use physical force to subdue the aggressive student [1].
  (ครูต้องใช้ความแรงกำชับนักเรียนที่กระฉับกระเฉง)

 4. The security measures in the airport include the use of handcuffs to restrain any potential threats [1].
  (มาตรการรักษาความปลอดภัยในสนามบินรวมถึงการใช้กำชับเพื่อยับยั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น)


Learn more:

 1. กำชับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กำชับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กำชับ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของคำว่า กำชับ ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

คำว่า กำชับ เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า สั่งย้ำ หรือ สั่งสำทับ ในภาษาอังกฤษ [1]. คำนี้มักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการสั่งให้ทำบางสิ่งอย่างต่อเนื่องหรืออย่างต่อเนื่อง [1]. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กำชับ ได้แก่ แม่กำชับให้เขามารับน้องที่สนามบินให้ทันเวลา [1].

เพื่อให้คำตอบของคุณตอบสนองต่อเกณฑ์ SEO ของ Google ดังนั้น คุณสามารถใช้รูปแบบต่อไปนี้ในการเขียนเนื้อหา:

หัวข้อ: ความหมายของคำว่า กำชับ ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

 1. คำว่า กำชับ แปลว่าอะไร

  • คำว่า กำชับ ในภาษาไทยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า สั่งย้ำ หรือ สั่งสำทับ ในภาษาอังกฤษ [1].
  • คำนี้มักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการสั่งให้ทำบางสิ่งอย่างต่อเนื่องหรืออย่างต่อเนื่อง [1].
 2. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กำชับ

  • แม่กำชับให้เขามารับน้องที่สนามบินให้ทันเวลา [1].

Learn more:

 1. กำชับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. กำชับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กำชับ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำที่คล้ายคำว่า กำชับ ในภาษาอังกฤษ

คำที่คล้ายคำว่า กำชับ ในภาษาอังกฤษคือ reiterate หรือ urge [1]. คำเหล่านี้มีความหมายที่คล้ายคลึงกันและใช้ในบริบทที่คล้ายคลึงกันกับคำว่า กำชับ ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า reiterate หรือ urge ในภาษาอังกฤษ:

 1. The teacher reiterated the importance of studying for the exam. (ครูกำชับความสำคัญของการเรียนรู้สำหรับการสอบ) [1]
 2. The manager urged the employees to meet the deadline. (ผู้จัดการกำชับพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานตามกำหนดเวลา) [1]

คำว่า reiterate หรือ urge ใช้ในบริบทที่เน้นการเตือนให้ทำหรือพูดอะไรซ้ำๆ หรือเน้นความสำคัญของเรื่องที่กำลังพูดถึง ซึ่งคล้ายคลึงกับคำว่า กำชับ ในภาษาไทย


Learn more:

 1. กำชับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. กำชับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กำชับ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำว่า กำชับ ในบริบทเฉพาะในภาษาอังกฤษ

คำว่า กำชับ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและไม่มีคำแปลที่แม่นยำในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม หากต้องการอธิบายความหมายของคำว่า กำชับ ในบริบทเฉพาะในภาษาอังกฤษ จะต้องพิจารณาจากความหมายที่เกี่ยวข้องและคำแปลที่ใกล้เคียงที่สุด

คำว่า กำชับ ในบริบทเฉพาะในภาษาอังกฤษสามารถแปลได้เป็น to suppress หรือ to repress ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า กดดัน หรือ ปิดกั้น ในภาษาไทย [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กำชับ ในบริบทเฉพาะในภาษาอังกฤษ:

 1. The government tried to suppress the protests by imposing strict regulations. [1]
  รัฐบาลพยายามกำชับการประท้วงโดยใช้มาตรการกฎหมายที่เข้มงวด

 2. The dictator repressed any form of dissent in the country. [1]
  ผู้นำเผด็จการกำชับการคัดค้านในประเทศให้หมดไป

 3. The media was heavily censored to suppress any negative news about the government. [1]
  สื่อมีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดเพื่อกำชับข่าวลบเกี่ยวกับรัฐบาล

 4. The authoritarian regime used force to repress political opposition. [1]
  ระบอบเผด็จการใช้ความรุนแรงเพื่อกำชับคู่แข่งทางการเมือง

จากตัวอย่างประโยคข้างต้น เราสามารถเห็นได้ว่าคำว่า กำชับ ในบริบทเฉพาะในภาษาอังกฤษมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการกดดันหรือปิดกั้นความเสรีภาพและความคิดเห็นทางการเมือง


Learn more:

 1. กำชับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กำชับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

วิธีการใช้คำว่า กำชับ ในประโยคภาษาอังกฤษ

วิธีการใช้คำว่า กำชับ ในประโยคภาษาอังกฤษ

กำชับ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายว่าการปรับปรุงหรือการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น ในประโยคภาษาอังกฤษ คำว่า กำชับ สามารถแปลได้เป็น improve หรือ enhance ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกัน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กำชับ ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. We need to improve our customer service to increase customer satisfaction. [1]
  เราต้องการกำชับบริการลูกค้าเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

 2. The company is constantly enhancing its products to meet the needs of the market. [1]
  บริษัทกำลังปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

 3. The team is working on improving the efficiency of the production process. [1]
  ทีมงานกำลังทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต

 4. The government is implementing measures to enhance the quality of education. [1]
  รัฐบาลกำลังดำเนินมาตรการเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา


Learn more:

 1. กำชับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กำชับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กำชับ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

Categories: รายละเอียด 87 กำชับ ภาษาอังกฤษ

English Lesson (ภาษาอังกฤษ101) | Shawanwit Poomsa-ad | TEDxKhonKaenU
English Lesson (ภาษาอังกฤษ101) | Shawanwit Poomsa-ad | TEDxKhonKaenU

[kamchap] (v) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort FR: insister ; réitérer ; exhorter. insist. (vi) ยืนยัน, See also: ยืนกราน, กำชับ, ย้ำ

See more: haiyensport.com/category/auto

เน้นย้ำ ภาษาอังกฤษ

เน้นย้ำ ภาษาอังกฤษ คืออะไร?

เน้นย้ำ ภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้ในการเรียนรู้และปรับปรุงทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการเน้นให้ความสำคัญกับการฝึกฝนและปฏิบัติในทักษะที่ต้องการพัฒนา ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล

การเน้นย้ำ ภาษาอังกฤษ มีหลายวิธีการที่สามารถนำมาใช้ได้ เช่น

 1. การฟัง: ฟังเสียงภาษาอังกฤษจากแหล่งที่มาต่างๆ เช่น เพลงภาษาอังกฤษ วิทยุ หรือ ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ และพยายามจับความหมายและคำศัพท์ที่ใช้ในบทสนทนา
 2. การอ่าน: อ่านหนังสือ บทความ หรือข่าวภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าใจคำศัพท์ ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ
 3. การพูด: พูดภาษาอังกฤษให้เป็นประจำ เช่น การสนทนากับเพื่อนภาษาอังกฤษ หรือการฝึกพูดด้วยตัวเองโดยใช้บันทึกเสียง
 4. การเขียน: เขียนบทความ บันทึกประสบการณ์ หรือเขียนบทสนทนาเพื่อฝึกทักษะการเขียนในภาษาอังกฤษ

เน้นย้ำ ภาษาอังกฤษ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและคล่องตัว โดยการฝึกฝนทักษะที่ต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง เช่น การสนทนา การเขียน หรือการอ่านและฟังเนื้อหาภาษาอังกฤษเน้นย้ำ ภาษาอังกฤษ คืออะไร?

เน้นย้ำ ภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้ในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ การเน้นย้ำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและจำได้ดีกว่า โดยการเน้นย้ำสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเน้นคำพูดที่สำคัญ การเน้นคำศัพท์ที่สำคัญ หรือการเน้นการสื่อสารในภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน [1].

การเน้นย้ำในภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลก การเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับคนทั่วโลกได้อย่างราบรื่นและเข้าใจกันได้ดีขึ้น [1].

เน้นย้ำ ภาษาอังกฤษ มีประโยชน์อย่างไร?

การเน้นย้ำ ภาษาอังกฤษ มีประโยชน์มากมาย ดังนี้:

 1. ช่วยให้เรียนรู้และจำภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น: เน้นย้ำช่วยให้เรามีการฝึกฝนและซ้ำซ้อนคำศัพท์ ประโยค และไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราสามารถจดจำและใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น [1].

 2. เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสาร: เน้นย้ำช่วยให้เรามีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทำให้เราสามารถพูด อ่าน ฟัง และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีความเข้าใจ [1].

 3. เพิ่มโอกาสในการทำงานและการศึกษา: การรู้จักและใช้


Learn more:

 1. เน้นย้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เน้นย้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำว่า เน้นย้ำ ( V ) ในภาษาอังกฤษ

กำชับ คือ

กำชับ คืออะไร?

กำชับเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยซึ่งมีความหมายว่าการปรับปรุงหรือการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น [1]. ในบางกรณีกำชับอาจหมายถึงการปรับปรุงหรือการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นในเชิงเทคนิคหรือการปรับปรุงกระบวนการทำงาน [1]. ในบางกรณีอาจใช้คำว่า ปรับปรุง เพื่อแสดงความหมายเดียวกันกับคำว่า กำชับ ในบางครั้งกำชับอาจหมายถึงการปรับปรุงหรือการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นในเชิงนโยบายหรือการปรับปรุงระบบทางการเมือง [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • การกำชับกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ [1].
 • การกำชับระบบการจัดการเพื่อลดความซับซ้อน [1].

Learn more:

 1. กำชับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กำชับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กำชับ – วิกิพจนานุกรม
Reiterate แปลว่า? | Wordy Guru
Reiterate แปลว่า? | Wordy Guru
สำนวนภาษาอังกฤษสุดปังจากคุณชัชชาติ ผู้ว่ากทม. ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี
สำนวนภาษาอังกฤษสุดปังจากคุณชัชชาติ ผู้ว่ากทม. ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี
สำนวนภาษาอังกฤษสุดปังจากคุณชัชชาติ ผู้ว่ากทม. ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี
สำนวนภาษาอังกฤษสุดปังจากคุณชัชชาติ ผู้ว่ากทม. ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี
เชิญครูภาษาอังกฤษทั่วประเทศ ร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี | Ryt9
เชิญครูภาษาอังกฤษทั่วประเทศ ร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี | Ryt9
สำนวนภาษาอังกฤษสุดปังจากคุณชัชชาติ ผู้ว่ากทม. ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี
สำนวนภาษาอังกฤษสุดปังจากคุณชัชชาติ ผู้ว่ากทม. ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

คำจำกัดความของ กำชับ ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กำชับ ในภาษาอังกฤษ
ความหมายของคำว่า กำชับ ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
คำที่คล้ายคำว่า กำชับ ในภาษาอังกฤษ
คำว่า กำชับ ในบริบทเฉพาะในภาษาอังกฤษ
วิธีการใช้คำว่า กำชับ ในประโยคภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *