ห้ามเดินลัดสนามภาษาอังกฤษ: คำแนะนำสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ

เดินผ่าน ไม่ใช่ Walk Pass !!! Pass, Passed, Past ใช้อย่างไร

เดินผ่าน ไม่ใช่ Walk Pass !!! Pass, Passed, Past ใช้อย่างไร

Keywords searched by users: ห้ามเดินลัดสนามภาษาอังกฤษ: คำแนะนำสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ ป้ายห้ามเดินลัดสนาม, ห้ามเดินลัดสนาม เป็นประโยคอะไร, ห้ามเดินผ่าน ภาษาอังกฤษ, ห้ามเดินลัดสนาม กฎหมาย, ลดความเร็ว ภาษาอังกฤษ, ห้ามเด็ดดอกไม้ ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ห้ามเดินลัดสนาม ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ห้ามเดินลัดสนาม ในภาษาอังกฤษ

ห้ามเดินลัดสนาม เป็นป้ายหรือคำเตือนที่พบบ่อยในสวนสาธารณะหรือพื้นที่สาธารณะที่มีเนื้อที่หญ้าสวยงาม ป้ายนี้มักถูกติดตั้งเพื่อป้องกันการเดินลัดหรือเดินข้ามเนื้อที่หญ้า เพื่อรักษาความสวยงามและความเรียบร้อยของพื้นที่นั้น [1].

คำว่า Keep off the grass เป็นคำอธิบายในภาษาอังกฤษที่ใช้ในป้ายห้ามเดินลัดสนาม ซึ่งแปลว่า อย่าเดินข้ามหญ้า หรือ ห้ามเดินลัดสนาม ในประโยคนี้ grass หมายถึงหญ้า และ keep off หมายถึงห้ามเข้าไปหรือห้ามเดินข้าม [2].

การติดป้ายห้ามเดินลัดสนามเป็นเรื่องที่สำคัญในการรักษาความสวยงามและความเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะ การเดินลัดหรือเดินข้ามเนื้อที่หญ้าอาจทำให้เกิดความเสียหายกับหญ้า ทำให้พื้นที่ดูไม่เรียบร้อยและสวยงามอีกต่อไป นอกจากนี้ยังสร้างความรำคาญแก่ผู้ดูแลพื้นที่และผู้ใช้บริเวณนั้นด้วย [1].

ดังนั้น หากพบป้ายห้ามเดินลัดสนาม ควรปฏิบัติตามคำเตือนนี้เพื่อรักษาความสวยงามและความเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะนั้นๆ และเพื่อให้ผู้ดูแลพื้นที่มีความสะดวกในการดูแลและรักษาพื้นที่นั้น [2].


Learn more:

 1. สรุปให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่าน? ห้ามเดินลัดสนาม Keep off the grass. ส่วน …
 2. ห้ามเดินลัดสนาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ห้ามเดินลัดสนาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

แปลคำว่า ห้ามเดินลัดสนาม (V) เป็นภาษาอังกฤษ

แปลคำว่า ห้ามเดินลัดสนาม (V) เป็นภาษาอังกฤษ

The translation of the phrase ห้ามเดินลัดสนาม (V) into English is No shortcutting on the field (V).

In Thai, the phrase ห้ามเดินลัดสนาม is commonly used in sports, particularly in football (soccer), to instruct players not to take shortcuts or cut across the field during a match. It is a rule that emphasizes fair play and encourages players to follow the designated paths and boundaries of the field.

When translating this phrase into English, it is important to convey the meaning accurately while also considering the context. The translation No shortcutting on the field (V) captures the essence of the original phrase by indicating that players should not take shortcuts or deviate from the designated areas of the field.

By adhering to Google SEO standards, it is important to provide comprehensive and relevant content. This includes incorporating relevant keywords, providing useful information, and ensuring the content is well-structured and easy to read. By following these guidelines, your content will have a better chance of ranking well in search engine results and reaching a wider audience.

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ห้ามเดินลัดสนาม ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ห้ามเดินลัดสนาม ในภาษาอังกฤษ

เมื่อพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ห้ามเดินลัดสนาม ในภาษาอังกฤษ นักเรียนหรือผู้ที่สนใจศึกษาภาษาอังกฤษอาจจะพบเจอคำว่า Keep Off The Grass ซึ่งแปลว่า ห้ามเดินลัดสนาม [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการเตือนหรือเรียกความระมัดระวังให้ผู้คนไม่เดินเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นสนามหญ้า โดยเฉพาะในสถานที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา หรือสนามเด็กเล่น เพื่อรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของพื้นที่นั้น และป้องกันการทำลายหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับหญ้าในสนามนั้น [1]

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น

 1. Prohibited (adj) – ห้าม, ไม่อนุญาต [2]
 2. No trespassing (phrase) – ห้ามเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต [2]
 3. Restricted area (phrase) – พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึง [2]
 4. Off-limits (adj) – ห้ามเข้า, ไม่อนุญาตให้เข้า [2]
 5. Do not enter (phrase) – ห้ามเข้า [2]
 6. Keep out (phrase) – ห้ามเข้า [2]
 7. Stay on the path (phrase) – ให้เดินตามเส้นทาง [2]
 8. Respect the boundaries (phrase) – เคารพขอบเขต [2]

คำศัพท์เหล่านี้สามารถใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการห้ามเดินลัดสนาม หรือการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะที่มีหญ้าอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นระเบียบ [2]


Learn more:

 1. Keep Off The Grass แปลว่า ห้ามเดินลัดสนาม | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
 2. แจก คำศัพท์ IELTS 500 คำ พร้อมความหมายและตัวอย่างประโยค

วิธีใช้คำว่า Keep Off The Grass ในบริบทที่ห้ามเดินลัดสนาม

วิธีใช้คำว่า keep off the grass ในบริบทที่ห้ามเดินลัดสนาม

การใช้คำว่า keep off the grass ในบริบทที่ห้ามเดินลัดสนามเป็นการแสดงคำเตือนหรือคำสั่งให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการเดินเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นสนามหญ้า ซึ่งอาจเป็นสนามหญ้าในสวนสาธารณะ สนามกีฬา หรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีการเพาะปลูกหญ้าเพื่อการใช้งานหรือการสวนหญ้า การใช้คำว่า keep off the grass จะมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องหญ้าไม่ให้เสียหายหรือถูกทะเลาะทะลุโดยคนเดินผ่าน นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาความสวยงามของพื้นที่ด้วยการไม่ให้มีรอยเท้าเข้าไปบนหญ้า

วิธีใช้คำว่า keep off the grass ในบริบทที่ห้ามเดินลัดสนามสามารถแสดงได้ดังนี้:

 1. ป้ายห้ามเดินลัด: การใช้คำว่า keep off the grass สามารถนำมาประกาศเป็นป้ายห้ามเดินลัดที่ติดตั้งบนสนามหญ้า เพื่อเตือนผู้คนว่าห้ามเดินเข้าไปในพื้นที่นั้น [1].

 2. การใช้คำว่า keep off the grass ในป้ายประกาศ: สามารถใช้คำว่า keep off the grass เพื่อเตือนผู้คนในบริเวณที่ห้ามเดินลัดสนามผ่านการใช้ป้ายประกาศที่ติดตั้งอยู่ใกล้เคียง [1].

 3. การใช้คำว่า keep off the grass ในการสื่อสาร: สามารถใช้คำว่า keep off the grass เพื่อสื่อสารกับผู้คนที่อาจจะมีแนวโน้มที่จะเดินลัดสนาม โดยการพูดหรือเขียนข้อความให้เข้าใจว่าห้ามเดินเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นสนามหญ้า [1].

 4. การใช้คำว่า keep off the grass ในการออกแบบสวนหญ้า: สำหรับการออกแบบสวนหญ้าหรือพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกหญ้า สามารถใช้คำว่า keep off the grass เพื่อบอกให้ผู้คนรู้ว่าห้ามเดินเข้าไปบนหญ้าเพื่อรักวิธีใช้คำว่า keep off the grass ในบริบทที่ห้ามเดินลัดสนาม

การใช้คำว่า keep off the grass ในบริบทที่ห้ามเดินลัดสนามเป็นการแสดงคำเตือนหรือคำสั่งให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการเดินเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นสนามหญ้า โดยทั่วไปแล้ว เราพบเห็นป้ายหรือป้ายเตือนที่บอกให้เรา keep off the grass บนสนามหญ้าในสวนสาธารณะ สนามกีฬา หรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ

เพื่อตอบสนองต่อเกณฑ์ SEO ของ Google ดังกล่าว ข้าพเจ้าจะเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้คำว่า keep off the grass ในบริบทที่ห้ามเดินลัดสนาม ดังนี้:

หมายความของ keep off the grass

 • keep off the grass หมายถึงการหลีกเลี่ยงการเดินเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นสนามหญ้า โดยมักใช้ในบริบทที่มีการกำหนดหรือกฎเกี่ยวกับการใช้สนามหญ้า

วิธีใช้คำว่า keep off the grass ในบริบทที่ห้ามเดินลัดสนาม

 1. อ่านป้ายหรือป้ายเตือน: หากมีป้ายหรือป้ายเตือนที่บอกให้เรา keep off the grass ให้อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนด
 2. ใช้ทางเดินที่กำหนด: หากมีทางเดินที่กำหนดให้ใช้ ให้ปฏิบัติตามและหลีกเลี่ยงการเดินลัดสนามหญ้า
 3. เข้าใจเหตุผล: เข้าใจเหตุผลที่มีการห้ามเดินลัดสนามหญ้า เช่น เพื่อรักษาความสวยงามของสนามหญ้า หรือเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายกับพื้นที่
 4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยห้ามเดินลัดสนามหญ้า เพื่อรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยของพื้นที่

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า keep off the grass ในบริบทที่ห้ามเดินลั


Learn more:

 1. keep off แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. Keep off the grass. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. keep of the grass? (คืออะไร หมายถึง ความหมาย) – ถามตอบที่ Sanook! Guru

คำแนะนำเพื่อปฏิบัติตามคำสั่ง ห้ามเดินลัดสนาม ในภาษาอังกฤษ

คำแนะนำเพื่อปฏิบัติตามคำสั่ง ห้ามเดินลัดสนาม หมายถึงการปฏิบัติตามคำสั่งที่ห้ามให้เดินลัดหรือข้ามสนามในที่ที่มีคำสั่งห้ามเดินลัดสนามอยู่ เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและรักษาความปลอดภัยในสถานที่ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งนี้ได้อย่างถูกต้อง ข้าพเจ้าได้รวบรวมคำแนะนำเพื่อปฏิบัติตามคำสั่ง ห้ามเดินลัดสนาม ในภาษาอังกฤษ ตามที่ค้นหาเจอมา ดังนี้:

 1. อย่าเดินลัดสนาม: ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่เดินลัดหรือข้ามสนามที่มีการห้ามเดินลัดสนามอยู่ [1].

 2. ปฏิบัติตามคำสั่งของเมือง: ปฏิบัติตามคำสั่งห้ามเดินลัดสนามตามกฎระเบียบของเมืองที่คุณอาศัยอยู่ [1].

 3. ใช้ทางข้ามอย่างระมัดระวัง: หากต้องการข้ามสนามหรือถนน ให้ใช้ทางข้ามอย่างระมัดระวังและตามกฎระเบียบที่กำหนด [1].

 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย: เตรียมพร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย เช่น เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลากรณีที่มีการหยุดรถอย่างรวดเร็วหรือกะทันหัน หาที่จับยึดให้แน่นหนาในกรณีที่ยืนโดยสาร และอย่าเปลี่ยนที่นั่งหลังรถเริ่มเคลื่อนตัว [1].

 5. ปฏิบัติตามกฎหมาย: ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้ามขึ้นรถจากประตูหลังยกเว้นได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ดูแลรถ และห้ามไม่จ่ายค่าโดยสารหรือแสดงบัตรโดยสารปลอมหรือใช้บริการอย่างผิดวัตถุประสงค์ [1].

คำแนะนำเพื่อปฏิบัติตามคำสั่ง ห้ามเดินลัดสนาม หมายถึงการปฏิบัติตามคำสั่งที่ห้ามให้เดินลัดหรือข้ามทางลัดบนสนามหรือพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นมาตรการที่มีเจตนาเพื่อรักษาความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น การปฏิบัติตามคำสั่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำเพื่อรักษาความปลอดภัยของทุกคนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามหรือพื้นที่ที่ห้ามเดินลัด [1].

นอกจากนี้ คำแนะนำเพื่อปฏิบัติตามคำสั่ง ห้ามเดินลัดสนาม ยังมีความสำคัญอื่น ๆ ที่ควรทราบ เพื่อให้การปฏิบัติตามคำสั่งนี้เป็นไปได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ดังนี้:

 1. ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่: ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลสนามหรือพื้นที่ที่ห้ามเดินลัด ควรปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัย [1].

 2. อยู่ในพื้นที่ที่อนุญาต: หากมีการห้ามเดินลัดสนามในสถานที่ที่มีการกำหนดเป็นพื้นที่ที่ห้ามเดินลัด ควรปฏิบัติตามคำสั่งโดยการอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการเดินลัดหรือข้ามทางลัดที่ไม่ได้รับอนุญาต [1].

 3. ปฏิบัติตามคำสั่งเพื่อความปลอดภัย: การปฏิบัติตามคำสั่ง ห้ามเดินลัดสนาม เป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความป


Learn more:

 1. TheBus – หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
 2. ห้ามเดินลัดสนาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 10 มารยาทที่ควรรู้ เมื่อต้องไปอยู่ที่อังกฤษ | Kaplan

Categories: แบ่งปัน 54 ห้าม เดิน ลัด สนาม ภาษา อังกฤษ

เดินผ่าน ไม่ใช่ Walk Pass !!! Pass, Passed, Past ใช้อย่างไร
เดินผ่าน ไม่ใช่ Walk Pass !!! Pass, Passed, Past ใช้อย่างไร

(v) keep off the grass.

See more: haiyensport.com/category/auto

ป้ายห้ามเดินลัดสนาม

ป้ายห้ามเดินลัดสนาม: คำอธิบายและความหมาย

ป้ายห้ามเดินลัดสนาม เป็นป้ายที่ใช้ในการห้ามผู้คนเดินลัดหรือข้ามทางเดินลัดบนสนามหญ้าหรือพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นทางเดินหลัก ป้ายห้ามเดินลัดสนามมักถูกติดตั้งในสวนสาธารณะ สนามกีฬา หรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ เพื่อให้ผู้คนปฏิบัติตามกฎระเบียบและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินลัดสนามได้ [2]

ป้ายห้ามเดินลัดสนามมักมีการออกแบบให้มีสัญลักษณ์ที่ชัดเจน เช่น รูปคนเดินลัดที่ถูกเครื่องหมายลบ หรือข้อความที่บอกให้เข้าใจง่ายว่า ห้ามเดินลัดสนาม หรือ ห้ามข้ามทางเดินลัด เพื่อให้ผู้คนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง [2]

ป้ายห้ามเดินลัดสนามมีความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสนามกีฬา เนื่องจากการเดินลัดสนามอาจทำให้เกิดอันตรายและสร้างความไม่สะดวกสำหรับผู้เล่นและผู้ชม การติดตั้งป้ายห้ามเดินลัดสนามจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้คนปฏิบัติตามกฎระเบียบและรักษาความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะได้อย่างเหมาะสม [2]

ป้ายห้ามเดินลัดสนาม: คำถามที่พบบ่อย

เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์เพิ่มเติมเกี่ยวกับป้ายห้ามเดินลัดสนาม นี่คือคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้:

 1. ป้ายห้ามเดินลัดสนามมีความสำคัญอย่างไรในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะ?
 2. การเดินลัดสนาป้ายห้ามเดินลัดสนาม: คู่มือและข้อมูลอธิบายอย่างละเอียด

เนื้อหา:

หากคุณเคยเดินเข้าสนามกีฬาหรือพื้นที่สาธารณะที่มีป้ายห้ามเดินลัดสนาม คุณอาจสงสัยว่าป้ายห้ามเดินลัดสนามหมายถึงอะไรและเหตุใดจึงต้องมีป้ายเหล่านี้อยู่บ่อยครั้ง ในบทความนี้เราจะสอดคล้องกับความต้องการของคุณ โดยให้ข้อมูลอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับป้ายห้ามเดินลัดสนาม ตลอดจนอธิบายหลักการและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับป้ายเหล่านี้ อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!

หัวข้อที่ 1: ป้ายห้ามเดินลัดสนามคืออะไร?

 • ป้ายห้ามเดินลัดสนามเป็นป้ายบอกกฎหมายหรือสัญลักษณ์ที่ติดอยู่บนสนามกีฬาหรือพื้นที่สาธารณะที่ห้ามผู้คนเดินลัดหรือข้ามทางเดินลัดบนพื้นที่นั้น [2].
 • ป้ายห้ามเดินลัดสนามมักจะมีการออกแบบเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจน เช่น รูปคนที่เดินลัดข้ามเส้นทางที่มีเส้นทางเดินเป็นส่วนหนึ่งของสนามกีฬา [2].

หัวข้อที่ 2: เหตุใดจึงต้องมีป้ายห้ามเดินลัดสนาม?

 • ป้ายห้ามเดินลัดสนามมีหลายเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้ต้องมีการติดตั้งป้ายเหล่านี้ [2].
  1. ความปลอดภัย: การเดินลัดสนามอาจเป็นอันตรายไม่เพียงแค่ต่อผู้ที่เดินลัดเอง แต่ยังอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้อื่นที่อาจไม่สังเกตเห็นการเดินลัดนั้น การมีป้ายห้ามเดินลัดสนามจึงเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้สนามกีฬาหรือพื้นที่สาธารณะทั้งหมด [2].
  2. รักษาสภาพพื้นท

Learn more:

 1. ภาพ ภาพสต็อก วัตถุ 3 มิติและเวกเตอร์เกี่ยวกับ ห้ามเดินลัดสนาม 1,452 รายการ | Shutterstock
 2. ป้ายห้ามเดินหรือยืนในบริเวณนี้ PANKO SA1219 สีขาว/แดง
 3. ป้ายห้ามเดินบนสนามหญ้าในสวนสาธารณะ ภาพสต็อก – ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ – กลางแจ้ง – การตั้งค่า, กังหันลมวินด์มิลล์ – อาคารเกษตรกรรม, การถ่ายภาพ – ภาพ – iStock

ห้ามเดินลัดสนาม เป็นประโยคอะไร

ห้ามเดินลัดสนาม เป็นประโยคที่ใช้ในบริเวณสนามกีฬาหรือสถานที่ที่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการเดินทางหรือการเคลื่อนไหวของบุคคลในบริเวณนั้น การใช้ประโยคนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการทราบถึงกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติเมื่ออยู่ในบริเวณดังกล่าว [1].

หากเรามาดูความหมายของคำว่า ห้าม ในพจนานุกรมภาษาไทย จะพบว่า ห้าม หมายถึง ไม่อนุญาตให้ทำบางสิ่งหรือไม่อนุญาตให้เกิดขึ้น [1]. ส่วนคำว่า เดินลัด หมายถึงการเคลื่อนที่โดยไม่ปฏิบัติตามเส้นทางหรือเส้นทางที่กำหนดไว้ [1]. สุดท้ายคำว่า สนาม หมายถึงพื้นที่ที่ใช้ในการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมต่างๆ [1].

ดังนั้น ห้ามเดินลัดสนาม หมายถึง ไม่อนุญาตให้เคลื่อนที่โดยไม่ปฏิบัติตามเส้นทางหรือเส้นทางที่กำหนดไว้ในบริเวณสนามกีฬาหรือสถานที่ที่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการเดินทางหรือการเคลื่อนไหวของบุคคลในบริเวณนั้น [1].

การใช้ประโยค ห้ามเดินลัดสนาม มีความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและรักษาความเรียบร้อยในบริเวณสนามกีฬาหรือสถานที่ที่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการเดินทางหรือการเคลื่อนไหวของบุคคล [1]. การเดินลัดหรือการเคลื่อนที่โดยไม่ปฏิบัติตามเส้นทางที่กำหนดอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือเกิดอันตรายได้ เช่น การเดินลัดที่สนามกีฬาอาจทำให้เกิดการชนกับผู้เล่นทีมอื่น หรือการเดินลัดในสถานที่ที่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการเคลื่ห้ามเดินลัดสนาม เป็นประโยคที่ใช้ในบริเวณสนามกีฬาหรือสถานที่ที่มีกฎเกณฑ์เฉพาะในการเดินทางหรือเคลื่อนย้าย ซึ่งมักจะมีการจำกัดหรือกำหนดให้เดินเฉพาะเส้นทางที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามเดินลัดสนามเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและรักษาความเรียบร้อยของสถานที่นั้นๆ [1].

การห้ามเดินลัดสนามสามารถเกิดขึ้นในหลายสถานที่ เช่น สนามกีฬา สนามฟุตบอล สนามเทนนิส หรือสนามกอล์ฟ เป็นต้น โดยมักจะมีการติดป้ายห้ามเดินลัดสนามเพื่อแจ้งให้ผู้เข้าใช้รู้ว่าต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ [1].

การห้ามเดินลัดสนามมีหลายประโยชน์ รวมถึง:

 1. เพิ่มความปลอดภัย: การห้ามเดินลัดสนามช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น สนามกีฬาที่มีการเล่นกีฬาเกี่ยวข้องกับความเร็วและการชนกัน การห้ามเดินลัดสนามช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการชนกันระหว่างผู้เล่นหรือผู้ชม [1].

 2. รักษาความเรียบร้อยของสถานที่: การห้ามเดินลัดสนามช่วยรักษาความเรียบร้อยและความสวยงามของสถานที่ โดยลดการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ทำให้สถานที่ดูเรียบร้อยและสวยงามตามที่ออกแบบไว้ [1].

 3. สร้างความเป็นระเบียบ: การห้ามเดินลัดสนามช่วยสร้างความเป็นระเบียบในการเคลื่อนย้ายในสถานที่ที่มีความคลุมเครือและกฎเกณฑ์เฉพาะ ทำให้ผู้เข้าใช้รู้ว่าต้อง


Learn more:

 1. ห้ามเดินลัดสนาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ห้ามเดินลัดสนาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ประโยค
ป้ายเครื่องหมายห้ามเดินเครื่องก่อนได้รับอนุญาต Do Not Operate Without Permission | Phol Online
ป้ายเครื่องหมายห้ามเดินเครื่องก่อนได้รับอนุญาต Do Not Operate Without Permission | Phol Online

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ความหมายของ ห้ามเดินลัดสนาม ในภาษาอังกฤษ
แปลคำว่า ห้ามเดินลัดสนาม (V) เป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ห้ามเดินลัดสนาม ในภาษาอังกฤษ
วิธีใช้คำว่า keep off the grass ในบริบทที่ห้ามเดินลัดสนาม
คำแนะนำเพื่อปฏิบัติตามคำสั่ง ห้ามเดินลัดสนาม ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *