ซื่อบื้อภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ง่ายเหมือนเล่มพจนานุกรม

แปลทะเบียนสมรสเอง - Pantip

【หนังสั้นภาษาอังกฤษ】\”Daydream ฝันร้ายของนายซื่อบื้อ\” – ม.4/8’60 โรงเรียนสตรีทุ่งสง

Keywords searched by users: ซื่อบื้อภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ง่ายเหมือนเล่มพจนานุกรม คนซื่อบื้อ ภาษาอังกฤษ, บื้อ แปลว่าอะไร, ซื่อบื้อ ภาษาเหนือ, แฟนซื่อบื้อ, ซื่อบื้อ ภาษาญี่ปุ่น, ซื่อบื้อ ภาษาจีน, ซื่อ คือ, คนซื้อ ภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า ซื่อบื้อ เป็นภาษาอังกฤษ

แปลทะเบียนสมรสเอง - Pantip
แปลทะเบียนสมรสเอง – Pantip

การแปลคำว่า ซื่อบื้อ เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า ซื่อบื้อ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อบ่งบอกถึงคุณลักษณะของบุคคลหรือการกระทำที่มีความซื่อสัตย์ ซื่อบื้อมักจะใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ ความซื่อบื้อสามารถแปลได้เป็น honest, trustworthy, upright, หรือ reliable ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายคุณลักษณะเดียวกัน [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • เขาเป็นคนที่ซื่อบื้อและเชื่อถือได้ (He is an honest and trustworthy person) [1].
 • ธุรกิจของเขาเป็นที่น่าเชื่อถือ (His business is reliable) [1].

Learn more:

 1. ซื่อบื้อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ซื่อบื้อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ซื่อบื้อ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ความหมายของคำว่า ซื่อบื้อ ในภาษาอังกฤษ

New World1 หน้า 30 ตำราเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ม.1 ของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ครูอภินันท์สอนให้ทุกหน้า - Youtube
New World1 หน้า 30 ตำราเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ม.1 ของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ครูอภินันท์สอนให้ทุกหน้า – Youtube

คำว่า ซื่อบื้อ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงคนที่มีความโง่เขลาหรือไม่มีความสติมากนัก ในภาษาอังกฤษมีความหมายเหมือนกันว่า be stupid หรือ be foolish [1] ซึ่งหมายความว่าคนที่ซื่อบื้อจะมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ไม่มีเหตุผลหรือไม่มีความสมเหตุสมผล อาจจะเป็นเพราะขาดความรู้หรือความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรืออาจเป็นเพราะความประพฤติที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

การใช้คำว่า ซื่อบื้อ ในภาษาไทยอาจมีลักษณะเป็นการเสียดสีหรือเยาะเย้ยคนอื่น ดังนั้น ควรใช้คำนี้อย่างระมัดระวังและเหมาะสมในบริบทที่เหมาะสมเท่านั้น


Learn more:

 1. ซื่อบื้อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ซื่อบื้อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ซื่อบื้อ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ซื่อบื้อ ในภาษาอังกฤษ

หนังสือ (มือสอง) เรื่องสั้น สัปดน ทะลึ่ง น่ารัก - นายซื่อบื้อ | Lazada.Co.Th
หนังสือ (มือสอง) เรื่องสั้น สัปดน ทะลึ่ง น่ารัก – นายซื่อบื้อ | Lazada.Co.Th

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ซื่อบื้อ ในภาษาอังกฤษ:

 1. He is known for his honesty and integrity. (เขาเป็นคนที่โดดเด่นด้วยความซื่อบื้อและซื่อสัตย์) [1]
 2. She always keeps her promises. She is a truly trustworthy person. (เธอเคยไม่เคยละเมิดสัญญา และเธอเป็นคนที่น่าเชื่อถือจริงๆ) [1]
 3. The company prides itself on its honest and transparent business practices. (บริษัทนี้ภูมิใจในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อบื้อและโปร่งใส) [1]
 4. He is a man of integrity who always speaks the truth. (เขาเป็นคนที่มีความซื่อบื้อและพูดความจริงเสมอ) [1]
 5. The teacher praised the student for his honest behavior. (ครูชมเชยนักเรียนเนื่องจากพฤติกรรมที่ซื่อบื้อของเขา) [1]

Learn more:

 1. ซื่อบื้อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ซื่อบื้อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ซื่อบื้อ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

การค้นหาคำว่า ซื่อบื้อ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

แมวเหมียวเดียวดายกับนายเกเรซื่อบื้อ (จบในเล่ม) | Phanpha Book Center (Phanpha.Com)
แมวเหมียวเดียวดายกับนายเกเรซื่อบื้อ (จบในเล่ม) | Phanpha Book Center (Phanpha.Com)

การค้นหาคำว่า ซื่อบื้อ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถหาความหมายและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับคำนั้นได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่หรือต้องการใช้คำนั้นในประโยคของตนเอง

เมื่อทำการค้นหาคำว่า ซื่อบื้อ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary ผลลัพธ์ที่ได้จะประกอบด้วยหลายส่วนที่มีประโยคและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับคำนั้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงความหมายของคำนั้นๆ และคำที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเข้าใจคำศัพท์และการใช้งานในประโยค

ตัวอย่างเช่น การค้นหาคำว่า ซื่อบื้อ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary อาจได้ผลลัพธ์ดังนี้:

หัวข้อ: ซื่อบื้อ แปลว่าอะไร

 • คำว่า ซื่อบื้อ ในภาษาไทยหมายถึงคนที่มีความซื่อสัตย์ และมีความเท่าเทียมกับทุกคน [1]
 • ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนซื่อบื้อที่ไม่เคยหลอกลวงใคร [1]

Learn more:

 1. ซื่อบื้อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ซื่อบื้อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. แอปแปลภาษา ไม่มีเน็ตก็แปลให้ครบ!💗✅ | แกลเลอรีที่โพสต์โดย เด็ก DCM | Lemon8

การนำคำว่า ซื่อบื้อ มาใช้ในบทสนทนาหรือการสื่อสารภาษาอังกฤษ

การนำคำว่า ซื่อบื้อ มาใช้ในบทสนทนาหรือการสื่อสารภาษาอังกฤษ

คำว่า ซื่อบื้อ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงคุณลักษณะของบุคคลหรือการกระทำที่มีความซื่อสัตย์ ซื่อบื้อมักจะหมายถึงความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และไม่หลอกลวงใคร ๆ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่น่าประทับใจและนับถือในสังคมไทย

ในบทสนทนาหรือการสื่อสารภาษาอังกฤษ คำว่า ซื่อบื้อ อาจถูกแปลหรือใช้ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกันเพื่อสื่อความหมายเดียวกัน โดยอาจใช้คำภาษาอังกฤษที่มีความหมายใกล้เคียง เช่น honest, trustworthy, reliable, upright, straightforward, sincere, truthful, faithful, dependable, forthright, หรือ genuine เป็นต้น [1]

การนำคำว่า ซื่อบื้อ มาใช้ในบทสนทนาหรือการสื่อสารภาษาอังกฤษสามารถเกิดขึ้นในหลายสถานการณ์ เช่น

 1. การแนะนำตัวเอง: เมื่อคุณต้องการที่จะแนะนำตัวเองให้คนอื่นรู้จัก คุณสามารถใช้คำว่า ซื่อบื้อ เพื่ออธิบายถึงคุณลักษณะของตัวเองที่เป็นคนซื่อสัตย์และนับถือคำสัญญา [1]

 2. การอธิบายคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือบริการ: เมื่อคุณต้องการอธิบายถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณขาย คุณสามารถใช้คำว่า ซื่อบื้อ เพื่อสื่อถึงความน่าเชื่อถือและคุณภาพของสินค้าหรือบริการของคุณ [1]

 3. การเสนอคำแนะนำหรือคำปรึกษา: เมื่อคุณต้องการเสนอคำแนะนำหรือคำปรึกษาให้คนอื่น คุณสามารถใช้คำว่า ซื่อบื้อ เพื่อสื่อถึงความซื่อสัตย์และการนำคำว่า ซื่อบื้อ มาใช้ในบทสนทนาหรือการสื่อสารภาษาอังกฤษ

คำว่า ซื่อบื้อ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงคุณลักษณะของบุคคลหรือพฤติกรรมที่มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และไม่หลอกลวง ในบทสนทนาหรือการสื่อสารภาษาอังกฤษ คำว่า ซื่อบื้อ อาจถูกแปลเป็นคำว่า honest หรือ trustworthy ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกัน [1].

การนำคำว่า ซื่อบื้อ มาใช้ในบทสนทนาหรือการสื่อสารภาษาอังกฤษสามารถเสริมความหมายและเพิ่มความเข้าใจในการสื่อสารได้ โดยใช้คำอื่นที่มีความหมายใกล้เคียง เช่น reliable (น่าเชื่อถือ), dependable (น่าเอาใจใส่), truthful (จริงใจ), sincere (จริงใจ), หรือ upright (ซื่อสัตย์) [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ซื่อบื้อ ในบทสนทนาหรือการสื่อสารภาษาอังกฤษ:

 1. A: Can I trust you to keep this secret?
  B: Of course, you can count on me. Im honest and trustworthy.
  A: Thank you. I appreciate your honesty and reliability.

 2. A: I need someone I can rely on to complete this project.
  B: You can depend on me. Im known for being honest and dependable.
  A: Thats great to hear. I value your trustworthiness and dedication.

 3. A: Are you being truthful with me about what happened?
  B: Yes, Im being completely honest. I have nothing to hide.
  A: I appreciate your sincerity and openness.

 4. A: Im looking for an upright and trustworthy business partner.
  B: Look no further. I have a reputation for being honest and upright.
  A: Thats exactly what Im looking for. Your trustworthiness is important to me.

การใช้คำว่า ซื่อบื้อ ในบทสนทนาหรือการสื่อสารภาษาอังกฤษช่วยเพิ่มความเข้าใจและความน่าเชื่อถือในการสื่อสารระหว่างบุคคล และช่วยสร้างความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์และความเอาใจใส่ของผู้สนทนา [1].


Learn more:

 1. ซื่อบื้อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ซื่อบื้อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คู่มือฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น (คำศัพท์และตัวอย่างประโยค)

Categories: ยอดนิยม 70 ซื่อ บื้ อ ภาษา อังกฤษ

【หนังสั้นภาษาอังกฤษ】\
【หนังสั้นภาษาอังกฤษ】\”Daydream ฝันร้ายของนายซื่อบื้อ\” – ม.4/8’60 โรงเรียนสตรีทุ่งสง

(v) be stupid, See also: be absurd, be inane, be foolish, be senseless, be dull, Syn. บื้อ, ทึ่ม, โง่, Example: ผู้หญิงที่ไหนจะมาชอบเขาซื่อบื้อออกยังงี้ ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles. **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**

See more: haiyensport.com/category/auto

คนซื่อบื้อ ภาษาอังกฤษ

คนซื่อบื้อ ภาษาอังกฤษ

คำว่า คนซื่อบื้อ เป็นคำพูดที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อบ่งบอกถึงคนที่มีความซื่อสัตย์และซื่อตรงในการกระทำและพูดคุย ซึ่งมักจะเป็นคุณสมบัติที่น่าประทับใจและนับว่าเป็นคุณธรรมที่ดีในสังคมไทย [1].

ในภาษาอังกฤษ คำที่ใกล้เคียงกับความหมายของ คนซื่อบื้อ คือ honest หรือ trustworthy ซึ่งมีความหมายเดียวกันว่าคนที่มีความซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือ [1].

การเป็นคนซื่อบื้อเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น คนซื่อบื้อมักจะได้รับความเคารพและความนับถือจากคนอื่นๆ เนื่องจากพฤติกรรมและการกระทำของพวกเขาเป็นไปในทางที่ถูกต้องและเป็นธรรม [1].

การเป็นคนซื่อบื้อมีผลดีต่อความสัมพันธ์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน คนซื่อบื้อมักจะได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นและมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสและความสำเร็จในการทำงาน [1].

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

 1. คำว่า คนซื่อบื้อ ในภาษาอังกฤษคืออะไร?

  • คำว่า คนซื่อบื้อ ในภาษาอังกฤษคือ honest หรือ trustworthy [1].
 2. การเป็นคนซื่อบื้อมีผลดีต่อชีวิตและการทำงานอย่างไร?

  • การเป็นคนซื่อบื้อมีผลดีต่อความสัมพันธ์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน เนื่องจากคนซื่อบื้อมักจะได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นและมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสและความสำเร็จในการทำงาน [1].

Learn more:

 1. ซื่อบื้อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ซื่อบื้อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ซื่อบื้อ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

บื้อ แปลว่าอะไร

บื้อ แปลว่าอะไร: ความหมายและคำอธิบาย

บื้อ เป็นคำภาษาไทยที่มีความหมายว่า เสียงดังที่ออกมาจากการตีหรือกระทบกันของสิ่งของ [1] ซึ่งอาจเป็นเสียงที่เกิดจากการตีกันของวัตถุหรือเสียงที่เกิดขึ้นในสภาวะที่มีการกระทบกันของสิ่งของ เช่น เสียงกระทบของเครื่องดนตรี หรือเสียงกระทบของวัตถุต่าง ๆ

การใช้คำว่า บื้อ ในประโยค:

 • เสียงบื้อของก้องโลกสร้างความสนใจให้กับผู้ฟัง [1]
 • เสียงบื้อของเครื่องดนตรีทำให้ความเป็นมาของเพลงนั้นๆ มีความสมบูรณ์และน่าสนใจมากขึ้น [1]

Learn more:

 1. บื้อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ซื่อบื้อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ซื่อบื้อ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
พวกงีเง่า ซื่อบื้อ, ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
พวกงีเง่า ซื่อบื้อ, ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
แมวเหมียวเดียวดายกับนายเกเรซื่อบื้อ : Hijiki - สามเสนบุ๊ก : Inspired By Lnwshop.Com
แมวเหมียวเดียวดายกับนายเกเรซื่อบื้อ : Hijiki – สามเสนบุ๊ก : Inspired By Lnwshop.Com
แมวเหมียวเดียวดายกับนายเกเรซื่อบื้อ (จบในเล่ม) | Phanpha Book Center (Phanpha.Com)
แมวเหมียวเดียวดายกับนายเกเรซื่อบื้อ (จบในเล่ม) | Phanpha Book Center (Phanpha.Com)
เล่นจนได้เรียน] 5 ตัวย่อภาษาอังกฤษและวิธีใช้ วันนี้ได้สอนภาษาอังกฤษน้องๆไป อยู่ๆน้องก็ถามว่าตัวย่อแต่ละตัวใช้ยังไงครับ ปกติเจอ Asap, Btw, Fyi, Lol, Omg ในเกม บางอันก็รู้ความหมาย บางอันก็ไม่รู้ ปกติใช้เป็นคำเดี่ยวๆไป
เล่นจนได้เรียน] 5 ตัวย่อภาษาอังกฤษและวิธีใช้ วันนี้ได้สอนภาษาอังกฤษน้องๆไป อยู่ๆน้องก็ถามว่าตัวย่อแต่ละตัวใช้ยังไงครับ ปกติเจอ Asap, Btw, Fyi, Lol, Omg ในเกม บางอันก็รู้ความหมาย บางอันก็ไม่รู้ ปกติใช้เป็นคำเดี่ยวๆไป
แมวเหมียวเดียวดายกับนายเกเรซื่อบื้อ (จบในเล่ม) | Phanpha Book Center (Phanpha.Com)
แมวเหมียวเดียวดายกับนายเกเรซื่อบื้อ (จบในเล่ม) | Phanpha Book Center (Phanpha.Com)
หนังสือ (มือสอง) เรื่องสั้น สัปดน ทะลึ่ง น่ารัก - นายซื่อบื้อ | Lazada.Co.Th
หนังสือ (มือสอง) เรื่องสั้น สัปดน ทะลึ่ง น่ารัก – นายซื่อบื้อ | Lazada.Co.Th
New World1 หน้า 30 ตำราเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ม.1 ของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ครูอภินันท์สอนให้ทุกหน้า - Youtube
New World1 หน้า 30 ตำราเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ม.1 ของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ครูอภินันท์สอนให้ทุกหน้า – Youtube
แปลทะเบียนสมรสเอง - Pantip
แปลทะเบียนสมรสเอง – Pantip

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

การแปลคำว่า ซื่อบื้อ เป็นภาษาอังกฤษ
ความหมายของคำว่า ซื่อบื้อ ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ซื่อบื้อ ในภาษาอังกฤษ
การค้นหาคำว่า ซื่อบื้อ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
การนำคำว่า ซื่อบื้อ มาใช้ในบทสนทนาหรือการสื่อสารภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *