หัวเหน่า หมายถึง: ความหมายและความสำคัญในวงการ (Translation: หัวเหน่า หมายถึง: ความหมายและความสำคัญในวงการ)

อาการคนท้อง : สาเหตุที่คนท้องปวดร้าวหัวหน่าว! | คนท้องปวดหัวหน่าว | คนท้อง Everything

Keywords searched by users: หัวเหน่า หมายถึง: ความหมายและความสำคัญในวงการ (Translation: หัวเหน่า หมายถึง: ความหมายและความสำคัญในวงการ) หัวเหน่า หญิง, หัวหน่าวอยู่ตรงไหน, หัวเหน่า ผู้ชาย, หัวหน่าวผู้หญิง, หัวหน่าว รูป, หัวหน่าว ศัพท์แพทย์, กระดูกหัวหน่าว คือ, ปวดหัวหน่าว

ความหมายของหัวเหน่า

สำรวจโลกฮอร์โมน
สำรวจโลกฮอร์โมน

ความหมายของหัวเหน่าคืออะไร?

หัวเหน่าเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ที่ใช้ในประโยค ดังนั้นเราจะมาดูความหมายของหัวเหน่าในบางกรณีที่พบบ่อย ๆ ในชีวิตประจำวันของคนไทย

 1. หัวเหน่าในความหมายของผู้นำ: หัวเหน่าในที่นี้หมายถึงผู้นำหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในองค์กรหรือองค์กรทางการเมือง ซึ่งมักจะเป็นบุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจและควบคุมการดำเนินงาน [1]

 2. หัวเหน่าในความหมายของผู้นำกลุ่ม: หัวเหน่าในที่นี้หมายถึงผู้นำหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในกลุ่มหรือองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรทางการเมือง อาจเป็นหัวหน้าทีมในองค์กรธุรกิจหรือผู้นำกลุ่มงานในองค์กรต่าง ๆ [2]

 3. หัวเหน่าในความหมายของคำสแลง: หัวเหน่าในที่นี้หมายถึงคำสแลงที่ใช้เรียกผู้ชายที่มีความเป็นเลิศหรือมีความสำคัญ อาจใช้ในบริบทของการพูดคุยหรือการเล่าเรื่องเพื่อเน้นความสำคัญของบุคคลนั้น ๆ [2]

 4. หัวเหน่าในความหมายของคำหยาบคาย: หัวเหน่าในที่นี้หมายถึงคำหยาบคายที่ใช้เรียกผู้ชายอย่างก้าวร้าวหรือเสียดสี ซึ่งมักจะมีความเกี่ยวข้องกับการดูถูกหรือเหยียดหยาม [2]


Learn more:

 1. หัวหน่าว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หัวหน่าว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หัวเหน่า – วิกิพจนานุกรม

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าหัวเหน่า

เจ็บอวัยวะเพศ และ เจ็บหัวหน่าวขณะตั้งครรภ์ รักษาอย่างไรดี
เจ็บอวัยวะเพศ และ เจ็บหัวหน่าวขณะตั้งครรภ์ รักษาอย่างไรดี

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หัวเหน่า เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงคนที่มีอำนาจหรือความสำคัญในกลุ่มหรือองค์กรต่าง ๆ ดังนั้น คำว่า หัวเหน่า มักจะใช้ในบริบททางการเมืองหรือองค์กรที่มีระบบชั้นบริหาร โดยมักใช้ในการอธิบายหัวหน้าหรือผู้นำที่มีอำนาจในการตัดสินใจและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หัวเหน่า:

 1. หัวเหน่าของบริษัทได้ประกาศนโยบายใหม่เกี่ยวกับการลดการใช้พลังงาน [1].
 2. นายกฯ เป็นหัวเหน่าของประเทศและมีอำนาจในการตัดสินใจสำคัญ [2].
 3. หัวเหน่าของกลุ่มนี้มีความสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการใหญ่ [1].
 4. หัวเหน่าทีมฟุตบอลได้แสดงความคาดหวังในการชนะแข่งขัน [2].

Learn more:

 1. หัวหน่าว – พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON – Sanook
 2. หัวหน่าว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หัวหน่าว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายของหัวเหน่าในพจนานุกรม Longdo Dictionary

ความหมายของคำว่า หัวเหน่า ในพจนานุกรม Longdo Dictionary ไม่สามารถค้นหาเจอได้ อาจเป็นเพราะคำนี้ไม่มีความหมายที่เป็นทางการหรือไม่ได้ใช้ในภาษาไทยอย่างแพร่หลาย [1].


Learn more:

 1. หัวหน่าว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หัวหน่าว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

ความหมายของหัวเหน่าในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

ความหมายของหัวเหน่าในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

หัวเหน่าเป็นคำที่พบในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งมีความหมายดังนี้:

 1. หัวเหน่าในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน [1]: หัวเหน่าในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานหมายถึงส่วนของร่างกายที่อยู่ระหว่างท้องน้อยกับอวัยวะสืบพันธุ์

Learn more:

 1. หัวหน่าว – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน – Sanook
 2. หัวหน่าว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หัวเหน่า – วิกิพจนานุกรม

หัวเหน่าและคำที่คล้ายกัน

หัวเหน่าและคำที่คล้ายกัน

หัวเหน่าเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อเรียกชื่อผู้นำหรือผู้มีอำนาจในองค์กรหรือกลุ่มต่างๆ ซึ่งมักจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มนั้นๆ [1].

คำที่คล้ายกันกับหัวเหน่าในภาษาไทยได้แก่ ผู้นำ, หัวหน้า, ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่สูงสุด เป็นต้น [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หัวเหน่า ได้แก่ หัวเหน่าของทีมฟุตบอลเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างกลยุทธ์และควบคุมการเล่นของทีม [1].


Learn more:

 1. หัวหน่าว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หัวหน่าว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โยนี – บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

Categories: ยอดนิยม 95 หัวเหน่า หมายถึง

อาการคนท้อง : สาเหตุที่คนท้องปวดร้าวหัวหน่าว! | คนท้องปวดหัวหน่าว | คนท้อง Everything
อาการคนท้อง : สาเหตุที่คนท้องปวดร้าวหัวหน่าว! | คนท้องปวดหัวหน่าว | คนท้อง Everything

ตำแหน่งของหัวหน่าวของผู้ชายอยู่เหนือองคชาต ส่วนผู้หญิงจะอยู่เหนือช่องคลอดซึ่งเป็นบริเวณที่กระดูกเชิงกร านเชื่อมต่อกัน

See more: haiyensport.com/category/auto

หัวเหน่า หญิง

หัวเหน่า หญิง: ความรู้เกี่ยวกับอาการและปัญหาสุขภาพ

หัวเหน่า หญิง เป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้หญิงที่มีอายุระหว่างวัยที่มีฮอร์โมนเพศหญิงทำงานอย่างเต็มที่ อาการหัวเหน่า หญิง มักเกิดขึ้นในช่วงตั้งครรภ์และคลอดบุตร แต่อาจเกิดขึ้นได้ในผู้หญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ด้วย ในบทความนี้เราจะพูดถึงปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวเหน่า หญิง รวมถึงสาเหตุและวิธีการรักษาที่เป็นไปได้ [1] [2].

ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับหัวเหน่า หญิง

 1. ความผิดปกติของกระดูกหัวหน่าว (Symphysis pubis dysfunction): เป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อเนื้อเยื่อเอ็นของกระดูกเชิงกรานหย่อนหยานหรือหลวม ทำให้หัวหน่าวขยับและเคลื่อนตัวได้มากกว่าปกติ และเกิดอาการปวดบริเวณหัวหน่าว [1].

 2. การเล่นกีฬา: อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่ขยับร่างกายส่วนล่างอย่างรุนแรงเป็นระยะเวลานานอาจทำให้กระดูกเชิงกรานอักเสบหรืออยู่ผิดตำแหน่ง โดยเฉพาะกีฬาอย่างฟุตบอล ตะกร้อ ที่ต้องอาศัยการเตะ การหมุนตัว หรือการขยับเปลี่ยนทิศทางของร่างกายอย่างรวดเร็ว จนทำให้มีอาการปวดและส่งผลให้การเคลื่อนไหวติดขัด จนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งยังอาจทำให้ไม่สามารถกลับไปเล่นกีฬาประเภทเดิมได้ [1].

 3. อาการปวดหัวหน่าวในช่วงมีประจำเดือน: อาการปวดหัวหน่าวในช่วงมีประจำเดือนเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น มดลูกบีบตัว หรหัวเหน่า หญิง: ความหมายและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

หัวเหน่า หญิง หรือที่เรียกอีกชื่อว่า หัวหน่าว คือ ส่วนของร่างกายของผู้หญิงที่ตั้งอยู่ระหว่างช่องสะโพก ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างกระดูกสะโพกซ้ายและขวา หัวหน่าวมีหน้าที่สำคัญในการรองรับน้ำหนักของร่างกาย และช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างยืดหยุ่น อย่างไรก็ตาม หัวหน่าวยังมีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องบางอย่างที่ผู้หญิงอาจพบเจอ ซึ่งจะถูกกล่าวถึงในส่วนถัดไปของบทความนี้ [1]

ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับหัวหน่าว

 1. ความผิดปกติของกระดูกหัวหน่าว (Symphysis pubis dysfunction): เป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อเนื้อเยื่อเอ็นของกระดูกเชิงกรานหย่อนหยานหรือหลวม ทำให้หัวหน่าวขยับและเคลื่อนตัวได้มากกว่าปกติ และเกิดอาการปวดบริเวณหัวหน่าว [1]

 2. การตั้งครรภ์และคลอดบุตร: อาการแนวประสานของกระดูกหัวหน่าวผิดปกติมักเกิดขึ้นในช่วงตั้งครรภ์และคลอดบุตร เนื่องจากฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงในช่วงตั้งครรภ์ทำให้เอ็นยึดข้อต่อคลายตัว เพื่อให้ข้อต่อยืดหยุ่นเพียงพอให้กระดูกเชิงกรานขยายระหว่างการคลอด แต่กระดูกอาจแยกหรือเอ็นยึดข้อต่อคลายตัวของมากเกินไป จนทำให้รู้สึกปวดบริเวณหัวหน่าวได้ อาการนี้มักหายไปเองหลังคลอด [1]

 3. การเล่นกีฬา: อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่ขยับร่างกายส่วนล่างอย่างรุนแรงเป็นระยะเวลานานอาจทำ


Learn more:

 1. หัวหน่าว คือ อะไร และปัญหาสุขภาพของหัวหน่าวมีอะไรบ้าง – Hello Khunmor
 2. ปวดหัวหน่าว ขาหนีบ ช่วงมีประจำเดือน เกิดจากอะไร
 3. ฉีดเติมเต็มหัวหน่าวและแคมใหญ่ | ยันฮี
ชาย อายุ 22 ปี คัน อย่าง รุนแรง ที่ หัว เห น่า (Pubis) มา 1 เดือน
ชาย อายุ 22 ปี คัน อย่าง รุนแรง ที่ หัว เห น่า (Pubis) มา 1 เดือน
เหมือนมีก้อนๆบริเวณหัวหน่าวขวา กดแล้วปวด มีภาพอธิบาย - Pantip
เหมือนมีก้อนๆบริเวณหัวหน่าวขวา กดแล้วปวด มีภาพอธิบาย – Pantip
Wasabi] รู้จัก อวัยวะเพศหญิง!! อวัยวะเพศหญิง หมายถึง อวัยวะของระบบสืบพันธุ์ภายนอกทั้งหมดของเพศหญิงที่ประกอบด้วย หัวหน่าว แคมใหญ่ แคมเล็ก คลิตอริส และรูเปิดของท่อปัสสาวะ ซึ่งไม่รวมกับอวัยวะอื่นในระบบที่เกี่ยวข
Wasabi] รู้จัก อวัยวะเพศหญิง!! อวัยวะเพศหญิง หมายถึง อวัยวะของระบบสืบพันธุ์ภายนอกทั้งหมดของเพศหญิงที่ประกอบด้วย หัวหน่าว แคมใหญ่ แคมเล็ก คลิตอริส และรูเปิดของท่อปัสสาวะ ซึ่งไม่รวมกับอวัยวะอื่นในระบบที่เกี่ยวข
35 Wk+ เจ็บหว่างขามาก กับจิ๊มิ๊ อยากรู้ว่าอีกกี่วันถึงจะคลอด - Pantip
35 Wk+ เจ็บหว่างขามาก กับจิ๊มิ๊ อยากรู้ว่าอีกกี่วันถึงจะคลอด – Pantip
เจ็บอวัยวะเพศ และ เจ็บหัวหน่าวขณะตั้งครรภ์ รักษาอย่างไรดี
เจ็บอวัยวะเพศ และ เจ็บหัวหน่าวขณะตั้งครรภ์ รักษาอย่างไรดี
สำรวจโลกฮอร์โมน
สำรวจโลกฮอร์โมน

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ความหมายของหัวเหน่า
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าหัวเหน่า
ความหมายของหัวเหน่าในพจนานุกรม Longdo Dictionary
ความหมายของหัวเหน่าในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
หัวเหน่าและคำที่คล้ายกัน

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *