แบบก่อสร้างภาษาอังกฤษ: คู่มือเพื่อเรียนรู้เรื่องการก่อสร้างในภาษาอังกฤษ

English In Construction Management – หน้า 2 – ศัพท์ภาษาอังกฤษในการบริหารงาน ก่อสร้าง By Noprompt For Cmstudy01

100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้งานจริงในงานก่อสร้างบ้าน

Keywords searched by users: แบบก่อสร้างภาษาอังกฤษ: คู่มือเพื่อเรียนรู้เรื่องการก่อสร้างในภาษาอังกฤษ เขียนแบบ ภาษาอังกฤษ, ไม้แบบ ภาษาอังกฤษ, โครงสร้างภาษาอังกฤษ, แบบโครงสร้าง, ไม้แบบก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ, Construction drawing

แบบก่อสร้างภาษาอังกฤษ: แนะนำและอธิบายแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษ

English In Construction Management – หน้า 2 – ศัพท์ภาษาอังกฤษในการบริหารงาน ก่อสร้าง By Noprompt For Cmstudy01
English In Construction Management – หน้า 2 – ศัพท์ภาษาอังกฤษในการบริหารงาน ก่อสร้าง By Noprompt For Cmstudy01

แบบก่อสร้างภาษาอังกฤษ: แนะนำและอธิบายแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษ

การก่อสร้างเป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคารที่พักอาศัย, อาคารสำนักงาน, โรงงาน, สถานที่ท่องเที่ยว และอื่นๆ การเข้าใจและรู้จักแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในวงการก่อสร้างระดับนานาชาติ ดังนั้น ในบทความนี้เราจะแนะนำและอธิบายแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้

 1. แบบก่อสร้าง (Construction Drawings)

  • แบบก่อสร้างเป็นเอกสารที่ใช้ในการแสดงรายละเอียดของโครงสร้างและการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยแผนภาพและข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ เช่น แผนที่, แบบสร้าง, แบบตัด, แบบรายละเอียดงาน, และอื่นๆ [2]
 2. ผู้ออกแบบ (Designer)

  • ผู้ออกแบบเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นผู้กำหนดวัสดุ วิธีการติดตั้ง และแนวทางในการก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของงาน [1]
 3. ที่ปรึกษางานก่อสร้าง (Construction Consultant)

  • ที่ปรึกษางานก่อสร้างเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคของงานก่อสร้าง [1]
 4. ผู้บริหารงานก่อสร้าง (Construction Management)

  • ผู้บริหารงานก่อสร้างเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการและประสานงานในการก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นแบบก่อสร้างภาษาอังกฤษ: แนะนำและอธิบายแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษ

การก่อสร้างเป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคารที่พักอาศัย, อาคารสำนักงาน, โรงงาน, สะพาน, ทางด่วน และอื่นๆ ซึ่งการเข้าใจและอธิบายแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญเพื่อการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งในและนอกประเทศได้อย่างถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย ดังนั้น ข้อความด้านล่างนี้จะแนะนำและอธิบายแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ:

 1. แบบก่อสร้าง (Construction Drawings)

  • แบบก่อสร้างเป็นเอกสารที่ใช้ในการแสดงรายละเอียดของโครงสร้างต่างๆ ที่จะถูกก่อสร้าง เช่น แบบแปลน, แบบตัด, และแบบรายละเอียดอื่นๆ [2].
  • แบบก่อสร้างมีหน้าที่ในการแสดงรายละเอียดเชิงเทคนิค เช่น ขนาด, รูปร่าง, วัสดุ, และวิธีการก่อสร้าง [2].
  • แบบก่อสร้างช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในการก่อสร้าง [2].
 2. ผู้ออกแบบ (Designer)

  • ผู้ออกแบบเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสิ่งก่อสร้าง เช่น สถาปนิก, วิศวกรรมสถาปัตยกรรม, วิศวกรรมโยธา, และอื่นๆ [1].
  • ผู้ออกแบบมีหน้าที่ในการวางแผนและออกแบบโครงสร้างตามความต้องการของเจ้าของงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุและวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม [1].
  • ผู้ออกแบบมีบทบาทสำคัญ

Learn more:

 1. “Construction Project” หรือ “โครงการก่อสร้าง” มีใครบ้างและต้องทำอะไรมาดูกันครับ – gridarchitect
 2. WRP or Jcampa (เจแคมป้า): ความหมายของ Drawing กับ Drafting คืออะไรบ้าง? – Message of the Day – 27 January 2011
 3. การเขียนแบบก่อสร้าง | Constructionthaicon

หลักการและความสำคัญของแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษ

ไม้วัสดุก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ไม้วัสดุก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru

หลักการและความสำคัญของแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษ

หลักการและความสำคัญของแบบก่อสร้าง (Construction Drawing) เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการก่อสร้างอาคาร แบบก่อสร้างเป็นเอกสารที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้าง ซึ่งมีหลายประเภทและมีหลักการที่แตกต่างกันไป ดังนั้นเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและความสำคัญของแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษ

หลักการแบบก่อสร้าง:

 1. ความถูกต้องและความเป็นไปได้: แบบก่อสร้างควรมีความถูกต้องทางเทคนิคและความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง แรงดันที่อาจเกิดขึ้น และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการก่อสร้าง

 2. ความชัดเจนและความเข้าใจง่าย: แบบก่อสร้างควรมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยการใช้สัญลักษณ์ที่เข้าใจง่าย และการใช้ภาษาที่ชัดเจนในการอธิบายรายละเอียดต่างๆ

 3. ความสอดคล้องกัน: แบบก่อสร้างควรสอดคล้องกับแบบสถาปัตยกรรมและแบบวิศวกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้ผู้ก่อสร้างสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

ความสำคัญของแบบก่อสร้าง:

 1. สื่อสารระหว่างผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้าง: แบบก่อสร้างเป็นสื่อสารที่สำคัญระหว่างผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้าง โดยช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจและเห็นภาพรวมของงานก่อสร้างได้อย่างชัดเจน

 2. ความถูกต้องและความปลหลักการและความสำคัญของแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษ

หลักการและความสำคัญของแบบก่อสร้าง (Construction Drawing) เป็นเรื่องที่สำคัญในการดำเนินงานในวงการก่อสร้าง แบบก่อสร้างเป็นเอกสารที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้าง และเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดรายละเอียดและข้อกำหนดของการก่อสร้างอาคาร นอกจากนี้ แบบก่อสร้างยังเป็นเอกสารที่ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้าง

หลักการและความสำคัญของแบบก่อสร้างสามารถสรุปได้ดังนี้:

 1. การสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้าง: แบบก่อสร้างเป็นช่องทางสำคัญในการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยแบบก่อสร้างจะแสดงรายละเอียดและข้อกำหนดทางเทคนิคของงานก่อสร้าง ทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง

 2. การกำหนดรายละเอียดและข้อกำหนดของการก่อสร้าง: แบบก่อสร้างเป็นเอกสารที่ใช้ในการกำหนดรายละเอียดและข้อกำหนดของการก่อสร้างอาคาร ซึ่งรวมถึงการกำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ขนาดและมิติของส่วนต่างๆ ของอาคาร ระยะห่างระหว่างส่วนต่างๆ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

 3. การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้าง: แบบก่อสร้างเป็นเอกสารที่ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะใช้แบบก่อสร้างในการตร


Learn more:

 1. แบบก่อสร้างและประเภทของแบบก่อสร้าง (Construction Drawing) | บ้านวิศวกร
 2. การเขียนแบบก่อสร้าง | Constructionthaicon

การออกแบบและส่วนประกอบของแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษ

ศัพท์คนสร้างบ้าน : Boq - Scg Building Materials
ศัพท์คนสร้างบ้าน : Boq – Scg Building Materials

การออกแบบและส่วนประกอบของแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษ

การออกแบบและส่วนประกอบของแบบก่อสร้างเป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีความปลอดภัยและสวยงาม ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่ใช้ในการออกแบบและส่วนประกอบของแบบก่อสร้างที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนรู้และการสื่อสารในวงกว้างได้ ดังนี้:

 1. ส่วนประกอบของแบบก่อสร้าง (Construction Components)
 • เหล็กข้ออ้อย – Deformed Bar steel / DB
 • เหล็กเส้นกลม – Round Bar steel / RB
 • เหล็กเสริม – rebar
 • เสา – column
 • คาน – beam
 • คอนกรีต – concrete
 • ปูน – cement
 • ทราย – sand
 • คอนกรีตเสริมเหล็ก – reinforced concrete
 • โครงสร้าง – structure
 • โครงคร่าว – stud
 • ระยะห่างทุก… – spacing
 • เว้นช่อง (เล็กๆ) – gap
 • เชื่อม – weld
 • เชื่อมในที่ก่อสร้าง – field weld
 • base plate – เหล็กแผ่นฐานเสาเพื่อยึดกับพื้น หรือโครงสร้างส่วนอื่น
 • mortar – ปูนก่อ
 • brick – อิฐ
 • dead load (DL.) – น้ำหนักคงที่
 • live load (LL.) – น้ำหนักจร
 1. การออกแบบและส่วนประกอบของแบบก่อสร้าง (Construction Design and Components)
 • lean-to roof, mono-pitched roof, pent roof, shed roof, skillion roof [1]
 • แผ่นหลังคา (ที่เป็นชิ้นๆ) – roof tiles [1]
 • juxtaposition – สิ่งที่อยู่ใกล้เคียงกัน แต่มีความแตกต่าง ย้อนแย้ง ขัดแย้ง [1]
 • curvilinear – เชิงเส้นโค้ง, ประกอบด้วยเส้นโค้ง (โค้งเว้า, โค้งนูน) [1]
 • rectilinear – เชิงเส้นตรง, ประกอบด้วยเส้นตรง [1]
 • linear – เชิงเส้น [1]
 • dimension – ขนาด, มิติ [1]
 • vent – ช่องระบายอากาศ [1]
 • ventilation – การระบายอากาศ [1]
 • flow – การไหล (ของอากาศ, ของ space) [1]
 • starchitect – ดาราสถาปนิก = สถาปนิกดัง สถาปนิกที่มีชื่อเสียงมาก a famous orการออกแบบและส่วนประกอบของแบบก่อสร้างเป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีความปลอดภัยและสวยงาม ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องมากมายที่สามารถใช้ในการอธิบายและเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการนี้ได้ ดังนี้:
 1. แผนผังและการออกแบบ (Design and Planning)
 • การวางแผน (Planning) – กระบวนการที่ใช้ในการกำหนดและวางแผนสิ่งก่อสร้างทั้งหมด [1].
 • การออกแบบ (Design) – กระบวนการที่ใช้ในการสร้างแบบและรายละเอียดของสิ่งก่อสร้าง [1].
 • แบบและแผนผัง (Blueprints and Plans) – เอกสารที่ใช้ในการแสดงและอธิบายรายละเอียดของสิ่งก่อสร้าง [1].
 1. วัสดุและส่วนประกอบ (Materials and Components)
 • เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar Steel / DB) – เหล็กที่มีรูปร่างเป็นเกลียวเพื่อเพิ่มความแข็งแรง [1].
 • เหล็กเส้นกลม (Round Bar Steel / RB) – เหล็กที่มีรูปร่างเป็นทรงกลม [1].
 • เหล็กเสริม (Rebar) – เหล็กที่ใช้ในการเสริมความแข็งแรงของคอนกรีต [1].
 • เสา (Column) – ส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่ใช้ในการรับน้ำหนักและส่งถ่ายแรงบีบอัด [1].
 • คาน (Beam) – ส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่ใช้ในการรับและส่งถ่ายแรงกด [1].
 • คอนกรีต (Concrete) – วัสดุสำคัญที่ใช้ในการก่อสร้างที่มีความแข็งแรงและความทนทาน [1].
 • ปูน (Cement) – วัสดุที่ใช้ในการผสมคอนกรีต [1].
 • ทราย (Sand) – วัสดุที่ใช้ในการผสมคอนกรีตและงานก่อสร้างอื่นๆ [1].
 • อิฐ (Brick) – วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่มีความแข็งแรงและความทนทาน [1].
 • หิน (Stone) – วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่มีความแข็งแรงและความทนทาน [1].

Learn more:

 1. ArchCore: ศัพท์สถาปัตย์ ออกแบบ ก่อสร้าง สเปค – ศัพท์ภาษาอังกฤษ – คำแปล
 2. 50 ศัพท์สถาปัตยกรรม 50คำแรก ที่ต้องรู้ !! : ตอนที่ 1 – Dream Action
 3. WRP or Jcampa (เจแคมป้า): ความหมายของ Drawing กับ Drafting คืออะไรบ้าง? – Message of the Day – 27 January 2011

การอ่านและการใช้งานแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษ

English In Construction Management – ศัพท์ภาษาอังกฤษในการบริหารงานก่อสร้าง By Noprompt For Cmstudy01
English In Construction Management – ศัพท์ภาษาอังกฤษในการบริหารงานก่อสร้าง By Noprompt For Cmstudy01

การอ่านและการใช้งานแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษ

การอ่านและการใช้งานแบบก่อสร้างเป็นหัวข้อที่สำคัญในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและเรียนรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างทั่วไป ภาษาอังกฤษใช้ในการอ่านและเขียนเอกสารเชิงวิชาการ เอกสารเทคนิค และคู่มือการใช้งานในงานก่อสร้าง ดังนั้น การเรียนรู้ศัพท์และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เข้าใจและสื่อสารได้ดีกับผู้อื่นในอุตสาหกรรมนี้ [1].

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์และคำวลีที่ใช้ในการอ่านและใช้งานแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษที่สำคัญอีกมากมาย เช่น

 1. ศัพท์สถาปัตย์และออกแบบ:
 • Lean-to roof, mono-pitched roof, pent roof, shed roof, skillion roof [1]
 • แผ่นหลังคา (ที่เป็นชิ้นๆ) – roof tiles [1]
 • Juxtaposition – สิ่งที่อยู่ใกล้เคียงกัน แต่มีความแตกต่าง ย้อนแย้ง ขัดแย้ง [1]
 • Curvilinear – เชิงเส้นโค้ง, ประกอบด้วยเส้นโค้ง (โค้งเว้า, โค้งนูน) [1]
 • Rectilinear – เชิงเส้นตรง, ประกอบด้วยเส้นตรง [1]
 • Linear – เชิงเส้น [1]
 • Dimension – ขนาด, มิติ [1]
 • Vent – ช่องระบายอากาศ [1]
 • Ventilation – การระบายอากาศ [1]
 • Flow – การไหล (ของอากาศ, ของพื้นที่) [1]
 • Starchitect – ดาราสถาปนิก = สถาปนิกดัง สถาปนิกที่มีชื่อเสียงมาก [1]
 • Architect – สถาปนิก [1]
 • Architecture – สถาปัตยกรรม, หมายถึงกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่น [1]
 • Diameter – เส้นผ่านศูนย์กลาง [1]
 • Radius – รัศมี [1]
 • Meterการอ่านและการใช้งานแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษ

การอ่านและการใช้งานแบบก่อสร้างเป็นหัวข้อที่สำคัญในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและเรียนรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างทั่วไป ภาษาอังกฤษใช้ในการอ่านและเขียนเอกสารเชิงวิชาการ เอกสารเทคนิค และคู่มือการใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ดังนั้นการเรียนรู้ศัพท์และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและการใช้งานแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์และคำวลีที่ใช้ในการอ่านและการใช้งานแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษที่สำคัญที่ควรรู้ดังนี้:

 1. ศัพท์สถาปัตย์และออกแบบ:
 • Lean-to roof / Mono-pitched roof / Pent roof / Shed roof / Skillion roof [1]
 • แผ่นหลังคา (ที่เป็นชิ้นๆ) – Roof tiles [1]
 • Juxtaposition – สิ่งที่อยู่ใกล้เคียงกัน แต่มีความแตกต่าง ย้อนแย้ง ขัดแย้ง [1]
 • Curvilinear – เชิงเส้นโค้ง, ประกอบด้วยเส้นโค้ง (โค้งเว้า, โค้งนูน) [1]
 • Rectilinear – เชิงเส้นตรง, ประกอบด้วยเส้นตรง [1]
 • Linear – เชิงเส้น [1]
 • Dimension – ขนาด, มิติ [1]
 • Vent – ช่องระบายอากาศ [1]
 • Ventilation – การระบายอากาศ [1]
 • Flow – การไหล (ของอากาศ, ของพื้นที่) [1]
 • Starchitect – ดาราสถาปนิก = สถาปนิกดัง สถาปนิกที่มีชื่อเสียงมาก [1]
 • Architect – สถาปนิก [1]
 • Architecture – สถาปัตยกรรม, กระบวนการวางแผน, ออกแบบ, และก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่น [1]
 • Diameter – เส

Learn more:

 1. ArchCore: ศัพท์สถาปัตย์ ออกแบบ ก่อสร้าง สเปค – ศัพท์ภาษาอังกฤษ – คำแปล
 2. English in Construction Management – หน้า 15 – ศัพท์ภาษาอังกฤษในการบริหารงานก่อสร้าง by noprompt for cmstudy01

การแปลและการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษ

การแปลและการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษ

การแปลและการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารและเข้าใจกันได้ดีในสายงานสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง ดังนั้นเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษพร้อมกับการแปลเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

 1. ศัพท์ที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม (Architecture)
 • Architect [1]: สถาปนิก
 • Architecture [1]: สถาปัตยกรรม
 • Design [1]: การออกแบบ
 • Structure [1]: โครงสร้าง
 • Dimension [1]: ขนาด, มิติ
 • Ventilation [1]: การระบายอากาศ
 • Flow [1]: การไหล (ของอากาศ, ของพื้นที่)
 • Starchitect [1]: ดาราสถาปนิก, สถาปนิกดัง
 • Diameter [1]: เส้นผ่านศูนย์กลาง
 • Radius [1]: รัศมี
 • Meter [1]: เมตร
 • Scale [1]: มาตราส่วน
 • Not to scale [1]: (แบบ) ไม่เข้ามาตราส่วน, ห้ามวัดจากแบบ
 1. ศัพท์ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง (Construction)
 • Deformed Bar steel / DB [1]: เหล็กข้ออ้อย
 • Round Bar steel / RB [1]: เหล็กเส้นกลม
 • Rebar [1]: เหล็กเสริม
 • Column [1]: เสา
 • Beam [1]: คาน
 • Concrete [1]: คอนกรีต
 • Lean concrete [1]: คอนกรีตหยาบ
 • Cement [1]: ปูน
 • Sand [1]: ทราย
 • Reinforced concrete [1]: คอนกรีตเสริมเหล็ก
 • Prestressed concrete [1]: คอนกรีตก่อสร้างโพสเทนชั่น
 • Post tension [1]: ระบบก่อสร้างโพสเทนชั่น
 • Structure [1]: โครงสร้าง
 • Stud [1]: โครงคร่าว
 • Spacing [1]: ระยะห่างทุก…
 • Gap [1]: เว้นช่อง (เล็กๆ)
 • Weld [1]: เชื่อม
 • Field weld [1]: เชื่อมในที่ก่อสร้าง
 • Base plate [1]: เหล็กแผ่นฐานเสา
 • Mortar [1]: ปูนก่อ
 • Brick [1]: อิฐ
 • Dead load (DL.) [1]: น้ำหนักคงที่
 • Live load (LL.) [1]: น้ำหการแปลและการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษ

การแปลและการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารและเข้าใจกันได้ดีในสายงานสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง ดังนั้นเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษพร้อมกับการแปลเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

 1. ศัพท์ที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม (Architecture)
 • Architect [1]: สถาปนิก
 • Architecture [1]: สถาปัตยกรรม
 • Dimension [1]: ขนาด, มิติ
 • Scale [1]: มาตราส่วน
 • Not to scale [1]: (แบบ) ไม่เข้ามาตราส่วน, ห้ามวัดจากแบบ
 • Starchitect [1]: ดาราสถาปนิก, สถาปนิกดัง
 • Flow [1]: การไหล (ของอากาศ, ของพื้นที่)
 • Vent [1]: ช่องระบายอากาศ
 • Ventilation [1]: การระบายอากาศ
 • Diameter [1]: เส้นผ่านศูนย์กลาง
 • Radius [1]: รัศมี
 • Meter [1]: เมตร
 1. ศัพท์ที่เกี่ยวกับวัสดุและการก่อสร้าง (Construction)
 • Concrete [1]: คอนกรีต
 • Lean concrete [1]: คอนกรีตหยาบ
 • Cement [1]: ปูน
 • Sand [1]: ทราย
 • Rebar [1]: เหล็กเสริม
 • Column [1]: เสา
 • Beam [1]: คาน
 • Brick [1]: อิฐ
 • Mortar [1]: ปูนก่อ
 • Foundation [1]: ฐานราก
 • Retaining wall [1]: กำแพงกันดิน
 • Masonry [1]: งานก่อ(อิฐ)
 • Mason [1]: ช่างก่อ
 • Fasten [1]: ยึด, ติด
 • Fastener [1]: ตัวยึด, ติด
 • Pile [1]: เข็ม
 • Cast in place [1]: หล่อในที่
 • Duct [1]: ช่องเดินงานระบบ, ช่องเดินท่อ
 • Shaft [1]: ช่อง, ช่องชาฟ, ช่องเดินท่อ
 1. ศัพท์ที่เกี่ยวกับการตกแต่งภายใน (Interior)
 • Cornice [1]: บัวฝ้า
 • Moulding, molding [1]: คิ้ว, ลวดลาย, ไม้มอบ
 • Base board [1]: บัวพื้น
 • Accent tiles [1]:

Learn more:

 1. ArchCore: ศัพท์สถาปัตย์ ออกแบบ ก่อสร้าง สเปค – ศัพท์ภาษาอังกฤษ – คำแปล
 2. 50 ศัพท์สถาปัตยกรรม 50คำแรก ที่ต้องรู้ !! : ตอนที่ 1 – Dream Action

Categories: สำรวจ 16 แบบ ก่อสร้าง ภาษา อังกฤษ

100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้งานจริงในงานก่อสร้างบ้าน
100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้งานจริงในงานก่อสร้างบ้าน

construction drawing, แบบก่อสร้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ] as-built drawing.

See more: haiyensport.com/category/auto

เขียนแบบ ภาษาอังกฤษ

เขียนแบบ ภาษาอังกฤษ คืออะไร?

การเขียนแบบ ภาษาอังกฤษ (English writing) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง การเขียนแบบภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในสถานการณ์ทางการศึกษา การทำงาน และการสื่อสารระหว่างประเทศ การเขียนแบบภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพดีสามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและตอบสนองต่อเนื้อหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม [1].

เขียนแบบภาษาอังกฤษมีลักษณะเฉพาะที่ต้องการคำศัพท์ที่ถูกต้อง ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง และโครงสร้างประโยคที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังต้องมีการใช้คำสื่อความหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม การเขียนแบบภาษาอังกฤษที่ดีควรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่เป็นระเบียบ และมีการใช้ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์อื่นๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม [1].

การเขียนแบบภาษาอังกฤษสามารถนำไปใช้ในหลายสถานการณ์ เช่น การเขียนเอกสารทางการทำงาน เช่น อีเมล จดหมาย รายงาน และเอกสารอื่นๆ การเขียนบทความ เช่น บทความวิชาการ บทความข่าว และบทความเพื่อความบันเทิง การเขียนแบบภาษาอังกฤษยังสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารทางสังคมออนไลน์ เช่น โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และการแสดงความคิดเห็นในบล็อก นอกจากนี้ยังมีการเขียนแบบภาษาอังกฤษในการสร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงการค้นหาในเว็บไซต์ [1].

FAQs (คำถามที่พเขียนแบบ ภาษาอังกฤษ คืออะไร?

การเขียนแบบ ภาษาอังกฤษ (English writing) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการสื่อสารและแสดงออกเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อความหมายและความคิดของผู้เขียนให้กับผู้อ่าน การเขียนแบบภาษาอังกฤษมีลักษณะที่หลากหลาย สามารถเขียนได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความ รีวิว บันทึกประสบการณ์ หรือจดหมาย เป็นต้น [1].

เขียนแบบ ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในสถานการณ์ที่ต้องการสื่อสารระหว่างผู้คนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สื่อสารร่วมกัน เช่น ในการทำงาน การศึกษา หรือการท่องเที่ยวในต่างประเทศ การเขียนแบบภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและชัดเจนจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและตอบสนองต่อเนื้อหาได้ดีขึ้น [1].

การเขียนแบบภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูงจะต้องมีลักษณะต่อไปนี้:

 1. ความชัดเจน: การใช้คำศัพท์และประโยคที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและถูกต้อง [1].
 2. โครงสร้างที่เรียบเรียง: การจัดเรียงเนื้อหาให้มีโครงสร้างที่ชัดเจน เช่น การใช้หัวข้อย่อย การแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนๆ และการใช้ลิงก์ภายในเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหา [1].
 3. ความถูกต้องทางไวยากรณ์: การใช้ไวยากรณ์อังกฤษที่ถูกต้อง เช่น การใช้รูปกริยา การใช้คำสันธาน และการใช้คำกริยาช่วยให้เนื้อหามีความสมบูรณ์และถูกต้อง [1].
 4. ความสื่อความหมาย: การใช้คำศัพท์ที่เหมาะส

Learn more:

 1. เขียนแบบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เขียนแบบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เขียนแบบ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ไม้แบบ ภาษาอังกฤษ

ไม้แบบ ภาษาอังกฤษ: คำศัพท์และความหมาย

ไม้แบบ (Shutter boards) เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในวงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีความหมายว่า ไม้ที่ใช้ในการสร้างแบบหรือโครงสร้างต่าง ๆ ในการก่อสร้าง ซึ่งมักจะใช้ในการสร้างแบบคาน หรือแบบรองรับโครงสร้างอื่น ๆ [1].

ในวงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ไม้แบบเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การก่อสร้างเป็นไปได้อย่างมีความแม่นยำและปลอดภัย ไม้แบบมักถูกใช้ในการสร้างแบบคานหรือโครงสร้างรองรับอื่น ๆ เพื่อช่วยให้โครงสร้างมีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้ [1].

ไม้แบบมักถูกทำจากวัสดุที่แข็งแรงเช่น ไม้สนแผ่นหรือไม้พื้นฐาน โดยมักจะมีความหนาและความกว้างที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ นอกจากนี้ ไม้แบบยังมีความสามารถในการรับน้ำหนักและแรงกระแทกได้ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างแบบคานหรือโครงสร้างรองรับอื่น ๆ [1].

ในการใช้งานจริง ไม้แบบมักถูกติดตั้งในขณะก่อสร้างและถูกเอาออกหลังจากการก่อสร้างเสร็จสิ้น ซึ่งการติดตั้งและการถอดอาจใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อให้สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง [1].


Learn more:

 1. คำศัพท์การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ (Construction & Real Estate)
 2. ไม้แบบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ไม้แบบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
แบบก่อสร้างต่างกับแบบที่ใช้ยื่นขออนุญาต? - Scg Building Materials
แบบก่อสร้างต่างกับแบบที่ใช้ยื่นขออนุญาต? – Scg Building Materials
เอกสาร
เอกสาร ” ตัวอย่างสัญลักษณ์ และอักษรย่อที่ใช้ในการเขียนแบบวิศวกรรม “
ศัพท์คนสร้างบ้าน : Boq - Scg Building Materials
ศัพท์คนสร้างบ้าน : Boq – Scg Building Materials
ด่วนค่ะ!!! ขอความช่วยเหลือเรื่องอธิบายตัวอักษรย่อของแปลนบ้าน - Pantip
ด่วนค่ะ!!! ขอความช่วยเหลือเรื่องอธิบายตัวอักษรย่อของแปลนบ้าน – Pantip
English In Construction Management – ศัพท์ภาษาอังกฤษในการบริหารงานก่อสร้าง By Noprompt For Cmstudy01
English In Construction Management – ศัพท์ภาษาอังกฤษในการบริหารงานก่อสร้าง By Noprompt For Cmstudy01
ศัพท์คนสร้างบ้าน : Boq - Scg Building Materials
ศัพท์คนสร้างบ้าน : Boq – Scg Building Materials
ไม้วัสดุก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ไม้วัสดุก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
English In Construction Management – หน้า 2 – ศัพท์ภาษาอังกฤษในการบริหารงาน ก่อสร้าง By Noprompt For Cmstudy01
English In Construction Management – หน้า 2 – ศัพท์ภาษาอังกฤษในการบริหารงาน ก่อสร้าง By Noprompt For Cmstudy01

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

แบบก่อสร้างภาษาอังกฤษ: แนะนำและอธิบายแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษ
หลักการและความสำคัญของแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษ
การออกแบบและส่วนประกอบของแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษ
การอ่านและการใช้งานแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษ
การแปลและการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้างในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *