หวาย ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น

Loukgolf's English Room - [EP.232] หวาย ปัญญ์ธิษา เธียรประสิทธิ์

Loukgolf’S English Room – [Ep.232] หวาย ปัญญ์ธิษา เธียรประสิทธิ์

Keywords searched by users: หวาย ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น ต้นหวาย ภาษาอังกฤษ, เก้าอี้หวาย ภาษาอังกฤษ, ลูกหวาย ภาษาอังกฤษ, หวายสาน ภาษาอังกฤษ, หวายเทียม ภาษาอังกฤษ, หวาย แปล, หวาย ภาษาญี่ปุ่น, กอหวาย

ความหมายของคำว่า หวาย ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า หวาย ในภาษาอังกฤษ

คำว่า หวาย ในภาษาอังกฤษมีความหมายหลากหลาย และสามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้:

 1. หวาย (rattan): ในภาษาอังกฤษคำว่า หวาย หมายถึง rattan หรือ palm rattan ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกปาล์มหลายชนิดในวงศ์ Palmae ที่มีลำต้นยาวทอดเลื้อย ผิวเกลี้ยงเหนียว และกาบและก้านใบมีหนาม [1].

 2. หวายตะค้าทอง (Calamus caesius Blume): เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของหวายที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Calamus caesius Blume [1].

 3. หวายขม (Calamus viminalis Willd.): เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของหวายที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Calamus viminalis Willd. หัวของหวายชนิดนี้สามารถใช้ทำยาได้ [1].

 4. หวายน้ำ (Daemonorops angustifolia (Griff.) Mart.): เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของหวายที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Daemonorops angustifolia (Griff.) Mart. [1].

 5. หวายตะมอย (Dendrobium crumenatum Sw.): เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ชนิดหนึ่งที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dendrobium crumenatum Sw. ดอกของกล้วยไม้ชนิดนี้มีสีขาวและมีกลิ่นหอม และสามารถใช้ทำยาได้ [1].

 6. หวายตะมอย (Dendrobium): เป็นชื่อสกุลของกล้วยไม้ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dendrobium ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่มีความหลากหลายในสายพันธุ์และสี [1].

นอกจากนี้ยังมีคำว่า หวาย ที่ใช้ในบริบทอื่น ๆ ดังนี้:

 • หวายดิน: หวายดินเป็นคำที่ใช้ในการเรียกใช้งานอื่น ๆ และอาจมีความหมายที่แตกต่างกันไป [1].

 • ขม ๒: ขม ๒ เป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวข้อคำว่า หวาย ในภาษาอังกฤษแปลว่า rattan หรือ wicker [1] ซึ่งเป็นชื่อเรียกของปาล์มหลายชนิดในวงศ์ Palmae ที่มีลักษณะเป็นกอ ลำต้นยาวทอดเลื้อย ผิวเกลี้ยงเหนียว และกาบและก้านใบมีหนาม [1]

คำว่า หวาย ใช้ในหลายทางตามความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. หวาย (rattan): เป็นชื่อเรียกของปาล์มหลายชนิดในวงศ์ Palmae ที่มีลักษณะเป็นกอ ลำต้นยาวทอดเลื้อย ผิวเกลี้ยงเหนียว และกาบและก้านใบมีหนาม [1]

 2. หวายตะค้าทอง (Calamus caesius Blume): เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของหวายที่มีลักษณะเป็นกอ ลำต้นยาวทอดเลื้อย ผิวเกลี้ยงเหนียว และกาบและก้านใบมีหนาม ใช้ในการทำเครื่องเรือนและเครื่องจักสาน [1]

 3. หวายขม (Calamus viminalis Willd.): เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของหวายที่มีลักษณะเป็นกอ ลำต้นยาวทอดเลื้อย ผิวเกลี้ยงเหนียว และกาบและก้านใบมีหนาม หัวของหวายขมสามารถใช้ทำยาได้ [1]

 4. หวายน้ำ (Daemonorops angustifolia (Griff.) Mart.): เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของหวายที่มีลักษณะเป็นกอ ลำต้นยาวทอดเลื้อย ผิวเกลี้ยงเหนียว และกาบและก้านใบมีหนาม [1]

นอกจากนี้ยังมีคำว่า หวาย ใช้ในการเรียกกล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ ในสกุล Dendrobium วงศ์ Orchidaceae เช่น หวายตะมอย (Dendrobium crumenatum Sw.) [1]

ในภาษาอังกฤษ คำว่า หวาย ยังมีความหมายที่แตกต่างออกไป เช่น:

 1. Try to hamstring someone หมายถึง พยายามทำให้คนอื่นเสียความสามารถหรือเสียชีวิต [1]

 2. Hamstring หมายถึง กล้ามเนื้อห


Learn more:

 1. หวาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -หวาย- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หวาย แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หวาย ในภาษาอังกฤษ

หวาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

หวาย (n) ในภาษาอังกฤษแปลว่า rattan (palm) หรือ wicker (palm) [1] ซึ่งหวายเป็นชื่อเรียกของปาล์มหลายชนิดในวงศ์ Palmae ที่มีลำต้นยาวทอดเลื้อย ผิวเกลี้ยงเหนียว และกาบและก้านใบมีหนาม [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หวาย ในภาษาอังกฤษ:

 1. I mean, do you think shed go behind your back, try to hamstring you? [1]
  ผมหมายถึงว่าคุณคิดว่าเธอจะไปอยู่ข้างหลังคุณพยายามที่จะร้อยหวายคุณ? – จากภาพยนตร์ The Shawshank Redemption (1994)

 2. I had Willie ask Rattan to retune to 8.9247 gigahertz. [1]
  บิงโก! ฉันมีวิลลี่ถามหวายที่จะตั้งใหม่เพื่อ 8.9247 กิกะเฮิรตซ์ – จากภาพยนตร์ Contact (1997)

 3. This whole prisons made of bamboo and rattan. [1]
  คุกทั้งหมดสร้างด้วยไม้และหวาย – จากภาพยนตร์ Rescue Dawn (2006)


Learn more:

 1. หวาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -หวาย- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หวาย แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

คำแปลอื่นๆ ของคำว่า หวาย ในภาษาอังกฤษ

หวาย แปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ

คำว่า หวาย ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. หวาย (rattan): เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อปาล์มหลายชนิดในวงศ์ Palmae ที่มีลำต้นยาวทอดเลื้อย ผิวเกลี้ยงเหนียว และกาบและก้านใบมีหนาม [1].

 2. หวายตะค้าทอง (Calamus caesius Blume): เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของหวายที่มีลักษณะเด่นคือมีสีเหลืองเข้มบนต้น [1].

 3. หวายขม (Calamus viminalis Willd.): เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของหวายที่มีลักษณะเด่นคือมีลำต้นที่ใช้ทำยาได้ [1].

 4. หวายน้ำ (Daemonorops angustifolia (Griff.) Mart.): เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของหวายที่มีลักษณะเด่นคือมีลำต้นที่ใช้ทำยาได้ [1].

 5. หวายตะมอย (Dendrobium crumenatum Sw.): เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ชนิดหนึ่งในสกุล Dendrobium ที่มีดอกสีขาวและหอม ใช้ทำยาได้ [1].

นอกจากนี้ยังมีคำว่า หวายดิน ที่มีความหมายเป็น โคคลาน [1] และคำว่า ขม ๒ ที่มีความหมายเป็น หวายขม [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หวาย ในภาษาอังกฤษ:

 1. I mean, do you think shed go behind your back, try to hamstring you? [1]
  หมายถึงว่าคุณคิดว่าเธอจะไปอยู่ข้างหลังคุณพยายามที่จะร้อยหวายคุณ?

 2. This whole prisons made of bamboo and rattan. [1]
  คุกทั้งหมดสร้างด้วยไม้และหวาย.

 3. Ew, that girls a ho bag. [1]
  หวาย หล่อนขายตัว.


Learn more:

 1. หวาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -หวาย- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำว่า หวาย ( N ) ในภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า หวาย ในประโยคและบทสนทนาในภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า หวาย ในประโยคและบทสนทนาในภาษาอังกฤษ

คำว่า หวาย เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงความต้องการหรือความไม่พอใจอย่างรุนแรง ในภาษาอังกฤษ คำว่า หวาย ไม่มีความหมายที่เหมือนกัน แต่สามารถใช้คำอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงเพื่อแสดงความต้องการหรือความไม่พอใจได้ เช่น I want หรือ I dont want ในกรณีที่ต้องการแสดงความต้องการ และ Im not happy with หรือ Im dissatisfied with ในกรณีที่ต้องการแสดงความไม่พอใจ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หวาย ในภาษาอังกฤษ:

 1. I want a refund for this product. Its not what I expected. [1]
 2. I dont want to go to that restaurant. The food is terrible. [1]
 3. Im not happy with the service at this hotel. The staff is rude. [1]
 4. Im dissatisfied with the quality of this product. Its not worth the price. [1]

ในบทสนทนาในภาษาอังกฤษ เมื่อต้องการแสดงความต้องการหรือความไม่พอใจ สามารถใช้ประโยคต่อไปนี้ได้:

 • A: What do you want for dinner? B: I want pizza, not sushi. [1]
 • A: Do you want to watch a movie tonight? B: No, I dont want to. Im tired. [1]
 • A: How was your experience at the restaurant? B: Im not happy with the service. The waiter was rude. [1]
 • A: Did you like the new phone? B: Im dissatisfied with it. The battery life is too short. [1]

Learn more:

 1. การสาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำแสลงที่เกี่ยวข้องกับคำว่า หวาย ในภาษาอังกฤษ

คำแสลงที่เกี่ยวข้องกับคำว่า หวาย ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้แสดงความรู้สึกหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า หวาย ได้ ดังนี้:

 1. Vulgar slang: คำแสลงที่ใช้ในทางคำสแลงหรือคำหยาบคาย เช่น fuck หรือ shit [1].

 2. Insulting slang: คำแสลงที่ใช้เพื่อดูหมิ่นหรือเสียดสีคนอื่น เช่น asshole หรือ bastard [1].

 3. Offensive slang: คำแสลงที่ใช้เพื่อเข้าใจความรู้สึกหรือสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ และอาจมีลักษณะที่เจ้าของคำไม่พอใจ เช่น screw you หรือ go to hell [1].

 4. Rude slang: คำแสลงที่ใช้เพื่อแสดงความไม่เคารพหรือไม่สุภาพต่อคนอื่น เช่น idiot หรือ moron [1].

 5. Crude slang: คำแสลงที่ใช้เพื่อแสดงความรู้สึกหรือสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ และมีลักษณะที่ไม่เหมาะสม เช่น dick หรือ pussy [1].

 6. Offensive language: คำแสลงที่ใช้เพื่อดูหมิ่นหรือเสียดสีคนอื่น และมีลักษณะที่ไม่เหมาะสม เช่น retard หรือ faggot [1].

 7. Derogatory slang: คำแสลงที่ใช้เพื่อดูหมิ่นหรือเสียดสีคนอื่น และมีลักษณะที่ไม่เหมาะสม เช่น slut หรือ whore [1].

คำแสลงเหล่านี้มีลักษณะที่ไม่เหมาะสมและอาจถูกพิจารณาว่าเป็นคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมในบางสถานการณ์ ดังนั้น ควรใช้คำแสลงเหล่านี้อย่างระมัดระวังและพิจารณาสถานการณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน.


Learn more:

 1. 25 คำแสลงภาษาอังกฤษที่ใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในแชท
 2. หวาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. -หวาย- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำคมหรือสำนวนที่ใช้คำว่า หวาย ในภาษาอังกฤษ

คำคมหรือสำนวนที่ใช้คำว่า หวาย ในภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาษาอังกฤษเป็นที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งอาจเป็นเพราะคำว่า หวาย เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเท่านั้น ดังนั้นไม่มีคำคมหรือสำนวนที่ใช้คำว่า หวาย ในภาษาอังกฤษที่สามารถอธิบายได้อย่างเป็นรายละเอียด


Learn more:

 1. 40 แคปชั่นบอกรัก Ver.Eng พร้อมคำแปล ไว้กระซิบบอกแฟน หรือสารภาพรักก็ไม่ติด! (っ˘з˘ ) ♡
 2. 200 แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้น ๆ อัปเกรดให้โซเชียล ดูไฮและอินเตอร์!

คำแนะนำในการใช้คำว่า หวาย ในสื่อสังคมและการสื่อสารในภาษาอังกฤษ

คำแนะนำในการใช้คำว่า หวาย ในสื่อสังคมและการสื่อสารในภาษาอังกฤษ

การใช้คำศัพท์ในสื่อสังคมและการสื่อสารในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจอย่างมาก เนื่องจากคำศัพท์บางคำอาจมีความหมายที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง ดังนั้นการใช้คำว่า หวาย นั้นต้องระมัดระวังและใช้ในทางที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหวังหรือก่อให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร

นอกจากนี้ การใช้คำว่า หวาย ในสื่อสังคมและการสื่อสารในภาษาอังกฤษยังมีผลกระทบต่อการค้นหาในเครื่องมือการค้นหาออนไลน์ เช่น Google ซึ่งมีการตัดสินใจในการแสดงผลการค้นหาโดยอิงตามความเกี่ยวข้องและคุณภาพของเนื้อหา ดังนั้นหากเราใช้คำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในการสื่อสาร อาจทำให้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของเราไม่ได้รับการแสดงผลในการค้นหาหรือถูกลดลงในการจัดอันดับ

ดังนั้น คำแนะนำในการใช้คำว่า หวาย ในสื่อสังคมและการสื่อสารในภาษาอังกฤษคือ:

 1. เข้าใจความหมาย: คำว่า หวาย เป็นคำที่มีความหมายที่ไม่เหมาะสมและส่อเสียดในบางกรณี ดังนั้นควรเข้าใจและรับรู้ถึงความหมายและความสำคัญของคำศัพท์ก่อนที่จะนำมาใช้ในการสื่อสาร

 2. ใช้คำที่เหมาะสม: หากต้องการแสดงความโกรธหรือความไม่พอใจ ควรพูดใช้คำที่สุภาพและไม่เกินข้อเสียดสี อย่างเช่นใช้คำว่า annoying หรือ frustrating แทนคำว่า หวาย

 3. ระมัดระวังในการใช้คคำแนะนำในการใช้คำว่า หวาย ในสื่อสังคมและการสื่อสารในภาษาอังกฤษ

การใช้คำศัพท์ในสื่อสังคมและการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจ เนื่องจากคำศัพท์ที่ใช้มีอิทธิพลต่อความเข้าใจและการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น คำว่า หวาย เป็นคำที่มีความหมายที่ไม่เหมาะสมและส่อไปถึงความรู้สึกที่ไม่ดี ดังนั้น การใช้คำนี้ในสื่อสังคมและการสื่อสารในภาษาอังกฤษควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยง

เพื่อปฏิบัติตาม Google SEO standards ในการเขียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำว่า หวาย ในสื่อสังคมและการสื่อสารในภาษาอังกฤษ คุณสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้:

 1. เลือกใช้คำที่เหมาะสมและสุภาพ: ในการสื่อสารในสื่อสังคมหรือการแสดงความคิดเห็นในภาษาอังกฤษ ควรเลือกใช้คำที่มีความสุภาพและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพลาด คำที่ใช้ควรเป็นคำที่เหมาะสมและไม่เป็นที่น่ารังเกียจหรือสะกลัดใจผู้อื่น

 2. ใช้คำที่มีความหมายและความชัดเจน: เมื่อต้องการสื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำว่า หวาย ควรใช้คำที่มีความหมายและความชัดเจน เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจและตอบสนองได้อย่างถูกต้อง

 3. ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง: ในการเขียนเนื้อหาในภาษาอังกฤษ ควรใช้ภาษาอย่างถูกต้องทั้งในเรื่องของไวยากรณ์และการสะกดคำ เพื่อให้เนื้อหามีคุณภาพและสื่อถึงความหมายอย่างถูกต้อง

 4. ปรับใช้ตามบรรยากาศและเป้าหมาย

Categories: อัปเดต 70 หวาย ภาษาอังกฤษ

Loukgolf's English Room - [EP.232] หวาย ปัญญ์ธิษา เธียรประสิทธิ์
Loukgolf’s English Room – [EP.232] หวาย ปัญญ์ธิษา เธียรประสิทธิ์

[wāi] (n) EN: rattan ; wicker FR: rotin [ m ] ; osier [ m ] NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH. rattan.

See more: haiyensport.com/category/auto

ต้นหวาย ภาษาอังกฤษ

หวาย (Rattan) เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในประเทศไทย และมีความนิยมในการใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับต้นหวายในภาษาอังกฤษอย่างละเอียด โดยครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ลักษณะของต้นหวาย การปลูกและการใช้ประโยชน์ของต้นหวาย ไปจนถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

หวาย (Rattan) เป็นพืชที่อยู่ในเผ่าหวาย (Calameae) [1] ซึ่งพบทั่วไปในเขตร้อนของทวีปแอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสตราเลเชีย ทั่วโลกมีหวายเกือบ 600 ชนิด และในประเทศไทยมีหวายเกือบ 60 ชนิด เช่น หวายโคก หวายดง และหวายน้ำผึ้ง [2]

ลักษณะของต้นหวายมักจะเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยหรือไม้รอเลื้อยตระกูลปาล์ม ลำเถาของต้นหวายชอบพันเกาะต้นไม้ใหญ่ มีกาบหุ้มต้น มีปล้อง และมีหนามแหลม ใบของต้นหวายมีรูปร่างคล้ายขนนกเล็กๆ ใบย่อยนั้นเรียวยาว มีสีเขียวสด ก้านใบหนึ่งๆ มีใบย่อยราว 60 – 80 คู่ ต้นหวายออกดอกเป็นช่อ สีขาวปนเหลือง ผลของต้นหวายมีรูปร่างเป็นกลม มีเปลือกเป็นเกล็ด ลูกอ่อนของต้นหวายมีเปลือกสีเขียวและเนื้อสีขาว ส่วนลูกแก่มีเปลือกสีเหลืองและเปลือกล่อน เนื้อของลูกแก่มีความแข็งและรสเปรี้ยวอมฝาด [2]

การปลูกและการใช้ประโยชน์ของต้นหวายมีความสำคัญในเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทต้นหวาย ภาษาอังกฤษ

หวาย (Rattan) เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในประเทศไทย และเป็นที่รู้จักในชื่อ Rattan Palm หรือ Wicker Palm ในภาษาอังกฤษ [2] หวายเป็นพืชที่อยู่ในเผ่าหวาย (Calameae) ซึ่งมีกว่า 600 ชนิดทั่วโลก และในประเทศไทยมีหวายเกือบ 60 ชนิด [1] หวายพบได้ทั่วไปในเขตร้อนของทวีปแอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสตราเลเชีย [1]

ลักษณะของต้นหวาย

 • หวายมีลำเถาที่ชอบพันเกาะต้นไม้ใหญ่ มีกาบหุ้มต้น มีปล้อง และมีหนามแหลม [1]
 • ใบของหวายมีรูปร่างเป็นขนนกเล็กๆ ใบย่อยเรียวยาว มีสีเขียวสด ก้านใบหนึ่งๆ มีใบย่อยราว 60 – 80 คู่ [1]
 • หวายออกดอกเป็นช่อ สีขาวปนเหลือง ผลค่อนข้างกลม เปลือกเป็นเกล็ด ลูกอ่อนเปลือกสีเขียว เนื้อสีขาว ผลแก่เปลือกสีเหลือง เปลือกล่อน เนื้อแข็ง รสเปรี้ยวอมฝาด [1]

การใช้ประโยชน์ของต้นหวาย

 • หวายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศไทย โดยมีการปลูกหวายเชิงการค้าในจังหวัดสกลนครและขอนแก่น [1]
 • หวายมีการนำส่วนลำต้นที่สูงและมีความยืดหยุ่นมาสานเป็นตะกร้อ เครื่องเรือน และเครื่องจักสา [2]
 • หน่อหวายใช้ทำอาหาร เช่น แกงอ่อม ซุบหน่อหวาย ยำ ข้าวเกรียบและหวายทอดกรอบ [2]
 • หวายบางชนิดในผลมีเรซินสีแดงเรียกเลือดมังกร ซึ่งใช้เป็นยาในสมัยโบราณและใช้ย้อมสีไวโอลิน [2]
 • ในรัฐอัสสัม

Learn more:

 1. หวาย – วิกิพีเดีย
 2. หวาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Rattan แปลว่า ต้นหวาย, หวาย | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
หวาย - วิกิพีเดีย
หวาย – วิกิพีเดีย
คุณลักษณะน่ารู้ของ เฟอร์นิเจอร์หวายเทียม (Artificial Rattan Furniture) ก่อนจะนำเอาไปใช้งาน | Wazzadu
คุณลักษณะน่ารู้ของ เฟอร์นิเจอร์หวายเทียม (Artificial Rattan Furniture) ก่อนจะนำเอาไปใช้งาน | Wazzadu
คำสำคัญ
คำสำคัญ “หวาย” – Sacit Archive
หวายนั่ง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นหวายนั่ง 3 ข้อ !
หวายนั่ง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นหวายนั่ง 3 ข้อ !
หน่อหวายสด50หน่อ | Lazada.Co.Th
หน่อหวายสด50หน่อ | Lazada.Co.Th
เฟอร์นิเจอร์หวายเทียม (Artificial Rattan Furniture) กับคุณสมบัติที่น่ารู้ก่อนจะนำเอาไปใช้งาน | Wazzadu
เฟอร์นิเจอร์หวายเทียม (Artificial Rattan Furniture) กับคุณสมบัติที่น่ารู้ก่อนจะนำเอาไปใช้งาน | Wazzadu

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ความหมายของคำว่า หวาย ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หวาย ในภาษาอังกฤษ
คำแปลอื่นๆ ของคำว่า หวาย ในภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่า หวาย ในประโยคและบทสนทนาในภาษาอังกฤษ
คำแสลงที่เกี่ยวข้องกับคำว่า หวาย ในภาษาอังกฤษ
คำคมหรือสำนวนที่ใช้คำว่า หวาย ในภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการใช้คำว่า หวาย ในสื่อสังคมและการสื่อสารในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *