ไม่สม่ำเสมอภาษาอังกฤษ: เรียนรู้เคล็ดลับในการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

100 คำคมภาษาอังกฤษ ประโยคให้กำลังใจตัวเองภาษาอังกฤษ ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ!

สม่ำเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Keywords searched by users: ไม่สม่ำเสมอภาษาอังกฤษ: เรียนรู้เคล็ดลับในการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ สีไม่สม่ำเสมอ ภาษาอังกฤษ, ไม่คงที่ ภาษาอังกฤษ, consistency แปลว่า, Inconsistent แปล, พื้นต่างระดับ ภาษาอังกฤษ, uneven แปลว่า

แปลความหมายของ ไม่สม่ำเสมอ เป็นภาษาอังกฤษ

100 คำคมภาษาอังกฤษ ประโยคให้กำลังใจตัวเองภาษาอังกฤษ ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ!
100 คำคมภาษาอังกฤษ ประโยคให้กำลังใจตัวเองภาษาอังกฤษ ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ!

แปลความหมายของ ไม่สม่ำเสมอ เป็นภาษาอังกฤษ

ไม่สม่ำเสมอ เป็นคำว่า irregularly ในภาษาอังกฤษ [1] ซึ่งมีความหมายว่าไม่เป็นแบบปกติ หรือไม่เป็นแบบสม่ำเสมอ โดยมักใช้ในบริบทที่อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเป็นอยู่โดยไม่มีรูปแบบหรือระเบียบที่แน่นอน หรือเกิดขึ้นไม่เป็นปกติ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ไม่สม่ำเสมอ ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. The patient takes medication irregularly, which leads to a decline in their health condition. [1]
  (คนไข้กินยาไม่สม่ำเสมอทำให้อาการป่วยไม่ดีขึ้น)

 2. This road has an irregular surface, making it bumpy and uneven. [1]
  (ถนนสายนี้เป็นถนนที่มีผิวหน้าถนนไม่สม่ำเสมอ)


Learn more:

 1. ไม่สม่ำเสมอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ไม่สม่ำเสมอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Google แปลภาษา

ความหมายของ ไม่สม่ำเสมอ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

15 วิธีรักษาโรคน้ําในหูไม่เท่ากัน (โรคเมเนียส์ - Ménière'S Disease) !!
15 วิธีรักษาโรคน้ําในหูไม่เท่ากัน (โรคเมเนียส์ – Ménière’S Disease) !!

ความหมายของ ไม่สม่ำเสมอ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary หมายถึงการเป็นอย่างไม่เป็นระเบียบหรือไม่เสถียร โดยมักใช้ในทางคณิตศาสตร์และภาษาทั่วไป [1] [1] คำนี้สามารถใช้เป็นคำกริยาหรือคำวิเศษณ์ได้ โดยมีความหมายที่คล้ายคลึงกัน

ความหมายของ ไม่สม่ำเสมอ เป็นคำกริยา:

 • ในทางคณิตศาสตร์ คำนี้หมายถึงการไม่เป็นระเบียบหรือไม่เสถียร ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับลำดับหรือระยะเวลาที่ไม่เป็นแบบเส้นตรง [1]
 • ในทางภาษาทั่วไป คำนี้หมายถึงการเกิดขึ้นอย่างไม่สม่ำเสมอหรือไม่เป็นปกติ อาจเกี่ยวข้องกับความไม่เสถียรหรือไม่เป็นแบบเส้นตรง [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำวิเศษณ์ ไม่สม่ำเสมอ:

 • คนไข้กินยาไม่สม่ำเสมอทำให้อาการป่วยไม่ดีขึ้น [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำกริยา ไม่สม่ำเสมอ:

 • ถนนสายนี้เป็นถนนที่มีผิวหน้าถนนไม่สม่ำเสมอ [1]

Learn more:

 1. ไม่สม่ำเสมอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ไม่สม่ำเสมอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ไม่สม่ำเสมอ

100 คําคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล คำคมดีๆ
100 คําคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล คำคมดีๆ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ไม่สม่ำเสมอ คือประโยคที่ใช้เพื่อแสดงถึงสิ่งที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือไม่เป็นไปตามแบบแผนที่แน่นอน ดังนั้นเรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ไม่สม่ำเสมอ ในประโยคต่างๆ ดังนี้:

 1. คนไข้กินยาไม่สม่ำเสมอทำให้อาการป่วยไม่ดีขึ้น [1]

  • คำแปล: The patients irregular medication intake resulted in no improvement in their condition.
  • คำอธิบาย: ประโยคนี้ใช้เพื่อแสดงว่าการกินยาของคนไข้ไม่สม่ำเสมอทำให้ไม่มีการปรับปรุงสภาพของคนไข้
 2. ถนนสายนี้เป็นถนนที่มีผิวหน้าถนนไม่สม่ำเสมอ [1]

  • คำแปล: This road has an uneven road surface.
  • คำอธิบาย: ประโยคนี้ใช้เพื่ออธิบายถึงถนนที่มีผิวหน้าไม่เรียบเนื่อง

Learn more:

 1. ไม่สม่ำเสมอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ไม่สม่ำเสมอ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกระดับหรือปริมาณ | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย

ความหมายและการใช้งานของ ไม่สม่ำเสมอ ในประโยคภาษาอังกฤษ

9 วิธีเก่งภาษาอังกฤษภายใน 3 เดือนสำหรับคนทำงาน - Jobsdb ไทย
9 วิธีเก่งภาษาอังกฤษภายใน 3 เดือนสำหรับคนทำงาน – Jobsdb ไทย

ความหมายและการใช้งานของ ไม่สม่ำเสมอ ในประโยคภาษาอังกฤษ

คำว่า ไม่สม่ำเสมอ เป็นคำว่าภาษาไทยที่มีความหมายในภาษาอังกฤษว่า irregularly หรือ ไม่เป็นประจำ หรือ ไม่เป็นแบบสม่ำเสมอ [1] ในประโยคภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้คำว่า ไม่สม่ำเสมอ เพื่ออธิบายสิ่งต่างๆ ที่ไม่เกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นประจำหรือเป็นแบบสม่ำเสมอ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ไม่สม่ำเสมอ ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ [1] [1]:

 • The patient takes medication irregularly, which leads to a lack of improvement in their condition.
 • The road surface on this street is uneven and rough.
 • The heartbeat of the patient is irregular and they experience fatigue and stomach pain.
 • The frequency of the radio signal is spotty and inconsistent.

Learn more:

 1. ไม่สม่ำเสมอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ไม่สม่ำเสมอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. การตัดคำภาษาไทย : ตัดคำอย่างไร. คำถามพื้นฐานของการตัดคำภาษาไทย คือ… | by Wirote Aroonmanakun | Medium

คำที่อาจเป็นคำเหมือนหรือคำที่เกี่ยวข้องกับ ไม่สม่ำเสมอ ในภาษาอังกฤษ

คำที่อาจเป็นคำเหมือนหรือคำที่เกี่ยวข้องกับ ไม่สม่ำเสมอ ในภาษาอังกฤษ

เมื่อคุณพูดถึงคำว่า ไม่สม่ำเสมอ ในภาษาอังกฤษ มีคำอื่นๆ ที่อาจมีความหมายที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องกับคำนี้ ดังนี้:

 1. Inconsistent: คำนี้หมายถึงสิ่งที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่เสถียร อาจใช้แทนคำว่า ไม่สม่ำเสมอ ในบางกรณี [1].
 2. Irregular: คำนี้หมายถึงสิ่งที่ไม่เป็นระเบียบหรือไม่สม่ำเสมอ อาจใช้แทนคำว่า ไม่สม่ำเสมอ ในบางกรณี [1].
 3. Sporadic: คำนี้หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ไม่สม่ำเสมอ อาจใช้แทนคำว่า ไม่สม่ำเสมอ ในบางกรณี [1].
 4. Variable: คำนี้หมายถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่สม่ำเสมอ อาจใช้แทนคำว่า ไม่สม่ำเสมอ ในบางกรณี [1].

Learn more:

 1. อย่างสม่ำเสมอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คำในข่าว – เช็คให้ชัวร์ กับคำศัพท์ว่าด้วย “ความผิดปกติ”
 3. คํานามเอกพจน์และคำนามพหูพจน์ | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย

วิธีการใช้ ไม่สม่ำเสมอ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกในภาษาอังกฤษ

วิธีการใช้ ไม่สม่ำเสมอ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกในภาษาอังกฤษ

การใช้วลี ไม่สม่ำเสมอ (not always) เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องราวหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนในภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 1. ใช้ ไม่สม่ำเสมอ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างสม่ำเสมอ:

  • I dont always agree with his opinions. [1]
  • They dont always follow the rules. [2]
 2. ใช้ ไม่สม่ำเสมอ เพื่อแสดงความไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจ:

  • Im not always sure about the answer. [2]
  • She doesnt always know what to do in that situation. [1]
 3. ใช้ ไม่สม่ำเสมอ เพื่อแสดงความไม่เชื่อถือหรือไม่ไว้ใจ:

  • You cant always trust what he says. [1]
  • The weather forecast is not always accurate. [2]
 4. ใช้ ไม่สม่ำเสมอ เพื่อแสดงความไม่เป็นไปตามคาดหวังหรือไม่เป็นไปตามระเบียบ:

  • Life doesnt always go as planned. [2]
  • The outcome of the game is not always predictable. [1]
 5. ใช้ ไม่สม่ำเสมอ เพื่อแสดงความไม่เป็นไปตามรอยคาดหวังหรือไม่เป็นไปตามแบบฉบับ:

  • The movie doesnt always live up to the hype. [1]
  • The reality is not always as glamorous as it seems. [2]

Learn more:

 1. พต 31001 : ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม – เรื่องที่ 3 การพูดแสดงความรู้สึก ความปรารถนา
 2. คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกระดับหรือปริมาณ | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย
 3. ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น Opinion

Categories: รายละเอียด 40 ไม่สม่ําเสมอ ภาษาอังกฤษ

สม่ำเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
สม่ำเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

(adv) irregularly, See also: erratically, intermittently, unevenly, Syn. ไม่บ่อยนัก, เป็นพักๆ, Example: คนไข้กินยาไม่สม่ำเสมอทำให้อาการป่วยไม่ดีขึ้น ไม่สม่ำเสมอ (adj) rough, See also: rugged, uneven, jagged, bumpy, Syn. ไม่เท่ากัน, ขรุขระ, Example: ถนนสายนี้เป็นถนนที่มีผิวหน้าถนนไม่สม่ำเสมอ(อันลิม’มิทิด) adj. ไม่มีขอบเขต, ไม่จำกัด, ไม่บังคับ, กว้างใหญ่ไพศาล, ไม่มีข้อยกเว้น., See also: unlimitedly adv., Syn. limitless.ถ้าอยากแนะนำให้ใครทำอะไรแบบให้ดูสุภาพที่สุดก็สามารถใช้คำว่า why don’t you…. ได้ เช่น อยากบอกให้เพื่อนรวมงานมาทำงานเช้าขึ้นก็ให้พูดว่า Why don’t you come to work early? = ทำไมเธอไม่มาทำงานให้เช้าขึ้นล่ะ

See more: haiyensport.com/category/auto

Unlimited หมายถึงอะไร

คำว่า Unlimited ในภาษาไทยหมายถึงอะไร?

เมื่อค้นหาคำว่า Unlimited ในภาษาไทย พบว่าคำนี้มีความหมายหลากหลาย โดยมีความหมายเป็นตัวอย่างดังนี้:

 1. คำว่า Unlimited ในภาษาไทยแปลว่า ไม่มีขอบเขต หรือ ไม่จำกัด [1] [1] ซึ่งหมายความว่าไม่มีข้อจำกัดหรือขีดจำกัดใด ๆ ที่จะกำหนดความเป็นไปได้ของสิ่งใด ๆ หรือการกระทำใด ๆ

 2. คำว่า Unlimited ยังมีความหมายเสริมเพิ่มเติมอีกบางความหมาย เช่น กว้างใหญ่ไพศาล หมายความว่ามีขอบเขตที่กว้างใหญ่และไม่จำกัด [1]

 3. คำว่า Unlimited ยังมีความหมายเสริมเพิ่มเติมอีกบางความหมาย เช่น ไม่บังคับ หมายความว่าไม่มีการบังคับหรือกำหนดข้อกำหนดหรือข้อจำกัดในการกระทำ [1]

ดังนั้น คำว่า Unlimited ในภาษาไทยมีความหมายที่หลากหลายและเกี่ยวข้องกับความไม่จำกัดหรือไม่มีข้อจำกัดในเชิงต่าง ๆ


Learn more:

 1. UNLIMITED แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. unlimited แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. unlimited แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

Why Don’T ใช้ยังไง

การใช้คำว่า Why dont you… เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถแนะนำให้คนอื่นทำบางสิ่งได้อย่างสุภาพและเป็นมารยาท ตัวอย่างเช่น หากต้องการให้เพื่อนร่วมงานมาทำงานเช้าขึ้น สามารถพูดว่า ทำไมเธอไม่มาทำงานให้เช้าขึ้นล่ะ? [1].


Learn more:

 1. เพลง ไม่ใช่เพราะใคร ไอซ์ ธมลวรรณ ฟังเพลง MV เพลงไม่ใช่เพราะใคร
 2. แก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน – บัญชี Google ความช่วยเหลือ
 3. 8 คำพูด ที่ไม่ควรพูดกับลูก
สม่ำเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - Youtube
สม่ำเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร – Youtube
พื้นผิวที่ไม่เรียบหรือไม่สม่ำเสมอ, รอยบากหรือสิ่งที่นูนออกมา ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
พื้นผิวที่ไม่เรียบหรือไม่สม่ำเสมอ, รอยบากหรือสิ่งที่นูนออกมา ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
100 แคปชั่นภาษาอังกฤษ สั้นๆ ความหมายดี พร้อมคำแปล โพสต์รับปี 2023
100 แคปชั่นภาษาอังกฤษ สั้นๆ ความหมายดี พร้อมคำแปล โพสต์รับปี 2023
25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
9 วิธีเก่งภาษาอังกฤษภายใน 3 เดือนสำหรับคนทำงาน - Jobsdb ไทย
9 วิธีเก่งภาษาอังกฤษภายใน 3 เดือนสำหรับคนทำงาน – Jobsdb ไทย
100 คําคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล คำคมดีๆ
100 คําคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล คำคมดีๆ
15 วิธีรักษาโรคน้ําในหูไม่เท่ากัน (โรคเมเนียส์ - Ménière'S Disease) !!
15 วิธีรักษาโรคน้ําในหูไม่เท่ากัน (โรคเมเนียส์ – Ménière’S Disease) !!
100 คำคมภาษาอังกฤษ ประโยคให้กำลังใจตัวเองภาษาอังกฤษ ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ!
100 คำคมภาษาอังกฤษ ประโยคให้กำลังใจตัวเองภาษาอังกฤษ ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ!

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

แปลความหมายของ ไม่สม่ำเสมอ เป็นภาษาอังกฤษ
ความหมายของ ไม่สม่ำเสมอ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ไม่สม่ำเสมอ
ความหมายและการใช้งานของ ไม่สม่ำเสมอ ในประโยคภาษาอังกฤษ
คำที่อาจเป็นคำเหมือนหรือคำที่เกี่ยวข้องกับ ไม่สม่ำเสมอ ในภาษาอังกฤษ
วิธีการใช้ ไม่สม่ำเสมอ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *