บ่อพักภาษาอังกฤษ: สร้างความสะดวกสบายในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

คำว่าที่พักในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

คำว่าที่พักในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

Keywords searched by users: บ่อพักภาษาอังกฤษ: สร้างความสะดวกสบายในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ บ่อเก็บน้ำ ภาษาอังกฤษ, บ่อบําบัดน้ําเสีย ภาษาอังกฤษ, บ่อดักไขมัน ภาษาอังกฤษ, บ่อ ภาษาอังกฤษ, Manhole, Clarifier

เข้าใจความหมายของ บ่อ พัก ภาษา อังกฤษ

เข้าใจความหมายของ บ่อ พัก ในภาษาอังกฤษ

บ่อ พัก เป็นคำว่า pond และ rest ตามลำดับ ซึ่งมีความหมายดังนี้:

 1. บ่อ (pond): เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายสถานที่ที่มีน้ำสะอาดอยู่ โดยมักจะเป็นน้ำที่จับตัวอยู่ในบริเวณที่ลึกลงไปในดิน บ่อสามารถเกิดขึ้นได้จากการระบายน้ำธรรมชาติหรือการสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการเกษตรหรือเพื่อความสวยงามในสวน บ่อสามารถมีขนาดและลักษณะที่แตกต่างกันได้ อาจเป็นบ่อเล็กที่สามารถบรรจุน้ำได้น้อยหรือบ่อใหญ่ที่มีพื้นที่ให้สัตว์น้ำอาศัยอยู่

 2. พัก (rest): เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายการหยุดพักหรือการพักผ่อน ซึ่งอาจเป็นการหยุดพักในระหว่างการทำงานหรือการพักผ่อนในช่วงเวลาว่าง เพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนและเติมพลังใหม่

ดังนั้น บ่อ พัก ในภาษาอังกฤษจะมีความหมายเกี่ยวกับสถานที่ที่มีน้ำสะอาดอยู่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ


Learn more:

 1. บ่อพักน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -บ่อพักน้ำ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. MAN HOLE คืออะไร ทำไมจึงต้องมีไว้รอบบ้าน

การแปล บ่อ พัก ภาษา อังกฤษ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

การแปลคำหรือวลีเป็นภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษ และพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่มีความสำคัญในการแปลคำหรือวลีเหล่านี้ ดังนั้นในบทความนี้เราจะพูดถึงการแปลคำวลี บ่อพัก ในภาษาอังกฤษในพจนานุกรม Longdo Dictionary ตามมาตรฐาน SEO ของ Google

หมายความของคำวลี บ่อพัก ในภาษาไทยคือสถานที่ที่มีน้ำในบ่อเพื่อให้คนหรือสัตว์ได้พักผ่อนหรือเล่นน้ำ [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำวลี บ่อพัก ในภาษาอังกฤษในพจนานุกรม Longdo Dictionary ได้แก่ The resort has a beautiful swimming pool for guests to relax and enjoy [1].


Learn more:

 1. -บ่อพักน้ำ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. บ่อพักน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. บ่อพักน้ำ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บ่อ พัก ภาษา อังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บ่อ ในภาษาอังกฤษ:

 1. The villagers gathered around the well to draw water. [1]
 2. The children were playing by the pond, skipping stones across the water. [1]
 3. The ancient temple is surrounded by a beautiful moat. [1]
 4. The farmer dug a hole in the ground to create a small reservoir. [1]
 5. The fisherman cast his line into the pond, hoping for a big catch. [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พัก ในภาษาอังกฤษ:

 1. After a long day of hiking, we decided to take a break and rest at the picnic area. [1]
 2. The tired traveler found a comfortable hotel to stay and rest for the night. [1]
 3. Lets find a shady spot under the tree to relax and take a breather. [1]
 4. The workers took a lunch break to recharge and regain their energy. [1]
 5. The family went on a vacation to a beach resort to unwind and enjoy some leisure time. [1]

Learn more:

 1. บ่อพักน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -บ่อพักน้ำ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. บ่อพักน้ำ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บ่อ พัก ภาษา อังกฤษ

เมื่อค้นหา แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บ่อ พัก ภาษา อังกฤษ ผลการค้นหาที่ได้คือ:

 1. Google แปลภาษา [1]

จากผลการค้นหาที่ได้ เราพบว่าไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ บ่อ พัก ภาษา อังกฤษ ในแหล่งข้อมูลที่เป็นภาษาไทย อย่างไรก็ตาม สามารถใช้ Google แปลภาษาเพื่อแปลคำหรือประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ [1]


Learn more:

 1. Google แปลภาษา

การใช้คำว่า บ่อ พัก ภาษา อังกฤษ ในประโยค

การใช้คำว่า บ่อ และ พัก ในประโยคภาษาอังกฤษ

คำว่า บ่อ (bôr) เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ในภาษาอังกฤษ คำว่า บ่อ สามารถแปลได้เป็น pond หรือ pool ซึ่งมีความหมายเดียวกัน โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำหรือเพื่อการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บ่อ ในภาษาอังกฤษ:

 1. There is a beautiful pond in the park. [1]
  (มีบ่อสวยงามอยู่ในสวนสาธารณะ)

 2. The children love to feed the fish in the pond. [1]
  (เด็กๆ ชอบเลี้ยงปลาในบ่อ)

 3. The ducks are swimming in the pond. [1]
  (เป็ดกำลังว่ายน้ำในบ่อ)

คำว่า พัก (pák) เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายเกี่ยวกับการหยุดพักหรือพักผ่อน ในภาษาอังกฤษ คำว่า พัก สามารถแปลได้เป็น rest หรือ take a break ซึ่งมีความหมายเดียวกัน โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการหยุดพักหรือพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายหรือจิตใจได้พักผ่อน [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พัก ในภาษาอังกฤษ:

 1. After a long day at work, I need to rest. [1]
  (หลังจากทำงานนานวันเดียว ฉันต้องการพักผ่อน)

 2. Lets take a break and have a cup of coffee. [1]
  (มาพักผ่อนและดื่มกาแฟกันเถอะ)

 3. The hikers stopped to rest and enjoy the view. [1]
  (นักเดินป่าหยุดพักเพื่อพักผ่อนและชมวิว)


Learn more:

 1. -บ่อพักน้ำ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. บ่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. บ่อพักน้ำ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

บ่อ พัก ภาษา อังกฤษในความหมายที่แตกต่าง

บ่อพักน้ำ ในภาษาอังกฤษแปลว่า pond หรือ water reservoir [1]. คำว่า บ่อ ในภาษาไทยมีความหมายเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บน้ำ เช่น บ่อน้ำฝน หรือ บ่อน้ำในสวน [1]. ส่วนคำว่า พัก ในภาษาไทยมีความหมายเป็นการเก็บรักษาหรือเก็บไว้ [1]. ดังนั้น บ่อพักน้ำในภาษาอังกฤษจึงมีความหมายเป็นสถานที่ที่ใช้เก็บรักษาน้ำ [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • บ่อพักน้ำในสวนสวยงามมีน้ำใสและมีปลาสวยงาม [1].
 • บ่อพักน้ำฝนใช้ในการเก็บน้ำฝนเพื่อนำไปใช้ในการให้น้ำสวน [1].

Learn more:

 1. บ่อพักน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -บ่อพักน้ำ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ระบบท่อในอาคารมีอะไรบ้าง – Thai PP-R

Categories: นับ 59 บ่อ พัก ภาษา อังกฤษ

คำว่าที่พักในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs
คำว่าที่พักในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

cesspool. (n) บ่อพักน้ำเสีย, Syn. cesspit, sink, sump.Malignant hyperthermia(MH) คืออะไร? ภาวะ MH เป็นภาวะที่พบได้น้อยมากแต่มีอันตรายถึงชีวิต อัตราการเกิดอยู่ที่ 1 รายต่อการผ่าตัด 5000-100,000 ครั้ง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากร่างกายของผู้ป่วยได้รับการกระตุ้(n) pool, See also: water-well, pond, Syn. แอ่งน้ำ, หนองน้ำ, Example: ทุกบ้านจะขุดบ่อน้ำไว้ในบริเวณบ้านเพื่อใช้บริโภคและอุปโภค, Count Unit: บ่อ, Thai Definition: ช่องลึกลงไปในดินหรือในหินใช้เป็นที่ขังน้ำ

See more: haiyensport.com/category/auto

Mh ย่อมาจากอะไร

MH ย่อมาจากอะไร?

Malignant Hyperthermia (MH) คือภาวะที่เกิดขึ้นได้น้อยมากแต่มีความอันตรายถึงชีวิต ซึ่งเกิดจากการตอบสนองต่อยาสลบที่มากผิดปกติ [1]. ภาวะนี้เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดแบบยีนเด่น (Autosomal Dominant) หรืออาจเกิดขึ้นเองจากการกลายพันธุ์ของยีนส์ ทำให้มีความผิดปกติของการควบคุมระดับแคลเซียมภายในเซลล์ [2].

อัตราการเกิดของ MH อยู่ที่ประมาณ 1 รายต่อการผ่าตัด 5000-100,000 ครั้ง [2]. ส่วนใหญ่เกิดจากร่างกายของผู้ป่วยที่ได้รับยาสลบที่มีส่วนผสมของ Succinylcholine, Isoflurane, หรือ Desflurane [1].

อาการของ Malignant Hyperthermia

Malignant Hyperthermia มีอาการหลายอย่างที่สามารถจำแนกได้ดังนี้ [2]:

 1. กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง กระตุกทั่วร่างกายอย่างรุนแรง
 2. ไข้สูงอย่างรวดเร็ว ตัวแดง เหงื่อออก
 3. หายใจเร็ว หอบเหนื่อย
 4. หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดจังหวะ
 5. ผิวหนังเขียวคล้ำ
 6. ปัสสาวะเป็นสีน้ำโคล่า ปัสสาวะออกน้อย
 7. มีภาวะเลือดออกผิดปกติ
 8. ความดันโลหิตต่ำ ช็อค จนถึงขั้นเสียชีวิต

ใครบ้างที่เสี่ยงต่อภาวะ Malignant Hyperthermia?

มีกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะ Malignant Hyperthermia ดังนี้ [2]:

 1. ผู้ที่มีประวัติการเกิด Malignant Hyperthermia จากการได้รับยาระงับความรู้สึกในครั้งก่อน
 2. ผู้ป่วยที่มีโรคของกล้ามเนื้อในกลุ่ม Muscular Dystrophy หรือ Myopathy
 3. ผู้ที่มีประวัติ Malignant Hyperthermia ในครอบครัว

การรักษา Malignant Hyperthermia

หากขณะทำการระงับความรู้สึก ผู้ป่วยมีอาการที่สงสัยMH ย่อมาจากอะไร?

Malignant Hyperthermia (MH) คือภาวะที่พบได้น้อยมากแต่มีความอันตรายถึงชีวิต ซึ่งเกิดจากการตอบสนองต่อยาสลบที่มากผิดปกติ [1]. ภาวะนี้เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดแบบยีนเด่น (Autosomal Dominant) หรืออาจเกิดขึ้นเองจากการกลายพันธุ์ของยีนส์ ทำให้มีความผิดปกติของการควบคุมระดับแคลเซียมภายในเซลล์ [2].

อัตราการเกิดของ MH อยู่ที่ 1 รายต่อการผ่าตัด 5000-100,000 ครั้ง [2]. สาเหตุส่วนใหญ่ของ MH เกิดจากร่างกายของผู้ป่วยได้รับการกระตุ้นโดยยาสลบที่มากผิดปกติ เช่น Succinylcholine, Isoflurane, Desflurane [1].

อาการของ Malignant Hyperthermia

Malignant Hyperthermia มีอาการหลายอย่างที่สามารถจำแนกได้ดังนี้ [2]:

 1. กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง กระตุกทั่วร่างกายอย่างรุนแรง
 2. ไข้สูงอย่างรวดเร็ว ตัวแดง เหงื่อออก
 3. หายใจเร็ว หอบเหนื่อย
 4. หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดจังหวะ
 5. ผิวเขียวคล้ำ
 6. ปัสสาวะเป็นสีน้ำโคล่า ปัสสาวะออกน้อย
 7. มีภาวะเลือดออกผิดปกติ
 8. ความดันโลหิตต่ำ ช็อค จนถึงขั้นเสียชีวิต

ใครบ้างที่เสี่ยงต่อภาวะ Malignant Hyperthermia?

มีกลุ่มผู้ที่เสี่ยงต่อภาวะ Malignant Hyperthermia ดังนี้ [2]:

 1. ผู้ที่มีประวัติการเกิด Malignant Hyperthermia จากการได้รับยาระงับความรู้สึกในครั้งก่อน
 2. ผู้ป่วยที่มีโรคของกล้ามเนื้อในกลุ่ม Muscular Dystrophy หรือ Myopathy
 3. ผู้ที่มีประวัติ Malignant Hyperthermia ในครอบครัว

การรักษา Malignant Hyperthermia

หากขณะทำการระงับความรู้สึก ผู้ป่วยมีอาการที่สงสัยเป็นภ


Learn more:

 1. Malignant Hyperthermia – อาการ, สาเหตุ, การรักษา – พบแพทย์
 2. รู้จัก Malignant Hyperthermia พบไม่บ่อย แต่อันตรายถึงชีวิต! – โรงพยาบาลสินแพทย์
 3. ไข้สูงอย่างร้าย – วิกิพีเดีย
Manhole แปลว่า ท่อระบายน้ำมีฝาปิดตามถนน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Manhole แปลว่า ท่อระบายน้ำมีฝาปิดตามถนน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Artesian Well แปลว่า บ่อน้ำพุ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Artesian Well แปลว่า บ่อน้ำพุ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Ductile Maintenance Hole Cover ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ฝาปิดท่อระบายน้ำ
Ductile Maintenance Hole Cover ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ฝาปิดท่อระบายน้ำ
บ่อพักสายไฟฟ้า - สินค้าของเรา | Handhole
บ่อพักสายไฟฟ้า – สินค้าของเรา | Handhole
ระบบสุขาภิบาล ในงานสถาปัตยกรรม (Building Sanitary System) | Wazzadu
ระบบสุขาภิบาล ในงานสถาปัตยกรรม (Building Sanitary System) | Wazzadu

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

เข้าใจความหมายของ บ่อ พัก ภาษา อังกฤษ
การแปล บ่อ พัก ภาษา อังกฤษ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บ่อ พัก ภาษา อังกฤษ
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บ่อ พัก ภาษา อังกฤษ
การใช้คำว่า บ่อ พัก ภาษา อังกฤษ ในประโยค
บ่อ พัก ภาษา อังกฤษในความหมายที่แตกต่าง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *