ฉีกกระดาษ ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับสำหรับเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระดาษรองปัก แบบฉีก แพ็คม้วน 5 เมตร – Pinnshop

คำศัพท์ ใช้บ่อย เรียกได้ถูก หนังสือ, สมุด, สมุดฉีก/กระดาษฉีก เรียกว่าอย่างไร

Keywords searched by users: ฉีกกระดาษ ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับสำหรับเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉีก ภาษาอังกฤษ, ฉีกขาด ภาษาอังกฤษ, ฉีกขาด ภาษาอังกฤษ pantip, รอยฉีก ภาษาอังกฤษ, Tear paper, ไก่ฉีก ภาษาอังกฤษ, torn แปลว่า, แหวกแนว ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ฉีกกระดาษ ในภาษาอังกฤษ

กระดาษรองปัก แบบฉีก แพ็คม้วน 5 เมตร – Pinnshop
กระดาษรองปัก แบบฉีก แพ็คม้วน 5 เมตร – Pinnshop

ความหมายของ ฉีกกระดาษ ในภาษาอังกฤษ

ฉีกกระดาษ ในภาษาอังกฤษแปลว่า tear paper หรือ rip paper ซึ่งเป็นการแบ่งกระดาษออกเป็นสองส่วนหรือมากกว่าโดยใช้ความแรงเพื่อทำให้กระดาษแตกออกจากกัน [1].

การฉีกกระดาษสามารถทำได้โดยใช้มือหรือเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ดึงดาวกระดาษ, ใช้มีดหรือกรรไกร, หรือใช้เครื่องจักรพิมพ์ที่มีความสามารถในการฉีกกระดาษ [1].

การฉีกกระดาษสามารถใช้ในหลายสถานการณ์ เช่น:

 1. การฉีกกระดาษเพื่อทำศิลปะ: การฉีกกระดาษเป็นวิธีการสร้างศิลปะที่น่าสนใจ เช่น การทำเครื่องหมายหรือรูปร่างต่าง ๆ โดยใช้กระดาษที่ถูกฉีกออกมา [1].
 2. การฉีกกระดาษเพื่อใช้ในงานออฟฟิศ: การฉีกกระดาษเป็นวิธีการที่ใช้ในการทำงานในสถานที่ทำงาน เช่น การฉีกกระดาษเพื่อทำเครื่องหมายหรือเขียนบันทึกสั้น ๆ [1].
 3. การฉีกกระดาษเพื่อใช้ในการเล่นเกม: การฉีกกระดาษเป็นส่วนหนึ่งของบางเกม เช่น เกมทายคำหรือเกมส์สร้างรูปร่างต่าง ๆ โดยใช้กระดาษที่ถูกฉีกออกมา [1].

การฉีกกระดาษเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ง่าย ๆ และสนุกสนาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการสร้างสรรค์และแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วย [1].


Learn more:

 1. ฉีก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ห้องเก็บสำภาระท้ายรถ, ขยำ ฉีกกระดาษ, สิ่งมีชีวิต – หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้
 3. กระดาษฉีก ในพจนานุกรม อังกฤษ – ไทย-อังกฤษ | Glosbe

คำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกับ ฉีกกระดาษ ในภาษาอังกฤษ

ทวิงเคิลสวัสดี - กิจกรรมศิลปะ ฉีก ตัด ปะ พยัญชนะไทย ก
ทวิงเคิลสวัสดี – กิจกรรมศิลปะ ฉีก ตัด ปะ พยัญชนะไทย ก

คำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกับ ฉีกกระดาษ ในภาษาอังกฤษคือ tear หรือ rip [1]. คำศัพท์เหล่านี้มีความหมายที่คล้ายคลึงกันกับการแยกแยะหรือทำให้เกิดรอยแตกหักบนกระดาษหรือวัตถุอื่น ๆ ที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์ tear หรือ rip:

 1. She accidentally tore the paper while trying to fold it. (เธอฉีกกระดาษโดยไม่ได้ตั้งใจขณะพยายามพับ)
 2. The strong wind ripped the flag into pieces. (ลมแรงทำให้ธงแตกเป็นชิ้นๆ)
 3. Be careful not to tear the delicate fabric. (ระวังอย่าฉีกผ้าที่บางเบา)

Learn more:

 1. ฉีก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ฉีก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Q3/58 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ครูภาษาอังกฤษ | ครูอุ้ม :English is Fun 2-3: Week4

การใช้คำว่า Be Torn เพื่อแสดงความหมายของ ฉีกกระดาษ ในภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า be torn เพื่อแสดงความหมายของ ฉีกกระดาษ ในภาษาอังกฤษหมายถึงการที่กระดาษถูกฉีกหรือแตกออกจากกัน ซึ่งเป็นการทำให้กระดาษแยกออกเป็นชิ้นๆ โดยทั่วไปแล้ว be torn เป็นรูปกริยาที่ใช้ในประโยคแสดงถึงสภาวะที่กระดาษถูกฉีกหรือแตกออกจากกัน [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า be torn เพื่อแสดงความหมายของ ฉีกกระดาษ ในภาษาอังกฤษได้แก่:

 • The paper was torn into small pieces. (กระดาษถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ) [1]
 • The torn paper was scattered on the floor. (กระดาษที่ถูกฉีกอยู่กระจัดกระจายบนพื้น) [1]
 • I accidentally tore the paper while trying to open the envelope. (ฉันฉีกกระดาษโดยไม่ได้ตั้งใจขณะพยายามเปิดซองจดหมาย) [1]

การใช้คำว่า be torn เพื่อแสดงความหมายของ ฉีกกระดาษ ในภาษาอังกฤษยังสามารถใช้ในบริบทอื่นๆ ได้ เช่น be torn ยังสามารถใช้เพื่อแสดงถึงสภาวะที่วัตถุอื่นๆ ถูกฉีกหรือแตกออกจากกัน เช่น The fabric of the shirt was torn (ผ้าเสื้อถูกฉีก) หรือ The books pages were torn (หน้ากระดาษของหนังสือถูกฉีก) [1].


Learn more:

 1. ฉีก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ฉีก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ฉีกขาดง่าย (chikkatngai) แปลว่า – การแปลภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ฉีกกระดาษ ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ฉีกกระดาษ ในภาษาอังกฤษ:

 1. She tore the paper into small pieces. [1]
  เธอฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็ก ๆ

 2. He ripped the paper apart in frustration. [1]
  เขาฉีกกระดาษออกเป็นชิ้นๆ จากความผิดหวัง

 3. The child eagerly tore open the gift. [1]
  เด็กเล็กโดดร่มเร้าเพื่อฉีกกระดาษของขวัญ

 4. Please tear off a piece of paper for me. [1]
  กรุณาฉีกกระดาษออกมาให้ฉัน

 5. The wind ripped the poster off the wall. [1]
  ลมฉีกโปสเตอร์ออกจากกำแพง


Learn more:

 1. ฉีก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ฉีกกระดาษ (chik knatat) แปลว่า – การแปลภาษาอังกฤษ
 3. ฉีก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำที่คล้ายกันกับ ฉีกกระดาษ ในภาษาอังกฤษ

คำที่คล้ายกันกับ ฉีกกระดาษ ในภาษาอังกฤษ

เมื่อคุณต้องการหาคำที่คล้ายกันหรือคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ ฉีกกระดาษ ในภาษาอังกฤษ คำศัพท์ที่สามารถใช้แทนได้คือ tear และ rip [1]. ทั้งสองคำนี้มีความหมายที่คล้ายคลึงกันกับ ฉีกกระดาษ โดยใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกกระดาษหรือวัตถุอื่น ๆ ออกเป็นสองส่วนโดยใช้แรงกดหรือดึง [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า tear และ rip ในประโยค:

 1. She accidentally tore the paper while wrapping the gift. (เธอเกิดการฉีกกระดาษขณะที่กำลังห่อของขวัญ) [1]
 2. He ripped the page out of the notebook and crumpled it up. (เขาฉีกหน้ากระดาษออกจากสมุดโน้ตและบดบัง) [1]

คำศัพท์ tear และ rip สามารถใช้แทนคำว่า ฉีกกระดาษ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกวัตถุหรือกระดาษออกเป็นสองส่วน โดยใช้แรงกดหรือดึง [1].


Learn more:

 1. ฉีก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ฉีก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ห้องเก็บสำภาระท้ายรถ, ขยำ ฉีกกระดาษ, สิ่งมีชีวิต – หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

ความหมายของ ขาดแยกออกจากกัน ในภาษาไทย

ความหมายของคำว่า ขาดแยกออกจากกัน ในภาษาไทยหมายถึงการแยกแยะหรือแบ่งแยกสิ่งต่าง ๆ ออกจากกัน เพื่อให้เห็นความแตกต่างหรือความเป็นอิสระของแต่ละสิ่งนั้น ๆ [1].

ตัวอย่างการใช้คำว่า ขาดแยกออกจากกัน ในประโยค:

 • เชือกขาด หมายถึงเชือกที่ถูกดึงหรือตัดแยกออกจากกัน [1].
 • แขนขาด หมายถึงแขนที่ถูกตัดหรือแยกออกจากกัน [1].
 • ผ้าขาด หมายถึงผ้าที่ถูกฉีกหรือแยกออกจากกัน [1].
 • เศรษฐีขาดไฟ หมายถึงเศรษฐีที่มีความร่ำรวยแต่ขาดแสงไฟฟ้า [1].

Learn more:

 1. ขาด คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย …
 2. แยกออกจากกัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ขาดกัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำว่า ฉีก (V) ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ฉีก เป็นคำกริยาในภาษาไทยที่มีความหมายว่า ขาดหรือแยกออกจากกัน [1] ในภาษาอังกฤษ คำว่า ฉีก สามารถแปลได้หลายคำ เช่น tear, rip, rend, rupture [1].

คำว่า ฉีก ในภาษาอังกฤษมีความหมายที่หลากหลาย ดังนี้:

 1. Tear: หมายถึงการฉีกหรือแยกออกจากกัน โดยเฉพาะในกรณีของกระดาษหรือผ้า [1].

  • ตัวอย่างประโยค: She tore the paper into small pieces (เธอฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆ) [1].
 2. Rip: หมายถึงการฉีกหรือแยกออกจากกัน โดยเฉพาะในกรณีของผ้าหรือวัตถุอื่นๆ [1].

  • ตัวอย่างประโยค: The fabric ripped when she pulled it too hard (ผ้าแตกเมื่อเธอดึงมันแรงเกินไป) [1].
 3. Rend: หมายถึงการฉีกหรือแยกออกจากกันอย่างแรงกว่า [1].

  • ตัวอย่างประโยค: The earthquake rent the ground apart (แผ่นดินแตกออกจากกันเมื่อเกิดแผ่นดินไหว) [1].
 4. Rupture: หมายถึงการแตกออกจากกันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในกรณีของเนื้อเยื่อหรือสิ่งของที่มีความแข็งแรง [1].

  • ตัวอย่างประโยค: The pipe ruptured and caused a water leak (ท่อแตกและทำให้เกิดรั่วซึมน้ำ) [1].

นอกจากนี้ คำว่า ฉีก ยังมีความหมายเพิ่มเติมในบางกรณี เช่น:

 • ฉีกหน้า: หมายถึงการทำให้ผู้อื่นรับความอับอายหรือเสียหน้า [1].

  • ตัวอย่างประโยค: He wanted to humiliate his father and tear him apart (เขาต้องการประชดบิดาและฉีกหน้าเขาให้เจ็บอาย) [1].
 • ฉีกแนว: หมายถึงสิ่งที่ไม่เหมือนหรือแปลกตาออกไปจากปกติหรือเดิมที่เคยมีมา [1].

  • ตัวอย่างประโยค: His writing style is unique and different from others (รูปแบบการเขียนของเขาฉีกแนวไปคำว่า ฉีก เป็นคำกริยาในภาษาไทยที่มีความหมายว่า ขาดหรือแยกออกจากกัน [1] ในภาษาอังกฤษ คำว่า ฉีก สามารถแปลได้หลายคำ เช่น tear, rip, rend, rupture [1].

คำว่า ฉีก (tear) ใช้ในประโยคต่อไปนี้:

 • เราสามารถใช้มือฉีกผ้าชิ้นนี้แทนใช้กรรไกรตัดได้ [1]
 • กระดาษนี้มันฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเสียจนไม่สามารถอ่านข้อความได้ [1]

นอกจากนี้ คำว่า ฉีก (tear) ยังมีความหมายเพิ่มเติมได้ เช่น:

 • ฉีกหน้า (humiliate): ทำให้ได้รับความอับอาย [1]
 • ฉีกแนว (unique): แปลกไปจากปกติหรือจากเดิมที่เคยมีมา [1]

ดังนั้น คำว่า ฉีก (tear) เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและสามารถใช้ในบริบทต่างๆ ในภาษาอังกฤษได้ [1].


Learn more:

 1. ฉีก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กริยา 3 ช่อง tear tore torn ฉีก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล
 3. คำว่า ฉีก ( V ) ในภาษาอังกฤษ

Categories: ยอดนิยม 56 ฉีกกระดาษ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ ใช้บ่อย เรียกได้ถูก หนังสือ, สมุด, สมุดฉีก/กระดาษฉีก เรียกว่าอย่างไร
คำศัพท์ ใช้บ่อย เรียกได้ถูก หนังสือ, สมุด, สมุดฉีก/กระดาษฉีก เรียกว่าอย่างไร

See more: haiyensport.com/category/auto

ฉีก ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: ฉีก ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

ฉีก เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า การแตกออกจากกันหรือการแบ่งออกเป็นส่วนๆ โดยทั่วไปแล้วคำว่า ฉีก ใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการแตกหรือการแบ่งออกเป็นส่วนๆ ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับคำว่า ฉีก ในภาษาอังกฤษและความหมายของมัน

 1. ความหมายของ ฉีก ในภาษาอังกฤษ:

  • ฉีก ในภาษาอังกฤษมีความหมายเป็น tear หรือ rip ซึ่งหมายถึงการแตกหรือการแบ่งออกเป็นส่วนๆ [1]
 2. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ฉีก ในภาษาอังกฤษ:

  • She accidentally tore her dress while dancing. [1]
   (เธอฉีกเสื้อผ้าของเธอโดยไม่ได้ตั้งใจขณะเต้นรำ)
  • The strong wind ripped the flag into pieces. [1]
   (ลมแรงทำให้ธงแตกเป็นชิ้นๆ)
 3. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ฉีก ในภาษาอังกฤษ:

  • Tear: แตก, ฉีก [1]
  • Rip: แตก, ฉีก [1]
  • Split: แบ่ง, แตกออกเป็นส่วนๆ [1]
 4. การใช้ ฉีก ในประโยคอื่นๆ:

  • The paper is torn. [1]
   (กระดาษถูกฉีก)
  • He accidentally ripped his jeans. [1]
   (เขาฉีกกางเกงยีนส์ของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจ)

สรุป:
คำว่า ฉีก ในภาษาอังกฤษมีความหมายเป็น tear หรือ rip ซึ่งหมายถึงการแตกหรือการแบ่งออกเป็นส่วนๆ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ฉีก ในภาษาอังกฤษรวมถึง tear, rip, และ split คำศัพท์เหล่านี้ใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการแตกหรือการแบ่งออกเป็นส่วนๆ


Learn more:

 1. ฉีก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ฉีก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ฉีก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
Beautiful Collage Of Torn English Newspapers And Magazines
Beautiful Collage Of Torn English Newspapers And Magazines
กระดาษจดหมายดร. ลี่400ตารางกระดาษเขียนตารางกระดาษเปล่าลายตารางกระดาษจดหมาย16K กระดาษจดหมายแบบฉีกด้วยมือกระดาษทำธุรกิจภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ภาษา จีนสำหรับนักเรียนกระดาษเขียนเรียงความสำหรับมหาวิทยาลัยหน้า22 | Lazada.Co.Th
กระดาษจดหมายดร. ลี่400ตารางกระดาษเขียนตารางกระดาษเปล่าลายตารางกระดาษจดหมาย16K กระดาษจดหมายแบบฉีกด้วยมือกระดาษทำธุรกิจภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ภาษา จีนสำหรับนักเรียนกระดาษเขียนเรียงความสำหรับมหาวิทยาลัยหน้า22 | Lazada.Co.Th
หนังสือเด็ก Eric Carle นิทานภาษาอังกฤษ *หนอนจอมหิว ,Guess How Much I Love ,Dear Zoo* กระดาษหน้า ฉีกไม่ขาด | Lazada.Co.Th
หนังสือเด็ก Eric Carle นิทานภาษาอังกฤษ *หนอนจอมหิว ,Guess How Much I Love ,Dear Zoo* กระดาษหน้า ฉีกไม่ขาด | Lazada.Co.Th
📚หนังสือภาษาอังกฤษ เล่นทายตัวอะไรเอ่ย? กระดาษแข็งทั้งเล่มฉีกไม่ขาด :Peek A Boo Play Pets | Shopee Thailand
📚หนังสือภาษาอังกฤษ เล่นทายตัวอะไรเอ่ย? กระดาษแข็งทั้งเล่มฉีกไม่ขาด :Peek A Boo Play Pets | Shopee Thailand
Create Art] ฉีก-ปะ กระดาษสีให้เกิดภาพ เบื่อการวาดภาพก็มาฉีกกระดาษเล่นกันดีกว่า จะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขาว-ดำ หรือกระดาษสีก็ได้นะคะ ถ้าจะให้ฉีกง่ายก็ใช้ กระดาษโปสเตอร์สีอย่างบาง หรือกระดาษลวดลาย กระดาษห่อของขวัญ
Create Art] ฉีก-ปะ กระดาษสีให้เกิดภาพ เบื่อการวาดภาพก็มาฉีกกระดาษเล่นกันดีกว่า จะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขาว-ดำ หรือกระดาษสีก็ได้นะคะ ถ้าจะให้ฉีกง่ายก็ใช้ กระดาษโปสเตอร์สีอย่างบาง หรือกระดาษลวดลาย กระดาษห่อของขวัญ
การบ้านวิชาศิลปะ
การบ้านวิชาศิลปะ “ฉีก ปะ กระดาษสี” – Youtube
ทวิงเคิลสวัสดี - กิจกรรมศิลปะ ฉีก ตัด ปะ พยัญชนะไทย ก
ทวิงเคิลสวัสดี – กิจกรรมศิลปะ ฉีก ตัด ปะ พยัญชนะไทย ก
กระดาษรองปัก แบบฉีก แพ็คม้วน 5 เมตร – Pinnshop
กระดาษรองปัก แบบฉีก แพ็คม้วน 5 เมตร – Pinnshop

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ความหมายของ ฉีกกระดาษ ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกับ ฉีกกระดาษ ในภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่า be torn เพื่อแสดงความหมายของ ฉีกกระดาษ ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ฉีกกระดาษ ในภาษาอังกฤษ
คำที่คล้ายกันกับ ฉีกกระดาษ ในภาษาอังกฤษ
ความหมายของ ขาดแยกออกจากกัน ในภาษาไทย
คำว่า ฉีก (V) ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *