เตียงคนไข้ ภาษาอังกฤษ: แนะนำและเทคนิคการใช้งาน (20 คำ)

Nightstand แปลว่า โต๊ะข้างเตียง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

คำศัพท์เครื่องนอนในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (9 ม.ค. 64)

Keywords searched by users: เตียงคนไข้ ภาษาอังกฤษ: แนะนำและเทคนิคการใช้งาน (20 คำ) เตียงเข็นผู้ป่วย ภาษาอังกฤษ, Patient Bed, Nursing bed, ห้องพยาบาล ภาษาอังกฤษ, Stretcher คือ, Gurney

เตียงคนไข้ ภาษาอังกฤษ

Nightstand แปลว่า โต๊ะข้างเตียง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Nightstand แปลว่า โต๊ะข้างเตียง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

เตียงคนไข้ ภาษาอังกฤษ (Hospital Bed in English)

เตียงคนไข้เป็นเตียงที่ออกแบบมาเพื่อให้การดูแลและการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นๆ ที่มีความสะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลพิเศษ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องการการรักษาเฉพาะทาง ซึ่งเตียงคนไข้มักจะมีคุณสมบัติและอุปกรณ์ที่ช่วยในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของเตียงคนไข้:

 1. ระบบปรับความสูง: เตียงคนไข้สามารถปรับความสูงได้ตามความสะดวกของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ [1].
 2. พื้นที่เตียงกว้าง: เตียงคนไข้มีพื้นที่กว้างพอที่จะรองรับผู้ป่วยและอุปกรณ์การรักษาเพิ่มเติม [1].
 3. ราวกันลื่น: เตียงคนไข้มักมีราวกันลื่นที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถยืนหรือนั่งขึ้นได้โดยไม่เกิดอันตราย [1].
 4. ระบบปรับเอนกประสงค์: เตียงคนไข้สามารถปรับเอนกประสงค์ได้เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถนอนหรือนั่งในท่าที่สบายได้ [1].
 5. ระบบเพิ่มความสบาย: เตียงคนไข้บางรุ่นมีระบบเพิ่มความสบายเช่นระบบนวดหรือระบบรักษาความอบอุ่น [1].

การใช้เตียงคนไข้:

 1. การปรับความสูง: บุคลากรทางการแพทย์สามารถปรับความสูงของเตียงคนไข้ให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วยได้ [1].
 2. การใช้ราวกันลื่น: ผู้ป่วยสามารถใช้ราวกันลื่นเพื่อช่วยในการยืนหรือนั่งขึ้นได้ [1].
 3. การปรับเอนกประสงค์: ผู้ป่วยสามารถปรับเอนกประสงค์ของเตียเตียงคนไข้ ภาษาอังกฤษคือ Hospital bed หรือ Patient bed ในคำศัพท์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นเตียงที่ออกแบบมาเพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลและการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่น ๆ [1].

เตียงคนไข้มักมีลักษณะพิเศษที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวได้ตามความสบายของตัวเอง และช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1].

นอกจากนี้ เตียงคนไข้ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ช่วยให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบปรับความสูงของเตียง ระบบปรับเอียงหัวเตียง ระบบปรับเอียงเท้าเตียง ระบบปรับความแข็งของเตียง ระบบเสียงและแสงสำหรับการบำบัด และอื่น ๆ [1].

เตียงคนไข้มีความสำคัญอย่างมากในการให้การดูแลและการรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเจ็บป่วยหรืออ่อนแอ ซึ่งเตียงคนไข้จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถพักผ่อนและฟื้นฟูสภาพได้อย่างเหมาะสม [1].


Learn more:

 1. เตียงคนไข้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เตียงผู้ป่วย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Sickbed แปลว่า เตียงผู้ป่วย, เตียงคนไข้ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

Categories: สรุป 69 เตียงคนไข้ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เครื่องนอนในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (9 ม.ค. 64)
คำศัพท์เครื่องนอนในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (9 ม.ค. 64)

(n) hospital bed, Syn. เตียงผู้ป่วยเตียงคนไข้หรือเตียงพยาบาล คือ เตียงนอนสำหรับพักฟื้นร่างกายจากอาการเจ็บป่วย อาการบาดเจ็บหรือพักฟื้นหลังจากการผ่าตัดและยังมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุด้วย ถือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญมากๆ โดยปกติเตียงผู้ป่วยจะถูกออกแบบมาพิเศษเพื่อตอบโจทย์การใช้งานมีฟังก์ชันแบบพิเศษมากกว่าเตียงนอนปกติทั่วไปIMP ย่อมาจาก Impression การวินิจฉัยแรกรับ Dx ย่อมาจาก Diagnosis การวินิจฉัยโรค Ddx ย่อมาจาก Differential Diagnosis การวินิจฉัยแยกโรค Rx,Px ย่อมาจาก Medical Prescribtion เอกสารที่แพทย์เขียนให้เภสัชกรสำหรับการจัดยาดูแลรักษาคนไข้

See more: haiyensport.com/category/auto

เตียงคนไข้ เรียกว่าอะไร

เตียงคนไข้ เรียกว่าอะไร

เตียงคนไข้หรือเตียงพยาบาลคือเตียงที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการพักฟื้นร่างกายหลังจากอาการเจ็บป่วย อาการบาดเจ็บ หรือการผ่าตัด [1]. เตียงคนไข้มีความสำคัญมากในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นหรือผู้สูงอายุที่ต้องใช้เตียงตลอดเวลา [1].

คุณสมบัติของเตียงคนไข้:

 • ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของผู้ป่วย มีฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่พิเศษ [1].
 • ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถพักฟื้นร่างกายและปรับสภาพกายได้ในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย [1].
 • มีความหลากหลายในรูปแบบและรุ่นต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกใช้เตียงที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาพของผู้ป่วย [2].

ประเภทของเตียงคนไข้:

 1. เตียงคนไข้ไฟฟ้า: เตียงที่มีระบบการควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถปรับท่าทางต่างๆ ได้ผ่านรีโมทคอนโทรลหรือแผงควบคุมที่ติดตั้งไว้บริเวณราวปีกนกด้านข้างของเตียง [2].
 2. เตียงคนไข้มือหมุน: เตียงที่ใช้การปรับท่าทางต่างๆ โดยใช้มือหมุนเพื่อปรับไกร์เตียง มีราคาถูกแต่อาจไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือมีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง [2].

การเลือกใช้เตียงคนไข้ที่เหมาะสม:

 • พิจารณาความต้องการและสภาพของผู้ป่วย เช่น ความต้องการในการปรับท่าทางต่างๆ และความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง [2].
 • พิจารณาคุณภาพและฟังก์ชั่นการใช้งานของเตียง เพื่อให้เตียงที่ใช้งานได้ดีและปเตียงคนไข้ เรียกว่าอะไร

เตียงคนไข้หรือเตียงพยาบาลคือเตียงที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการพักฟื้นร่างกายหลังจากอาการเจ็บป่วย อาการบาดเจ็บ หรือการผ่าตัด [1]. เตียงคนไข้มีความสำคัญมากในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นหรือผู้สูงอายุที่ต้องใช้เตียงตลอดเวลา [2].

เตียงคนไข้มีฟังก์ชันและระบบการใช้งานที่พิเศษมากกว่าเตียงนอนปกติทั่วไป [1]. รูปแบบและคุณสมบัติของเตียงคนไข้สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งรวมถึงเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าและเตียงผู้ป่วยมือหมุน [2].

 • เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า: เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ามีระบบการควบคุมเตียงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้สามารถปรับท่าทางต่างๆ ได้ผ่านรีโมทคอนโทรลหรือแผงควบคุมที่ติดตั้งไว้บริเวณราวปีกนกด้านข้างของเตียง [2]. เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนท่าทางต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับท่านั่งหรือปรับระดับองศาของเตียง การปรับความสูง-ต่ำของเตียง และการปรับส่วนหัวเตียงและส่วนท้ายเตียง [2].

 • เตียงผู้ป่วยมือหมุน: เตียงผู้ป่วยมือหมุนหรือแบบ Manual จะต้องใช้มือหมุนในการปรับท่าทางต่างๆ โดยการหมุนปรับไกร์เตียงที่อยู่บริเวณท้ายเตียง [2]. เตียงผู้ป่วยมือหมุนมีราคาที่เหมาะสมและเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่อาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือติดเตียง [2].

การเลือกใช้เตียงคนไข้ที่เหมาะ


Learn more:

 1. เตียงผู้ป่วย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. เตียงผู้ป่วย มีกี่ประเภท ? มีข้อดี ข้อเสียอะไรบ้าง เลือกยังไงให้เหมาะสม
 3. เตียงคนไข้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Imp ย่อมาจากอะไร

พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลว่า IMP ย่อมาจาก Impression การวินิจฉัยแรกรับ Dx ย่อมาจาก Diagnosis การวินิจฉัยโรค Ddx ย่อมาจาก Differential Diagnosis การวินิจฉัยแยกโรค Rx,Px ย่อมาจาก Medical Prescribtion เอกสารที่แพทย์เขียนให้เภสัชกรสำหรับการจัดยาดูแลรักษาคนไข้ [1].

ในภาษาอังกฤษ, IMP ย่อมาจากคำว่า Impression ซึ่งหมายถึงการวินิจฉัยแรกรับ (Initial Diagnosis) ซึ่งเป็นการวินิจฉัยโรคครั้งแรกที่แพทย์ทำขึ้นเมื่อพบอาการหรือภาวะที่เป็นสัญญาณของโรค [1].

นอกจากนี้ยังมีคำย่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เช่น Dx ย่อมาจากคำว่า Diagnosis ซึ่งหมายถึงการวินิจฉัยโรค และ Ddx ย่อมาจากคำว่า Differential Diagnosis ซึ่งหมายถึงการวินิจฉัยแยกโรค [1].


Learn more:

 1. Medical Vocabulary คำศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการแพทย์
 2. IMP แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. imp คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย LEXiTRON
เตียงผู้ป่วย มีกี่ประเภท เลือกซื้ออย่างไรดี? » Best Review Asia
เตียงผู้ป่วย มีกี่ประเภท เลือกซื้ออย่างไรดี? » Best Review Asia
เตียงไฟฟ้า เตียงผู้ป่วย เตียงคนไข้ เตียงคนป่วย เตียงพยาบาล แบบไฟฟ้า ปรับนั่ง พร้อมตะแครง แบบราวปีกนกใหญ่ | Shopee Thailand
เตียงไฟฟ้า เตียงผู้ป่วย เตียงคนไข้ เตียงคนป่วย เตียงพยาบาล แบบไฟฟ้า ปรับนั่ง พร้อมตะแครง แบบราวปีกนกใหญ่ | Shopee Thailand
ความคิดที่ 'ติด' อยู่กับคนไข้ 'ติดเตียง' | The Momentum
ความคิดที่ ‘ติด’ อยู่กับคนไข้ ‘ติดเตียง’ | The Momentum
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า เตียงพยาบาล เตียงผู้สุงวัย เตียงคนไข้ แบบผู้ป่วยติดเตียง 5 ไกร์ ปรับท่านั่ง+ตะแครงซ้าย-ขวา แบบราวปีกนก2ชิ้น+ขับถ่าย | Lazada.Co.Th
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า เตียงพยาบาล เตียงผู้สุงวัย เตียงคนไข้ แบบผู้ป่วยติดเตียง 5 ไกร์ ปรับท่านั่ง+ตะแครงซ้าย-ขวา แบบราวปีกนก2ชิ้น+ขับถ่าย | Lazada.Co.Th
เตียงผู้ป่วย มีกี่ประเภท เลือกซื้ออย่างไรดี? » Best Review Asia
เตียงผู้ป่วย มีกี่ประเภท เลือกซื้ออย่างไรดี? » Best Review Asia
เตียงผู้ป่วย ไฟฟ้า 5 ไกร์ ครบชุด เตียงไฟฟ้า ครบชุด | Shopee Thailand
เตียงผู้ป่วย ไฟฟ้า 5 ไกร์ ครบชุด เตียงไฟฟ้า ครบชุด | Shopee Thailand
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า รุ่นมัลติฟังก์ชั่น ปรับนั่งห้อยขาได้ พลิกตะแคงตัวได้
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า รุ่นมัลติฟังก์ชั่น ปรับนั่งห้อยขาได้ พลิกตะแคงตัวได้
เตียงผู้ป่วยติดเตียง มีกี่ประเภท ? ควรเลือกแบบไหนถึงจะเหมาะสม
เตียงผู้ป่วยติดเตียง มีกี่ประเภท ? ควรเลือกแบบไหนถึงจะเหมาะสม
แนะนำสินค้าเตียงผู้ป่วยมือหมุน 2ไกร์ เกรดโรงพยาบาล รุ่น Fb-110 เตียงคุณภาพสูงรับน้ำหนักได้ถึง 250Kg. - Youtube
แนะนำสินค้าเตียงผู้ป่วยมือหมุน 2ไกร์ เกรดโรงพยาบาล รุ่น Fb-110 เตียงคุณภาพสูงรับน้ำหนักได้ถึง 250Kg. – Youtube
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3ไกร์ ราวสไลด์แบบสแตนเลส สเปคโรงพยาบาล เตียงคนไข้ เตียงคนป่วย เตียงพยาบาล เตียงผู้สูงอายุ | Shopee Thailand
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3ไกร์ ราวสไลด์แบบสแตนเลส สเปคโรงพยาบาล เตียงคนไข้ เตียงคนป่วย เตียงพยาบาล เตียงผู้สูงอายุ | Shopee Thailand
แนะนำสินค้าเตียงผู้ป่วยมือหมุน 2ไกร์ เกรดโรงพยาบาล รุ่น Fb-110 เตียงคุณภาพสูงรับน้ำหนักได้ถึง 250Kg. - Youtube
แนะนำสินค้าเตียงผู้ป่วยมือหมุน 2ไกร์ เกรดโรงพยาบาล รุ่น Fb-110 เตียงคุณภาพสูงรับน้ำหนักได้ถึง 250Kg. – Youtube
Nightstand แปลว่า โต๊ะข้างเตียง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Nightstand แปลว่า โต๊ะข้างเตียง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

See more here: haiyensport.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *