แปล Phrasal Verb: วิธีแปลแบบไม่ใส่เครื่องหมาย

Phrasal Verbs

[อังกฤษ] ใช้ Phrasal Verb ให้ถูกตัว Come Get Make Give Put

Keywords searched by users: แปล Phrasal Verb: วิธีแปลแบบไม่ใส่เครื่องหมาย phrasal verb 1000 คํา พร้อมประโยค, phrasal verb 1000 คํา พร้อมคําแปล, phrasal verb 1000 คํา พร้อมประโยค pdf, phrasal verb ตัวอย่างประโยค, phrasal verb คําศัพท์, Phrasal verb ตัวอย่าง, phrasal verb ใช้ยังไง, phrasal verb ที่ใช้บ่อย

การแปล Phrasal Verb (แปลกริยาวลี)

Phrasal Verbs
Phrasal Verbs” ผสมกริยากับบุพบท จนได้ความหมายใหม่

การแปล Phrasal Verb (แปลกริยาวลี) ในภาษาไทยเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ ซึ่ง Phrasal Verb เป็นกริยาวลีที่ประกอบด้วยคำกริยา (Verb) และคำวิเศษณ์ (Adverb) หรือคำบุพบท (Preposition) ซึ่งเมื่อรวมกันจะสร้างความหมายใหม่ขึ้นมา และมักใช้ในประโยคที่มีความซับซ้อน หรือไม่สามารถแปลตรงตัวได้โดยตรง

เพื่อให้การแปล Phrasal Verb เป็นไปตามมาตรฐาน SEO ของ Google ดังนั้น จะมาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ Phrasal Verb และวิธีการแปลในภาษาไทยต่อไปนี้:

หมายถึงอะไรคือ Phrasal Verb?
Phrasal Verb คือกริยาวลีที่ประกอบด้วยคำกริยา (Verb) และคำวิเศษณ์ (Adverb) หรือคำบุพบท (Preposition) ซึ่งเมื่อรวมกันจะสร้างความหมายใหม่ขึ้นมา [1]. ตัวอย่างเช่น turn on แปลว่า เปิด (ไฟ) โดย turn เป็นคำกริยาและ on เป็นคำบุพบท [1].

โครงสร้างของ Phrasal Verb
Phrasal Verb สามารถแบ่งออกเป็น 3 โครงสร้างหลัก ได้แก่ [1]:

 1. Verb + Adverb
  เป็นกริยาวลีที่ประกอบด้วยคำกริยา (Verb) และคำวิเศษณ์ (Adverb) เช่น get up แปลว่า ตื่นนอน [1].

 2. Verb + Preposition
  เป็นกริยาวลีที่ประกอบด้วยคำกริยา (Verb) และคำบุพบท (Preposition) เช่น take off แปลว่า ถอด [1].

 3. Verb + Preposition + Preposition
  เป็นกริยาวลีที่ประกอบด้วยคำกริยา (Verb) และคำบุพบท (Preposition) สองคำ เช่น look forward to แปลว่า ตั้งตารอ [1].

การแปล Phrasal Verb ในภาษาไทย
การแปล Phrasal Verb ในภาษาไทยอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากความหมายของ Phrasal Verb มักจะไม่สามารถแปลตรงตัวได้โดยตรง และอาจต้องการแปล Phrasal Verb (แปลกริยาวลี) ในภาษาไทยเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ ซึ่ง Phrasal Verb เป็นกริยาวลีที่ประกอบด้วยคำกริยา (Verb) และคำวิเศษณ์ (Adverb) หรือคำบุพบท (Preposition) ซึ่งเมื่อรวมกันจะสร้างความหมายใหม่ขึ้นมา และมักใช้ในประโยคที่มีความซับซ้อน ดังนั้นการแปล Phrasal Verb เป็นภาษาไทยอาจเป็นทั้งอารมณ์และทักษะที่ต้องการความเข้าใจในทางวรรณกรรมและความหมายของคำว่า Phrasal Verb ด้วย

เพื่อให้การแปล Phrasal Verb เป็นภาษาไทยตรงกับมาตรฐาน SEO ของ Google และเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลจากผลการค้นหาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:

หัวข้อ: การแปล Phrasal Verb (แปลกริยาวลี) ในภาษาไทย

เนื้อหา:

I. แนะนำเกี่ยวกับ Phrasal Verb

 • คำอธิบายเกี่ยวกับ Phrasal Verb และความแตกต่างจาก Verb ปกติ [1]
 • ตัวอย่างของ Phrasal Verb ที่พบและใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน [1]

II. วิธีการแปล Phrasal Verb ในภาษาไทย

 • การแปล Phrasal Verb ที่ประกอบด้วย Verb + Adverb [1]
 • การแปล Phrasal Verb ที่ประกอบด้วย Verb + Preposition [1]
 • การแปล Phrasal Verb ที่ประกอบด้วย Verb + Preposition + Preposition [1]

III. ตัวอย่าง Phrasal Verb ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 • หมวด Ask [1]
 • หมวด Break [1]
 • หมวด Call [1]
 • หมวด Come [1]
 • หมวด Get [1]
 • หมวด Give [1]
 • หมวด Look [1]
 • หมวด Make [1]
 • หมวด Put [1]
 • หมวด Take [1]

IV. คำแนะนำในการใช้ Phrasal Verb ในประโยค

 • การเลือกใช้ Phrasal Verb ที่เหมาะสมกับบทสนทนาและบริบท [1]
 • การฝึกปฏิบัติใช้ Phrasal Verb

Learn more:

 1. รวม 25 Phrasal verb ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
 2. English 2 Thai & Vice Versa: phrasal verbs (กริยาวลี)
 3. Phrasal Verb ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

ความหมายและลักษณะของ Phrasal Verb (กริยาวลี)

Phrasal Verbs, Meaning With Examples | English Made Easy | #Phrasalverbs #Fluentenglish - Youtube
Phrasal Verbs, Meaning With Examples | English Made Easy | #Phrasalverbs #Fluentenglish – Youtube

ความหมายและลักษณะของ Phrasal Verb (กริยาวลี) ในภาษาไทย

Phrasal Verb (กริยาวลี) เป็นกริยาที่ประกอบด้วยคำกริยาหลัก (verb) และคำอื่นๆ เช่น คำบุพบท (preposition) หรือคำสรรพนาม (adverb) ซึ่งมักจะมีความหมายที่แตกต่างจากคำกริยาหลักเมื่อใช้ร่วมกัน การเรียนรู้ Phrasal Verb เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีความสำคัญในการสื่อสารและเขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและคล่องตัว

นอกจากนี้ Phrasal Verb ยังมีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจ ดังนี้:

 1. การสร้างคำใหม่: Phrasal Verb สามารถสร้างคำใหม่ได้โดยการรวมคำกริยาหลักกับคำอื่นๆ เช่น break in (บุกรุก), take off (ขึ้นเครื่องบิน), put on (ใส่เสื้อผ้า) [1].

 2. ความหมายที่แตกต่าง: Phrasal Verb มักมีความหมายที่แตกต่างจากคำกริยาหลัก เช่น look up หมายถึง ค้นหาข้อมูล, ใช้ในประโยค I need to look up the word in the dictionary [1].

 3. ความยืดหยุ่นในการใช้: Phrasal Verb สามารถใช้กับคำนามหรือสรรพนามได้หลากหลาย เช่น take off สามารถใช้กับคำนาม shoes เพื่อหมายถึงการถอดรองเท้า หรือใช้กับสรรพนาม it เพื่อหมายถึงการเริ่มต้น [2].

 4. ความสำคัญในการเรียนรู้: Phrasal Verb เป็นส่วนสำคัญของภาษาอังกฤษที่นักเรียนและผู้เรียนควรเรียนรู้ เนื่องจากมีความสำคัญในการสื่อสารและเขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและคล่องตัว [2].


Learn more:

 1. Phrasal Verbs (กริยาวลี) – MyLearnVille
 2. Phrasal verbs คือ อะไร? ครบชุด Phrasal verbs ที่พบบ่อยที่สุด 200 คำ
 3. รวม 25 Phrasal verb ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

วิธีการแปล Phrasal Verb (กริยาวลี)

วิธีการแปล Phrasal Verb (กริยาวลี) ในภาษาไทย

Phrasal Verb (กริยาวลี) เป็นกริยาที่ประกอบด้วยคำกริยา (Verb) และคำวิเศษณ์ (Adverb) หรือคำบุพบท (Preposition) ซึ่งเมื่อรวมกันจะสร้างความหมายใหม่ขึ้นมา และมักใช้ในประโยคที่มีความซับซ้อน ซึ่งการแปล Phrasal Verb เป็นภาษาไทยอาจเป็นที่ท้าทายสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในบทความนี้เราจะแนะนำวิธีการแปล Phrasal Verb ให้เข้าใจง่ายและถูกต้องตามมาตรฐาน SEO ของ Google

วิธีการแปล Phrasal Verb ในภาษาไทย

 1. ทำความเข้าใจความหมายของ Phrasal Verb: เพื่อที่จะแปล Phrasal Verb ได้อย่างถูกต้อง คุณควรทำความเข้าใจความหมายของ Phrasal Verb ในประโยคที่ใช้ โดยใช้คำวิเศษณ์หรือคำบุพบทที่ปรากฏใน Phrasal Verb เป็นตัวช่วยในการเข้าใจความหมาย อาจใช้พจนานุกรมออนไลน์หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาความหมายของ Phrasal Verb นั้น ๆ [2]

 2. แปลคำกริยา (Verb) แยกออกจากคำวิเศษณ์หรือคำบุพบท (Adverb/Preposition): เมื่อคุณเข้าใจความหมายของ Phrasal Verb แล้ว คุณสามารถแยกคำกริยาออกจากคำวิเศษณ์หรือคำบุพบทที่ปรากฏใน Phrasal Verb และแปลแต่ละคำอย่างถูกต้องตามความหมายของคำนั้น ๆ ในภาษาไทย [1]

 3. ใช้คำที่ใกล้เคียงหรือคำที่มีความหมายใกล้เคียง: ในกรณีที่ไม่สามารถแปล Phrasal Verb อย่างตรงไปตรงมาได้ คุณสามารถใช้คำที่ใกล้เคียงหรือคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ Phrasal Verb นั้น ๆ ในภาษาไทย โดยใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับความหมาวิธีการแปล Phrasal Verb (กริยาวลี) ในภาษาไทย

Phrasal Verb (กริยาวลี) เป็นกริยาที่ประกอบด้วยคำกริยา (Verb) และคำวิเศษณ์ (Adverb) หรือคำบุพบท (Preposition) ซึ่งเมื่อรวมกันจะสร้างความหมายใหม่ขึ้นมา และมักใช้ในประโยคที่มีความซับซ้อนกว่ากริยาปกติ การแปล Phrasal Verb เป็นภาษาไทยอาจเป็นที่ท้าทายสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้น ด้านล่างนี้เป็นวิธีการแปล Phrasal Verb ในภาษาไทยที่อาจช่วยให้คุณเข้าใจและใช้งานได้ง่ายขึ้น:

 1. แปล Phrasal Verb โดยแยกคำออกจากกัน

  • เริ่มต้นด้วยการแปลคำกริยา (Verb) ใน Phrasal Verb ให้ถูกต้องตามความหมายของคำนั้น ๆ
  • แปลคำวิเศษณ์ (Adverb) หรือคำบุพบท (Preposition) ใน Phrasal Verb ตามความหมายของคำนั้น ๆ
 2. แปล Phrasal Verb โดยใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียง

  • หากไม่สามารถแปลคำกริยาใน Phrasal Verb อย่างแม่นยำได้ ลองใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงแทน
  • อาจใช้คำพ้องความหมาย (synonym) หรือคำที่ใกล้เคียงกันในภาษาไทย
 3. ใช้ประโยคตัวอย่างในการแปล

  • เพื่อให้เข้าใจและใช้งาน Phrasal Verb ได้ถูกต้อง ควรใช้ประโยคตัวอย่างที่มีการใช้ Phrasal Verb ในบทสนทนาหรือเนื้อหาต่าง ๆ
  • อ่านและศึกษาประโยคตัวอย่างเพื่อเข้าใจความหมายและวิธีการใช้งานของ Phrasal Verb
 4. ใช้คู่มือแปล Phrasal Verb

  • มีคู่มือแปล Phrasal Verb ที่มีรายการ Phrasal Verb พร้อมคำแปลในภาษาไทย
  • ใช้คู่มือเหล่านี้เป็นแหล่งอ้างอิงในการแปล Phrasal Verb ที่ไม่คุ้นเคย
 5. ฝึกฝนและใช้งา


Learn more:

 1. English 2 Thai & Vice Versa: phrasal verbs (กริยาวลี)
 2. รวม 25 Phrasal verb ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
 3. Phrasal Verb ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างและการใช้งานของ Phrasal Verb (กริยาวลี)

Phrasal Verb (กริยาวลี) เป็นส่วนหนึ่งของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแสดงความหมายที่ซับซ้อนและมีความหลากหลาย โดยประกอบด้วยคำกริยา (Verb) และคำวิเศษณ์ (Adverb) หรือคำบุพบท (Preposition) ซึ่งเมื่อรวมกันจะสร้างความหมายใหม่ขึ้นมา และบางครั้งอาจมีความหมายที่แตกต่างจากคำกริยาเดิม [1].

ตัวอย่างของ Phrasal Verb ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน:

 1. Look after – ดูแล
  • เช่น I need someone to look after my dog while Im on vacation [1].
 2. Take off – ถอด
  • เช่น Please take off your shoes before entering the house [1].
 3. Put on – ใส่
  • เช่น Dont forget to put on your jacket before going outside [1].
 4. Get up – ตื่นนอน
  • เช่น I usually get up at 6 AM every day [1].
 5. Turn on – เปิด
  • เช่น Can you turn on the lights, please? [1].
 6. Turn off – ปิด
  • เช่น Dont forget to turn off the TV before you leave [1].
 7. Look for – ค้นหา
  • เช่น Im looking for my keys. Have you seen them? [1].
 8. Give up – ยอมแพ้, เลิก
  • เช่น Dont give up. Keep trying! [1].
 9. Call off – ยกเลิก
  • เช่น The concert has been called off due to bad weather [2].
 10. Break up – เลิกรา
  • เช่น They decided to break up after being together for five years [2].

นอกจากนี้ยังมี Phrasal Verb อื่น ๆ ที่น่าสนใจและใช้ในชีวิตประจำวันอีกมากมาย เช่น ask out (ชวนเดท), look forward to (ตั้งตารอ), catch up with (ติดต่อ), break down (เสีย), break into (เริ่ม), call off (ยกเลิก), และอีกมากมาย [2].

การใช้งาน Phrasal Verb นั้นมีความซับซ้อนเนื่องจากความหมายของแต่ละคำอาจแตกต่างกันไป ดังนั้นควรศึกษาและเข้าใจความหมายของแต่ละ Phrasal Verb ให้ดีก่อนนำมาใช้ในประโยค [2].


Learn more:

 1. รวม 25 Phrasal verb ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
 2. Phrasal verbs คือ อะไร? ครบชุด Phrasal verbs ที่พบบ่อยที่สุด 200 คำ
 3. Phrasal Verbs (กริยาวลี) – MyLearnVille

คำแนะนำในการใช้และการแปล Phrasal Verb (กริยาวลี)

คำแนะนำในการใช้และการแปล Phrasal Verb (กริยาวลี) ในภาษาไทย

Phrasal Verb (กริยาวลี) เป็นส่วนหนึ่งของภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในการสื่อสารประจำวัน การเรียนรู้และการใช้ Phrasal Verb จะช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและคล่องตัวมากขึ้น ในบทความนี้เราจะแนะนำวิธีการใช้และการแปล Phrasal Verb ในภาษาไทยให้คุณเข้าใจได้อย่างชัดเจน

 1. รู้จักกับโครงสร้างของ Phrasal Verb:
  Phrasal Verb ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ Verb (กริยา) และ Particle (อนุภาค) ซึ่ง Particle สามารถเป็น Adverb หรือ Preposition ได้ โดยมีโครงสร้างดังนี้
 • Verb + Adverb: เช่น turn on (เปิด), look up (ค้นหา)
 • Verb + Preposition: เช่น take off (ถอด), get up (ตื่น)
 • Verb + Preposition + Preposition: เช่น look forward to (ตั้งตารอ), catch up with (ติดต่อ)
 1. การแปล Phrasal Verb:
  ในการแปล Phrasal Verb เป็นภาษาไทย คุณสามารถแปลตามความหมายของแต่ละส่วนได้ โดยใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมกับบทความ และควรพิจารณาความหมายที่แท้จริงของ Phrasal Verb นั้น ๆ เพื่อให้การแปลเป็นไปอย่างถูกต้องและคล่องตัว

 2. การใช้ Phrasal Verb:
  เมื่อเรียนรู้และแปล Phrasal Verb แล้ว คุณสามารถนำมาใช้ในประโยคได้ตามความเหมาะสม โดยใช้ Verb และ Particle ที่ถูกต้องตามความหมาย และปรับเปลี่ยนตามบทสนทนาหรือบทความที่คุณกำลังพูดหรือเขียน

ตัวอย่างของ Phrasal Verb ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน:

 • Ask (someone) out หมายถึง ชวน (ใครบางคนไปเดท) [2]
 • Take off หมายถึง ถอด [2]
 • Look up หมายถึง ค้นหา [2]
 • Get up หมายถึง ตื่น [2]
 • Turn on หมายถึง เปคำแนะนำในการใช้และการแปล Phrasal Verb (กริยาวลี) ในภาษาไทย

Phrasal Verb (กริยาวลี) เป็นส่วนหนึ่งของภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในการสื่อสารประจำวัน การเรียนรู้และการใช้ Phrasal Verb จะช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและคล่องตัวมากขึ้น ในบทความนี้เราจะแนะนำวิธีการใช้และการแปล Phrasal Verb ในภาษาไทยให้คุณเข้าใจได้อย่างชัดเจน

 1. รู้จักกับโครงสร้างของ Phrasal Verb:
  Phrasal Verb ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ Verb (กริยา) + Adverb (กริยาวิเศษณ์) หรือ Preposition (คำบุพบท) ซึ่งเมื่อรวมกันจะสร้างความหมายใหม่ขึ้น [1]. ตัวอย่างเช่น turn on แปลว่า เปิด โดย turn เป็น Verb และ on เป็น Preposition

 2. การใช้ Phrasal Verb แบบ Verb + Adverb:
  ในกรณีนี้ Phrasal Verb ไม่ต้องการกรรม (Object) เช่น get up แปลว่า ตื่นนอน โดยไม่ต้องระบุว่าตื่นนอนอะไร [1]. นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างอื่น ๆ เช่น come in แปลว่า เข้ามา

 3. การใช้ Phrasal Verb แบบ Verb + Preposition:
  ในกรณีนี้ Phrasal Verb ต้องการกรรม (Object) เพื่อให้เข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้อง เช่น take off แปลว่า ถอด โดยต้องระบุว่าถอดอะไร [1]. ตัวอย่างอื่น ๆ ได้แก่ listen to แปลว่า ฟัง

 4. การใช้ Phrasal Verb แบบ Verb + Preposition + Preposition:
  ในกรณีนี้ Phrasal Verb ต้องการกรรม (Object) และคำบุพบทสองตัว เช่น look forward to แปลว่า ตั้งตารอ โดยต้องระบุว่าตั้งตารออะไร [1]. ตัวอย่างอื่น ๆ ได้แก่ catch up with แปลว่า ติดต่อ

 5. คำแนะนำในการแปล Phrasal Verb:

 • ใช้คำศัพท์ที่ใกล้เคียงในภาษาไทยเพื่อให้ความหมายเข้าใจได้ง่ายขึ้น
 • ใช้ประโ

Learn more:

 1. รวม 25 Phrasal verb ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
 2. Phrasal Verbs (กริยาวลี) – MyLearnVille
 3. Phrasal Verb ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

ความแตกต่างระหว่าง Phrasal Verb (กริยาวลี) และ Prepositional Phrase (วลีที่ใช้คำบุพบท)

ความแตกต่างระหว่าง Phrasal Verb (กริยาวลี) และ Prepositional Phrase (วลีที่ใช้คำบุพบท) ในภาษาไทย

Phrasal Verb (กริยาวลี) และ Prepositional Phrase (วลีที่ใช้คำบุพบท) เป็นสองแบบของวลีที่ใช้ในภาษาอังกฤษ แต่มีความแตกต่างกันทั้งในความหมายและโครงสร้าง

 1. Phrasal Verb (กริยาวลี)

  • Phrasal Verb คือ กริยาที่ประกอบด้วยคำกริยาหลัก (main verb) และคำบุพบท (preposition) หรือคำวิเศษณ์ (adverb) ที่มาพร้อมกันเพื่อสร้างความหมายใหม่
  • ตัวอย่างของ Phrasal Verb ได้แก่ take off (หมายถึง ขึ้นเครื่องบิน), look up (หมายถึง ค้นหาข้อมูล), give up (หมายถึง ละทิ้ง, เลิก)
  • Phrasal Verb มีความหมายที่แตกต่างจากความหมายของคำกริยาหลักเมื่อใช้ร่วมกับคำบุพบทหรือคำวิเศษณ์
 2. Prepositional Phrase (วลีที่ใช้คำบุพบท)

  • Prepositional Phrase คือ วลีที่ประกอบด้วยคำบุพบท (preposition) และวัตถุประสงค์ (object) หรือคำนาม (noun) ที่มาพร้อมกันเพื่อให้มีความหมายเต็มที่
  • ตัวอย่างของ Prepositional Phrase ได้แก่ in the morning (หมายถึง ในตอนเช้า), on the table (หมายถึง บนโต๊ะ), with my friends (หมายถึง กับเพื่อนของฉัน)
  • Prepositional Phrase มีความหมายที่เป็นบุพบทเดียวกับคำบุพบทที่ใช้ และวัตถุประสงค์หรือคำนามที่ตามมา

ความแตกต่างระหว่าง Phrasal Verb และ Prepositional Phrase อยู่ที่ความหมายและโครงสร้างของวลีทั้งสอง


Learn more:

 1. หลักการใช้ Grammar Prepositional verb – English Gang
 2. Phrase คืออะไร มีอะไรบ้าง เข้าใจพื้นฐานสำคัญของวลีภาษาอังกฤษ – OnDemand
 3. รวม 25 Phrasal verb ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

การฝึกปฏิบัติและการเพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้ Phrasal Verb (กริยาวลี)

การฝึกปฏิบัติและการเพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้ Phrasal Verb (กริยาวลี) เป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่ง Phrasal Verb เป็นกริยาที่ประกอบด้วยคำกริยาและคำบุพบทหรือคำวิเศษณ์ การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ Phrasal Verb จะช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจมากขึ้น [1].

เพื่อช่วยให้คุณฝึกปฏิบัติและเพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้ Phrasal Verb ได้ดีขึ้น นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้:

 1. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Phrasal Verb: เริ่มต้นด้วยการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ Phrasal Verb ที่คุณสนใจ อ่านคำอธิบายและตัวอย่างประโยคที่ใช้ Phrasal Verb เพื่อเข้าใจความหมายและวิธีการใช้งานของแต่ละคำ [2].

 2. ฟังและอ่านเนื้อหาภาษาอังกฤษ: ฟังและอ่านเนื้อหาภาษาอังกฤษที่มีการใช้ Phrasal Verb อย่างสม่ำเสมอ เช่น อ่านหนังสือ เว็บไซต์ หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่คุณสนใจ เพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้ Phrasal Verb ในบริบทต่างๆ [2].

 3. ฝึกฝนด้วยแบบฝึกหัด: ใช้แบบฝึกหัดที่มีการใช้ Phrasal Verb เพื่อฝึกปฏิบัติและเพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้งาน คุณสามารถหาแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียน หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกภาษาอังกฤษ [2].

 4. ใช้ Phrasal Verb ในสถานการณ์จริง: พยายามใช้ Phrasal Verb ที่คุณเรียนรู้ในสถานการณ์จริง เช่น ในการสนทนากับเพื่อนฝการฝึกปฏิบัติและการเพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้ Phrasal Verb (กริยาวลี) เป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่ง Phrasal Verb เป็นกริยาที่ประกอบด้วยคำกริยาหลักและคำบุพบทหรือคำวิเศษณ์ การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ Phrasal Verb จะช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจมากขึ้น [1].

นี่คือขั้นตอนการฝึกปฏิบัติและการเพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้ Phrasal Verb (กริยาวลี) ในภาษาอังกฤษ:

 1. เริ่มต้นด้วยการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Phrasal Verb: ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ Phrasal Verb ที่คุณต้องการเรียนรู้ อ่านคำอธิบายและตัวอย่างประโยคที่ใช้ Phrasal Verb เพื่อให้คุณเข้าใจความหมายและวิธีการใช้งานของแต่ละคำ [2].

 2. ฝึกฝนการอ่านและฟัง: อ่านและฟังเนื้อหาที่มีการใช้ Phrasal Verb เพื่อเข้าใจวิธีการใช้งานและบริบทที่ใช้กับแต่ละคำ คุณสามารถอ่านหนังสือ เว็บไซต์ หรือบทความที่มีการใช้ Phrasal Verb ได้ [1].

 3. ฝึกการพูดและเขียน: ฝึกใช้ Phrasal Verb ในประโยคของคุณเอง ลองใช้ Phrasal Verb ในการสนทนากับเพื่อนหรือครอบครัว และเขียนประโยคที่มีการใช้ Phrasal Verb เพื่อฝึกทักษะการเขียน [2].

 4. ฝึกการจำคำศัพท์: ฝึกจำคำศัพท์ Phrasal Verb โดยการใช้การฝึกจำแบบต่าง ๆ เช่นการสร้างคำศัพท์ในรูปแบบของการเรียงลำดับ การใช้คำศัพท์ในบทสนทนา หรือการใช้คำศัพท์ในบทเพลง [1].

 5. ฝึกการฟังและการอ่าน: ฝึ


Learn more:

 1. Phrasal verbs คือ อะไร? ครบชุด Phrasal verbs ที่พบบ่อยที่สุด 200 คำ
 2. Phrasal Verbs (กริยาวลี) – MyLearnVille
 3. แจกใบงานกริยาวลี phrasal verbs จาก Twinkl Thailand – insKru

Categories: นับ 99 แปล Phrasal Verb

[อังกฤษ] ใช้ Phrasal Verb ให้ถูกตัว Come Get Make Give Put
[อังกฤษ] ใช้ Phrasal Verb ให้ถูกตัว Come Get Make Give Put

Phrasal verbs หรือภาษาไทยเรียกว่า กริยาวลี คือกลุ่มคำกริยาที่มีสองคำขึ้นไป โดยประกอบด้วยคำกริยา (verb) และคำบุพบท (preposition)

See more: haiyensport.com/category/auto

Phrasal Verb 1000 คํา พร้อมประโยค

เกริ่นนำ:
กริยาวลี (Phrasal Verbs) เป็นกริยาที่ประกอบด้วยคำสั้น ๆ สองคำหรือมากกว่า ซึ่งคำเหล่านี้มีความหมายที่แตกต่างจากความหมายของคำตั้งต้น และมักจะใช้กันอย่างแพร่หลายในภาษาอังกฤษ ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ Phrasal Verbs 1000 คำพร้อมประโยคภาษาอังกฤษที่นิยมใช้กันมากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วในการสื่อสารในภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี [1]

Phrasal Verbs 1000 คำพร้อมประโยค:

 1. ask (someone) out – ชวนออกเดท
  • I finally asked her out and she said yes [1].
 2. ask after – ถามถึง
  • He asked after your health when I saw him yesterday [1].
 3. ask around – ถามหลายๆคน
  • I asked around, but no one has seen your keys [1].
 4. ask for – ถามหา(คน) ขอ (เงิน)
  • She asked for a raise, but her boss refused [1].
 5. break in – บุกรุก ใช้กำลังบุกเข้าไป ขัดจังหวะ
  • The burglars broke in while we were on vacation [1].
 6. break into – พังเข้าไป (แบบใช้กำลัง)
  • The firefighters had to break into the burning building [1].
 7. break off – หัก (ช้อคโกแลต)
  • He broke off a piece of chocolate and gave it to me [1].
 8. break out – หนีออกไป เกิดขึ้น (สงคราม)
  • The prisoners broke out of jail last night [1].
 9. break up – เลิกคบ แยกทางกัน
  • They decided to break up after being together for five years [1].
 10. bring about – ทำให้เกิดขึ้น ก่อให้เกิด
  • The new law brought about significant changes in the industry [1].
 11. bring along – นำไปด้วย
  • Dont forget to bring your umbrella along, it might rain [1].
 12. bring around – โน้มน้าว ชักจูง
  • We managed to bring him around to our way of thinking [1].
 13. bring back – เอากลับไปคืน
  • Can you bring back my book when youre done reading it? [1].
 14. bring down – ทำให้พัง (ตึก อาคาร)
  • The demolition crew brought down the old building [1].
 15. bring down – ทำให้เสียชื่อเสียง ทำให้หดหู่ใจ เศร้าใจ
  • The scandal brought down the politicians career [1].
 16. bring in – นำเข้ามา (ในอาคาร ในอาชีพ)
  • The company decided to bring in a new CEO [1].
 17. bring in – จับกุม (โจร)
  เกริ่นนำ:
  กริยาวลี (Phrasal Verbs) เป็นกริยาที่ประกอบด้วยคำสั้น ๆ สองคำหรือมากกว่า โดยมีคำหลัก (verb) และคำเสริม (particle) หรือคำบุพบท (preposition) ซึ่งรวมกันเป็นหน่วยความหมายใหม่ โดยกริยาวลีมักถูกใช้ในภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย และมีความสำคัญในการพูดและเขียนในภาษาอังกฤษอย่างมาก

ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ 1000 คำกริยาวลีพร้อมประโยคภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจและนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและคล่องตัว

กริยาวลีที่มีคำเริ่มต้นด้วย A:

 1. Ask (someone) out – ชวนออกเดท [1]

  • I finally asked her out and she said yes!
 2. Ask after – ถามถึง [1]

  • He asked after your health when I saw him yesterday.
 3. Ask around – ถามหลายๆคน [1]

  • I asked around, but no one has seen your keys.
 4. Ask for – ถามหา(คน) ขอ (เงิน) [1]

  • She asked for a raise, but her boss refused.
 5. Add up – บวกเข้าด้วยกัน [1]

  • The numbers dont add up. There must be a mistake.
 6. Act up – ทำงานไม่ปกติ [1]

  • My computer is acting up again. I need to get it fixed.
 7. Agree with – เห็นด้วยกับ [1]

  • I agree with you. Thats a great idea.
 8. Aim at – เป้าหมายที่ [1]

  • The company aims at increasing its market share.
 9. Answer back – ตอบโต้ [1]

  • Dont answer back to your parents. Show them respect.
 10. Ask for – ขอร้อง [1]

  • I asked for your help, but you ignored me.

กริยาวลีที่มีคำเริ่มต้นด้วย B:

 1. Back down – ยอมแพ้ [1]

  • He finally backed down and admitted he was wrong.
 2. Back off – ถอยหลัง [1]

  • The dog backed off when I shouted at it.
 3. Back up – สนับสนุน [1]

  • Can you back me up on this? I need your support.
 4. Be after – ตามหา [1]

  • The police are after the suspect.
 5. Be away – อยู่นอกสถานที่ [1]

  • Sorry, hes away on a business trip.
 6. Be back – กลับมา [1]

  • Ill be back in a few minutes.
 7. Be down – ลดลง [1]

  • Sales are down this month compared to last year.
 8. Be in – อยู่ใน [1]

  • Is John in? I need to talk to him.
 9. Be off – ออกไป [1]

  • Im off to the grocery store. Do you need anything?
 10. Be on – เปิดอยู่ [1]


Learn more:

 1. Phrasal Verbs (กริยาวลี) – MyLearnVille
 2. รวม 25 Phrasal verb ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
 3. ลิสต์คำศัพท์ “Phrasal Verbs” ตั้งแต่ A-Z พร้อมประโยคตัวอย่าง | WeGoInter.com – เรียนต่อต่างประเทศ

Phrasal Verb 1000 คํา พร้อมคําแปล

เนื้อหา: Phrasal Verb 1000 คำพร้อมคำแปล

Phrasal Verb หรือกริยาวลีเป็นส่วนหนึ่งของภาษาอังกฤษที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งประกอบด้วยคำกริยา (verb) และคำอื่นๆที่เรียกว่า particle หรือเครื่องหมาย (preposition, adverb) ซึ่งมีบทบาทในการเปลี่ยนความหมายของคำกริยา และบางครั้งอาจมีความหมายที่แตกต่างจากความหมายของคำกริยาเดิมด้วย

ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ Phrasal Verb 1000 คำพร้อมคำแปล ซึ่งเป็นรายการของคำกริยาวลีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาษาอังกฤษ พร้อมกับคำแปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและคล่องตัว

 1. ask (someone) out – ชวนออกเดท [1]
 2. ask after – ถามถึง [1]
 3. ask around – ถามหลายๆคน [1]
 4. ask for – ถามหา(คน) ขอ (เงิน) [1]
 5. break in – บุกรุก ใช้กำลังบุกเข้าไป ขัดจังหวะ [1]
 6. break into – พังเข้าไป (แบบใช้กำลัง) [1]
 7. break off – หัก (ช้อคโกแลต) [1]
 8. break out – หนีออกไป เกิดขึ้น (สงคราม) [1]
 9. break up – เลิกคบ แยกทางกัน [1]
 10. bring about – ทำให้เกิดขึ้น ก่อให้เกิด [1]
 11. bring along – นำไปด้วย [1]
 12. bring around – โน้มน้าว ชักจูง [1]
 13. bring back – เอากลับไปคืน [1]
 14. bring down – ทำให้พัง (ตึก อาคาร) [1]
 15. bring down – ทำให้เสียชื่อเสียง ทำให้หดหู่ใจ เศร้าใจ [1]
 16. bring in – นำเข้ามา (ในอาคาร ในอาชีพ) [1]
 17. bring in – จับกุม (โจร) [1]
 18. bring out – เปิดตัว [1]
 19. bring out in – เริ่มแสดง (ผื่น) ให้เห็น [1]
 20. bring up – เพิ่มขึ้น เปิดประเด็น เลี่ยงดู (เด็ก) [1]
 21. bring up – อ้วกเนื้อหา: Phrasal Verb 1000 คำพร้อมคำแปล

ในภาษาอังกฤษมีกริยาวลีหรือ Phrasal Verb ซึ่งเป็นกริยาที่ประกอบด้วยคำกริยาและคำอื่น ๆ เช่น คำสรรพนาม คำบุพบท หรือคำวิเศษณ์ เพื่อให้เกิดความหมายใหม่ ๆ หรือเสริมความหมายให้กับคำกริยานั้น ๆ ซึ่งทำให้การเรียนรู้ Phrasal Verb เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ Phrasal Verb 1000 คำพร้อมคำแปล เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษของคุณ [1].

Phrasal Verb 1000 คำพร้อมคำแปล:

 1. ask (someone) out – ชวนออกเดท [1]
 2. ask after – ถามถึง [1]
 3. ask around – ถามหลายๆคน [1]
 4. ask for – ถามหา(คน) ขอ (เงิน) [1]
 5. break in – บุกรุก ใช้กำลังบุกเข้าไป ขัดจังหวะ [1]
 6. break into – พังเข้าไป (แบบใช้กำลัง) [1]
 7. break off – หัก (ช้อคโกแลต) [1]
 8. break out – หนีออกไป เกิดขึ้น (สงคราม) [1]
 9. break up – เลิกคบ แยกทางกัน [1]
 10. bring about – ทำให้เกิดขึ้น ก่อให้เกิด [1]
 11. bring along – นำไปด้วย [1]
 12. bring around – โน้มน้าว ชักจูง [1]
 13. bring back – เอากลับไปคืน [1]
 14. bring down – ทำให้พัง (ตึก อาคาร) [1]
 15. bring down – ทำให้เสียชื่อเสียง ทำให้หดหู่ใจ เศร้าใจ [1]
 16. bring in – นำเข้ามา (ในอาคาร ในอาชีพ) [1]
 17. bring in – จับกุม (โจร) [1]
 18. bring out – เปิดตัว [1]
 19. bring out in – เริ่มแสดง (ผื่น) ให้เห็น [1]
 20. bring up – เพิ่มขึ้น เปิดประเด็น เลี่ยงดู (เด็ก) [1]
 21. bring up – อ้วก อาเจียน [1]
 22. bump into – บังเอ

Learn more:

 1. Phrasal Verbs (กริยาวลี) – MyLearnVille
 2. คำศัพท์ กริยาวลี ภาษาอังกฤษ (Phrasal Verbs) พร้อมคำอ่าน คำแปล
 3. Phrasal Verb ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน
รวม 30 Phrasal Verb ที่ห้ามแปลตรงตัว
รวม 30 Phrasal Verb ที่ห้ามแปลตรงตัว
ตัวอย่าง Phrasal Verb คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี ที่ชอบออกข้อสอบ Gat
ตัวอย่าง Phrasal Verb คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี ที่ชอบออกข้อสอบ Gat
Phrasal Verbs (กริยาวลี) - Mylearnville
Phrasal Verbs (กริยาวลี) – Mylearnville
มาดู​ Phrasal Verbs ที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันค่ะ
มาดู​ Phrasal Verbs ที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันค่ะ
Phrasal Verbs
Phrasal Verbs” ผสมกริยากับบุพบท จนได้ความหมายใหม่
Phrasal Verbs (กริยาวลี) - Mylearnville
Phrasal Verbs (กริยาวลี) – Mylearnville
Phrasal Verbs, Meaning With Examples | English Made Easy | #Phrasalverbs #Fluentenglish - Youtube
Phrasal Verbs, Meaning With Examples | English Made Easy | #Phrasalverbs #Fluentenglish – Youtube
Phrasal Verbs
Phrasal Verbs” ผสมกริยากับบุพบท จนได้ความหมายใหม่

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

การแปล Phrasal Verb (แปลกริยาวลี)
ความหมายและลักษณะของ Phrasal Verb (กริยาวลี)
วิธีการแปล Phrasal Verb (กริยาวลี)
ตัวอย่างและการใช้งานของ Phrasal Verb (กริยาวลี)
คำแนะนำในการใช้และการแปล Phrasal Verb (กริยาวลี)
ความแตกต่างระหว่าง Phrasal Verb (กริยาวลี) และ Prepositional Phrase (วลีที่ใช้คำบุพบท)
การฝึกปฏิบัติและการเพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้ Phrasal Verb (กริยาวลี)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *